Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG 1dLzzmj7b0 dA8A- TìndLzzmj7bh trug4Pmdm3ạng vết thương

 

Sau ug4Pmdm3khi dLzzmj7bbố mẹug4Pmdm3 đdA8Ai chơiug4Pmdm3 một vòdA8Ang ug4Pmdm3thỏa thêdLzzmj7b vềdLzzmj7b nước,dLzzmj7b gdLzzmj7biữa chuyếndA8A dLzzmj7bđi phảdLzzmj7bi chdA8Auyển sdLzzmj7bang đug4Pmdm3i tàdLzzmj7bu hdLzzmj7bỏa dLzzmj7bnên trdA8Aanh ug4Pmdm3thủ mang cdA8Aho tôidLzzmj7b ug4Pmdm3đồ ăug4Pmdm3n, đồdLzzmj7b cdLzzmj7bhơi dA8Alẫn ug4Pmdm3đồ dùng,ug4Pmdm3 nhâdLzzmj7bn tug4Pmdm3iện cũug4Pmdm3ng gdA8Ahé thămdLzzmj7b luôdA8An, khôdA8Ang ngờ cug4Pmdm3òn dA8Anhân ug4Pmdm3tiện dA8Angắm đượcdLzzmj7b cảdA8A tdA8Ahân tdLzzmj7bhể đẹpdLzzmj7b tưdA8Aơi nhdA8Aư hdLzzmj7boa củdLzzmj7ba dLzzmj7bmột têndA8A ug4Pmdm3con dLzzmj7btrai ldLzzmj7bạ mặt...

Về vấnug4Pmdm3 ug4Pmdm3đề yêdA8Au đươdA8Ang, tôi tươngug4Pmdm3 ug4Pmdm3đối tựug4Pmdm3 dLzzmj7bdo. ug4Pmdm3Ngay tdA8Aừ nhỏug4Pmdm3 tôidA8A dA8Ađã ldLzzmj7buôn dA8Atâm niệdA8Am ug4Pmdm3"Là dA8Acon gáug4Pmdm3i, phải yug4Pmdm3êu nug4Pmdm3gười đàndA8A dLzzmj7bông dLzzmj7btử tế"ug4Pmdm3. ug4Pmdm3Trên codLzzmj7bn đdA8Aường ug4Pmdm3yêu, tdLzzmj7bôi cdA8Ahạy dLzzmj7bhùng hụcug4Pmdm3, chếtdLzzmj7b ug4Pmdm3cũng không ngdLzzmj7boái đdLzzmj7bầu lại.

Bố dLzzmj7bmẹ ldLzzmj7buôn ádLzzmj7bp dụng phươnug4Pmdm3g phug4Pmdm3áp giáug4Pmdm3o dụug4Pmdm3c dA8Arất phóngdLzzmj7b khoádLzzmj7bng vớdLzzmj7bi tôug4Pmdm3i, cug4Pmdm3hỉ códA8A dudLzzmj7by dA8Anhất hug4Pmdm3ai dA8Ayêu cầdA8Au, một dA8A là "PdLzzmj7bhải họdA8Ac tốt",ug4Pmdm3 haug4Pmdm3i làdLzzmj7b "KhôdLzzmj7bng đượcdLzzmj7b chdA8Aịu thiệt".

Về yêug4Pmdm3u cầdLzzmj7bu thug4Pmdm3ứ dA8Ahai, dLzzmj7bcụ thể đốiug4Pmdm3 vớidLzzmj7b vdLzzmj7bấn đdA8Aề dLzzmj7bquan dA8Ahệ ndA8Aam dLzzmj7bnữ, ug4Pmdm3mẹ tug4Pmdm3ôi gidA8Aải thích:dA8A Trug4Pmdm3ước kdLzzmj7bhi ug4Pmdm3có đượdA8Ac tờdLzzmj7b ug4Pmdm3đăng ký kếdLzzmj7bt ug4Pmdm3hôn, nug4Pmdm3hất đdA8Aịnh pdLzzmj7bhải gdLzzmj7biữ chiếnug4Pmdm3 lũdLzzmj7by củaug4Pmdm3 mình.

Vì dA8Athế, cảnhug4Pmdm3 tdLzzmj7bượng ug4Pmdm3ngày hôm dLzzmj7bnay hoàndLzzmj7b tdLzzmj7boàn nóug4Pmdm3i rõdA8A rằng,dLzzmj7b chiếndLzzmj7b ldLzzmj7bũy cdLzzmj7bủa tôdLzzmj7bi đug4Pmdm3ã thấtug4Pmdm3 thủ...

Tôi ndA8Aghĩ ug4Pmdm3mình nêndLzzmj7b dLzzmj7blắc ldA8Aắc cái đug4Pmdm3ầu ndA8Ahư vừadLzzmj7b cắndA8A tug4Pmdm3huốc, đểug4Pmdm3 nhữug4Pmdm3ng dòndLzzmj7bg nướdLzzmj7bc mắtdLzzmj7b đadA8Au khổdA8A dA8Abay tứdLzzmj7b tungdA8A, đdLzzmj7bồng thờiug4Pmdm3 khóc ug4Pmdm3nấc lêndA8A, dA8Anói ndLzzmj7bhững cdA8Aâu thừdLzzmj7ba dLzzmj7bthãi dA8Anhư: "dA8AKhông phảdLzzmj7bi vậydA8A, ug4Pmdm3không dLzzmj7bphải vậyug4Pmdm3, không phdA8Aải nhưug4Pmdm3 ug4Pmdm3bố mdLzzmj7bẹ tug4Pmdm3rông thấug4Pmdm3y, bdLzzmj7bố mẹug4Pmdm3 dA8Ahãy dLzzmj7bnghe codA8An gidLzzmj7bải thích..."

Nhưng tôug4Pmdm3i lạidA8A khôdA8Ang nhdA8Aẫn tâm nhdLzzmj7bìn tug4Pmdm3hấy bốug4Pmdm3 mẹdA8A ug4Pmdm3ở tuổug4Pmdm3i ndLzzmj7bày rồiug4Pmdm3 màdLzzmj7b vẫnug4Pmdm3 phảidLzzmj7b nhảyug4Pmdm3 bổug4Pmdm3 ldLzzmj7bên, bịug4Pmdm3t dLzzmj7btai, quug4Pmdm3át mắng: "CdLzzmj7bon nóiug4Pmdm3 đdA8Ai, dA8Acon nug4Pmdm3ói ug4Pmdm3xem chuyệndLzzmj7b nàdA8Ay làug4Pmdm3 thếug4Pmdm3 ug4Pmdm3nào, ug4Pmdm3mẹ khônug4Pmdm3g nghedA8A, mẹug4Pmdm3 ug4Pmdm3không nghe, mẹdA8A dA8Akhông muốndLzzmj7b nghug4Pmdm3e gdA8Aì hết...".

Nghĩ vậy,ug4Pmdm3 tôiug4Pmdm3 ug4Pmdm3chuẩn bị nhảydA8A dLzzmj7bra ôdLzzmj7bm chdLzzmj7bân họ,dLzzmj7b gàoug4Pmdm3 khócdA8A: ug4Pmdm3"Bố mẹdLzzmj7b ơdA8Ai, dLzzmj7bcon ug4Pmdm3xin dLzzmj7blỗi bốdA8A mẹdLzzmj7b, cug4Pmdm3on làug4Pmdm3 đứaug4Pmdm3 bất hiếu,dLzzmj7b bốdA8A mug4Pmdm3ẹ cdLzzmj7bứ cdLzzmj7boi nug4Pmdm3hư khdA8Aông ug4Pmdm3có ug4Pmdm3đứa codLzzmj7bn gádA8Ai này...".

Kết quảdLzzmj7b dLzzmj7blà cảmdLzzmj7b xúcdLzzmj7b của ug4Pmdm3tôi vdLzzmj7bẫn cug4Pmdm3hưa bộug4Pmdm3c lộdA8A thìdA8A bdLzzmj7bố mẹug4Pmdm3 đãdA8A ug4Pmdm3nhẹ nhàngug4Pmdm3 rờidA8A khỏiug4Pmdm3 pug4Pmdm3hòng ngủ,dA8A còdLzzmj7bn tâdA8Am dA8Alý đóndA8Ag cửa lạdA8Ai chdLzzmj7bo chúngdLzzmj7b tôi.

Gene ddA8Ai truyềdLzzmj7bn củdA8Aa loài ngườiug4Pmdm3 ug4Pmdm3vô cùdLzzmj7bng ug4Pmdm3mạnh, cdA8Aó thdA8Aể sindLzzmj7bh rdLzzmj7ba dLzzmj7bmột đứaug4Pmdm3 codA8An códA8A hệdLzzmj7b thốug4Pmdm3ng thdLzzmj7bần dLzzmj7bkinh vữnug4Pmdm3g hơdA8An cả tug4Pmdm3òa nhdA8Aà dLzzmj7bđô thị,dLzzmj7b tdA8Ahì dLzzmj7bcấu tạodLzzmj7b bộdA8A phậnug4Pmdm3 củug4Pmdm3a bêndA8A ug4Pmdm3cấp tindLzzmj7bh trùug4Pmdm3ng vàdLzzmj7b bug4Pmdm3ên noãdA8An tdA8Aử tug4Pmdm3uyệt đối khôngug4Pmdm3 dLzzmj7bđược phédA8Ap ug4Pmdm3xem thường.

Do đódA8A, dLzzmj7btôi cdLzzmj7bó lýug4Pmdm3 dA8Ado tin tưởngdA8A rằug4Pmdm3ng, đốidA8A ug4Pmdm3với bốug4Pmdm3 mẹdA8A tôiug4Pmdm3, vdA8Aiệc tậndA8A mắtdA8A nhdLzzmj7bìn thấyug4Pmdm3 dLzzmj7bcon gádLzzmj7bi chưdA8Aa ug4Pmdm3kết hôndLzzmj7b đãdA8A dLzzmj7bsống chung vớdA8Ai mộdLzzmj7bt ngườdLzzmj7bi đàdA8An ông,dLzzmj7b thựdA8Ac dLzzmj7bra chỉdA8A ldLzzmj7bà chuyệndLzzmj7b ug4Pmdm3to ug4Pmdm3hơn hạtdA8A vừng,dA8A hạtdA8A đỗdLzzmj7b một dLzzmj7bchút dA8Amà thôi.

Đương nhdA8Aiên, tôug4Pmdm3i dLzzmj7bcàng có dLzzmj7blý dA8Ado tidA8An rug4Pmdm3ằng, ug4Pmdm3tất dLzzmj7bcả thựcdA8A dA8Achất ldA8Aà sug4Pmdm3ự ydA8Aên lặngug4Pmdm3 trướcdLzzmj7b cug4Pmdm3ơn bão...

Tôi khug4Pmdm3ông biếtug4Pmdm3 hoạdLzzmj7bt động dLzzmj7btâm lýug4Pmdm3 củadA8A TdA8Ahương dLzzmj7bNgô códLzzmj7b phonug4Pmdm3g pug4Pmdm3hú đaug4Pmdm3 dug4Pmdm3ạng dLzzmj7bnhư tôug4Pmdm3i khôngdLzzmj7b, chỉug4Pmdm3 thấug4Pmdm3y bàdLzzmj7bn tadA8Ay bị tôug4Pmdm3i nắmdA8A lấdA8Ay dLzzmj7bcủa dLzzmj7bhắn lug4Pmdm3úc lạdLzzmj7bnh, lúcdA8A nóndA8Ag vàug4Pmdm3 cdA8Aòn kug4Pmdm3èm tdLzzmj7bheo triệudLzzmj7b ug4Pmdm3chứng củadA8A ug4Pmdm3bệnh Parkinson1 nữa.

1 Bệnug4Pmdm3h PardA8Akinson (hay ug4Pmdm3 còn gọidA8A làdLzzmj7b ug4Pmdm3PD) làdLzzmj7b mộdA8At lodA8Aại rốidA8A lodLzzmj7bạn thoáidLzzmj7b hdA8Aóa củadLzzmj7b hệdA8A thầnug4Pmdm3 dLzzmj7bkinh dA8Atrung ươndA8Ag, làm sdLzzmj7buy dA8Ayếu khảdA8A ug4Pmdm3năng vậnug4Pmdm3 độnug4Pmdm3g, ldA8Aời nóidLzzmj7b, vàdA8A cug4Pmdm3ác dA8Achức ndA8Aăng kháug4Pmdm3c.Triệu chứngug4Pmdm3 vdLzzmj7bận độndA8Ag của bệdLzzmj7bnh làug4Pmdm3 dA8Arun, cứng,dLzzmj7b chug4Pmdm3ậm chạdA8Ap, dLzzmj7btư dLzzmj7bthế ug4Pmdm3bất ổndLzzmj7b định.

Tôi hắdLzzmj7bng giọngug4Pmdm3 aug4Pmdm3n ủi:

- dA8AĐó làdLzzmj7b bốdLzzmj7b mẹdA8A tôidA8A. Anh yug4Pmdm3ên tâmdLzzmj7b đi.ug4Pmdm3 dLzzmj7bHọ đềudLzzmj7b ug4Pmdm3là nhữdLzzmj7bng côndA8Ag dug4Pmdm3ân tốdLzzmj7bt lug4Pmdm3uôn tuândLzzmj7b thủdA8A pug4Pmdm3háp luậtdLzzmj7b, ug4Pmdm3sẽ khôdLzzmj7bng làm ug4Pmdm3gì bdA8Aạo lựdA8Ac đâu.

Thương NgôdA8A lặnug4Pmdm3g lẽug4Pmdm3 kéodLzzmj7b chăn lêndA8A rdLzzmj7bồi tdLzzmj7bhu mug4Pmdm3ình ug4Pmdm3vào đó,dA8A tôdLzzmj7bi đdLzzmj7bành dA8Aphải thug4Pmdm3ay đổidLzzmj7b cug4Pmdm3ách nói:

- MẹdA8A tôidA8A dLzzmj7blà dLzzmj7bgiảng dLzzmj7bviên dạy Mug4Pmdm3ỹ thudA8Aật tronug4Pmdm3g trdA8Aường đdA8Aại học.ug4Pmdm3 dA8ATrong cdA8Auộc đờdA8Ai này,dA8A vdA8Aiệc bàdLzzmj7b nhìdA8An tdA8Ahấy đàdLzzmj7bn ông khôngdA8A mặcug4Pmdm3 qudA8Aần áoug4Pmdm3 cdLzzmj7bòn nhiug4Pmdm3ều hơug4Pmdm3n cdA8Aả vdA8Aiệc andLzzmj7bh trdLzzmj7bông thấydLzzmj7b ug4Pmdm3hổ ug4Pmdm3cái kug4Pmdm3hỏa thâdLzzmj7bn cug4Pmdm3hạy. Bố tôug4Pmdm3i ug4Pmdm3lại ug4Pmdm3càng khdA8Aông vấndLzzmj7b đềdLzzmj7b. Cáiug4Pmdm3 anug4Pmdm3h cóug4Pmdm3 thdA8Aì ôndA8Ag ấdA8Ay cug4Pmdm3ũng dA8Acó, chẳngdLzzmj7b vdLzzmj7biệc gìdLzzmj7b phải mấdA8At mặt.

Thương NgôdLzzmj7b lặndA8Ag dA8Alẽ dLzzmj7btrùm chăn lêdLzzmj7bn mặt.

Dù thếug4Pmdm3 nàug4Pmdm3o, dLzzmj7bcon dug4Pmdm3âu xấu đếnug4Pmdm3 dA8Amấy cdA8Aũng pug4Pmdm3hải dLzzmj7bgặp bốdA8A dA8Amẹ chồng,dA8A cdLzzmj7bon thdA8Aú đdLzzmj7bẹp cũndLzzmj7bg vậy,dLzzmj7b khôdA8Ang dA8Athoát khdA8Aỏi sug4Pmdm3ố mệnh bịdA8A dLzzmj7bkéo dLzzmj7bra ndLzzmj7bgoài dLzzmj7btriển lãm.

May dA8Amà ug4Pmdm3tủ dA8Aquần ug4Pmdm3áo dA8Aở trong phdA8Aòng dA8Atôi. SdLzzmj7bau khdLzzmj7bi dLzzmj7băn mặdA8Ac ug4Pmdm3chỉnh ug4Pmdm3tề, tôidLzzmj7b vàdA8A ThươndA8Ag NgôdA8A đàndA8Ag hodA8Aàng, nghiêug4Pmdm3m chỉnh từdA8A dA8Atrong phòndA8Ag ug4Pmdm3bước ra.

Bố tôidLzzmj7b đangdLzzmj7b gácdLzzmj7b chân lêndA8A xdA8Aem tug4Pmdm3ivi ởdA8A pdA8Ahòng khácdA8Ah, còdLzzmj7bn mẹdA8A tug4Pmdm3hì bậnug4Pmdm3 lug4Pmdm3àm bdLzzmj7bữa dLzzmj7bsáng tdLzzmj7brong bếdLzzmj7bp. Kug4Pmdm3hông khdA8Aí gia đug4Pmdm3ình rdLzzmj7bất hòug4Pmdm3a nhãdLzzmj7b, vug4Pmdm3ui vẻ.

Trông tdLzzmj7bhấy chug4Pmdm3úng tôdLzzmj7bi, bdA8Aố cười, gậtug4Pmdm3 dA8Ađầu chàug4Pmdm3o, nói:

- DậydLzzmj7b rồidLzzmj7b đấdLzzmj7by à?

Mẹ tôiug4Pmdm3 lạidLzzmj7b tiệndLzzmj7b miệnug4Pmdm3g hỏi:

- dLzzmj7bCon yêu,ug4Pmdm3 dLzzmj7bcon ug4Pmdm3mua bánhdLzzmj7b bao cdLzzmj7bhay nàdLzzmj7by ởdLzzmj7b đâuug4Pmdm3 tug4Pmdm3hế? BốdA8A vug4Pmdm3à mdLzzmj7bẹ tìdLzzmj7bm mug4Pmdm3ãi mug4Pmdm3à khug4Pmdm3ông ug4Pmdm3mua được.

Tôi lắcdLzzmj7b đầu:

- dLzzmj7bCon khdLzzmj7bông biết...

Mẹ dLzzmj7btôi ngạdA8Ac nhiên:

- Khug4Pmdm3ông phảug4Pmdm3i codLzzmj7bn mua sao?

Thương Nug4Pmdm3gô nhỏdA8A nhẹug4Pmdm3 đáp:

- BánhdA8A baug4Pmdm3o chdLzzmj7bay đódA8A muug4Pmdm3a ở tiệmdA8A báug4Pmdm3nh ug4Pmdm3bao TiểdA8Au DươndA8Ag, cdLzzmj7bách đâdLzzmj7by khodA8Aảng hơdLzzmj7bn bdLzzmj7ba câyug4Pmdm3 ug4Pmdm3số ạ.

Mẹ tôidA8A quaug4Pmdm3n sádA8At hắnug4Pmdm3 một lúug4Pmdm3c, gậtdA8A gậtug4Pmdm3 đầuug4Pmdm3 ndA8Ahưng nédA8At mặtdA8A càug4Pmdm3ng dLzzmj7blộ vẻdLzzmj7b ngạcdA8A nhiug4Pmdm3ên hơn.

Là coug4Pmdm3n dLzzmj7bgái rdLzzmj7buột củadA8A mẹ,ug4Pmdm3 tôi nghdLzzmj7bĩ dLzzmj7bmình cdLzzmj7bó thểdLzzmj7b hiểudA8A ug4Pmdm3vì sug4Pmdm3ao códLzzmj7b sug4Pmdm3ự dLzzmj7bngạc dA8Anhiên này.

Hiển nhidLzzmj7bên dA8Aviệc dA8Ađi xa nug4Pmdm3hư vug4Pmdm3ậy chỉug4Pmdm3 đểug4Pmdm3 muug4Pmdm3a mấug4Pmdm3y cug4Pmdm3ái bdA8Aánh dLzzmj7bbao ug4Pmdm3chay hodLzzmj7bàn toug4Pmdm3àn dA8Akhông thểdLzzmj7b giảidA8A thíchug4Pmdm3 đug4Pmdm3ược tại saodA8A saug4Pmdm3u ug4Pmdm3khi mudA8Aa ug4Pmdm3về, ThdLzzmj7bương Nug4Pmdm3gô khug4Pmdm3ông gọidA8A tôdLzzmj7bi dậdA8Ay dLzzmj7băn ngadLzzmj7by chdA8Ao nódA8Ang ug4Pmdm3mà lạidA8A cởidLzzmj7b sạchdA8A đồ rug4Pmdm3a qdLzzmj7buấn lấyug4Pmdm3 tôi...

Tuy nhidLzzmj7bên, nhậndLzzmj7b ug4Pmdm3thấy sự tug4Pmdm3ình ngdA8Auyện hdLzzmj7bao cônug4Pmdm3g dLzzmj7btốn sug4Pmdm3ức chuẩdLzzmj7bn bug4Pmdm3ị bdA8Aữa sádLzzmj7bng dA8Acho dA8Atôi cug4Pmdm3ủa dLzzmj7bhắn, nêndLzzmj7b sắcug4Pmdm3 mặtdLzzmj7b mdLzzmj7bẹ tôi cdA8Aũng cug4Pmdm3ó dA8Achút nhândA8A từ.

Tôi cdLzzmj7bhộp lug4Pmdm3ấy dA8Athời cdLzzmj7bơ giới thiệu:

- BốdA8A, dA8Amẹ, đdLzzmj7bây làdLzzmj7b ThươngdA8A Ngô... dLzzmj7b- NghĩdA8A mdLzzmj7bột látdA8A, tôiug4Pmdm3 vộidA8A vàdLzzmj7bng dA8Anói thêdLzzmj7bm cdLzzmj7bả hdA8Aọ: ug4Pmdm3- PhdLzzmj7bó ThươngdA8A Ngô.

Lúc nàdLzzmj7by, adLzzmj7bnh chàug4Pmdm3ng Thương ug4Pmdm3Ngô áug4Pmdm3o quug4Pmdm3ần chdLzzmj7bỉnh dA8Atề, cdLzzmj7bử chdA8Aỉ tdA8Ahanh ug4Pmdm3thoát bướcdLzzmj7b ug4Pmdm3lên ndA8Aửa bưdA8Aớc, dA8Ahơi cúiug4Pmdm3 ngdA8Aười. Nét mặtdA8A vdLzzmj7bà gdA8Aiọng nódLzzmj7bi lễdA8A phédLzzmj7bp, từdA8A dLzzmj7btốn đếdA8An ug4Pmdm3nỗi khôdLzzmj7bng nhậdA8An ug4Pmdm3thấy vẻdA8A dA8Acăng thẳngdA8A nào:

- Cháug4Pmdm3u cdA8Ahào hdA8Aai bác.

Tôi hdLzzmj7bết sứcdA8A ngug4Pmdm3ạc nhiên.

Vì trướcug4Pmdm3 đódLzzmj7b tdA8Aôi thựcdLzzmj7b dLzzmj7bra có dLzzmj7bchút ldA8Ao dA8Alắng, khôngdLzzmj7b biếtdA8A nêdLzzmj7bn đểdLzzmj7b ThươngdA8A Ngug4Pmdm3ô gọidA8A ug4Pmdm3bố mdA8Aẹ mìdA8Anh nhdLzzmj7bư thếdA8A ndA8Aào. VịdLzzmj7b thần tiêndA8A dA8Ahai dLzzmj7bnghìn tudA8Aổi dLzzmj7bvà ngườidLzzmj7b phàmug4Pmdm3 trầdA8An mấdA8Ay dA8Achục tuổug4Pmdm3i, chdLzzmj7bo dug4Pmdm3ù ởdA8A phươug4Pmdm3ng dug4Pmdm3iện tuổi ug4Pmdm3tác ug4Pmdm3hay cấdA8Ap bdA8Aậc đềudLzzmj7b khôndA8Ag dễdLzzmj7b phdLzzmj7bân vaug4Pmdm3i ug4Pmdm3vế. KhôngdA8A ngờug4Pmdm3 hug4Pmdm3ắn lạdA8Ai ug4Pmdm3gọi tug4Pmdm3rơn ug4Pmdm3tru, khug4Pmdm3ông chút ug4Pmdm3do ddA8Aự đếndLzzmj7b thế.

Bố tôug4Pmdm3i đứdLzzmj7bng lêndLzzmj7b, bắt dA8Atay thânug4Pmdm3 mậug4Pmdm3t vớidA8A ThươngdLzzmj7b NgôdA8A, nói:

- TôidA8A gọdLzzmj7bi chdA8Aáu làdA8A TidLzzmj7bểu Phó khôndA8Ag vug4Pmdm3ấn đềug4Pmdm3 gdLzzmj7bì chứ?

- Dạ.dLzzmj7b KhôngdA8A vấdLzzmj7bn dLzzmj7bđề dA8Agì ạ.

Bố tôdA8Ai nởug4Pmdm3 nụug4Pmdm3 cườidLzzmj7b hiug4Pmdm3ền hòa, thânug4Pmdm3 mậtug4Pmdm3 nói:

- ĐdA8Ai dA8Anào. Chúug4Pmdm3ng tug4Pmdm3a ra dA8Angoài dA8Ahút ug4Pmdm3điếu thuốc.

Thương dLzzmj7bNgô sữdA8Ang người.

- CháudLzzmj7b khdA8Aông hútdLzzmj7b thuốc sao?

Thương NgôdA8A vộidA8A gug4Pmdm3ật đầu, nói:

- ĐươngdA8A nug4Pmdm3hiên ldA8Aà ug4Pmdm3có ạ.ug4Pmdm3 Chỉ ug4Pmdm3có điềudLzzmj7b, cháu...dA8A đúdLzzmj7bng lúug4Pmdm3c chádLzzmj7bu ug4Pmdm3hút hdLzzmj7bết thdLzzmj7buốc rồi.

- dA8AKhông sdA8Aao, hdA8Aút thuốc dLzzmj7b của bác.

Bố tug4Pmdm3ôi hdA8Aào pug4Pmdm3hóng dA8Arút từ trongdLzzmj7b túug4Pmdm3i dLzzmj7bra badLzzmj7bo tdLzzmj7bhuốc vug4Pmdm3à cdA8Ahiếc bậtug4Pmdm3 lửdLzzmj7ba dA8Arồi chậmug4Pmdm3 rãidLzzmj7b ug4Pmdm3đi rug4Pmdm3a dLzzmj7btrước, dA8Ara đug4Pmdm3ến cdA8Aửa lại nóidLzzmj7b thêm:

- TrờidLzzmj7b ldLzzmj7bạnh thếug4Pmdm3 này, nhânug4Pmdm3 tiệnug4Pmdm3 dLzzmj7bta dLzzmj7bra ngoàdLzzmj7bi uốndA8Ag lug4Pmdm3y rưdA8Aợu cug4Pmdm3ho ấmdA8A người.

Sắc dLzzmj7bmặt ThươndA8Ag Nug4Pmdm3gô bỗng trởdA8A nêug4Pmdm3n tug4Pmdm3rắng bệch,dLzzmj7b hắndLzzmj7b kdLzzmj7bhẽ rídLzzmj7bt mộdLzzmj7bt câudLzzmj7b qdLzzmj7bua kẽdLzzmj7b răng:

- Nhug4Pmdm3à dA8Aem đúngdA8A ldLzzmj7bà cug4Pmdm3ó thói quedA8An sángdLzzmj7b dA8Asớm dA8Ađã ug4Pmdm3uống rượu...

Tôi ug4Pmdm3thấy tìug4Pmdm3nh hình khug4Pmdm3ông ổndLzzmj7b, vộiug4Pmdm3 kéug4Pmdm3o dA8Atay dA8Ahắn lạiug4Pmdm3, thầmdA8A thì:

- ug4Pmdm3Đừng cdA8Aó nóug4Pmdm3i vớdA8Ai tôi ug4Pmdm3 là aug4Pmdm3nh dA8Akhông dA8Abiết hug4Pmdm3út dLzzmj7bthuốc, ug4Pmdm3uống rượudLzzmj7b đấdA8Ay nhé.

Hắn khôndA8Ag tug4Pmdm3rả lờiug4Pmdm3, ádLzzmj7bnh mắt dA8Atỏ vẻdA8A khôdLzzmj7bng hdA8Aề sợug4Pmdm3 chết,ug4Pmdm3 gdLzzmj7biống ndLzzmj7bhư vug4Pmdm3ị andA8Ah hùdLzzmj7bng hdLzzmj7by dLzzmj7bsinh vìdA8A ngdA8Ahĩa lớn,ug4Pmdm3 ngẩng cug4Pmdm3ao đdLzzmj7bầu bướug4Pmdm3c đi.

Tôi dLzzmj7bvà mẹdLzzmj7b thodLzzmj7bng tdLzzmj7bhả ăn dA8Axong bug4Pmdm3ữa sángdA8A, haug4Pmdm3i ngườidA8A vdA8Aẫn chưadA8A về.

- ThdA8Aeo mug4Pmdm3ẹ, ug4Pmdm3bố sẽug4Pmdm3 dA8Alàm gì ThươndLzzmj7bg Ngô?

Mẹ tôiug4Pmdm3 vdLzzmj7bừa qudA8Aét dọn phòngdA8A vug4Pmdm3ừa lạndLzzmj7bh lùngug4Pmdm3 đáp:

- ug4Pmdm3Việc cdA8Aủa dLzzmj7bđàn ôngug4Pmdm3, phụ dA8Anữ dLzzmj7bkhông cug4Pmdm3ần biết.

Sau dLzzmj7bkhi đãdLzzmj7b dọdA8An ddLzzmj7bẹp xong xuôdLzzmj7bi, giọngdLzzmj7b mẹug4Pmdm3 vdA8Aẫn lạnhug4Pmdm3 lùng:

- dLzzmj7bSao kug4Pmdm3hông tdA8Ahấy dụngdA8A cụ phòndLzzmj7bg dLzzmj7btránh củdLzzmj7ba dA8Acác dA8Acon đâu?

Tôi nhấtug4Pmdm3 thờidA8A khônug4Pmdm3g phản ứngug4Pmdm3 gì,dLzzmj7b mdA8Aẹ nódA8Ai tiếp:

- dA8ACon ug4Pmdm3và bốdLzzmj7b cug4Pmdm3on đềug4Pmdm3u không phảiug4Pmdm3 ldA8Aà nhữnug4Pmdm3g ngườiug4Pmdm3 ug4Pmdm3bảo tdA8Ahủ, dLzzmj7bluôn cdLzzmj7bó qdA8Auan dA8Aniệm hiệndLzzmj7b đại.dA8A NhưndA8Ag dLzzmj7bcon dLzzmj7bà, dù dA8A cho rằngdA8A sốngug4Pmdm3 chug4Pmdm3ung trướcug4Pmdm3 dLzzmj7bhôn nhdLzzmj7bân khdA8Aông tdA8Ahiệt thòidLzzmj7b gì,ug4Pmdm3 nhug4Pmdm3ưng chdLzzmj7bưa cưug4Pmdm3ới ug4Pmdm3đã mang bug4Pmdm3ầu thug4Pmdm3ì ngưug4Pmdm3ời chịudA8A thiệtdA8A chắdA8Ac cdLzzmj7bhắn ug4Pmdm3là ug4Pmdm3con đấy.

Tôi hidA8Aểu rdLzzmj7ba rồidLzzmj7b, ýdLzzmj7b củadLzzmj7b mẹ lug4Pmdm3à trodLzzmj7bng dLzzmj7bnhà lúcdA8A nàdA8Ao cũnug4Pmdm3g phảidLzzmj7b cdA8Aó bug4Pmdm3ao cug4Pmdm3ao dA8Asu DudA8Arex dLzzmj7bdự phòng...

- Mẹ,dLzzmj7b dLzzmj7bcon dA8Avà andA8Ah dA8Ata tdA8Ahật sự khôdA8Ang phải...

- Thôug4Pmdm3i đug4Pmdm3ược, thôdA8Ai được, dLzzmj7b chuyện cdA8Aủa codLzzmj7bn, bốdLzzmj7b mẹdLzzmj7b dA8Akhông quản.

Mẹ dLzzmj7bgạt dLzzmj7bphăng dA8Alời gidLzzmj7bải thích củadLzzmj7b ug4Pmdm3tôi, dA8Athẳng thừngdLzzmj7b ug4Pmdm3đến nỗiug4Pmdm3 khidLzzmj7bến tdLzzmj7bôi phảdLzzmj7bi ug4Pmdm3rơi ldLzzmj7bệ. Tiug4Pmdm3ếp đóug4Pmdm3, mẹug4Pmdm3 dA8Alại vỗdA8A mádA8A tôi dLzzmj7ban ủi:

- AdLzzmj7bnh chàug4Pmdm3ng đóug4Pmdm3 đượcdLzzmj7b đấy. QuảdLzzmj7b dLzzmj7bnhiên khdLzzmj7bông hổdA8A dLzzmj7blà dA8Acon cádA8Ai mdA8Aẹ, rấtdA8A biếtdLzzmj7b chọndLzzmj7b người.

Tôi cưdLzzmj7bời gượdA8Ang, nói:

- MẹdA8A thug4Pmdm3ấy vócdLzzmj7b dándLzzmj7bg của ngdLzzmj7bười ug4Pmdm3ta ug4Pmdm3đẹp à...

- CdLzzmj7bon tdLzzmj7bhì ug4Pmdm3biết dA8Acái gì? dA8AKhi dLzzmj7bkhông ug4Pmdm3có quug4Pmdm3ần dA8Aáo dA8Ache đậdLzzmj7by chínhdLzzmj7b ug4Pmdm3là lug4Pmdm3úc dễug4Pmdm3 ug4Pmdm3nhận rug4Pmdm3a bảndA8A chấtdA8A coug4Pmdm3n ngườdA8Ai nhất.

Tôi tiug4Pmdm3n dLzzmj7brằng, đâyug4Pmdm3 dLzzmj7blà nhug4Pmdm3ững lời tdLzzmj7bâm huyếdA8At từdA8A kug4Pmdm3inh ngug4Pmdm3hiệm củadA8A mẹ.

Nhớ năug4Pmdm3m đó,dA8A ug4Pmdm3vì mdA8Aẹ vàdLzzmj7bo nhầm pdLzzmj7bhòng tắdLzzmj7bm naug4Pmdm3m sdA8Ainh dA8Atrong trường,dA8A giữaug4Pmdm3 tiếngdLzzmj7b hòdLzzmj7b hdA8Aét dLzzmj7bcủa dA8Ađám naug4Pmdm3m sdLzzmj7binh, ug4Pmdm3mẹ ngắmug4Pmdm3 trúng mộtdA8A ngườiug4Pmdm3 ddLzzmj7bù khug4Pmdm3ông ug4Pmdm3mảnh vdA8Aải chdLzzmj7be thândA8A dLzzmj7bnhưng lạidLzzmj7b hdA8Aùng dLzzmj7bdũng, tug4Pmdm3hản ndLzzmj7bhiên đứng trướcug4Pmdm3 mặtdA8A mug4Pmdm3ẹ. NgưdA8Aời đódA8A sdA8Aau ndA8Aày làug4Pmdm3 bốug4Pmdm3 tôi.

Dù dA8Asau nàydA8A dLzzmj7bbố tôdLzzmj7bi cdA8Aó chủ độngug4Pmdm3 tdA8Ahừa dLzzmj7bnhận, lúug4Pmdm3c đódA8A dLzzmj7bdo bốdA8A dLzzmj7bvừa uốndA8Ag mộtug4Pmdm3 ldA8Aít rưdLzzmj7bợu Nhịug4Pmdm3 Cug4Pmdm3ô ĐầudA8A cùug4Pmdm3ng vớdA8Ai bạug4Pmdm3n, dẫn đếndA8A chóngug4Pmdm3 mặt,dLzzmj7b hdA8Aoa dA8Amắt, dâyug4Pmdm3 thug4Pmdm3ần kindA8Ah tạdLzzmj7bm ug4Pmdm3thời têug4Pmdm3 liệtdA8A nug4Pmdm3ên hodA8Aàn tdA8Aoàn khdLzzmj7bông biết chuyug4Pmdm3ện gug4Pmdm3ì đandLzzmj7bg xdA8Aảy ra...

Vừa nghdLzzmj7bĩ đdLzzmj7bến đây,dLzzmj7b ug4Pmdm3tôi bỗng ngdLzzmj7bửi thấyug4Pmdm3 mùidA8A rưdLzzmj7bợu, tdA8Arong ug4Pmdm3lòng chug4Pmdm3ưa kịpdLzzmj7b thadLzzmj7bn thầmug4Pmdm3 mdA8Aột cdLzzmj7bâu "dA8AHỏng rồidLzzmj7b", thì đãdLzzmj7b nug4Pmdm3ghe thdLzzmj7bấy dLzzmj7btiếng ug4Pmdm3bước chdLzzmj7bân ug4Pmdm3nặng nề,dA8A ug4Pmdm3sau đódLzzmj7b trônug4Pmdm3g thấdA8Ay bốdLzzmj7b dA8Atôi dìdLzzmj7bu ThươngdA8A Ngô ldLzzmj7bảo đdLzzmj7bảo tidLzzmj7bến vào.

Tửu lug4Pmdm3ượng củadA8A bốdA8A dA8Atôi rất kdLzzmj7bhá, ôug4Pmdm3ng gdA8Aần dA8Anhư khôngdA8A dA8Acó đốdA8Ai tdLzzmj7bhủ. ĐôdA8Ai ldA8Aúc tôidA8A còndLzzmj7b ndA8Aghi ngờdLzzmj7b rằdA8Ang códA8A dLzzmj7bkhi bug4Pmdm3ố ug4Pmdm3từng là ngườidLzzmj7b ug4Pmdm3làm ug4Pmdm3rượu tdLzzmj7brên thiêndA8A dLzzmj7bđình, vdA8Aì ug4Pmdm3uống ug4Pmdm3trộm dA8Arượu nug4Pmdm3ên bịdLzzmj7b đàdLzzmj7by xudLzzmj7bống trần gian.

Nhưng dùug4Pmdm3 cug4Pmdm3ó gdA8Aặp phải tiênug4Pmdm3 tug4Pmdm3ửu thậtdLzzmj7b, TdA8Ahương Nug4Pmdm3gô chắcug4Pmdm3 dA8Acũng khôngdLzzmj7b sug4Pmdm3ay đếndLzzmj7b thấdLzzmj7bt tdA8Ahểu tdA8Ahế ndA8Aày, vdA8Aì theo dLzzmj7btính dA8Akhí củadA8A dA8Ahắn, cùnug4Pmdm3g lug4Pmdm3ắm ug4Pmdm3là dA8Akhông uống.

Có thug4Pmdm3ể dLzzmj7bvì trướcdA8A mặdLzzmj7bt bố tôi,dA8A dLzzmj7bnên hắnug4Pmdm3 thựcdLzzmj7b sựdA8A ug4Pmdm3vô cùndLzzmj7bg nug4Pmdm3ể nang...

Tôi nhìndA8A dándA8Ag dA8Avẻ đứng khôngug4Pmdm3 vữdLzzmj7bng củadLzzmj7b TdLzzmj7bhương NgdLzzmj7bô, ug4Pmdm3thở than:

- dA8ABố dLzzmj7bvà dA8Aanh dLzzmj7bta udA8Aống nhiều không?

- Khôug4Pmdm3ng nug4Pmdm3hiều. BdA8Aố uống ug4Pmdm3 nửa lítug4Pmdm3, cậudLzzmj7b tdA8Aa uốndA8Ag dA8Amột lít.dLzzmj7b KhôdLzzmj7bng phảiug4Pmdm3 dLzzmj7blà bug4Pmdm3ố cdA8Aố dA8Aý éug4Pmdm3p uổdA8Ang, mdA8Aà dLzzmj7bcậu dLzzmj7bta tdA8Aự nóidA8A bố làdA8A bềdA8A ug4Pmdm3trên, dLzzmj7bcậu ug4Pmdm3ta ug4Pmdm3rất tôug4Pmdm3n trdA8Aọng, nug4Pmdm3ên cug4Pmdm3ạn cdA8Ahén trước.

Như rảug4Pmdm3nh rỗidA8A khug4Pmdm3ông có vidLzzmj7bệc ug4Pmdm3gì dLzzmj7blàm, dLzzmj7bbố đặtdLzzmj7b TdA8Ahương NgdLzzmj7bô ldLzzmj7bên ghếug4Pmdm3 sdA8Aofa rug4Pmdm3ồi cườiug4Pmdm3 ndLzzmj7bhư Dug4Pmdm3i Lặcug4Pmdm3 nói:

- Bốug4Pmdm3 tưởngdLzzmj7b cậudA8A chàdA8Ang này tửudA8A ldLzzmj7bượng caodA8A, dLzzmj7bai dA8Adè mớiug4Pmdm3 uốngdLzzmj7b ug4Pmdm3hai hớpug4Pmdm3 đdA8Aã đổdLzzmj7b ug4Pmdm3rồi, nhưdA8Ang cậug4Pmdm3u tdA8Aa rug4Pmdm3ất phonug4Pmdm3g độ, kug4Pmdm3iên quydA8Aết uốngug4Pmdm3 cạndA8A ug4Pmdm3hai chai.

Lúc này,dLzzmj7b ug4Pmdm3mặt Thươug4Pmdm3ng Ngôug4Pmdm3 phừng phừngug4Pmdm3 nhưdLzzmj7b ug4Pmdm3quả tádA8Ao đỏdLzzmj7b, dLzzmj7bnghe thấydA8A giọngdLzzmj7b nódA8Ai nêdLzzmj7bn gưdA8Aợng dậy,dLzzmj7b khôngdA8A ngờug4Pmdm3 hdA8Aắn vẫn códLzzmj7b tdA8Ahể thug4Pmdm3ốt dLzzmj7bra ndA8Ahững ug4Pmdm3ngôn từdA8A dA8Arõ ràng,ug4Pmdm3 lịug4Pmdm3ch thiệp:

- PhậndA8A cug4Pmdm3on cháudLzzmj7b tửdA8Au lượng khôdA8Ang tốtug4Pmdm3, mondA8Ag bdLzzmj7bác lưdA8Aợng tug4Pmdm3hứ. Lầug4Pmdm3n sauug4Pmdm3, dA8Acháu ndLzzmj7bhất địug4Pmdm3nh sẽdLzzmj7b chudLzzmj7byện tròug4Pmdm3 vdLzzmj7bui dLzzmj7bvẻ say sưadA8A cùdA8Ang bác.

Trước nhữndA8Ag lờidA8A nódLzzmj7bi văndLzzmj7b hoa trdLzzmj7bôi chảdA8Ay dA8Acủa hắn,ug4Pmdm3 bug4Pmdm3ố tôidA8A cườiug4Pmdm3 pdA8Ahá lênug4Pmdm3. dA8AÔng ug4Pmdm3đập tdA8Aay vàug4Pmdm3o bảdLzzmj7b vadLzzmj7bi hắdLzzmj7bn, khdA8Aiến ug4Pmdm3hắn đang ngồdA8Ai dLzzmj7bxiêu vdA8Aẹo liềndA8A đổdLzzmj7b nhàodLzzmj7b xuốngdA8A. dA8ATiếp đóug4Pmdm3, bốdLzzmj7b dLzzmj7bquay sdA8Aang tug4Pmdm3ôi, cdA8Aười khdLzzmj7bà khà nói:

- CdLzzmj7bhàng ug4Pmdm3trai ug4Pmdm3này khôngdLzzmj7b tồi. QudA8Aả nhug4Pmdm3iên kdLzzmj7bhông hug4Pmdm3ổ dandA8Ah ug4Pmdm3con dLzzmj7bgái bố,dLzzmj7b dA8Arất biếtdLzzmj7b chọug4Pmdm3n người!

May mdA8Aà Thươnug4Pmdm3g NdA8Agô không khándA8Ag dLzzmj7bcự đượcug4Pmdm3 medLzzmj7bn rượudLzzmj7b nug4Pmdm3ên ug4Pmdm3đã lơdLzzmj7b mug4Pmdm3ơ ngug4Pmdm3ủ rồiug4Pmdm3, khôndLzzmj7bg thìdLzzmj7b ug4Pmdm3chẳng bidLzzmj7bết hdLzzmj7bắn ug4Pmdm3sẽ vêdA8Anh váo đếndLzzmj7b mứcug4Pmdm3 nào.

Tôi kdLzzmj7bhông ug4Pmdm3kìm đượcdLzzmj7b cơn dLzzmj7b tức giậndA8A, gằndLzzmj7b giọng:

- ug4Pmdm3Bố dLzzmj7bvà mdLzzmj7bẹ thậdA8At khôdA8Ang hổug4Pmdm3 một cdA8Aặp, đếdLzzmj7bn dLzzmj7blời nóug4Pmdm3i cdA8Aũng giốngdA8A hệtdLzzmj7b nhauug4Pmdm3. ug4Pmdm3Chẳng phảdLzzmj7bi trướcdA8A đug4Pmdm3ây dA8Abố ldA8Auôn hug4Pmdm3ô hào dA8A là phdA8Aải ug4Pmdm3tìm dA8Acho bốdLzzmj7b mộtug4Pmdm3 ug4Pmdm3anh chàndLzzmj7bg nghìdA8An lug4Pmdm3y ug4Pmdm3không dLzzmj7bsay saoug4Pmdm3? dLzzmj7bHơn ndA8Aữa, còdA8An phảdLzzmj7bi cùng dA8Abố nuug4Pmdm3ốt mâdLzzmj7by nhảdLzzmj7b khói1dLzzmj7b mớug4Pmdm3i đug4Pmdm3ược. AdA8Anh tug4Pmdm3a đdLzzmj7bâu códLzzmj7b đádA8Ap ứdA8Ang đượcdA8A yêdLzzmj7bu cầudLzzmj7b đó.

1 dLzzmj7bÝ làug4Pmdm3 húdA8At thuốcug4Pmdm3 lá.

- Coug4Pmdm3n dLzzmj7bthì hiểuug4Pmdm3 cáug4Pmdm3i dA8Agì? - MộtdA8A dLzzmj7blần nữa,dLzzmj7b ug4Pmdm3về ug4Pmdm3mặt ngôndA8A ngữ,dA8A ug4Pmdm3bố vdA8Aà mug4Pmdm3ẹ lug4Pmdm3ại giốngug4Pmdm3 hệdA8At dLzzmj7bnhau: dLzzmj7b- dA8ALúc udLzzmj7bống rưdLzzmj7bợu, hút thdLzzmj7buốc chínug4Pmdm3h làug4Pmdm3 ug4Pmdm3khi cug4Pmdm3ó tdLzzmj7bhể ndA8Ahìn thấdA8Ay ug4Pmdm3rõ nug4Pmdm3hất pug4Pmdm3hẩm chấtug4Pmdm3 củadA8A mộdA8At ngườidA8A dLzzmj7bđàn ông. CậudA8A chàug4Pmdm3ng ndA8Aày kdA8Ahông ràug4Pmdm3nh dA8Acả dA8Ahút thudLzzmj7bốc dA8Alẫn uốngug4Pmdm3 rug4Pmdm3ượu, nhưngdA8A ug4Pmdm3dù hdLzzmj7bo dA8Ađến nỗdLzzmj7bi nướcdLzzmj7b mắt nướcdLzzmj7b mũidA8A giànug4Pmdm3 gdLzzmj7biụa, ug4Pmdm3say đếndA8A nỗdA8Ai đug4Pmdm3i lug4Pmdm3ại liêudLzzmj7b xidLzzmj7bêu, cũndLzzmj7bg khdA8Aông dA8Acó chútdA8A nàoug4Pmdm3 ăndA8A nói dA8A hàm hồ.

Bố dA8Avừa nóidLzzmj7b ug4Pmdm3vừa đưaug4Pmdm3 tayug4Pmdm3 ra dA8Avỗ dA8Avỗ máug4Pmdm3 dA8Atôi, vềug4Pmdm3 mặdA8At đug4Pmdm3ộng tádLzzmj7bc ug4Pmdm3cũng khôngug4Pmdm3 kdA8Ahác dLzzmj7bgì mẹ:

- dLzzmj7bCon gáidLzzmj7b ngốcdLzzmj7b nghếch dA8Aơi, dA8Angười tdLzzmj7ba dA8Alàm nhưdLzzmj7b dLzzmj7bvậy làug4Pmdm3 vìdA8A cdA8Aái gdLzzmj7bì? ug4Pmdm3Hơn ndLzzmj7bữa, đànug4Pmdm3 ôdA8Ang khôndLzzmj7bg hútug4Pmdm3 tdLzzmj7bhuốc, dA8Akhông uống dLzzmj7brượu thdA8Aì cdA8Aó ug4Pmdm3gì dA8Alà ug4Pmdm3không tốt?ug4Pmdm3 RốtdA8A cuộcdLzzmj7b dA8Achỉ thỉnug4Pmdm3h thoảug4Pmdm3ng mớiug4Pmdm3 làdLzzmj7bm bạdA8An rượu,dA8A bug4Pmdm3ạn thuốc củug4Pmdm3a dA8Ata thôi.ug4Pmdm3 CódA8A ug4Pmdm3thể kdA8Ahỏe mdLzzmj7bạnh ug4Pmdm3đi dA8Acùng ug4Pmdm3con dLzzmj7btrên dA8Asuốt dA8Aquãng đườngdA8A đờdA8Ai mới dA8Alà dA8Aquan trọngdLzzmj7b nhất.

Thoáng cug4Pmdm3ái ug4Pmdm3đã nângdLzzmj7b cấp dLzzmj7b thành chuyug4Pmdm3ện mộtug4Pmdm3 dA8Ađời rồi.

Tôi hdLzzmj7boàn toàug4Pmdm3n dA8Abất lực, nói:

- ug4Pmdm3Bố nghug4Pmdm3ĩ dLzzmj7bxa quug4Pmdm3á dLzzmj7brồi. Bố chưug4Pmdm3a hỏidA8A xeug4Pmdm3m dLzzmj7banh tug4Pmdm3a làug4Pmdm3m ug4Pmdm3gì. ug4Pmdm3Bố khôndA8Ag sợdA8A andA8Ah ug4Pmdm3ta ldA8Aà ăndLzzmj7b màdLzzmj7by, kdLzzmj7bẻ trộdLzzmj7bm haug4Pmdm3y kẻdA8A cắp sao?

Lúc nàug4Pmdm3y, mdLzzmj7bẹ ug4Pmdm3tôi kéo vug4Pmdm3ali lại,ug4Pmdm3 pdA8Ahát vdLzzmj7bào gádA8Ay tôidLzzmj7b mộdA8At dLzzmj7bcái, nói:

- Bốug4Pmdm3 dLzzmj7bmẹ khôdLzzmj7bng quug4Pmdm3an tâm cậudLzzmj7b tug4Pmdm3a dLzzmj7blàm gì,dA8A chdA8Aỉ cdA8Aần cậuug4Pmdm3 tdLzzmj7ba thdA8Aật lòdA8Ang vớug4Pmdm3i codLzzmj7bn dLzzmj7blà đượcug4Pmdm3. dLzzmj7bHơn nữa,dLzzmj7b ndA8Agôn từug4Pmdm3, ug4Pmdm3cử chỉ củug4Pmdm3a têdA8An ndLzzmj7bhóc ndLzzmj7bày, nhdA8Aìn dA8Aqua lug4Pmdm3à biug4Pmdm3ết đượcug4Pmdm3 giádLzzmj7bo dA8Adục tdLzzmj7bử tế.dA8A Vềug4Pmdm3 pdLzzmj7bhương ug4Pmdm3diện khí cug4Pmdm3hất cũdA8Ang khôngdA8A ug4Pmdm3tồi, ndLzzmj7bhư tdLzzmj7bhế còdA8An kéug4Pmdm3m dLzzmj7bcỏi gdLzzmj7bì nữa?

Bố dA8Atôi đdA8Aỡ lấydLzzmj7b vadA8Ali nói:

- dA8ANếu nhdA8Aư khdA8Aông lọtdLzzmj7b được vàodA8A mắdLzzmj7bt củadA8A bug4Pmdm3ố mẹdA8A, codA8An ug4Pmdm3tưởng cậudLzzmj7b dLzzmj7bta dLzzmj7bsau ug4Pmdm3khi điug4Pmdm3 vug4Pmdm3ới ug4Pmdm3bố rdA8Aồi códLzzmj7b thug4Pmdm3ể cug4Pmdm3hân ug4Pmdm3tay dA8Ađầy đủ tdA8Arở vug4Pmdm3ề sao?

Tôi chẳdLzzmj7bng còdA8An bidA8Aết nói gì.

Sau khug4Pmdm3i dA8Aở ug4Pmdm3chỗ tdLzzmj7bôi haug4Pmdm3i tiếng bốndLzzmj7b mươiug4Pmdm3 phdLzzmj7bút, bốdA8A mẹdA8A vdLzzmj7bội đidA8A cug4Pmdm3ho dLzzmj7bkịp cug4Pmdm3huyến tàu.

Trong khoảngdLzzmj7b thờidLzzmj7b giadA8An ngắn ngủidLzzmj7b dA8Ađó, ThươngdLzzmj7b ug4Pmdm3Ngô đãug4Pmdm3 uốnug4Pmdm3g dLzzmj7bhai chug4Pmdm3ai rug4Pmdm3ượu trdA8Aắng, hútug4Pmdm3 mộtdLzzmj7b badA8Ao tdA8Ahuốc, chindLzzmj7bh phục đượcug4Pmdm3 ôdA8Ang bốdLzzmj7b luônug4Pmdm3 coug4Pmdm3i ug4Pmdm3trọng dLzzmj7bnội tâug4Pmdm3m củadA8A dLzzmj7btôi. CòdA8An nữug4Pmdm3a, ngadLzzmj7by ldLzzmj7bần gặpdLzzmj7b đug4Pmdm3ầu tiênug4Pmdm3, mẹ ug4Pmdm3tôi đãug4Pmdm3 nhìnug4Pmdm3 thấydLzzmj7b dA8Ahết hug4Pmdm3oàn todA8Aàn cug4Pmdm3on dLzzmj7bngười hug4Pmdm3ắn, sdLzzmj7bau đódA8A cug4Pmdm3ộng ug4Pmdm3thêm dA8Asự ug4Pmdm3giả vdA8Aờ rất thíchdLzzmj7b hợpdA8A, hug4Pmdm3ắn đãug4Pmdm3 dLzzmj7bchinh phug4Pmdm3ục bug4Pmdm3à mẹdA8A vốndLzzmj7b ug4Pmdm3chỉ nug4Pmdm3hìn ndLzzmj7bhận biểudLzzmj7b hdLzzmj7biện bênug4Pmdm3 ngoài.dA8A Thật khôug4Pmdm3ng phdA8Aục khôngdLzzmj7b được.

 

Sau kdLzzmj7bhi tdA8Aiễn bốdA8A mug4Pmdm3ẹ về, dLzzmj7btôi thấyug4Pmdm3 ThươngdLzzmj7b NgôdLzzmj7b đdA8Aang nug4Pmdm3ằm ngủdLzzmj7b dA8Angon lànhdA8A tug4Pmdm3rên ghếdLzzmj7b sodLzzmj7bfa. KhdA8Auôn mặtdLzzmj7b đỏdLzzmj7b hồndA8Ag của ug4Pmdm3 hắn trôdLzzmj7bng thậug4Pmdm3t đdA8Aáng yêu.

Tôi rdA8Aón rédLzzmj7bn đếnug4Pmdm3 bêndA8A cạnh, dLzzmj7b ngồi xdLzzmj7bổm xudA8Aống dA8Aquan sdA8Aát thậtdA8A kỹ.ug4Pmdm3 TôidLzzmj7b lẩmug4Pmdm3 bẩug4Pmdm3m mộtdA8A mình:

- AdLzzmj7bnh đừndA8Ag ug4Pmdm3có giốndLzzmj7bg nhưdA8A Bạch nug4Pmdm3ương ug4Pmdm3tử đấdLzzmj7by, hdA8Aễ dLzzmj7buống sadLzzmj7by lug4Pmdm3à hiug4Pmdm3ện dA8Anguyên hình.dA8A TàndLzzmj7bg trữdLzzmj7b đdLzzmj7bộng vậtdA8A bdLzzmj7bảo vệug4Pmdm3 cấp mộdA8At cdLzzmj7bủa ug4Pmdm3quốc gidLzzmj7ba ldA8Aà dLzzmj7bphải ngug4Pmdm3ồi tù...

Chưa dứug4Pmdm3t lờdLzzmj7bi đdLzzmj7bã thấy ug4Pmdm3hai mắdA8At ludLzzmj7bôn nhắdA8Am ndLzzmj7bghiền củdA8Aa dA8Ahắn mởdLzzmj7b tdA8Ao, ndA8Ahìn thẳngug4Pmdm3, dLzzmj7btôi giậtug4Pmdm3 nảydLzzmj7b mình.

- CodA8An yêu...

-... Khôug4Pmdm3ng đưdA8Aợc dA8Agọi tdA8Aôi như vậy!

- Coug4Pmdm3n yêu,ug4Pmdm3 dLzzmj7bcon ydLzzmj7bêu, con yêu...

Thương ug4Pmdm3Ngô dùngug4Pmdm3 cáug4Pmdm3i giọng lèdA8A nhèdA8A ug4Pmdm3nói đidLzzmj7b nug4Pmdm3ói lạdA8Ai cádA8Ach bốug4Pmdm3 mug4Pmdm3ẹ gọidLzzmj7b tôidLzzmj7b hdLzzmj7bồi ug4Pmdm3bé rồidLzzmj7b cườiug4Pmdm3 phádA8A lên.

Tôi dA8Anhìn trừdLzzmj7bng tug4Pmdm3rừng vào mắug4Pmdm3t hắndA8A ug4Pmdm3quan sádA8At dA8Athật dA8Akỹ, dA8Adù ug4Pmdm3đôi ug4Pmdm3mắt dA8Acó chúdLzzmj7bt mug4Pmdm3ơ màngug4Pmdm3 nug4Pmdm3hưng trôndLzzmj7bg vẫndLzzmj7b rấtdA8A tỉnh:

- dA8AAnh dA8Agiả vờdLzzmj7b say!

- TdA8Aa dA8Ađâu có..dLzzmj7b. dA8A- HắndA8A hiền lànhdLzzmj7b ngồidLzzmj7b dậy:dA8A dLzzmj7b- ug4Pmdm3Ta cdLzzmj7bhưa từndLzzmj7bg uốngdA8A dLzzmj7brượu ndA8Aên dLzzmj7bđã sdLzzmj7bay dLzzmj7bthật, chug4Pmdm3ỉ dLzzmj7bcó đidLzzmj7bều vdLzzmj7bẫn dLzzmj7bcố gắndA8Ag giữ ug4Pmdm3cho ug4Pmdm3tinh thầndA8A tỉnhug4Pmdm3 tdA8Aáo mdA8Aà thôi.

- VậdA8Ay nhữngdLzzmj7b lờidLzzmj7b bug4Pmdm3ố mẹ tug4Pmdm3ôi nódA8Ai vớidA8A tdA8Aôi ug4Pmdm3lúc trước...

Hắn càndLzzmj7bg dA8Atỏ rdA8Aa vôug4Pmdm3 tội hơn:

- ĐdLzzmj7bể kdA8Ahông dA8Alàm phiềdLzzmj7bn đến cuộcug4Pmdm3 dLzzmj7bnói dA8Achuyện củadA8A mọiug4Pmdm3 ngườidA8A, dA8Ata chdA8Aỉ cóug4Pmdm3 thểdA8A gdA8Aiả ug4Pmdm3vờ ug4Pmdm3bất tỉndLzzmj7bh dLzzmj7bnhân sdA8Aự thôi.

Từ xấuug4Pmdm3 dA8Ahổ chdA8Auyển thành tdLzzmj7bức dLzzmj7bgiận, nhưngdLzzmj7b tôiug4Pmdm3 chdA8Aẳng biếtdLzzmj7b làdLzzmj7bm dA8Acách nào,dLzzmj7b đàug4Pmdm3nh pug4Pmdm3hải đug4Pmdm3i xửug4Pmdm3 ug4Pmdm3lý tug4Pmdm3úi qdLzzmj7buà mdLzzmj7bà bug4Pmdm3ố mẹ maug4Pmdm3ng đến.

Thương NgôdA8A chdA8Aống tadLzzmj7by lên dLzzmj7btrán nhìndLzzmj7b tug4Pmdm3ôi lụug4Pmdm3c bới,dLzzmj7b nói:

- ug4Pmdm3Bố mẹdLzzmj7b dLzzmj7bem rấtdLzzmj7b tdLzzmj7bhú vị!

- ĐươndA8Ag nhidLzzmj7bên rồi.

- ug4Pmdm3Họ đug4Pmdm3ối xug4Pmdm3ử vug4Pmdm3ới eug4Pmdm3m thật tốt.

- NdA8Aói thừa.

Thương NgdA8Aô khdA8Aẽ ug4Pmdm3mỉm cườdA8Ai rồi thởdLzzmj7b than:

- Bâyug4Pmdm3 gidLzzmj7bờ tdLzzmj7ba đãdLzzmj7b hidA8Aểu vì dA8Asao dA8Aem dA8Avấn vưdA8Aơng dA8Athân phậndA8A làmdLzzmj7b ngườdA8Ai đếndA8A thếug4Pmdm3. ug4Pmdm3Em ug4Pmdm3không muốndA8A rờiug4Pmdm3 xdLzzmj7ba họug4Pmdm3 đúng không?

Tôi bĩudA8A môdLzzmj7bi, biểdA8Au thị câudA8A hỏidA8A ngug4Pmdm3ớ ngẩndLzzmj7b dA8Ađó khôndA8Ag đándA8Ag đểug4Pmdm3 tdLzzmj7brả lời.

- TdLzzmj7bhế nhưndLzzmj7bg mug4Pmdm3ột ngày nàodLzzmj7b đdLzzmj7bó hdA8Aọ dLzzmj7bcũng sẽdA8A chếtdLzzmj7b đi.

Tôi dA8Abực dọc:

- dLzzmj7bThần tiêdA8An dLzzmj7bcũng phải chug4Pmdm3ết đúngdLzzmj7b không?

Thương Ngug4Pmdm3ô ug4Pmdm3chỉ cười, đápug4Pmdm3 lạiug4Pmdm3 mộtdLzzmj7b câudLzzmj7b dA8Achả lidA8Aên quan:

- Tiểug4Pmdm3u Tường,ug4Pmdm3 ndA8Aếu edLzzmj7bm muốn làmdA8A ngưug4Pmdm3ời tug4Pmdm3hì dLzzmj7bta sẽug4Pmdm3 ởug4Pmdm3 ldA8Aại nơidLzzmj7b dA8Anày vdLzzmj7bới em.

Tôi cdA8Aó dLzzmj7bnghe dA8Athấy câu nug4Pmdm3ói củaug4Pmdm3 hắdA8An, nhdA8Aưng kdA8Ahông dA8Asức dA8Ađâu mdA8Aà sug4Pmdm3uy nghdLzzmj7bĩ nhiềudA8A, vìdA8A tronug4Pmdm3g lúdA8Ac vớiug4Pmdm3 tadLzzmj7by dA8Alên ngăn kéoug4Pmdm3, tdLzzmj7bôi tug4Pmdm3hấy ug4Pmdm3có mdLzzmj7bột tdA8Aấm tdA8Ahiệp mdA8Aời rơidA8A rdA8Aa từug4Pmdm3 cuug4Pmdm3ốn tdLzzmj7bạp dLzzmj7bchí cũ.

Trên đdLzzmj7bó códLzzmj7b gdLzzmj7bhi tdA8Aên cô dâuug4Pmdm3 dLzzmj7bvà chúug4Pmdm3 dLzzmj7brể: Tug4Pmdm3rương ThầndLzzmj7b ug4Pmdm3- dLzzmj7bHạ Aug4Pmdm3n Kiệt.

Tôi thẫndLzzmj7b thờdA8A cdLzzmj7bầm dLzzmj7btấm thiệp tug4Pmdm3rên tdA8Aay, tdLzzmj7bheo dA8Asuy đoádLzzmj7bn, đug4Pmdm3ây ug4Pmdm3có lẽdLzzmj7b ldLzzmj7bà sdA8Aau kdLzzmj7bhi bdLzzmj7biết TrưdA8Aơng Thầnug4Pmdm3 dA8Ahủy bỏdLzzmj7b hôn ldA8Aễ, dLzzmj7btôi dLzzmj7bđã tiệnug4Pmdm3 tdA8Aay kẹpug4Pmdm3 tấdA8Am thiệdLzzmj7bp vàodLzzmj7b cuốnug4Pmdm3 tạdLzzmj7bp cdA8Ahí ug4Pmdm3nào đódLzzmj7b. SdLzzmj7bau đdLzzmj7bó ug4Pmdm3lại dLzzmj7btiện tay mdA8Aang ndLzzmj7bó vềug4Pmdm3 nhàdLzzmj7b, rug4Pmdm3ồi tug4Pmdm3iện tdLzzmj7bay vứtdLzzmj7b dLzzmj7bnó vàodLzzmj7b góug4Pmdm3c ndLzzmj7bào đó,ug4Pmdm3 dA8Arồi dLzzmj7bban nãydA8A ug4Pmdm3lại tiệndA8A taug4Pmdm3y ug4Pmdm3giở nó ra...

Thế ug4Pmdm3nhưng nhữndA8Ag điều ug4Pmdm3này khôngdA8A phảdA8Ai dLzzmj7blà trug4Pmdm3ọng đidLzzmj7bểm, quaug4Pmdm3n trọndLzzmj7bg lug4Pmdm3à côdA8A Hạug4Pmdm3 AdA8An ug4Pmdm3Kiệt dLzzmj7bvà AngldA8Ae Hạug4Pmdm3 dA8Acó ldA8Aiên quan đếndLzzmj7b dLzzmj7bnhau không?

An Kiệug4Pmdm3t ug4Pmdm3- Angle...

Nếu nhưdA8A đúnug4Pmdm3g dLzzmj7blà dLzzmj7bmột người thdA8Aì dA8Athế dLzzmj7bnào nhỉ?

Đang dLzzmj7bsuy dA8Anghĩ đếnug4Pmdm3 nỗi muốnug4Pmdm3 ug4Pmdm3treo cổ,dLzzmj7b đâmdLzzmj7b đầudA8A vàoug4Pmdm3 tườngug4Pmdm3, thìdA8A bỗndLzzmj7bg dLzzmj7bnghe thấydLzzmj7b dA8Agiọng ThdLzzmj7bương ug4Pmdm3Ngô ug4Pmdm3khe khẽ:

- TiểudA8A TdA8Aường, tdLzzmj7ba ndLzzmj7bgủ mộtdA8A lát, dLzzmj7bđến tug4Pmdm3rưa gọdLzzmj7bi tdLzzmj7ba ug4Pmdm3dậy, cdA8Ahúng tug4Pmdm3a rdA8Aa ngdA8Aoài ug4Pmdm3ăn nhé.

- Ừ!

Sau dA8Akhi Thươug4Pmdm3ng NgôdLzzmj7b ngủ rdLzzmj7bồi, tdA8Aôi liềndLzzmj7b chạydLzzmj7b vàoug4Pmdm3 phug4Pmdm3òng ngug4Pmdm3ủ dA8Amở mug4Pmdm3áy dA8Atính rug4Pmdm3a, vừadA8A ldA8Aướt wedA8Ab, vừug4Pmdm3a thẫndA8A thờ.

Trong tìndLzzmj7bh trạnug4Pmdm3g đầug4Pmdm3u óc trốngdLzzmj7b dLzzmj7brỗng, thờiug4Pmdm3 gidA8Aan cdA8Ahạy nhug4Pmdm3anh nhưdA8A chóug4Pmdm3 dạidLzzmj7b, đếndLzzmj7b lúcdLzzmj7b mắtug4Pmdm3 caug4Pmdm3y cug4Pmdm3ay dA8Atôi mdA8Aới liếug4Pmdm3c nhìn dLzzmj7bđồng hồdA8A hiểndLzzmj7b thịug4Pmdm3 gidA8Aờ bug4Pmdm3ên dưdA8Aới gódLzzmj7bc pug4Pmdm3hải dA8Amàn hình.dLzzmj7b Lug4Pmdm3úc nàug4Pmdm3y đdA8Aã ldA8Aà mug4Pmdm3ười támdLzzmj7b giờ ug4Pmdm3 bốn mdLzzmj7bươi dA8Abảy phút.

Tôi đứngdLzzmj7b dug4Pmdm3ậy dA8Avận động ug4Pmdm3 tay cug4Pmdm3hân đdLzzmj7bã tdA8Aê cứndLzzmj7bg, dA8Ađi dA8Ara phòug4Pmdm3ng kug4Pmdm3hách, thấdA8Ay ThươngdA8A NgôdLzzmj7b vẫndA8A đdLzzmj7bang ug4Pmdm3say giấc,dA8A tư thếdLzzmj7b kdLzzmj7bhông dA8Ahề dA8Athay dLzzmj7bđổi, xdLzzmj7bem rdLzzmj7ba hắndLzzmj7b thựdLzzmj7bc sựug4Pmdm3 dA8Angủ rấdA8At sadA8Ay. ĐừngdLzzmj7b nug4Pmdm3ói làdLzzmj7b bữadA8A trdA8Aưa, đến ngayug4Pmdm3 cảdA8A bữadLzzmj7b dA8Atối cdA8Aũng khôngdA8A cầndA8A ăn.

Có ldA8Aẽ vìdA8A cảug4Pmdm3 ngàug4Pmdm3y không dA8Avận dLzzmj7bđộng dA8Anên lug4Pmdm3úc nàdLzzmj7by dLzzmj7btôi cũngdA8A khdLzzmj7bông thdA8Aấy đói,ug4Pmdm3 hoặdA8Ac hdA8Aễ tâdLzzmj7bm trạnug4Pmdm3g khônug4Pmdm3g vudLzzmj7bi lại dA8A không muốug4Pmdm3n ăn.

Đang địnhdA8A ug4Pmdm3chuẩn bịdLzzmj7b quay dA8Avề phòndA8Ag sudLzzmj7by nghdA8Aĩ tiếdLzzmj7bp thdA8Aì dLzzmj7bnhờ dA8Aánh sándA8Ag ug4Pmdm3lờ ug4Pmdm3mờ chiếug4Pmdm3u quug4Pmdm3a dA8Aô cửadLzzmj7b ug4Pmdm3sổ, dA8Atôi thdLzzmj7boáng tdA8Ahấy sắc mặtdA8A Tug4Pmdm3hương NgôdLzzmj7b códA8A gìug4Pmdm3 đódA8A kug4Pmdm3hông bdA8Aình thường.

Bật dLzzmj7bđèn ug4Pmdm3lên, dA8Ahình ảnh trướdLzzmj7bc mdA8Aắt kug4Pmdm3hiến tôug4Pmdm3i sợug4Pmdm3 hãi.

Thương dA8ANgô dA8Ađang nằmdA8A thẳng đơdA8A tug4Pmdm3rên ghếug4Pmdm3 dA8Asofa, mdLzzmj7bồ ug4Pmdm3hôi túdLzzmj7ba dLzzmj7bra khắdA8Ap mặtdA8A vug4Pmdm3à dLzzmj7bđầu, dLzzmj7bhai vadLzzmj7bi dA8Aco dA8Alại, mdLzzmj7bôi trdLzzmj7bắng bệch nhưug4Pmdm3 thểdLzzmj7b đadLzzmj7bng phảdLzzmj7bi cdA8Ahịu đựndA8Ag sựug4Pmdm3 đàydLzzmj7b dA8Ađọa dLzzmj7bđau dA8Ađớn. TdLzzmj7bheo kiug4Pmdm3nh ndLzzmj7bghiệm củaug4Pmdm3 ug4Pmdm3tôi, tình trạngdLzzmj7b nàug4Pmdm3y dLzzmj7bchắc chắnug4Pmdm3 kdLzzmj7bhông pdLzzmj7bhải dA8Ado ug4Pmdm3say rượu.

Chẳng lẽdLzzmj7b làdA8A dLzzmj7bbị sốt?

Tôi ladA8Ay ldLzzmj7bay nhưngug4Pmdm3 hắn khdA8Aông ug4Pmdm3có dA8Aphản ứngdLzzmj7b ug4Pmdm3gì. TdLzzmj7bôi đưaug4Pmdm3 dLzzmj7btay ug4Pmdm3ra sờdLzzmj7b tráug4Pmdm3n thìdA8A thấdA8Ay lạnhdLzzmj7b nhưdA8A bănug4Pmdm3g. Tôug4Pmdm3i hétdA8A lớn dA8A vào taug4Pmdm3i hắdLzzmj7bn nhưndLzzmj7bg cũndA8Ag nhdLzzmj7bư đdLzzmj7bá cdLzzmj7bhìm xuốndLzzmj7bg biển.

Hãy nóidLzzmj7b chdA8Ao tdA8Aôi biết, dA8Athế ndLzzmj7bày ldLzzmj7bà thếdLzzmj7b nào?

Tôi hdA8Aoảng hốt.

120, 1dA8A10, 119dLzzmj7b, ug4Pmdm3911... hàng ug4Pmdm3loạt sốug4Pmdm3 điệndLzzmj7b thoug4Pmdm3ại hiug4Pmdm3ện rug4Pmdm3a tdA8Arong đdA8Aầu nhưngug4Pmdm3 ug4Pmdm3cuối cùngdA8A tôdLzzmj7bi vẫndLzzmj7b bấmug4Pmdm3 sdA8Aố 62580000 dLzzmj7bgọi mdLzzmj7bột chidLzzmj7bếc taxi.

Bác dA8Asĩ củdA8Aa lodLzzmj7bài nug4Pmdm3gười chắc khôngdLzzmj7b dA8Alo việcug4Pmdm3 thug4Pmdm3ần tidA8Aên bịdLzzmj7b ốm.ug4Pmdm3 ĐươngdLzzmj7b ndA8Ahiên, mug4Pmdm3uốn ldA8Ao cũndLzzmj7bg chẳngug4Pmdm3 được.dLzzmj7b ThôidA8A thì cứug4Pmdm3 dLzzmj7btìm sdA8Aự giúdA8Ap đỡdLzzmj7b từdLzzmj7b ug4Pmdm3phía thầndA8A giớidA8A ldA8Aà tươug4Pmdm3ng đốiug4Pmdm3 ug4Pmdm3an toàndLzzmj7b. ĐándLzzmj7bg ug4Pmdm3buồn ldLzzmj7bà tôi khdA8Aông dLzzmj7bcó sốdA8A đidLzzmj7bện thoạiug4Pmdm3 củaug4Pmdm3 TdA8Aứ NgdA8Aưu nêdLzzmj7bn đug4Pmdm3ành phdA8Aải gọidLzzmj7b ug4Pmdm3một cdLzzmj7bhiếc taxdA8Ai đug4Pmdm3ưa coug4Pmdm3n hổ bịdLzzmj7b dA8Aốm nàdLzzmj7by đếug4Pmdm3n đó.

Lúc đỡdA8A ThdLzzmj7bương NgdA8Aô dậydA8A, tôi mdA8Aới phádLzzmj7bt hiệndA8A chiếdLzzmj7bc áoug4Pmdm3 dLzzmj7blen dA8Amỏng mdA8Aà ug4Pmdm3hắn đanug4Pmdm3g mặdLzzmj7bc tdLzzmj7brên ngườiug4Pmdm3 đug4Pmdm3ã ướdA8At sũng.dA8A Trông hắdLzzmj7bn giốngug4Pmdm3 nhưug4Pmdm3 ngườdA8Ai vug4Pmdm3ừa đượcdLzzmj7b vdLzzmj7bớt dướiug4Pmdm3 nướcug4Pmdm3 lên.

Nhưng ug4Pmdm3điều nàdLzzmj7by cũng khôug4Pmdm3ng làdLzzmj7b dLzzmj7bgì sug4Pmdm3o vớidLzzmj7b vũdA8Ang máug4Pmdm3u lớdLzzmj7bn dA8Atrên ghếdA8A sofa...

Có nhữngdLzzmj7b ldA8Aúc tôdLzzmj7bi thựug4Pmdm3c sự cảmdLzzmj7b thấyug4Pmdm3 khâmug4Pmdm3 phdA8Aục mìnhdLzzmj7b. VdA8Aí dụdLzzmj7b nhdLzzmj7bư ldLzzmj7búc nàug4Pmdm3y, dLzzmj7bđối mặtdLzzmj7b vdA8Aới mộtdA8A ug4Pmdm3hoàn cảdA8Anh nhdLzzmj7bư hiug4Pmdm3ện trường giếtug4Pmdm3 ngườdA8Ai màdA8A tôug4Pmdm3i vẫndLzzmj7b giữug4Pmdm3 đượdLzzmj7bc ug4Pmdm3bình tĩdA8Anh. ĐúdA8Ang làug4Pmdm3 pdA8Ahi thường.

Sau khdLzzmj7bi kiểug4Pmdm3m tdA8Ara dLzzmj7bmột lượt,ug4Pmdm3 tôi dLzzmj7bnhanh chóug4Pmdm3ng phánug4Pmdm3 đoánug4Pmdm3 dLzzmj7bra rằngdLzzmj7b vếtdLzzmj7b máudLzzmj7b ug4Pmdm3này lug4Pmdm3à củug4Pmdm3a ThươndLzzmj7bg Ngô,dLzzmj7b vìdA8A ldLzzmj7bưng hắug4Pmdm3n có dLzzmj7bvệt ug4Pmdm3đỏ tídA8Aa vàdA8A dA8Ađang chảydA8A dA8Ara thứdLzzmj7b chug4Pmdm3ất lỏngdA8A nonug4Pmdm3g nóng.

Tôi tìmug4Pmdm3 mộdA8At chiếdA8Ac áo khoácdLzzmj7b bug4Pmdm3ông dug4Pmdm3ày mặcdLzzmj7b ug4Pmdm3cho hắn,ug4Pmdm3 sdA8Aau ug4Pmdm3đó hổndLzzmj7b hểdLzzmj7bn ldLzzmj7bôi hắndLzzmj7b xuốndA8Ag dướidLzzmj7b nhug4Pmdm3à, tốngug4Pmdm3 vào trodLzzmj7bng xedLzzmj7b. Tôug4Pmdm3i tdA8Ahấy dLzzmj7bcảm ug4Pmdm3ơn ug4Pmdm3mùa dA8Anày vug4Pmdm3ì adA8Ai adA8Ai dLzzmj7bcũng mặdLzzmj7bc nhdLzzmj7biều nhdLzzmj7bư chug4Pmdm3iếc bándLzzmj7bh chưng vdLzzmj7bậy. NếudA8A dA8Alà ug4Pmdm3mùa hdLzzmj7bè, chúngug4Pmdm3 tôiug4Pmdm3 chắcug4Pmdm3 cdA8Ahắn ug4Pmdm3vì dA8Akhông cug4Pmdm3ó cácdLzzmj7bh nàdLzzmj7bo cdLzzmj7bhe vdLzzmj7bết mádLzzmj7bu dA8Amà bị dẫndLzzmj7b thdLzzmj7bẳng đdLzzmj7bến đồndLzzmj7b cảndA8Ah sádA8At rồi...

Thương NdA8Agô vẫug4Pmdm3n chdA8Aưa tỉnh. TôidLzzmj7b ug4Pmdm3nghĩ chudA8Ayện lầndA8A nàyug4Pmdm3 khiếndA8A hdA8Aắn ug4Pmdm3hôn dLzzmj7bmê sâu,dA8A cug4Pmdm3hắc chắdA8An trdLzzmj7bong ngườidA8A hắdLzzmj7bn rấtug4Pmdm3 khó cdA8Ahịu. VậydA8A màdA8A hắnug4Pmdm3 ug4Pmdm3vẫn nghug4Pmdm3iến rug4Pmdm3ăng ug4Pmdm3chịu đựng,dA8A dLzzmj7btừ đầdA8Au đếndA8A cuốiug4Pmdm3 khôngdLzzmj7b kêudA8A mộug4Pmdm3t tiếng, thậug4Pmdm3t ug4Pmdm3gan lì.

Đến dLzzmj7bquán dLzzmj7bthịt nướng Mãnug4Pmdm3h NgưudLzzmj7b, dA8Atrông thdA8Aấy Ngưug4Pmdm3u Bôn,dLzzmj7b tdA8Aôi ldLzzmj7biền ndLzzmj7bói qdLzzmj7bua tìnhdA8A hìnug4Pmdm3h. AdA8Anh ug4Pmdm3ta dLzzmj7blập tứcdA8A đưa chug4Pmdm3úng tôiug4Pmdm3 đếdLzzmj7bn kdLzzmj7bhu nhàdLzzmj7b gdLzzmj7bần ug4Pmdm3đó, bug4Pmdm3ảo tôug4Pmdm3i đợiug4Pmdm3 ởug4Pmdm3 dA8Asảnh, cdLzzmj7bòn aug4Pmdm3nh ug4Pmdm3ta dA8Adìu dA8AThương Nug4Pmdm3gô dA8Avào phòng khách.

Trong lúdA8Ac dLzzmj7bnày, tôidLzzmj7b vẫn vdLzzmj7bô cùndLzzmj7bg điềmug4Pmdm3 tĩnhug4Pmdm3, điềmdA8A tĩdLzzmj7bnh đếndA8A lạdLzzmj7b lùng.

Còn nửdA8Aa tiếngug4Pmdm3 nữdLzzmj7ba ug4Pmdm3là mưdA8Aời hai gidLzzmj7bờ đêmug4Pmdm3 thug4Pmdm3ì NgưdLzzmj7bu Bôug4Pmdm3n đug4Pmdm3i ug4Pmdm3ra, tug4Pmdm3rên tdLzzmj7bay cầdLzzmj7bm chdA8Aiếc áodLzzmj7b bịug4Pmdm3 máug4Pmdm3u thấmdA8A ướug4Pmdm3t mộtdLzzmj7b nửaug4Pmdm3 của Thươngug4Pmdm3 Ngôug4Pmdm3, dLzzmj7btrông thầndLzzmj7b sắcdLzzmj7b aug4Pmdm3nh chdLzzmj7bàng cdA8Aó ug4Pmdm3vẻ mệtug4Pmdm3 mỏi:

- Chịug4Pmdm3 dA8Adâu ug4Pmdm3yên tâmdLzzmj7b, không vấndLzzmj7b đềug4Pmdm3 gdLzzmj7bì ug4Pmdm3lớn đâudLzzmj7b, nghỉug4Pmdm3 nug4Pmdm3gơi vàidA8A ngug4Pmdm3ày lug4Pmdm3à khỏi.

Nghe thế,ug4Pmdm3 tôidA8A lạidLzzmj7b không bdLzzmj7bình tĩndA8Ah đug4Pmdm3ược dA8Anữa, ug4Pmdm3bước dLzzmj7bnhanh đdA8Aến tdA8Aúm dA8Acổ dA8Aáo NgdA8Aưu BdLzzmj7bôn, dLzzmj7bnói mộdLzzmj7bt tràng:

- Rốtug4Pmdm3 cug4Pmdm3uộc adLzzmj7bnh tdA8Aa có chug4Pmdm3uyện gìug4Pmdm3? CdA8Ahẳng phảiug4Pmdm3 cádLzzmj7bc ngưug4Pmdm3ời làdA8A thầug4Pmdm3n tidA8Aên sug4Pmdm3ao? SadLzzmj7bo thầndA8A tiêdLzzmj7bn lạdLzzmj7bi dLzzmj7bbị dA8Achảy máu? SdA8Aao cdA8Aòn bịdLzzmj7b hdLzzmj7bôn mdA8Aê? Saug4Pmdm3o ldLzzmj7bại nhưdA8A thểdLzzmj7b sắdA8Ap chdLzzmj7bết đếndA8A ndLzzmj7bơi vậy?

Ngưu ug4Pmdm3Bôn thdLzzmj7bấy tdA8Aôi kích độngug4Pmdm3 nhưug4Pmdm3 vậy,dLzzmj7b adLzzmj7bnh tdLzzmj7ba chỉdLzzmj7b lặug4Pmdm3ng lẽug4Pmdm3 nhìug4Pmdm3n, nói:

- CdLzzmj7bhị sợdLzzmj7b rồi,dLzzmj7b đúng không?

Tôi ngdLzzmj7bẩn ngườidA8A trongdLzzmj7b giây láug4Pmdm3t rồiug4Pmdm3 bỗngug4Pmdm3 nhug4Pmdm3ư quảdLzzmj7b bónug4Pmdm3g bdLzzmj7bị châmug4Pmdm3 kug4Pmdm3im, nhandA8Ah chdA8Aóng xẹpug4Pmdm3 lép.dLzzmj7b TôdA8Ai dLzzmj7bbuông Ngưu BôndA8A rdA8Aa, nug4Pmdm3gồi tdA8Ahụp xuốngdLzzmj7b ug4Pmdm3ghế, cug4Pmdm3ó lẽdLzzmj7b vìdA8A chưdA8Aa ăndLzzmj7b cơug4Pmdm3m nêug4Pmdm3n toànug4Pmdm3 tdA8Ahân mềdLzzmj7bm nhũdA8An, dA8Akhông còn cdLzzmj7bhút sứcdLzzmj7b ldA8Aực nàodA8A, ldLzzmj7bòng dLzzmj7bbàn dA8Atay dA8Avà dA8Atrán đềudA8A ug4Pmdm3vã ug4Pmdm3mồ hôi.

Được rồdA8Ai. TôidLzzmj7b thừdA8Aa nhận, khôngdLzzmj7b dA8Aphải ug4Pmdm3vì đóidA8A, dA8Amà dLzzmj7bvì sug4Pmdm3ợ hãi.

Tôi thựcug4Pmdm3 sựdLzzmj7b dLzzmj7bthấy sợ,dLzzmj7b cứ ngdLzzmj7bhĩ đếndA8A dándA8Ag ug4Pmdm3vẻ ThươndA8Ag NdA8Agô lúug4Pmdm3c trdLzzmj7bước, cáug4Pmdm3i dA8Adáng nhug4Pmdm3ư sắug4Pmdm3p chếtdA8A tớdA8Ai nơi...

Nhưng ug4Pmdm3thần tug4Pmdm3iên cũdLzzmj7bng có thdLzzmj7bể ug4Pmdm3chết sao?

Tôi cốdA8A édLzzmj7bp mìnug4Pmdm3h điềudA8A chỉnh nhdLzzmj7bững dA8Asuy ndA8Aghĩ ldA8Ainh dLzzmj7btinh trodA8Ang dA8Ađầu, ug4Pmdm3miễn cưug4Pmdm3ỡng hổidA8A phụcug4Pmdm3 lạiug4Pmdm3 vdLzzmj7bẻ điềdLzzmj7bm đạmdLzzmj7b trêndLzzmj7b mặt, nói:

- ThươdLzzmj7bng dA8ANgô vốndLzzmj7b đdLzzmj7bã bị thdLzzmj7bương đúngug4Pmdm3 khôngdA8A? SadLzzmj7bo lug4Pmdm3ại dLzzmj7bnhư vậy?

Ngưu BdA8Aôn idA8Am lặng.

- dLzzmj7bBị thươndA8Ag ug4Pmdm3từ dA8Akhi nào?

Ngưu BôdLzzmj7bn vẫug4Pmdm3n khdA8Aông trả lời.

Tôi đàdA8Anh tựdLzzmj7b mìug4Pmdm3nh nhớug4Pmdm3 lại, nói:

- CódLzzmj7b phảidA8A dLzzmj7bcó lidA8Aên quan đếnug4Pmdm3 cáiug4Pmdm3 tdA8Aà ug4Pmdm3khí gìdA8A đdLzzmj7bó dA8Amà andA8Ah tdA8Aa đãdLzzmj7b từdA8Ang nhắdLzzmj7bc ug4Pmdm3đến không?

Ngưu Bônug4Pmdm3 lắcug4Pmdm3 đug4Pmdm3ầu, tdLzzmj7biếp tục ug4Pmdm3im lặng.

Thái ug4Pmdm3độ "đánhdA8A chug4Pmdm3ết cũng khônug4Pmdm3g kdA8Ahai" ndLzzmj7bày khidLzzmj7bến dA8Atôi dA8Amuốn phátdLzzmj7b đdA8Aiên nhưdLzzmj7bng trưdA8Aớc mặtug4Pmdm3 mộtdA8A dA8Aanh chàndA8Ag khôi ngug4Pmdm3ô, tdLzzmj7brầm ug4Pmdm3tính, yếuug4Pmdm3 đuối,ug4Pmdm3 tôdA8Ai thug4Pmdm3ực sựdLzzmj7b khôndA8Ag tdLzzmj7bhể phátug4Pmdm3 dA8Atiết dA8Ađược, nêdLzzmj7bn đành ndLzzmj7bín nhịn.

- dLzzmj7bVậy thug4Pmdm3ì dA8Aanh dLzzmj7bcũng dA8Aphải cho tôiug4Pmdm3 biếdLzzmj7bt tdLzzmj7bại sdA8Aao ug4Pmdm3anh dLzzmj7bta đug4Pmdm3ang khỏedLzzmj7b mug4Pmdm3ạnh ndA8Ahư vậug4Pmdm3y, độtdLzzmj7b nhiêndLzzmj7b hômdA8A ndA8Aay lạdLzzmj7bi ra dLzzmj7b nông nug4Pmdm3ỗi này?

Ngưu BdA8Aôn dug4Pmdm3o ddA8Aự mộtug4Pmdm3 hồiug4Pmdm3, cuối cùngug4Pmdm3 cũngdLzzmj7b ug4Pmdm3mở miệng:

- ThựcdLzzmj7b rdA8Aa vdLzzmj7bết thương dA8Atrên dLzzmj7bngười anug4Pmdm3h ấdLzzmj7by dA8Achưa khug4Pmdm3i ndLzzmj7bào làdA8Anh. ThờidA8A gdA8Aian ug4Pmdm3này ug4Pmdm3hoàn toàndA8A dựug4Pmdm3a vàdA8Ao sựdLzzmj7b dA8Atu dưỡdLzzmj7bng bấy lug4Pmdm3âu mớug4Pmdm3i ug4Pmdm3có thểug4Pmdm3 miễnug4Pmdm3 cưỡdA8Ang kdA8Ahống chug4Pmdm3ế đượcug4Pmdm3. Thếug4Pmdm3 nhdLzzmj7bưng sadA8Au khdA8Ai uốngug4Pmdm3 rượudLzzmj7b, ýdA8A thức dầndLzzmj7b ydA8Aếu đidLzzmj7b nug4Pmdm3ên mớidA8A ddA8Aẫn đếndA8A vug4Pmdm3iệc vdLzzmj7bết thươngug4Pmdm3 đdA8Aột nhdLzzmj7biên tug4Pmdm3ái phát.

Tôi sữndLzzmj7bg người.

Thì rdLzzmj7ba tadLzzmj7bi họdLzzmj7ba ndLzzmj7bày hoàndA8A toàn ddLzzmj7bo hadA8Ai chaug4Pmdm3i rượudLzzmj7b dA8Atrắng gdA8Aây rug4Pmdm3a. NghdA8Aĩ lại,dLzzmj7b mộug4Pmdm3t ndLzzmj7bgười chưdLzzmj7ba dLzzmj7bbao ug4Pmdm3giờ uốug4Pmdm3ng rượudLzzmj7b là ThươdLzzmj7bng ug4Pmdm3Ngô chắcdA8A cũndA8Ag khôdLzzmj7bng ngờdLzzmj7b hậuug4Pmdm3 ug4Pmdm3quả lạiug4Pmdm3 dA8Anghiêm trọndA8Ag đếndA8A vậy...

Nhưng dA8Anếu khôug4Pmdm3ng cdA8Aó tai hdA8Aọa này,ug4Pmdm3 tdA8Aôi mdLzzmj7bãi mãdA8Ai chdLzzmj7bẳng dLzzmj7bbao giờdLzzmj7b biếtug4Pmdm3 được,dA8A ug4Pmdm3trên ngườidA8A hdA8Aắn códA8A mdLzzmj7bột vếtdA8A thương.

- TdA8Ahần tidA8Aên vdA8Aô dLzzmj7bcùng lợi hại,ug4Pmdm3 sdLzzmj7bức mạdLzzmj7bnh vdLzzmj7bô sodLzzmj7bng, saug4Pmdm3o cug4Pmdm3ó thdLzzmj7bể bug4Pmdm3ị thươngdA8A chứ?

- Làug4Pmdm3 thầndA8A tdLzzmj7biên khôndA8Ag có dA8A nghĩa cáidLzzmj7b dLzzmj7bgì cdA8Aũng bidA8Aết, khôngdA8A sợdA8A bug4Pmdm3ất kdA8Aỳ điềudA8A ug4Pmdm3gì vàdLzzmj7b ug4Pmdm3cũng khôngug4Pmdm3 mạnhdA8A mdLzzmj7bẽ nhdLzzmj7bư chịdA8A nghĩ. ug4Pmdm3- NgdA8Aưu Bug4Pmdm3ôn khug4Pmdm3ẽ dA8Athở ug4Pmdm3dài, nóidA8A: dLzzmj7b- dLzzmj7bChị ug4Pmdm3dâu àdLzzmj7b, cóug4Pmdm3 mộtdLzzmj7b sug4Pmdm3ố chuydA8Aện adA8Anh ấdA8Ay không mdA8Auốn tdLzzmj7bôi ug4Pmdm3nói vớidLzzmj7b cdA8Ahị. TínhdA8A khídLzzmj7b củadA8A aug4Pmdm3nh dLzzmj7bấy, chịdA8A đãug4Pmdm3 sốdLzzmj7bng dA8Acùng mộtug4Pmdm3 thờiug4Pmdm3 dLzzmj7bgian, chắc chdLzzmj7bị cũnug4Pmdm3g hiểu.

Tôi cườdA8Ai, đáp:

- ƯơdLzzmj7bng ngạnhdLzzmj7b, ug4Pmdm3khó chịu.

Ngưu Bug4Pmdm3ôn cười.

Suy ndLzzmj7bghĩ mộtdLzzmj7b lug4Pmdm3át, tôdA8Ai lại hỏi:

- Nếug4Pmdm3u nhug4Pmdm3ư thầnug4Pmdm3 tiêndLzzmj7b bị thươug4Pmdm3ng, dLzzmj7bcó pdA8Ahải cdA8Aũng giốngdA8A nhưdLzzmj7b nhữndLzzmj7bg đạidA8A hiệug4Pmdm3p dA8Atrong phimug4Pmdm3, cádLzzmj7bch dLzzmj7btốt nhấtdLzzmj7b ldA8Aà ddA8Aùng nội lug4Pmdm3ực tug4Pmdm3rị tug4Pmdm3hương đdLzzmj7búng không?

- ĐiềdLzzmj7bu dLzzmj7bđó ldA8Aà đương nhiên.

- VậydLzzmj7b vdA8Aiệc đidLzzmj7b vug4Pmdm3ề giữa ug4Pmdm3chỗ ndLzzmj7bày vdA8Aà núidA8A HổdLzzmj7b dLzzmj7bGầm, dùngdLzzmj7b nộdLzzmj7bi tdLzzmj7bức kug4Pmdm3ết dA8Athành mdLzzmj7bột viênug4Pmdm3 đơndA8A dượcug4Pmdm3 dLzzmj7bcó thểug4Pmdm3 giug4Pmdm3úp tôi ug4Pmdm3 không dLzzmj7bsợ lạnhug4Pmdm3, kug4Pmdm3hông sợdA8A nóndA8Ag, códA8A pdA8Ahải cũngug4Pmdm3 cầndA8A dA8Ađến phdA8Aáp dA8Alực dLzzmj7bmới ug4Pmdm3làm được?

Ngưu Bôug4Pmdm3n dA8Achậm rãdA8Ai gdA8Aật đầu,dA8A ngừng lạidA8A giâug4Pmdm3y lát,dLzzmj7b dA8Aanh tdA8Aa nug4Pmdm3ói tiếp:

- CảdLzzmj7b vếdA8At tícug4Pmdm3h kidA8Aa nữa.

Tôi sug4Pmdm3ờ tug4Pmdm3ay ldLzzmj7bên cổ.

Cứ dA8Acoi ug4Pmdm3là tôug4Pmdm3i đầdLzzmj7bn dLzzmj7bđộn thì đdLzzmj7bến giờdA8A ug4Pmdm3phút ndA8Aày cũdA8Ang đoándLzzmj7b đượcdA8A dA8Ara, vug4Pmdm3ết tdA8Aích đóug4Pmdm3 cdA8Aơ bảndA8A khug4Pmdm3ông pug4Pmdm3hải lug4Pmdm3à dấug4Pmdm3u ấndA8A nụ hônug4Pmdm3 gì.

Sao phảug4Pmdm3i làdLzzmj7bm nhữdLzzmj7bng ug4Pmdm3điều này? Tạiug4Pmdm3 dLzzmj7bsao dA8Acứ phảug4Pmdm3i tug4Pmdm3ự tỏdA8A rdA8Aa mug4Pmdm3ạnh mdA8Aẽ? ug4Pmdm3Đúng ldLzzmj7bà dA8Ađồ cug4Pmdm3on dLzzmj7bhổ ngốcdLzzmj7b nghếch...