Bắc Tống Phong Lưu - Chương 963-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 963-1: Giá lương thực điên cuồng! Lý Kỳ điên cuồng! (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[​IMG][​IMG][​IMG]