Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đâyfcGD tôbV5Ci đfcGDược tậnbV5C mắfcGDt chứnbV5Cg kiếcnJbn sựbV5C tồnfcGD bV5Ctại củaJ5xo thpdmZần tiênbV5C, phápdmZ tpdmZan tưfcGD tưởng duyJ5xo cnJbvật màcnJb fcGDtôi đượpdmZc tcnJbiếp thbV5Cu từJ5xo nhcnJbỏ. VcnJbậy nêpdmZn, sựfcGD ngạcpdmZ nhiênfcGD cbV5Của ccnJbon bpdmZạn khicnJbến tôi bỗngfcGD tfcGDhấy J5xorun run:

- NpdmZày, mfcGDày bV5Cđừng J5xocó dọapdmZ pdmZtao. NếubV5C bV5Canh J5xota làJ5xom mbV5Ca thbV5Cật, cnJbchắc sfcGDẽ tha fcGD cho tabV5Co cnJbnhỉ? cnJbLà anfcGDh tbV5Ca pdmZđá tcnJbao, chpdmZứ J5xocó ppdmZhải bV5Ctao đáJ5xo anpdmZh tfcGDa đâu...

- cnJbTao vừpdmZa J5xonói thếcnJb màbV5C màfcGDy đãpdmZ kíchfcGD độngJ5xo bV5Cđến nhườngfcGD nàycnJb. fcGD- TrứfcGDng mucnJbối lập tứfcGDc tcnJbhay fcGDđổi thábV5Ci độJ5xo, tỏbV5C vẻpdmZ xpdmZem J5xothường cnJbsự ycnJbếu đuốibV5C, nbV5Chát pdmZgan J5xocủa tôi:pdmZ fcGD- Hai ngàpdmZy trướJ5xoc, trobV5Cng pdmZlúc ănbV5C cJ5xoơm vớJ5xoi bọnpdmZ TiểufcGD Đao,fcGD fcGDbọn J5xonó cófcGD nhắcbV5C pdmZđến bV5Ctên rJ5xoẻ mạt đó.

Mọi người đềbV5Cu nóJ5xoi, sJ5xoau kcnJbhi bV5Căn TếtcnJb xofcGDng qpdmZuay lạiJ5xo đây,pdmZ khôngbV5C bV5Cliên lạccnJb lạbV5Ci vớipdmZ hắn J5xođược nữa,bV5C điệnfcGD thfcGDoại khJ5xoông ncnJbghe, emcnJbail khpdmZông hồibV5C âpdmZm, gửifcGD tpdmZin fcGDnhắn offlipdmZne pdmZở QQJ5xo và cnJbMSN tcnJbhì khôbV5Cng bbV5Cao gbV5Ciờ thấypdmZ trảfcGD lờipdmZ. CbV5Còn ncnJbữa, bV5Cchỗ hắncnJb pdmZở cũnfcGDg khfcGDông cópdmZ acnJbi. Tao vốnbV5C nghĩfcGD rằngfcGD bV5Công cnJbtrời cJ5xouối cùnpdmZg cbV5Cũng mởJ5xo mắtJ5xo làbV5Cm fcGDsét pdmZđánh chếbV5Ct hbV5Cắn rồi,cnJb giờbV5C xepdmZm ra J5xođáng tiếccnJb, đánbV5Cg tiếcfcGD quá.

Cô nàcnJbng cnJblắc lắbV5Cc cácnJbi đầubV5C tbV5Chan vãcnJbn, tôpdmZi pdmZlại thấybV5C sữncnJbg sờ.

Trong ấnpdmZ tượngfcGD củafcGD tfcGDôi, QpdmZQ củpdmZa LâmbV5C LỗpdmZi thựcJ5xo sựJ5xo lbV5Cuôn ởcnJb trạnJ5xog thái sáJ5xong đènfcGD. TrướcfcGD đó,fcGD chúJ5xong tôbV5Ci cófcGD nófcGDi chuyệnpdmZ J5xovà afcGDnh tbV5Ca luôcnJbn trảfcGD lJ5xoời ngaycnJb. fcGDChẳng lẽ, pdmZanh tcnJba fcGDchỉ đểpdmZ pdmZsáng đènbV5C vớibV5C riêfcGDng tôi?

Tiểu ĐbV5Cao lcnJbà mộtfcGD tpdmZrong nhữnpdmZg nJ5xogười bạnfcGD nốibV5C khốfcGD chơibV5C vớpdmZi nhpdmZau pdmZtừ nhỏ củafcGD chúfcGDng tôbV5Ci. cnJbAnh tcnJba họfcGDc trêcnJbn tôibV5C vJ5xoà TfcGDrứng mucnJbối hfcGDai cnJblớp, làbV5C bạncnJb họpdmZc ccnJbủa Lâm Lỗi.bV5C SacnJbu khbV5Ci J5xođi cnJblàm lạcnJbi ởcnJb cùcnJbng mbV5Cột tbV5Chành J5xophố bV5Cvới cnJbLâm pdmZLỗi, cóJ5xo thểpdmZ pdmZnói quacnJbn hệ giữcnJba hpdmZai ncnJbgười càncnJbg fcGDtrở nJ5xoên pdmZthân thcnJbiết J5xohơn. fcGDDù afcGDnh fcGDta rấtbV5C khôngbV5C tánpdmZ fcGDđồng việc LâmpdmZ cnJbLỗi chbV5Cia bV5Ctay pdmZtôi ncnJbhưng pdmZsuy fcGDcho J5xocùng, ngườiJ5xo ngoàpdmZi khófcGD màpdmZ J5xocan thifcGDệp vào chuyệnJ5xo tìnhcnJb cảpdmZm được,bV5C vậbV5Cy nbV5Cên pdmZquan hfcGDệ J5xocủa habV5Ci fcGDngười vẫbV5Cn rấtfcGD tốt,bV5C tìnhfcGD bbV5Cạn vẫn khôngfcGD hềfcGD thapdmZy đổi.

Rốt cJ5xouộc chuypdmZện gpdmZì đbV5Cã xảypdmZ pdmZra khJ5xoiến cnJbLâm LpdmZỗi hcnJboàn toàfcGDn ccnJbắt cnJbđứt quabV5Cn hệ afcGDnh epdmZm mườifcGD mấfcGDy nămbV5C bV5Ctrời này?

Tôi đaJ5xong sbV5Cuy nghĩpdmZ môngfcGD lfcGDung, bỗcnJbng cópdmZ tbV5Chứ gìpdmZ âmJ5xo ấmJ5xo bV5Cáp vàopdmZ mặt.

- TpdmZỉnh ngủfcGD đi.

- NgủfcGD gìfcGD pdmZmà ngủ?fcGD MớifcGD mấfcGDy gifcGDờ pdmZmà bV5Cbảo ngbV5Cười fcGDta bupdmZồn ngủ?

Tôi cnJbkéo chJ5xoiếc khăncnJb ướtJ5xo xuJ5xoống, ánhJ5xo pdmZmắt tứccnJb tốifcGD nfcGDhìn kẻJ5xo đầupdmZ sỏ.

Thương NfcGDgô ngồbV5Ci bêbV5Cn trbV5Cái bV5Ctôi vcnJbẫn khôngbV5C độngfcGD tĩJ5xonh gìpdmZ, J5xochỉ labV5Cu tay mộcnJbt fcGDcách lịcnJbch bV5Cthiệp, rồJ5xoi lạicnJb rófcGDt nướcJ5xo cnJbtrà vàcnJbo cnJbbát vJ5xoà đũcnJba pdmZcủa chúpdmZng tôfcGDi đểpdmZ sát trùnfcGDg, sapdmZu fcGDđó lbV5Cại xbV5Cếp cnJbngay ngắfcGDn, cnJbthể hifcGDện đbV5Cầy đủpdmZ kỹbV5C năJ5xong cầnbV5C cóJ5xo củaJ5xo mộtJ5xo vcnJbị thần thườngpdmZ xuyêncnJb ccnJbó mbV5Cặt trfcGDong ngànhcnJb ăcnJbn uốngfcGD củapdmZ lfcGDoài người.

Ngưu bV5CBôn ngcnJbồi đốcnJbi diệfcGDn vớipdmZ tJ5xoôi, hfcGDai tbV5Cay chbV5Cống lênbV5C pdmZmá, chớpbV5C chớp cặppdmZ bV5Cmi dàJ5xoi, npdmZở mộpdmZt nụbV5C cườifcGD vJ5xoừa J5xodịu dàng,J5xo vừapdmZ nfcGDgây ngcnJbô. pdmZCặp lôngcnJb màpdmZy, đôipdmZ mắt đẹpJ5xo bV5Cvà pdmZvẻ yếcnJbu ớtfcGD ccnJbủa anfcGDh chàpdmZng khiếnJ5xo ngcnJbười tpdmZa cbV5Chỉ mucnJbốn hãmbV5C hại...

Ngồi bênbV5C phảiJ5xo tcnJbôi lJ5xoà TrứngbV5C muốiJ5xo, bV5Ccô nàcnJbng bcnJbỗng nhiêcnJbn dùcnJbng kfcGDhuỷu tay huýcJ5xoh fcGDmạnh vàcnJbo tfcGDôi, nói:

- Này,cnJb tafcGDo cnJbđã thấybV5C J5xocả rồfcGDi. AbV5Cnh cpdmZhàng đócnJb đanJ5xog cnJbghen đấy,cnJb abV5Cnh bV5Cta pdmZmới là bcnJbạn trcnJbai cpdmZhính tcnJbhức củfcGDa màbV5Cy cóbV5C đúngcnJb không?

Trời đất,pdmZ J5xođồ bfcGDạn bcnJbè xbV5Cấu xa.

Tôi pdmZkhông trảcnJb lfcGDời bV5Ccâu hfcGDỏi củpdmZa TrứcnJbng cnJbmuối, ômpdmZ J5xolấy chỗpdmZ đbV5Cau, mJ5xoiệng sùi J5xobọt méfcGDp, gụJ5xoc mặtJ5xo xuốnfcGDg bàpdmZn cnJbhy sinh.

Nhưng pdmZtôi khônpdmZg đáppdmZ lờipdmZ cũpdmZng cfcGDhẳng sJ5xoao, J5xođã cócnJb J5xongười khJ5xoác fcGDtrả lời thay.

- pdmZĐúng, tôpdmZi lpdmZà bạnpdmZ tJ5xorai ccnJbhính tcnJbhức hiệnpdmZ tạibV5C fcGDcủa ccnJbô ấy.fcGD bV5CHơn thếJ5xo sau pdmZ này côJ5xo ấyJ5xo ccnJbũng sbV5Cẽ chỉpdmZ cbV5Có mộtpdmZ J5xongười đàbV5Cn ôJ5xong pdmZduy nhấcnJbt pdmZlà tôi.

- ÔipdmZ mJ5xoẹ ơfcGDi, bV5Cnói rấtfcGD cnJbhay, npdmZói rấtpdmZ tuyệtJ5xo, npdmZói bV5Crất đỉnhJ5xo. VpdmZì cbV5Câu nói nàfcGDy củapdmZ bV5Canh, J5xohai fcGDchúng tbV5Ca sẽJ5xo bV5Cuống hbV5Cết kébV5Ct này.

Trứng mucnJbối đậpJ5xo bàncnJb J5xomột cáchJ5xo đầpdmZy khíbV5C phbV5Cách khiếnpdmZ tôcnJbi cnJbsuýt pdmZbị chấn thươncnJbg nãbV5Co. CâufcGD nóifcGD J5xovô cùngfcGD hàcnJbo hùnJ5xog trcnJbên fcGDlập J5xotức kbV5Chiến pdmZtôi nhảyfcGD bổcnJb lênJ5xo nJ5xohư điện giật.

Tôi rấcnJbt rõJ5xo tửbV5Cu lượngfcGD cpdmZủa TrbV5Cứng bV5Cmuối. CôfcGD cnJbnàng làfcGD ngườicnJb dubV5Cy nbV5Chất bại dướicnJb tcnJbay bốbV5C fcGDtôi pdmZmà vfcGDẫn J5xocó thểJ5xo đbV5Ci đưJ5xoợc vfcGDề nhcnJbà, hơJ5xon npdmZữa cJ5xoòn đứnfcGDg thẳnpdmZg ngưfcGDời, sờ tJ5xoay vàbV5Co tbV5Cận cfcGDửa rcnJbồi mớibV5C bV5Cngã. TfcGDửu lưpdmZợng củcnJba pdmZLâm LỗiJ5xo ccnJbhỉ kémbV5C côfcGD J5xonàng mộtpdmZ chúcnJbt, về cpdmZơ bbV5Cản vẫncnJb cóbV5C cnJbthể fcGDtìm thấypdmZ đườbV5Cng xucnJbống gầpdmZm bàn...

Đừng J5xonói bâcnJby giờpdmZ ThươnpdmZg NcnJbgô đancnJbg làcnJb pdmZcon bV5Chổ ốmcnJb, cứpdmZ cJ5xoho lbV5Cà trên ngpdmZười cnJbhắn khfcGDông cbV5Có vfcGDết thươnbV5Cg vàfcGD pdmZhắn cnJblà mộtfcGD copdmZn fcGDhổ dũngbV5C mãnhJ5xo thfcGDì ccnJbó fcGDlẽ cũnJ5xog chẳng thểbV5C nuốbV5Ct fcGDnổi kétcnJb bcnJbia màpdmZ TJ5xorứng bV5Cmuối gfcGDọi fcGDlên. TcnJbôi khôbV5Cng mbV5Cuốn J5xolại phfcGDải một lầnbV5C J5xonữa trôngfcGD thấbV5Cy mcnJbáu fcGDchảy thànfcGDh giọtbV5C cnJbnhư fcGDhiện trfcGDường gbV5Ciết nJ5xogười nữa,fcGD giặt miếngfcGD đệmbV5C gpdmZhế sfcGDofa bV5Crất J5xotốn xàfcGD phòng...

Tôi chộppdmZ lấpdmZy chJ5xoai bipdmZa têcnJbn TbV5Chương J5xoNgô khôbV5Cng biếtJ5xo sfcGDống chpdmZết làpdmZ gì vừacnJb đóncnJb lấypdmZ J5xovà đpdmZang cnJbđịnh bV5Ccho vàobV5C miệngbV5C uốngbV5C rJ5xoồi nhìncnJb TrứngcnJb mufcGDối nói:

- AnfcGDh tpdmZa khJ5xoông uốngcnJb đcnJbược bJ5xoia rượu,J5xo hcnJbai chfcGDúng tfcGDa chiến!

- bV5CSao pdmZlại tcnJbhế hả,fcGD ĐcnJbậu phcnJbụ giJ5xoà? SabV5Co J5xomày lạifcGD yêfcGDu ngườifcGD khôngfcGD biết fcGD uống rượufcGD ccnJbơ cpdmZhứ? KhônpdmZg sợJ5xo bốbV5C màJ5xoy cnJbxử pdmZlý fcGDmày à?

- TbV5Chôi đbV5Ci. KfcGDhông tcnJbhấy khupdmZôn mfcGDặt bV5Cméo mJ5xoó đcnJbau cnJbốm củacnJb J5xoanh tcnJba sapdmZo? Hơn nữa,pdmZ fcGDanh tJ5xoa bV5Cđã sớmJ5xo quJ5xoa đfcGDược cửafcGD cnJbải củaJ5xo bbV5Cố tacnJbo rồi...pdmZ –J5xo ThốtcnJb bV5Cra xonfcGDg J5xocâu đó,fcGD tôpdmZi vội cắncnJb bV5Cvào lưỡpdmZi J5xomình vàbV5C fcGDkhông thèpdmZm đJ5xoể bV5Cý fcGDđến J5xovẻ đbV5Cắc ýfcGD tpdmZrên khJ5xouôn mcnJbặt Thương Ngô.

- KhônfcGDg nóifcGD cnJblinh tibV5Cnh nữa.pdmZ RJ5xoốt cuJ5xoộc bV5Cmày ccnJbó uốfcGDng khôJ5xong hả?

Trứng mfcGDuối ngướcJ5xo mặtfcGD fcGDlên cưbV5Cời lớfcGDn, J5xotình thpdmZế nJ5xoày cpdmZó bV5Cvẻ kcnJbhiến cô nàngJ5xo hfcGDận khôngbV5C thểcnJb ppdmZhanh áofcGD rapdmZ, nhảfcGDy lêbV5Cn bàpdmZn hcnJbét uốbV5Cng, uống:

- ĐậubV5C phụpdmZ già,bV5C quảbV5C khcnJbông fcGDhổ bV5Cdanh lfcGDà ĐậcnJbu phụfcGD già.cnJb ĐượcJ5xo fcGDlắm. PpdmZhục vụ đâpdmZu, mafcGDng tiếcnJbp haJ5xoi kétpdmZ fcGDbia đếnfcGD đây.

Tôi rấtbV5C cnJbbình tpdmZhản nbV5Chưng fcGDchân hơipdmZ nhũn.

Thương NgôcnJb cnJbcũng rấtpdmZ bìnfcGDh thảnfcGD nhpdmZưng sắcJ5xo mặbV5Ct cófcGD pJ5xohần fcGDtái hơn.

Ngưu BôJ5xon bV5Clà ngcnJbười tfcGDương đốicnJb ybV5Cếu bV5Cđuối, hbV5Cai cJ5xoánh pdmZtay cpdmZhống pdmZvào má bỗnbV5Cg bV5Ckhuỵu xfcGDuống khpdmZiến chiếcfcGD cằmcnJb tbV5Chon tcnJbhon đậppdmZ bV5Cthẳng vàJ5xoo cáibV5C bV5Cđĩa trướfcGDc mặt...

Tiếp thJ5xoeo fcGDđó, tcnJbôi pdmZvà TrJ5xoứng mucnJbối uốngcnJb cnJbtay đôi,J5xo bV5Cmi fcGDmột chapdmZi tJ5xoa một chbV5Cai trcnJbước bV5Cánh mắtfcGD cnJbvô cfcGDùng sùnpdmZg bácnJbi vàJ5xo ngcnJbưỡng mộcnJb củabV5C habV5Ci pdmZvị thầcnJbn tfcGDiên, tpdmZhoáng cái trfcGDên bàcnJbn đãpdmZ tbV5Coàn bV5Clà vỏbV5C chai.

Không J5xobiết fcGDcó phảbV5Ci vfcGDì mấyJ5xo cnJbngày vpdmZừa J5xoqua khôngfcGD nJ5xoghỉ ngbV5Cơi đủcnJb hapdmZy vì chưapdmZ ănJ5xo cơmbV5C, chỉbV5C J5xobụng rỗngpdmZ uốngJ5xo bV5Cbia hfcGDay khôpdmZng màJ5xo fcGDrất nhanpdmZh J5xosau đó,bV5C tpdmZôi bỗnbV5Cg cfcGDảm thấy chóncnJbg bV5Cmặt hbV5Coa mắfcGDt vpdmZà cnJbkhông J5xocòn chútcnJb bV5Csức lcnJbực nàoJ5xo. TrứfcGDng mpdmZuối bV5Cthì vẫncnJb nhJ5xoảy nhót fcGDnhư chpdmZưa hcnJbề uốngbV5C giọtbV5C bibV5Ca nàbV5Co. ĐiềupdmZ nàycnJb khiếJ5xon ngườfcGDi luôbV5Cn bV5Ctự cpdmZa cnJbngợi mìnhfcGD "Nghìn bV5Cly khôngpdmZ saybV5C" lpdmZà tôiJ5xo cảfcGDm thfcGDấy cnJbxấu hổ.

Đang địpdmZnh cởbV5Ci khufcGDy tabV5Cy J5xoáo xắnfcGD lêcnJbn chubV5Cẩn bịfcGD chiếbV5Cn đfcGDấu đếcnJbn cùngbV5C, thì cnJb trong fcGDtay trpdmZống bV5Ckhông, nửacnJb cfcGDhai cònJ5xo lạipdmZ bịJ5xo ThươncnJbg NpdmZgô giậcnJbt lấpdmZy, nói:

- bV5CEm khôncnJbg đượccnJb ufcGDống nữa.

- ĐưpdmZa đây.

Thương NgôpdmZ lắJ5xoc đầu,bV5C kiênpdmZ quyết:

- bV5CEm khcnJbông hcnJbiểu pdmZta đanpdmZg nócnJbi gbV5Cì fcGDsao? cnJbEm khfcGDông đcnJbược uốngcnJb nữa.

Tôi sữngJ5xo ngườiJ5xo, tJ5xoức tối:

- pdmZAnh cJ5xooi mìnhpdmZ lcnJbà fcGDai thế?bV5C LiJ5xoên caJ5xon gìbV5C đếnfcGD pdmZanh? NcnJbào, đưabV5C đây.

Thương NgJ5xoô đứbV5Cng J5xolên nhìJ5xon tôi,J5xo hJ5xoắn khôJ5xong hềJ5xo tứfcGDc giận,J5xo lạipdmZ tfcGDỏ rJ5xoa vcnJbô cùng bìcnJbnh cnJbtĩnh, nói:

- TâJ5xom bV5Ctrạng pdmZkhông tốbV5Ct, updmZống bbV5Cia rfcGDượu pdmZcó hạcnJbi fcGDcho sứcJ5xo khỏe.

Bốn chữpdmZ đầubV5C tiêJ5xon khiếnbV5C tôpdmZi nhpdmZảy chfcGDồm lên:

- TbV5Câm trpdmZạng bV5Cai khpdmZông tpdmZốt hbV5Cả? TâmJ5xo tpdmZrạng củacnJb apdmZnh, củacnJb bV5Ccả bV5Cnhà afcGDnh mới khôbV5Cng tốt.cnJb ĐừngcnJb nófcGDi cnJbvớ vẩnfcGD nữa.fcGD pdmZMau đưaJ5xo đâJ5xoy. UốbV5Cng cfcGDùng bạnJ5xo bV5Cbè tpdmZôi rcnJbất vuicnJb, J5xohại sức kpdmZhỏe cũngfcGD chẳngbV5C làpdmZ bV5Ccái qubV5Cái gbV5Cì, cbV5Có chếJ5xot cpdmZũng J5xocam lòng.

- VậJ5xoy bV5Cta uốncnJbg giúppdmZ em.

- ChúfcGDt tJ5xoửu lượnfcGDg cfcGDủa anJ5xoh fcGDthì lJ5xoàm đpdmZược gì?

- TbV5Cóm lpdmZại, hfcGDôm cnJbnay eJ5xom chỉfcGD đượbV5Cc cnJbuống fcGDđến đây.

- VềpdmZ mbV5Cà cấmJ5xo ôcnJbng bácpdmZ nhcnJbà abV5Cnh ấy.

- BốpdmZ tfcGDa pdmZlà bV5Ccon fcGDmột nJ5xoên fcGDta khôncnJbg cófcGD ôngfcGD bpdmZác nào.

- …

Tôi vàpdmZ ThươngpdmZ NgJ5xoô đấubV5C khẩJ5xou, TrứncnJbg muốipdmZ vàcnJb NgbV5Cưu BbV5Côn ngJ5xoồi cnJbbên cạnh nhìn,

Sau cuộbV5Cc cJ5xoãi pdmZcọ, TbV5Crứng mucnJbối libV5Cền tổncnJbg kếtcnJb ngắJ5xon gọn:

- fcGDThôi đbV5Cược rồbV5Ci. TabV5Co đãcnJb bV5Crõ cbV5Cả rồipdmZ. ĐậpdmZu phJ5xoụ gibV5Cà nàycnJb, bạnfcGD pdmZtrai củpdmZa mày bfcGDị J5xocảm, J5xobị sbV5Cốt đúcnJbng pdmZkhông? AnfcGDh tJ5xoa bV5Cmuốn tJ5xoối nbV5Cay ccnJbùng màycnJb vậcnJbn độngpdmZ đểfcGD bV5Ctoàn thân đổcnJb mổfcGD bV5Chôi, tcnJbiết kiệmcnJb đượfcGDc chúJ5xot bV5Ctiền pdmZthuốc mefcGDn. ĐãpdmZ thfcGDế nàJ5xoy rồiJ5xo thcnJbì tJ5xoao đàcnJbnh phải nểfcGD cnJbmặt thôi.

Thương NpdmZgô bV5Cnhếch khóepdmZ miệcnJbng nói:

- CảmJ5xo ơnfcGD vìpdmZ đãfcGD cảmpdmZ thông.

Tôi câmbV5C lJ5xoặng, khôngpdmZ cnJbbiết nênpdmZ bbV5Cào chữabV5C thbV5Cế nào.

Ngưu BônJ5xo lạifcGD mộtfcGD lầnJ5xo nữaJ5xo J5xodùng cằmcnJb pdmZhôn chiếcJ5xo đĩa.

Trứng bV5Cmuối rcnJbất cnJbkhông hàiJ5xo lòngpdmZ J5xovì chcnJbưa fcGDđược pdmZvui hếbV5Ct mcnJbình trfcGDên bàn nhậfcGDu, âbV5Cm thanfcGDh mcnJbà NJ5xogưu fcGDBôn vừabV5C tạoJ5xo rcnJba cnJbđã cnJbcuốn hJ5xoút côbV5C nàcnJbng. bV5CCô nàpdmZng bV5Cnhìn sang, hỏi:

- AcnJbnh kbV5Chông J5xoốm đcnJbau gìcnJb chứ?

Ngưu J5xoBôn hoàbV5Cn topdmZàn chưapdmZ phảnfcGD pdmZứng kJ5xoịp, lắcfcGD đầcnJbu J5xomột pdmZcách ngốc nghếch.

- VậfcGDy tốpdmZi nacnJby chắcJ5xo cnJbanh pdmZcũng khôngpdmZ cbV5Cần vậcnJbn đpdmZộng chJ5xoo J5xovã mồJ5xo hôbV5Ci chứ?

Anh pdmZchàng tộpdmZi nghiệpcnJb NpdmZgưu cnJbBôn ticnJbếp tJ5xoục khôngcnJb fcGDkịp phảnpdmZ ứcnJbng, cnJbdo vậy lạifcGD lắpdmZc đầucnJb mộbV5Ct cáccnJbh ngốpdmZc nghếch.

Trứng bV5Cmuối tcnJbỏ pdmZra vfcGDô cfcGDùng hJ5xoài lòfcGDng. bV5CCô nàfcGDng liềncnJb đáfcGD haJ5xoi kfcGDét rưỡi bV5Cbia dưcnJbới châJ5xon vềcnJb phbV5Cía NgưbV5Cu BbV5Côn, gJ5xoiọng npdmZói nhẹJ5xo nfcGDhư giófcGD thoảng:

- LầJ5xon đầucnJb bV5Cgặp gỡJ5xo, lầnpdmZ đầuJ5xo J5xocùng uốnpdmZg, chfcGDai nàbV5Cy tbV5Côi cạpdmZn trướfcGDc bV5Cđể tỏ lòbV5Cng kcnJbính trọng.

Hai mbV5Cắt NfcGDgưu BônpdmZ trợnpdmZ trJ5xoòn npdmZhìn pdmZcô nàpdmZng cnJbngửa cổfcGD lên,bV5C thoángJ5xo chcnJbốc đít cpdmZhai đãpdmZ hướngfcGD lêcnJbn trờJ5xoi, vẻJ5xo fcGDngốc fcGDtự nhiêncnJb fcGDcủa ancnJbh chfcGDàng đượcfcGD bJ5xoiểu hiệnJ5xo rõ rfcGDàng tJ5xoriệt để.

Tiếp đó,cnJb nhâpdmZn fcGDvật bV5Cchính củafcGD pdmZcục diệcnJbn lúcpdmZ npdmZày làpdmZ TrứngJ5xo fcGDmuối vàpdmZ Ngưu BôJ5xon. bV5CTôi cnJbvà pdmZThương NgfcGDô ngồibV5C pdmZbên fcGDcạnh qpdmZuan sát.

- TcnJbửu lượnpdmZg củaJ5xo TbV5Cứ fcGDNgưu cnJbthế nào?

- pdmZTheo nhcnJbư tpdmZa đbV5Cược bibV5Cết, fcGDvì lýfcGD dpdmZo phảcnJbi tựbV5C tcnJbrị nghcnJbiêm ngặpdmZt pdmZnên tcnJbộc trưởng củafcGD mườifcGD hpdmZai tộcJ5xo phầfcGDn lớpdmZn đềucnJb khôngfcGD thạoJ5xo việfcGDc này.

- TbV5Cức lpdmZà sao?

- cnJbTức làcnJb, cậupdmZ J5xota cũngcnJb chưafcGD babV5Co giờfcGD fcGDuống rượu.

- …

Thương NgôpdmZ tbV5Cỏ vẻfcGD vJ5xoừa xJ5xoin lỗcnJbi vpdmZừa bV5Ccảm độngbV5C dìcnJbu NgJ5xoưu fcGDBôn khôncnJbg biJ5xoết là lfcGDần thứfcGD bafcGDo nbV5Chiêu tJ5xoừ trbV5Cong cnJbnhà J5xovệ sifcGDnh xJ5xoiêu vbV5Cẹo bướcpdmZ bV5Cra, cnJbnước mắtfcGD hắnfcGD nhạt nhJ5xoòa, nóJ5xoi tropdmZng tiếcnJbng nấc:

- NgbV5Cười fcGDanh cnJbem tốt,pdmZ kcnJbhổ J5xocho cậubV5C rồi.

Ngưu BcnJbôn vỗfcGD pdmZvai hắnbV5C cườifcGD J5xoha hả,bV5C gfcGDiọng J5xonói hcnJbào hùngJ5xo bpdmZốc J5xotrời lấy chúfcGDt J5xophong cfcGDách củacnJb TrứngcnJb muối:

- KhổJ5xo cáiJ5xo quácnJbi pdmZgì? fcGDAnh cnJbem chínJ5xoh pdmZlà dùngJ5xo đbV5Cể đâm...cnJb acnJbnh mộpdmZt đafcGDo, tôi mộfcGDt đafcGDo... làfcGD từJ5xo "đbV5Cao" J5xotrong TfcGDiểu lcnJbý pbV5Chi đao...

Thương NgJ5xoô cnJbche mặt.

Còn tfcGDôi pdmZlại gpdmZiơ nbV5Cgón tacnJby fcGDcái lbV5Cên biểcnJbu tbV5Chị J5xongưỡng mfcGDộ đốicnJb vfcGDới sự biếncnJb chuyểncnJb fcGDtừ yếcnJbu bV5Cđuối sanfcGDg mạnpdmZh mpdmZẽ pdmZcủa TứpdmZ Ngưu.

Đêm đó,bV5C thầncnJb ticnJbên lcnJbại mpdmZột lầcnJbn nữafcGD dbV5Cùng hànbV5Ch độngpdmZ thựcpdmZ fcGDtế chứngJ5xo minh J5xosự pdmZtốn ccnJbơm tốncnJb cnJbcủi, J5xovô dJ5xoụng pdmZtoàn tậpbV5C cnJbcủa mình...

Sau khpdmZi đãpdmZ bipdmZến J5xoba kétpdmZ bicnJba thcnJbành bpdmZa mfcGDươi sáfcGDu chbV5Ciếc vỏJ5xo chbV5Cai, TrứncnJbg muối chânJ5xo bJ5xoước cnJbcó pdmZphần loạngJ5xo pdmZchoạng cnJbkéo anJ5xoh J5xochàng fcGDNgưu BônbV5C đanfcGDg nghiêJ5xom túcfcGD chỉ cnJb tay vfcGDào vạpdmZch đườngpdmZ đếmbV5C tpdmZrăng fcGDsao lJ5xoên tafcGDxi, đầuJ5xo khôncnJbg ngoảnhpdmZ lại.

Tôi lẩmJ5xo bẩmbV5C J5xomột mình:

- J5xoHai ngườiJ5xo nàcnJby J5xosẽ khôncnJbg scnJbao chứ?

Thương NgôpdmZ trfcGDấn an:

- bV5CNgưu BôcnJbn cfcGDó fcGDsay nữacnJb cũnpdmZg khôngpdmZ gcnJbiở tbV5Crò licnJbnh bV5Ctinh đâu.

- TôpdmZi sợbV5C TrứngpdmZ muốfcGDi giởpdmZ J5xotrò vớiJ5xo anbV5Ch ta.

- .pdmZ.. fcGDDù bV5Cgì J5xocũng J5xolà thpdmZần tiJ5xoên. SbV5Cao fcGDcó thểcnJb J5xobị lcnJboài fcGDngười gipdmZở trò được...

 

Trên đườngfcGD về,J5xo giópdmZ lạnhcnJb tábV5Cp vàopdmZ mặfcGDt, hbV5Cơi mpdmZen xâmbV5C pdmZchiếm đạicnJb fcGDnão củcnJba tôi khôpdmZng nhữngfcGD J5xotước đibV5C qJ5xouyền bV5Cchủ độnbV5Cg mbV5Cà bV5Ccòn khiếnpdmZ tôJ5xoi chìpdmZm đJ5xoắm hoànfcGD toàn, choácnJbng váfcGDng, quafcGDy cuồngbV5C. ĐồngfcGD thời,cnJb bụngbV5C J5xocũng bắtpdmZ đầpdmZu thấcnJby kfcGDhó chịu.

Tôi gicnJbơ pdmZtay lêcnJbn tínhfcGD fcGDngày, quảbV5C nhiêfcGDn đếnJ5xo ngàJ5xoy kipdmZnh ngubV5Cyệt cnJbghé thăm J5xorồi, đúngcnJb lfcGDà "HọcnJba pdmZvô đơnbV5C chíbV5C, ppdmZhúc bbV5Cất trùnbV5Cg lJ5xoai", đbV5Cã fcGDthất tìJ5xonh pdmZrồi lại gặJ5xop fcGDphải bàJ5xo cfcGDô già...

Càng nghbV5Cĩ tôiJ5xo càngJ5xo thcnJbấy mpdmZình bV5Cđen đủi,fcGD đcnJben J5xođủi npdmZhư gặpfcGD pJ5xohải ôngfcGD bán thpdmZan vậy.fcGD TôipdmZ mpdmZuốn rcnJbuồng bpdmZỏ, mJ5xouốn tcnJbự đbV5Cày ảbV5Ci J5xomình nJ5xoên fcGDtìm chỗJ5xo châbV5Cn tườngJ5xo rồi npdmZgồi đóJ5xo ncnJbhư chết.

Thương pdmZNgô đJ5xoương nJ5xohiên khôngpdmZ biếfcGDt nhữnbV5Cg pdmZcơn sóJ5xong lpdmZòng diễncnJb rJ5xoa trong tôi,bV5C J5xothấy tôbV5Ci bỗngcnJb cnJbnhiên ngồifcGD thụbV5Cp xuốngJ5xo nhfcGDư ngườifcGD khbV5Công xươngbV5C nfcGDên không cnJbtránh khpdmZỏi vẻfcGD ngạpdmZc nhiênfcGD. HắpdmZn vpdmZội khobV5Cm J5xongười xuống,bV5C J5xolưng dbV5Cựng thẳngpdmZ, mộtpdmZ đầu gbV5Cối chạmcnJb đất,fcGD mộtJ5xo tfcGDay J5xođặt trpdmZên đbV5Cầu gốcnJbi mình,J5xo tabV5Cy pdmZkia sJ5xoờ lêcnJbn fcGDtrán tôi...

Trời đất,pdmZ pdmZsinh vậtfcGD J5xogì khônpdmZg biết,bV5C fcGDtư thfcGDế ncnJbgẫu nhcnJbiên thfcGDôi màpdmZ cũng đẹpfcGD lJ5xoạ lùng.

Lại tJ5xorời đấtcnJb cnJbnữa, lúcbV5C nbV5Cày cnJbtôi mớbV5Ci cópdmZ tJ5xohể J5xoquan sJ5xoát mộbV5Ct cácfcGDh tỉpdmZ mi, cnJb rõ ràng.

- TbV5Ciểu TườngcnJb, epdmZm pdmZsao thếJ5xo? SpdmZay hfcGDay khJ5xoó chịubV5C ởbV5C đâu?

Trước áJ5xonh mắbV5Ct lfcGDờ cnJbđờ saypdmZ, đfcGDôi tbV5Cai oJ5xong opdmZng ccnJbủa bV5Ctôi, dángpdmZ J5xovẻ hcnJbắn càng cnJb lôi bV5Ccuốn, giọnJ5xog nócnJbi cànbV5Cg pdmZdễ chịJ5xou hơncnJb khfcGDiến trábV5Ci tibV5Cm cnJbtôi nhưbV5C lệchcnJb vềcnJb cnJbphía gancnJb, giọng tôibV5C nhỏpdmZ nhẹfcGD đầcnJby tủibV5C hờn:

- ĐếnpdmZ tháng.

Thương cnJbNgô pdmZsững ngườibV5C trướcnJbc câuJ5xo bV5Cnói khôpdmZng đầupdmZ khôncnJbg đuôipdmZ củafcGD tôi:

- ĐbV5Cến gì?

- ĐếnpdmZ tháng.

- pdmZTháng... thápdmZng gì?

Tôi ôpdmZm bụnJ5xog tựpdmZa vcnJbào tường,fcGD cuộpdmZn cnJbmình nbV5Chư mộtcnJb fcGDcon tômcnJb, lônbV5Cg màyJ5xo xịu xuốnbV5Cg, fcGDmặt cJ5xoau fcGDlại diễnJ5xo vafcGDi mộJ5xot ccnJbô pdmZbé J5xotội nghiệppdmZ muốbV5Cn fcGDnói màbV5C kpdmZhông tbV5Chốt đượcfcGD thành lời.

Dù fcGDsao ThươncnJbg NpdmZgô cũfcGDng đãcnJb sốngJ5xo cnJbở ncnJbhân gicnJban nênfcGD tươngbV5C đốipdmZ hiểupdmZ biết đốbV5Cỉ vớifcGD đpdmZặc trbV5Cưng sinbV5Ch lJ5xoý cJ5xoủa locnJbài pdmZngười. fcGDVậy nên,pdmZ spdmZau fcGDphút bốpdmZi fcGDrối bJ5xoan đầucnJb, hắn nhanJ5xoh chónfcGDg pdmZý tcnJbhức đJ5xoược, cộnpdmZg thpdmZêm ngJ5xoôn fcGDngữ J5xocơ thểfcGD vôJ5xo cùngbV5C cófcGD tícnJbnh bfcGDiểu cảm ccnJbủa tbV5Côi nênpdmZ bV5Chắn pdmZđã hiểuJ5xo ra.

- EmcnJb... J5xota... chfcGDúng J5xota mbV5Cau vềJ5xo nhpdmZà thôi...

- NhưncnJbg troncnJbg fcGDnhà pdmZkhông cbV5Còn băfcGDng vệJ5xo sinpdmZh nữa.

- Vậy...J5xo phảibV5C làmfcGD sao?

- KbV5Chông còpdmZn thìpdmZ đfcGDương nhbV5Ciên phfcGDải đipdmZ mcnJbua rồi.

- Ồ.bV5C.. bV5Cở bV5Cđâu ccnJbó? TfcGDa dìfcGDu J5xoem đi.

- TôJ5xoi đfcGDau bụcnJbng, J5xokhông đứnJ5xog dậcnJby được,J5xo khônfcGDg đcnJbi nổi.

Có J5xolẽ ThươngfcGD NfcGDgô đãcnJb hiểcnJbu bV5Cra ýcnJb ccnJbủa tôpdmZi, bJ5xoỗng npdmZhiên thấypdmZ bốipdmZ rJ5xoối. Do dự,pdmZ đắncnJb J5xođo mộpdmZt hồi,cnJb cuốifcGD fcGDcùng pdmZcũng cJ5xoắn răngpdmZ, nói:

- bV5CTrong fcGDsiêu thịcnJb J5xogần đâyfcGD pdmZchắc J5xolà cófcGD fcGDchứ? bV5CTa bV5Csẽ fcGDđi cnJbmua J5xongay, ebV5Cm đợipdmZ ta ởJ5xo đây.

Tôi J5xovội tócnJbm fcGDlấy hắncnJb, tiếpJ5xo tụcJ5xo vẻpdmZ yếucnJb đuốicnJb, pdmZcạn sứfcGDc, diễnJ5xo vẻfcGD đángcnJb thương đếncnJb cùng:

- TrocnJbng siêfcGDu tpdmZhị khpdmZông cófcGD loJ5xoại tôifcGD cJ5xoần, chbV5Cỉ ởJ5xo cửbV5Ca hàngfcGD trưpdmZớc mặt mpdmZới có.

Tuy điềuJ5xo nàyJ5xo rfcGDõ rànbV5Cg fcGDlà vớbV5C vẩbV5Cn, nhfcGDưng dpdmZùng nópdmZ đểfcGD cnJblừa vcnJbị tpdmZhần chưa hềbV5C cpdmZó ccnJbhút bV5Ckinh nghicnJbệm gìpdmZ vfcGDẫn rấpdmZt hicnJbệu quả.pdmZ DpdmZo đfcGDó J5xoThương J5xoNgô liềJ5xon fcGDgật đJ5xoầu cắn câupdmZ vàcnJb tỏfcGD fcGDvẻ ngượngJ5xo ngùnJ5xog cnJbrõ ràng.

Cái gọcnJbi làcnJb cửacnJb hàbV5Cng, chípdmZnh cnJblà J5xotiệm tfcGDạp hóafcGD pdmZtương đốpdmZi truyềnJ5xo pdmZthống mà phươngbV5C cnJbthức pdmZkinh pdmZdoanh hoàbV5Cn toàncnJb khônJ5xog giốngcnJb vớbV5Ci sibV5Cêu tJ5xohị fcGDtự J5xochọn. Khách hàngbV5C bV5Cphải hiểucnJb rõ,bV5C pbV5Chải tfcGDự nófcGDi J5xora ybV5Cêu cầucnJb củaJ5xo mình,J5xo scnJbau đópdmZ ccnJbhủ cfcGDửa fcGDhàng spdmZẽ dẫn cnJb đi lấypdmZ cnJbđồ vàpdmZ tcnJbrả pdmZtiền nhậncnJb hànbV5Cg ngpdmZay trưfcGDớc mặt.

Tôi hoàfcGDn toàncnJb phcnJbớt lJ5xoờ vpdmZẻ ngưbV5Cợng ngùngbV5C củbV5Ca fcGDThương NgJ5xoô dùpdmZng J5xothái độ vôbV5C cùpdmZng nghbV5Ciêm túcfcGD pdmZnói vpdmZới hắn:

- TôibV5C mfcGDuốn mộtJ5xo J5xogói dùJ5xong bpdmZan đêmcnJb fcGDvà mộtcnJb góipdmZ cnJbdùng bJ5xoan ngày,fcGD loại dùngcnJb bacnJbn đêmpdmZ bV5Cphải làpdmZ loạcnJbi dcnJbài bbV5Ca mươfcGDi lămpdmZ centimbV5Cet. ĐãJ5xo nhớbV5C chưa?

Thương NgcnJbô cpdmZúi đfcGDầu khônfcGDg nhpdmZìn J5xotôi, mộtbV5C cnJbhồi J5xosau J5xomới npdmZhẹ nóicnJb một tiếng.

- Ừm.

- ApdmZnh J5xothử npdmZhắc lbV5Cại mộtbV5C lầbV5Cn fcGDcho J5xotôi nghe.

Dưới sựcnJb thúcJ5xo cnJbép củacnJb tôpdmZi, hắnpdmZ cuốpdmZi cùngcnJb tbV5Cỏ vJ5xoẻ quybV5Cết tâcnJbm, đứngbV5C bV5Cphắt dậy, fcGDcòn ticnJbện tfcGDay gõJ5xo vàfcGDo đầucnJb J5xotôi, giọngpdmZ pdmZhờn trách:

- EJ5xom chcnJbờ đấy.

Tôi cnJbxoa J5xođầu npdmZhìn tfcGDheo cápdmZi bóbV5Cng vộibV5C vJ5xoã củbV5Ca hắn,cnJb cườibV5C ngặpdmZt nghẽo.bV5C Bóng hắcnJbn dcnJbần J5xoxa khuất.

Lớn fcGDbằng J5xotừng J5xonày rồi,pdmZ fcGDhắn lbV5Cà ngbV5Cười đpdmZàn ôngcnJb đầubV5C tiênJ5xo mfcGDua bbV5Căng vệ pdmZsinh chpdmZo tôi.

Khoảng mcnJbười fcGDphút sacnJbu, ThươngfcGD NgbV5Cô xácfcGDh mộtbV5C cnJbtúi nylcnJbon, J5xolấm létbV5C nJ5xohư trộm, J5xoquay về.

- EpdmZm J5xoxem fcGDta mJ5xoua cócnJb đúJ5xong không?

Tôi cầcnJbm lcnJbấy tcnJbúi, pdmZnhìn pdmZvào, nói:

- Đúng.fcGD TpdmZrí fcGDnhớ cfcGDủa anpdmZh bV5Ckhông tJ5xoồi mbV5Cà. Này,cnJb fcGDhộp nhpdmZỏ nbV5Cày làbV5C bV5Cgì vậy?

- ÔnfcGDg chủfcGD nóbV5Ci, pdmZtốt nfcGDhất cnJbnên cnJbdùng fcGDkết hợpJ5xo J5xohai lofcGDại này.

Không biếtbV5C ThươngfcGD NgôbV5C cnJbbị kícpdmZh độfcGDng bV5Cgì tcnJbrong cửpdmZa hpdmZàng củafcGD ôngbV5C chú râJ5xou bV5Cria xồmpdmZ xbV5Coàm kifcGDa. pdmZTuy J5xosắc mặtbV5C kbV5Chông fcGDcó biểuJ5xo lfcGDộ pdmZgì bV5Cđặc bV5Cbiệt nhưngpdmZ ccnJbơ thịt xefcGDm rcnJba kJ5xohông kfcGDiềm fcGDchế đượcpdmZ bV5Cnên hơfcGDi J5xoco giật:

- VìJ5xo troncnJbg tbV5Chời fcGDgian đếnbV5C fcGDtháng củapdmZ ngườbV5Ci copdmZn gcnJbái, J5xongười đàbV5Cn ôpdmZng sẽ tíchbV5C cnJblũy khôbV5Cng íJ5xot pdmZđồ. ĐếcnJbn fcGDkhi cnJbđợi hếcnJbt đèncnJb đỏpdmZ chắccnJb chắnbV5C sẽfcGD khônbV5Cg pdmZkiểm soátcnJb được màJ5xo fcGDphóng racnJb. fcGDLúc đcnJbó nếfcGDu kbV5Chông fcGDcó cnJbsự chuẩnbV5C pdmZbị thìbV5C pdmZcâu chuyệfcGDn tupdmZyệt đỉbV5Cnh J5xotrên giường sbV5Cẽ rấfcGDt bV5Cdễ biếJ5xon bV5Cthành cJ5xoâu J5xochuyện bV5Cbi thpdmZảm trocnJbng khbV5Coa sản...

Ôi trờifcGD cnJbđất ơi,J5xo bV5Công chúfcGD kỳJ5xo quặcbV5C fcGDkia tJ5xohật pdmZquá duncnJbg tục.

Nhưng, fcGDnhư J5xothế, bV5Cý nguyệpdmZn củaJ5xo mẹbV5C đãbV5C đpdmZược thuậncnJb J5xolợi đápdmZp ứnbV5Cg. pdmZTrong nhà pcnJbhải thưcnJbờng xupdmZyên dựJ5xo pJ5xohòng bV5Cbao cnJbcao cnJbsu DurecnJbx mà...

Nhìn cnJbdáng vẻbV5C pdmZthảm hạpdmZi củpdmZa ThưJ5xoơng NgpdmZô, chúbV5Ct lươngcnJb thiJ5xoện vốpdmZn bV5Cchết từ lâfcGDu troncnJbg tôpdmZi J5xocuối cùnpdmZg cũbV5Cng phbV5Cục hồbV5Ci sứcbV5C sống.

Tôi nhcnJbét hacnJbi thứpdmZ fcGDcó pdmZchức fcGDnăng giốnpdmZg nhJ5xoau làcnJb pdmZcùng chốnpdmZg chcnJbất lỏng cbV5Chảy luncnJbg tunJ5xog vàocnJb trpdmZong tJ5xoúi npdmZylon rồiJ5xo đứbV5Cng lênbV5C. ĐanfcGDg lfcGDắc lJ5xoắc bV5Cphủi pJ5xohủi pdmZđịnh xuất phbV5Cát, thcnJbì ThưpdmZơng NbV5Cgô bỗpdmZng kpdmZéo fcGDtay pdmZtôi lbV5Cại, nói:

- EpdmZm cnJbthấy J5xokhó chịcnJbu, vậpdmZy đểJ5xo cnJbta cõcnJbng em.

Tôi nbV5Chìn hắn,J5xo lắccnJb đfcGDầu, nói:

- TôiJ5xo khôcnJbng mpdmZuốn chơibV5C trcnJbò TrưpdmZ BáfcGDt GiớibV5C cõngJ5xo vợ.

- .fcGD.. ChúnbV5Cg bV5Cta đâufcGD phảpdmZi lợnbV5C... fcGD- ThưJ5xoơng pdmZNgô cnJbcó phầpdmZn pJ5xohân vpdmZân về vấnfcGD đềbV5C chủngfcGD J5xotộc J5xonhưng rbV5Cất nhanbV5Ch sfcGDau đófcGD licnJbền nởpdmZ ngacnJby mộtfcGD nụbV5C cười:cnJb pdmZ- NJ5xohưng ta kcnJbhông ngạipdmZ làpdmZm TbV5Crư BácnJbt Giới.

Đầu óccnJb tpdmZăm tốpdmZi củafcGD tJ5xoôi pcnJbhải phảncnJb bV5Cứng bV5Cmột lúJ5xoc mcnJbới hơcnJbi Im-ucnJb, tôi đáp:

- TôicnJb J5xokhông mbV5Cuốn làpdmZm tiểbV5Cu tfcGDhư cbV5Của CaJ5xoo pdmZLão trang.

- EcnJbm chỉpdmZ fcGDcần lJ5xoàm nbV5Cữ chfcGDủ fcGDnhân củcnJba TrúpdmZc fcGDThanh cpdmZác bV5Clà J5xođược rồi.bV5C - pdmZ Thương NgbV5Cô vừafcGD nócnJbi vừbV5Ca cbV5Cúi ngườicnJb pdmZxuống: J5xo- MacnJbu lcnJbên đi.

- TrpdmZúc ThapdmZnh cápdmZc lfcGDà cáJ5xoi gì?

- LàfcGD nbV5Cơi trướbV5Cc đâycnJb chúnJ5xog tJ5xoa ở.

- Ồ.

- cnJbEm npdmZhanh lêcnJbn mộtbV5C chút.

Tôi fcGDkhông thbV5Cèm cnJbđể ýJ5xo đếfcGDn lờiJ5xo giụfcGDc ccnJbủa hfcGDắn cnJbmà tựfcGD mìcnJbnh tpdmZiến vềbV5C phía trước:

- KhôngbV5C cầncnJb đâu.

- fcGDTiểu Tường...

Tôi ngoáifcGD đầJ5xou lạibV5C thpdmZeo phfcGDản xạ,pdmZ đúcnJbng lúcpdmZ pdmZnhìn thấypdmZ ThươngcnJb NpdmZgô khom người,fcGD hpdmZai tpdmZay fcGDchống vàoJ5xo đầuJ5xo gốJ5xoi, kbV5Chuôn mặtcnJb hơcnJbi nJ5xogẩng lên,J5xo pdmZkhẽ bV5Cmỉm cười,J5xo nói:

- VếtpdmZ thươngcnJb củfcGDa tJ5xoa đãpdmZ J5xokhỏi rồi.

Tôi J5xobị J5xohắn đbV5Coán trbV5Cúng pdmZý nbV5Cên J5xocũng khôfcGDng nfcGDể tìnhcnJb pdmZmà bJ5xoóc cnJbmẽ bV5Chắn, tôi nócnJbi to:

- AcnJbnh lừJ5xoa bV5Cai thếbV5C? KhônpdmZg thểcnJb nào.

- DùbV5C cfcGDoi cnJbnhư chưbV5Ca pdmZkhỏi hoàJ5xon tbV5Coàn tfcGDhì chúfcGDt trcnJbọng lưbV5Cợng củapdmZ efcGDm cũng chẳJ5xong thểfcGD gâpdmZy cnJbảnh hưởngfcGD gì.

Tôi pdmZbĩu fcGDmôi tbV5Cỏ vẻpdmZ quyếtfcGD khôngJ5xo tfcGDin lờibV5C hắn.

Nụ cfcGDười củbV5Ca hắnfcGD càpdmZng rcnJbõ npdmZét hơn:

- fcGDEm lJ5xoo lắngcnJb chfcGDo J5xota phảipdmZ không?

- LàbV5C fcGDtôi bV5Clo fcGDcho cbV5Cái đbV5Cệm pdmZghế sopdmZfa củacnJb tôi.

- TicnJbểu TườfcGDng, tfcGDin tfcGDa điJ5xo. VìJ5xo pdmZem, J5xota J5xosẽ khfcGDông lấypdmZ bV5Cmình rfcGDa đùafcGD giỡn đâu.

Lời nóifcGD củfcGDa hpdmZắn rấbV5Ct cnJbquả qpdmZuyết, hơcnJbn bV5Cnữa cònJ5xo cbV5Có tínhcnJb xpdmZúi giụcJ5xo vàJ5xo mê hoặcfcGD, dpdmZo đó,fcGD tôicnJb J5xothấy dacnJbo động.

Tôi đếncnJb bêfcGDn hbV5Cắn, bbV5Cấm đầbV5Cu ngónfcGD tacnJby J5xovào lưpdmZng fcGDhắn, hỏi:

- bV5CCó đaubV5C không?

Thương bV5CNgô bậtcnJb cưbV5Cời, bV5Cduỗi bV5Ccánh fcGDtay đặtfcGD cnJbvào cnJbeo tbV5Côi J5xođẩy rpdmZa J5xosau lfcGDưng, nhân lcnJbúc J5xotôi loạngcnJb choạncnJbg, pdmZliền túmcnJb vàcnJbo đfcGDùi tJ5xoôi, kJ5xohi đứngpdmZ lpdmZên bV5Cthì tôJ5xoi đJ5xoã ngồi chắcbV5C chắbV5Cn tJ5xorên bV5Clưng hắcnJbn rồi.

Cách lớpJ5xo fcGDáo mùJ5xoa đônbV5Cg bV5Cdày cộpdmZp, tôbV5Ci vbV5Cẫn cảmbV5C thfcGDấy vfcGDai cnJbvà J5xolưng hắfcGDn gầy cnJb gầy ncnJbhưng rấtJ5xo rộfcGDng, khiếnbV5C tcnJbôi cópdmZ cảmJ5xo gicnJbác cựfcGDc kỳbV5C chắJ5xoc chắn.

Tôi pdmZôm cổfcGD cnJbhắn, bfcGDả pdmZvai hắbV5Cn pdmZlàm cfcGDằm tôJ5xoi J5xohơi đau.

Trong bV5Ctrí pdmZnhớ J5xocủa bV5Cmình, hpdmZình nJ5xohư ccnJbhưa cófcGD fcGDai từngfcGD cõngcnJb tfcGDôi. Ngày nhỏ,pdmZ bJ5xoố pdmZchỉ đặtfcGD tôbV5Ci pdmZlên cfcGDổ hoặpdmZc lêncnJb vai.

Thế ncnJbhưng bV5Ccảm gicnJbác cnJblúc nàcnJby bV5Csao tcnJbhân qupdmZen đếnpdmZ vậJ5xoy, cnJbnhư thcnJbể đãcnJb từng fcGD diễn rfcGDa cnJbvô sfcGDố lẩn.bV5C CcnJbó cnJbmột nfcGDgười J5xocõng tôJ5xoi, ccnJbứ bV5Cđi, đcnJbi rấtcnJb xJ5xoa, pdmZđi rấtbV5C lâu...

- cnJbTrước đây,J5xo abV5Cnh ccnJbó J5xotừng fcGDcõng tôicnJb nhưfcGD thếcnJb nbV5Cày không?

- Có.

- bV5CThường bV5Cxuyên chứ?

- Ừ!

- fcGDKể từfcGD J5xokhi ccnJbhúng tfcGDa ởcnJb fcGDbên fcGDnhau sao?

- KểfcGD tpdmZừ ngfcGDày cnJbđầu tiJ5xoên tJ5xoa qcnJbuen em.

- TôJ5xoi nhcnJbớ, hìnhJ5xo ncnJbhư ancnJbh từJ5xong pdmZnói vìfcGD tôiJ5xo mJ5xoà đcnJbã lấyfcGD cfcGDhín trămfcGD chín mươifcGD cfcGDhín giọtpdmZ sưbV5Cơng bV5Cmai. NhưngbV5C naJ5xoy tcnJbôi bV5Cmới mộcnJbt ngcnJbhìn tupdmZổi. VcnJbậy J5xochẳng phbV5Cải là kfcGDhi tbV5Côi vừcnJba rbV5Ca bV5Cđời, anbV5Ch đãbV5C cõcnJbng J5xotôi J5xochạy khắJ5xop nơbV5Ci sao?

- Ừ.

- bV5CAnh fcGDcòn nóJ5xoi, trcnJbước đâypdmZ fcGDtôi khônbV5Cg hbV5Cề cfcGDó bốfcGD fcGDmẹ, vậcnJby aJ5xoi nuôfcGDi tôi trưởngfcGD thành?

Thương NfcGDgô tJ5xohở dàipdmZ, ngoáibV5C đầupdmZ lạicnJb J5xonhìn tôi,J5xo nói:

- TJ5xoiểu Tường,cnJb làbV5C fcGDta nuôicnJb epdmZm khpdmZôn lớn.

Ồ...

Hóa pdmZra, fcGDkhông pdmZphải cnJblà tôbV5Ci nuôifcGD chồng,bV5C màbV5C tbV5Côi lcnJbà bàfcGD vợfcGD đượcbV5C hắnfcGD nuôi nấng.

Cơn kípdmZch đJ5xoộng nfcGDày khiếnJ5xo tôibV5C khônJ5xog thốtJ5xo nênpdmZ lờJ5xoi trbV5Cên subV5Cốt fcGDđường vềbV5C. Thương NgpdmZô cũngbV5C fcGDkhông nófcGDi gìbV5C nữpdmZa, chfcGDỉ chầcnJbm chậmJ5xo đbV5Ci cnJbtừng bưpdmZớc, bV5Ctừng bước.

Đêm mùcnJba đbV5Công, bV5Cgió rấtbV5C mạnhpdmZ nfcGDhưng cnJbcó J5xolẽ vìJ5xo haJ5xoi chúnbV5Cg tôifcGD dựacnJb sát cnJbvào nhaJ5xou nênJ5xo khôcnJbng hpdmZề cảmbV5C thJ5xoấy lạnh.pdmZ BànpdmZ tabV5Cy hpdmZắn đacnJbng cnJbđỡ cnJblấy tpdmZôi bV5Ccũng khônbV5Cg còn lJ5xoạnh gfcGDiá nhbV5Cư baJ5xon chiềufcGD nữa.

Sau J5xokhi bV5Ctrở vbV5Cề nhàJ5xo tắfcGDm giặtpdmZ xbV5Cong, tôibV5C vốbV5Cn địnhfcGD mởJ5xo máyfcGD tínJ5xoh J5xora bV5Cxem Lâm LỗicnJb cbV5Có pdmZOnline khônpdmZg đcnJbể hỏicnJb anfcGDh tpdmZa rJ5xoốt cuộcnJbc vìJ5xo sJ5xoao khôncnJbg bV5Cliên lạccnJb vớiJ5xo bạcnJbn bè. NfcGDhưng vừabV5C fcGDmới cnJbđăng nhcnJbập, mfcGDáy tínpdmZh lậpfcGD tứcJ5xo bịfcGD gấpfcGD lại.

Thương NcnJbgô đcnJbứng bV5Csau lưfcGDng pdmZtôi, trbV5Cên tapdmZy cbV5Cầm mộtpdmZ cốccnJb sữaJ5xo nónpdmZg, nói:

- UốngfcGD fcGDđi rồicnJb ngủ.

Tôi nghcnJbĩ bV5Cngợi fcGDmột látJ5xo rồbV5Ci ncnJbgoan ngoãncnJb nghcnJbe lời.

Có lẽJ5xo vìpdmZ thpdmZái đcnJbộ ngcnJboan ngpdmZoãn củcnJba tôifcGD bV5Cquá cnJbkhác bV5Cso vớibV5C lúcbV5C thường dẫnpdmZ đếnpdmZ việcbV5C hJ5xoắn cpdmZó cbV5Chút cảnhbV5C fcGDgiác, khôJ5xong yJ5xoên tâmJ5xo nbV5Cên lạipdmZ nhấnfcGD mạpdmZnh J5xothêm một câu:

- PcnJbhải ncnJbgủ J5xongay đấypdmZ bV5Cnhé. KhôbV5Cng đượcpdmZ đJ5xoợi J5xota đicnJb fcGDra pdmZngoài rồibV5C lạiJ5xo lén cnJbbò dậybV5C ccnJbhơi đâu.

- fcGDAnh khpdmZông ngủJ5xo cùnJ5xog tJ5xoôi sao?

-... Hả?

Tôi pdmZchớp fcGDmắt bV5Clộ rcnJbõ J5xovẻ ngâycnJb tpdmZhơ nhấtcnJb, lanJ5xoh cnJblợi nhấcnJbt, nói:

- ÔbV5Cng bốcnJb hổJ5xo ơicnJb, buổipdmZ tốibV5C bV5Cngười tJ5xoa cnJbsợ bV5Cngủ mJ5xoột mình.

Thương NgbV5Cô giậtfcGD gipdmZật kbV5Chóe mắt:

- Bố...J5xo bố...

- TôipdmZ luôJ5xon fcGDthích kibV5Cểu bốcnJb nuôicnJb copdmZn gábV5Ci gìpdmZ gìcnJb đfcGDó, bV5Ckhông ngờJ5xo tựbV5C mìnJ5xoh giờ cũcnJbng fcGDcó thfcGDể đượcbV5C tJ5xorải cnJbnghiệm. HbV5Cay quá!

Khóe miệngfcGD ThươngbV5C NgôpdmZ rầnfcGD rật,cnJb nói:

- BJ5xoố... cbV5Con gái...

Tôi lpdmZao lcnJbên phíaJ5xo trưJ5xoóc, ômbV5C chbV5Cặt eJ5xoo cnJbhắn, giọbV5Cng nũfcGDng nịu,J5xo nói:

- NgườipdmZ tbV5Ca khônbV5Cg thfcGDèm qucnJban cnJbtâm, ncnJbgươi tJ5xoa chfcGDỉ mubV5Côn cnJbbố ngfcGDủ cbV5Cùng màpdmZ, người bV5Cta fcGDmuốn ômpdmZ J5xobố cơ.

Giọng nópdmZi củafcGD ThươncnJbg bV5CNgô pdmZbắt đầJ5xou bV5Crun rẩy:

- Ôm.fcGD.. ôm...

Tôi thấycnJb trfcGDêu nhưpdmZ vậyfcGD đãbV5C tươfcGDng đốipdmZ rồi,fcGD chbV5Cọc thcnJbêm nữapdmZ bV5Ccó khJ5xoả năng J5xo hắn scnJbẽ phátJ5xo fcGDhỏa nêcnJbn dừngJ5xo lpdmZại, rổpdmZi fcGDlăn vbV5Cào giườnpdmZg, vẫycnJb vẫypdmZ tabV5Cy vẻJ5xo ccnJbao pdmZsang, nói:

- bV5CBản fcGDcung bV5Cphải cnJbđi ngJ5xohỉ rồi.bV5C pdmZHổ J5xocông cônpdmZg J5xolui rcnJba đi.

- CôpdmZng... công...

Có bV5Clẽ fcGDtim fcGDgan fcGDvà J5xođại nãcnJbo cpdmZủa TpdmZhương NbV5Cgô đềuJ5xo cpdmZó fcGDphần tfcGDê liệtfcGD bởi fcGD màn J5xobiểu dfcGDiễn biếnfcGD mặcnJbt sJ5xoau kcnJbhi trpdmZao giảibV5C OfcGDscar củabV5C tôiJ5xo. KhuôpdmZn mặtcnJb hắnpdmZ không J5xo chút J5xocảm xúc,fcGD hapdmZi mắfcGDt nhìcnJbn thẳngcnJb, fcGDđi rfcGDa ngoài.

Do fcGDđó, tbV5Côi cnJbchui vbV5Cào chănfcGD cbV5Cười sặcpdmZ scnJbụa, cnJbmột cbV5Chút giópdmZ pdmZlạnh ùabV5C đến, nằmfcGD pdmZbên cạfcGDnh tôibV5C lcnJbúc pdmZnày bV5Clà mộtfcGD anbV5Ch chàngcnJb mặccnJb cnJbbộ quầncnJb áocnJb ngủbV5C mỏngpdmZ manh.

Khuôn cnJbmặt hJ5xoiền lfcGDành củpdmZa aJ5xonh cJ5xohàng nhfcGDìn tôi,fcGD nói:

- pdmZĐể chcnJbứng minpdmZh bV5Cta khônfcGDg phảipdmZ bV5Clà ccnJbông công,J5xo tốcnJbi naycnJb, tcnJba đặccnJb biệt ccnJbho pJ5xohép cJ5xoon kibV5Cểm trfcGDa thocnJbải fcGDmái. cnJbTa thươngfcGD cocnJbn lpdmZắm đấy,bV5C cóJ5xo cảmpdmZ độngJ5xo không?

- …

Được lắm,fcGD đồcnJb cocnJbn hổfcGD biếnfcGD tháfcGDi! NgpdmZươi thắnpdmZg rồi!

Tôi đưaJ5xo taJ5xoy đẩyfcGD fcGDhắn cnJbra, nói:

- TôicnJb đanJ5xog đếnJ5xo thángfcGD, đpdmZi cnJbra đi.

Hắn nắmfcGD chặJ5xot tabV5Cy fcGDtôi, khôpdmZng cònJ5xo vJ5xoẻ đùaJ5xo cợt,bV5C trpdmZêu cnJbchọc bV5Clúc trước, gbV5Ciọng cnJbhắn chậpdmZm rJ5xoãi nhưngbV5C kiênJ5xo định:

- TiểucnJb Tường,fcGD tpdmZa biếtcnJb lJ5xoúc nàcnJby cnJbem rấtJ5xo bcnJbuồn. TrpdmZước mặtJ5xo taJ5xo, cnJbem không cầncnJb phảibV5C tỏpdmZ rJ5xoa bV5Cmạnh mbV5Cẽ, J5xocàng kJ5xohông cầnpdmZ phảpdmZi bV5Cgiả vờ.

Tôi nhìfcGDn hắnJ5xo, nói:

- SafcGDo anbV5Ch khbV5Công hỏifcGD tôiJ5xo pdmZlà cnJbđã xảyfcGD rpdmZa chuyệncnJb gì?

- pdmZDù cóbV5C xbV5Cảy rcnJba cfcGDhuyện gcnJbì thpdmZì cũngcnJb qbV5Cua mfcGDau thJ5xoôi, vìJ5xo cpdmZó tfcGDa lbV5Cuôn ở bJ5xoên cạnfcGDh em.

- MbV5Cãi cnJbmãi fcGDbên tpdmZôi sao?

- MbV5Cãi mãi.

Tôi cfcGDhớp chớppdmZ mfcGDắt, vùipdmZ đầubV5C vfcGDào lòfcGDng hắnbV5C, qcnJbuệt npdmZước mắpdmZt lênpdmZ ngực hắnbV5C, nói:

- bV5CThương NgJ5xoô, mapdmZy màbV5C ccnJbó J5xoanh ởbV5C đây.

- fcGDTa cnJbluôn ởbV5C đây.

- ThếpdmZ cnJbnên, đàJ5xon ônfcGDg kfcGDhông fcGDphải J5xolà thứcnJb gJ5xoì tốtbV5C đẹp,cnJb tJ5xorên bV5Cthế giớifcGD này chỉJ5xo pdmZcó cnJbbố làpdmZ tốtJ5xo thôi.

Tôi bV5Cquá mệtfcGD cnJbnên ngủpdmZ rcnJbất nfcGDgon, bV5Clấy cáfcGDnh tJ5xoay fcGDcủa ThươngcnJb NgôbV5C làcnJbm gJ5xoối, hít hàbV5C bV5Chương rừngbV5C bV5Cban bV5Cmai thoJ5xoang bV5Cthoảng màcnJb hắnfcGD mfcGDang đến.

Mãi mãipdmZ làpdmZ baJ5xoo lâuJ5xo? ĐâybV5C làJ5xo câbV5Cu hỏJ5xoi rấtJ5xo tbV5Chông tụbV5Cc vpdmZà cũngfcGD làpdmZ một câfcGDu hỏiJ5xo khôngpdmZ lpdmZời đáp.

Nhưng cnJbtôi pdmZnghĩ, scnJbo vJ5xoới pdmZcuộc đờicnJb nfcGDgắn ngủibV5C J5xomấy mưcnJbơi năfcGDm củafcGD loài npdmZgười, mộtJ5xo nfcGDghìn J5xonăm kfcGDhông cnJbhề rờJ5xoi xJ5xoa J5xocó thJ5xoể đượcJ5xo bV5Ccoi làpdmZ mãipdmZ mãiJ5xo rồi.