Hãy nhắm mắt khi anh đến - Chương 73 - 74

Chương 73

Giản Dk5UAao knr3Bvjhnghĩ, knr3Bvjhcô đ6rnR9rWWã 6rnR9rWWbiết được6rnR9rWW b6rnR9rWWí mậtknr3Bvjh c6rnR9rWWủa 6rnR9rWWTạ Hàm.

Tại knr3Bvjhsao hắnk5UA ck5UAó 6rnR9rWWthể d6rnR9rWWùng kỹk5UA thuật6rnR9rWW tâ6rnR9rWWm lk5UAý đk5UAể kk5UAhống chếknr3Bvjh nhiều ngườik5UA 6rnR9rWWnhư 6rnR9rWWvậy? Thậ6rnR9rWWt rknr3Bvjha 6rnR9rWWcăn b6rnR9rWWản ck5UAhính 6rnR9rWWlà nhờ6rnR9rWW l6rnR9rWWợi dụk5UAng tk5UAhuốc, khiếnknr3Bvjh ngườknr3Bvjhi knr3Bvjhta sản6rnR9rWW sinh r6rnR9rWWa ả6rnR9rWWo gi6rnR9rWWác, làknr3Bvjhm k5UAtinh thầknr3Bvjhn hốk5UAt hoảng6rnR9rWW 6rnR9rWWvà phknr3Bvjhản knr3Bvjhứng k5UAtrì độn.

Lúc k5UAnày, 6rnR9rWWcô đknr3Bvjhang nk5UAằm trênk5UA c6rnR9rWWhiếc giườngk5UA nhỏ6rnR9rWW lạnh6rnR9rWW lẽknr3Bvjho cứng6rnR9rWW ngắc k5UAở t6rnR9rWWrong phknr3Bvjhòng giak5UAm, k5UAtrên đỉnknr3Bvjhh đầuk5UA côk5UA làk5UA mộtk5UA knr3Bvjhngọn đènk5UA sánknr3Bvjhg rực.6rnR9rWW Trừk5UA cáknr3Bvjhi đók5UA r6rnR9rWWa, tấ6rnR9rWWt cả nhữngknr3Bvjh ngọnknr3Bvjh đènk5UA knr3Bvjhtrong nhk5UAà kknr3Bvjhho nàknr3Bvjhy đềuknr3Bvjh bknr3Bvjhị 6rnR9rWWhắn tắtk5UA hết.6rnR9rWW Cknr3Bvjhô k5UAnằm ởknr3Bvjh đk5UAây, giống6rnR9rWW knr3Bvjhnhư đang nằm6rnR9rWW knr3Bvjhtrên mộtknr3Bvjh hònknr3Bvjh đk5UAảo knr3Bvjhcô độ6rnR9rWWc. M6rnR9rWWà knr3Bvjhhắn đaknr3Bvjhng đknr3Bvjhứng ởk5UA knr3Bvjhmột nơk5UAi nàok5UA đknr3Bvjhó khôngknr3Bvjh k5UAai biết trong6rnR9rWW bó6rnR9rWWng tối,knr3Bvjh miện6rnR9rWWg khẽ6rnR9rWW nk5UAgân ngknr3Bvjha mk5UAột k5UAbài ca6rnR9rWW, giknr3Bvjhống 6rnR9rWWnhư cknr3Bvjhhúa tể6rnR9rWW củak5UA knr3Bvjhthế giới này.

Tim côknr3Bvjh đank5UAg 6rnR9rWWđập rấtk5UA nha6rnR9rWWnh, thầnknr3Bvjh ki6rnR9rWWnh ck5UAũng nhảy6rnR9rWW 6rnR9rWWgiật từng6rnR9rWW hồi6rnR9rWW. Đây lk5UAà mộ6rnR9rWWt loạiknr3Bvjh cảmk5UA knr3Bvjhgiác rấ6rnR9rWWt không6rnR9rWW knr3Bvjhthoải mk5UAái. Sak5UAu đó6rnR9rWW tầmk5UA mắk5UAt của6rnR9rWW 6rnR9rWWcô bắk5UAt đk5UAầu trở nên6rnR9rWW mk5UAơ hồ,knr3Bvjh tr6rnR9rWWong ta6rnR9rWWi cũk5UAng vank5UAg ùknr3Bvjh ù.knr3Bvjh Côknr3Bvjh mu6rnR9rWWốn chốnknr3Bvjhg tk5UAay lêk5UAn giườk5UAng đểknr3Bvjh ngồiknr3Bvjh dậy, k5UA nhưng k5UAtay k5UAvừa knr3Bvjhđặt xuốngk5UA lạknr3Bvjhi sờ6rnR9rWW 6rnR9rWWvào mộtknr3Bvjh khoảknr3Bvjhng không.k5UA knr3BvjhTất cảk5UA xk5UAung qknr3Bvjhuanh cknr3Bvjhàng lknr3Bvjhúc càng m6rnR9rWWơ hknr3Bvjhồ, hiện6rnR9rWW l6rnR9rWWên rấ6rnR9rWWt nhknr3Bvjhiều h6rnR9rWWình k5UAảnh h6rnR9rWWư ảok5UA màk5UAu trắk5UAng. Kk5UAý ứk5UAc knr3Bvjhvà k5UAý thứknr3Bvjhc vknr3Bvjhốn rõ rk5UAàng, dườnk5UAg nhưk5UA nhấ6rnR9rWWt knr3Bvjhthời knr3Bvjhkhông thểk5UA t6rnR9rWWìm rk5UAa, 6rnR9rWWrốt cuknr3Bvjhộc côk5UA đang6rnR9rWW ởknr3Bvjh nơk5UAi đâu?

“Jenny, Jenny.”6rnR9rWW C6rnR9rWWó knr3Bvjhngười đknr3Bvjhang ở6rnR9rWW mk5UAột nơik5UA n6rnR9rWWào k5UAđó khẽknr3Bvjh knr3Bvjhgọi tên cô,k5UA knr3BvjhGiản Dak5UAo knr3Bvjhgiãy dụk5UAa ngẩn6rnR9rWWg đk5UAầu lênknr3Bvjh, lknr3Bvjhại chỉknr3Bvjh knr3Bvjhthấy mộknr3Bvjht bónk5UAg ngưknr3Bvjhời knr3Bvjhlướt quak5UA. L6rnR9rWWà Tạ H6rnR9rWWàm sak5UAo? Là6rnR9rWW aknr3Bvjhi vậy?

Sau đk5UAó 6rnR9rWWcô trknr3Bvjhiệt để6rnR9rWW knr3Bvjhlâm vàknr3Bvjho 6rnR9rWWhôn mê.

Toàn tknr3Bvjhhân vẫnknr3Bvjh k5UAcòn kknr3Bvjhhó chịuk5UA nhknr3Bvjhư cũknr3Bvjh, nhưn6rnR9rWWg tầm6rnR9rWW 6rnR9rWWnhìn vknr3Bvjhà thính k5UA giác lạknr3Bvjhi tr6rnR9rWWở knr3Bvjhnên knr3Bvjhrõ 6rnR9rWWràng lần6rnR9rWW nữa.6rnR9rWW Cknr3Bvjhô 6rnR9rWWthở phàoknr3Bvjh mộtk5UA hơi,knr3Bvjh phátk5UA hiệnknr3Bvjh b6rnR9rWWản tk5UAhân đang đứngk5UA trok5UAng mộ6rnR9rWWt k5UAcăn 6rnR9rWWphòng xk5UAa knr3Bvjhxôi v6rnR9rWWà quknr3Bvjhen thuộc,knr3Bvjh k5UAmột k5UAdãy tủk5UA ki6rnR9rWWểu cũ,k5UA mộtk5UA cáknr3Bvjhi tivi6rnR9rWW 20 ink5UAch vớik5UA sôk5UA pk5UAha n6rnR9rWWhung k5UAmàu hồng.

Đây là6rnR9rWW... nknr3Bvjhhà củaknr3Bvjh ôknr3Bvjhng k5UAbà nội.

Bọn họ6rnR9rWW chẳknr3Bvjhng 6rnR9rWWphải đãknr3Bvjh knr3Bvjhqua đ6rnR9rWWời c6rnR9rWWùng vớik5UA 6rnR9rWWba rồi6rnR9rWW sao?

Chính v6rnR9rWWào lk5UAúc này6rnR9rWW, 6rnR9rWWcô nhìnknr3Bvjh thấyknr3Bvjh một6rnR9rWW ngườik5UA đk5UAàn ôknr3Bvjhng, knr3Bvjhquay lưng vớiknr3Bvjh cô,k5UA ngồk5UAi knr3Bvjhtrên 6rnR9rWWghế sôknr3Bvjh knr3Bvjhpha. Bóng6rnR9rWW lưnk5UAg trầnknr3Bvjh knr3Bvjhcủa ank5UAh, c6rnR9rWWhằng chịknr3Bvjht nhữngk5UA vết knr3Bvjh thương ch6rnR9rWWỉnh tề.

“Cận Ngôk5UAn!” Côknr3Bvjh đ6rnR9rWWi qua6rnR9rWW, ôk5UAm lấyknr3Bvjh knr3Bvjheo k5UAanh: “Sao6rnR9rWW knr3Bvjhanh knr3Bvjhlại ởk5UA đây?”

Bạc knr3BvjhCận Ngknr3Bvjhôn k5UAtừ tknr3Bvjhừ ngãknr3Bvjh 6rnR9rWWvào lòk5UAng ck5UAô, gươn6rnR9rWWg mặk5UAt aknr3Bvjhnh lạknr3Bvjhnh băng, hk5UAai mắtk5UA k5UAkhép chặt,6rnR9rWW k6rnR9rWWhông còn6rnR9rWW c6rnR9rWWhút hơi6rnR9rWW thởk5UA nào.

Anh ch6rnR9rWWết rồi,k5UA knr3BvjhBạc knr3BvjhCận k5UANgôn chếtknr3Bvjh rồi.

Ý k5UAnghĩ n6rnR9rWWày vừaknr3Bvjh tiếnknr3Bvjh vào6rnR9rWW troknr3Bvjhng n6rnR9rWWão, Giản6rnR9rWW knr3BvjhDao knr3Bvjhcảm thấk5UAy hốknr3Bvjhc mắk5UAt đau knr3Bvjhđớn, g6rnR9rWWò knr3Bvjhmá đã6rnR9rWW ẩmknr3Bvjh ướtknr3Bvjh knr3Bvjhmột mảnhk5UA. k5UACô ngh6rnR9rWWe 6rnR9rWWthấy mộ6rnR9rWWt giọn6rnR9rWWg 6rnR9rWWnói đa6rnR9rWWu đớnknr3Bvjh khảknr3Bvjhn đặc: “Cậnk5UA Ngôn!”

Cô mởknr3Bvjh trừngk5UA mắtk5UA ra.

Trước m6rnR9rWWắt vẫk5UAn làknr3Bvjh ngọnk5UA đè6rnR9rWWn sán6rnR9rWWg tknr3Bvjhrưng knr3Bvjhnhư cũk5UA, tầmknr3Bvjh n6rnR9rWWhìn mơk5UA hồ, trongk5UA tk5UAai va6rnR9rWWng lêk5UAn 6rnR9rWWù ù.

Không, vừa6rnR9rWW rồik5UA chỉ6rnR9rWW làknr3Bvjh ả6rnR9rWWo giác,knr3Bvjh cknr3Bvjhô k5UAtự knr3Bvjhnói v6rnR9rWWới bả6rnR9rWWn k5UAthân mìk5UAnh, nhất k5UAđịnh phảknr3Bvjhi knr3Bvjhbảo vệk5UA knr3Bvjhgiới k5UAhạn củaknr3Bvjh ýk5UA 6rnR9rWWthức. Nh6rnR9rWWưng ck5UAảm giáknr3Bvjhc b6rnR9rWWi thươn6rnR9rWWg muốnk5UA chết6rnR9rWW ấy, lại6rnR9rWW vẫk5UAn i6rnR9rWWn dấk5UAu sknr3Bvjhâu đậm6rnR9rWW knr3Bvjhtrong 6rnR9rWWlòng. Cknr3Bvjhô mk5UAờ m6rnR9rWWịt n6rnR9rWWằm đ6rnR9rWWó, v6rnR9rWWẫn cók5UA thk5UAể ck5UAảm thấk5UAy nước6rnR9rWW mắt đa6rnR9rWWng chảy6rnR9rWW xuống...

“Ha... trướk5UAc giờk5UA 6rnR9rWWchưa từknr3Bvjhng tk5UAiếp xúknr3Bvjhc k5UAvới loạ6rnR9rWWi tknr3Bvjhhuốc k5UAnày saoknr3Bvjh? Phản ứnk5UAg lknr3Bvjhại có6rnR9rWW thểknr3Bvjh nknr3Bvjhhanh vk5UAà k5UAmãnh lknr3Bvjhiệt knr3Bvjhnhư vk5UAậy, thật6rnR9rWW làknr3Bvjh quk5UAá k5UAthuần khiết.”knr3Bvjh Một6rnR9rWW giọng knr3Bvjhnói đột6rnR9rWW nhiêknr3Bvjhn vak5UAng lên6rnR9rWW bên6rnR9rWW tai.

Giản Da6rnR9rWWo qu6rnR9rWWay đầu6rnR9rWW muốnknr3Bvjh nknr3Bvjhhìn k5UAhắn, như6rnR9rWWng chỉ6rnR9rWW thấk5UAy mộk5UAt mà6rnR9rWWu đen thui6rnR9rWW. Bấtknr3Bvjh gk5UAiác, cô6rnR9rWW gậtk5UA gk5UAật đầu.

Người k5UAkia rõk5UA r6rnR9rWWàng t6rnR9rWWhu được6rnR9rWW câknr3Bvjhu trả6rnR9rWW lờ6rnR9rWWi của6rnR9rWW ck5UAô, g6rnR9rWWiọng điknr3Bvjhệu v6rnR9rWWô cùng dịu6rnR9rWW dk5UAàng hỏi:6rnR9rWW “Vậyknr3Bvjh k5UAcô ck5UAó mknr3Bvjhuốn tk5UAỉnh táok5UA lạiknr3Bvjh không?”

Muốn.... k5UAsuýt chknr3Bvjhút nữk5UAa từk5UA k5UAnày k5UAđã thoátknr3Bvjh rk5UAa khỏ6rnR9rWWi mik5UAệng, Gk5UAiản Dao cắnknr3Bvjh ch6rnR9rWWặt 6rnR9rWWmôi, mộtk5UA cảmk5UA giá6rnR9rWWc đ6rnR9rWWau đớn6rnR9rWW 6rnR9rWWtanh 6rnR9rWWngọt truyền6rnR9rWW tớiknr3Bvjh, nháy6rnR9rWW mắt6rnR9rWW l6rnR9rWWiền t6rnR9rWWrải khắp lồknr3Bvjhng nknr3Bvjhgực. Ý6rnR9rWW thknr3Bvjhức 6rnR9rWWcủa côknr3Bvjh dườknr3Bvjhng nhưknr3Bvjh cũnk5UAg tỉnknr3Bvjhh táo6rnR9rWW k5UAlại tr6rnR9rWWong nháyk5UA 6rnR9rWWmắt, nhưng nháknr3Bvjhy mắk5UAt lại6rnR9rWW knr3Bvjhbị một6rnR9rWW biểknr3Bvjhn sương6rnR9rWW k5UAmù dk5UAày đặc6rnR9rWW nuknr3Bvjhốt chửng.

Người kknr3Bvjhia k5UAdường nh6rnR9rWWư thấk5UAp knr3Bvjhgiọng cknr3Bvjhười m6rnR9rWWột tiếng.

“Cắn chảyknr3Bvjh cảknr3Bvjh máuknr3Bvjh k5UArồi kì6rnR9rWWa, thk5UAật 6rnR9rWWlà knr3Bvjhđáng yêuknr3Bvjh... nknr3Bvjhhưng tk5UAôi biết, k5UAcô rấtknr3Bvjh muốn.”

Sau đk5UAó k5UAGiản k5UADao k5UAnghe thấ6rnR9rWWy tknr3Bvjhiếng loảngk5UA xoảng,6rnR9rWW c6rnR9rWWó ngknr3Bvjhười mởk5UA c6rnR9rWWửa phòng giam.

“Tôi thknr3Bvjhừa nhận6rnR9rWW lầk5UAn trướck5UA quk5UAá hưk5UAng phấn,knr3Bvjh nên6rnR9rWW r6rnR9rWWa taknr3Bvjhy hơik5UA nặng.” Giọngknr3Bvjh nói6rnR9rWW knr3Bvjhcủa người6rnR9rWW kknr3Bvjhia lộknr3Bvjh v6rnR9rWWẻ thư6rnR9rWWơng xót:6rnR9rWW “Kếtknr3Bvjh knr3Bvjhquả sak5UAu khknr3Bvjhi k5UAquất k5UAroi xok5UAng, lknr3Bvjhàn da 6rnR9rWWcủa 6rnR9rWWcô tk5UAa gi6rnR9rWWữ lk5UAại ck5UAũng không6rnR9rWW đượck5UA đẹpk5UA lk5UAắm. Lần6rnR9rWW nk5UAày tôiknr3Bvjh sẽ6rnR9rWW khk5UAống chếknr3Bvjh k5UAtốt hơn. k5UA Cách lớk5UAp quầnk5UA á6rnR9rWWo nàknr3Bvjhy, sẽ6rnR9rWW kknr3Bvjhhông knr3Bvjhlưu k5UAlại chú6rnR9rWWt vếtknr3Bvjh thương6rnR9rWW nào6rnR9rWW đâu.”

Bang Mknr3Bvjharyland, bệ6rnR9rWWnh vk5UAiện k5UAJohann Hopkins.

Phòng chăk5UAm sóknr3Bvjhc đ6rnR9rWWặc biệt.

Bạc Cậnk5UA Ng6rnR9rWWôn đứknr3Bvjhng ngoà6rnR9rWWi cử6rnR9rWWa phò6rnR9rWWng bệnh,knr3Bvjh sknr3Bvjhau lưk5UAng k5UAlà knr3Bvjhnhững cảnh sát6rnR9rWW knr3Bvjhphía k5UATrung 6rnR9rWWquốc vộik5UA vknr3Bvjhàng knr3Bvjhbay đếnk5UA từknr3Bvjh knr3Bvjhnội địa,k5UA thanknr3Bvjhh t6rnR9rWWra knr3BvjhFBI c6rnR9rWWủa Mỹ,6rnR9rWW c6rnR9rWWùng với người6rnR9rWW nhàk5UA củak5UA Phók5UA k5UATử Ng6rnR9rWWộ, bạn6rnR9rWW bk5UAè vàknr3Bvjh mẹknr3Bvjh củaknr3Bvjh Doãnk5UA Tư6rnR9rWW Kỳ...

Bác k5UAsĩ cknr3Bvjhhữa trị6rnR9rWW cầmk5UA ghknr3Bvjhi chknr3Bvjhép cknr3Bvjhhẩn đoknr3Bvjhán đ6rnR9rWWi ra6rnR9rWW, dknr3Bvjhường nh6rnR9rWWư tấknr3Bvjht cả mọ6rnR9rWWi ngknr3Bvjhười đknr3Bvjhều xknr3Bvjhông 6rnR9rWWtới. Bạck5UA Cậnknr3Bvjh 6rnR9rWWNgôn 6rnR9rWWđứng tạiknr3Bvjh chỗ6rnR9rWW bấtk5UA độnk5UAg, qk5UAuay gươngk5UA mknr3Bvjhặt lạnh lùngk5UA qua6rnR9rWW, n6rnR9rWWhìn chằm6rnR9rWW cknr3Bvjhhằm 6rnR9rWWbác sĩ.

“Viên đạn6rnR9rWW ởk5UA ngự6rnR9rWWc tknr3Bvjhrái củ6rnR9rWWa Pk5UAhó Tửk5UA Ngộk5UA ti6rnR9rWWên 6rnR9rWWsinh, cáchk5UA t6rnR9rWWim 6rnR9rWWchỉ có b6rnR9rWWa miliknr3Bvjhmét. Cknr3Bvjhhúng tôiknr3Bvjh 6rnR9rWWđã thànknr3Bvjhh côn6rnR9rWWg gắ6rnR9rWWp knr3Bvjhviên đạnk5UA rknr3Bvjha.” knr3BvjhÔng giải6rnR9rWW th6rnR9rWWích: “knr3BvjhVô cùnk5UAg may mắnk5UA làk5UA, knr3Bvjhanh tknr3Bvjha hiện6rnR9rWW knr3Bvjhgiờ đknr3Bvjhã khôknr3Bvjhng cònknr3Bvjh n6rnR9rWWguy hiểmknr3Bvjh đếnk5UA tík5UAnh mạngk5UA nữ6rnR9rWWa, đạik5UA k6rnR9rWWhái sẽ tỉnhknr3Bvjh lạiknr3Bvjh tron6rnR9rWWg vòngk5UA từ6rnR9rWW hknr3Bvjhai mươiknr3Bvjh bốn6rnR9rWW đếnk5UA bốn6rnR9rWW mươ6rnR9rWWi knr3Bvjhtám knr3Bvjhtiếng đồngk5UA hồ.”

Tất cảk5UA knr3Bvjhmọi nk5UAgười đều6rnR9rWW k5UAthở k5UAphào. knr3BvjhBạc Ck5UAận 6rnR9rWWNgôn k5UAtừ k5UAtừ knr3Bvjhchuyển tầ6rnR9rWWm mắt, 6rnR9rWWnhìn chằmk5UA 6rnR9rWWchằm v6rnR9rWWào Phóknr3Bvjh k5UATử Ngộ6rnR9rWW xk5UAanh knr3Bvjhxao đknr3Bvjhang chknr3Bvjhụp mặtknr3Bvjh nk5UAạ oknr3Bvjhxy nằknr3Bvjhm trêknr3Bvjhn giường bệnhknr3Bvjh 6rnR9rWWsau cửaknr3Bvjh kính.

Bác sknr3Bvjhĩ nknr3Bvjhói tk5UAiếp: “Côk5UA Doãk5UAn 6rnR9rWWTư Kknr3Bvjhỳ tk5UAuy k5UArằng vếtknr3Bvjh 6rnR9rWWdao k5UAsâu đến6rnR9rWW nội tk5UAạng, 6rnR9rWWnhưng cũnknr3Bvjhg khôngk5UA 6rnR9rWWnguy hiểmk5UA đếnknr3Bvjh tínk5UAh mạnk5UAg. Sá6rnR9rWWng maknr3Bvjhi sẽk5UA t6rnR9rWWỉnh lại.”

Tất cảknr3Bvjh mọiknr3Bvjh ngườknr3Bvjhi đềuk5UA lộ6rnR9rWW knr3Bvjhra 6rnR9rWWvẻ mặtk5UA knr3Bvjhvui mk5UAừng yk5UAên tâmk5UA, rốik5UA rít knr3Bvjhcám ơk5UAn bá6rnR9rWWc sk5UAĩ. Ak5UAn knr3BvjhNham cũk5UAng đứngk5UA tknr3Bvjhrong đám6rnR9rWW ngườ6rnR9rWWi, nk5UAghe thấyk5UA vậyknr3Bvjh thầnknr3Bvjh sknr3Bvjhắc ck5UAũng nhẹ nk5UAhõm knr3Bvjhhẳn. A6rnR9rWWnh k5UAta bấknr3Bvjht gi6rnR9rWWác qk5UAuay đầu6rnR9rWW nhìn6rnR9rWW vknr3Bvjhề 6rnR9rWWphía Bk5UAạc Cậnk5UA 6rnR9rWWNgôn, tr6rnR9rWWông knr3Bvjhthấy 6rnR9rWWở vị knr3Bvjhtrí 6rnR9rWWanh vk5UAốn đangk5UA đứng,6rnR9rWW giờknr3Bvjh đãk5UA khôngk5UA k5UAcòn 6rnR9rWWai. M6rnR9rWWà k5UAở cửknr3Bvjha lốik5UA 6rnR9rWWđi a6rnR9rWWn toà6rnR9rWWn ph6rnR9rWWía trước, truyền6rnR9rWW đếnknr3Bvjh tiếk5UAng ‘t6rnR9rWWhịch’, 6rnR9rWWAn knr3BvjhNham ngướcknr3Bvjh mắtknr3Bvjh nhì6rnR9rWWn, c6rnR9rWWhỉ thấ6rnR9rWWy đượck5UA k5UAtay áo6rnR9rWW màuknr3Bvjh đknr3Bvjhen của Bạc6rnR9rWW C6rnR9rWWận Ngônknr3Bvjh b6rnR9rWWiến mấknr3Bvjht saknr3Bvjhu cánknr3Bvjhh cửa.

Bạc Cậnknr3Bvjh Ng6rnR9rWWôn lá6rnR9rWWi knr3Bvjhxe trởk5UA vk5UAề khác6rnR9rWWh sk5UAạn mộtk5UA mình.

Đã là6rnR9rWW k5UAđêm khuknr3Bvjhya, đường6rnR9rWW phốk5UA lknr3Bvjhúc đknr3Bvjhầu đôngk5UA cknr3Bvjhó mộtk5UA k5UAloại không knr3Bvjhkhí rét6rnR9rWW lạnh6rnR9rWW, knr3Bvjhdường k5UAnhư đãknr3Bvjh bắt6rnR9rWW đầuknr3Bvjh xk5UAâm nk5UAhập. Tknr3Bvjhhành 6rnR9rWWphố đknr3Bvjhầy màu6rnR9rWW sắck5UA, n6rnR9rWWgười 6rnR9rWWđi đường 6rnR9rWW lang tknr3Bvjhhang, giốnknr3Bvjhg nhknr3Bvjhư lướt6rnR9rWW điknr3Bvjh xẹt6rnR9rWW 6rnR9rWWqua trênknr3Bvjh cửk5UAa sổk5UA xe.

Vẻ mặtknr3Bvjh 6rnR9rWWcủa Bạknr3Bvjhc Ck5UAận Ngk5UAôn vẫnk5UA khknr3Bvjhông k5UAcó chútk5UA knr3Bvjhbiểu tìnk5UAh. Chân k5UA mày thoknr3Bvjhn d6rnR9rWWài đ6rnR9rWWen nk5UAhánh giống6rnR9rWW knr3Bvjhnhư dấuknr3Bvjh v6rnR9rWWết c6rnR9rWWủa mànk5UA đêk5UAm dà6rnR9rWWy đặc,knr3Bvjh khắc6rnR9rWW lknr3Bvjhên g6rnR9rWWương mặt trắnknr3Bvjhg tr6rnR9rWWẻo thanknr3Bvjhh túk5UA của6rnR9rWW anh.

Cuối knr3Bvjhcùng cũknr3Bvjhng đãk5UA đếknr3Bvjhn khá6rnR9rWWch sạ6rnR9rWWn, 6rnR9rWWanh lấy6rnR9rWW th6rnR9rWWẻ cknr3Bvjhard k6rnR9rWWhóa ck5UAửa từ6rnR9rWW trong t6rnR9rWWúi quầnknr3Bvjh 6rnR9rWWmở k5UAcửa. Căk5UAn phòk5UAng v6rnR9rWWẫn chìmknr3Bvjh t6rnR9rWWrong bónk5UAg đê6rnR9rWWm, k5UAchỉ cóknr3Bvjh 6rnR9rWWánh 6rnR9rWWsáng của knr3Bvjh bóng đè6rnR9rWWn knr3Bvjhngay t6rnR9rWWòa lầk5UAu đối6rnR9rWW diệnk5UA ck5UAhiếu vàknr3Bvjho. 6rnR9rWWAnh mk5UAở đèknr3Bvjhn trêknr3Bvjhn tường,k5UA né6rnR9rWWm 6rnR9rWWtấm thẻ caknr3Bvjhrd lk5UAên gk5UAiường, saknr3Bvjhu đóknr3Bvjh quknr3Bvjhan sk5UAát tk5UAất cknr3Bvjhả mk5UAọi tk5UAhứ tk5UArong ph6rnR9rWWòng rồi6rnR9rWW đknr3Bvjhứng k5UAyên kknr3Bvjhhông động đậy.

Bọn họ6rnR9rWW m6rnR9rWWới vừak5UA vàoknr3Bvjh ở6rnR9rWW kk5UAhách sknr3Bvjhạn nknr3Bvjhày knr3Bvjhhôm qknr3Bvjhua. Vak5UAli củ6rnR9rWWa Giản Daok5UA vẫn6rnR9rWW đểk5UA trê6rnR9rWWn k5UAbàn thk5UAấp cạnh6rnR9rWW g6rnR9rWWiường, kh6rnR9rWWóa kéok5UA chỉ6rnR9rWW k5UAmở héknr3Bvjh, l6rnR9rWWộ rk5UAa nhknr3Bvjhững mà6rnR9rWWu sắc qu6rnR9rWWần áo6rnR9rWW k5UAanh k5UAquen thuộc.

Trên đấtk5UA k5UAđặt haknr3Bvjhi knr3Bvjhđôi gk5UAiày, mộtknr3Bvjh lớnknr3Bvjh 6rnR9rWWmột nhỏ.knr3Bvjh Trên6rnR9rWW knr3Bvjhtay vk5UAịn sô 6rnR9rWWpha, cònk5UA 6rnR9rWWđặt mộtk5UA chiếck5UA áok5UA k5UAgió cknr3Bvjhủa cô,6rnR9rWW màuk5UA trắ6rnR9rWWng sạch6rnR9rWW sẽ,k5UA dưk5UAờng knr3Bvjhnhư vẫk5UAn còknr3Bvjhn nhiễm đk5UAộ ấm6rnR9rWW vknr3Bvjhà màu6rnR9rWW s6rnR9rWWắc knr3Bvjhlàn d6rnR9rWWa củknr3Bvjha cô.

Bạc Cận6rnR9rWW Ngôknr3Bvjhn đknr3Bvjhứng tạknr3Bvjhi cknr3Bvjhhỗ k5UAmột lknr3Bvjhúc r6rnR9rWWồi ck5UAởi k5UAáo kho6rnR9rWWác ngk5UAoài, tháo cknr3Bvjhà v6rnR9rWWạt trk5UAực tiế6rnR9rWWp ném6rnR9rWW xuống6rnR9rWW đất,6rnR9rWW đik5UA chânk5UA khôn6rnR9rWWg v6rnR9rWWào pk5UAhòng tắm.

Có knr3Bvjhlúc, nướcknr3Bvjh nónk5UAg v6rnR9rWWốn kknr3Bvjhhông k5UAthể làk5UAm nóngknr3Bvjh độknr3Bvjh ấmknr3Bvjh củaknr3Bvjh huyếknr3Bvjht qu6rnR9rWWản con người.knr3Bvjh Bạ6rnR9rWWc Cknr3Bvjhận Ng6rnR9rWWôn 6rnR9rWWyên lặngknr3Bvjh đ6rnR9rWWứng knr3Bvjhdưới vòiknr3Bvjh k5UAsen dộik5UA mknr3Bvjhột lúc6rnR9rWW, 6rnR9rWWcuối cùng6rnR9rWW vẫn kk5UAhóa vòik5UA nước6rnR9rWW lạknr3Bvjhi, cknr3Bvjhứ nh6rnR9rWWư thếk5UA bướk5UAc knr3Bvjhra ngoài.

Bóng đê6rnR9rWWm knr3Bvjhngoài cknr3Bvjhửa k5UAsổ vẫn6rnR9rWW knr3Bvjhâm k5UAu knr3Bvjhvà yê6rnR9rWWn tĩ6rnR9rWWnh nk5UAhư cũ6rnR9rWW, knr3Bvjhcả k5UAthành phố dườn6rnR9rWWg 6rnR9rWWnhư ch6rnR9rWWìm vàk5UAo trok5UAng cảnhknr3Bvjh vậtk5UA knr3Bvjhmộng mị6rnR9rWW gia6rnR9rWWo tknr3Bvjhhoa. Bạk5UAc C6rnR9rWWận Ngônknr3Bvjh đứngk5UA mộknr3Bvjht lúc, 6rnR9rWWlại quk5UAay ngườ6rnR9rWWi đ6rnR9rWWi đếnknr3Bvjh bênk5UA giưk5UAờng, xk5UAốc 6rnR9rWWchăn lknr3Bvjhên nằk5UAm xuống.

Anh nk5UAhắm mắt6rnR9rWW nk5UAằm knr3Bvjhvài 6rnR9rWWphút, rồiknr3Bvjh 6rnR9rWWđột nhiêknr3Bvjhn mởknr3Bvjh knr3Bvjhtrừng đknr3Bvjhôi knr3Bvjhmắt lạnh6rnR9rWW lùng knr3Bvjhu tối6rnR9rWW, qk5UAuay đầu6rnR9rWW 6rnR9rWWnhìn về6rnR9rWW ph6rnR9rWWía kho6rnR9rWWảng giườnknr3Bvjhg tr6rnR9rWWống 6rnR9rWWbên cạnh.

Chỉ mấy6rnR9rWW g6rnR9rWWiây sknr3Bvjhau, ank5UAh xốcknr3Bvjh chknr3Bvjhăn lêk5UAn, m6rnR9rWWặc 6rnR9rWWáo k6rnR9rWWhoác k5UAvà k5UAđi vào phòngk5UA knr3Bvjhsách 6rnR9rWWbên cạnh.

Đây chk5UAính k5UAlà k5UAdo Gk5UAiản Dk5UAao đặ6rnR9rWWc bik5UAệt yêuknr3Bvjh 6rnR9rWWcầu khácknr3Bvjhh s6rnR9rWWạn knr3Bvjhbố trí, trừ6rnR9rWW bk5UAàn sáknr3Bvjhch, k5UAghế cknr3Bvjhòn cknr3Bvjhó mk5UAột ck5UAái bảngk5UA trắng,6rnR9rWW đểk5UA tiệnk5UA knr3Bvjhcho knr3Bvjhanh lúknr3Bvjhc nàoknr3Bvjh c6rnR9rWWó li6rnR9rWWnh cảm, đềuk5UA có6rnR9rWW tknr3Bvjhhể vàknr3Bvjho đ6rnR9rWWây c6rnR9rWWông tácknr3Bvjh knr3Bvjhtư d6rnR9rWWuy bknr3Bvjhất cứknr3Bvjh lúc6rnR9rWW nào.

Hiện giờ,k5UA anknr3Bvjhh knr3Bvjhđứng trướck5UA knr3Bvjhbảng trắng,6rnR9rWW knr3Bvjhmở cáiknr3Bvjh h6rnR9rWWòm củaknr3Bvjh mìk5UAnh lấy mộtk5UA 6rnR9rWWchồng ảknr3Bvjhnh và6rnR9rWW tưk5UA liệuk5UA ra.

Trong ck5UAhốc lk5UAát, ảnh6rnR9rWW đãknr3Bvjh đượck5UA dánknr3Bvjh 6rnR9rWWđầy trk5UAên bản6rnR9rWWg trắng.

Anh trầmknr3Bvjh k5UAngâm quknr3Bvjhan sknr3Bvjhát, nhữ6rnR9rWWng knr3Bvjhtình tknr3Bvjhrạng thknr3Bvjhảm th6rnR9rWWiết củak5UA các n6rnR9rWWạn nhknr3Bvjhân tựk5UA động6rnR9rWW đượ6rnR9rWWc ph6rnR9rWWác họaknr3Bvjh tronknr3Bvjhg não6rnR9rWW anh.

Cô sẽknr3Bvjh bịk5UA cok5UAi n6rnR9rWWhư knr3Bvjhđộng vậk5UAt, dùk5UAng 6rnR9rWWdây xk5UAích trók5UAi 6rnR9rWWlại. Tknr3Bvjhạ H6rnR9rWWàm 6rnR9rWWsẽ vung rk5UAoi dknr3Bvjhài k5UAlên, xk5UAua đuổik5UA k5UAcô tknr3Bvjhrong căk5UAn phòknr3Bvjhng nhỏk5UA hẹpknr3Bvjh, tạok5UA nên6rnR9rWW m6rnR9rWWột c6rnR9rWWuộc trk5UAốn ck5UAhạy hèn m6rnR9rWWọn, tuyệtknr3Bvjh vknr3Bvjhọng knr3Bvjhvà knr3Bvjhphí ck5UAông... k5UACô s6rnR9rWWẽ bịk5UA chknr3Bvjho uốnknr3Bvjhg nhữnk5UAg loạik5UA 6rnR9rWWthuốc thần k6rnR9rWWinh, k5UAcô s6rnR9rWWẽ kk5UAhông phknr3Bvjhân bknr3Bvjhiệt 6rnR9rWWrõ hiknr3Bvjhện k5UAthực vk5UAà h6rnR9rWWư ả6rnR9rWWo... Thứk5UA k5UAduy nhất6rnR9rWW 6rnR9rWWcô c6rnR9rWWảm thấy chínhk5UA 6rnR9rWWlà sựk5UA đauk5UA khk5UAổ k5UAcực hạ6rnR9rWWn... Vk5UAà mấy6rnR9rWW k5UAngày s6rnR9rWWau, Tạknr3Bvjh Hàmknr3Bvjh sẽk5UA khônk5UAg k5UAcòn thỏa6rnR9rWW mãn6rnR9rWW k5UAvới việc knr3Bvjhtrêu đùa6rnR9rWW k5UAvà k5UAquất rok5UAi nữa.k5UA Tấm6rnR9rWW dk5UAa trắk5UAng tr6rnR9rWWẻo bó6rnR9rWWng loángknr3Bvjh củak5UA phụk5UA nữk5UA chí6rnR9rWWnh là 6rnR9rWWchiến knr3Bvjhlợi p6rnR9rWWhẩm hắ6rnR9rWWn 6rnR9rWWyêu thích6rnR9rWW nhấk5UAt, hắn6rnR9rWW s6rnR9rWWẽ k5UAlột từk5UAng tấ6rnR9rWWc d6rnR9rWWa knr3Bvjhcủa k5UAcô, mknr3Bvjhà k5UAtrong sknr3Bvjhuốt quá knr3Bvjhtrình n6rnR9rWWày, cô6rnR9rWW vknr3Bvjhẫn knr3Bvjhchưa chếknr3Bvjht... thậknr3Bvjhm ch6rnR9rWWí đk5UAó ck5UAhỉ mknr3Bvjhới lknr3Bvjhà k6rnR9rWWhởi đầu.

Bởi vìknr3Bvjh cô6rnR9rWW làk5UA người6rnR9rWW pknr3Bvjhhụ nknr3Bvjhữ củaknr3Bvjh anh6rnR9rWW, knr3Bvjhtượng trưknr3Bvjhng chk5UAo dụ6rnR9rWWc vọng vàk5UA đòknr3Bvjhi k5UAhỏi mãnk5UAh lk5UAiệt nhấtk5UA troknr3Bvjhng k5UAhắn. knr3BvjhCho nêk5UAn hắnknr3Bvjh k5UAsẽ k5UAtàn pk5UAhá côk5UA càngk5UA thknr3Bvjhêm knr3Bvjhthê thảk5UAm và triknr3Bvjhệt để,knr3Bvjh c6rnR9rWWho knr3Bvjhđến l6rnR9rWWúc khôngk5UA ck5UAòn lknr3Bvjhưu lạknr3Bvjhi mk5UAột t6rnR9rWWấc da6rnR9rWW, một6rnR9rWW cọngk5UA tóc,6rnR9rWW mộtknr3Bvjh miếng thknr3Bvjhịt 6rnR9rWWnào. Tạ6rnR9rWW Hà6rnR9rWWm muknr3Bvjhốn khiếnk5UA 6rnR9rWWcho k5UAanh hoàknr3Bvjhn toàk5UAn triknr3Bvjhệt đ6rnR9rWWể mấtk5UA k5UAđi cô.

...

Bạc 6rnR9rWWCận knr3BvjhNgôn cú6rnR9rWWi đầu,knr3Bvjh gknr3Bvjhiơ tk5UAay ấnknr3Bvjh lê6rnR9rWWn đôik5UA mắt6rnR9rWW mình.

Chương 74

Xung knr3Bvjhquanh rk5UAất yênknr3Bvjh tĩnh.k5UA Ch6rnR9rWWỉ cknr3Bvjhó knr3Bvjhmáu k5UAtươi từk5UA t6rnR9rWWừ k5UAchảy dọc6rnR9rWW theknr3Bvjho cánh k5UAtay k5UAcô xknr3Bvjhuống đầknr3Bvjhu knr3Bvjhngón k5UAtay, knr3Bvjhrơi knr3Bvjhxuống đất6rnR9rWW k5UAvang k5UAlên tiếngknr3Bvjh tík5UA tk5UAách khknr3Bvjhe khẽ.

Giản Dk5UAao nằmknr3Bvjh bấtk5UA động6rnR9rWW ák5UAp mặtknr3Bvjh lênk5UA mặtk5UA đấk5UAt lknr3Bvjhạnh lẽo.knr3Bvjh Sknr3Bvjhau lưng, eoknr3Bvjh 6rnR9rWWvà h6rnR9rWWai chânk5UA knr3Bvjhcô đk5UAều tru6rnR9rWWyền đk5UAến k5UAcơn đk5UAau bỏng6rnR9rWW rát,6rnR9rWW 6rnR9rWWcả ngườik5UA giốknr3Bvjhng knr3Bvjhnhư khôngknr3Bvjh có mộtknr3Bvjh tấknr3Bvjhc k5UAda knr3Bvjhthịt nàknr3Bvjho thuộck5UA vềk5UA mình...

Nhưng tầmk5UA mắtk5UA knr3Bvjhcô knr3Bvjhvẫn còk5UAn 6rnR9rWWmơ h6rnR9rWWồ nhưknr3Bvjh cũknr3Bvjh. Ánh6rnR9rWW 6rnR9rWWđèn, 6rnR9rWWgiường nhỏ, sk5UAong sắt,knr3Bvjh mỗ6rnR9rWWi mknr3Bvjhột tk5UAhứ tknr3Bvjhrước mắ6rnR9rWWt cô6rnR9rWW k5UAđều biếknr3Bvjhn t6rnR9rWWhành nhữngk5UA quák5UAi vk5UAật ga6rnR9rWWi knr3Bvjhgóc. Trong đầuk5UA dườngknr3Bvjh 6rnR9rWWnhư cóknr3Bvjh 6rnR9rWWrất nhiềuk5UA tknr3Bvjhiếng nói6rnR9rWW chuyknr3Bvjhện, chỉk5UA chốck5UA lák5UAt đãk5UA khôknr3Bvjhng knr3Bvjhthể k5UAchứa nổi, 6rnR9rWWkhiến huknr3Bvjhyệt 6rnR9rWWthái dương6rnR9rWW đk5UAau buốtknr3Bvjh nk5UAhư muốnk5UA nknr3Bvjhổ tung.

“Dao Daknr3Bvjho, ch6rnR9rWWâm 6rnR9rWWngôn knr3Bvjhsống của6rnR9rWW k5UAba chínhknr3Bvjh làknr3Bvjh p6rnR9rWWhải đội6rnR9rWW tk5UArời 6rnR9rWWđạp đất, knr3Bvjhkhông h6rnR9rWWổ thk5UAẹn với6rnR9rWW lòng.”

“Chị knr3Bvjhhai, 6rnR9rWWem chknr3Bvjhỉ thấy6rnR9rWW chk5UAị đốiknr3Bvjh xửk5UA vớik5UA tênknr3Bvjh 6rnR9rWWyêu q6rnR9rWWuái đk5UAó qk5UAuá tốt. Đúngk5UA lk5UAà yêuk5UA q6rnR9rWWuái cũngk5UA ck5UAó mùa6rnR9rWW xuân.”

“Giản Dak5UAo, tô6rnR9rWWi chưknr3Bvjha knr3Bvjhbao giờ6rnR9rWW thấy6rnR9rWW 6rnR9rWWcậu ấyknr3Bvjh quak5UAn tknr3Bvjhâm mộtknr3Bvjh ngư6rnR9rWWời phụ nữ6rnR9rWW nh6rnR9rWWư đốiknr3Bvjh vknr3Bvjhới em.”

“Lẽ nàk5UAo e6rnR9rWWm k5UAkhông muốnk5UA hônknr3Bvjh anh?”

“Nếu k5UAem cứ6rnR9rWW năknr3Bvjhm k5UAphút hônk5UA a6rnR9rWWnh k5UAmột lk5UAần, 6rnR9rWWanh cknr3Bvjhó thk5UAể c6rnR9rWWùng knr3Bvjhem làm bấtk5UA ck5UAứ cknr3Bvjhhuyện vôk5UA vị6rnR9rWW nào.”

“Hiện gk5UAiờ, 6rnR9rWWanh đãknr3Bvjh khk5UAiến k5UAem cảknr3Bvjhm thấyk5UA knr3Bvjhchân thực6rnR9rWW chưa?”

...

Giọt nướck5UA mắknr3Bvjht tk5UAo n6rnR9rWWhư h6rnR9rWWạt đậuk5UA tk5UArào rknr3Bvjha knr3Bvjhtừ knr3Bvjhkhóe knr3Bvjhmắt k5UAcô, 6rnR9rWWlăn qua 6rnR9rWWgò mknr3Bvjhá l6rnR9rWWạnh lẽk5UAo rồi6rnR9rWW trượtk5UA xuk5UAống 6rnR9rWWkhóe môi6rnR9rWW khôknr3Bvjh khốc.6rnR9rWW Mặnk5UA đắng6rnR9rWW nk5UAhư vậy,6rnR9rWW cóknr3Bvjh lknr3Bvjhẽ knr3Bvjhcô đã knr3Bvjhkhông c6rnR9rWWòn cảm6rnR9rWW nhận6rnR9rWW 6rnR9rWWđược k5UAmùi v6rnR9rWWị g6rnR9rWWì kknr3Bvjhhác củak5UA thế6rnR9rWW giaknr3Bvjhn nàk5UAy k5UAnữa rồi.

“Cộp... c6rnR9rWWộp... cộp.knr3Bvjh” Tiếk5UAng giẫknr3Bvjhm knr3Bvjhchân xuố6rnR9rWWng nềknr3Bvjhn k5UAcủa giàk5UAy k5UAda nhẹ nk5UAhàng vank5UAg k5UAlên, khik5UAến cknr3Bvjhho ýknr3Bvjh thứ6rnR9rWWc 6rnR9rWWGiản k5UADao hố6rnR9rWWt hk5UAoảng. k5UAToàn th6rnR9rWWân cô6rnR9rWW k5UAvô t6rnR9rWWhức run rẩy,6rnR9rWW lk5UAập tứck5UA c6rnR9rWWo 6rnR9rWWrút mìnhk5UA l6rnR9rWWại, giống6rnR9rWW nhưknr3Bvjh mk5UAột độknr3Bvjhng vậtk5UA nhỏknr3Bvjh k5UAdựa 6rnR9rWWvào k5UAgóc tường.

“Sao lknr3Bvjhại không6rnR9rWW knr3Bvjhchạy nữ6rnR9rWWa?” Giọng6rnR9rWW k5UAnói t6rnR9rWWrong t6rnR9rWWrẻo củknr3Bvjha 6rnR9rWWTạ k5UAHàm vang lênk5UA 6rnR9rWWsau lưngknr3Bvjh: “Thk5UAật khk5UAông t6rnR9rWWhú vị,6rnR9rWW ha6rnR9rWWi ngàknr3Bvjhy trk5UAước cknr3Bvjhô hãyk5UA còknr3Bvjhn chk5UAạy nknr3Bvjhhư một knr3Bvjhcon thỏ.”

Giản Dk5UAao cú6rnR9rWWi đk5UAầu k5UAngắm đôknr3Bvjhi 6rnR9rWWtay củak5UA mì6rnR9rWWnh, trk5UAên 6rnR9rWWđó ck5UAhằng chịtk5UA vết t6rnR9rWWhương vk5UAà dín6rnR9rWWh đầ6rnR9rWWy máuk5UA t6rnR9rWWươi, khôn6rnR9rWWg cònknr3Bvjh hìnk5UAh dán6rnR9rWWg trắn6rnR9rWWg trẻ6rnR9rWWo mềmk5UA 6rnR9rWWmại nhk5UAư 6rnR9rWWngày thường. knr3BvjhĐau quá,k5UA nhưn6rnR9rWWg côknr3Bvjh 6rnR9rWWvẫn cứng6rnR9rWW rắknr3Bvjhn cắ6rnR9rWWn ch6rnR9rWWặt răn6rnR9rWWg, d6rnR9rWWùng 6rnR9rWWhai taknr3Bvjhy knr3Bvjhôm đầ6rnR9rWWu, chờ knr3Bvjhđợi nhữngknr3Bvjh cknr3Bvjhơn đònknr3Bvjh k5UAroi sắpk5UA đến.

Có lẽ6rnR9rWW d6rnR9rWWo n6rnR9rWWhìn thk5UAấy đk5UAộng tácknr3Bvjh vừak5UA chậmk5UA c6rnR9rWWhạp knr3Bvjhvừa phík5UA 6rnR9rWWcông của k5UA cô, Tạknr3Bvjh Hàknr3Bvjhm ởknr3Bvjh s6rnR9rWWau lưnk5UAg 6rnR9rWWcười lê6rnR9rWWn mộtknr3Bvjh tiếng.

“Chát...” k5UAm tknr3Bvjhhanh bénknr3Bvjh nhọnk5UA mknr3Bvjhạnh mẽ6rnR9rWW xé6rnR9rWW ráchk5UA khôngknr3Bvjh knr3Bvjhkhí xung quanhknr3Bvjh, sknr3Bvjhau đk5UAó mộtk5UA k5UAcơn đak5UAu quk5UAen tknr3Bvjhhuộc lạ6rnR9rWWi k5UAào ạt6rnR9rWW rơik5UA xuốk5UAng knr3Bvjheo cknr3Bvjhô lầnknr3Bvjh nữa.

Trước mắtknr3Bvjh 6rnR9rWWGiản k5UADao 6rnR9rWWtối sầm,k5UA cơn6rnR9rWW đa6rnR9rWWu nh6rnR9rWWư dk5UAời sôn6rnR9rWWg knr3Bvjhlấp biển troknr3Bvjhng c6rnR9rWWơ thểk5UA khik5UAến cknr3Bvjhô mknr3Bvjhuốn hôknr3Bvjhn k5UAmê, dườngk5UA nhknr3Bvjhư 6rnR9rWWtất cảk5UA k5UAnội tạngk5UA đềuk5UA bk5UAị mộ6rnR9rWWt roknr3Bvjhi knr3Bvjhnày làm tknr3Bvjhhay đổiknr3Bvjh vịknr3Bvjh trí.

Nỗi k5UAđau kk5UAhổ vôk5UA c6rnR9rWWùng k5UAvô tận6rnR9rWW này,knr3Bvjh k5UAđến kknr3Bvjhhi nà6rnR9rWWo mớiknr3Bvjh kếk5UAt thúc đâyk5UA? knr3BvjhPhải lk5UAàm knr3Bvjhsao mớiknr3Bvjh knr3Bvjhcó tknr3Bvjhhể kếtknr3Bvjh thúc?

...

“Ok.” Mộknr3Bvjht đôiknr3Bvjh k5UAtay k5UAôm lấk5UAy cô6rnR9rWW kknr3Bvjhhỏi mặtk5UA đk5UAất, đặk5UAt lêknr3Bvjhn cknr3Bvjhhiếc giường nhỏknr3Bvjh loan6rnR9rWWg knr3Bvjhlổ máuknr3Bvjh, knr3Bvjhđộng tác6rnR9rWW v6rnR9rWWô cùngk5UA k5UAdịu dàng.

“Có muốn6rnR9rWW knr3Bvjhkết 6rnR9rWWthúc tấknr3Bvjht cả6rnR9rWW 6rnR9rWWnhững thk5UAứ nàyknr3Bvjh khk5UAông?” Hắnk5UA nh6rnR9rWWẹ giọng knr3Bvjh hỏi, dưk5UAờng nh6rnR9rWWư hắknr3Bvjhn cóknr3Bvjh thể6rnR9rWW k5UAnhìn tknr3Bvjhhấu nộ6rnR9rWWi tâknr3Bvjhm củ6rnR9rWWa cknr3Bvjhô thk5UAông knr3Bvjhqua mỗiknr3Bvjh mộ6rnR9rWWt cáik5UA chớpknr3Bvjh mắt.

Giản knr3BvjhDao 6rnR9rWWnấc nghẹn,k5UA 6rnR9rWWkhông trảknr3Bvjh lờiknr3Bvjh. Tầm6rnR9rWW knr3Bvjhnhìn knr3Bvjhcủa côknr3Bvjh vk5UAẫn còn6rnR9rWW hốt hoknr3Bvjhảng nknr3Bvjhhư 6rnR9rWWcũ, 6rnR9rWWcô loán6rnR9rWWg thk5UAoáng knr3Bvjhnhìn thấyk5UA taknr3Bvjhy mìk5UAnh bấknr3Bvjhu k5UAchặt k5UAlên đknr3Bvjhệm giường6rnR9rWW, nắm chặt6rnR9rWW, lạik5UA buônk5UAg k5UAra, k5UAnắm chặt,knr3Bvjh lạk5UAi knr3Bvjhbuông ra..6rnR9rWW. Chỉ6rnR9rWW kh6rnR9rWWi lặpk5UA đi6rnR9rWW lặp6rnR9rWW lạiknr3Bvjh nknr3Bvjhhư vậy, 6rnR9rWWtinh th6rnR9rWWần knr3Bvjhcủa cô6rnR9rWW mớk5UAi có6rnR9rWW thk5UAể tknr3Bvjhập trun6rnR9rWWg mộtknr3Bvjh cknr3Bvjhhút. Ở6rnR9rWW tro6rnR9rWWng đạiknr3Bvjh dươn6rnR9rWWg hỗn6rnR9rWW 6rnR9rWWloạn này6rnR9rWW, cô luôn6rnR9rWW t6rnR9rWWự nhắc6rnR9rWW nknr3Bvjhhở mình,k5UA khôngk5UA đượck5UA b6rnR9rWWị hk5UAắn th6rnR9rWWống k5UAtrị, khôk5UAng thểknr3Bvjh buôn6rnR9rWWg xuôi sin6rnR9rWWh mk5UAạng này.

“Viết knr3Bvjhra 6rnR9rWWđi.” Giọn6rnR9rWWg nóiknr3Bvjh củak5UA k5UAhắn giốknr3Bvjhng nhưk5UA â6rnR9rWWm knr3Bvjhthanh k5UAtự n6rnR9rWWhiên duy nk5UAhất 6rnR9rWWtrong knr3Bvjhthế giớiknr3Bvjh đauk5UA khổknr3Bvjh knr3Bvjhnày, 6rnR9rWWvừa cả6rnR9rWWm động6rnR9rWW vừak5UA dụ6rnR9rWW hoặc:6rnR9rWW “Muốn6rnR9rWW kếtk5UA tk5UAhúc không? Chỉ6rnR9rWW k5UAcần ck5UAô vknr3Bvjhiết rk5UAa k5UAtất cả6rnR9rWW 6rnR9rWWnhững ck5UAảm 6rnR9rWWgiác đó.6rnR9rWW knr3BvjhNếu k5UAkhông phảik5UA bởk5UAi vì6rnR9rWW k5UABạc k5UACận Ngôn, cô6rnR9rWW vknr3Bvjhốn knr3Bvjhcó thk5UAể lknr3Bvjhàm mộtk5UA c6rnR9rWWô gái6rnR9rWW 6rnR9rWWbình thường6rnR9rWW vuknr3Bvjhi vẻ,knr3Bvjh knr3Bvjhcó cuộc6rnR9rWW sốk5UAng của6rnR9rWW 6rnR9rWWmột người bìknr3Bvjhnh thườn6rnR9rWWg, 6rnR9rWWsao phả6rnR9rWWi hứng6rnR9rWW chk5UAịu nknr3Bvjhhững đauk5UA khk5UAổ cknr3Bvjhủa ngknr3Bvjhày hôm6rnR9rWW nay?”

Từng cơnknr3Bvjh chuk5UAa xó6rnR9rWWt 6rnR9rWWùa lêk5UAn tk5UArong lònk5UAg knr3BvjhGiản Daoknr3Bvjh. Đúk5UAng vậy,knr3Bvjh nếu nhưknr3Bvjh kh6rnR9rWWông phảik5UA Bạck5UA Cậnk5UA Nk5UAgôn, cuộck5UA 6rnR9rWWđời côknr3Bvjh sẽ6rnR9rWW khknr3Bvjhác hoànknr3Bvjh tknr3Bvjhoàn. Côk5UA sẽk5UA knr3Bvjhsống knr3Bvjhtrong một thếk5UA giknr3Bvjhới bìn6rnR9rWWh thườk5UAng knr3Bvjhcó ánknr3Bvjhh mặknr3Bvjht trời6rnR9rWW xáknr3Bvjhn lạn,6rnR9rWW làmk5UA sak5UAo phảknr3Bvjhi chk5UAìm vàok5UA bknr3Bvjhóng đêm sknr3Bvjhâu kknr3Bvjhhông thấyk5UA đ6rnR9rWWáy k5UAthế này?

Nước mắknr3Bvjht lknr3Bvjhại tràk5UAn rknr3Bvjha lk5UAần n6rnR9rWWữa, thấk5UAm và6rnR9rWWo hốknr3Bvjhc mắtk5UA knr3Bvjhhõm sknr3Bvjhâu của cô.knr3Bvjh 6rnR9rWWLời nó6rnR9rWWi 6rnR9rWWcủa Tạknr3Bvjh Hàm6rnR9rWW, kk5UAhiến lònknr3Bvjhg ck5UAô cứ6rnR9rWW âm6rnR9rWW t6rnR9rWWhầm mặc6rnR9rWW k5UAniệm lặknr3Bvjhp knr3Bvjhđi lặpknr3Bvjh lạknr3Bvjhi một knr3Bvjhcái tên6rnR9rWW: Bạcknr3Bvjh C6rnR9rWWận Nk5UAgôn, Bạck5UA Cận6rnR9rWW Ngôn...

“Lẽ nàoknr3Bvjh c6rnR9rWWô khônknr3Bvjhg k5UAmuốn nk5UAói cknr3Bvjhho 6rnR9rWWanh tknr3Bvjha biết?knr3Bvjh knr3BvjhCô ở6rnR9rWW k5UAđây ch6rnR9rWWịu bao nhi6rnR9rWWêu đauknr3Bvjh khk5UAổ. k5UACô đãk5UA sk5UAắp khôngknr3Bvjh chị6rnR9rWWu k5UAnổi rồik5UA, nhknr3Bvjhưng đknr3Bvjhây chỉk5UA mớik5UA l6rnR9rWWà knr3Bvjhbắt đầk5UAu thôi.” knr3BvjhTạ Hà6rnR9rWWm nhknr3Bvjhìn ck5UAhằm ch6rnR9rWWằm gư6rnR9rWWơng mknr3Bvjhặt táik5UA nh6rnR9rWWợt đk5UAang gắng6rnR9rWW sứknr3Bvjhc cắn6rnR9rWW chặ6rnR9rWWt môknr3Bvjhi k5UAdưới của k5UAcô, ýk5UA c6rnR9rWWười trknr3Bvjhong mk5UAắt hắnk5UA nknr3Bvjhgày cànknr3Bvjhg sâk5UAu, gi6rnR9rWWọng k5UAnói lại6rnR9rWW 6rnR9rWWcàng k5UAgiống như6rnR9rWW đang6rnR9rWW chia sẻknr3Bvjh nỗi6rnR9rWW đa6rnR9rWWu cùnk5UAg knr3Bvjhcô: “Nói6rnR9rWW với6rnR9rWW anknr3Bvjhh 6rnR9rWWta, cô6rnR9rWW knr3Bvjhmuốn r6rnR9rWWời xknr3Bvjha anknr3Bvjhh t6rnR9rWWa. Chỉknr3Bvjh cầknr3Bvjhn không 6rnR9rWWcòn quaknr3Bvjhn k5UAhệ vớik5UA k5UAanh 6rnR9rWWta, 6rnR9rWWlàm sk5UAao cknr3Bvjhó ngưk5UAời muố6rnR9rWWn 6rnR9rWWtra tấnk5UA cknr3Bvjhô? Tk5UAình k5UAyêu 6rnR9rWWvốn k6rnR9rWWhông 6rnR9rWWphải là tất6rnR9rWW cảk5UA củk5UAa k5UAcuộc sống,knr3Bvjh 6rnR9rWWtừ bk5UAỏ đknr3Bvjhi, 6rnR9rWWtừ bknr3Bvjhỏ rồiknr3Bvjh mọ6rnR9rWWi thknr3Bvjhứ knr3Bvjhsẽ tốt6rnR9rWW hơnknr3Bvjh. Sknr3Bvjháng k5UAngày m6rnR9rWWai, cô sẽ6rnR9rWW nằmk5UA t6rnR9rWWrên giườk5UAng bệnhknr3Bvjh 6rnR9rWWcủa k5UAmột bệnhknr3Bvjh viện6rnR9rWW c6rnR9rWWông, tấtk5UA knr3Bvjhcả đknr3Bvjhều sẽknr3Bvjh kk5UAết thúk5UAc, chỉ cầnknr3Bvjh c6rnR9rWWô gử6rnR9rWWi 6rnR9rWWcho a6rnR9rWWnh knr3Bvjhta k5UAmột 6rnR9rWWbức thư.”

Giản knr3BvjhDao k5UAmơ 6rnR9rWWhồ knr3Bvjhngẩng đầu,k5UA cô6rnR9rWW nhìknr3Bvjhn knr3Bvjhthấy gươngknr3Bvjh mặt6rnR9rWW tươik5UA cười 6rnR9rWW anh tuấnk5UA xk5UAa xă6rnR9rWWm củak5UA T6rnR9rWWạ Hàmknr3Bvjh. Sk5UAau 6rnR9rWWđó trk5UAong t6rnR9rWWay bknr3Bvjhị nhét6rnR9rWW k5UAvào mk5UAột câk5UAy bút.

“Viết rknr3Bvjha đi.”k5UA Hắnknr3Bvjh khẽknr3Bvjh 6rnR9rWWdỗ dànk5UAh: “Côk5UA sk5UAẽ 6rnR9rWWrời xknr3Bvjha 6rnR9rWWanh ta6rnR9rWW, k5UAtất cả đềuknr3Bvjh sẽknr3Bvjh kknr3Bvjhết tk5UAhúc. Kk5UAhông c6rnR9rWWòn đaknr3Bvjhu kh6rnR9rWWổ, 6rnR9rWWcô k5UAsẽ 6rnR9rWWcó đượck5UA một6rnR9rWW cuộck5UA s6rnR9rWWống mới6rnR9rWW, tô6rnR9rWWi sẽ6rnR9rWW thả cô6rnR9rWW 6rnR9rWWngay knr3Bvjhlập tức.”

Giản knr3BvjhDao hốtknr3Bvjh hoảng6rnR9rWW nhìk5UAn k5UAgiấy k5UAbút trước6rnR9rWW mặt.

Chỉ cầnk5UA viết6rnR9rWW mộtknr3Bvjh bứknr3Bvjhc thư6rnR9rWW, rờiknr3Bvjh xk5UAa Bạknr3Bvjhc Ck5UAận N6rnR9rWWgôn, ngư6rnR9rWWời n6rnR9rWWày sẽ bỏknr3Bvjh 6rnR9rWWqua k5UAcho m6rnR9rWWình sao?

Chỉ cầk5UAn mknr3Bvjhột bk5UAức thư?

Đầu bútk5UA knr3Bvjhkim loknr3Bvjhại mảk5UAnh kknr3Bvjhhảnh, nhẹknr3Bvjh nhàng6rnR9rWW lướt6rnR9rWW knr3Bvjhqua mặtknr3Bvjh giấy,k5UA đãk5UA viết k5UAđược haknr3Bvjhi 6rnR9rWWtừ 6rnR9rWWđau đ6rnR9rWWớn nhất.

‘Cận Ngôn.’

Máu thịtknr3Bvjh già6rnR9rWWn giụk5UAa ch6rnR9rWWe lknr3Bvjhấp vk5UAài đốtk5UA ngknr3Bvjhón 6rnR9rWWtay đãknr3Bvjh bknr3Bvjhiến 6rnR9rWWhình, 6rnR9rWWGiản Dao bỗ6rnR9rWWng dknr3Bvjhưng n6rnR9rWWắm ck5UAhặt k5UAbút, dừngk5UA 6rnR9rWWlại trknr3Bvjhên knr3Bvjhmặt gik5UAấy, knr3Bvjhchỉ iknr3Bvjhm lặng6rnR9rWW 6rnR9rWWrơi lệ.

“Sao kh6rnR9rWWông vik5UAết tiếpk5UA?” Giọnk5UAg củak5UA hắnk5UA vẫnknr3Bvjh ônk5UA hòknr3Bvjha nk5UAhư cũ,knr3Bvjh lại tk5UAhấp knr3Bvjhthoáng lộ6rnR9rWW rk5UAa 6rnR9rWWsự knr3Bvjhrét lạnh.

Ngón knr3Bvjhtay k5UAGiản k5UADao thk5UAả ra6rnR9rWW, knr3Bvjhcây bútk5UA 6rnR9rWWlăn xuốk5UAng khăk5UAn trảik5UA giường,6rnR9rWW để lại6rnR9rWW k5UAmột lo6rnR9rWWạt cknr3Bvjhác vếknr3Bvjht mknr3Bvjhực lk5UAộn x6rnR9rWWộn. knr3BvjhMà ck5UAô knr3Bvjhthì knr3Bvjhchôn đầuk5UA vàknr3Bvjho giữ6rnR9rWWa cánknr3Bvjhh k5UAtay của k5UA mình, lụcknr3Bvjh p6rnR9rWWhủ k5UAngũ tạng6rnR9rWW đa6rnR9rWWu nk5UAhư khk5UAông phảknr3Bvjhi củk5UAa b6rnR9rWWản thân.

Không, khk5UAông th6rnR9rWWể viết.6rnR9rWW D6rnR9rWWù cók5UA knr3Bvjhgian nknr3Bvjhan, khổknr3Bvjh k5UAsở đếnk5UA mức6rnR9rWW n6rnR9rWWào đ6rnR9rWWi chăng nữak5UA cũng6rnR9rWW không6rnR9rWW thể6rnR9rWW viết.

Hắn đk5UAang lk5UAừa cô.

Viết 6rnR9rWWxong bức6rnR9rWW thư6rnR9rWW chik5UAa tak5UAy đk5UAau khổ6rnR9rWW này,6rnR9rWW hắ6rnR9rWWn sknr3Bvjhẽ giết6rnR9rWW cknr3Bvjhô ngayknr3Bvjh lập tức.k5UA Bở6rnR9rWWi vìk5UA đâknr3Bvjhy 6rnR9rWWkhông phảik5UA knr3Bvjhlà thưknr3Bvjh knr3Bvjhchia tay6rnR9rWW, đâyknr3Bvjh 6rnR9rWWchính làk5UA knr3Bvjhdi tknr3Bvjhhư của6rnR9rWW cknr3Bvjhô, một 6rnR9rWWbức k5UAdi th6rnR9rWWư hknr3Bvjhủy đi6rnR9rWW tìnhk5UA yêu6rnR9rWW ck5UAủa k5UAcô 6rnR9rWWvà Bạck5UA 6rnR9rWWCận Nknr3Bvjhgôn. Đây6rnR9rWW mới6rnR9rWW l6rnR9rWWà thk5UAứ 6rnR9rWWhắn cần,6rnR9rWW hắn k5UArất rknr3Bvjhõ phảknr3Bvjhi lk5UAàm knr3Bvjhthế nà6rnR9rWWo mớik5UA k5UAcó thểknr3Bvjh k5UAcho Bạck5UA Cận6rnR9rWW Ngônknr3Bvjh một6rnR9rWW đảk5UA kk5UAích trầk5UAm tr6rnR9rWWọng nhất k5UA ngoài việcknr3Bvjh chknr3Bvjhỉ giết6rnR9rWW ck5UAhết cô.

Nhẫn 6rnR9rWWnhịn, cknr3Bvjhần phảik5UA nk5UAhẫn nhịn.

Cô 6rnR9rWWcần pk5UAhải sk5UAống đểknr3Bvjh gặpknr3Bvjh anh!

Không c6rnR9rWWòn ngk5UAhi ngờknr3Bvjh g6rnR9rWWì 6rnR9rWWnữa, sựknr3Bvjh khángknr3Bvjh cự6rnR9rWW trầmknr3Bvjh 6rnR9rWWmặc, y6rnR9rWWếu đuốknr3Bvjhi vàknr3Bvjh kiên địk5UAnh 6rnR9rWWnày, khknr3Bvjhiến k5UAcho sắ6rnR9rWWc mk5UAặt Tknr3Bvjhạ Hàmk5UA từk5UA từ6rnR9rWW knr3Bvjhtrầm xuống.

Đôi ta6rnR9rWWy băn6rnR9rWWg lạ6rnR9rWWnh khôngknr3Bvjh tiếng6rnR9rWW độnk5UAg đk5UAè lêknr3Bvjhn cán6rnR9rWWh t6rnR9rWWay cô,6rnR9rWW ngóknr3Bvjhn tay đàn6rnR9rWW ôknr3Bvjhng trknr3Bvjhắng 6rnR9rWWtrẻo thk5UAon dàk5UAi, ở6rnR9rWW trk5UAên ph6rnR9rWWần dk5UAa coknr3Bvjhi nk5UAhư c6rnR9rWWòn làn6rnR9rWWh 6rnR9rWWlặn trắng6rnR9rWW n6rnR9rWWhư ngọc củknr3Bvjha cô,knr3Bvjh khẽknr3Bvjh x6rnR9rWWoa xoa.

“Là t6rnR9rWWôi xuk5UAống k5UAtay k5UAchưa đủ6rnR9rWW s6rnR9rWWao?” Hắnknr3Bvjh kknr3Bvjhhẽ hỏi:knr3Bvjh “Mớik5UA khik5UAến cho cô6rnR9rWW tk5UAưởng rằnk5UAg k5UAcòn knr3Bvjhcó tknr3Bvjhhể tiếknr3Bvjhp tụknr3Bvjhc k6rnR9rWWhông ngknr3Bvjhhe lờknr3Bvjhi k5UAnhư vậy?”

Giọng điệuk5UA knr3Bvjhbình tĩknr3Bvjhnh knr3Bvjhvà lạnhknr3Bvjh lknr3Bvjhùng củknr3Bvjha hknr3Bvjhắn khiếnknr3Bvjh knr3Bvjhtim gak5UAn 6rnR9rWWphèo phổi củak5UA Giảknr3Bvjhn k5UADao 6rnR9rWWco thắ6rnR9rWWt lại.

Hắn nổi6rnR9rWW giậnk5UA rồi.

Cô cuốiknr3Bvjh cù6rnR9rWWng cũng6rnR9rWW kh6rnR9rWWông tránknr3Bvjhh khỏik5UA việck5UA chọk5UAc giậnknr3Bvjh hắn.

“Ha...” Hắnknr3Bvjh khẽk5UA cườk5UAi, giọng6rnR9rWW knr3Bvjhcười nk5UAày cà6rnR9rWWng khik5UAến knr3Bvjhcô sởnknr3Bvjh tóc gknr3Bvjháy. knr3BvjhCòn ngk5UAón 6rnR9rWWtay đang6rnR9rWW lướtknr3Bvjh trênknr3Bvjh 6rnR9rWWda t6rnR9rWWhịt knr3Bvjhcô lạiknr3Bvjh c6rnR9rWWàng chầk5UAm k5UAchậm 6rnR9rWWgia tk5UAăng sứcknr3Bvjh m6rnR9rWWạnh ma sáknr3Bvjht, t6rnR9rWWạo thk5UAành cảm6rnR9rWW g6rnR9rWWiác đaknr3Bvjhu đớk5UAn lâm6rnR9rWW râm.

“Vậy tknr3Bvjhhì ck5UAhúng 6rnR9rWWta đổiknr3Bvjh m6rnR9rWWột 6rnR9rWWcách khknr3Bvjhác vậk5UAy.” Hắnknr3Bvjh 6rnR9rWWnói: “C6rnR9rWWó lẽ lk5UAúc n6rnR9rWWày tknr3Bvjhặng một6rnR9rWW mó6rnR9rWWn quk5UAà k5UAcho k5UASimon knr3Bvjhlà mộtknr3Bvjh ý6rnR9rWW kiếnk5UA knr3Bvjhkhông tồi.”

Tay hắ6rnR9rWWn chuyểk5UAn độ6rnR9rWWng từknr3Bvjh k5UAtừ dk5UAọc k5UAtheo k5UAthân thể6rnR9rWW côk5UA, mơnk5UA trớk5UAn c6rnR9rWWổ và cánhk5UA 6rnR9rWWtay, cuknr3Bvjhối ck5UAùng dừk5UAng k5UAlại t6rnR9rWWrên lưnknr3Bvjhg cô.

“Xoạt...” Qk5UAuần áknr3Bvjho bị6rnR9rWW x6rnR9rWWé knr3Bvjhrách khiếnk5UA kk5UAhông khí6rnR9rWW lànhk5UA l6rnR9rWWạnh ùknr3Bvjha đếk5UAn càng g6rnR9rWWia tănk5UAg cảknr3Bvjhm gik5UAác đk5UAau đk5UAớn k5UAẩn knr3Bvjhsâu tk5UArong knr3Bvjhda thịt.

“Chỗ nàyk5UA vẫnk5UA còn6rnR9rWW được6rnR9rWW giữ6rnR9rWW gìn6rnR9rWW rknr3Bvjhất tốt.”k5UA 6rnR9rWWHắn khẽknr3Bvjh 6rnR9rWWthan thknr3Bvjhở: “Một chútknr3Bvjh vết6rnR9rWW tk5UAhương cũng6rnR9rWW khônknr3Bvjhg cóknr3Bvjh, giốnknr3Bvjhg như6rnR9rWW lờik5UA t6rnR9rWWôi đknr3Bvjhã hứaknr3Bvjh vớik5UA cô.”

Toàn thânk5UA Giản6rnR9rWW Dk5UAao bắt6rnR9rWW k5UAđầu k5UArun rẩyk5UA thk5UAeo s6rnR9rWWự t6rnR9rWWiếp xú6rnR9rWWc k5UAmơn knr3Bvjhtrớn của đ6rnR9rWWầu k5UAngón ta6rnR9rWWy hắn,k5UA nư6rnR9rWWớc mắ6rnR9rWWt cknr3Bvjhô knr3Bvjhlại tu6rnR9rWWôn t6rnR9rWWrào lầnk5UA nữa.

***

Phó T6rnR9rWWử k5UANgộ 6rnR9rWWtỉnh lại6rnR9rWW từ6rnR9rWW k5UAcơn 6rnR9rWWmê, đãk5UA làknr3Bvjh 6rnR9rWWchuyện củknr3Bvjha haknr3Bvjhi ngày saknr3Bvjhu. Lạ6rnR9rWWi q6rnR9rWWua thêk5UAm mk5UAột ngày6rnR9rWW, knr3Bvjhanh mớk5UAi cknr3Bvjhó thểknr3Bvjh miễknr3Bvjhn cưỡknr3Bvjhng mởknr3Bvjh miệnknr3Bvjhg nóiknr3Bvjh chuyện.

Anh vẫnk5UA knr3Bvjhnằm trok5UAng phòknr3Bvjhng săk5UAn s6rnR9rWWóc đknr3Bvjhặc biệtknr3Bvjh n6rnR9rWWhư k5UAcũ, báck5UA sĩ ng6rnR9rWWhiêm knr3Bvjhkhắc khốnk5UAg chếknr3Bvjh thk5UAời gknr3Bvjhian 6rnR9rWWvà k5UAsố lượnk5UAg người6rnR9rWW k5UAthăm bệnk5UAh. Hôk5UAm k5UAnay mớik5UA tỉn6rnR9rWWh lk5UAại gặp ngườik5UA nk5UAhà đưk5UAợc mộtknr3Bvjh ck5UAhút, knr3Bvjhy tá6rnR9rWW k5UAđã đ6rnR9rWWến nók5UAi 6rnR9rWWvới a6rnR9rWWnh, 6rnR9rWWAn knr3BvjhNham muknr3Bvjhốn g6rnR9rWWặp anh.

“Được.” k5UAAnh knr3Bvjhyếu ớtk5UA k5UAđồng ý.

Bởi vìk5UA aknr3Bvjhnh biết,knr3Bvjh n6rnR9rWWhất địnhk5UA có6rnR9rWW lknr3Bvjhiên q6rnR9rWWuan đếnk5UA Bạc6rnR9rWW 6rnR9rWWCận Ngôn.

Từ 6rnR9rWWkhi knr3Bvjhanh tỉnhk5UA k5UAlại đếnk5UA gik5UAờ, Bknr3Bvjhạc Cậknr3Bvjhn Ngknr3Bvjhôn chknr3Bvjhưa từnk5UAg xuất6rnR9rWW 6rnR9rWWhiện. Cậu ấy6rnR9rWW ck5UAũng kknr3Bvjhhông cầnknr3Bvjh k5UAphải 6rnR9rWWxuất hiệk5UAn, bởik5UA vì6rnR9rWW hi6rnR9rWWện giờk5UA việc6rnR9rWW cknr3Bvjhứu 6rnR9rWWGiản D6rnR9rWWao m6rnR9rWWới lknr3Bvjhà chuyện cấpknr3Bvjh thk5UAiết nhất.

Nghĩ đến6rnR9rWW Giảk5UAn D6rnR9rWWao, lòn6rnR9rWWg knr3BvjhPhó Tknr3Bvjhử Ngộ6rnR9rWW lknr3Bvjhại đk5UAau đớn.

Vậy thì,knr3Bvjh A6rnR9rWWn Nh6rnR9rWWam đếknr3Bvjhn tìknr3Bvjhm k5UAanh lk5UAàm gì?

Ánh m6rnR9rWWặt trờik5UA bknr3Bvjhuổi chiều6rnR9rWW nhưknr3Bvjh tấmknr3Bvjh s6rnR9rWWa mỏng6rnR9rWW phủk5UA xuốnknr3Bvjhg, 6rnR9rWWchiếu lên giườknr3Bvjhng bệnh6rnR9rWW trắngk5UA muknr3Bvjhốt, tạoknr3Bvjh nknr3Bvjhên mknr3Bvjhột 6rnR9rWWcảm giác6rnR9rWW chớpk5UA nhoáknr3Bvjhng khôngknr3Bvjh chk5UAân th6rnR9rWWực. knr3BvjhDo mất6rnR9rWW máu 6rnR9rWWquá nh6rnR9rWWiều, k5UAsắc mặk5UAt Pk5UAhó Tknr3Bvjhử Ngknr3Bvjhộ từknr3Bvjh lúk5UAc n6rnR9rWWhập 6rnR9rWWviện đếnknr3Bvjh 6rnR9rWWgiờ luôknr3Bvjhn trắn6rnR9rWWg bệck5UAh nk5UAhư giấy, nhưn6rnR9rWWg a6rnR9rWWnh vẫnk5UA cốknr3Bvjh gắnknr3Bvjhg knr3Bvjhnở nụk5UA c6rnR9rWWười vớiknr3Bvjh k5UAAn knr3BvjhNham đangk5UA ngồiknr3Bvjh bêknr3Bvjhn ck5UAạnh giường.

Mấy hk5UAôm 6rnR9rWWkhông k5UAgặp, 6rnR9rWWchàng tknr3Bvjhrai thknr3Bvjhanh knr3Bvjhtú knr3Bvjhsống nộ6rnR9rWWi tâmk5UA vàk5UA lãnh k5UA đạm ngknr3Bvjhày x6rnR9rWWưa, giờknr3Bvjh knr3Bvjhphút nà6rnR9rWWy cằk5UAm knr3Bvjhđã bắtknr3Bvjh 6rnR9rWWđầu lún6rnR9rWW phú6rnR9rWWn râ6rnR9rWWu, tknr3Bvjhhần 6rnR9rWWsắc knr3Bvjhcũng lộk5UA vẻ6rnR9rWW bướng bỉnhk5UA nghi6rnR9rWWêm túc.

“Anh 6rnR9rWWấy đknr3Bvjhã nhốtknr3Bvjh k5UAmình 6rnR9rWWở khách6rnR9rWW sknr3Bvjhạn k5UAba ngàknr3Bvjhy rk5UAồi.” knr3BvjhAn N6rnR9rWWham nknr3Bvjhói: “Không 6rnR9rWWvào k5UAkhông 6rnR9rWWra, kknr3Bvjhhông nhận6rnR9rWW 6rnR9rWWđiện thoại6rnR9rWW k5UAcủa knr3Bvjhbất c6rnR9rWWứ ng6rnR9rWWười nàknr3Bvjho, khôngk5UA aknr3Bvjhi 6rnR9rWWbiết anh ấy6rnR9rWW k5UAđang 6rnR9rWWlàm gì.”

Phó Tknr3Bvjhử Ngộ6rnR9rWW ngẩk5UAn ngknr3Bvjhười, khóeknr3Bvjh mk5UAôi giậtk5UA giật.

Chỉ 6rnR9rWWcó mấyk5UA câk5UAu đơnknr3Bvjh gk5UAiản này6rnR9rWW, k5UAkhiến ch6rnR9rWWo 6rnR9rWWcả phòk5UAng bệ6rnR9rWWnh lâknr3Bvjhm vào trầknr3Bvjhm 6rnR9rWWmặc. Ak5UAn Nhak5UAm k5UAkhông nók5UAi thknr3Bvjhêm gk5UAì, 6rnR9rWWPhó Tử6rnR9rWW Ngộk5UA ck5UAũng khôngk5UA lê6rnR9rWWn tiếng.

Qua knr3Bvjhmột lúck5UA k5UAlâu, k5UAPhó Tửk5UA Ngộk5UA mớ6rnR9rWWi hỏi:6rnR9rWW “Có...6rnR9rWW tik5UAn tknr3Bvjhức c6rnR9rWWủa... Giản knr3BvjhDao chưa?”

Sắc mặt6rnR9rWW k5UAAn Nhknr3Bvjham knr3Bvjhlại â6rnR9rWWm knr3Bvjhu knr3Bvjhthêm mấk5UAy p6rnR9rWWhần: 6rnR9rWW“Không có.”

Nước k5UAMỹ rk5UAộng lớnknr3Bvjh nk5UAhư vậyk5UA, mknr3Bvjhuốn tìmk5UA knr3Bvjhra tknr3Bvjhung 6rnR9rWWtích củaknr3Bvjh mộtk5UA cô gái,6rnR9rWW đâu6rnR9rWW k5UAdễ 6rnR9rWWdàng gì6rnR9rWW? 6rnR9rWWHuống hồknr3Bvjh knr3Bvjhđối pknr3Bvjhhương còn6rnR9rWW 6rnR9rWWlà mộtknr3Bvjh cak5UAo thủknr3Bvjh lknr3Bvjhên k6rnR9rWWế hoạk5UAch gknr3Bvjhây án knr3Bvjhvô cùng6rnR9rWW kík5UAn kẽ.

Thật knr3Bvjhra Bknr3Bvjhạc Cậnknr3Bvjh Ngônk5UA đóngk5UA knr3Bvjhcửa khôk5UAng knr3Bvjhra nk5UAgoài, cảnhknr3Bvjh sát6rnR9rWW hai 6rnR9rWW bên Trun6rnR9rWWg Mỹk5UA đknr3Bvjhều khôknr3Bvjhng có6rnR9rWW phêk5UA bìnk5UAh kíknr3Bvjhn đáok5UA knr3Bvjhgì cả.knr3Bvjh Bởik5UA knr3Bvjhvì vố6rnR9rWWn ck5UAó tknr3Bvjhhể pháck5UA họa6rnR9rWW cái gk5UAì th6rnR9rWWì k5UAđều k5UAđã lk5UAàm h6rnR9rWWết, thậknr3Bvjhm ch6rnR9rWWí đếnknr3Bvjh 6rnR9rWWtên họknr3Bvjh tknr3Bvjhhân phknr3Bvjhận knr3BvjhDNA, lầknr3Bvjhn trướk5UAc c6rnR9rWWũng đknr3Bvjhã bị Bạc6rnR9rWW knr3BvjhCận Ngôn6rnR9rWW bắtknr3Bvjh đknr3Bvjhi xáknr3Bvjhc nhậnk5UA đầyk5UA đk5UAủ. knr3BvjhCòn lạ6rnR9rWWi chỉ6rnR9rWW làknr3Bvjh 6rnR9rWWcông việ6rnR9rWWc cknr3Bvjhủa cknr3Bvjhác 6rnR9rWWthanh tra cảnhk5UA sát,knr3Bvjh knr3Bvjhtruy tìm6rnR9rWW dknr3Bvjhấu vếtknr3Bvjh lk5UAần rk5UAa k5UAtên tộik5UA pk5UAhạm này.

“Cho dùk5UA 6rnR9rWWlà thiknr3Bvjhên tàknr3Bvjhi tâmknr3Bvjh lknr3Bvjhý tộik5UA knr3Bvjhphạm, cũnknr3Bvjhg knr3Bvjhcó lúcknr3Bvjh khk5UAông thểknr3Bvjh cứu được6rnR9rWW bạk5UAn knr3Bvjhgái của6rnR9rWW mình.”knr3Bvjh Mộtknr3Bvjh knr3Bvjhthanh trknr3Bvjha k5UAtừng t6rnR9rWWrải ck5UAủa Fknr3BvjhBI đ6rnR9rWWã nóik5UA 6rnR9rWWnhư vậy: k5UA“Tôi nk5UAghĩ cóknr3Bvjh lknr3Bvjhẽ Sim6rnR9rWWon knr3Bvjhcần thê6rnR9rWWm thờik5UA gi6rnR9rWWan đểk5UA tk5UAiếp nhận...k5UA sknr3Bvjhự 6rnR9rWWthật 6rnR9rWWtàn khknr3Bvjhốc này.”

Cục diệnk5UA hiknr3Bvjhện tạk5UAi, 6rnR9rWWkhiến 6rnR9rWWtâm tìk5UAnh knr3BvjhAn Nk5UAham buồk5UAn bựck5UA vôk5UA cùng. 6rnR9rWW Đến knr3Bvjhtìm Pknr3Bvjhhó Tửk5UA Ngộknr3Bvjh bởiknr3Bvjh k5UAvì 6rnR9rWWanh knr3Bvjhcó lk5UAẽ knr3Bvjhlà nknr3Bvjhgười dk5UAuy nhấknr3Bvjht cknr3Bvjhó t6rnR9rWWhể khiknr3Bvjhến Bạk5UAc Cận6rnR9rWW Ngôn k5UA ra khỏi6rnR9rWW phòng.

...

“Cậu ấk5UAy... kknr3Bvjhhông t6rnR9rWWiếp nhậnknr3Bvjh 6rnR9rWWđâu.” 6rnR9rWWPhó Tửk5UA knr3BvjhNgộ kknr3Bvjhhẽ nói.

An Nhknr3Bvjham giậ6rnR9rWWt 6rnR9rWWmình, k5UAkhông hiknr3Bvjhểu an6rnR9rWWh đang6rnR9rWW n6rnR9rWWói vềknr3Bvjh điknr3Bvjhều knr3Bvjhgì. Sắcknr3Bvjh mặt Phknr3Bvjhó k5UATử Ngộknr3Bvjh knr3Bvjhlộ k5UAra thần6rnR9rWW sắck5UA tknr3Bvjhhương xót.

Anh hiểk5UAu ngườiknr3Bvjh k5UAbạn thknr3Bvjhân củk5UAa mk5UAình, đk5UAó 6rnR9rWWlà mộ6rnR9rWWt người6rnR9rWW đàn6rnR9rWW ông kiêuk5UA ngạok5UA vàk5UA ng6rnR9rWWay th6rnR9rWWẳng. k5UAViệc mất6rnR9rWW đi6rnR9rWW Giảnknr3Bvjh 6rnR9rWWDao, knr3BvjhBạc Cận6rnR9rWW Ngôknr3Bvjhn mãknr3Bvjhi mã6rnR9rWWi cũknr3Bvjhng kknr3Bvjhhông thể ti6rnR9rWWếp n6rnR9rWWhận được.

Cho knr3Bvjhdù lknr3Bvjhúc nk5UAày Giảknr3Bvjhn knr3BvjhDao đã6rnR9rWW chk5UAết, cậuknr3Bvjh knr3Bvjhấy cũnknr3Bvjhg knr3Bvjhsẽ khôngknr3Bvjh tiếp nhận.

Mà 6rnR9rWWhiện knr3Bvjhgiờ, 6rnR9rWWcậu ấyknr3Bvjh lạik5UA qua6rnR9rWWy vềknr3Bvjh thk5UAế giới6rnR9rWW c6rnR9rWWủa 6rnR9rWWbản th6rnR9rWWân. Cậu6rnR9rWW ấy đangk5UA sk5UAuy ngk5UAhĩ điềuknr3Bvjh k5UAgì? Nếuk5UA nknr3Bvjhhư Giả6rnR9rWWn Dknr3Bvjhao thậ6rnR9rWWt s6rnR9rWWự chk5UAết đknr3Bvjhi rồi,k5UA tươngk5UA k5UAlai củak5UA cậu6rnR9rWW ấy sknr3Bvjhẽ nhưk5UA thknr3Bvjhế nàk5UAo đây?

Phó 6rnR9rWWTử k5UANgộ yêk5UAn lặng6rnR9rWW 6rnR9rWWtrong khoảnknr3Bvjhh khắc,knr3Bvjh thk5UAấp giknr3Bvjhọng nói6rnR9rWW: “Giúp tknr3Bvjhôi... g6rnR9rWWọi điện6rnR9rWW thoại...knr3Bvjh cknr3Bvjhho ck5UAậu ấy.”

An Nhknr3Bvjham gậ6rnR9rWWt đknr3Bvjhầu, 6rnR9rWWlấy dk5UAi độngk5UA 6rnR9rWWra bấk5UAm số,6rnR9rWW để6rnR9rWW lê6rnR9rWWn bknr3Bvjhên 6rnR9rWWtai anh.

Điện thoạik5UA re6rnR9rWWng mười6rnR9rWW mấy6rnR9rWW tik5UAếng, Aknr3Bvjhn Nha6rnR9rWWm đknr3Bvjhã khẽk5UA nhíknr3Bvjhu màknr3Bvjhy, thần sắknr3Bvjhc của6rnR9rWW Ph6rnR9rWWó Tửk5UA Ngk5UAộ vẫk5UAn không6rnR9rWW knr3Bvjhthay đknr3Bvjhổi nk5UAhư cũ,knr3Bvjh an6rnR9rWWh k5UAchỉ chămk5UA cknr3Bvjhhú lắ6rnR9rWWng nghe6rnR9rWW, áknr3Bvjhnh mắt 6rnR9rWWdõi k5UAvề phíak5UA trước.

Một tiếngk5UA ‘cạch’k5UA kh6rnR9rWWẽ vk5UAang lên,6rnR9rWW cuk5UAối knr3Bvjhcũng đãk5UA nh6rnR9rWWận đưk5UAợc điện.

“Cận 6rnR9rWWNgôn?” Gknr3Bvjhiọng nók5UAi củk5UAa Phknr3Bvjhó Tửknr3Bvjh Nknr3Bvjhgộ khk5UAàn đặc.

Đầu dk5UAây bê6rnR9rWWn kik5UAa k5UAyên lặk5UAng mấyk5UA giây6rnR9rWW, mớik5UA trk5UAả lờ6rnR9rWWi: “Tửk5UA Ngộ.”

Lúc này,6rnR9rWW knr3BvjhAn Nhknr3Bvjham đột6rnR9rWW n6rnR9rWWhiên nhìnk5UA thấknr3Bvjhy, Phóknr3Bvjh Tửknr3Bvjh Nknr3Bvjhgộ n6rnR9rWWgẩn người mk5UAột 6rnR9rWWlúc, sắcknr3Bvjh knr3Bvjhmặt cũ6rnR9rWWng cók5UA chknr3Bvjhút biknr3Bvjhến đổi.k5UA Sknr3Bvjhau đó6rnR9rWW knr3Bvjhanh ngẩngk5UA đầu6rnR9rWW 6rnR9rWWlên nk5UAhìn: knr3Bvjh“An Nham... cậu..k5UA. rk5UAa ngo6rnR9rWWài trướcknr3Bvjh đi.”

An knr3BvjhNham gậtknr3Bvjh gậtknr3Bvjh đầknr3Bvjhu, 6rnR9rWWđặt d6rnR9rWWi độnknr3Bvjhg vàoknr3Bvjh t6rnR9rWWay ak5UAnh. Anknr3Bvjhh knr3Bvjhta quay n6rnR9rWWgười đ6rnR9rWWi v6rnR9rWWề phknr3Bvjhía cửa.6rnR9rWW knr3BvjhLúc cánknr3Bvjhh k5UAcửa từknr3Bvjh 6rnR9rWWtừ khép6rnR9rWW lạknr3Bvjhi, k5UAanh k5UAta độtknr3Bvjh nh6rnR9rWWiên ngẩk5UAng đk5UAầu lên, knr3Bvjhsau đk5UAó liềnknr3Bvjh giậknr3Bvjht mình.

Phó knr3BvjhTử Nk5UAgộ knr3Bvjhvẫn du6rnR9rWWy t6rnR9rWWrì dáknr3Bvjhng nk5UAằm thk5UAẳng k5UAnhư cũ,knr3Bvjh mộtk5UA ck5UAánh tay k5UA miễn cưỡng6rnR9rWW cứ6rnR9rWWng ngắknr3Bvjhc cầmk5UA l6rnR9rWWấy 6rnR9rWWdi đk5UAộng. Nk5UAhưng tknr3Bvjhrên gưknr3Bvjhơng mknr3Bvjhặt a6rnR9rWWnh tuấn6rnR9rWW trắng6rnR9rWW bệch đó,knr3Bvjh knr3Bvjhlại cknr3Bvjhó một6rnR9rWW giọtk5UA 6rnR9rWWnước mắtknr3Bvjh kk5UAhông knr3Bvjhthể kìknr3Bvjhm 6rnR9rWWnén đượcknr3Bvjh lknr3Bvjhăn xuống.

Người báknr3Bvjhc sknr3Bvjhĩ nàyknr3Bvjh, làk5UA bạnknr3Bvjh tk5UAhân dknr3Bvjhuy nhấknr3Bvjht củ6rnR9rWWa k5UABạc C6rnR9rWWận Ngk5UAôn. Hôm knr3Bvjhđó lúcknr3Bvjh knr3Bvjhanh trúngknr3Bvjh đạnknr3Bvjh knr3Bvjhngã xuống6rnR9rWW đấtk5UA, sk5UAinh mạnk5UAg đ6rnR9rWWang lúk5UAc ngknr3Bvjhuy hiểm,k5UA an6rnR9rWWh lạiknr3Bvjh chỉknr3Bvjh lẩm bẩmk5UA ‘Giảnk5UA Dk5UAao... bảknr3Bvjho v6rnR9rWWệ ck5UAô k5UAấy...’, cũngk5UA chưa6rnR9rWW từngknr3Bvjh rơiknr3Bvjh k5UAmột gk5UAiọt nướck5UA mknr3Bvjhắt. Lúc6rnR9rWW làm 6rnR9rWWxong pknr3Bvjhhẫu thuật,k5UA hômknr3Bvjh naknr3Bvjhy đ6rnR9rWWáng l6rnR9rWWẽ sa6rnR9rWWu k5UAkhi thuố6rnR9rWWc knr3Bvjhtê hếtknr3Bvjh hiệk5UAu lk5UAực knr3Bvjhsẽ knr3Bvjhđau đớn vôknr3Bvjh cùng,k5UA k5UAanh c6rnR9rWWũng cknr3Bvjhhưa tknr3Bvjhừng rơ6rnR9rWWi mộtk5UA giọtknr3Bvjh k5UAnước 6rnR9rWWmắt nào.

Nhưng hknr3Bvjhiện giờknr3Bvjh vừk5UAa knr3Bvjhnghe thk5UAấy knr3Bvjhgiọng nói6rnR9rWW c6rnR9rWWủa Bknr3Bvjhạc Cậnknr3Bvjh 6rnR9rWWNgôn, anh thk5UAoáng cknr3Bvjhhốc lknr3Bvjhại 6rnR9rWWrơi nưknr3Bvjhớc mắt.

An Nha6rnR9rWWm 6rnR9rWWtừ 6rnR9rWWtừ khépknr3Bvjh k5UAlại khk5UAe c6rnR9rWWửa knr3Bvjhcuối cùnknr3Bvjhg, lk5UAặng lẽk5UA chờ6rnR9rWW k5UAở bên knr3Bvjhngoài, kk5UAhông lên6rnR9rWW tiếng.

Nhưng hiện6rnR9rWW gi6rnR9rWWờ, knr3Bvjhanh t6rnR9rWWa vknr3Bvjhốn kknr3Bvjhhông biế6rnR9rWWt đ6rnR9rWWược, mãiknr3Bvjh k5UAđến k5UAsau khi vụknr3Bvjh á6rnR9rWWn kếtk5UA k5UAthúc, k5UAanh tknr3Bvjha mới6rnR9rWW thậtknr3Bvjh s6rnR9rWWự knr3Bvjhhiểu nguyknr3Bvjhên nhâk5UAn vàknr3Bvjh k5UAhàm knr3Bvjhý tạ6rnR9rWWi sa6rnR9rWWo gik5UAờ knr3Bvjhphút này Ph6rnR9rWWó Tknr3Bvjhử Ngknr3Bvjhộ lại6rnR9rWW độtk5UA nh6rnR9rWWiên rơk5UAi nước6rnR9rWW mắt.

Mà cùnknr3Bvjhg lúck5UA n6rnR9rWWày, khk5UAách sạ6rnR9rWWn Marriotk5UAt tronk5UAg tknr3Bvjhrung tâmk5UA knr3Bvjhthành phk5UAố, tại că6rnR9rWWn phòn6rnR9rWWg 6rnR9rWWtrên k5UAtầng ck5UAao nhất.

Bạc knr3BvjhCận Ngôknr3Bvjhn đã6rnR9rWW 6rnR9rWWthay đ6rnR9rWWổi 6rnR9rWWmột bộknr3Bvjh vesk5UAt 6rnR9rWWđen tknr3Bvjhừ đầu6rnR9rWW đếnknr3Bvjh ck5UAhân, bóng dán6rnR9rWWg c6rnR9rWWô k5UAđơn đứngk5UA knr3Bvjhthẳng ở6rnR9rWW trướ6rnR9rWWng cknr3Bvjhửa sổ6rnR9rWW phknr3Bvjha 6rnR9rWWlê. Bknr3Bvjhên ng6rnR9rWWoài cửk5UAa sổ,knr3Bvjh ánknr3Bvjhh chiều tà6rnR9rWW hoàk5UAng hôn6rnR9rWW trảik5UA áknr3Bvjhnh sk5UAáng ảmknr3Bvjh đạmknr3Bvjh lêknr3Bvjhn k5UAmặt aknr3Bvjhnh, k5UAanh nắmk5UA chặtknr3Bvjh knr3Bvjhdi động,6rnR9rWW đôknr3Bvjhi mắt đenknr3Bvjh dàk5UAi n6rnR9rWWhìn xuknr3Bvjhống 6rnR9rWWthành knr3Bvjhphố dướik5UA chân.k5UA Trknr3Bvjhên gưk5UAơng m6rnR9rWWặt a6rnR9rWWnh tuấk5UAn nknr3Bvjhhư ngọc,k5UA chỉ cònk5UA l6rnR9rWWại vẻk5UA tk5UAĩnh lặ6rnR9rWWng lknr3Bvjhạnh băng.

***

Lúc Giản6rnR9rWW k5UADao tỉnhk5UA l6rnR9rWWại lầknr3Bvjhn nk5UAữa, phák5UAt hiện6rnR9rWW mknr3Bvjhình 6rnR9rWWđang nằknr3Bvjhm sấp6rnR9rWW trên mknr3Bvjhột knr3Bvjhcái giá6rnR9rWW sắtk5UA lạ6rnR9rWWnh lẽo6rnR9rWW. Quầnk5UA á6rnR9rWWo vẫk5UAn 6rnR9rWWcòn, nhưk5UAng k5UAsau lưknr3Bvjhng lại6rnR9rWW lộ6rnR9rWW 6rnR9rWWra trong khôn6rnR9rWWg khk5UAí lạnknr3Bvjhh giák5UA, ta6rnR9rWWy cknr3Bvjhhân k5UAcô vẫnk5UA bk5UAị 6rnR9rWWxích sắt6rnR9rWW 6rnR9rWWkhóa chặt6rnR9rWW, kknr3Bvjhhông tknr3Bvjhhể động6rnR9rWW đậy.

Tình hình6rnR9rWW nàyknr3Bvjh khiếnknr3Bvjh ck5UAô khiếpknr3Bvjh s6rnR9rWWợ. 6rnR9rWWCô ngướck5UA 6rnR9rWWmắt nhìnk5UA ák5UAnh đè6rnR9rWWn sáng knr3Bvjhdìu dịu6rnR9rWW 6rnR9rWWxung quk5UAanh, cknr3Bvjhô đknr3Bvjhã k5UAbị k5UAđẩy khknr3Bvjhỏi k5UAlồng gi6rnR9rWWam, đặtknr3Bvjh knr3Bvjhtrên mộknr3Bvjht khok5UAảng đất trốnknr3Bvjhg, gi6rnR9rWWống nhknr3Bvjhư mộ6rnR9rWWt c6rnR9rWWon ck5UAá nằknr3Bvjhm trknr3Bvjhên thớt.

Cô dùk5UAng knr3Bvjhsức cắnknr3Bvjh mạnh6rnR9rWW k5UAvào môk5UAi dư6rnR9rWWới đak5UAng nứk5UAt n6rnR9rWWẻ, ck5UAơn đk5UAau kịch liệtk5UA truy6rnR9rWWền đến.

Đại n6rnR9rWWão vẫn6rnR9rWW k5UAcòn rấtknr3Bvjh chknr3Bvjhậm chạp,knr3Bvjh nhknr3Bvjhưng k5UAý thk5UAức, tầmk5UA nhìnk5UA 6rnR9rWWvà thính giáknr3Bvjhc knr3Bvjhcủa k5UAcô đềuk5UA tỉnhknr3Bvjh táok5UA. Hknr3Bvjhắn đãknr3Bvjh dừng6rnR9rWW t6rnR9rWWiêm thuốknr3Bvjhc chk5UAo ck5UAô, là6rnR9rWW bởik5UA v6rnR9rWWì hk5UAứng thú củaknr3Bvjh hắ6rnR9rWWn knr3Bvjhđã chuyk5UAển tk5UAừ quk5UAất r6rnR9rWWoi k5UAtruy đuổi.k5UA.. knr3Bvjhsang lộtknr3Bvjh knr3Bvjhda rồik5UA sao?

Khóe mknr3Bvjhắt Gknr3Bvjhiản Dk5UAao từk5UA 6rnR9rWWtừ ẩk5UAm k5UAướt, nhưknr3Bvjhng c6rnR9rWWô vẫnknr3Bvjh cốknr3Bvjh gắ6rnR9rWWng kìm nén,6rnR9rWW khôn6rnR9rWWg đểk5UA k5UAbản tknr3Bvjhhân pknr3Bvjhhát 6rnR9rWWra tiếknr3Bvjhng nk5UAức knr3Bvjhnở quk5UAá lớn.6rnR9rWW k5UACó điềuk5UA 6rnR9rWWmột k5UAchút âk5UAm tk5UAhanh này, là6rnR9rWWm sak5UAo c6rnR9rWWó thk5UAể tho6rnR9rWWát khk5UAỏi đôiknr3Bvjh mknr3Bvjhắt v6rnR9rWWà lỗknr3Bvjh taknr3Bvjhi c6rnR9rWWủa ngườiknr3Bvjh đó...6rnR9rWW P6rnR9rWWhía k5UAsau lưk5UAng cô bỗnk5UAg t6rnR9rWWruyền đếnk5UA đ6rnR9rWWộng tĩnh6rnR9rWW, có6rnR9rWW người6rnR9rWW đứknr3Bvjhng dậy6rnR9rWW 6rnR9rWWtừ t6rnR9rWWrên sknr3Bvjhô k5UApha, ngknr3Bvjhâm nk5UAga một 6rnR9rWW khúc cknr3Bvjha cknr3Bvjhất bưknr3Bvjhớc đk5UAi qua.

“Cuối cùnknr3Bvjhg 6rnR9rWWcũng tỉnhknr3Bvjh rồi.”knr3Bvjh Hắnk5UA đứng6rnR9rWW bên6rnR9rWW cạ6rnR9rWWnh cô,k5UA trknr3Bvjhên tk5UAay cầm một6rnR9rWW th6rnR9rWWứ gk5UAì đó6rnR9rWW, khẽ6rnR9rWW vk5UAa chạ6rnR9rWWm knr3Bvjhvào nhk5UAau pknr3Bvjhhát r6rnR9rWWa tiế6rnR9rWWng kknr3Bvjhim loạik5UA thanknr3Bvjhh thúy.k5UA C6rnR9rWWho dù Giảnk5UA knr3BvjhDao k5UAkhông thấyknr3Bvjh, như6rnR9rWWng cũngk5UA đoknr3Bvjhán rk5UAa đó6rnR9rWW knr3Bvjhlà mộknr3Bvjht coknr3Bvjhn dk5UAao giảiknr3Bvjh phẫu.

Đầu ngó6rnR9rWWn taknr3Bvjhy lk5UAạnh ngắt,knr3Bvjh lạiknr3Bvjh 6rnR9rWWlần nữk5UAa 6rnR9rWWdọc thknr3Bvjheo theknr3Bvjho tấmk5UA l6rnR9rWWưng trần t6rnR9rWWhon đẹpk5UA knr3Bvjhcủa ck5UAô, từ6rnR9rWW 6rnR9rWWtừ mơnk5UA trớn.

“Tôi sắpknr3Bvjh bk5UAắt đầuk5UA rồi.”k5UA Hắnknr3Bvjh ck5UAúi 6rnR9rWWđầu nó6rnR9rWWi kh6rnR9rWWẽ b6rnR9rWWên 6rnR9rWWtai côknr3Bvjh: “Chỉ là,knr3Bvjh t6rnR9rWWôi còn6rnR9rWW chuẩnknr3Bvjh bị6rnR9rWW knr3Bvjhcho k5UAcô 6rnR9rWWthêm knr3Bvjhchút gi6rnR9rWWa vịknr3Bvjh, n6rnR9rWWhư vậy..knr3Bvjh. k5UAcó lẽk5UA k5UAcô vknr3Bvjhà tôi6rnR9rWW đềuk5UA sẽ hưn6rnR9rWWg pk5UAhấn vàknr3Bvjh vk5UAui vẻk5UA hơn.”

Hai knr3Bvjhtay k5UAcủa Giảnknr3Bvjh Daknr3Bvjho 6rnR9rWWbị tk5UArói ởknr3Bvjh haknr3Bvjhi bênk5UA giáknr3Bvjh sắtknr3Bvjh, côk5UA kknr3Bvjhhẽ nắmk5UA chặt lk5UAấy thanknr3Bvjhh nk5UAgang, s6rnR9rWWau lknr3Bvjhưng cũng6rnR9rWW b6rnR9rWWị knr3Bvjhmột ck5UAơn ớn6rnR9rWW lạnknr3Bvjhh qué6rnR9rWWt qua.

Nhưng knr3Bvjhđiều knr3Bvjhcô không6rnR9rWW n6rnR9rWWgờ 6rnR9rWWlà, ‘giaknr3Bvjh vị’6rnR9rWW m6rnR9rWWà Tạknr3Bvjh H6rnR9rWWàm nk5UAói tớk5UAi, lại l6rnR9rWWà 6rnR9rWWhình ảnhk5UA ck5UAó lknr3Bvjhiên q6rnR9rWWuan đếnknr3Bvjh B6rnR9rWWạc Cận6rnR9rWW Ngôn.

Tạ Hk5UAàm cầ6rnR9rWWm lấy6rnR9rWW hknr3Bvjhai k5UAcon knr3Bvjhdao nhỏk5UA sắck5UA k5UAbén tinknr3Bvjhh xảo,6rnR9rWW t6rnR9rWWhong t6rnR9rWWhả đi đếnknr3Bvjh tknr3Bvjhrước tầmk5UA 6rnR9rWWmắt của6rnR9rWW c6rnR9rWWô. Khknr3Bvjhông knr3Bvjhbiết k5UAhắn ấ6rnR9rWWn vàoknr3Bvjh chỗknr3Bvjh nào,k5UA một6rnR9rWW cáik5UA knr3BvjhLCD tknr3Bvjhreo gik5UAữa không tknr3Bvjhrung 6rnR9rWWđột ng6rnR9rWWột bk5UAật sán6rnR9rWWg lên.

Là tk5UAin tk5UAức. 6rnR9rWWNữ k5UAphát tha6rnR9rWWnh viêknr3Bvjhn đknr3Bvjhang dknr3Bvjhùng nknr3Bvjhgữ đknr3Bvjhiệu lknr3Bvjhưu loát trìnknr3Bvjhh bà6rnR9rWWy: “Tiểuk5UA knr3Bvjhthư knr3BvjhGiản D6rnR9rWWao, bạknr3Bvjhn gk5UAái củ6rnR9rWWa chuyê6rnR9rWWn g6rnR9rWWia tâmk5UA lý6rnR9rWW t6rnR9rWWội phạk5UAm nổknr3Bvjhi ti6rnR9rWWếng người Hk5UAoa Bạck5UA Ck5UAận Ngk5UAôn, k5UAđã bknr3Bvjhị têk5UAn biếnknr3Bvjh 6rnR9rWWthái ăk5UAn knr3Bvjhthịt knr3Bvjhngười ‘hok5UAa t6rnR9rWWươi’ 6rnR9rWWsố k5UAmột b6rnR9rWWắt cóc đượcknr3Bvjh bốn6rnR9rWW n6rnR9rWWgày. Phíaknr3Bvjh cảnknr3Bvjhh s6rnR9rWWát knr3Bvjhthông bák5UAo, đknr3Bvjhang tknr3Bvjhoàn k5UAlực 6rnR9rWWlục soát6rnR9rWW tu6rnR9rWWng tíchknr3Bvjh cknr3Bvjhủa kẻ 6rnR9rWWtình nknr3Bvjhghi knr3BvjhTạ Hàm.knr3Bvjh Màknr3Bvjh th6rnR9rWWeo chún6rnR9rWWg tôi6rnR9rWW qua6rnR9rWWn sk5UAát, đâyknr3Bvjh k5UAđã lk5UAà ngàyknr3Bvjh t6rnR9rWWhứ tư,knr3Bvjh 6rnR9rWWGiáo sư Bạc6rnR9rWW Cậnk5UA Ngôknr3Bvjhn vknr3Bvjhẫn còk5UAn ởknr3Bvjh tronknr3Bvjhg phòn6rnR9rWWg khknr3Bvjhách sạnknr3Bvjh n6rnR9rWWhư knr3Bvjhcũ, cựknr3Bvjh tuyknr3Bvjhệt bấtknr3Bvjh cứk5UA sựknr3Bvjh giknr3Bvjhao k5UAtiếp nào vớik5UA bênknr3Bvjh ngoài...”

Lòng Gik5UAản Da6rnR9rWWo 6rnR9rWWđau thắtk5UA lại,6rnR9rWW 6rnR9rWWcô thấk5UAy tr6rnR9rWWên knr3Bvjhmàn hìnk5UAh lướknr3Bvjht 6rnR9rWWqua cảnh bên6rnR9rWW k5UAngoài k5UAkhách sknr3Bvjhạn bọn6rnR9rWW họk5UA ng6rnR9rWWủ lạiknr3Bvjh lk5UAúc trư6rnR9rWWớc. Toàk5UAn bk5UAộ tườn6rnR9rWWg phk5UAa l6rnR9rWWê knr3Bvjhcủa t6rnR9rWWòa nhàknr3Bvjh đang pknr3Bvjhhản k5UAchiếu ánknr3Bvjhh sáng6rnR9rWW củak5UA buổknr3Bvjhi chiềuk5UA tknr3Bvjhà, huk5UAy hoknr3Bvjhàng lộng6rnR9rWW lẫknr3Bvjhy nhknr3Bvjhưng k5UAcũng hoàn toànknr3Bvjh y6rnR9rWWên tĩnh.

Lệ nơiknr3Bvjh knr3Bvjhkhóe 6rnR9rWWmắt Giảnk5UA Daoknr3Bvjh, bknr3Bvjhỗng chk5UAốc knr3Bvjhào ạknr3Bvjht rơiknr3Bvjh xuống.

Mà phảnknr3Bvjh ứng6rnR9rWW nàyk5UA k5UAhiển knr3Bvjhnhiên đã6rnR9rWW k5UAlấy được6rnR9rWW lòngknr3Bvjh k5UATạ 6rnR9rWWHàm. Hknr3Bvjhắn knr3Bvjhkhẽ mỉm cườiknr3Bvjh đik5UA đếnknr3Bvjh k5UAbên cạnh6rnR9rWW ck5UAô, knr3Bvjhngẩng đk5UAầu cùn6rnR9rWWg xeknr3Bvjhm k5UAtin 6rnR9rWWtức với6rnR9rWW cô6rnR9rWW, hắnknr3Bvjh cấknr3Bvjht gi6rnR9rWWọng tràn đầ6rnR9rWWy tánknr3Bvjh thưởng:knr3Bvjh “Đàn6rnR9rWW k5UAông càng6rnR9rWW làknr3Bvjh thiknr3Bvjhên tàik5UA th6rnR9rWWì 6rnR9rWWlại k5UAcàng k5UAkiêu ngknr3Bvjhạo, gặknr3Bvjhp phải ngườik5UA mknr3Bvjhà bọknr3Bvjhn 6rnR9rWWhọ khô6rnR9rWWng knr3Bvjhcó khk5UAả 6rnR9rWWnăng chi6rnR9rWWến thắng,6rnR9rWW k5UAgặp p6rnR9rWWhải trắknr3Bvjhc k5UAtrở khôngknr3Bvjh thk5UAể nào6rnR9rWW chấp nhk5UAận được,knr3Bvjh 6rnR9rWWsẽ ng6rnR9rWWã càn6rnR9rWWg đau.”

Hắn k5UAquay knr3Bvjhđầu nhìnk5UA cô6rnR9rWW: “Côk5UA đknr3Bvjhối v6rnR9rWWới hắknr3Bvjhn rất6rnR9rWW k5UAquan trknr3Bvjhọng. Tôi nghk5UAĩ đợik5UA knr3Bvjhhắn nhậnk5UA được6rnR9rWW tấmk5UA dknr3Bvjha củaknr3Bvjh côk5UA, tk5UArò ck5UAhơi k5UAnày k5UAsẽ cànknr3Bvjhg trở6rnR9rWW nênknr3Bvjh vuk5UAi v6rnR9rWWẻ. Cô 6rnR9rWW nói xem6rnR9rWW, hknr3Bvjhắn có6rnR9rWW knr3Bvjhphải sẽk5UA c6rnR9rWWàng thêknr3Bvjhm tựk5UA t6rnR9rWWrách đa6rnR9rWWu khknr3Bvjhổ, 6rnR9rWWkhông có6rnR9rWW 6rnR9rWWcách knr3Bvjhnào tk5UAha thứ k5UA cho bả6rnR9rWWn knr3Bvjhthân mình?”

Giản Dak5UAo c6rnR9rWWắn chặt6rnR9rWW môik5UA, toà6rnR9rWWn thânknr3Bvjh 6rnR9rWWbắt đầu6rnR9rWW rknr3Bvjhun lk5UAên nhèknr3Bvjh nhknr3Bvjhẹ. Ngay k5UAlúc nk5UAày, knr3Bvjhmột ck5UAánh knr3Bvjhtay k5UAcủa Tạk5UA Hàknr3Bvjhm knr3Bvjhkhẽ ấn6rnR9rWW lêknr3Bvjhn óknr3Bvjht k5UAcô, k5UAđè knr3Bvjhnén sknr3Bvjhự k5UArun 6rnR9rWWrẩy 6rnR9rWWcủa cô; 6rnR9rWWmột cánh6rnR9rWW knr3Bvjhtay knr3Bvjhkhác 6rnR9rWWlại k5UAtừ tk5UAừ trk5UAượt knr3Bvjhxuống. Giản6rnR9rWW Dk5UAao cảmk5UA nk5UAhận đượ6rnR9rWWc coknr3Bvjhn dk5UAao lạnh lẽoknr3Bvjh, k5UAkhẽ k6rnR9rWWhàng c6rnR9rWWhạm lknr3Bvjhên k5UAlàn knr3Bvjhda mình...

Cận Ngôn..6rnR9rWW. cứuknr3Bvjh em.

“Tin tứ6rnR9rWWc nó6rnR9rWWng hổi!”knr3Bvjh Giọng6rnR9rWW nóiknr3Bvjh troknr3Bvjhng trknr3Bvjhẻo knr3Bvjhcủa 6rnR9rWWnữ pháknr3Bvjht thanh 6rnR9rWWviên, độtknr3Bvjh nhiênk5UA cắtk5UA k5UAngang cknr3Bvjhảm xúck5UA dườnk5UAg nknr3Bvjhhư đã6rnR9rWW chìmk5UA nghỉm6rnR9rWW k5UAcủa Giản6rnR9rWW 6rnR9rWWDao, cũk5UAng cắt 6rnR9rWW ngang độknr3Bvjhng tácknr3Bvjh k5UAtrong knr3Bvjhtay Tk5UAạ Hk5UAàm. Haknr3Bvjhi ngk5UAười đồng6rnR9rWW thk5UAời ngẩknr3Bvjhng đầu,6rnR9rWW lạk5UAi chk5UAỉ thấy k5UA màn k5UAhình k5UAđang 6rnR9rWWdao động,6rnR9rWW cảnh6rnR9rWW sk5UAát k5UAtừ trknr3Bvjhong bụiknr3Bvjh cỏ6rnR9rWW 6rnR9rWWcầm súk5UAng k5UAchạy nknr3Bvjhhư điên.

Sắc mặtk5UA Tk5UAạ Hàknr3Bvjhm khẽk5UA trầmknr3Bvjh knr3Bvjhngâm, đứngknr3Bvjh thẳk5UAng nh6rnR9rWWìn c6rnR9rWWhằm chằk5UAm vknr3Bvjhào màn hìnhknr3Bvjh. Gik5UAọng nók5UAi củknr3Bvjha phák5UAt tknr3Bvjhhanh vi6rnR9rWWên tknr3Bvjhỏ vẻknr3Bvjh k5UAkhẩn cấpknr3Bvjh truyknr3Bvjhền tới:k5UA “.6rnR9rWW.. Chúng tknr3Bvjhôi vừaknr3Bvjh 6rnR9rWWmới nhậk5UAn 6rnR9rWWđược k5UAtin knr3Bvjhtức, tk5UAên sáknr3Bvjht knr3Bvjhthủ b6rnR9rWWiến 6rnR9rWWthái ănk5UA thknr3Bvjhịt ngườik5UA ‘hoaknr3Bvjh tươik5UA’ số haik5UA knr3BvjhTommy, kho6rnR9rWWảng mườknr3Bvjhi knr3Bvjhtám tiếngknr3Bvjh đk5UAồng knr3Bvjhhồ t6rnR9rWWrước, đãknr3Bvjh vưknr3Bvjhợt nk5UAgục k5UAkhỏi nhà6rnR9rWW gia6rnR9rWWm Pelican Bay6rnR9rWW. Trước6rnR9rWW mắknr3Bvjht p6rnR9rWWhía giámknr3Bvjh ngụck5UA vàk5UA Fk5UABI đềk5UAu cự6rnR9rWW t6rnR9rWWuyệt phknr3Bvjhát knr3Bvjhbiểu bk5UAình luậnknr3Bvjh vềknr3Bvjh chuyện nà6rnR9rWWy. Cục6rnR9rWW Cản6rnR9rWWh sknr3Bvjhát bk5UAang 6rnR9rWWvà Cụck5UA 6rnR9rWWĐiều t6rnR9rWWra lk5UAiên bk5UAang knr3Bvjhđã cùknr3Bvjhng p6rnR9rWWhái mộtknr3Bvjh sốknr3Bvjh lượng lớknr3Bvjhn cản6rnR9rWWh sák5UAt, tr6rnR9rWWuy tìmk5UA tk5UAheo dấuknr3Bvjh knr3Bvjhvết trốknr3Bvjhn ck5UAhạy knr3Bvjhcủa hắn...”

Màn hknr3Bvjhình chuyểnknr3Bvjh đếnknr3Bvjh knr3Bvjhphòng k5UAphát knr3Bvjhthanh, vẻk5UA mặknr3Bvjht phá6rnR9rWWt t6rnR9rWWhanh 6rnR9rWWviên nữ rất6rnR9rWW nghi6rnR9rWWêm trọk5UAng: “...knr3Bvjh N6rnR9rWWghe 6rnR9rWWnói, Tommk5UAy dùn6rnR9rWWg mák5UAu tươiknr3Bvjh đểk5UA lk5UAại 6rnR9rWWhai k5UAchữ ‘báo6rnR9rWW thù’ trênk5UA tknr3Bvjhường knr3Bvjhcủa ngk5UAục k5UAgiam. ‘knr3BvjhBáo thù’6rnR9rWW cknr3Bvjhủa hk5UAắn l6rnR9rWWà ák5UAm k5UAchỉ aknr3Bvjhi? Cók5UA 6rnR9rWWphải là6rnR9rWW n6rnR9rWWgười vừa mấ6rnR9rWWt đik5UA k5UAngười yêuknr3Bvjh, gknr3Bvjhiáo sknr3Bvjhư k5UABạc Cậknr3Bvjhn k5UANgôn k6rnR9rWWhông? Trướck5UA mắtknr3Bvjh, hknr3Bvjhai tênknr3Bvjh ăk5UAn thịt người6rnR9rWW knr3Bvjh‘hoa 6rnR9rWWtươi’ đềk5UAu đak5UAng n6rnR9rWWhởn n6rnR9rWWhơ ngoàik5UA vòn6rnR9rWWg phk5UAáp 6rnR9rWWluật, bọnknr3Bvjh họknr3Bvjh knr3Bvjhcó k5UAphải lạk5UAi bắt tayknr3Bvjh n6rnR9rWWhau lầnk5UA nữa,6rnR9rWW tạk5UAo k5UAra n6rnR9rWWhững vụ6rnR9rWW 6rnR9rWWán mới6rnR9rWW không...”

Giản Dk5UAao ngơ6rnR9rWW n6rnR9rWWgẩn nhìn6rnR9rWW mànknr3Bvjh k5UAhình, Tạknr3Bvjh knr3BvjhHàm lk5UAại đặtk5UA dak5UAo giải6rnR9rWW p6rnR9rWWhẫu sang 6rnR9rWWbàn b6rnR9rWWên cạk5UAnh, phá6rnR9rWWt 6rnR9rWWra âk5UAm tknr3Bvjhhanh tknr3Bvjhhanh thúy.

“Oh... sh6rnR9rWWit!” Hắnknr3Bvjh nhìn6rnR9rWW knr3Bvjhchằm k5UAchằm màk5UAn hình,k5UA 6rnR9rWWtrên mặtknr3Bvjh 6rnR9rWWtừ tk5UAừ hiện lknr3Bvjhên mộtk5UA n6rnR9rWWụ cưknr3Bvjhời mak5UAng ýknr3Bvjh knr3Bvjhtứ hà6rnR9rWWm xk5UAúc, k5UAcũng khô6rnR9rWWng thèknr3Bvjhm knr3Bvjhliếc 6rnR9rWWnhìn Giảnknr3Bvjh Daoknr3Bvjh, quak5UAy người b6rnR9rWWước nhank5UAh vàknr3Bvjho bó6rnR9rWWng tối.

Một mìnhknr3Bvjh Giảnk5UA Da6rnR9rWWo nằk5UAm k5UAsấp trênk5UA gi6rnR9rWWá, xknr3Bvjhung 6rnR9rWWquanh lại6rnR9rWW hồik5UA phục sự6rnR9rWW yênk5UA knr3Bvjhtĩnh nknr3Bvjhhư tuyệ6rnR9rWWt vknr3Bvjhọng. Côk5UA vẫnknr3Bvjh luôk5UAn ngk5UAẩng đầuk5UA nhì6rnR9rWWn mk5UAàn hknr3Bvjhình, nội6rnR9rWW k5UAtâm dấyk5UA lên hknr3Bvjhi vk5UAọng k5UAđã 6rnR9rWWlâu khô6rnR9rWWng 6rnR9rWWcòn, nhưk5UAng lk5UAại đak5UAn xe6rnR9rWWn sự6rnR9rWW 6rnR9rWWtuyệt vọng6rnR9rWW bk5UAất lựck5UA sâknr3Bvjhu sắc.

Là k5UAanh sao?

Là a6rnR9rWWnh đãknr3Bvjh knr3Bvjhra mộtknr3Bvjh hiểm6rnR9rWW chk5UAiêu ‘k5UAxuất kỳk5UA bk5UAất ýknr3Bvjh’ k5UA(*), lợknr3Bvjhi dụng Tomknr3Bvjhmy knr3Bvjhlàm mồi6rnR9rWW nhknr3Bvjhử, mu6rnR9rWWốn k5UAdụ bắtk5UA knr3BvjhTạ Hàm?

(*) Bknr3Bvjhất thình lì6rnR9rWWnh, th6rnR9rWWừa k5UAlúc knr3Bvjhngười 6rnR9rWWta kknr3Bvjhhông ngờ,k5UA làmk5UA ck5UAho k5UAkhông kknr3Bvjhịp knr3Bvjhđối phó.

Hay k5UAlà T6rnR9rWWommy knr3Bvjhđã thậtknr3Bvjh sự6rnR9rWW vượtk5UA ngụck5UA đ6rnR9rWWể knr3Bvjhbáo thk5UAù, aknr3Bvjhnh hk5UAai mặt k5UA giáp địchk5UA k5UAsẽ c6rnR9rWWàng tknr3Bvjhhêm kknr3Bvjhhó khăn6rnR9rWW giaknr3Bvjhn nknr3Bvjhan? Mknr3Bvjhà bọknr3Bvjhn hknr3Bvjhọ 6rnR9rWWsẽ cknr3Bvjhàng khk5UAó ck5UAó ngà6rnR9rWWy gặpk5UA lại?

Cô nhìnk5UA mãi6rnR9rWW nhknr3Bvjhìn mãiknr3Bvjh, đếnknr3Bvjh 6rnR9rWWkhi tknr3Bvjhrên tik5UAvi 6rnR9rWWkhông c6rnR9rWWòn knr3Bvjhbất cứknr3Bvjh tin 6rnR9rWWtức g6rnR9rWWì li6rnR9rWWên quaknr3Bvjhn đk5UAến Bạck5UA Cknr3Bvjhận k5UANgôn. 6rnR9rWWCô knr3Bvjhmới cúk5UAi knr3Bvjhđầu, mặtknr3Bvjh dák5UAn knr3Bvjhvào gik5UAá sắt6rnR9rWW lạnh băng,6rnR9rWW nưk5UAớc mắtknr3Bvjh lăn6rnR9rWW x6rnR9rWWuống từnknr3Bvjhg giọt.