Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG qA11 mjXKgZ- TôiR3ZN36 thất tình

 

Ngưu BômjXKgZn R3ZN36nói, hếtxL6ebR men R3ZN36 rượu R3ZN36rồi ThươngxL6ebR R3ZN36Ngô tỉnR3ZN36h dậyqA sẽxL6ebR qAkhông saR3ZN36o, thmjXKgZế mjXKgZnhưng đxL6ebRến tậnqA tốiqA ngmjXKgZày qAhôm saR3ZN36u hắqAn vẫn ngxL6ebRủ xL6ebRli bmjXKgZì. TuxL6ebRy nhiêqAn, sắcxL6ebR mR3ZN36ặt hắnR3ZN36 xL6ebRkhông còqAn đR3ZN36áng sợmjXKgZ nhưxL6ebR bqAan đầmjXKgZu nữa.

Tôi vềqA nhmjXKgZà xL6ebRthay gixL6ebRặt quxL6ebRần áo xL6ebRvà lR3ZN36ấy íxL6ebRt đồmjXKgZ dR3ZN36ùng cầmjXKgZn thiếR3ZN36t mjXKgZđể đmjXKgZi làqAm. R3ZN36Lúc rqAa khỏiqA cửa,R3ZN36 tôixL6ebR thxL6ebRấy tmjXKgZấm thxL6ebRiệp mời đangxL6ebR đượcxL6ebR đặxL6ebRt trênxL6ebR bqAàn uốngqA nướR3ZN36c, tiếmjXKgZp đóR3ZN36 lmjXKgZiếc xL6ebRthấy xL6ebRđôi mắR3ZN36t qAgấu mjXKgZtrúc txL6ebRo đùngR3ZN36 vàxL6ebR mái tóxL6ebRc rốxL6ebRi xL6ebRbù củamjXKgZ mìnR3ZN36h R3ZN36trong gương.

Từ nhỏR3ZN36 đếnqA lớnqA, tôi luônxL6ebR bixL6ebRến mìnhmjXKgZ nhqAư cR3ZN36on tqArai. ThếqA nhưng,xL6ebR chỉxL6ebR vmjXKgZì LâqAm LỗimjXKgZ mjXKgZvô xL6ebRtình nqAói R3ZN36là thíchR3ZN36 conqA gái xL6ebRđể tómjXKgZc dàqAi nêR3ZN36n tromjXKgZng nmjXKgZăm năqAm xL6ebRyêu đương,xL6ebR tôixL6ebR chưxL6ebRa txL6ebRừng cắtR3ZN36 tóqAc. MãiqA đếnqA tận sauR3ZN36 kmjXKgZhi qAchia tayqA, txL6ebRôi mxL6ebRới R3ZN36cắt mqAột nhR3ZN36át làmR3ZN36 hxL6ebRai đoxL6ebRạn mqAái xL6ebRtóc dàmjXKgZi đãmjXKgZ quáxL6ebR hông.

 Thất txL6ebRình xL6ebRlần trướcmjXKgZ cóxL6ebR thể cắtR3ZN36 ngắxL6ebRn xL6ebRtóc, lqAần nmjXKgZày thìmjXKgZ sao?

Có thểxL6ebR vqAì kR3ZN36hông nghỉ ngxL6ebRơi đủmjXKgZ txL6ebRrong haR3ZN36i nmjXKgZgày mjXKgZnên tôqAi loạngxL6ebR choạngqA lR3ZN36ên chiếcmjXKgZ xmjXKgZe bqAuýt ngượcqA hướng,xL6ebR smjXKgZau đó xL6ebRlại R3ZN36lờ đqAờ đimjXKgZ dọxL6ebRc xL6ebRcon đườngxL6ebR đqAến trướcmjXKgZ qAmột xL6ebRkhu nhà.

Trời đmjXKgZã nháR3ZN36 nqAhem tối mjXKgZ nhưng cR3ZN36hỗ nàR3ZN36o cũngxL6ebR rmjXKgZực ánqAh đènqA khiếnmjXKgZ mọiR3ZN36 thmjXKgZứ trởmjXKgZ nxL6ebRên rõqA ràng.

Tôi ngồqAi xqAổm nhmjXKgZư một xL6ebRcon R3ZN36khỉ bêqAn lqAề đườngqA troR3ZN36ng mườimjXKgZ mjXKgZphút, mjXKgZsau đqAó nhqAìn R3ZN36thấy mộtmjXKgZ cqAhiếc taqAxi dừnxL6ebRg ngay trướcmjXKgZ cửR3ZN36a kqAhu nR3ZN36hà, haxL6ebRi ngườimjXKgZ từqA qAtrong xR3ZN36e bướcqA qAra, mxL6ebRột nR3ZN36am, mộtqA nmjXKgZữ, xL6ebRmột qR3ZN36uen, một lqAạ. NgqAười xL6ebRcon traqAi cmjXKgZao lớn,mjXKgZ trR3ZN36ông xL6ebRnho nR3ZN36hã, cònmjXKgZ vxL6ebRẻ R3ZN36đẹp R3ZN36của ngườixL6ebR cxL6ebRon gáxL6ebRi qAcó chút xanxL6ebRh xaomjXKgZ, mjXKgZyếu qAớt, R3ZN36từ ngR3ZN36oại hìmjXKgZnh đếnR3ZN36 xL6ebRkhí chấtR3ZN36, cmjXKgZả hR3ZN36ai đềuxL6ebR xứnR3ZN36g đôi.

Trước mjXKgZđây, kqAhi xem phimR3ZN36, tôxL6ebRi luônmjXKgZ xL6ebRtỏ R3ZN36vẻ giqAễu cợtxL6ebR đxL6ebRối vqAới nhmjXKgZững tìxL6ebRnh R3ZN36tiết qAmang tínR3ZN36h tìxL6ebRnh cR3ZN36ờ. TqAhế giới xL6ebR này rộnR3ZN36g lqAớn nhưmjXKgZ vậymjXKgZ, saqAo cóqA thR3ZN36ể chạmxL6ebR mqAặt nR3ZN36hau đượcxL6ebR cơxL6ebR qAchứ? NR3ZN36ếu quảqA thựR3ZN36c qAlà xL6ebRmay mắn nmjXKgZhư thếxL6ebR tmjXKgZhì xL6ebRmua xổqA xL6ebRsố còR3ZN36n hơxL6ebRn, khxL6ebRông cmjXKgZhừng mjXKgZlại qAcó tmjXKgZhể tmjXKgZrúng đượR3ZN36c vàqAi R3ZN36trăm nghìn tệ.

Nhưng mjXKgZgiờ đây,xL6ebR tômjXKgZi đã thựcmjXKgZ sựR3ZN36 tR3ZN36hừa nhậmjXKgZn sựqA nqAông cR3ZN36ạn, hẹpmjXKgZ hòiqA R3ZN36của mqAình, tR3ZN36ôi R3ZN36thấy hốixL6ebR hận.

Nghệ thuR3ZN36ật vốnR3ZN36 mjXKgZbắt nguồn từR3ZN36 R3ZN36cuộc sống,mjXKgZ cxL6ebRuộc sốnmjXKgZg luR3ZN36ôn mjXKgZđầy ắR3ZN36p sựmjXKgZ R3ZN36tàn khốc.

Tôi chỉR3ZN36 muốnmjXKgZ đR3ZN36ến cxL6ebRhỗ Trương ThầnR3ZN36 ởmjXKgZ thôqAi, mjXKgZthật khôR3ZN36ng ngờxL6ebR cònR3ZN36 cxL6ebRó thểqA nqAhìn thmjXKgZấy R3ZN36anh, càngqA xL6ebRkhông nxL6ebRgờ còxL6ebRn "thấy mqAột tặnqAg một"mjXKgZ, kxL6ebRèm R3ZN36theo mqAột ngườqAi nữa.

Thấy R3ZN36chân hơR3ZN36i tqAê, tôi bámR3ZN36 mjXKgZvào cộxL6ebRt điệnmjXKgZ đứxL6ebRng dậy,mjXKgZ chờR3ZN36 mạchmjXKgZ xL6ebRmáu lưuxL6ebR thông.

Phía bxL6ebRên xL6ebRkia đường, TrươngxL6ebR ThR3ZN36ần dìqAu ngưmjXKgZời mjXKgZcon gmjXKgZái bênxL6ebR cạxL6ebRnh xL6ebRđi vềxL6ebR phmjXKgZía cổnmjXKgZg khR3ZN36u nhà,xL6ebR ánxL6ebRh mjXKgZmắt tmjXKgZhật dịu dàng,qA cR3ZN36ử chmjXKgZỉ thậtmjXKgZ qmjXKgZuan tâm.

Khi đếnmjXKgZ chỗxL6ebR rẽmjXKgZ R3ZN36trong cqAổng, họ bỗngqA nqAhiên dừngqA lại.xL6ebR TixL6ebRếp đó,R3ZN36 TrươngxL6ebR ThầnR3ZN36 chầmmjXKgZ xL6ebRchậm qqAuay đầu,xL6ebR nhìnmjXKgZ vềxL6ebR qAphía tôi đangxL6ebR đứng.

Sự têxL6ebR liệtqA mjXKgZnhanh chóng laR3ZN36n từmjXKgZ thầnR3ZN36 kinmjXKgZh châmjXKgZn tmjXKgZới trumjXKgZng tâmjXKgZm đạimjXKgZ nmjXKgZão, tôR3ZN36i dườnmjXKgZg nR3ZN36hư hoàxL6ebRn qAtoàn mấtqA R3ZN36đi khả nxL6ebRăng miêR3ZN36u tảR3ZN36 cảnhqA mjXKgZtượng lmjXKgZúc đó.

Tóm xL6ebRlại, tR3ZN36ất cảqA đềuR3ZN36 vô cxL6ebRùng kịcR3ZN36h hóa.

Nếu mjXKgZkhông qAphải tậnR3ZN36 xL6ebRmắt chứng kiqAến, tựqA R3ZN36mình trảiR3ZN36 quaxL6ebR, xL6ebRchắc chR3ZN36ắn txL6ebRôi sxL6ebRẽ khqAông xL6ebRhề xL6ebRdo dựxL6ebR R3ZN36tỏ vxL6ebRẻ xqAem thường sâuxL6ebR sắcqA đốimjXKgZ vR3ZN36ới nhữngR3ZN36 trxL6ebRò khuqAôn sqAáo mjXKgZác ýxL6ebR này.

Trong khônmjXKgZg kmjXKgZhí tựaR3ZN36 như kịchxL6ebR trườmjXKgZng, nhânxL6ebR vậtmjXKgZ xL6ebRnam đmjXKgZội trêqAn đầuR3ZN36 R3ZN36vòng R3ZN36ánh R3ZN36sáng qAlà TrqAương ThmjXKgZần nxL6ebRói vàiR3ZN36 câu R3ZN36 gì đóR3ZN36 vớimjXKgZ qAnhân vậtR3ZN36 nmjXKgZữ cxL6ebRũng độiR3ZN36 vòxL6ebRng ánmjXKgZh sámjXKgZng, rồqAi sqAau đqAó R3ZN36một mmjXKgZình đixL6ebR R3ZN36về phía tôixL6ebR, tmjXKgZừng bướmjXKgZc tqAừng bước,xL6ebR xL6ebRđến trmjXKgZước mặtqA tôi.

Trong phR3ZN36út chốqAc, nhqAững tia sángR3ZN36 tR3ZN36ừ vòngxL6ebR sáqAng kR3ZN36ia mjXKgZlấp lánhmjXKgZ R3ZN36làm chqAói mắmjXKgZt tôi.

Chân qAtôi vqAẫn têmjXKgZ, cxL6ebRàng lúc cànR3ZN36g mjXKgZtê. MaR3ZN36y màmjXKgZ bR3ZN36ên cạnqAh cóqA cộmjXKgZt điệmjXKgZn nênqA tR3ZN36ôi vẫmjXKgZn qAcó thqAể ưỡnmjXKgZ R3ZN36ngực thẳngxL6ebR lưng nhưmjXKgZ mộtqA cxL6ebRây bxL6ebRút chì.qA CảmR3ZN36 ơR3ZN36n mjXKgZĐảng, cmjXKgZảm qAơn R3ZN36nhân dânR3ZN36, cxL6ebRảm R3ZN36ơn cộxL6ebRt điện!

- TiểR3ZN36u Đậu...

- CóxL6ebR pxL6ebRhải mjXKgZanh mxL6ebRuốn hỏi, xL6ebR sao exL6ebRm lmjXKgZại đếnmjXKgZ đmjXKgZây? TrR3ZN36ời xL6ebRđất nhâR3ZN36n qAtừ, chỉmjXKgZ tìnhR3ZN36 cờqA ngxL6ebRang quqAa thôi.

Trương ThầnxL6ebR đẩyxL6ebR gmjXKgZọng kính tR3ZN36heo tqAhói R3ZN36quen, giọnmjXKgZg nómjXKgZi trầR3ZN36m ấm,qA nmjXKgZụ cườR3ZN36i nhàR3ZN36n nhạt:

- R3ZN36Anh vốxL6ebRn R3ZN36định qAlát nữa R3ZN36sẽ tớmjXKgZi gặpqA em.

Tôi cũnqAg gưR3ZN36ợng cười:

- ĐúxL6ebRng rồi.xL6ebR AqAnh đãqA hứa,R3ZN36 sẽ lxL6ebRập tứcR3ZN36 đR3ZN36i tR3ZN36ìm emjXKgZm, mộxL6ebRt giâyxL6ebR cũngmjXKgZ khôngmjXKgZ chxL6ebRậm trễ.qA CmjXKgZòn qAmay, gixL6ebRờ vẫnqA chqAưa R3ZN36muộn, em vR3ZN36ẫn chưmjXKgZa ngủR3ZN36 R3ZN36như mộqAt cR3ZN36hú heo.

Nụ cườixL6ebR củaxL6ebR amjXKgZnh mjXKgZdần biến xL6ebR mất, chqAỉ xL6ebRcòn lạimjXKgZ qAvẻ R3ZN36mệt mỏi.

Điều nmjXKgZày xL6ebRkhiến tôixL6ebR bỗng R3ZN36cảm tqAhấy hơqAi mjXKgZmệt, khôngR3ZN36 pqAhải, mjXKgZlà mjXKgZrất mệt.

Tôi híR3ZN36t mộtR3ZN36 qAhơi thậxL6ebRt sâu rmjXKgZồi vàoR3ZN36 thẳngqA vấnR3ZN36 đề:

- BqAạn qAcủa anxL6ebRh họmjXKgZ Hạ, têqAn AqAn KhiqAết, đúxL6ebRng không?

Anh R3ZN36hơi sữR3ZN36ng ngmjXKgZười, nhắm mjXKgZ mắt vR3ZN36ào xL6ebRrồi qAlại mởxL6ebR ramjXKgZ. DmjXKgZưới nhữngmjXKgZ mjXKgZtia sáqAng phqAản chiếqAu củaqA R3ZN36ánh mjXKgZđèn mjXKgZxung quR3ZN36anh, đôi mắtR3ZN36 sqAau xL6ebRcặp qAkính củaR3ZN36 aqAnh mjXKgZcàng đR3ZN36en hơqAn, sxL6ebRáng hơn.

Không đợiR3ZN36 đểxL6ebR axL6ebRnh phảmjXKgZn ứng, tôiqA mjXKgZnói tiếp:

- qAAnh đR3ZN36i mjXKgZgặp qAem mjXKgZlà muốn chiaxL6ebR tR3ZN36ay vớqAi qAem, cóxL6ebR pqAhải không?

Anh nqAhìn qAtôi, cặpqA mày nhíqAu lạiqA nhưnxL6ebRg ámjXKgZnh mắtmjXKgZ khônxL6ebRg hmjXKgZề mjXKgZlảng tránh.mjXKgZ GiọnxL6ebRg amjXKgZnh nqAhẹ nhàmjXKgZng nhưnmjXKgZg kiR3ZN36ên định:

- ĐúnxL6ebRg vậy.

- xL6ebRVì qAanh vR3ZN36à cR3ZN36ô R3ZN36ta quamjXKgZy lại vớiR3ZN36 mjXKgZnhau sao?

- qAKhông. AnmjXKgZh vxL6ebRà cqAô ấy mãR3ZN36i mãxL6ebRi khôxL6ebRng tqAhể R3ZN36bên nhmjXKgZau được.R3ZN36 ChỉxL6ebR làxL6ebR, amjXKgZnh khôqAng tmjXKgZhể khôxL6ebRng qqAuan tqAâm đếnqA R3ZN36cô ấy.

Mấy qAphút saxL6ebRu, tômjXKgZi đãR3ZN36 hiểmjXKgZu ra mộtxL6ebR vàR3ZN36i chuyện.

Thực xL6ebRra xL6ebRrất đơnR3ZN36 giản,R3ZN36 một đôxL6ebRi yqAêu xL6ebRnhau tronxL6ebRg mườiqA năm,xL6ebR mjXKgZsắp kếtqA hônxL6ebR rmjXKgZồi nhqAưng qAvào đêmxL6ebR mjXKgZtrước hôqAm xL6ebRcưới, người conR3ZN36 qAgái bịqA R3ZN36một ôngxL6ebR chqAủ lớR3ZN36n ởR3ZN36 đâuqA xL6ebRxuất hiệnxL6ebR mjXKgZtheo đuxL6ebRổi mqAãnh liệt.R3ZN36 qACuối cùngxL6ebR, cô taR3ZN36 qAlựa chọnqA xL6ebRtiền bạcmjXKgZ vmjXKgZà địaxL6ebR vịxL6ebR, vR3ZN36ứt R3ZN36bỏ tìnhmjXKgZ yxL6ebRêu vR3ZN36à lờR3ZN36i hR3ZN36ứa. TiếxL6ebRc thamjXKgZy, cR3ZN36hỉ trong thờxL6ebRi giR3ZN36an nửaxL6ebR mjXKgZnăm nmjXKgZgắn ngủi,mjXKgZ ôngqA chủqA kR3ZN36ia qAlại thícmjXKgZh mqAột ngườiqA mjXKgZkhác. CR3ZN36ô gái vốnxL6ebR kiR3ZN36êu ngạxL6ebRo khômjXKgZng cóqA mjXKgZcách nxL6ebRào đốixL6ebR diệnqA vớxL6ebRi hiệnxL6ebR thựcxL6ebR mjXKgZtàn khốcxL6ebR R3ZN36nên đxL6ebRã mắcqA phải chứxL6ebRng xL6ebRphiền muộnqA nghiêmqA trọnxL6ebRg, xL6ebRbắt đxL6ebRầu qAnghĩ cqAách kếtqA thúcxL6ebR cuộqAc đời.

Vào gqAiây pmjXKgZhút qAcuối cùng, cmjXKgZô mjXKgZta nhớqA đếnmjXKgZ ngườixL6ebR coxL6ebRn txL6ebRrai R3ZN36đã cùngR3ZN36 qAmình đxL6ebRi hếtqA tuổixL6ebR thanxL6ebRh xuânqA R3ZN36nên gửi R3ZN36một exL6ebRmail, nqAói lờixL6ebR mjXKgZxin lỗi.

May tR3ZN36hay, côR3ZN36 tmjXKgZa đượcqA bệnh xL6ebRviện cấpR3ZN36 mjXKgZcứu kxL6ebRịp thời,xL6ebR càngxL6ebR maR3ZN36y hqAơn lmjXKgZà ngườiR3ZN36 coqAn traR3ZN36i lmjXKgZại quaqAy vmjXKgZề bêqAn côR3ZN36 xL6ebRta. CR3ZN36hỉ có xL6ebRđiều, lqAý R3ZN36do kmjXKgZhông pqAhải xL6ebRvì tR3ZN36ình yêu.

Tôi đãxL6ebR nóxL6ebRi rồi,R3ZN36 TR3ZN36rương Thần làqA qAngười rxL6ebRất lươngR3ZN36 thiqAện, txL6ebRrong lúcmjXKgZ kxL6ebRể mjXKgZlại quáR3ZN36 khứxL6ebR đãmjXKgZ từR3ZN36ng manR3ZN36g đếnxL6ebR cho mjXKgZmình niềmmjXKgZ đxL6ebRau khổxL6ebR vxL6ebRô tậnqA mjXKgZvà thqAậm chíR3ZN36 cmjXKgZả sựxL6ebR sỉmjXKgZ nhục,xL6ebR giọngqA amjXKgZnh vẫnxL6ebR qAđiềm nhiên, khR3ZN36ông hềR3ZN36 cR3ZN36ó chúmjXKgZt qAcăm hR3ZN36ận, đếnxL6ebR ngaxL6ebRy cảqA omjXKgZán giR3ZN36ận haR3ZN36y qR3ZN36uở trácR3ZN36h cũqAng xL6ebRđều khxL6ebRông có.

- TiểqAu ĐậxL6ebRu, aR3ZN36nh khmjXKgZông thể bỏqA mặcqA R3ZN36cô ấyR3ZN36. qADù gì,qA xL6ebRanh xL6ebRvà cqAô mjXKgZấy đãR3ZN36 cómjXKgZ bxL6ebRấy nhiêqAu năqAm tìR3ZN36nh cảm,xL6ebR qAđã cqAó baomjXKgZ nhiêu nămxL6ebR bêxL6ebRn nhqAau. ĐxL6ebRối vớixL6ebR anhmjXKgZ, cmjXKgZô qAấy lxL6ebRà mộtxL6ebR ngườixL6ebR thâmjXKgZn, aqAnh khôqAng thểqA trmjXKgZơ mR3ZN36ắt nhìn cmjXKgZô ấqAy tựxL6ebR R3ZN36hủy diệtmjXKgZ mình,qA amjXKgZnh R3ZN36thật sựqA khôR3ZN36ng làqAm được...

Khi R3ZN36nói nhữngqA lmjXKgZời nàyR3ZN36, trong giọngqA R3ZN36nói củamjXKgZ aqAnh xL6ebRnhư cxL6ebRó xL6ebRcơn sónxL6ebRg lớR3ZN36n, xL6ebRkhông còqAn ấmqA qAáp, rR3ZN36õ ràqAng nữaR3ZN36 mà khàmjXKgZn khànR3ZN36, rxL6ebRam rmjXKgZáp nmjXKgZhư thểR3ZN36 bịR3ZN36 dxL6ebRao cứaqA R3ZN36vào tim:

- BáxL6ebRc mjXKgZsĩ mjXKgZnói, R3ZN36bệnh của cqAô ấyR3ZN36 phqAục hồiqA rấtxL6ebR chậR3ZN36m, cầnxL6ebR nhiềumjXKgZ tR3ZN36hời gianqA, xL6ebRcần nhmjXKgZiều sR3ZN36ự nhR3ZN36ẫn nR3ZN36ại. TừqA mjXKgZbé, mjXKgZcô ấy xL6ebRđã mấtR3ZN36 mxL6ebRẹ, saxL6ebRu R3ZN36khi tốtR3ZN36 nghiệp,mjXKgZ cũqAng gầnmjXKgZ nhqAư qAcắt R3ZN36đứt mọqAi mjXKgZquan hệR3ZN36 vxL6ebRới gqAia đình. GmjXKgZiờ đâyR3ZN36 trênxL6ebR thếmjXKgZ gimjXKgZới qAnày, cmjXKgZô ấyxL6ebR chqAỉ mjXKgZcó R3ZN36mình anh.

Nói thẳnR3ZN36g R3ZN36là tìnR3ZN36h huống xL6ebR lúc nxL6ebRày nằmR3ZN36 ngmjXKgZoài sxL6ebRuy đqAoán củaR3ZN36 tôi,xL6ebR nómjXKgZ R3ZN36không gixL6ebRống mjXKgZvới hànqAg trămqA mjXKgZkhả nmjXKgZăng mà tmjXKgZôi nghR3ZN36ĩ qAđến mjXKgZtrong R3ZN36những lúqAc thẫR3ZN36n thờ.mjXKgZ ĐặcqA R3ZN36biệt xL6ebRlại khônqAg đủmjXKgZ nhẫxL6ebRn qAtâm, khôqAng đủ xL6ebRác R3ZN36ý R3ZN36nên xL6ebRkhiến tômjXKgZi R3ZN36không qAkịp phảnqA ứng.qA NqAgẩn nxL6ebRgười mãxL6ebRi tôxL6ebRi qAmới sựcmjXKgZ nhớR3ZN36 raqA, hỏi:

- PhảiqA mqAất xL6ebRbao lâxL6ebRu mới mjXKgZ hoàn toànR3ZN36 hồqAi phục?

- qAAnh khônR3ZN36g biết...R3ZN36 - TrưmjXKgZơng ThầnmjXKgZ khmjXKgZẽ nhxL6ebRếch xL6ebRmôi, nóixL6ebR xL6ebRtiếp: xL6ebR- mjXKgZ... nhmjXKgZưng R3ZN36điều đómjXKgZ R3ZN36không qqAuan trọngR3ZN36. DùR3ZN36 là baxL6ebRo R3ZN36lâu anR3ZN36h cqAũng khR3ZN36ông thểmjXKgZ đểqA eqAm cxL6ebRùng aR3ZN36nh gáR3ZN36nh mjXKgZchịu tấtR3ZN36 cảR3ZN36. BởiqA vì,mjXKgZ nhưqA thế khôngmjXKgZ R3ZN36công bằmjXKgZng vớiR3ZN36 xL6ebRem. qAVà R3ZN36vì đâymjXKgZ làR3ZN36 qAchuyện riêngqA cR3ZN36ủa xL6ebRanh vxL6ebRà cxL6ebRô ấy.R3ZN36 TiểuqA Đậu, emR3ZN36 cR3ZN36ó thểqA hiểqAu không?

Tôi nghmjXKgZĩ, mmjXKgZình xL6ebRcó thể hiểu.

Hai R3ZN36người xL6ebRở R3ZN36bên nhR3ZN36au đã qAquá lqAâu, xL6ebRdù sqAau xL6ebRnày khmjXKgZông còxL6ebRn yxL6ebRêu nhaxL6ebRu thắmxL6ebR thiếtxL6ebR, thqAậm cR3ZN36hí làR3ZN36 làmR3ZN36 tổnxL6ebR thxL6ebRương nhau, nR3ZN36hưng vmjXKgZẫn kR3ZN36hông thểmjXKgZ R3ZN36nào xómjXKgZa bỏmjXKgZ hìnR3ZN36h ảnhR3ZN36 củxL6ebRa đqAối phươxL6ebRng tR3ZN36rong cuxL6ebRộc đời mình.

Có thmjXKgZể qAvì thóimjXKgZ quxL6ebRen, R3ZN36có thể vìxL6ebR trácmjXKgZh nhiệm,R3ZN36 cmjXKgZũng cóqA xL6ebRthể R3ZN36vì tìnhmjXKgZ bạnR3ZN36, vàqA cmjXKgZũng cmjXKgZó tmjXKgZhể qAvì tìnhR3ZN36 mjXKgZthân, nhưng qAkhông lR3ZN36iên mjXKgZquan qAgì đếnxL6ebR tìnhmjXKgZ yêu.

Lấy vqAí dxL6ebRụ đR3ZN36ơn mjXKgZgiản, nếu LâmmjXKgZ LxL6ebRỗi mjXKgZcó xL6ebRxảy rxL6ebRa chuyệnR3ZN36 xL6ebRgì, tôixL6ebR cũnqAg xL6ebRvậy, qAkhông thểmjXKgZ bỏxL6ebR mặcxL6ebR aqAnh ta.

"Không thểR3ZN36 bỏxL6ebR mặc", bqAốn chữmjXKgZ này,mjXKgZ tôimjXKgZ hiểu.

Theo qAmô tuýxL6ebRp phátR3ZN36 triển trongqA phixL6ebRm, TrươngmjXKgZ ThầnqA cómjXKgZ R3ZN36lẽ sẽxL6ebR vxL6ebRì mR3ZN36uốn qAtôi quênqA anmjXKgZh, hậmjXKgZn aR3ZN36nh nênR3ZN36 giảmjXKgZ vR3ZN36ờ quay lạiR3ZN36 vớimjXKgZ mjXKgZcô ThR3ZN36iên thầnxL6ebR mùmjXKgZa hmjXKgZạ, saR3ZN36u đómjXKgZ bR3ZN36ị tqAôi qAchửi rqAủa rqAồi táqAt, cR3ZN36uối xL6ebRcùng tR3ZN36rái tim anmjXKgZh tamjXKgZn námjXKgZt nqAhìn txL6ebRheo bqAóng tôimjXKgZ khxL6ebRuất xR3ZN36a dần.

Hoặc mjXKgZlà R3ZN36sau kqAhi qAbiết sự R3ZN36 thật, R3ZN36tôi sẽqA qAngân ngấnmjXKgZ nưqAớc mắtmjXKgZ kiênxL6ebR quyếmjXKgZt cùnqAg anxL6ebRh cqAhăm sócmjXKgZ mjXKgZcô ThR3ZN36iên thầmjXKgZn mùa hạmjXKgZ kiamjXKgZ. CuốxL6ebRi cR3ZN36ùng, samjXKgZu R3ZN36khi txL6ebRrải qqAua hàngxL6ebR loạtqA nhxL6ebRững đảR3ZN36 kícqAh lẫnqA hiR3ZN36ểu lầmxL6ebR, ámjXKgZnh sáng củaqA TháqAnh R3ZN36mẫu tôR3ZN36i cuốiqA cùnR3ZN36g cũnmjXKgZg cảR3ZN36m hqAóa đượcxL6ebR xL6ebRtrời xL6ebRđất, mjXKgZtình bạmjXKgZn củamjXKgZ ba xL6ebR người vqAà mjXKgZtình qAyêu qAcủa hqAai nR3ZN36gười cmjXKgZùng tồnqA tạR3ZN36i vàmjXKgZ chúxL6ebRng tôqAi sẽxL6ebR cùxL6ebRng sốngqA tmjXKgZrong những nmjXKgZgày qAvui vR3ZN36ẻ, hạnhqA phúc...

Thế nqAhưng, mjXKgZdù cuộxL6ebRc sốngxL6ebR có đầyR3ZN36 nhữnxL6ebRg tR3ZN36ình huốngqA cẩuR3ZN36 mjXKgZhuyết R3ZN36thì mjXKgZcũng khôngR3ZN36 phảR3ZN36i làxL6ebR đxL6ebRang mjXKgZtrên kịchqA trường.

Trương ThầnxL6ebR lựaR3ZN36 chmjXKgZọn sự qAthẳng thắn,R3ZN36 thànmjXKgZh thậtmjXKgZ, qAtôi R3ZN36lựa chọxL6ebRn rờixL6ebR mjXKgZxa amjXKgZnh. HaR3ZN36i cmjXKgZhúng txL6ebRôi, mỗixL6ebR ngxL6ebRười mộtmjXKgZ lựa chọn,mjXKgZ bìnhmjXKgZ mjXKgZtĩnh mxL6ebRà qR3ZN36uyết đoán.

Không cqAó nướR3ZN36c mắt, khôngqA cóxL6ebR sqAự đamjXKgZu kqAhổ xéxL6ebR gaxL6ebRn mjXKgZxé ruộtxL6ebR, mjXKgZkhông hỏixL6ebR xL6ebRtrời, hR3ZN36ỏi đất,qA xL6ebRhỏi bqAiển, tấtxL6ebR R3ZN36cả đều theomjXKgZ xL6ebRlẽ tqAự nhiên.

Tôi gR3ZN36iậm giậmR3ZN36 chân, hìnhmjXKgZ nhqAư kR3ZN36hông R3ZN36còn tR3ZN36ê nữa.

Buông taxL6ebRy kqAhỏi cR3ZN36ây cột điện,R3ZN36 tôqAi cườimjXKgZ hxL6ebRì hìxL6ebR nói:

- qAMay mqAà ngR3ZN36ười trong qAvăn pqAhòng đR3ZN36ều kqAhông biếtqA xL6ebRchuyện củaR3ZN36 hqAai chúngR3ZN36 tamjXKgZ, đỡR3ZN36 phảimjXKgZ tốmjXKgZn côqAng giảiqA thích.

Trương TR3ZN36hần gậtmjXKgZ đxL6ebRầu, cuối cùngmjXKgZ qAtrên khxL6ebRóe môiR3ZN36 amjXKgZnh R3ZN36cũng lộqA mjXKgZra mqAột đưmjXKgZờng coqAng nhR3ZN36o nhỏ:

- Ừ,qA cũnmjXKgZg may.

- MqAay làR3ZN36 chqAúng qAta chưa nóixL6ebR tmjXKgZới kếR3ZN36 hoạchmjXKgZ hxL6ebRay lmjXKgZời hứamjXKgZ gì.

- ỪR3ZN36, may.

- MxL6ebRay màxL6ebR eR3ZN36m vẫnmjXKgZ chR3ZN36ưa rất rấtqA rR3ZN36ất thíchxL6ebR axL6ebRnh, thícxL6ebRh đếnmjXKgZ nỗixL6ebR khắcxL6ebR cốtmjXKgZ ghxL6ebRi tâm.

- xL6ebRỪ, may.

- qAMay xL6ebRmà, qAanh cũmjXKgZng đối mjXKgZ với emjXKgZm nhưR3ZN36 vậy.

Lần nàyR3ZN36 TrươnR3ZN36g ThầR3ZN36n R3ZN36lại không nmjXKgZói gì.

Để khôxL6ebRng kxL6ebRhí R3ZN36bớt txL6ebRẻ nR3ZN36gắt, tôi đR3ZN36ành pqAhải mjXKgZnói tiếp:

- TmjXKgZình xL6ebRyêu qAcủa chmjXKgZúng ta qAthật R3ZN36"chớp nhmjXKgZoáng". qATừ lúR3ZN36c qAxác địnhR3ZN36 quaqAn hệxL6ebR yxL6ebRêu R3ZN36đương đếnR3ZN36 khqAi kết thqAúc, trướcxL6ebR sR3ZN36au gộpmjXKgZ lạixL6ebR qAhình qAnhư nhixL6ebRều nhấR3ZN36t cR3ZN36hỉ mxL6ebRười ngày.

Trương ThầnR3ZN36 qAgiơ taqAy rmjXKgZa xem đồngqA hồmjXKgZ, nói:

- ChínqA ngàyqA hmjXKgZai mươi haiqA giqAờ bốxL6ebRn mươixL6ebR R3ZN36ba phúR3ZN36t, tR3ZN36ừ lúcR3ZN36 mjXKgZanh R3ZN36nói qAvới mjXKgZem "PhxL6ebRải" đếnxL6ebR câuxL6ebR nói bamjXKgZn nãyR3ZN36 "ĐúnmjXKgZg vậy".

- CmjXKgZó phảmjXKgZi anxL6ebRh tR3ZN36hích em không?

- AxL6ebRnh muốnmjXKgZ chqAia taqAy em xL6ebRcó đúnxL6ebRg không?

- ĐxL6ebRúng vậy.

Tôi hqAít mxL6ebRạnh mũiR3ZN36, chớp R3ZN36mắt thậtqA R3ZN36mạnh, héxL6ebRt to:

- AqAnh đừxL6ebRng nhưqA thếmjXKgZ này. NếumjXKgZ amjXKgZnh nhưxL6ebR thqAế qAnày thìmjXKgZ emjXKgZm sẽR3ZN36 mjXKgZcảm thxL6ebRấy xL6ebRanh mjXKgZthích R3ZN36em nhiềuqA hR3ZN36ơn eR3ZN36m R3ZN36thích anh.

Trương ThầnqA bậR3ZN36t cười, giọngmjXKgZ qAnói kxL6ebRhàn khxL6ebRàn nhưR3ZN36ng rõxL6ebR rànqAg, cmjXKgZhín chắn:

- TixL6ebRểu R3ZN36Đậu, mjXKgZanh thựcqA sự muốnqA lmjXKgZuôn ởqA bênmjXKgZ exL6ebRm, muốmjXKgZn qAquý trọngqA eR3ZN36m, khôngqA mxL6ebRuốn emjXKgZm pqAhải buồn,mjXKgZ kmjXKgZhông muxL6ebRốn em pqAhải khócR3ZN36. AmjXKgZnh xL6ebRnhững tưởnmjXKgZg rằng,qA mìmjXKgZnh cqAó R3ZN36thể làmxL6ebR được...

Anh nắmjXKgZm chắcmjXKgZ vqAai tômjXKgZi, xoay tômjXKgZi nửaxL6ebR vòmjXKgZng tròxL6ebRn, mjXKgZsau qAđó kqAhẽ đẩyqA txL6ebRôi vềR3ZN36 phqAía trướcqA, giọmjXKgZng aqAnh vaqAng lên xL6ebRsau lưnR3ZN36g tôi:

- TrưxL6ebRớc xL6ebRđây, xL6ebRđều làxL6ebR em nhìnxL6ebR mjXKgZanh rờimjXKgZ đimjXKgZ. LầnxL6ebR nàmjXKgZy đổiqA lmjXKgZại, anmjXKgZh sẽR3ZN36 nhìnxL6ebR thexL6ebRo bqAóng em.

- Phải.

- Được.

Tôi sR3ZN36ải qAnhững bướcxL6ebR qAlớn, không quqAay đxL6ebRầu lại.

Tôi thấR3ZN36t xL6ebRtình rồi,xL6ebR txL6ebRôi rất buồn.

Dù cuộcqA tìnR3ZN36h nmjXKgZày từxL6ebR đầu chíqA xL6ebRcuối tổxL6ebRng xL6ebRcộng xL6ebRkhông đếnmjXKgZ xL6ebRmười ngàymjXKgZ, nhqAưng tôiR3ZN36 qAvẫn rqAất buồn.

Vốn địnhxL6ebR lxL6ebRấy đồ,qA rmjXKgZồi đi đếnR3ZN36 chỗxL6ebR NgxL6ebRưu mjXKgZBôn nxL6ebRhưng R3ZN36do txL6ebRrong mjXKgZlòng qAbuồn bãxL6ebR nênR3ZN36 mjXKgZtôi muốR3ZN36n quaR3ZN36y R3ZN36về qAnhà ởqA một mình.

Có câuxL6ebR xL6ebRnói: "Không cóR3ZN36 cxL6ebRách nàR3ZN36o gmjXKgZiải R3ZN36sầu ngxL6ebRoài viR3ZN36ệc giR3ZN36ả xL6ebRvờ vui...".

Tôi muqAa cqAổ vR3ZN36ịt ThaqAnh Võ mjXKgZloại R3ZN36cay nhất,xL6ebR phxL6ebRa R3ZN36ly cR3ZN36à qAphê đemjXKgZn đặcxL6ebR hơnR3ZN36 cảqA tươR3ZN36ng rồiqA xL6ebRnhìn qAhai mjXKgZthứ nàxL6ebRy R3ZN36bần thqAần hồi lâR3ZN36u, cxL6ebRuối cùnR3ZN36g mjXKgZlại khôngqA nhémjXKgZt vxL6ebRào miệng.

Tôi nhqAư cR3ZN36on nhặnmjXKgZg khôngqA đầu lượnR3ZN36 quxL6ebRanh phòmjXKgZng mườiqA bảyR3ZN36, mqAười tqAám vR3ZN36òng, chxL6ebRóng mặxL6ebRt, hoqAa mxL6ebRắt, cháqAn nảnxL6ebR, cuối cqAùng xL6ebRchỉ cR3ZN36ó txL6ebRhể xL6ebRmở máymjXKgZ tqAính, rqAồi lạimjXKgZ tR3ZN36iện tmjXKgZay đăxL6ebRng nhqAập QQ.

Vào gixL6ebRờ ănqA tR3ZN36ối củaR3ZN36 ngày R3ZN36 Chủ nhật,qA sqAố ngườiR3ZN36 OnxL6ebRline cmjXKgZhỉ đếmxL6ebR tR3ZN36rên đầuqA ngónxL6ebR R3ZN36tay, dmjXKgZo đóR3ZN36 avaqAtar nàR3ZN36o xL6ebRsáng càng trởqA R3ZN36nên rõqA ràxL6ebRng hơn.

Trong qAđó cóxL6ebR xL6ebRmột avatmjXKgZar, hình nhưR3ZN36 lúqAc nàR3ZN36o cũR3ZN36ng sáng,qA mjXKgZrỏ lxL6ebRẽ anR3ZN36h qAta nghiqAện gaxL6ebRme trênqA mjXKgZQQ nênxL6ebR OnlixL6ebRne hai mưmjXKgZơi bốxL6ebRn tiếR3ZN36ng đồngqA hồmjXKgZ mộtmjXKgZ ngày.

Có R3ZN36một thờixL6ebR gixL6ebRan dài, tôixL6ebR đềumjXKgZ cqAhọn sR3ZN36ự phớR3ZN36t lR3ZN36ờ đốixL6ebR vớixL6ebR ngR3ZN36ười nqAày. NhqAưng lầR3ZN36n nàmjXKgZy nhR3ZN36ư bịxL6ebR trmjXKgZúng R3ZN36tà, mjXKgZtay run rR3ZN36un, tôiqA ấnR3ZN36 R3ZN36vào avxL6ebRatar đmjXKgZó rồimjXKgZ gửxL6ebRi mộxL6ebRt bixL6ebRểu tượngqA mặR3ZN36t cười.

Vừa gửiqA xL6ebRxong, txL6ebRôi liền muốmjXKgZn chặmjXKgZt phăR3ZN36ng cáiqA đầuxL6ebR mìnhqA đi,mjXKgZ đanR3ZN36g địnhxL6ebR thoxL6ebRát R3ZN36ra, comjXKgZn chuộtqA dừnqAg qAlại nút "X"mjXKgZ trmjXKgZên đỉxL6ebRnh gócxL6ebR bênmjXKgZ phqAải, tôxL6ebRi lạxL6ebRi khôxL6ebRng nxL6ebRhấn vào.

Cát bR3ZN36ụi (******) 18:45:34

A PhúxL6ebRc, R3ZN36em mjXKgZtìm xL6ebRanh ?

Tốc độxL6ebR đánhxL6ebR chữxL6ebR R3ZN36của LâmxL6ebR Lỗi mjXKgZvẫn nhanmjXKgZh nhưR3ZN36 trướcmjXKgZ đây,qA cônqAg lR3ZN36ao R3ZN36này thuộxL6ebRc vềqA mR3ZN36ối tìnhxL6ebR mỗR3ZN36i ngmjXKgZười mộtmjXKgZ nơqAi của mjXKgZ chúng tôi.

Khi ấyxL6ebR R3ZN36rất nghèoqA, cướmjXKgZc gọi điệnmjXKgZ thoạiqA R3ZN36đường xL6ebRdài R3ZN36rất đắtxL6ebR, tôqAi vqAà aR3ZN36nh xL6ebRta liqAền tậnqA qAdụng tqAất cảmjXKgZ mjXKgZcơ hxL6ebRội để R3ZN36có thR3ZN36ể lmjXKgZên mạngmjXKgZ nóR3ZN36i chuyệxL6ebRn. xL6ebRKý túmjXKgZc xqAá, quxL6ebRán netmjXKgZ, xL6ebRphòng mqAáy, đềumjXKgZ lxL6ebRà nhữnqAg nơixL6ebR chúng tmjXKgZôi từngxL6ebR chR3ZN36iến đấu.

Số qAQQ củmjXKgZa xL6ebRhai chR3ZN36úng tqAôi là cùxL6ebRng đămjXKgZng kqAý mộxL6ebRt lúqAc, xL6ebRsáu nămR3ZN36 rxL6ebRồi, xL6ebRchưa tR3ZN36ừng thay.

Trên thựmjXKgZc txL6ebRế, cR3ZN36ó rất qA nhiều thứR3ZN36 vẫnR3ZN36 khôxL6ebRng hềqA R3ZN36thay R3ZN36đổi sR3ZN36au kxL6ebRhi chúnqAg qAtôi chiR3ZN36a R3ZN36tay. mjXKgZVí dụmjXKgZ nhưqA sqAố điện xL6ebR thoại qAdi dộxL6ebRng, sốR3ZN36 tàqAi khoảnqA R3ZN36MSN, qAđịa R3ZN36chỉ emaxL6ebRil, biệtqA daxL6ebRnh txL6ebRrên mạngR3ZN36, cáchxL6ebR gọR3ZN36i thân mR3ZN36ật tmjXKgZrong đờixL6ebR xL6ebRthực, qAthậm xL6ebRchí đR3ZN36ến R3ZN36ngay cảqA mậmjXKgZt mqAã thẻqA R3ZN36ngân hxL6ebRàng cR3ZN36ũng khmjXKgZông đổi. ĐómjXKgZ chR3ZN36ính làR3ZN36 ngqAày smjXKgZinh mjXKgZnhật củaxL6ebR R3ZN36anh ta.

Có duR3ZN36y nhấtmjXKgZ mộmjXKgZt thứ mjXKgZthay đổimjXKgZ lxL6ebRà qAtình cảmqA nhữnR3ZN36g tR3ZN36ưởng sẽmjXKgZ xL6ebRbền xL6ebRlâu nhưqA trqAời đất.

Trời đấR3ZN36t! R3ZN36Xem rmjXKgZa tôi đangR3ZN36 tmjXKgZhật qAsự rấtR3ZN36 buồn.qA R3ZN36Tôi nR3ZN36híu mắt,xL6ebR qAcau xL6ebRmày qAvẻ mjXKgZđau đớn.

A TR3ZN36u LxL6ebRa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chỉqA muốnmjXKgZ nhaqAnh chóng kR3ZN36ết thúR3ZN36c cuộcR3ZN36 đqAối thoạiR3ZN36 vR3ZN36ô thưởR3ZN36ng vmjXKgZô phạtR3ZN36 nàqAy R3ZN36nhưng lqAại mxL6ebRột lầnxL6ebR nữaxL6ebR xL6ebRđang định thmjXKgZoát thxL6ebRì qAphải qAdừng lại.

Cát bR3ZN36ụi (******) 18:48:34

A PhmjXKgZúc, cómjXKgZ phmjXKgZải qAđã xảyxL6ebR ra chmjXKgZuyện mjXKgZgì không?

Tôi cóqA thểmjXKgZ nóiqA mộtR3ZN36 cách kR3ZN36hông hềqA mjXKgZphô trươnR3ZN36g xL6ebRrằng, qAtừ cửaR3ZN36 sqAổ chqAat, tqArong foR3ZN36nt chmjXKgZữ "LR3ZN36ệ", R3ZN36cỡ chữxL6ebR năm, màqAu chR3ZN36ữ xamjXKgZnh dR3ZN36a trời,qA txL6ebRôi cóxL6ebR thR3ZN36ể qAtưởng tR3ZN36ượng rqAa dánR3ZN36g vqAẻ củaR3ZN36 xL6ebRanh tqAa lúc này.

Mắt nhìnqA cmjXKgZhằm chxL6ebRằm vào mànR3ZN36 hình,xL6ebR ngqAón qAtay xL6ebRđặt trênxL6ebR bàmjXKgZn phím,xL6ebR R3ZN36khẽ qAmím chặtR3ZN36 môi,R3ZN36 tmjXKgZhoáng R3ZN36chút mjXKgZlo lắnxL6ebRg. mjXKgZỒ đúng mjXKgZrồi, bR3ZN36ên cạR3ZN36nh còR3ZN36n cxL6ebRó R3ZN36nửa xL6ebRbao thuốcR3ZN36 mjXKgZlá, mộtqA chiếcqA gạqAt tàqAn, mộtqA cáimjXKgZ bậxL6ebRt lửa.

Nếu qAnhư, nhmjXKgZững tqAhói quen mjXKgZnày xL6ebRcủa R3ZN36anh qAta cũnmjXKgZg khR3ZN36ông hR3ZN36ề xL6ebRthay đổi.

Tôi tmjXKgZhừa nhận,qA cmjXKgZó những xL6ebRlúc tômjXKgZi làxL6ebR ngưxL6ebRời rấtR3ZN36 khônqAg quyếqAt đxL6ebRoán. VậyqA nênR3ZN36, xL6ebRlúc nàR3ZN36y xL6ebRtôi dqAo dự,mjXKgZ chầR3ZN36n chừ, khôR3ZN36ng dmjXKgZứt khmjXKgZoát ấnR3ZN36 R3ZN36vào nmjXKgZút "X".

A mjXKgZTu LR3ZN36a (******) 18:52:43

Nếu mjXKgZem xảymjXKgZ rR3ZN36a chuyện, anhqA sqAẽ làmR3ZN36 gì?

Trong vàR3ZN36i phútxL6ebR tôixL6ebR dxL6ebRo dự, LâR3ZN36m LỗmjXKgZi vẫnqA lặR3ZN36ng lR3ZN36ẽ chờqA đợi.R3ZN36 SmjXKgZau khR3ZN36i dòR3ZN36ng chxL6ebRữ vừaxL6ebR rồimjXKgZ đR3ZN36ược gửxL6ebRi điR3ZN36, axL6ebRnh tR3ZN36a không lậpR3ZN36 tứcR3ZN36 trảR3ZN36 lqAời màmjXKgZ lặmjXKgZng qAlẽ mấtmjXKgZ mjXKgZkhoảng mộtqA qAphút rưỡi.

Cát bmjXKgZụi (******) 18:54:22

Anh sẽqA ởR3ZN36 bênqA emqA, nmjXKgZếu emxL6ebR muốn. ChỉR3ZN36 cầnmjXKgZ R3ZN36em R3ZN36đồng ý.

 

A qATu R3ZN36La (******) 18:54:55

Tại sqAao? CR3ZN36hẳng phảiR3ZN36 gmjXKgZiữa hai cqAhúng xL6ebRta đãqA khôngxL6ebR cxL6ebRòn qR3ZN36uan hệR3ZN36 gìqA rồiqA sao?

 

Cát bụxL6ebRi (******) 18:56:32

A PhúcmjXKgZ ngốR3ZN36c, cmjXKgZho dùxL6ebR qAlà lúc nào,xL6ebR chqAo dqAù làR3ZN36 tìnhxL6ebR huốnR3ZN36g gìR3ZN36, aR3ZN36nh cR3ZN36ũng kqAhông txL6ebRhể bmjXKgZỏ mặqAc eR3ZN36m. DùR3ZN36 cqAhúng ta khR3ZN36ông còxL6ebRn mjXKgZlà ngưqAời yêuqA tR3ZN36hì vqAẫn lmjXKgZà qAbạn bR3ZN36è. qADù mjXKgZem khômjXKgZng comjXKgZi anR3ZN36h lmjXKgZà bạxL6ebRn thmjXKgZì íxL6ebRt ra R3ZN36 em qAvà aR3ZN36nh cũnxL6ebRg qAvẫn R3ZN36là đồnxL6ebRg hưmjXKgZơng lớnqA lqAên cùR3ZN36ng nhau.

Tôi kqAhông trảqA lờimjXKgZ mmjXKgZà nhấn thxL6ebRẳng vàomjXKgZ nútR3ZN36 "XqA" rồiqA tắtqA mxL6ebRáy tính.

Vì mjXKgZtôi khóc,qA dxL6ebRù không xL6ebRcó sựqA R3ZN36trợ lựcqA xL6ebRcủa vmjXKgZị R3ZN36cay, xL6ebRvị đắngxL6ebR nhưngR3ZN36 mjXKgZnước mjXKgZmắt tôixL6ebR vmjXKgZẫn qAtuôn nhưqA trút.

Con R3ZN36người, loàxL6ebRi sinR3ZN36h qAvật này khmjXKgZông cầmjXKgZn biếtqA đamjXKgZu buồnR3ZN36 haxL6ebRy xL6ebRtuyệt vọnqAg đqAến đâuR3ZN36, chỉR3ZN36 qAcần tìmmjXKgZ thấyqA qAmột chỗ pháR3ZN36t tiếR3ZN36t đượcR3ZN36 mjXKgZlà liềnxL6ebR qAcó xL6ebRthể gàomjXKgZ xL6ebRkhóc thoảmjXKgZi mR3ZN36ái R3ZN36một tqArận, xL6ebRcơ bảnxL6ebR mjXKgZsẽ chămjXKgZng cảm thấymjXKgZ vấnqA đqAề tR3ZN36o tátqA nữamjXKgZ. NhữnmjXKgZg khảR3ZN36 R3ZN36năng còxL6ebRn lạiqA qAnhư nhảyqA lqAầu, đâqAm vàR3ZN36o tườmjXKgZng hmjXKgZay gì gxL6ebRì xL6ebRđó mjXKgZlà rấtmjXKgZ hiếm.

Giống mjXKgZnhư tôiR3ZN36 mjXKgZtrước đây, tứcqA ngqAhẹn ởxL6ebR troxL6ebRng nR3ZN36gực, khómjXKgZ chịR3ZN36u đqAến mjXKgZnỗi hậnxL6ebR khôngqA thểmjXKgZ lấyxL6ebR dmjXKgZao cứR3ZN36a mộxL6ebRt nhát vmjXKgZào bụng.

Sau khxL6ebRi khócmjXKgZ qAđã mộtxL6ebR trận, liềmjXKgZn lqAập tứR3ZN36c sR3ZN36uy xémjXKgZt mR3ZN36ột qAcách thựmjXKgZc tếqA qArằng, R3ZN36nếu nqAhư cứxL6ebRa mộmjXKgZt R3ZN36vết dàqAi xL6ebRở trênmjXKgZ bụng mjXKgZthì sẽxL6ebR xL6ebRđau đớnxL6ebR xL6ebRđến thếmjXKgZ nào...

Nghĩ qAtới vếxL6ebRt cqAứa mjXKgZrỉ máu, mjXKgZtôi sxL6ebRực xL6ebRnhớ xL6ebRđến vxL6ebRết thươnqAg trmjXKgZên mjXKgZlưng củamjXKgZ ThươngqA Ngô,mjXKgZ xL6ebRdo vậyqA sqAức tậpR3ZN36 trung lqAiền bịxL6ebR qAphân xL6ebRtán R3ZN36phần nqAào, tqAốc đxL6ebRộ lăxL6ebRn củaR3ZN36 nướcqA R3ZN36mắt qAtheo đR3ZN36ó cũnxL6ebRg giảmR3ZN36 đimjXKgZ đôi chút.

Đương nhqAiên, còmjXKgZn qAcó thể vìR3ZN36 dxL6ebRù qAsao đâqAy R3ZN36cũng kqAhông pR3ZN36hải R3ZN36là mjXKgZlần thấqAt tìR3ZN36nh đR3ZN36ầu tiên,mjXKgZ thmjXKgZất tmjXKgZình, thxL6ebRất qAtình thành qR3ZN36uen rồi.

Nếu dùngmjXKgZ pxL6ebRhương pR3ZN36háp khoa R3ZN36học quR3ZN36y đổiqA sốR3ZN36 lượngR3ZN36 thxL6ebRì lầnmjXKgZ trướcxL6ebR yxL6ebRêu nhamjXKgZu tqArong nămjXKgZm mjXKgZnăm, tR3ZN36ôi khóR3ZN36c mất nămmjXKgZ thángmjXKgZ, lầnR3ZN36 nàqAy yêuR3ZN36 mjXKgZnhau troqAng mR3ZN36ười nmjXKgZgày, qAdo đmjXKgZó, cóqA lqAẽ tômjXKgZi sxL6ebRẽ chỉxL6ebR khóc... thôimjXKgZ rồiqA, xL6ebRhọc dốtxL6ebR môqAn toáR3ZN36n, giờqA khônxL6ebRg tíxL6ebRnh mjXKgZra nổi...

Tóm lại,qA dướxL6ebRi tácxL6ebR dụng củaxL6ebR nmjXKgZhững xL6ebRsuy nqAghĩ mjXKgZvớ mjXKgZvẩn, tôqAi đãxL6ebR R3ZN36ngừng khóc.

Tôi qAvào phmjXKgZòng tắmmjXKgZ qArửa mặt,mjXKgZ bỗng xL6ebRnhiên ngqAhe tqAhấy tiếR3ZN36ng qAcửa. NxL6ebRgó R3ZN36ra thxL6ebRì tR3ZN36rông tR3ZN36hấy mộtR3ZN36 xL6ebRhổ, mộtxL6ebR trâxL6ebRu vaxL6ebRi sánh vaxL6ebRi đmjXKgZứng trướcR3ZN36 cửR3ZN36a thaR3ZN36y giày.

Nghe tR3ZN36hấy độnqAg tĩnh, ThươnR3ZN36g NgôqA ngẩxL6ebRng đR3ZN36ầu lêR3ZN36n nhmjXKgZìn. DxL6ebRưới ánhxL6ebR đmjXKgZèn tưR3ZN36ờng mxL6ebRàu vàngqA cqAam 5qA0W, hqAình ảnhqA mjXKgZhắn có chútmjXKgZ khôngxL6ebR rõmjXKgZ ràng.

- TiR3ZN36ểu TmjXKgZường, quxL6ebRả nhiên emqA cóR3ZN36 xL6ebRở nhà.

Giọng hắxL6ebRn vừaxL6ebR xL6ebRnhẹ vR3ZN36ừa khàn, nghqAe qAcó vẻxL6ebR kR3ZN36ỳ lạR3ZN36, qAkhiến tiR3ZN36m tôR3ZN36i nmjXKgZhói xL6ebRlên, sốngR3ZN36 R3ZN36mũi caqAy cqAay, samjXKgZu qAđó phát R3ZN36hiện dánxL6ebRg vẻxL6ebR hắxL6ebRn càmjXKgZng mờxL6ebR nhạtR3ZN36 hơn.

Hóa rxL6ebRa, mjXKgZhiệu qqAuả R3ZN36thị giác qAnhư tmjXKgZhế khôR3ZN36ng mjXKgZphải mjXKgZvì qAánh đèn,qA R3ZN36mà làmjXKgZ tronqAg giâqAy pR3ZN36hút R3ZN36nhìn thấyR3ZN36 qAhắn, mắt tôixL6ebR bỗngxL6ebR tràR3ZN36o rqAa qAthứ chxL6ebRất lỏngxL6ebR qAmằn mặn.

- SqAao aR3ZN36nh lạixL6ebR về?

- qATỉnh rồxL6ebRi tR3ZN36hì vR3ZN36ề thôi.

Thương NxL6ebRgô lẳnxL6ebRg lặngR3ZN36 đáp lờqAi, mjXKgZsau đómjXKgZ tiếnR3ZN36 lạiqA, nxL6ebRghiêng đầumjXKgZ nR3ZN36hìn tôiR3ZN36, cưxL6ebRời mmjXKgZà nhqAư khôngqA cườimjXKgZ hỏi:

- R3ZN36Em thuộcmjXKgZ txL6ebRộc qAHổ chúng qAta, R3ZN36làm gR3ZN36ì phxL6ebRải họcmjXKgZ lomjXKgZài thỏ?

Tôi đưaqA cặpR3ZN36 mắR3ZN36t tR3ZN36hỏ nhìn hxL6ebRắn: R3ZN36- AxL6ebRnh mớimjXKgZ qAlà thỏqA, lqAà xL6ebRcon R3ZN36thỏ đực.

Ngưu BxL6ebRôn xL6ebRdựa ngườiqA vào cửamjXKgZ nR3ZN36hìn chúngR3ZN36 tôi,xL6ebR khqAẽ cườxL6ebRi, nói:

- NếuxL6ebR anxL6ebRh R3ZN36ấy làmjXKgZ qAthỏ thật thìR3ZN36 cR3ZN36hị dR3ZN36âu tíxL6ebRnh sao?

Tôi ngR3ZN36hiến răngmjXKgZ, đáp:

- ThìmjXKgZ mjXKgZxé xámjXKgZc anxL6ebRh tmjXKgZa ra luôn.

Ngưu BmjXKgZôn cứngR3ZN36 họng.

Thương NgômjXKgZ lạixL6ebR rấqAt điềm qAtĩnh, gqAiơ mjXKgZtay mjXKgZra qAvuốt tqAóc tôR3ZN36i, nói:

- YêxL6ebRn R3ZN36tâm. qACó R3ZN36em ởqA đây, tR3ZN36a khôqAng sxL6ebRao đâu.

Không hiểuqA qAcó phảiR3ZN36 dqAo mới từqA bêR3ZN36n ngoàixL6ebR vàomjXKgZ nqAhà haR3ZN36y khôngxL6ebR màR3ZN36 mjXKgZtay hắnmjXKgZ rấR3ZN36t lạnh,xL6ebR kmjXKgZhông xL6ebRấm qAáp nhưxL6ebR bìnmjXKgZh thường.

Lẽ nmjXKgZào, hắnxL6ebR xL6ebRthật xL6ebRsự chịu ảxL6ebRnh hmjXKgZưởng củR3ZN36a tR3ZN36hời tiếtmjXKgZ bêmjXKgZn ngoàiqA sxL6ebRao? VậyR3ZN36 nên,qA thmjXKgZực rqAa hR3ZN36ắn cũngR3ZN36 cảxL6ebRm thấxL6ebRy lạnh...

Điều mjXKgZnày khiR3ZN36ên qAtôi bỗng nhớqA đếnR3ZN36 cmjXKgZái cqAhăn lônxL6ebRg mjXKgZvũ mớimjXKgZ tR3ZN36inh bỏmjXKgZ quênR3ZN36 bênR3ZN36 đườnR3ZN36g nêmjXKgZn kxL6ebRhông tránhxL6ebR mjXKgZkhỏi tiếc nuối.

Lại mjXKgZnghĩ mjXKgZtối hR3ZN36ôm đqAó chỉ mjXKgZ cách hiR3ZN36ện tqAại khônqAg qmjXKgZuá hR3ZN36ai qAtrăm bốnmjXKgZ mqAươi giờ,R3ZN36 qAcảnh xL6ebRvật vẫxL6ebRn nguyêqAn vẹxL6ebRn nhưng ngườqAi đãxL6ebR kR3ZN36hông còn...qA R3ZN36Tôi khômjXKgZng chmjXKgZỉ tiR3ZN36ếc nmjXKgZuối xL6ebRmà R3ZN36còn xấuxL6ebR hổR3ZN36, kR3ZN36hông cmjXKgZhỉ xấuqA hổ mmjXKgZà qAcòn đauxL6ebR đớn.xL6ebR CR3ZN36ứ đaqAu qAđớn R3ZN36là chứR3ZN36c nămjXKgZng tuyếnR3ZN36 lệR3ZN36 củaqA tôixL6ebR lạiR3ZN36 R3ZN36khởi động.

Đang suR3ZN36y qAnghĩ, tqAôi bỗng cảmqA thR3ZN36ấy bànmjXKgZ xL6ebRtay vốnqA đặtR3ZN36 trR3ZN36ên máixL6ebR tóqAc mjXKgZtôi khẽmjXKgZ dừngxL6ebR lại,qA sxL6ebRau đóqA R3ZN36di chuyểnR3ZN36 xuống trámjXKgZn rồixL6ebR chqAe kínxL6ebR cặR3ZN36p mắR3ZN36t củR3ZN36a tôi.

Lòng R3ZN36bàn taxL6ebRy qArất lạxL6ebRnh nhưng tômjXKgZi lR3ZN36ại cảR3ZN36m thấyR3ZN36 rấtmjXKgZ nóng,qA smjXKgZau nàR3ZN36y tôixL6ebR mớiR3ZN36 hixL6ebRểu sứcR3ZN36 nónmjXKgZg đóqA mjXKgZcó qAđược tR3ZN36ừ nhữnqAg giọt nướcxL6ebR R3ZN36mắt đaxL6ebRng txL6ebRuôn rqAa nhR3ZN36ư trútR3ZN36 củaR3ZN36 tôi.

Lần nàmjXKgZy, tôixL6ebR R3ZN36không R3ZN36gào khóc nhưxL6ebR trR3ZN36ước đâmjXKgZy, xL6ebRchỉ tiếxL6ebRn lêxL6ebRn qAnửa bưqAớc rồiqA vmjXKgZùi mxL6ebRặt vàoqA lồngqA ngựcqA hắn.

Tôi xL6ebRkhông hxL6ebRiểu R3ZN36sao mìnhmjXKgZ lại R3ZN36như thếmjXKgZ nàR3ZN36y, vìmjXKgZ xL6ebRcứ cmjXKgZoi qAnhư trR3ZN36ước R3ZN36mặt qAbố xL6ebRmẹ, đãR3ZN36 rqAất nhR3ZN36iều nmjXKgZăm rồiR3ZN36 mjXKgZtôi chưamjXKgZ từng khóc,qA cqAứ qAcoi nhxL6ebRư làxL6ebR ngườimjXKgZ bạqAn thmjXKgZân xL6ebRnhất, cứR3ZN36 coxL6ebRi nhxL6ebRư làmjXKgZ TrưqAơng TR3ZN36hần, lxL6ebRà LqAâm LỗR3ZN36i, thì nhiềuqA lắmR3ZN36 tôiR3ZN36 R3ZN36cũng mjXKgZchỉ vừaxL6ebR khóqAc, vừR3ZN36a cườixL6ebR rồqAi héxL6ebRt vàqAi tiếR3ZN36ng mjXKgZcho xong.

Nhưng gR3ZN36iờ qAđây, tmjXKgZôi lại xL6ebRgiống nhưR3ZN36 mộtxL6ebR mjXKgZđứa tmjXKgZrẻ chqAẳng R3ZN36hiểu biếtmjXKgZ mjXKgZgì, khônqAg cxL6ebRó mjXKgZáp lực,R3ZN36 cũngqA chxL6ebRẳng phảmjXKgZi che mjXKgZgiấu, xL6ebRnhư thếR3ZN36 nàqAo thìxL6ebR cứxL6ebR lmjXKgZà vậy.

Khóc thoảimjXKgZ R3ZN36mái rồmjXKgZi, tôi mjXKgZcòn R3ZN36ra sứcxL6ebR quR3ZN36ệt nưqAớc mjXKgZmắt, nướR3ZN36c mũixL6ebR vàmjXKgZo mjXKgZáo củaqA ThươxL6ebRng NR3ZN36gô, trR3ZN36ong lònqAg R3ZN36thấy thoảixL6ebR mái hơR3ZN36n nhiều.

Lúc nxL6ebRày, NgưmjXKgZu BônmjXKgZ vR3ZN36ẫn đứng yênxL6ebR tạiR3ZN36 vịmjXKgZ tríR3ZN36 cũmjXKgZ, nqAhìn tôi,qA vẫmjXKgZy tamjXKgZy nói:

- XexL6ebRm ramjXKgZ, chxL6ebRỗ nàxL6ebRy không cmjXKgZó việcxL6ebR mjXKgZgì cqAho xL6ebRtôi rồixL6ebR. ChxL6ebRị dâqAu mjXKgZà, anmjXKgZh R3ZN36ấy qAcó sốqA điệnxL6ebR thoạixL6ebR cmjXKgZủa tôixL6ebR đó.qA NếuxL6ebR có việcqA xL6ebRgì mjXKgZthì cqAứ gọR3ZN36i thxL6ebRẳng chR3ZN36o tôi.

Anh chànqAg vừR3ZN36a nóxL6ebRi vừmjXKgZa mở qA cửa, txL6ebRrong xL6ebRlúc qAkéo cqAửa raR3ZN36, qAliền R3ZN36bị mộtmjXKgZ vậtxL6ebR thểmjXKgZ khômjXKgZng rqAõ R3ZN36danh mjXKgZtính từR3ZN36 bêxL6ebRn ngoàmjXKgZi tông tR3ZN36hẳng vR3ZN36ào nxL6ebRgực. NgưuR3ZN36 BônxL6ebR loạnmjXKgZg choạngR3ZN36 mộtmjXKgZ xL6ebRlúc mmjXKgZới đR3ZN36ứng yênxL6ebR được,qA chR3ZN36ưa kịp phảnqA ứngxL6ebR lxL6ebRại, đãmjXKgZ lmjXKgZập tứcR3ZN36 bịmjXKgZ hàngmjXKgZ mjXKgZloạt xL6ebRcâu hỏiR3ZN36 làmxL6ebR choánmjXKgZg váng:

- NmjXKgZày, aqAnh làR3ZN36 aiqA? SaqAo R3ZN36lại ở đâyR3ZN36? R3ZN36Anh cóqA mjXKgZquan hxL6ebRệ gmjXKgZì vR3ZN36ới ĐxL6ebRậu pqAhụ giàmjXKgZ? ĐậuR3ZN36 phR3ZN36ụ gixL6ebRà đâR3ZN36u? R3ZN36Anh đãmjXKgZ làmqA mjXKgZgì nóR3ZN36 rồi...

Tôi rR3ZN36ất thmjXKgZông qAcảm nhìn đồngxL6ebR chíxL6ebR mjXKgZTứ NgưumjXKgZ đangR3ZN36 mjXKgZvô cùmjXKgZng mjXKgZhoảng hốt,qA tqAhan vãn:

- TrứngmjXKgZ mumjXKgZối, mắtmjXKgZ mày chỉR3ZN36 xL6ebRđể tqArưng xL6ebRbày R3ZN36thôi sao?

Vật thểqA mjXKgZlạ nxL6ebRày cqAhính là đồngR3ZN36 cmjXKgZhí TqArứng muxL6ebRối, ngưqAời trướcR3ZN36 đmjXKgZây đãR3ZN36 đậpqA gạqAch R3ZN36vào LmjXKgZâm LR3ZN36ỗi khmjXKgZiến amjXKgZnh xL6ebRta qAphải nằm viện,R3ZN36 côR3ZN36 nxL6ebRàng xL6ebRcạ cứnR3ZN36g củaR3ZN36 tôi.

Nghe thấyR3ZN36 tixL6ebRếng tR3ZN36ôi, Trứng mumjXKgZối xL6ebRlập R3ZN36tức buônmjXKgZg xL6ebRcổ áoxL6ebR mjXKgZNgưu BqAôn rmjXKgZa xL6ebRrồi nhảymjXKgZ vR3ZN36ề xL6ebRphía tôiR3ZN36 nxL6ebRhư mộtxL6ebR coqAn qAbọ cqAhó, hết nR3ZN36hìn R3ZN36tôi lạixL6ebR xL6ebRnhìn ThươngxL6ebR Ngô:

- KhônqAg R3ZN36ngờ còR3ZN36n cómjXKgZ một amjXKgZnh xL6ebRchàng nữa.qA ĐmjXKgZậu phụR3ZN36 giàxL6ebR, mR3ZN36ày đượcR3ZN36 lắmxL6ebR! ĐmjXKgZang xL6ebRchơi tròqA qA"yêu tmjXKgZập thể" à?

- xL6ebRYêu tqAập thểR3ZN36 qAcái đR3ZN36ầu mày ấy!

Có sqAo sánxL6ebRh mớiqA thR3ZN36ấy sựxL6ebR khác biệmjXKgZt. TạimjXKgZ samjXKgZo tôqAi lqAại xámjXKgZc qAđịnh mộqAt mjXKgZcách kiêxL6ebRn địnhxL6ebR khôngR3ZN36 đổqAi vqAà mjXKgZkhẳng mjXKgZđịnh bản qAthân qAmình lmjXKgZà mộtqA phxL6ebRụ nmjXKgZữ qAtruyền thốnxL6ebRg TrR3ZN36ung R3ZN36Hoa vớxL6ebRi đầyxL6ebR đủxL6ebR cácxL6ebR phẩmqA chấqAt như dịuqA dàngR3ZN36, lươR3ZN36ng xL6ebRthiện, lịchmjXKgZ thiệmjXKgZp, tiếxL6ebRt kiệmxL6ebR vqAà nhưxL6ebRờng xL6ebRnhịn? xL6ebRVì cqAhỉ xL6ebRcần cómjXKgZ sựmjXKgZ tồn mjXKgZ tại củaqA TrứngxL6ebR muốimjXKgZ thR3ZN36ì đếR3ZN36n ngxL6ebRay cxL6ebRả qAHồng xL6ebRHưng thậpxL6ebR xL6ebRtam xL6ebRmuội1 cxL6ebRũng cóxL6ebR thểxL6ebR cmjXKgZoi là cômjXKgZ gáimjXKgZ nR3ZN36goan mjXKgZhiền, mjXKgZe thẹn,xL6ebR dụtqA dè,qA coqAn xL6ebRnhà lành...

1 xL6ebRHồng HR3ZN36ưng txL6ebRhập tqAam muộqAi: Nhân vậtxL6ebR chíR3ZN36nh tronqAg bộqA phmjXKgZim HồnxL6ebRg HưnR3ZN36g R3ZN36thập txL6ebRam muR3ZN36ội, R3ZN36là emjXKgZm gáqAi thứqA mườiqA bmjXKgZa mjXKgZcủa bang qAHồng HưqAng. TronqAg thR3ZN36ế xL6ebRgiới ngầmxL6ebR thốnR3ZN36g tqArị bởiR3ZN36 đR3ZN36àn qAông, nhqAân vậtR3ZN36 nàymjXKgZ qAđã kiêxL6ebRn cường vượtmjXKgZ mjXKgZqua nhữmjXKgZng mjXKgZthử tháqAch vàR3ZN36 nxL6ebRhững qAcơ cựcR3ZN36 đểmjXKgZ vqAươn lêxL6ebRn R3ZN36trở thànxL6ebRh xL6ebRbang chủqA khu phốR3ZN36 Portland.

Tôi đaR3ZN36ng đaumjXKgZ mjXKgZlòng hồi tưởnqAg lạiqA qAmột vàimjXKgZ chR3ZN36iến tímjXKgZch xL6ebRhuy hoànR3ZN36g cmjXKgZủa TrứmjXKgZng muốqAi thR3ZN36ì xL6ebRtrong nháqAy mắt,mjXKgZ cô R3ZN36nàng đãR3ZN36 mjXKgZnhảy txL6ebRhẳng vmjXKgZào pqAhòng kR3ZN36hách. TrôngxL6ebR thấR3ZN36y vếxL6ebRt máuxL6ebR ThươngR3ZN36 NgxL6ebRô đểxL6ebR xL6ebRlại trên ghếR3ZN36 sR3ZN36ofa màmjXKgZ tôiqA chưR3ZN36a lqAau sqAạch, xL6ebRcô nàngqA bỗR3ZN36ng R3ZN36thốt lêqAn lờixL6ebR thaR3ZN36n kqAinh thixL6ebRên độxL6ebRng địa:

- ĐậxL6ebRu phụR3ZN36 R3ZN36già, cuối cùmjXKgZng cqAhỗ đómjXKgZ cũngmjXKgZ ráR3ZN36ch rồiR3ZN36 saomjXKgZ? TrmjXKgZời đất,R3ZN36 qAđúng mjXKgZlà mjXKgZchâm mộtR3ZN36 nhátR3ZN36 kqAim thấR3ZN36y máu!

Châm mộtqA R3ZN36nhát kxL6ebRim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tôiqA hếqAt nhR3ZN36ìn nửa qAngười dxL6ebRưới cxL6ebRủa R3ZN36Thương NgôxL6ebR R3ZN36rồi lạqAi nhìxL6ebRn nửaR3ZN36 ngR3ZN36ười dR3ZN36ưới củaqA NgưmjXKgZu BônxL6ebR. TrR3ZN36ước câu nmjXKgZói qAmang tínR3ZN36h kíchqA thícmjXKgZh củaqA R3ZN36Trứng muốiqA, mjXKgZý mjXKgZnghĩ R3ZN36dâm đqAãng, qAdung tqAục mjXKgZẩn gmjXKgZiấu trong đầR3ZN36u tôxL6ebRi bỗnR3ZN36g àoR3ZN36 qAào bR3ZN36ật qAra mjXKgZkhông sxL6ebRao R3ZN36thu lạR3ZN36i được.

Luôn mjXKgZcó nhmjXKgZiều ngườR3ZN36i cho mjXKgZ rằng qAtôi thuộcmjXKgZ mjXKgZloại xL6ebR"nho nhãR3ZN36 cặnxL6ebR bã"xL6ebR. mjXKgZTôi thấmjXKgZy điềuqA R3ZN36này kR3ZN36hông mjXKgZđáng đểmjXKgZ mình mjXKgZphải qxL6ebRuan tR3ZN36âm vàmjXKgZ tôiqA cũqAng R3ZN36chẳng hiểu.

Vì mjXKgZnhững ngưR3ZN36ời đqAó chưa từngR3ZN36 gặpxL6ebR TrứngxL6ebR muốxL6ebRi, nếumjXKgZ họqA gxL6ebRặp rồiqA tmjXKgZhì cR3ZN36hắc cqAhắn R3ZN36họ xL6ebRsẽ mjXKgZbỏ đmjXKgZi hR3ZN36ai chữR3ZN36 "nho qA nhã" cqAho tôi.

Trứng muốixL6ebR bằnmjXKgZg qAtuổi tôi nhưqAng vìxL6ebR cxL6ebRó khmjXKgZuôn mặtmjXKgZ xL6ebRtrẻ coxL6ebRn nênR3ZN36 trônR3ZN36g cómjXKgZ vẻxL6ebR giốR3ZN36ng R3ZN36như mộqAt cômjXKgZ nànmjXKgZg LolitmjXKgZa nhỏ béqA, luôqAn tươmjXKgZi trmjXKgZẻ vớixL6ebR máimjXKgZ tómjXKgZc xL6ebRdài nqAgang vqAai, kR3ZN36ẹp mjXKgZtóc qAmai gxL6ebRọn gàmjXKgZng, cặpxL6ebR lôngR3ZN36 mày xL6ebRcong congR3ZN36, đôiqA mắtmjXKgZ R3ZN36to tmjXKgZròn. KmjXKgZhi cqAô nqAàng khR3ZN36ông nómjXKgZi, kmjXKgZhông cười,mjXKgZ kR3ZN36hông cửmjXKgZ động, trqAông hệtR3ZN36 R3ZN36như mqAẫu mjXKgZngười đR3ZN36ầu gmjXKgZỗ vôqA cảxL6ebRm xúcqA, xL6ebRkhi đómjXKgZ côxL6ebR nxL6ebRàng lxL6ebRà côxL6ebR bémjXKgZ đánxL6ebRg qAyêu, nội tâm,xL6ebR nxL6ebRho nqAhã đếnR3ZN36 tộiR3ZN36 nghiệp.

Không tmjXKgZhể kmjXKgZhông thừaqA nhmjXKgZận rằng khíR3ZN36 chấtR3ZN36 nqAho nhxL6ebRã củaxL6ebR TqArứng muốixL6ebR mjXKgZtoát mjXKgZra txL6ebRừ tâmR3ZN36 hồnxL6ebR. CóqA câuqA nóqAi là "mjXKgZPhúc hR3ZN36ữu qAthi, tmjXKgZhư xL6ebRkhí tựxL6ebR qAhoa"1, trxL6ebRong bqAụng côqA mjXKgZnàng mjXKgZchắc chẳngxL6ebR nhiều nmjXKgZhặn thơxL6ebR từR3ZN36 thqAi cqAa gìxL6ebR nhưqAng lR3ZN36ại R3ZN36cô đR3ZN36ọng mộR3ZN36t lR3ZN36ượng xL6ebRtư R3ZN36liệu tinqAh túR3ZN36y tươnR3ZN36g đốixL6ebR khả quan.

1 BụngR3ZN36 mjXKgZcó chqAứa thơ,xL6ebR khí xL6ebRhào hoa.

Trứng mumjXKgZối lmjXKgZà ngườixL6ebR xL6ebRcó học vấR3ZN36n thmjXKgZực sự,R3ZN36 việxL6ebRc họcxL6ebR hànR3ZN36h cR3ZN36ủa côR3ZN36 R3ZN36nàng tqAhuận lmjXKgZợi mjXKgZnhư qAcá gR3ZN36ặp nướcR3ZN36 tạmjXKgZi một trưqAờng xL6ebRcó tiqAếng trxL6ebRong nước,xL6ebR họR3ZN36c hếR3ZN36t cmjXKgZao họcqA lạqAi đếnmjXKgZ tiếnqA qAsĩ R3ZN36chuyên nmjXKgZgành VậtqA lý hạqAt nhân.

Theo qAsự suR3ZN36y mjXKgZxét củmjXKgZa tôi, rấtxL6ebR mjXKgZcó khqAả năxL6ebRng vìxL6ebR giR3ZN36ữ tháiqA độqA nmjXKgZghiêm chỉnxL6ebRh cxL6ebRao độmjXKgZ tmjXKgZrong họcR3ZN36 thumjXKgZật nênR3ZN36 cxL6ebRô xL6ebRnàng đã gâymjXKgZ mjXKgZra vmjXKgZô R3ZN36số nhữnmjXKgZg chqAấn đqAộng tronmjXKgZg cqAuộc sR3ZN36ống. NếuR3ZN36 chỉxL6ebR dùnmjXKgZg hR3ZN36ai từmjXKgZ đểmjXKgZ mjXKgZtổng kếmjXKgZt hiện tưR3ZN36ợng củaqA côR3ZN36 nàngqA tmjXKgZhì đóR3ZN36 lqAà "BiếnxL6ebR tmjXKgZhái", qAnếu dùmjXKgZng bxL6ebRốn tqAừ thìR3ZN36 là xL6ebR "Hoàn toànmjXKgZ bqAiến thái"...

Theo lờxL6ebRi cR3ZN36ủa mjXKgZcô mjXKgZnàng, do mjXKgZlần nàqAy phảiqA đqAi đếnxL6ebR mộxL6ebRt qAnơi hẻoxL6ebR R3ZN36lánh xL6ebRlàm đềR3ZN36 R3ZN36tài tR3ZN36rong nửaR3ZN36 nămqA qAnên vộqAi tranh thxL6ebRủ chạyR3ZN36 mjXKgZnhảy khmjXKgZắp cácmjXKgZ thqAành phmjXKgZố lmjXKgZớn mộtxL6ebR lượt.

Trạm dừngqA châR3ZN36n R3ZN36lần trước làxL6ebR BqAắc KinhqA, cũnmjXKgZg làR3ZN36 qAnơi R3ZN36Lâm LỗqAi đangxL6ebR sinmjXKgZh sống.

Chúng tôxL6ebRi R3ZN36một hxL6ebRàng bốn qA người, trR3ZN36ong đxL6ebRó cmjXKgZó R3ZN36hai vqAị R3ZN36thần txL6ebRiên, mR3ZN36ột vqAị tR3ZN36hần tiênxL6ebR dựmjXKgZ bxL6ebRị vàmjXKgZ R3ZN36một cmjXKgZon người hùngmjXKgZ hổR3ZN36 qAphi thẳnmjXKgZg xuốngmjXKgZ qAquán lẩuR3ZN36 dưxL6ebRới mjXKgZtầng mộqAt đểR3ZN36 tiếxL6ebRp đR3ZN36ãi TrứnmjXKgZg muối.

Sau khxL6ebRi R3ZN36đã gọixL6ebR móqAn R3ZN36và đang đợiqA mjXKgZmang đồmjXKgZ ănxL6ebR lên,xL6ebR TrứngR3ZN36 muốimjXKgZ buộmjXKgZt miệnqAg nóiR3ZN36 mộmjXKgZt câu:

- ĐậmjXKgZu xL6ebRphụ già,qA taqAo ngmjXKgZhi là tênR3ZN36 mjXKgZrẻ qAmạt đóqA đãR3ZN36 qAchết rồi.

Chính mjXKgZvì kiqAểu tR3ZN36ư txL6ebRưởng và R3ZN36hành vR3ZN36i "hmjXKgZoàn tR3ZN36oàn biếnmjXKgZ thái"R3ZN36 củaxL6ebR qATrứng qAmuối, nênxL6ebR đqAến R3ZN36tận hômjXKgZm nxL6ebRay vẫn chưaR3ZN36 hxL6ebRề cóR3ZN36 bấR3ZN36t kỳqA ngườimjXKgZ khmjXKgZác R3ZN36giới nàxL6ebRo pmjXKgZhúc lớnxL6ebR đượcR3ZN36 thưởngmjXKgZ thứcR3ZN36 qAmỹ sắcxL6ebR cxL6ebRủa cô nàqAng. NqAhưng R3ZN36cô nànqAg lạixL6ebR khôxL6ebRng hềxL6ebR qmjXKgZuan tâmR3ZN36 đếnmjXKgZ điềmjXKgZu ấR3ZN36y, mjXKgZbởi qAtrong mắtR3ZN36 cô nàng,R3ZN36 xL6ebRngay R3ZN36cả axL6ebRnh cR3ZN36hàng tqArước mặmjXKgZt qAcó đẹxL6ebRp xL6ebRtrai đếnmjXKgZ mứcxL6ebR quốcxL6ebR sắcqA thiênmjXKgZ hươmjXKgZng, cũng khôngR3ZN36 sánhxL6ebR nổiR3ZN36 xL6ebRvới mộtR3ZN36 R3ZN36cái xL6ebRđinh mjXKgZcủa xL6ebRnhững bộqA mámjXKgZy tẻmjXKgZ ngắmjXKgZt trmjXKgZong qAphòng thí nghiệm...

Vì txL6ebRhế, nxL6ebRgười xL6ebRkhiến cô nxL6ebRàng R3ZN36gọi lxL6ebRà "têmjXKgZn rqAẻ R3ZN36mạt", qAtrước mmjXKgZắt chxL6ebRỉ xL6ebRcó LâqAm LỗiqA, ngườiqA đãqA qAlàm chuyện cómjXKgZ lxL6ebRỗi mjXKgZvới bqAạn tmjXKgZhân củaR3ZN36 mjXKgZcô nR3ZN36àng lmjXKgZà tômjXKgZi, cóxL6ebR đượcR3ZN36 vinxL6ebRh pqAhúc này.

- R3ZN36Vớ vẩn,xL6ebR xL6ebRtao xL6ebRvừa mới nóiR3ZN36 chuyệnxL6ebR R3ZN36Online vớxL6ebRi mjXKgZanh tmjXKgZa, chqAẳng xL6ebRlẽ làqA hiệqAn qAtượng siêxL6ebRu nhmjXKgZiên R3ZN36trên mạnR3ZN36g à?

- VR3ZN36ừa mới?xL6ebR MmjXKgZày chắqAc chắn chứ?

Trứng muốimjXKgZ trR3ZN36ợn tqAròn mR3ZN36ắt, há xL6ebRto mimjXKgZệng nhưR3ZN36 thểmjXKgZ tqAôi vmjXKgZừa gmjXKgZặp phảimjXKgZ mjXKgZchuyện kinR3ZN36h khR3ZN36ủng gì.