Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG 1mkaP0 yZ5kwnvf- SotR3vPETình trạmkaPng vết thương

 

Sau khyZ5kwnvfi bốmkaP mẹSotR3vPE yZ5kwnvfđi cSotR3vPEhơi một vòngmkaP thỏSotR3vPEa tmkaPhê vềmkaP nước,mkaP giữayZ5kwnvf chuySotR3vPEến yZ5kwnvfđi phảiyZ5kwnvf chuyểyZ5kwnvfn sanSotR3vPEg mkaPđi tyZ5kwnvfàu SotR3vPEhỏa SotR3vPEnên tmkaPranh tmkaPhủ mang cSotR3vPEho tyZ5kwnvfôi yZ5kwnvfđồ ăn,mkaP SotR3vPEđồ cyZ5kwnvfhơi lẫnmkaP đSotR3vPEồ yZ5kwnvfdùng, nhânSotR3vPE tiệnyZ5kwnvf cũyZ5kwnvfng ghéSotR3vPE thyZ5kwnvfăm luôSotR3vPEn, khônmkaPg ngờ cònyZ5kwnvf yZ5kwnvfnhân tmkaPiện ngắmSotR3vPE đyZ5kwnvfược cảmkaP mkaPthân tyZ5kwnvfhể đyZ5kwnvfẹp tươyZ5kwnvfi nyZ5kwnvfhư yZ5kwnvfhoa củamkaP mSotR3vPEột tyZ5kwnvfên yZ5kwnvfcon tSotR3vPErai lSotR3vPEạ mặt...

Về yZ5kwnvfvấn SotR3vPEđề ymkaPêu đươnSotR3vPEg, tôi tươngSotR3vPE đốimkaP tựSotR3vPE yZ5kwnvfdo. NSotR3vPEgay từyZ5kwnvf nmkaPhỏ tôSotR3vPEi đãmkaP luônyZ5kwnvf tyZ5kwnvfâm niệmSotR3vPE "LyZ5kwnvfà comkaPn gái,yZ5kwnvf phải SotR3vPE yêu ngườiyZ5kwnvf đànSotR3vPE ônmkaPg tửyZ5kwnvf tyZ5kwnvfế". TSotR3vPErên mkaPcon yZ5kwnvfđường yêu,mkaP tyZ5kwnvfôi yZ5kwnvfchạy hùSotR3vPEng hSotR3vPEục, chếyZ5kwnvft cũng yZ5kwnvfkhông ngoáyZ5kwnvfi đyZ5kwnvfầu lại.

Bố mẹmkaP SotR3vPEluôn ápSotR3vPE dụng phyZ5kwnvfương phápSotR3vPE mkaPgiáo dụcmkaP rấtmkaP mkaPphóng SotR3vPEkhoáng vSotR3vPEới mkaPtôi, chSotR3vPEỉ cóyZ5kwnvf duyZ5kwnvfy nhSotR3vPEất SotR3vPEhai yêmkaPu cầu,yZ5kwnvf mộmkaPt là "PhảiSotR3vPE họcSotR3vPE tốSotR3vPEt", hSotR3vPEai SotR3vPElà mkaP"Không đượcyZ5kwnvf chịSotR3vPEu thiệt".

Về yêSotR3vPEu cầSotR3vPEu thứmkaP haimkaP, cụ tSotR3vPEhể đốiSotR3vPE vớimkaP vmkaPấn đyZ5kwnvfề SotR3vPEquan hệmkaP mkaPnam nyZ5kwnvfữ, mẹyZ5kwnvf yZ5kwnvftôi giảmkaPi thíchyZ5kwnvf: TrSotR3vPEước yZ5kwnvfkhi SotR3vPEcó đượcmkaP tờSotR3vPE đăng kýyZ5kwnvf yZ5kwnvfkết hyZ5kwnvfôn, nhấtmkaP địnhmkaP phảiyZ5kwnvf giữyZ5kwnvf chiyZ5kwnvfến lũyZ5kwnvfy yZ5kwnvfcủa mình.

Vì tyZ5kwnvfhế, cảnhyZ5kwnvf tưmkaPợng ngày hômkaPm namkaPy hmkaPoàn toànyZ5kwnvf nóiyZ5kwnvf rSotR3vPEõ rằng,SotR3vPE chSotR3vPEiến lũyZ5kwnvfy củayZ5kwnvf tSotR3vPEôi đSotR3vPEã thấSotR3vPEt thủ...

Tôi nghSotR3vPEĩ mìnyZ5kwnvfh SotR3vPEnên lắcyZ5kwnvf lắcyZ5kwnvf cái đầuyZ5kwnvf nSotR3vPEhư vyZ5kwnvfừa yZ5kwnvfcắn thuốSotR3vPEc, đểyZ5kwnvf nhữnSotR3vPEg dòyZ5kwnvfng nướcmkaP mSotR3vPEắt yZ5kwnvfđau khổmkaP yZ5kwnvfbay tứyZ5kwnvf tmkaPung, đồyZ5kwnvfng thời khócmkaP nấcyZ5kwnvf lên,mkaP nSotR3vPEói nmkaPhững câmkaPu thừyZ5kwnvfa thãiSotR3vPE nhưyZ5kwnvf: "mkaPKhông pyZ5kwnvfhải vậy,SotR3vPE khyZ5kwnvfông phảmkaPi vmkaPậy, không phảiyZ5kwnvf nhưSotR3vPE mkaPbố SotR3vPEmẹ yZ5kwnvftrông thấmkaPy, yZ5kwnvfbố mẹmkaP hãSotR3vPEy mkaPnghe cSotR3vPEon yZ5kwnvfgiải thích..."

Nhưng tôiSotR3vPE lạSotR3vPEi kSotR3vPEhông nhẫn mkaPtâm nhìyZ5kwnvfn thmkaPấy SotR3vPEbố myZ5kwnvfẹ ởmkaP tuổimkaP nàySotR3vPE rồiSotR3vPE mkaPmà SotR3vPEvẫn phyZ5kwnvfải nhảyZ5kwnvfy bổyZ5kwnvf lên,mkaP bịtSotR3vPE taiSotR3vPE, quáyZ5kwnvft mắmkaPng: "Con nóSotR3vPEi đi,SotR3vPE mkaPcon mkaPnói mkaPxem chSotR3vPEuyện nàySotR3vPE làyZ5kwnvf thếSotR3vPE nàSotR3vPEo, mẹSotR3vPE khyZ5kwnvfông ngheyZ5kwnvf, mẹSotR3vPE không mkaPnghe, mSotR3vPEẹ kyZ5kwnvfhông muốnSotR3vPE nghyZ5kwnvfe gyZ5kwnvfì hết...".

Nghĩ vậy,mkaP tmkaPôi chyZ5kwnvfuẩn yZ5kwnvfbị nhảy rSotR3vPEa ôyZ5kwnvfm chânmkaP họ,mkaP gyZ5kwnvfào khmkaPóc: mkaP"Bố SotR3vPEmẹ ơi,mkaP comkaPn SotR3vPExin lỗimkaP SotR3vPEbố mẹ,SotR3vPE comkaPn lSotR3vPEà đmkaPứa bất hiếuyZ5kwnvf, bốSotR3vPE yZ5kwnvfmẹ cứSotR3vPE mkaPcoi nyZ5kwnvfhư kyZ5kwnvfhông yZ5kwnvfcó yZ5kwnvfđứa cmkaPon gSotR3vPEái này...".

Kết qyZ5kwnvfuả yZ5kwnvflà cảmSotR3vPE xyZ5kwnvfúc của yZ5kwnvftôi vẫSotR3vPEn chSotR3vPEưa bộcyZ5kwnvf mkaPlộ thìSotR3vPE yZ5kwnvfbố mẹSotR3vPE đSotR3vPEã nhẹmkaP nhàmkaPng rờmkaPi khỏiSotR3vPE phòngmkaP SotR3vPEngủ, cònSotR3vPE tSotR3vPEâm mkaPlý đóng cửamkaP yZ5kwnvflại cmkaPho chSotR3vPEúng tôi.

Gene mkaPdi truyềnSotR3vPE củSotR3vPEa loài yZ5kwnvfngười vmkaPô cùngSotR3vPE mạnmkaPh, mkaPcó tyZ5kwnvfhể smkaPinh rSotR3vPEa mộtSotR3vPE đmkaPứa cmkaPon cómkaP mkaPhệ thốngyZ5kwnvf thSotR3vPEần kimkaPnh vữyZ5kwnvfng hơnSotR3vPE cả SotR3vPE tòa nSotR3vPEhà SotR3vPEđô thị,SotR3vPE tyZ5kwnvfhì cấuyZ5kwnvf tạoyZ5kwnvf bộyZ5kwnvf phậnSotR3vPE cmkaPủa byZ5kwnvfên mkaPcấp tSotR3vPEinh trùmkaPng vSotR3vPEà byZ5kwnvfên noãmkaPn tửmkaP tuyệtyZ5kwnvf đối kmkaPhông đượcyZ5kwnvf phéSotR3vPEp SotR3vPExem thường.

Do đó,mkaP tôimkaP cóSotR3vPE mkaPlý SotR3vPEdo tinmkaP tưởng rằnmkaPg, mkaPđối vớimkaP bốSotR3vPE mẹmkaP tôi,mkaP việSotR3vPEc tậnSotR3vPE mắtmkaP nhìnSotR3vPE thấymkaP cSotR3vPEon SotR3vPEgái SotR3vPEchưa kếtSotR3vPE SotR3vPEhôn đyZ5kwnvfã sốyZ5kwnvfng chung mkaPvới mộtmkaP ngườiSotR3vPE đànyZ5kwnvf SotR3vPEông, thựcmkaP rSotR3vPEa cyZ5kwnvfhỉ lmkaPà chuySotR3vPEện SotR3vPEto yZ5kwnvfhơn hạtyZ5kwnvf vừnyZ5kwnvfg, hSotR3vPEạt đỗSotR3vPE một yZ5kwnvf chút yZ5kwnvfmà thôi.

Đương nhiênyZ5kwnvf, tmkaPôi càng yZ5kwnvf có lyZ5kwnvfý dmkaPo yZ5kwnvftin rằng,mkaP tấtmkaP cảmkaP SotR3vPEthực chấtSotR3vPE làyZ5kwnvf yZ5kwnvfsự yêSotR3vPEn lặmkaPng trướyZ5kwnvfc cơnmkaP bão...

Tôi SotR3vPEkhông biếtmkaP hoạtSotR3vPE động tâmkaPm lSotR3vPEý củaSotR3vPE ThSotR3vPEương yZ5kwnvfNgô cómkaP phoSotR3vPEng mkaPphú đamkaP dạyZ5kwnvfng nhmkaPư tômkaPi khôngSotR3vPE, cmkaPhỉ tmkaPhấy byZ5kwnvfàn tayZ5kwnvfy bị mkaPtôi nắmkaPm SotR3vPElấy yZ5kwnvfcủa hmkaPắn lúSotR3vPEc lạnh,SotR3vPE yZ5kwnvflúc nóngmkaP SotR3vPEvà còmkaPn mkaPkèm thyZ5kwnvfeo triệuyZ5kwnvf chmkaPứng cmkaPủa bệnh ParSotR3vPEkinson1 nữa.

1 BệnSotR3vPEh PSotR3vPEarkinson (hay SotR3vPEcòn gyZ5kwnvfọi làyZ5kwnvf PDyZ5kwnvf) SotR3vPElà yZ5kwnvfmột mkaPloại yZ5kwnvfrối loạmkaPn thSotR3vPEoái mkaPhóa yZ5kwnvfcủa hmkaPệ thầnmkaP kyZ5kwnvfinh trmkaPung ươnmkaPg, làSotR3vPEm suy yZ5kwnvfyếu khảyZ5kwnvf nănmkaPg vậmkaPn độnmkaPg, lờiyZ5kwnvf nóyZ5kwnvfi, vSotR3vPEà cácSotR3vPE chứcSotR3vPE nmkaPăng khác.SotR3vPETriệu chứngmkaP vậyZ5kwnvfn động củamkaP bệnhmkaP làSotR3vPE SotR3vPErun, SotR3vPEcứng, chSotR3vPEậm chyZ5kwnvfạp, tmkaPư tmkaPhế bấyZ5kwnvft ổnSotR3vPE định.

Tôi hắnmkaPg yZ5kwnvfgiọng mkaPan ủi:

- ĐómkaP mkaPlà bốmkaP mẹSotR3vPE tmkaPôi. ASotR3vPEnh yên tSotR3vPEâm đi.mkaP HọSotR3vPE đềuyZ5kwnvf lyZ5kwnvfà nhyZ5kwnvfững côyZ5kwnvfng dânSotR3vPE yZ5kwnvftốt luyZ5kwnvfôn SotR3vPEtuân thủmkaP phmkaPáp lmkaPuật, sẽSotR3vPE kyZ5kwnvfhông làm gìyZ5kwnvf bạomkaP lựcSotR3vPE đâu.

Thương NgôyZ5kwnvf lặngyZ5kwnvf lyZ5kwnvfẽ kéyZ5kwnvfo chăn lênSotR3vPE rSotR3vPEồi tyZ5kwnvfhu mìnhSotR3vPE SotR3vPEvào yZ5kwnvfđó, SotR3vPEtôi đànhSotR3vPE phảmkaPi thSotR3vPEay đổSotR3vPEi cáchyZ5kwnvf nói:

- MẹSotR3vPE tômkaPi làmkaP giảngmkaP vyZ5kwnvfiên dạy SotR3vPEMỹ thumkaPật tronSotR3vPEg trưyZ5kwnvfờng đạiSotR3vPE họcSotR3vPE. yZ5kwnvfTrong cumkaPộc đờimkaP SotR3vPEnày, SotR3vPEviệc SotR3vPEbà nhyZ5kwnvfìn thSotR3vPEấy đàn ôngSotR3vPE khômkaPng yZ5kwnvfmặc quầnyZ5kwnvf áoyZ5kwnvf SotR3vPEcòn nhiềumkaP yZ5kwnvfhơn cảSotR3vPE việcSotR3vPE amkaPnh tSotR3vPErông thSotR3vPEấy mkaPhổ cSotR3vPEái kyZ5kwnvfhỏa mkaPthân cyZ5kwnvfhạy. Bố mkaPtôi lmkaPại cSotR3vPEàng khyZ5kwnvfông mkaPvấn đmkaPề. CmkaPái amkaPnh cómkaP tyZ5kwnvfhì SotR3vPEông SotR3vPEấy SotR3vPEcũng có,yZ5kwnvf chyZ5kwnvfẳng việSotR3vPEc mkaPgì phảyZ5kwnvfi mất mặt.

Thương NmkaPgô lặSotR3vPEng lẽmkaP trùmkaPm chăn lêmkaPn mặt.

Dù thSotR3vPEế nàmkaPo, cSotR3vPEon dmkaPâu xấuSotR3vPE đến yZ5kwnvfmấy cũngSotR3vPE pSotR3vPEhải gặpyZ5kwnvf byZ5kwnvfố mSotR3vPEẹ chồng,mkaP coSotR3vPEn thyZ5kwnvfú đSotR3vPEẹp mkaPcũng vậy,SotR3vPE khônSotR3vPEg tyZ5kwnvfhoát SotR3vPEkhỏi sốyZ5kwnvf mệnh bịSotR3vPE kémkaPo rSotR3vPEa yZ5kwnvfngoài triSotR3vPEển lãm.

May mSotR3vPEà tủSotR3vPE quầnyZ5kwnvf áoyZ5kwnvf ở tromkaPng phòngSotR3vPE tmkaPôi. SaSotR3vPEu khmkaPi SotR3vPEăn mkaPmặc chỉnhmkaP tề,mkaP mkaPtôi vàmkaP ThươSotR3vPEng NyZ5kwnvfgô yZ5kwnvfđàng hoàmkaPng, nghiêyZ5kwnvfm chỉnh từSotR3vPE trmkaPong SotR3vPEphòng bướmkaPc ra.

Bố tmkaPôi đSotR3vPEang gáyZ5kwnvfc châSotR3vPEn lên xeSotR3vPEm tmkaPivi ởmkaP phSotR3vPEòng SotR3vPEkhách, cònSotR3vPE yZ5kwnvfmẹ thmkaPì bậyZ5kwnvfn làSotR3vPEm bữyZ5kwnvfa smkaPáng tronSotR3vPEg bếSotR3vPEp. KhônmkaPg khí gSotR3vPEia đìyZ5kwnvfnh rấmkaPt hòamkaP nmkaPhã, yZ5kwnvfvui vẻ.

Trông thSotR3vPEấy chmkaPúng mkaPtôi, bmkaPố cười, gậSotR3vPEt đầumkaP chmkaPào, nói:

- DmkaPậy yZ5kwnvfrồi đấymkaP à?

Mẹ tôyZ5kwnvfi lạiyZ5kwnvf tiệnmkaP miệngyZ5kwnvf hỏi:

- CyZ5kwnvfon yêyZ5kwnvfu, cmkaPon muSotR3vPEa bánh yZ5kwnvfbao yZ5kwnvfchay nàmkaPy ởyZ5kwnvf đâuyZ5kwnvf mkaPthế? BmkaPố vyZ5kwnvfà SotR3vPEmẹ yZ5kwnvftìm yZ5kwnvfmãi mmkaPà kmkaPhông muSotR3vPEa được.

Tôi lắmkaPc đầu:

- yZ5kwnvfCon khônyZ5kwnvfg biết...

Mẹ tSotR3vPEôi nyZ5kwnvfgạc nhiên:

- KhômkaPng phmkaPải cmkaPon mua sao?

Thương NgyZ5kwnvfô nhỏmkaP nhẹyZ5kwnvf đáp:

- BánhmkaP yZ5kwnvfbao cSotR3vPEhay đóyZ5kwnvf SotR3vPEmua ở tiệmyZ5kwnvf bánmkaPh yZ5kwnvfbao TSotR3vPEiểu DmkaPương, cSotR3vPEách đâmkaPy khoyZ5kwnvfảng yZ5kwnvfhơn bmkaPa cmkaPây smkaPố ạ.

Mẹ tôimkaP mkaPquan yZ5kwnvfsát hyZ5kwnvfắn mộtyZ5kwnvf lúc, gậtSotR3vPE yZ5kwnvfgật yZ5kwnvfđầu nhưngyZ5kwnvf nétSotR3vPE myZ5kwnvfặt càyZ5kwnvfng lộSotR3vPE mkaPvẻ SotR3vPEngạc nhimkaPên hơn.

Là cmkaPon gáiSotR3vPE ruộtyZ5kwnvf củayZ5kwnvf mkaPmẹ, tôi nghyZ5kwnvfĩ mìnhmkaP mkaPcó yZ5kwnvfthể SotR3vPEhiểu mkaPvì samkaPo mkaPcó sựyZ5kwnvf nSotR3vPEgạc nSotR3vPEhiên này.

Hiển mkaPnhiên vyZ5kwnvfiệc yZ5kwnvfđi xyZ5kwnvfa như vậyyZ5kwnvf SotR3vPEchỉ đểSotR3vPE mmkaPua mấSotR3vPEy cmkaPái mkaPbánh bayZ5kwnvfo chSotR3vPEay homkaPàn toàmkaPn khômkaPng thểmkaP giảimkaP thícyZ5kwnvfh đượcSotR3vPE tyZ5kwnvfại sao yZ5kwnvfsau kSotR3vPEhi muyZ5kwnvfa về,yZ5kwnvf ThươngyZ5kwnvf NSotR3vPEgô khyZ5kwnvfông yZ5kwnvfgọi tôimkaP dậySotR3vPE ănmkaP SotR3vPEngay cmkaPho nónSotR3vPEg mmkaPà lạSotR3vPEi cởiyZ5kwnvf mkaPsạch đồ yZ5kwnvfra qyZ5kwnvfuấn SotR3vPElấy tôi...

Tuy nhiêSotR3vPEn, nhậmkaPn thấySotR3vPE sự tìnSotR3vPEh nguyệnSotR3vPE yZ5kwnvfhao mkaPcông tốnmkaP sSotR3vPEức chuẩnmkaP bịmkaP bữayZ5kwnvf sánmkaPg mkaPcho yZ5kwnvftôi củmkaPa hắn,yZ5kwnvf nSotR3vPEên sắyZ5kwnvfc mặtSotR3vPE mẹ yZ5kwnvftôi cũSotR3vPEng cóSotR3vPE cyZ5kwnvfhút nhâmkaPn từ.

Tôi chộpmkaP lấymkaP thờiSotR3vPE cơmkaP giới thiệu:

- BmkaPố, mẹ,mkaP đâmkaPy làmkaP ThSotR3vPEương Ngô... yZ5kwnvf- NghSotR3vPEĩ myZ5kwnvfột yZ5kwnvflát, tôyZ5kwnvfi vộyZ5kwnvfi vSotR3vPEàng nóimkaP mkaPthêm cmkaPả họSotR3vPE: yZ5kwnvf- PyZ5kwnvfhó yZ5kwnvfThương Ngô.

Lúc yZ5kwnvfnày, ayZ5kwnvfnh chànyZ5kwnvfg Thương NgSotR3vPEô áSotR3vPEo quầnyZ5kwnvf chỉnhSotR3vPE tyZ5kwnvfề, cửyZ5kwnvf cmkaPhỉ thanSotR3vPEh thoátSotR3vPE bSotR3vPEước lêSotR3vPEn nửamkaP bước,mkaP hơiyZ5kwnvf cúiyZ5kwnvf người. SotR3vPENét mặtyZ5kwnvf SotR3vPEvà yZ5kwnvfgiọng SotR3vPEnói lmkaPễ phémkaPp, từSotR3vPE tmkaPốn đếnSotR3vPE nSotR3vPEỗi yZ5kwnvfkhông nmkaPhận thấyyZ5kwnvf mkaPvẻ mkaPcăng thmkaPẳng nào:

- CháSotR3vPEu chmkaPào haSotR3vPEi bác.

Tôi hyZ5kwnvfết smkaPức ngạcyZ5kwnvf nhiên.

Vì tryZ5kwnvfước đóyZ5kwnvf tôSotR3vPEi thựcmkaP ra mkaP có chSotR3vPEút lSotR3vPEo lyZ5kwnvfắng, kSotR3vPEhông biếtyZ5kwnvf SotR3vPEnên đểmkaP yZ5kwnvfThương SotR3vPENgô gọimkaP bốyZ5kwnvf SotR3vPEmẹ mìmkaPnh yZ5kwnvfnhư thSotR3vPEế mkaPnào. VịyZ5kwnvf thần tyZ5kwnvfiên mkaPhai nghyZ5kwnvfìn tuổimkaP vmkaPà ngườSotR3vPEi SotR3vPEphàm mkaPtrần mấmkaPy cSotR3vPEhục tuSotR3vPEổi, SotR3vPEcho dùmkaP ởmkaP phươnmkaPg diệnyZ5kwnvf tuổi táyZ5kwnvfc SotR3vPEhay cyZ5kwnvfấp mkaPbậc mkaPđều khôyZ5kwnvfng dSotR3vPEễ phânmkaP yZ5kwnvfvai SotR3vPEvế. KhônSotR3vPEg ngờSotR3vPE mkaPhắn lạmkaPi gọSotR3vPEi trơnyZ5kwnvf tyZ5kwnvfru, không mkaPchút SotR3vPEdo dựyZ5kwnvf đyZ5kwnvfến thế.

Bố tSotR3vPEôi đứngyZ5kwnvf lmkaPên, bắt SotR3vPE tay thyZ5kwnvfân mậtSotR3vPE vớimkaP TyZ5kwnvfhương NgôSotR3vPE, nói:

- TômkaPi gọiyZ5kwnvf cháuyZ5kwnvf làyZ5kwnvf Tiểu PhóSotR3vPE khyZ5kwnvfông vấmkaPn đềyZ5kwnvf yZ5kwnvfgì chứ?

- SotR3vPEDạ. KhônSotR3vPEg vấnSotR3vPE SotR3vPEđề gyZ5kwnvfì ạ.

Bố tôiyZ5kwnvf nởSotR3vPE nụSotR3vPE cưmkaPời hiền hòa,yZ5kwnvf thânmkaP mậtyZ5kwnvf nói:

- yZ5kwnvfĐi yZ5kwnvfnào. ChyZ5kwnvfúng SotR3vPEta ra nyZ5kwnvfgoài hyZ5kwnvfút điếuSotR3vPE thuốc.

Thương NgôyZ5kwnvf sữnSotR3vPEg người.

- ChSotR3vPEáu khôngSotR3vPE SotR3vPEhút thuốc sao?

Thương yZ5kwnvfNgô vộiyZ5kwnvf gậtyZ5kwnvf đầu, nói:

- ĐươyZ5kwnvfng nhSotR3vPEiên lmkaPà cmkaPó ạ. CyZ5kwnvfhỉ cómkaP điyZ5kwnvfều, cyZ5kwnvfháu... đúmkaPng lúcmkaP mkaPcháu hyZ5kwnvfút hSotR3vPEết tmkaPhuốc rồi.

- KhôyZ5kwnvfng yZ5kwnvfsao, hSotR3vPEút thuốc mkaPcủa bác.

Bố tyZ5kwnvfôi hyZ5kwnvfào yZ5kwnvfphóng rútSotR3vPE từ tmkaProng túmkaPi rSotR3vPEa bamkaPo tyZ5kwnvfhuốc SotR3vPEvà chiyZ5kwnvfếc byZ5kwnvfật lửSotR3vPEa mkaPrồi chậmSotR3vPE rãSotR3vPEi điyZ5kwnvf mkaPra trưyZ5kwnvfớc, mkaPra đmkaPến cửamkaP lại SotR3vPE nói thêm:

- TrờSotR3vPEi lạnhmkaP yZ5kwnvfthế này, nhânSotR3vPE tSotR3vPEiện tSotR3vPEa mkaPra yZ5kwnvfngoài umkaPống mkaPly rượumkaP mkaPcho ấmyZ5kwnvf người.

Sắc mặtyZ5kwnvf yZ5kwnvfThương NgôSotR3vPE bỗng trởSotR3vPE nmkaPên trắngSotR3vPE bệyZ5kwnvfch, hắnyZ5kwnvf khẽyZ5kwnvf mkaPrít mộyZ5kwnvft câmkaPu yZ5kwnvfqua kyZ5kwnvfẽ răng:

- mkaPNhà mkaPem đyZ5kwnvfúng yZ5kwnvflà có thóiyZ5kwnvf queyZ5kwnvfn sángSotR3vPE sớmSotR3vPE đãSotR3vPE uốnSotR3vPEg rượu...

Tôi thấySotR3vPE yZ5kwnvftình hình khôngmkaP mkaPổn, SotR3vPEvội yZ5kwnvfkéo tSotR3vPEay mkaPhắn lạiyZ5kwnvf, thầmSotR3vPE thì:

- ĐừmkaPng cóyZ5kwnvf nSotR3vPEói vớiyZ5kwnvf yZ5kwnvftôi là amkaPnh khôngmkaP mkaPbiết húyZ5kwnvft thuốc,SotR3vPE uốnmkaPg rượuyZ5kwnvf đmkaPấy nhé.

Hắn khônmkaPg mkaPtrả lờSotR3vPEi, ánh mSotR3vPEắt tỏyZ5kwnvf SotR3vPEvẻ khyZ5kwnvfông hềmkaP SotR3vPEsợ chết,yZ5kwnvf giyZ5kwnvfống nyZ5kwnvfhư vịmkaP SotR3vPEanh hùngyZ5kwnvf mkaPhy SotR3vPEsinh vSotR3vPEì yZ5kwnvfnghĩa lớn,mkaP ngmkaPẩng cao đSotR3vPEầu yZ5kwnvfbước đi.

Tôi vyZ5kwnvfà mẹyZ5kwnvf yZ5kwnvfthong thảSotR3vPE ănSotR3vPE xong byZ5kwnvfữa yZ5kwnvfsáng, hSotR3vPEai ngườiSotR3vPE SotR3vPEvẫn chưayZ5kwnvf về.

- ThmkaPeo mẹ,mkaP bốyZ5kwnvf smkaPẽ lmkaPàm gì ThươngmkaP Ngô?

Mẹ tyZ5kwnvfôi mkaPvừa quyZ5kwnvfét dọn pmkaPhòng vừSotR3vPEa lạnhyZ5kwnvf mkaPlùng đáp:

- ViệyZ5kwnvfc SotR3vPEcủa đàmkaPn ônSotR3vPEg, phụ yZ5kwnvfnữ khônmkaPg yZ5kwnvfcần biết.

Sau khmkaPi yZ5kwnvfđã dọnyZ5kwnvf SotR3vPEdẹp xongSotR3vPE xuôi, mkaPgiọng mkaPmẹ yZ5kwnvfvẫn lạnhSotR3vPE lùng:

- SmkaPao yZ5kwnvfkhông thấySotR3vPE dụnyZ5kwnvfg cụ phònSotR3vPEg tmkaPránh củyZ5kwnvfa cáSotR3vPEc SotR3vPEcon đâu?

Tôi nhấtyZ5kwnvf thờiyZ5kwnvf khônmkaPg mkaPphản ứng gì,yZ5kwnvf mkaPmẹ nómkaPi tiếp:

- CoSotR3vPEn SotR3vPEvà mkaPbố comkaPn đmkaPều không phảSotR3vPEi làyZ5kwnvf nyZ5kwnvfhững ngườimkaP bSotR3vPEảo thủ,yZ5kwnvf luômkaPn SotR3vPEcó SotR3vPEquan niSotR3vPEệm hyZ5kwnvfiện đyZ5kwnvfại. NhưyZ5kwnvfng coyZ5kwnvfn yZ5kwnvfà, SotR3vPEdù cho rằngyZ5kwnvf sốngmkaP SotR3vPEchung trướcSotR3vPE mkaPhôn nhâmkaPn khônmkaPg thimkaPệt mkaPthòi gSotR3vPEì, nhưngSotR3vPE chưSotR3vPEa cướiSotR3vPE đãyZ5kwnvf mang bmkaPầu thSotR3vPEì ngườiSotR3vPE cyZ5kwnvfhịu thiệtyZ5kwnvf chắyZ5kwnvfc chắnyZ5kwnvf làSotR3vPE SotR3vPEcon đấy.

Tôi hiyZ5kwnvfểu mkaPra rồiyZ5kwnvf, yZ5kwnvfý của mẹSotR3vPE làSotR3vPE tSotR3vPErong nhmkaPà lúcSotR3vPE nyZ5kwnvfào cũyZ5kwnvfng pyZ5kwnvfhải cyZ5kwnvfó byZ5kwnvfao caSotR3vPEo syZ5kwnvfu DurmkaPex yZ5kwnvfdự phòng...

- MSotR3vPEẹ, cyZ5kwnvfon vàyZ5kwnvf ayZ5kwnvfnh tyZ5kwnvfa thSotR3vPEật sự khôSotR3vPEng phải...

- ThyZ5kwnvfôi được,mkaP tyZ5kwnvfhôi mkaPđược, chuyện củamkaP cyZ5kwnvfon, yZ5kwnvfbố myZ5kwnvfẹ kSotR3vPEhông quản.

Mẹ gạtSotR3vPE phSotR3vPEăng lờiyZ5kwnvf giải thíchSotR3vPE cyZ5kwnvfủa tôi,mkaP thẳnSotR3vPEg SotR3vPEthừng đSotR3vPEến nỗiSotR3vPE khSotR3vPEiến SotR3vPEtôi phảiSotR3vPE rơyZ5kwnvfi lệ.mkaP TiếSotR3vPEp đómkaP, yZ5kwnvfmẹ mkaPlại vỗyZ5kwnvf má tôiSotR3vPE SotR3vPEan ủi:

- AnyZ5kwnvfh cyZ5kwnvfhàng đóyZ5kwnvf đượcmkaP đấy. QmkaPuả nhiyZ5kwnvfên kyZ5kwnvfhông hmkaPổ mkaPlà SotR3vPEcon cáiyZ5kwnvf mẹ,mkaP SotR3vPErất byZ5kwnvfiết chọnSotR3vPE người.

Tôi cườimkaP gượngmkaP, nói:

- yZ5kwnvfMẹ mkaPthấy vSotR3vPEóc dámkaPng của ngườimkaP yZ5kwnvfta đẹpyZ5kwnvf à...

- mkaPCon thmkaPì SotR3vPEbiết cáiyZ5kwnvf gì? KhimkaP kmkaPhông cmkaPó quầnmkaP áomkaP mkaPche đậSotR3vPEy chmkaPính lyZ5kwnvfà lúSotR3vPEc dễSotR3vPE nhậnSotR3vPE SotR3vPEra bảyZ5kwnvfn yZ5kwnvfchất mkaPcon nSotR3vPEgười nhất.

Tôi tiSotR3vPEn rằnSotR3vPEg, đâSotR3vPEy mkaPlà nhữngmkaP lời tmkaPâm huyếtmkaP SotR3vPEtừ kSotR3vPEinh nghiệmyZ5kwnvf yZ5kwnvfcủa mẹ.

Nhớ năSotR3vPEm mkaPđó, vìSotR3vPE mẹmkaP SotR3vPEvào nhầm phSotR3vPEòng mkaPtắm SotR3vPEnam siSotR3vPEnh tmkaProng tryZ5kwnvfường, giữaSotR3vPE tiếnyZ5kwnvfg SotR3vPEhò hyZ5kwnvfét củyZ5kwnvfa đámSotR3vPE naSotR3vPEm SotR3vPEsinh, mẹyZ5kwnvf ngắyZ5kwnvfm trúng mộtSotR3vPE ngườimkaP dùSotR3vPE khyZ5kwnvfông mảnSotR3vPEh vSotR3vPEải chmkaPe thyZ5kwnvfân nhmkaPưng lmkaPại hùnyZ5kwnvfg dũnSotR3vPEg, thảmkaPn nyZ5kwnvfhiên đứng trướcSotR3vPE mmkaPặt mẹ.yZ5kwnvf NgườimkaP đóyZ5kwnvf saSotR3vPEu nàyZ5kwnvfy làmkaP yZ5kwnvfbố tôi.

Dù saSotR3vPEu mkaPnày bmkaPố yZ5kwnvftôi cmkaPó chủ độngSotR3vPE thừamkaP yZ5kwnvfnhận, lúmkaPc đyZ5kwnvfó dyZ5kwnvfo bSotR3vPEố vừayZ5kwnvf uốngSotR3vPE mộtyZ5kwnvf lítSotR3vPE rượumkaP NhịyZ5kwnvf CômkaP ĐyZ5kwnvfầu cmkaPùng vớiyZ5kwnvf bạnmkaP, dẫn đyZ5kwnvfến chóngmkaP mặtSotR3vPE, mkaPhoa mmkaPắt, yZ5kwnvfdây thyZ5kwnvfần SotR3vPEkinh tạmmkaP thyZ5kwnvfời têyZ5kwnvf liệtyZ5kwnvf nSotR3vPEên yZ5kwnvfhoàn toàmkaPn kyZ5kwnvfhông biết chuyệnyZ5kwnvf gìSotR3vPE đanyZ5kwnvfg xmkaPảy ra...

Vừa SotR3vPEnghĩ SotR3vPEđến đâyZ5kwnvfy, tôiyZ5kwnvf bỗng ngửiyZ5kwnvf thmkaPấy mSotR3vPEùi mkaPrượu, troyZ5kwnvfng yZ5kwnvflòng chưaSotR3vPE kịmkaPp thSotR3vPEan SotR3vPEthầm mộSotR3vPEt cSotR3vPEâu "HỏngSotR3vPE rồyZ5kwnvfi", thì đãyZ5kwnvf nSotR3vPEghe tmkaPhấy tiếmkaPng bSotR3vPEước chmkaPân nặngSotR3vPE SotR3vPEnề, SotR3vPEsau đmkaPó SotR3vPEtrông tmkaPhấy bốSotR3vPE tSotR3vPEôi SotR3vPEdìu ThươngmkaP Ngô yZ5kwnvflảo đmkaPảo mkaPtiến vào.

Tửu lượnyZ5kwnvfg củyZ5kwnvfa SotR3vPEbố tôyZ5kwnvfi mkaPrất khá, ôngyZ5kwnvf gầmkaPn nhSotR3vPEư khôSotR3vPEng mkaPcó đốiSotR3vPE thmkaPủ. mkaPĐôi SotR3vPElúc tôyZ5kwnvfi cyZ5kwnvfòn nmkaPghi nSotR3vPEgờ rmkaPằng cóyZ5kwnvf kmkaPhi bốmkaP từng làyZ5kwnvf ngườiSotR3vPE làmkaPm rưSotR3vPEợu tmkaPrên thSotR3vPEiên đìnhSotR3vPE, vìSotR3vPE uốngyZ5kwnvf trộyZ5kwnvfm rượumkaP nênyZ5kwnvf bịSotR3vPE đSotR3vPEày xumkaPống trần gian.

Nhưng dyZ5kwnvfù mkaPcó gặmkaPp phải tiênmkaP tyZ5kwnvfửu thậtmkaP, ThươyZ5kwnvfng NyZ5kwnvfgô chắcyZ5kwnvf cyZ5kwnvfũng khyZ5kwnvfông yZ5kwnvfsay đếyZ5kwnvfn thấtmkaP thyZ5kwnvfểu thmkaPế nSotR3vPEày, vìmkaP thSotR3vPEeo tính khSotR3vPEí củayZ5kwnvf hSotR3vPEắn, cùSotR3vPEng lắmyZ5kwnvf làmkaP khôyZ5kwnvfng uống.

Có tmkaPhể SotR3vPEvì trướcmkaP myZ5kwnvfặt bmkaPố tôi, nênSotR3vPE hSotR3vPEắn tSotR3vPEhực mkaPsự mkaPvô SotR3vPEcùng nmkaPể nang...

Tôi mkaPnhìn dángmkaP vẻSotR3vPE đứng khôngyZ5kwnvf mkaPvững củamkaP ThươngmkaP yZ5kwnvfNgô, thởmkaP than:

- BốyZ5kwnvf vmkaPà anmkaPh tmkaPa uốngmkaP nhiều không?

- KhyZ5kwnvfông nhiềSotR3vPEu. SotR3vPEBố uốmkaPng nửa lítmkaP, mkaPcậu tmkaPa uốngmkaP mộtmkaP lítmkaP. KhôngyZ5kwnvf phảiSotR3vPE SotR3vPElà mkaPbố cốmkaP ýmkaP épyZ5kwnvf uổnmkaPg, mSotR3vPEà cậuyZ5kwnvf tyZ5kwnvfa SotR3vPEtự yZ5kwnvfnói yZ5kwnvfbố là bềmkaP trênmkaP, SotR3vPEcậu yZ5kwnvfta rSotR3vPEất mkaPtôn trọSotR3vPEng, nênSotR3vPE cạnyZ5kwnvf cyZ5kwnvfhén trước.

Như rảnhyZ5kwnvf rỗSotR3vPEi khSotR3vPEông có việSotR3vPEc gmkaPì làSotR3vPEm, bốyZ5kwnvf đặtmkaP ThươngmkaP NgôyZ5kwnvf lêmkaPn ghếmkaP soSotR3vPEfa ryZ5kwnvfồi cườimkaP nhSotR3vPEư DmkaPi LặcSotR3vPE nói:

- BốSotR3vPE tưởngyZ5kwnvf cSotR3vPEậu chàng nàymkaP tửuSotR3vPE lượngSotR3vPE cSotR3vPEao, amkaPi dSotR3vPEè mớiyZ5kwnvf yZ5kwnvfuống hmkaPai hớpyZ5kwnvf đmkaPã đổSotR3vPE rSotR3vPEồi, yZ5kwnvfnhưng cậuSotR3vPE tSotR3vPEa rSotR3vPEất phonmkaPg độ, kiênyZ5kwnvf quyếSotR3vPEt yZ5kwnvfuống mkaPcạn hyZ5kwnvfai chai.

Lúc mkaPnày, mặtmkaP ThươngyZ5kwnvf Ngô phừngmkaP phừnyZ5kwnvfg nmkaPhư qyZ5kwnvfuả yZ5kwnvftáo đỏ,yZ5kwnvf nSotR3vPEghe tSotR3vPEhấy giọngmkaP nóiyZ5kwnvf yZ5kwnvfnên SotR3vPEgượng yZ5kwnvfdậy, khmkaPông SotR3vPEngờ mkaPhắn vẫmkaPn có mkaPthể thốSotR3vPEt rSotR3vPEa nhữSotR3vPEng ngônmkaP yZ5kwnvftừ ryZ5kwnvfõ ràng,SotR3vPE lyZ5kwnvfịch thiệp:

- PhyZ5kwnvfận cSotR3vPEon chmkaPáu tSotR3vPEửu lượSotR3vPEng không tốtSotR3vPE, mSotR3vPEong mkaPbác lyZ5kwnvfượng thứmkaP. LầnSotR3vPE samkaPu, chyZ5kwnvfáu SotR3vPEnhất địnSotR3vPEh smkaPẽ chuyệmkaPn tyZ5kwnvfrò vumkaPi vẻyZ5kwnvf sayyZ5kwnvf sưa cùnmkaPg bác.

Trước nhữngmkaP lờimkaP nóiSotR3vPE văn hSotR3vPEoa trôSotR3vPEi chảyZ5kwnvfy củmkaPa hắn,mkaP yZ5kwnvfbố tôimkaP cSotR3vPEười phyZ5kwnvfá SotR3vPElên. SotR3vPEÔng đậpmkaP tSotR3vPEay vàyZ5kwnvfo bSotR3vPEả vyZ5kwnvfai hyZ5kwnvfắn, khimkaPến hắn đmkaPang ngồyZ5kwnvfi xiêuSotR3vPE vẹmkaPo lSotR3vPEiền đmkaPổ nhàSotR3vPEo xumkaPống. TiếpmkaP đóSotR3vPE, byZ5kwnvfố qumkaPay sanyZ5kwnvfg tôiyZ5kwnvf, cưyZ5kwnvfời khàmkaP khà nói:

- CSotR3vPEhàng yZ5kwnvftrai nàySotR3vPE yZ5kwnvfkhông tồi. yZ5kwnvfQuả mkaPnhiên khônSotR3vPEg hổSotR3vPE dyZ5kwnvfanh coSotR3vPEn gSotR3vPEái byZ5kwnvfố, rấyZ5kwnvft mkaPbiết chmkaPọn người!

May màSotR3vPE ThmkaPương NgyZ5kwnvfô khômkaPng kháng cSotR3vPEự đượcSotR3vPE mkaPmen rượumkaP nyZ5kwnvfên đãyZ5kwnvf lơyZ5kwnvf mơmkaP nSotR3vPEgủ SotR3vPErồi, kSotR3vPEhông tmkaPhì chẳngmkaP biếtmkaP mkaPhắn sSotR3vPEẽ vSotR3vPEênh váo đếnSotR3vPE SotR3vPEmức nào.

Tôi SotR3vPEkhông kìmkaPm đượcyZ5kwnvf cSotR3vPEơn tức gSotR3vPEiận, yZ5kwnvfgằn giọng:

- BốyZ5kwnvf vàyZ5kwnvf mmkaPẹ mkaPthật khyZ5kwnvfông hổ mộtmkaP cặyZ5kwnvfp, đyZ5kwnvfến lờSotR3vPEi nóSotR3vPEi cũngyZ5kwnvf giốSotR3vPEng hệmkaPt nSotR3vPEhau. CyZ5kwnvfhẳng phảiyZ5kwnvf trướmkaPc đmkaPây bSotR3vPEố luônmkaP hmkaPô hào lmkaPà phảiyZ5kwnvf SotR3vPEtìm cmkaPho yZ5kwnvfbố mộtSotR3vPE anSotR3vPEh chyZ5kwnvfàng SotR3vPEnghìn yZ5kwnvfly khômkaPng samkaPy saoyZ5kwnvf? HSotR3vPEơn mkaPnữa, cmkaPòn phảiSotR3vPE cùng bốmkaP nuốtyZ5kwnvf mâmkaPy nhmkaPả khóSotR3vPEi1 mkaPmới được.yZ5kwnvf AmkaPnh mkaPta đâumkaP cóSotR3vPE đápyZ5kwnvf ứyZ5kwnvfng đmkaPược yêuyZ5kwnvf mkaPcầu đó.

1 mkaPÝ làmkaP húSotR3vPEt thuyZ5kwnvfốc lá.

- SotR3vPECon SotR3vPEthì hiểSotR3vPEu cámkaPi gì?SotR3vPE - MộSotR3vPEt SotR3vPElần nữa,SotR3vPE vềmkaP SotR3vPEmặt ngônyZ5kwnvf mkaPngữ, bốyZ5kwnvf vàmkaP mẹyZ5kwnvf lạiSotR3vPE giốnyZ5kwnvfg hyZ5kwnvfệt nhamkaPu: yZ5kwnvf- LSotR3vPEúc uốnyZ5kwnvfg yZ5kwnvfrượu, hút thuốSotR3vPEc mkaPchính làmkaP khmkaPi cómkaP thểSotR3vPE nhSotR3vPEìn thấySotR3vPE SotR3vPErõ nhấSotR3vPEt phẩmyZ5kwnvf chmkaPất cmkaPủa mmkaPột ngườiyZ5kwnvf SotR3vPEđàn ông. CậuyZ5kwnvf cmkaPhàng yZ5kwnvfnày khônyZ5kwnvfg rànhmkaP cảSotR3vPE hSotR3vPEút SotR3vPEthuốc lẫnmkaP SotR3vPEuống rượu,SotR3vPE nSotR3vPEhưng SotR3vPEdù yZ5kwnvfho đếnyZ5kwnvf nỗiSotR3vPE nướyZ5kwnvfc mắSotR3vPEt nước mmkaPũi giyZ5kwnvfàn giụyZ5kwnvfa, samkaPy đếnmkaP nSotR3vPEỗi đSotR3vPEi SotR3vPElại yZ5kwnvfliêu xiêu,yZ5kwnvf cũnyZ5kwnvfg khSotR3vPEông cyZ5kwnvfó chútmkaP nyZ5kwnvfào ămkaPn mkaPnói hàm hồ.

Bố vừaSotR3vPE mkaPnói vừmkaPa đưamkaP tyZ5kwnvfay ra vyZ5kwnvfỗ vỗSotR3vPE mSotR3vPEá tôiSotR3vPE, vềyZ5kwnvf mặtyZ5kwnvf độnmkaPg mkaPtác cũngSotR3vPE khômkaPng kSotR3vPEhác gSotR3vPEì mẹ:

- CyZ5kwnvfon yZ5kwnvfgái ngốcSotR3vPE nghếyZ5kwnvfch ơi, ngườiyZ5kwnvf tSotR3vPEa làyZ5kwnvfm nhưSotR3vPE vậSotR3vPEy lmkaPà vSotR3vPEì cáiSotR3vPE SotR3vPEgì? HSotR3vPEơn yZ5kwnvfnữa, đànSotR3vPE yZ5kwnvfông khômkaPng húmkaPt thuốc,SotR3vPE SotR3vPEkhông uống rượumkaP thìmkaP yZ5kwnvfcó gmkaPì mkaPlà khôyZ5kwnvfng tSotR3vPEốt? RốtSotR3vPE mkaPcuộc chỉyZ5kwnvf tSotR3vPEhỉnh tmkaPhoảng mớmkaPi làSotR3vPEm bmkaPạn yZ5kwnvfrượu, bạn thmkaPuốc củamkaP SotR3vPEta thôSotR3vPEi. yZ5kwnvfCó thểSotR3vPE khỏeyZ5kwnvf mkaPmạnh đimkaP cùngyZ5kwnvf cyZ5kwnvfon trênmkaP SotR3vPEsuốt qSotR3vPEuãng đườyZ5kwnvfng đờimkaP mmkaPới là quSotR3vPEan yZ5kwnvftrọng nhất.

Thoáng cáiyZ5kwnvf đãSotR3vPE nânSotR3vPEg cấp thàmkaPnh chSotR3vPEuyện mộyZ5kwnvft đờimkaP rồi.

Tôi hoSotR3vPEàn toSotR3vPEàn mkaPbất lực, nói:

- SotR3vPEBố mkaPnghĩ SotR3vPExa quyZ5kwnvfá rồi.mkaP Bố SotR3vPE chưa mkaPhỏi xemkaPm SotR3vPEanh tSotR3vPEa mkaPlàm gì.mkaP BốSotR3vPE khSotR3vPEông sợSotR3vPE yZ5kwnvfanh SotR3vPEta SotR3vPElà ănmkaP màSotR3vPEy, kẻmkaP trộmmkaP hmkaPay kẻmkaP cắp sao?

Lúc nàyyZ5kwnvf, mmkaPẹ yZ5kwnvftôi kéo vamkaPli lạiyZ5kwnvf, pSotR3vPEhát vàSotR3vPEo gámkaPy tôimkaP SotR3vPEmột cáSotR3vPEi, nói:

- yZ5kwnvfBố yZ5kwnvfmẹ khôngmkaP SotR3vPEquan tâm cậuSotR3vPE tyZ5kwnvfa làmkaPm gìyZ5kwnvf, chỉyZ5kwnvf cầyZ5kwnvfn cậuyZ5kwnvf tSotR3vPEa thậtSotR3vPE mkaPlòng vSotR3vPEới cSotR3vPEon lSotR3vPEà đượSotR3vPEc. HSotR3vPEơn nữa,yZ5kwnvf mkaPngôn tSotR3vPEừ, cử chmkaPỉ củaSotR3vPE tênyZ5kwnvf nhómkaPc nàSotR3vPEy, nyZ5kwnvfhìn SotR3vPEqua SotR3vPElà biếtSotR3vPE đượcSotR3vPE yZ5kwnvfgiáo SotR3vPEdục tửmkaP tếSotR3vPE. VềmkaP pyZ5kwnvfhương diệnyZ5kwnvf khí chấtSotR3vPE cũSotR3vPEng khmkaPông SotR3vPEtồi, yZ5kwnvfnhư thếyZ5kwnvf còmkaPn kéyZ5kwnvfm cỏmkaPi gSotR3vPEì nữa?

Bố mkaPtôi đỡSotR3vPE lấyyZ5kwnvf vmkaPali nói:

- NếyZ5kwnvfu nhưyZ5kwnvf khônSotR3vPEg lọtyZ5kwnvf đượmkaPc vào mắtSotR3vPE mkaPcủa bốSotR3vPE mẹ,yZ5kwnvf coyZ5kwnvfn SotR3vPEtưởng cậyZ5kwnvfu mkaPta sayZ5kwnvfu yZ5kwnvfkhi điSotR3vPE vớmkaPi bốyZ5kwnvf mkaPrồi cSotR3vPEó thyZ5kwnvfể châmkaPn SotR3vPEtay đầmkaPy đủ trởyZ5kwnvf vềmkaP sao?

Tôi chẳngSotR3vPE cònyZ5kwnvf bSotR3vPEiết nói gì.

Sau SotR3vPEkhi ởyZ5kwnvf SotR3vPEchỗ tôimkaP hai tmkaPiếng bốyZ5kwnvfn mưyZ5kwnvfơi pyZ5kwnvfhút, bốSotR3vPE mẹyZ5kwnvf yZ5kwnvfvội đmkaPi chyZ5kwnvfo mkaPkịp chSotR3vPEuyến tàu.

Trong khoảSotR3vPEng thờiSotR3vPE gimkaPan ngắn ngủiSotR3vPE đó,SotR3vPE ThSotR3vPEương NSotR3vPEgô đmkaPã uốngyZ5kwnvf yZ5kwnvfhai cyZ5kwnvfhai rượumkaP trắng,SotR3vPE yZ5kwnvfhút mộSotR3vPEt bmkaPao thuốc,SotR3vPE cSotR3vPEhinh phục đượyZ5kwnvfc ôngSotR3vPE byZ5kwnvfố luônmkaP coyZ5kwnvfi trọSotR3vPEng nộSotR3vPEi tâmmkaP củSotR3vPEa tôiSotR3vPE. mkaPCòn nữaSotR3vPE, nyZ5kwnvfgay lầyZ5kwnvfn gặpmkaP đầuSotR3vPE tiên,mkaP SotR3vPEmẹ tôi đãmkaP mkaPnhìn SotR3vPEthấy hSotR3vPEết yZ5kwnvfhoàn tomkaPàn coSotR3vPEn ngmkaPười hmkaPắn, SotR3vPEsau đmkaPó cộngyZ5kwnvf thSotR3vPEêm sựSotR3vPE gmkaPiả vờyZ5kwnvf rất thyZ5kwnvfích hợp,mkaP hắnyZ5kwnvf đmkaPã cmkaPhinh phụyZ5kwnvfc mkaPbà mẹSotR3vPE vốnyZ5kwnvf yZ5kwnvfchỉ nhìnmkaP nSotR3vPEhận byZ5kwnvfiểu SotR3vPEhiện bênmkaP ngoàSotR3vPEi. Thật khôngSotR3vPE SotR3vPEphục khSotR3vPEông được.

 

Sau kmkaPhi tiyZ5kwnvfễn bốmkaP mẹSotR3vPE vềmkaP, tôi thấyyZ5kwnvf ThươngSotR3vPE yZ5kwnvfNgô SotR3vPEđang nyZ5kwnvfằm ngủyZ5kwnvf SotR3vPEngon làmkaPnh trênSotR3vPE ghyZ5kwnvfế mkaPsofa. KhuônSotR3vPE mkaPmặt đyZ5kwnvfỏ hSotR3vPEồng của hắnyZ5kwnvf trônmkaPg thậmkaPt đángmkaP yêu.

Tôi yZ5kwnvfrón rényZ5kwnvf yZ5kwnvfđến bêSotR3vPEn cạnh, ngồiSotR3vPE SotR3vPExổm xuốnyZ5kwnvfg qumkaPan sáSotR3vPEt thmkaPật kỹmkaP. TSotR3vPEôi lẩmyZ5kwnvf yZ5kwnvfbẩm mkaPmột mình:

- yZ5kwnvfAnh yZ5kwnvfđừng cyZ5kwnvfó mkaPgiống như BạchyZ5kwnvf nưmkaPơng tửyZ5kwnvf yZ5kwnvfđấy, hễmkaP uốngyZ5kwnvf sayZ5kwnvfy làyZ5kwnvf hiệSotR3vPEn ngmkaPuyên hìnhSotR3vPE. TànmkaPg trữmkaP yZ5kwnvfđộng yZ5kwnvfvật mkaPbảo vSotR3vPEệ cấp mộmkaPt củmkaPa quốcyZ5kwnvf gSotR3vPEia SotR3vPElà phảiyZ5kwnvf ngồSotR3vPEi tù...

Chưa dứtmkaP lSotR3vPEời đyZ5kwnvfã thấyyZ5kwnvf hai mắtSotR3vPE lmkaPuôn nhắSotR3vPEm nghiềmkaPn củaSotR3vPE hắnSotR3vPE mkaPmở tmkaPo, nmkaPhìn yZ5kwnvfthẳng, SotR3vPEtôi giậtmkaP nảyZ5kwnvfy mình.

- yZ5kwnvfCon yêu...

-... KSotR3vPEhông đyZ5kwnvfược gọiSotR3vPE SotR3vPEtôi như vậy!

- mkaPCon ymkaPêu, yZ5kwnvfcon yyZ5kwnvfêu, con yêu...

Thương NgômkaP dùngyZ5kwnvf cáimkaP giọnmkaPg lè nhyZ5kwnvfè nóyZ5kwnvfi mkaPđi SotR3vPEnói SotR3vPElại cáyZ5kwnvfch SotR3vPEbố mẹyZ5kwnvf mkaPgọi yZ5kwnvftôi SotR3vPEhồi bmkaPé rồyZ5kwnvfi SotR3vPEcười pSotR3vPEhá lên.

Tôi nmkaPhìn trừmkaPng tmkaPrừng vào mắtyZ5kwnvf mkaPhắn quaSotR3vPEn sátmkaP thậtSotR3vPE kỹ,yZ5kwnvf dyZ5kwnvfù đmkaPôi mắmkaPt cmkaPó SotR3vPEchút SotR3vPEmơ SotR3vPEmàng nhSotR3vPEưng trSotR3vPEông vyZ5kwnvfẫn rấtyZ5kwnvf tỉnh:

- AnSotR3vPEh giảmkaP vmkaPờ say!

- yZ5kwnvfTa đâuyZ5kwnvf cSotR3vPEó... mkaP- yZ5kwnvfHắn hiền làyZ5kwnvfnh ngồimkaP dậy:yZ5kwnvf yZ5kwnvf- TmkaPa chưmkaPa SotR3vPEtừng yZ5kwnvfuống mkaPrượu nênSotR3vPE đãSotR3vPE samkaPy thậyZ5kwnvft, yZ5kwnvfchỉ cóyZ5kwnvf điềSotR3vPEu vẫnSotR3vPE cSotR3vPEố gắng mkaPgiữ cyZ5kwnvfho tinyZ5kwnvfh thầnmkaP tỉnmkaPh táomkaP màmkaP thôi.

- SotR3vPEVậy nmkaPhững lmkaPời bốSotR3vPE mẹ tôimkaP nóiSotR3vPE vSotR3vPEới tôimkaP lúcSotR3vPE trước...

Hắn càSotR3vPEng tSotR3vPEỏ ryZ5kwnvfa yZ5kwnvfvô tội hơn:

- ĐyZ5kwnvfể khôngyZ5kwnvf làmmkaP phiềnyZ5kwnvf đến cuộcyZ5kwnvf nóimkaP chuyệnmkaP củSotR3vPEa mkaPmọi yZ5kwnvfngười, mkaPta cyZ5kwnvfhỉ mkaPcó tmkaPhể SotR3vPEgiả SotR3vPEvờ bấmkaPt tỉnhSotR3vPE nhânSotR3vPE smkaPự thôi.

Từ xấuyZ5kwnvf hổSotR3vPE chuyểnyZ5kwnvf thyZ5kwnvfành tức giận,yZ5kwnvf yZ5kwnvfnhưng SotR3vPEtôi chSotR3vPEẳng bmkaPiết SotR3vPElàm cyZ5kwnvfách nào,mkaP đSotR3vPEành yZ5kwnvfphải SotR3vPEđi xửmkaP lýSotR3vPE túmkaPi qmkaPuà màyZ5kwnvf mkaPbố mẹ yZ5kwnvfmang đến.

Thương NmkaPgô chốnSotR3vPEg tay mkaP lên mkaPtrán mkaPnhìn tSotR3vPEôi lụSotR3vPEc bớSotR3vPEi, nói:

- yZ5kwnvfBố mẹyZ5kwnvf eyZ5kwnvfm rấtyZ5kwnvf SotR3vPEthú vị!

- ĐyZ5kwnvfương nhmkaPiên rồi.

- HmkaPọ đốyZ5kwnvfi xmkaPử vớiSotR3vPE eyZ5kwnvfm thật tốt.

- NyZ5kwnvfói thừa.

Thương NmkaPgô khẽmkaP mỉmkaPm cườyZ5kwnvfi rồi thởmkaP than:

- BSotR3vPEây yZ5kwnvfgiờ yZ5kwnvfta đSotR3vPEã hiểumkaP vìSotR3vPE sao emkaPm vmkaPấn mkaPvương thânSotR3vPE yZ5kwnvfphận lmkaPàm ngmkaPười đếnSotR3vPE thế.SotR3vPE yZ5kwnvfEm khôngSotR3vPE muốyZ5kwnvfn rờimkaP xmkaPa họyZ5kwnvf đúng không?

Tôi SotR3vPEbĩu môiSotR3vPE, bmkaPiểu thị cmkaPâu hSotR3vPEỏi nSotR3vPEgớ nSotR3vPEgẩn đmkaPó yZ5kwnvfkhông SotR3vPEđáng đểyZ5kwnvf yZ5kwnvftrả lời.

- TmkaPhế nhưngyZ5kwnvf mộmkaPt nmkaPgày nào mkaPđó hSotR3vPEọ cũnmkaPg syZ5kwnvfẽ chếSotR3vPEt đi.

Tôi bựcmkaP dọc:

- yZ5kwnvfThần tiyZ5kwnvfên cmkaPũng phải chếtmkaP đúngmkaP không?

Thương NgôyZ5kwnvf chỉmkaP cưyZ5kwnvfời, đáp lạyZ5kwnvfi mộtSotR3vPE yZ5kwnvfcâu chảmkaP lyZ5kwnvfiên quan:

- TiểumkaP Tường,SotR3vPE nếyZ5kwnvfu eyZ5kwnvfm muốyZ5kwnvfn làm ngườiyZ5kwnvf thìmkaP tmkaPa sẽSotR3vPE ởyZ5kwnvf lạimkaP nmkaPơi nàSotR3vPEy vSotR3vPEới em.

Tôi SotR3vPEcó nghyZ5kwnvfe mkaPthấy câu nóimkaP củaSotR3vPE hắn,yZ5kwnvf nhưSotR3vPEng kSotR3vPEhông syZ5kwnvfức yZ5kwnvfđâu màSotR3vPE mkaPsuy ngSotR3vPEhĩ nhiềuyZ5kwnvf, vìmkaP troyZ5kwnvfng lSotR3vPEúc vớSotR3vPEi tyZ5kwnvfay lêyZ5kwnvfn ngăn kéo,mkaP tSotR3vPEôi thấSotR3vPEy cóyZ5kwnvf mộtmkaP tmkaPấm thiSotR3vPEệp mờyZ5kwnvfi yZ5kwnvfrơi yZ5kwnvfra yZ5kwnvftừ cSotR3vPEuốn tạpmkaP chíyZ5kwnvf cũ.

Trên yZ5kwnvfđó mkaPcó SotR3vPEghi tmkaPên cyZ5kwnvfô dâu vàmkaP yZ5kwnvfchú rể:SotR3vPE TrươyZ5kwnvfng ThầnSotR3vPE yZ5kwnvf- HạSotR3vPE mkaPAn Kiệt.

Tôi thẫnmkaP thmkaPờ cầmSotR3vPE tấm thiệpyZ5kwnvf tryZ5kwnvfên tamkaPy, themkaPo suSotR3vPEy đoán,mkaP đâSotR3vPEy cyZ5kwnvfó lẽyZ5kwnvf làmkaP SotR3vPEsau kyZ5kwnvfhi bSotR3vPEiết mkaPTrương TmkaPhần hủyZ5kwnvfy mkaPbỏ hmkaPôn lễ, tômkaPi đãSotR3vPE tiSotR3vPEện yZ5kwnvftay kẹpmkaP SotR3vPEtấm thiệpmkaP vyZ5kwnvfào cmkaPuốn tạSotR3vPEp SotR3vPEchí nSotR3vPEào đómkaP. SSotR3vPEau đómkaP lSotR3vPEại tiệmkaPn tay myZ5kwnvfang mkaPnó mkaPvề nhàyZ5kwnvf, rồSotR3vPEi mkaPtiện taSotR3vPEy vứtyZ5kwnvf mkaPnó vàSotR3vPEo gyZ5kwnvfóc nàmkaPo đó,yZ5kwnvf rồimkaP byZ5kwnvfan nãySotR3vPE lyZ5kwnvfại tiSotR3vPEện tayZ5kwnvfy giở nSotR3vPEó ra...

Thế nhưmkaPng nyZ5kwnvfhững điyZ5kwnvfều này khyZ5kwnvfông mkaPphải làSotR3vPE SotR3vPEtrọng đimkaPểm, quamkaPn trọngSotR3vPE SotR3vPElà côSotR3vPE HạyZ5kwnvf ASotR3vPEn SotR3vPEKiệt mkaPvà yZ5kwnvfAngle SotR3vPEHạ cSotR3vPEó liên qSotR3vPEuan đếSotR3vPEn nhaSotR3vPEu không?

An yZ5kwnvfKiệt mkaP- Angle...

Nếu yZ5kwnvfnhư đSotR3vPEúng làyZ5kwnvf mộtSotR3vPE ngưSotR3vPEời thì SotR3vPEthế yZ5kwnvfnào nhỉ?

Đang yZ5kwnvfsuy nyZ5kwnvfghĩ đếnmkaP nỗi mSotR3vPEuốn mkaPtreo cổ,mkaP đyZ5kwnvfâm đSotR3vPEầu SotR3vPEvào tường,SotR3vPE thSotR3vPEì bỗSotR3vPEng nghmkaPe mkaPthấy yZ5kwnvfgiọng ThươngyZ5kwnvf NyZ5kwnvfgô yZ5kwnvfkhe khẽ:

- mkaPTiểu TườyZ5kwnvfng, tSotR3vPEa mkaPngủ một SotR3vPElát, đếnSotR3vPE trưSotR3vPEa gọiSotR3vPE tyZ5kwnvfa dậy,SotR3vPE chúngyZ5kwnvf yZ5kwnvfta SotR3vPEra SotR3vPEngoài ănSotR3vPE nhé.

- Ừ!

Sau kmkaPhi TyZ5kwnvfhương NgômkaP ngủ yZ5kwnvfrồi, tôimkaP liSotR3vPEền chyZ5kwnvfạy vàoyZ5kwnvf phòSotR3vPEng ngSotR3vPEủ mSotR3vPEở mmkaPáy tímkaPnh SotR3vPEra, vmkaPừa yZ5kwnvflướt weyZ5kwnvfb, SotR3vPEvừa tSotR3vPEhẫn thờ.

Trong tìyZ5kwnvfnh trmkaPạng đầumkaP óSotR3vPEc trống rỗng,SotR3vPE SotR3vPEthời yZ5kwnvfgian chạySotR3vPE yZ5kwnvfnhanh nyZ5kwnvfhư chóSotR3vPE yZ5kwnvfdại, đếnSotR3vPE lmkaPúc mắtSotR3vPE SotR3vPEcay cSotR3vPEay tyZ5kwnvfôi SotR3vPEmới liếc nhyZ5kwnvfìn đmkaPồng hyZ5kwnvfồ SotR3vPEhiển thịyZ5kwnvf giờyZ5kwnvf bSotR3vPEên dướiSotR3vPE góSotR3vPEc phảimkaP mkaPmàn hìnyZ5kwnvfh. LyZ5kwnvfúc nàmkaPy đmkaPã lyZ5kwnvfà mườiSotR3vPE támSotR3vPE giờ bốnmkaP mươimkaP SotR3vPEbảy phút.

Tôi đứngSotR3vPE mkaPdậy vậnmkaP độSotR3vPEng tay châyZ5kwnvfn đãyZ5kwnvf tmkaPê cứyZ5kwnvfng, đimkaP yZ5kwnvfra yZ5kwnvfphòng khácmkaPh, thấSotR3vPEy ThươngSotR3vPE mkaPNgô vẫnyZ5kwnvf đyZ5kwnvfang sayZ5kwnvfy giấc,yZ5kwnvf tư thSotR3vPEế khyZ5kwnvfông hềmkaP yZ5kwnvfthay đmkaPổi, SotR3vPExem ryZ5kwnvfa hắnSotR3vPE yZ5kwnvfthực mkaPsự ngủSotR3vPE rấtmkaP sayZ5kwnvfy. ĐừngSotR3vPE SotR3vPEnói lmkaPà mkaPbữa mkaPtrưa, đến ngayZ5kwnvfy mkaPcả yZ5kwnvfbữa tốyZ5kwnvfi cyZ5kwnvfũng khônyZ5kwnvfg cmkaPần ăn.

Có yZ5kwnvflẽ yZ5kwnvfvì cảmkaP SotR3vPEngày khSotR3vPEông vận đSotR3vPEộng SotR3vPEnên lyZ5kwnvfúc yZ5kwnvfnày tôSotR3vPEi SotR3vPEcũng khôSotR3vPEng thấmkaPy đóiyZ5kwnvf, mkaPhoặc SotR3vPEhễ SotR3vPEtâm trmkaPạng kSotR3vPEhông vSotR3vPEui lại khôngmkaP muốnyZ5kwnvf ăn.

Đang yZ5kwnvfđịnh chSotR3vPEuẩn bmkaPị quay SotR3vPEvề phòyZ5kwnvfng suyZ5kwnvfy SotR3vPEnghĩ tiyZ5kwnvfếp tSotR3vPEhì nhSotR3vPEờ mkaPánh sáyZ5kwnvfng lyZ5kwnvfờ mờSotR3vPE chiếuSotR3vPE qmkaPua ômkaP cyZ5kwnvfửa sổ,mkaP tôyZ5kwnvfi tSotR3vPEhoáng thấy yZ5kwnvf sắc mkaPmặt ThưSotR3vPEơng NgyZ5kwnvfô SotR3vPEcó SotR3vPEgì đóSotR3vPE khôSotR3vPEng bìnhSotR3vPE thường.

Bật đènyZ5kwnvf lêmkaPn, mkaPhình ảmkaPnh trước mắtmkaP kmkaPhiến tSotR3vPEôi yZ5kwnvfsợ hãi.

Thương NSotR3vPEgô đanmkaPg nằmmkaP thẳng mkaP đơ tryZ5kwnvfên yZ5kwnvfghế sofyZ5kwnvfa, mồSotR3vPE hyZ5kwnvfôi tSotR3vPEúa rSotR3vPEa kSotR3vPEhắp mSotR3vPEặt vSotR3vPEà đầu,SotR3vPE haSotR3vPEi SotR3vPEvai mkaPco lạmkaPi, mmkaPôi tSotR3vPErắng bệch nhưmkaP thểSotR3vPE đamkaPng phảmkaPi cyZ5kwnvfhịu đựSotR3vPEng sựSotR3vPE đàyyZ5kwnvf đmkaPọa đayZ5kwnvfu đớSotR3vPEn. ThemkaPo kyZ5kwnvfinh nghiệmmkaP yZ5kwnvfcủa tôyZ5kwnvfi, tình trạngyZ5kwnvf nàSotR3vPEy yZ5kwnvfchắc cSotR3vPEhắn khSotR3vPEông yZ5kwnvfphải mkaPdo SotR3vPEsay rượu.

Chẳng lẽmkaP lSotR3vPEà bSotR3vPEị sốt?

Tôi mkaPlay lyZ5kwnvfay nhưnmkaPg hyZ5kwnvfắn không cóyZ5kwnvf phSotR3vPEản ứSotR3vPEng gìSotR3vPE. TôiyZ5kwnvf đmkaPưa SotR3vPEtay rSotR3vPEa mkaPsờ tmkaPrán mkaPthì SotR3vPEthấy lạnmkaPh nyZ5kwnvfhư bănSotR3vPEg. TSotR3vPEôi hémkaPt mkaPlớn vào mkaPtai hắyZ5kwnvfn nhưngmkaP yZ5kwnvfcũng nyZ5kwnvfhư đáSotR3vPE chìmyZ5kwnvf xyZ5kwnvfuống biển.

Hãy nóiSotR3vPE cSotR3vPEho mkaPtôi biết, thmkaPế nàyZ5kwnvfy yZ5kwnvflà thếyZ5kwnvf nào?

Tôi hoảngyZ5kwnvf hốt.

120, 110SotR3vPE, 1mkaP19, 911..SotR3vPE. hàng mkaPloạt sốmkaP điSotR3vPEện thoạiSotR3vPE hiệnmkaP yZ5kwnvfra tyZ5kwnvfrong đmkaPầu nhưnmkaPg mkaPcuối cùngmkaP mkaPtôi vyZ5kwnvfẫn bấSotR3vPEm mkaPsố 62580000 gyZ5kwnvfọi mộtmkaP yZ5kwnvfchiếc taxi.

Bác smkaPĩ củaSotR3vPE loàmkaPi người chắmkaPc khôngmkaP lmkaPo việcmkaP thầnSotR3vPE tiênmkaP bịyZ5kwnvf mkaPốm. ĐươngyZ5kwnvf nhiên,mkaP mmkaPuốn lSotR3vPEo cũngSotR3vPE chmkaPẳng được.yZ5kwnvf Thôi SotR3vPEthì SotR3vPEcứ tìmkaPm sSotR3vPEự giúyZ5kwnvfp SotR3vPEđỡ từSotR3vPE phyZ5kwnvfía thầyZ5kwnvfn gSotR3vPEiới SotR3vPElà yZ5kwnvftương đốimkaP ayZ5kwnvfn toànSotR3vPE. ĐyZ5kwnvfáng yZ5kwnvfbuồn làSotR3vPE tôyZ5kwnvfi không mkaPcó yZ5kwnvfsố điyZ5kwnvfện thoạmkaPi yZ5kwnvfcủa SotR3vPETứ NgyZ5kwnvfưu nênmkaP đmkaPành phảimkaP SotR3vPEgọi mSotR3vPEột chiếSotR3vPEc taxyZ5kwnvfi mkaPđưa cyZ5kwnvfon hổ bịSotR3vPE yZ5kwnvfốm nmkaPày SotR3vPEđến đó.

Lúc đỡyZ5kwnvf SotR3vPEThương NyZ5kwnvfgô dSotR3vPEậy, tôi mớimkaP phyZ5kwnvfát hmkaPiện chiếmkaPc SotR3vPEáo yZ5kwnvflen mỏSotR3vPEng myZ5kwnvfà hắnSotR3vPE đaSotR3vPEng mmkaPặc yZ5kwnvftrên ngườiyZ5kwnvf đãSotR3vPE mkaPướt mkaPsũng. Trông hắSotR3vPEn mkaPgiống nmkaPhư ngưSotR3vPEời SotR3vPEvừa đượcSotR3vPE yZ5kwnvfvớt dướimkaP nướcSotR3vPE lên.

Nhưng đimkaPều nSotR3vPEày cyZ5kwnvfũng không lSotR3vPEà gSotR3vPEì SotR3vPEso vớmkaPi SotR3vPEvũng máSotR3vPEu lyZ5kwnvfớn trênSotR3vPE ghếmkaP sofa...

Có mkaPnhững yZ5kwnvflúc tôimkaP thựyZ5kwnvfc sự cảmmkaP thấmkaPy mkaPkhâm phmkaPục mìmkaPnh. VmkaPí dụSotR3vPE nSotR3vPEhư lúcSotR3vPE nàmkaPy, yZ5kwnvfđối mặtyZ5kwnvf mkaPvới mmkaPột homkaPàn cảnhyZ5kwnvf nhSotR3vPEư hiện trườngmkaP giSotR3vPEết ngườmkaPi mkaPmà tmkaPôi vẫmkaPn gyZ5kwnvfiữ đưmkaPợc bSotR3vPEình tĩnh.mkaP ĐúnyZ5kwnvfg lmkaPà phmkaPi thường.

Sau kmkaPhi yZ5kwnvfkiểm yZ5kwnvftra SotR3vPEmột lượtSotR3vPE, tôi nSotR3vPEhanh chómkaPng pmkaPhán đoáSotR3vPEn mkaPra rSotR3vPEằng vyZ5kwnvfết mmkaPáu nmkaPày làyZ5kwnvf củayZ5kwnvf ThươngyZ5kwnvf NgyZ5kwnvfô, SotR3vPEvì lưngSotR3vPE hyZ5kwnvfắn có vệtmkaP yZ5kwnvfđỏ tíSotR3vPEa vàyZ5kwnvf đayZ5kwnvfng chảmkaPy mkaPra thứmkaP chấtSotR3vPE lỏngmkaP nonmkaPg nóng.

Tôi tìmyZ5kwnvf mkaPmột chiếcmkaP áoyZ5kwnvf khoác yZ5kwnvfbông dàyyZ5kwnvf mmkaPặc chyZ5kwnvfo hắn,yZ5kwnvf syZ5kwnvfau đmkaPó hyZ5kwnvfổn hểyZ5kwnvfn lôSotR3vPEi hắnSotR3vPE xumkaPống dướiSotR3vPE nhàmkaP, tmkaPống vào tronSotR3vPEg xemkaP. TSotR3vPEôi thyZ5kwnvfấy cảyZ5kwnvfm ơmkaPn mmkaPùa nàSotR3vPEy yZ5kwnvfvì amkaPi amkaPi cyZ5kwnvfũng mặmkaPc nhiyZ5kwnvfều nhmkaPư SotR3vPEchiếc byZ5kwnvfánh chưmkaPng vậy. NếmkaPu làmkaP mùaSotR3vPE hè,yZ5kwnvf chSotR3vPEúng tôiSotR3vPE chắcmkaP mkaPchắn vyZ5kwnvfì khôngyZ5kwnvf SotR3vPEcó cyZ5kwnvfách nyZ5kwnvfào cSotR3vPEhe vmkaPết mmkaPáu myZ5kwnvfà bị dẫnSotR3vPE thẳngSotR3vPE đếnyZ5kwnvf đmkaPồn cảnyZ5kwnvfh smkaPát rồi...

Thương NgômkaP vẫnmkaP chưayZ5kwnvf tỉyZ5kwnvfnh. Tôi nSotR3vPEghĩ chumkaPyện lầnmkaP nàyZ5kwnvfy khiếyZ5kwnvfn hắSotR3vPEn hôyZ5kwnvfn mêSotR3vPE sâyZ5kwnvfu, mkaPchắc chSotR3vPEắn troyZ5kwnvfng ngSotR3vPEười yZ5kwnvfhắn rấtyZ5kwnvf khóyZ5kwnvf chịu. VậymkaP SotR3vPEmà hắmkaPn vẫnyZ5kwnvf nghiếnyZ5kwnvf rSotR3vPEăng chịSotR3vPEu đựng,mkaP từmkaP đầuyZ5kwnvf đếSotR3vPEn cumkaPối SotR3vPEkhông kêuyZ5kwnvf mộyZ5kwnvft tiếngyZ5kwnvf, thật gaSotR3vPEn lì.

Đến quáSotR3vPEn tSotR3vPEhịt nướng yZ5kwnvf Mãnh Ngưu,mkaP trônSotR3vPEg tmkaPhấy NmkaPgưu BônyZ5kwnvf, tôiyZ5kwnvf liềyZ5kwnvfn nómkaPi qmkaPua tìnhyZ5kwnvf hình.yZ5kwnvf mkaPAnh tyZ5kwnvfa mkaPlập tứcSotR3vPE đưa chúngSotR3vPE tSotR3vPEôi đếnSotR3vPE yZ5kwnvfkhu nmkaPhà gyZ5kwnvfần đó,mkaP bảmkaPo tôyZ5kwnvfi đợSotR3vPEi yZ5kwnvfở sảnhSotR3vPE, yZ5kwnvfcòn ayZ5kwnvfnh tyZ5kwnvfa dìumkaP ThươnyZ5kwnvfg NgSotR3vPEô vào phòngmkaP khách.

Trong lúSotR3vPEc nàymkaP, tômkaPi vẫn vôyZ5kwnvf cSotR3vPEùng đmkaPiềm tĩnh,SotR3vPE SotR3vPEđiềm tĩnhyZ5kwnvf đếnSotR3vPE lmkaPạ lùng.

Còn nửayZ5kwnvf tiếnSotR3vPEg nữyZ5kwnvfa SotR3vPElà mkaPmười hai giờmkaP đêSotR3vPEm tSotR3vPEhì NgmkaPưu BônmkaP đmkaPi SotR3vPEra, tyZ5kwnvfrên tyZ5kwnvfay cầyZ5kwnvfm yZ5kwnvfchiếc mkaPáo bịmkaP máumkaP tmkaPhấm ướyZ5kwnvft mộtmkaP nửyZ5kwnvfa của yZ5kwnvfThương Ngô,yZ5kwnvf trôngSotR3vPE thầnyZ5kwnvf yZ5kwnvfsắc SotR3vPEanh chàSotR3vPEng cSotR3vPEó vẻmkaP mSotR3vPEệt mỏi:

- ChịyZ5kwnvf dyZ5kwnvfâu mkaPyên tâmkaPm, không vấnmkaP đềyZ5kwnvf gìmkaP lmkaPớn đyZ5kwnvfâu, nghỉyZ5kwnvf ngyZ5kwnvfơi vàimkaP ngàSotR3vPEy lSotR3vPEà khỏi.

Nghe thmkaPế, yZ5kwnvftôi lạiSotR3vPE khônyZ5kwnvfg bình tSotR3vPEĩnh đượcyZ5kwnvf nữmkaPa, SotR3vPEbước nhaSotR3vPEnh đmkaPến túyZ5kwnvfm yZ5kwnvfcổ yZ5kwnvfáo mkaPNgưu BônSotR3vPE, nyZ5kwnvfói mmkaPột tràng:

- RyZ5kwnvfốt cmkaPuộc aSotR3vPEnh yZ5kwnvfta có chuySotR3vPEện mkaPgì? ChẳngmkaP yZ5kwnvfphải cáSotR3vPEc ngmkaPười làSotR3vPE thầnmkaP tiSotR3vPEên mkaPsao? SaSotR3vPEo thầyZ5kwnvfn tiênmkaP lạiyZ5kwnvf bịyZ5kwnvf chảy yZ5kwnvf máu? SaSotR3vPEo cònSotR3vPE byZ5kwnvfị hônmkaP mêyZ5kwnvf? SaSotR3vPEo lạimkaP yZ5kwnvfnhư tSotR3vPEhể yZ5kwnvfsắp chếtmkaP đmkaPến nơyZ5kwnvfi vậy?

Ngưu BônyZ5kwnvf tyZ5kwnvfhấy tyZ5kwnvfôi kích độngSotR3vPE nhyZ5kwnvfư vậSotR3vPEy, yZ5kwnvfanh tmkaPa chỉSotR3vPE lặnmkaPg lẽmkaP SotR3vPEnhìn, nói:

- yZ5kwnvfChị sSotR3vPEợ rồi,mkaP đúng không?

Tôi ngẩSotR3vPEn nmkaPgười trong giâymkaP látmkaP SotR3vPErồi bỗngSotR3vPE mkaPnhư quảmkaP bónSotR3vPEg yZ5kwnvfbị cmkaPhâm SotR3vPEkim, nyZ5kwnvfhanh chmkaPóng xẹpyZ5kwnvf lépSotR3vPE. TôimkaP bmkaPuông Ngưu yZ5kwnvfBôn rSotR3vPEa, ngồiSotR3vPE tmkaPhụp xuốyZ5kwnvfng ghế,yZ5kwnvf cmkaPó lmkaPẽ vìSotR3vPE yZ5kwnvfchưa ănSotR3vPE cơmkaPm nênSotR3vPE mkaPtoàn tyZ5kwnvfhân mềmmkaP nhyZ5kwnvfũn, không yZ5kwnvf còn chúmkaPt yZ5kwnvfsức lựcmkaP nyZ5kwnvfào, lònmkaPg bànSotR3vPE tyZ5kwnvfay vSotR3vPEà tráyZ5kwnvfn SotR3vPEđều vyZ5kwnvfã mmkaPồ hôi.

Được rồmkaPi. TômkaPi yZ5kwnvfthừa nhmkaPận, không phảiyZ5kwnvf mkaPvì SotR3vPEđói, màmkaP vmkaPì smkaPợ hãi.

Tôi mkaPthực smkaPự thấySotR3vPE sSotR3vPEợ, cứ nghSotR3vPEĩ đếyZ5kwnvfn dáyZ5kwnvfng SotR3vPEvẻ ThyZ5kwnvfương NgyZ5kwnvfô lúmkaPc trước,SotR3vPE cmkaPái dámkaPng nhmkaPư sắmkaPp chếmkaPt tớSotR3vPEi nơi...

Nhưng thSotR3vPEần yZ5kwnvftiên SotR3vPEcũng cSotR3vPEó thể chếyZ5kwnvft sao?

Tôi mkaPcố émkaPp yZ5kwnvfmình đimkaPều chỉnh nhữnmkaPg syZ5kwnvfuy nSotR3vPEghĩ mkaPlinh mkaPtinh tronSotR3vPEg đầyZ5kwnvfu, SotR3vPEmiễn cyZ5kwnvfưỡng SotR3vPEhổi phụcmkaP lạiyZ5kwnvf vẻyZ5kwnvf điềmSotR3vPE đyZ5kwnvfạm trmkaPên mặt, nói:

- ThươngyZ5kwnvf yZ5kwnvfNgô vốyZ5kwnvfn đSotR3vPEã bị thươngyZ5kwnvf đúngyZ5kwnvf kyZ5kwnvfhông? SaSotR3vPEo lmkaPại nhyZ5kwnvfư vậy?

Ngưu BSotR3vPEôn mkaPim lặng.

- BịyZ5kwnvf thươmkaPng tyZ5kwnvfừ khyZ5kwnvfi nào?

Ngưu mkaPBôn vẫmkaPn mkaPkhông trả lời.

Tôi đmkaPành tựyZ5kwnvf yZ5kwnvfmình mkaPnhớ lại, nói:

- CSotR3vPEó phảyZ5kwnvfi cyZ5kwnvfó limkaPên yZ5kwnvfquan đến cáiSotR3vPE tàyZ5kwnvf khSotR3vPEí gmkaPì đómkaP màSotR3vPE amkaPnh tSotR3vPEa mkaPđã từnyZ5kwnvfg nhắmkaPc đếnyZ5kwnvf không?

Ngưu SotR3vPEBôn lmkaPắc đSotR3vPEầu, tiếp tụcyZ5kwnvf imkaPm lặng.

Thái độmkaP "đmkaPánh chết cũmkaPng khônyZ5kwnvfg khSotR3vPEai" yZ5kwnvfnày khiếnyZ5kwnvf tôiSotR3vPE muSotR3vPEốn pyZ5kwnvfhát điênSotR3vPE nhưyZ5kwnvfng tmkaPrước mặmkaPt SotR3vPEmột anSotR3vPEh chyZ5kwnvfàng khôi ngmkaPô, trầmyZ5kwnvf SotR3vPEtính, yếyZ5kwnvfu đuối,SotR3vPE tômkaPi thựcyZ5kwnvf syZ5kwnvfự kyZ5kwnvfhông thểmkaP phmkaPát tiếtmkaP được,mkaP nSotR3vPEên đànmkaPh nín nhịn.

- VậymkaP tSotR3vPEhì anSotR3vPEh SotR3vPEcũng phải chomkaP tôiSotR3vPE biếmkaPt tạmkaPi mkaPsao mkaPanh tSotR3vPEa đangyZ5kwnvf khmkaPỏe mạnhmkaP nyZ5kwnvfhư vậymkaP, yZ5kwnvfđột nhimkaPên hômmkaP nSotR3vPEay lạSotR3vPEi yZ5kwnvfra nông nSotR3vPEỗi này?

Ngưu SotR3vPEBôn yZ5kwnvfdo dmkaPự mộtyZ5kwnvf hồi, cuốiyZ5kwnvf cùngmkaP yZ5kwnvfcũng mmkaPở miệng:

- TSotR3vPEhực rmkaPa vmkaPết thươngmkaP trên ngmkaPười SotR3vPEanh SotR3vPEấy chưayZ5kwnvf khyZ5kwnvfi yZ5kwnvfnào lành.mkaP ThmkaPời SotR3vPEgian nàyyZ5kwnvf hoàyZ5kwnvfn mkaPtoàn dựmkaPa vàmkaPo sựyZ5kwnvf tyZ5kwnvfu dmkaPưỡng bấy lâyZ5kwnvfu SotR3vPEmới mkaPcó thểSotR3vPE SotR3vPEmiễn cưỡSotR3vPEng khốSotR3vPEng chếSotR3vPE được.mkaP ThếmkaP nhưyZ5kwnvfng sayZ5kwnvfu khSotR3vPEi uốSotR3vPEng rượuSotR3vPE, yZ5kwnvfý thức dầnyZ5kwnvf yếyZ5kwnvfu yZ5kwnvfđi nêSotR3vPEn mớimkaP dẫnSotR3vPE đếmkaPn việcyZ5kwnvf vếtSotR3vPE thươngyZ5kwnvf độtSotR3vPE nhiSotR3vPEên táiyZ5kwnvf phát.

Tôi SotR3vPEsững người.

Thì ryZ5kwnvfa tyZ5kwnvfai họayZ5kwnvf nmkaPày hoànmkaP toàn yZ5kwnvfdo hayZ5kwnvfi chyZ5kwnvfai rSotR3vPEượu trmkaPắng gâyyZ5kwnvf SotR3vPEra. NghmkaPĩ mkaPlại, mộtyZ5kwnvf nSotR3vPEgười chmkaPưa bayZ5kwnvfo giờyZ5kwnvf yZ5kwnvfuống rượu làyZ5kwnvf ThưmkaPơng NgyZ5kwnvfô chắcmkaP cũSotR3vPEng khônSotR3vPEg ngmkaPờ yZ5kwnvfhậu quảyZ5kwnvf SotR3vPElại nyZ5kwnvfghiêm mkaPtrọng đếnmkaP vậy...

Nhưng nếumkaP khôngmkaP cómkaP tSotR3vPEai họa nàymkaP, tmkaPôi mãmkaPi yZ5kwnvfmãi chSotR3vPEẳng SotR3vPEbao giờmkaP biếmkaPt đượmkaPc, SotR3vPEtrên ngưyZ5kwnvfời hyZ5kwnvfắn cóyZ5kwnvf mkaPmột SotR3vPEvết thương.

- mkaPThần SotR3vPEtiên vSotR3vPEô cùSotR3vPEng lợi hại,mkaP smkaPức mạyZ5kwnvfnh vômkaP songyZ5kwnvf, syZ5kwnvfao cyZ5kwnvfó SotR3vPEthể bmkaPị thươngSotR3vPE chứ?

- LàyZ5kwnvf thầnmkaP tiênyZ5kwnvf khôSotR3vPEng có nghyZ5kwnvfĩa SotR3vPEcái gìyZ5kwnvf cũSotR3vPEng biyZ5kwnvfết, kSotR3vPEhông mkaPsợ bấSotR3vPEt SotR3vPEkỳ điSotR3vPEều gyZ5kwnvfì SotR3vPEvà cyZ5kwnvfũng khyZ5kwnvfông mmkaPạnh mẽmkaP nhưSotR3vPE chị mkaPnghĩ. mkaP- NyZ5kwnvfgưu SotR3vPEBôn khẽyZ5kwnvf thyZ5kwnvfở dài,SotR3vPE nóiyZ5kwnvf: yZ5kwnvf- ChyZ5kwnvfị dâmkaPu yZ5kwnvfà, cóSotR3vPE mộtSotR3vPE smkaPố chuyệnmkaP anmkaPh ấymkaP mkaPkhông muốn tômkaPi yZ5kwnvfnói vớiyZ5kwnvf chịSotR3vPE. TíSotR3vPEnh khmkaPí củaSotR3vPE anyZ5kwnvfh ấySotR3vPE, chyZ5kwnvfị đãyZ5kwnvf mkaPsống cùngmkaP mộmkaPt thờiSotR3vPE giaSotR3vPEn, chắcmkaP chị cyZ5kwnvfũng hiểu.

Tôi cmkaPười, đáp:

- ƯơnSotR3vPEg ngạyZ5kwnvfnh, khyZ5kwnvfó chịu.

Ngưu BôSotR3vPEn cười.

Suy nyZ5kwnvfghĩ mộtmkaP láSotR3vPEt, tôiSotR3vPE lại hỏi:

- NếmkaPu nmkaPhư thyZ5kwnvfần tiêyZ5kwnvfn bị thưmkaPơng, mkaPcó yZ5kwnvfphải cũnSotR3vPEg giốngyZ5kwnvf nhưSotR3vPE nhSotR3vPEững đạiSotR3vPE hiệmkaPp trmkaPong pyZ5kwnvfhim, cámkaPch tốtmkaP nhấtSotR3vPE yZ5kwnvflà dùng SotR3vPEnội lSotR3vPEực tryZ5kwnvfị thươngyZ5kwnvf đúngSotR3vPE không?

- ĐiềSotR3vPEu mkaPđó mkaPlà đương nhiên.

- VậmkaPy việyZ5kwnvfc đimkaP yZ5kwnvfvề giữa chyZ5kwnvfỗ SotR3vPEnày vyZ5kwnvfà núyZ5kwnvfi HổyZ5kwnvf Gầm,yZ5kwnvf dSotR3vPEùng nộyZ5kwnvfi yZ5kwnvftức kếtyZ5kwnvf thànhmkaP mSotR3vPEột viêmkaPn đơSotR3vPEn dượcmkaP cSotR3vPEó thểSotR3vPE SotR3vPEgiúp tôi khônmkaPg sợSotR3vPE lạnh,SotR3vPE khônyZ5kwnvfg yZ5kwnvfsợ nyZ5kwnvfóng, yZ5kwnvfcó phảyZ5kwnvfi mkaPcũng cầnmkaP đếnyZ5kwnvf mkaPpháp SotR3vPElực mớyZ5kwnvfi lSotR3vPEàm được?

Ngưu BôyZ5kwnvfn cSotR3vPEhậm rãmkaPi gậtSotR3vPE yZ5kwnvfđầu, ngừng lạiyZ5kwnvf gyZ5kwnvfiây lmkaPát, SotR3vPEanh tyZ5kwnvfa mkaPnói tiếp:

- CyZ5kwnvfả vếtSotR3vPE tíchyZ5kwnvf kyZ5kwnvfia nữa.

Tôi sờyZ5kwnvf mkaPtay lêmkaPn cổ.

Cứ coSotR3vPEi lmkaPà tôyZ5kwnvfi đmkaPần độSotR3vPEn thì đếnSotR3vPE giờmkaP phúyZ5kwnvft nàyZ5kwnvfy cyZ5kwnvfũng đoáyZ5kwnvfn đượyZ5kwnvfc ryZ5kwnvfa, vmkaPết mkaPtích đómkaP yZ5kwnvfcơ bảnmkaP kyZ5kwnvfhông phảiSotR3vPE làSotR3vPE mkaPdấu ấnmkaP nụ hônmkaP gì.

Sao phảiyZ5kwnvf yZ5kwnvflàm nhữSotR3vPEng điềumkaP này? TạiSotR3vPE smkaPao cyZ5kwnvfứ phảSotR3vPEi tSotR3vPEự tSotR3vPEỏ ryZ5kwnvfa mạnhyZ5kwnvf mẽmkaP? ĐúngmkaP lmkaPà đồSotR3vPE comkaPn hổSotR3vPE ngmkaPốc nghếch...