Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y rvBctá trưbCE3V63Uởng bCE3V63Utrong phòng mổSGyfJQFM crvBcảm bCE3V63Uthấy khbCE3V63Uông khíSGyfJQFM cSGyfJQFMa mổbCE3V63U hSGyfJQFMôm bCE3V63Unay củabCE3V63U krvBchoa NbCE3V63Ugoại TSGyfJQFMim bCE3V63Umạch thậbCE3V63Ut SGyfJQFMkỳ quặcSGyfJQFM. TírvBcnh khí củarvBc ChủSGyfJQFM SGyfJQFMnhiệm Phương,rvBc cảSGyfJQFM vrvBciện nàbCE3V63Uy rvBcai bCE3V63Ucũng brvBciết, kỹSGyfJQFM thuậtbCE3V63U giỏrvBci, yêbCE3V63Uu rvBccầu rvBccao, mỗi lầnrvBc ôrvBcng đbCE3V63Uích thârvBcn cầrvBcm dbCE3V63Uao mổ,SGyfJQFM bCE3V63Ucả phònSGyfJQFMg phẫuSGyfJQFM thuậtSGyfJQFM cứSGyfJQFM nSGyfJQFMhư gặpSGyfJQFM phrvBcải đạbCE3V63Ui dịch, crvBchỉ sợrvBc cóSGyfJQFM chỗSGyfJQFM bCE3V63Unào sơbCE3V63U sót,rvBc brvBcị CbCE3V63Uhủ nbCE3V63Uhiệm PhươnrvBcg túbCE3V63Um đbCE3V63Uược mắnSGyfJQFMg chrvBco mộtSGyfJQFM trậnSGyfJQFM tSGyfJQFMhì đến GiámbCE3V63U bCE3V63Uđốc bệrvBcnh viSGyfJQFMện cũrvBcng rvBckhông bênhbCE3V63U nổi.SGyfJQFM SGyfJQFMVì thbCE3V63Uế hôbCE3V63Um naSGyfJQFMy SGyfJQFMcô rvBcphải SGyfJQFMđích tbCE3V63Uhân giám SGyfJQFMsát cbCE3V63Uác rvBcy trvBcá chSGyfJQFMuẩn bịbCE3V63U trướcSGyfJQFM crvBca bCE3V63Umổ, crvBchờ đbCE3V63Uến bCE3V63Ukhi bệnhSGyfJQFM nhânrvBc đượcbCE3V63U SGyfJQFMđưa vàSGyfJQFMo phòrvBcng bCE3V63Umổ, đèn chSGyfJQFMụp bậtrvBc lênSGyfJQFM, bSGyfJQFMác sSGyfJQFMĩ gSGyfJQFMây rvBcmê đãSGyfJQFM bắtSGyfJQFM đầurvBc chuẩrvBcn rvBcbị grvBcây rvBcmê, cbCE3V63Uô chợtrvBc cảmSGyfJQFM thấy khônbCE3V63Ug bCE3V63Ukhí cànSGyfJQFMg kỳbCE3V63U quặcrvBc hơnrvBc nữa.

Những rvBcca phbCE3V63Uẫu thuậbCE3V63Ut crvBcủa Chủ nhiệmSGyfJQFM PhưrvBcơng đrvBca SGyfJQFMphần làrvBc dSGyfJQFMo rvBcmột êrvBc kbCE3V63Uíp cốbCE3V63U rvBcđịnh SGyfJQFMphối hợSGyfJQFMp vớibCE3V63U nharvBcu, bácSGyfJQFM sbCE3V63Uĩ gâyrvBc mê SGyfJQFMlà rvBccộng bCE3V63Usự lbCE3V63Uâu bCE3V63Unăm, SGyfJQFMNhiếp rvBcVũ ThịnSGyfJQFMh thrvBcì vàobCE3V63U tSGyfJQFMheo brvBcệnh nhâbCE3V63Un, thrvBcông thườnrvBcg trong cáSGyfJQFMc rvBcca mổSGyfJQFM củarvBc ChủrvBc rvBcnhiệm PhbCE3V63Uương, anbCE3V63Uh đềuSGyfJQFM làSGyfJQFM phbCE3V63Uụ SGyfJQFMmổ SGyfJQFMthứ nhấtSGyfJQFM, nhbCE3V63Uưng bCE3V63Uhôm nay SGyfJQFManh bCE3V63Uchỉ bCE3V63Uđứng mrvBcột bênbCE3V63U nhìbCE3V63Un báSGyfJQFMc bCE3V63Usĩ gâybCE3V63U mbCE3V63Uê SGyfJQFMlàm việc.bCE3V63U SGyfJQFMĐiều đầuSGyfJQFM tiêrvBcn khiếnbCE3V63U rvBcy tbCE3V63Uá trưởng cảmrvBc rvBcthấy kỳrvBc SGyfJQFMquặc cSGyfJQFMhính lbCE3V63Uà NhiếbCE3V63Up VrvBcũ ThịnhSGyfJQFM, hômrvBc SGyfJQFMnay bSGyfJQFMác sbCE3V63Uĩ NhiếprvBc trônSGyfJQFMg SGyfJQFMrất bCE3V63Ulo lắng,bCE3V63U từ SGyfJQFMlúc bướcbCE3V63U bCE3V63Uvào tớrvBci girvBcờ abCE3V63Unh cSGyfJQFMhưa hềbCE3V63U bCE3V63Ungồi xuốngĐiềuSGyfJQFM rvBcnày crvBcũng khbCE3V63Uông crvBcó gbCE3V63Uì lạ,SGyfJQFM Chủ nhiệSGyfJQFMm PhươngrvBc cònbCE3V63U đứSGyfJQFMng rvBckia, ngoSGyfJQFMài bSGyfJQFMác sĩbCE3V63U gârvBcy mêSGyfJQFM rbCE3V63Ua, abCE3V63Ui dbCE3V63Uám cảrvBc rvBcgan rvBcngồi chứ?rvBc Nhưng ChủbCE3V63U nbCE3V63Uhiệm PhươbCE3V63Ung hômbCE3V63U nabCE3V63Uy cũSGyfJQFMng khôbCE3V63Ung SGyfJQFMdẫn thrvBceo hbCE3V63Uọc tròSGyfJQFM nSGyfJQFMào krvBchác cSGyfJQFMủa mình vSGyfJQFMào pbCE3V63Uhụ mổ,SGyfJQFM mSGyfJQFMà dùngbCE3V63U hSGyfJQFMai bárvBcc bCE3V63Usĩ cóbCE3V63U tSGyfJQFMay nghềrvBc giỏirvBc nhSGyfJQFMất trrvBcong rvBckhoa lrvBcàm prvBchụ bCE3V63Umổ, ySGyfJQFM tá trưởbCE3V63Ung thấy,bCE3V63U đốiSGyfJQFM rvBcvới TứrvBc chứngbCE3V63U FalrvBclot thìSGyfJQFM độiSGyfJQFM ngũbCE3V63U bCE3V63Ubác sĩSGyfJQFM bCE3V63Uhôm bCE3V63Unay cSGyfJQFMó vẻrvBc hùSGyfJQFMng hậu quá.

Tuy độibCE3V63U rvBcngũ hùngSGyfJQFM hậu nhưngrvBc ChSGyfJQFMủ nhiSGyfJQFMệm PbCE3V63Uhương đãbCE3V63U lrvBcàm rbCE3V63Uất tốSGyfJQFMt, từSGyfJQFM nhbCE3V63Uát dabCE3V63Uo đầuSGyfJQFM tiênrvBc phârvBcn táchSGyfJQFM crvBcác crvBcơ quan, đếrvBcn SGyfJQFMvá tâmbCE3V63U thất,bCE3V63U cuốibCE3V63U cùnSGyfJQFMg lbCE3V63Uà khâubCE3V63U lrvBcại cbCE3V63Uác mạbCE3V63Uch bCE3V63Umáu, rvBcông đềuSGyfJQFM thựcrvBc hibCE3V63Uện rất SGyfJQFMchuẩn xác,bCE3V63U mộtSGyfJQFM loạrvBct cácbCE3V63U bCE3V63Uthao trvBcác thrvBcuần thụcrvBc hoànSGyfJQFM hảorvBc đếrvBcn mứcrvBc rvBccó thểSGyfJQFM bCE3V63Uquay lạirvBc làm tbCE3V63Uài liệrvBcu giảngbCE3V63U rvBcdạy cônSGyfJQFMg kharvBci, đrvBcây làbCE3V63U SGyfJQFMkỹ SGyfJQFMthuật mbCE3V63Uà ôrvBcng rènbCE3V63U đượrvBcc rvBcsau hànSGyfJQFMg ch

c năbCE3V63Um đSGyfJQFMứng bàSGyfJQFMn mbCE3V63Uổ. rvBcY tábCE3V63U trưởng còrvBcn tưởrvBcng CSGyfJQFMhủ rvBcnhiệm PhươnSGyfJQFMg đaSGyfJQFMng làrvBcm mSGyfJQFMẫu, vrvBcì bácSGyfJQFM bCE3V63Usĩ NhiếpSGyfJQFM mrvBcà ôngSGyfJQFM cưngrvBc nhất đangSGyfJQFM đứngbCE3V63U bbCE3V63Uên cạnhSGyfJQFM quaSGyfJQFMn sát,SGyfJQFM tiếcSGyfJQFM rằbCE3V63Ung bCE3V63Uhôm bCE3V63Unay tbCE3V63Uâm tbCE3V63Urạng bácrvBc SGyfJQFMsĩ NbCE3V63Uhiếp khôbCE3V63Ung được tốt,SGyfJQFM tbCE3V63Uừ lúbCE3V63Uc mởSGyfJQFM khoSGyfJQFMang SGyfJQFMngực SGyfJQFMcủa bệnbCE3V63Uh nhâSGyfJQFMn, bCE3V63Uanh khônSGyfJQFMg dSGyfJQFMám SGyfJQFMnhìn bbCE3V63Uệnh nhrvBcân tSGyfJQFMhêm mộtrvBc lần nàrvBco nữa,bCE3V63U mSGyfJQFMà chạySGyfJQFM lạirvBc SGyfJQFMphía SGyfJQFMbác bCE3V63Usĩ gârvBcy mrvBcê đếmSGyfJQFM tầrvBcn sốbCE3V63U máSGyfJQFMy thở.

Cô bCE3V63Uy rvBctá trẻrvBc bCE3V63Uthì trvBchầm với bCE3V63Uy trvBcá trưởngSGyfJQFM: “HrvBcôm nabCE3V63Uy bábCE3V63Uc bCE3V63Usĩ NhiếpSGyfJQFM rvBcsao thrvBcế nrvBchỉ? ChưaSGyfJQFM ănrvBc srvBcáng SGyfJQFMnên bịrvBc tụtbCE3V63U huyếtbCE3V63U áp à?”

“Lắm chuyệnrvBc!” bCE3V63UY táSGyfJQFM trưởng mắrvBcng, nhưngSGyfJQFM trbCE3V63Uong lòrvBcng cũngrvBc thầmrvBc tSGyfJQFMhắc mắcSGyfJQFM, bìSGyfJQFMnh thườngrvBc CSGyfJQFMhủ nhiệmrvBc PhươngSGyfJQFM dẫn trvBcheo họcSGyfJQFM tSGyfJQFMrò mSGyfJQFMà rvBcthấy họSGyfJQFMc tròSGyfJQFM lSGyfJQFMơ đrvBcễnh rvBcnhư vSGyfJQFMậy, chbCE3V63Uắc chắrvBcn đãSGyfJQFM qSGyfJQFMuay bCE3V63Ulại mắrvBcng crvBcho một rvBc trận SGyfJQFMtơi bời,rvBc nhưngSGyfJQFM SGyfJQFMhôm bCE3V63Unay SGyfJQFMông rấtbCE3V63U tậpSGyfJQFM tSGyfJQFMrung bCE3V63Ulàm SGyfJQFMphẫu thuật,bCE3V63U đếnbCE3V63U mứcbCE3V63U đầubCE3V63U còbCE3V63Un chẳng ngẩnbCE3V63Ug lên,SGyfJQFM làrvBcm nhưrvBc rvBcbác bCE3V63Usĩ NbCE3V63Uhiếp khôSGyfJQFMng hềSGyfJQFM córvBc SGyfJQFMmặt trorvBcng phòrvBcng mổSGyfJQFM bCE3V63Uvậy. Chủ nhiệmrvBc krvBchông mrvBcắng mỏbCE3V63U arvBci, rvBcca SGyfJQFMphẫu thuậtSGyfJQFM nàySGyfJQFM trvBchật lSGyfJQFMà bCE3V63Ukỳ lrvBcạ, bìnhbCE3V63U thườrvBcng cSGyfJQFMhỉ khi SGyfJQFMnào rvBcca mrvBcổ bCE3V63Urất khôngbCE3V63U thuậnrvBc lợirvBc, tìnSGyfJQFMh trạrvBcng brvBcệnh nSGyfJQFMhân vôSGyfJQFM cùrvBcng ngrvBcuy kịch,bCE3V63U CbCE3V63Uhủ nhiệm PhươnSGyfJQFMg kbCE3V63Uhông cbCE3V63Uó tSGyfJQFMhời gbCE3V63Uian nbCE3V63Uói thìrvBc mớibCE3V63U khônrvBcg bCE3V63Umắng ngườbCE3V63Ui khárvBcc. NếuSGyfJQFM khôngSGyfJQFM thbCE3V63Uì nào mắngbCE3V63U trợbCE3V63U thSGyfJQFMủ, qSGyfJQFMuát rvBcy tábCE3V63U, rủaSGyfJQFM SGyfJQFMdụng cụ,rvBc chbCE3V63Uê kibCE3V63Um SGyfJQFMcong khórvBc làm,rvBc nóSGyfJQFMi SGyfJQFMchung phảibCE3V63U tìm bCE3V63U ra lrvBcỗi gìbCE3V63U đóSGyfJQFM mSGyfJQFMắng bCE3V63Uvài rvBccâu, mớirvBc córvBc thểrvBc xrvBcem nhưSGyfJQFM mộtSGyfJQFM crvBca phẫuSGyfJQFM thuậtSGyfJQFM bìnbCE3V63Uh thường.

Đang pSGyfJQFMhẫu tbCE3V63Uhuật thìSGyfJQFM huyết árvBcp bệnrvBch nhânSGyfJQFM bỗnrvBcg nhiSGyfJQFMên giảmrvBc rvBcmạnh, brvBcác bCE3V63Usĩ gbCE3V63Uây mêbCE3V63U rấSGyfJQFMt bìrvBcnh tĩnhrvBc trướcrvBc tSGyfJQFMình huống bấtrvBc ngrvBcờ nàrvBcy, lậrvBcp tbCE3V63Uức thôngSGyfJQFM bCE3V63Ubáo bCE3V63Uchỉ sSGyfJQFMố hbCE3V63Uuyết áprvBc chSGyfJQFMo chSGyfJQFMủ nSGyfJQFMhiệm, vừSGyfJQFMa dứtbCE3V63U lSGyfJQFMời đãrvBc thấy SGyfJQFM Nhiếp VrvBcũ ThịnhSGyfJQFM rvBcquay trởbCE3V63U lạibCE3V63U bênbCE3V63U bàrvBcn phẫubCE3V63U thSGyfJQFMuật. ChủSGyfJQFM nhiệmSGyfJQFM PhươngrvBc liếcbCE3V63U rvBcanh nhưng khôSGyfJQFMng bSGyfJQFMuồn đrvBcếm xỉabCE3V63U gìrvBc đến,rvBc SGyfJQFMthương lượngSGyfJQFM thrvBcẳng vớiSGyfJQFM brvBcác bCE3V63Usĩ grvBcây bCE3V63Umê bCE3V63Umấy câu,rvBc quay sbCE3V63Uang trvBchấy bCE3V63UNhiếp rvBcVũ ThịnhrvBc chbCE3V63Uao đảSGyfJQFMo nhrvBcư mrvBcuốn nSGyfJQFMgã, ChủSGyfJQFM nhiệmbCE3V63U PhrvBcương SGyfJQFMrốt cbCE3V63Uuộc cũnrvBcg phát cSGyfJQFMáu: “TránhSGyfJQFM sabCE3V63Ung rvBcmột rvBcbên! LượnSGyfJQFM SGyfJQFMqua SGyfJQFMlượn lSGyfJQFMại, lởnrvBc vởnrvBc làmbCE3V63U tôbCE3V63Ui bựcrvBc rvBcmình! Nếu khôngSGyfJQFM trvBchì cúbCE3V63Ut rvBcra ngoàibCE3V63U crvBcho tôi!”

Chủ nhiệSGyfJQFMm crvBcuối cùng cũngSGyfJQFM mrvBcắng ngbCE3V63Uười rồi,bCE3V63U hSGyfJQFMơn rvBcnữa lạbCE3V63Ui mắngbCE3V63U NhiếSGyfJQFMp bCE3V63UVũ ThịnbCE3V63Uh SGyfJQFMngười mSGyfJQFMà thbCE3V63Uường nSGyfJQFMgày ông thibCE3V63Uên vịrvBc nbCE3V63Uhất, rvBcchứng bCE3V63Utỏ SGyfJQFMca prvBchẫu thuậbCE3V63Ut bCE3V63Unày khôbCE3V63Ung cbCE3V63Uó vấSGyfJQFMn đềrvBc rvBcgì lớn.SGyfJQFM PhrvBcụ mổbCE3V63U thứrvBc nhấtSGyfJQFM và thứrvBc habCE3V63Ui bCE3V63Uthở rvBcphào nbCE3V63Uhẹ nhõm,rvBc cảSGyfJQFM pbCE3V63Uhòng phẫurvBc bCE3V63Uthuật đềurvBc nhbCE3V63Uư trúbCE3V63Ut đượcbCE3V63U gbCE3V63Uánh nặng. BácbCE3V63U sĩrvBc NhrvBciếp SGyfJQFMbị mắnSGyfJQFMg, rầuSGyfJQFM rbCE3V63Uĩ tránSGyfJQFMh sSGyfJQFMang mộSGyfJQFMt bênSGyfJQFM, nhbCE3V63Uưng vẫnbCE3V63U khôbCE3V63Ung drvBcám bbCE3V63Uỏ ra ngoàibCE3V63U. bCE3V63UMột lúcbCE3V63U sabCE3V63Uu, huyếbCE3V63Ut ábCE3V63Up củbCE3V63Ua bệnhrvBc nhânbCE3V63U tSGyfJQFMăng trởSGyfJQFM lại,SGyfJQFM tiếpbCE3V63U thbCE3V63Ueo bCE3V63Uđó rvBcca SGyfJQFMmổ rvBctiến hành rấSGyfJQFMt bCE3V63Uthuận lợi,rvBc CSGyfJQFMhủ nhiệmbCE3V63U PhưrvBcơng hrvBcôm bCE3V63Unay đíbCE3V63Uch tbCE3V63Uhân lbCE3V63Uàm bCE3V63Utất SGyfJQFMcả bCE3V63Umọi việc,bCE3V63U thậm chíSGyfJQFM đếnbCE3V63U cônrvBcg đoạnrvBc krvBchâu rvBcvết mSGyfJQFMổ curvBcối crvBcùng ôngrvBc cũngbCE3V63U tựrvBc mìrvBcnh thSGyfJQFMực bCE3V63Uhiện, khônbCE3V63Ug đểSGyfJQFM bCE3V63Uphụ tá đrvBcộng SGyfJQFMtay vàbCE3V63Uo. rvBcSau kSGyfJQFMhi khârvBcu xoSGyfJQFMng, ônSGyfJQFMg cứSGyfJQFM ngbCE3V63Uắm ngrvBchía mãiSGyfJQFM, vẻSGyfJQFM nhbCE3V63Uư rấtSGyfJQFM hbCE3V63Uài lòng.SGyfJQFM Chỉ phẫrvBcu thurvBcật bâyrvBc giSGyfJQFMờ đềurvBc SGyfJQFMlà crvBchỉ tựrvBc SGyfJQFMtiêu, vrvBcì thếbCE3V63U SGyfJQFMông đãrvBc rvBclàm SGyfJQFMmột SGyfJQFMcái trvBchắt chỉ tbCE3V63Uuyệt đẹp,rvBc đếnSGyfJQFM nỗibCE3V63U dườngbCE3V63U SGyfJQFMnhư bảnbCE3V63U thânSGyfJQFM cũngrvBc rấtrvBc vbCE3V63Uừa ý,bCE3V63U bCE3V63Ungẩng đầuSGyfJQFM lêrvBcn bCE3V63Ugọi NSGyfJQFMhiếp Vũ rvBcThịnh: rvBc“Xong rvBcrồi! bCE3V63UTôi đbCE3V63Ui SGyfJQFMrửa trvBcay đây.”

Chủ nbCE3V63Uhiệm PhươngSGyfJQFM rửa rvBctay xongrvBc, tháoSGyfJQFM SGyfJQFMcặp kíbCE3V63Unh rrvBca rửarvBc mặtrvBc rồirvBc mớrvBci rrvBca khỏirvBc pSGyfJQFMhòng mổ.SGyfJQFM BênrvBc SGyfJQFMngoài phònrvBcg SGyfJQFMphẫu thuật, ngưbCE3V63Uời bCE3V63Unhà brvBcệnh nhâbCE3V63Un đanSGyfJQFMg lSGyfJQFMo SGyfJQFMlắng rvBcchờ đợbCE3V63Ui, vừaSGyfJQFM ngrvBche SGyfJQFMtiếng cửabCE3V63U phònSGyfJQFMg rvBcbật mởSGyfJQFM, trông thấySGyfJQFM ChbCE3V63Uủ nhSGyfJQFMiệm PbCE3V63Uhương đibCE3V63U rrvBca, cSGyfJQFMô trvBca liềrvBcn vộbCE3V63Ui vànSGyfJQFMg đứngSGyfJQFM dậy.

Ấn tượngSGyfJQFM rvBccủa CbCE3V63Uhủ nhiệm bCE3V63UPhương vềbCE3V63U ĐrvBcàm TSGyfJQFMĩnh rấtbCE3V63U tệ,SGyfJQFM bCE3V63Ucho rằngrvBc SGyfJQFMcô chínSGyfJQFMh làSGyfJQFM SGyfJQFMhồng nharvBcn họarvBc thủybCE3V63U tbCE3V63Urong truyrvBcền thuyết, mSGyfJQFMột anSGyfJQFMh rvBcchàng ngorvBcan rvBcngoãn biếtrvBc vânrvBcg lờSGyfJQFMi nhbCE3V63Uư NhiếprvBc VrvBcũ ThịnSGyfJQFMh bịSGyfJQFM cbCE3V63Uô trvBca làm chorvBc rvBcăn khSGyfJQFMông ngbCE3V63Uon SGyfJQFMngủ khôngrvBc yêSGyfJQFMn, đếnbCE3V63U SGyfJQFMgiờ bCE3V63Uvẫn rvBccòn rvBcphải tbCE3V63Urông rvBcnom đSGyfJQFMứa bbCE3V63Ué vrvBcô tộirvBc tSGyfJQFMrong phòng hồibCE3V63U rvBcsức. BSGyfJQFMởi thbCE3V63Uế ônSGyfJQFMg đanrvBch mặtrvBc lạirvBc, khôrvBcng thèSGyfJQFMm nhrvBcìn ĐbCE3V63Uàm TrvBcĩnh, lúcbCE3V63U đrvBci ngang SGyfJQFM qua rvBccô cSGyfJQFMòn burvBcông mộbCE3V63Ut câbCE3V63Uu “LầnbCE3V63U SGyfJQFMnày côSGyfJQFM vrvBcừa lrvBcòng rồiSGyfJQFM nhé!”

Đàm TĩnhrvBc brvBciến sắc,rvBc cô khônSGyfJQFMg thrvBcể hibCE3V63Uểu đưrvBcợc rvBccâu nóiSGyfJQFM rvBcnày củabCE3V63U bSGyfJQFMác sĩrvBc mrvBcổ chírvBcnh cSGyfJQFMó ýrvBc grvBcì. CôbCE3V63U vSGyfJQFMốn đãrvBc vbCE3V63Uô cùng SGyfJQFM căng tbCE3V63Uhẳng, NhiếpbCE3V63U rvBcVũ ThịbCE3V63Unh bưbCE3V63Uớc vàoSGyfJQFM pSGyfJQFMhòng phẫrvBcu tSGyfJQFMhuật đếnSGyfJQFM SGyfJQFMgiờ vẫSGyfJQFMn chưSGyfJQFMa tbCE3V63Uhấy ra, giờrvBc bbCE3V63Uác sĩSGyfJQFM mrvBcổ rvBcchính vSGyfJQFMừa bCE3V63Ura bCE3V63Uliền lạnhrvBc rvBctanh bSGyfJQFMuông mộSGyfJQFMt câubCE3V63U nhưSGyfJQFM vậybCE3V63U khiếnSGyfJQFM cảbCE3V63U người crvBcô mềmbCE3V63U nhũnrvBc, suýtrvBc cbCE3V63Uhút SGyfJQFMnữa ngbCE3V63Uất xSGyfJQFMỉu, SGyfJQFMmay SGyfJQFMcó TôbCE3V63Un ChSGyfJQFMí QuâbCE3V63Un kịpSGyfJQFM đỡSGyfJQFM lấySGyfJQFM, bCE3V63Udìu crvBcô nSGyfJQFMgồi xuống ghế.SGyfJQFM CbCE3V63Uô horvBca bCE3V63Uhết bCE3V63Ucả mắbCE3V63Ut, mộbCE3V63Ut hbCE3V63Uồi lârvBcu sSGyfJQFMau mbCE3V63Uới địnhbCE3V63U thầnbCE3V63U nbCE3V63Uói: “GọiSGyfJQFM điệnrvBc cho NhiếbCE3V63Up VũSGyfJQFM Thịnh,rvBc hỏibCE3V63U anbCE3V63Uh SGyfJQFMta rvBcrút cụcrvBc cbCE3V63Ua bCE3V63Uphẫu thurvBcật bCE3V63Uthế nàoSGyfJQFM rồi?”

Nhiếp VrvBcũ ThịnhbCE3V63U thrvBcu xếSGyfJQFMp ổn SGyfJQFM thoả crvBcho TôSGyfJQFMn BìnhbCE3V63U bCE3V63Uxong, vừarvBc rSGyfJQFMa đếnrvBc cửaSGyfJQFM phòngrvBc mổ,rvBc nbCE3V63Uhìn qubCE3V63Ua cửSGyfJQFMa kínhrvBc, bCE3V63Uliền bắSGyfJQFMt gbCE3V63Uặp Đàm TĩnhbCE3V63U gbCE3V63Uần bCE3V63Unhư ngãbCE3V63U vàrvBco SGyfJQFMlòng bCE3V63UTôn CSGyfJQFMhí Quân.SGyfJQFM PhảirvBc thừabCE3V63U nSGyfJQFMhận rbCE3V63Uằng, aSGyfJQFMnh vẫnrvBc thấy lònrvBcg churvBca xótbCE3V63U, SGyfJQFMcó rvBclẽ dbCE3V63Uuyên pbCE3V63Uhận gSGyfJQFMiữa anbCE3V63Uh rvBcvà ĐàmrvBc TĩnhbCE3V63U đếbCE3V63Un đrvBcây thựcbCE3V63U sựSGyfJQFM đãSGyfJQFM hếrvBct rồi. ChuSGyfJQFMyện đrvBcến nưSGyfJQFMớc này,SGyfJQFM khônbCE3V63Ug SGyfJQFMcam bCE3V63Utâm trvBchì cũngbCE3V63U cóbCE3V63U íbCE3V63Uch gbCE3V63Uì? TìbCE3V63Unh yêSGyfJQFMu trbCE3V63Uong bCE3V63Usáng đơn thuầnbCE3V63U thờibCE3V63U niêrvBcn thiSGyfJQFMếu đãSGyfJQFM nhưrvBc mộtbCE3V63U giấcrvBc mrvBcơ, rvBccòn SGyfJQFMlại SGyfJQFMchỉ lrvBcà oánrvBc rvBchận rvBcmà thôi.

Anh đbCE3V63Uẩy cửarvBc bướcSGyfJQFM SGyfJQFMra, thấy ĐàmbCE3V63U TrvBcĩnh vbCE3V63Uẫn đarvBcng SGyfJQFMlúi húibCE3V63U tìmrvBc điệnbCE3V63U thoại,rvBc brvBciết cSGyfJQFMô ấyrvBc địnSGyfJQFMh gọibCE3V63U chrvBco mìnrvBch, rvBcbèn nói: “KhônSGyfJQFMg bCE3V63Ucần gbCE3V63Uọi nữa,bCE3V63U tSGyfJQFMôi rbCE3V63Ua đâyrvBc rồi.”

Trông thấybCE3V63U ánSGyfJQFMh mắtSGyfJQFM đầybCE3V63U mong mỏirvBc crvBcủa ĐàmrvBc Tĩnh,rvBc anSGyfJQFMh nrvBcói: “PhẫuSGyfJQFM bCE3V63Uthuật kếtSGyfJQFM thúcSGyfJQFM rồrvBci, rbCE3V63Uất bCE3V63Uthành công.”

Đàm TĩnrvBch ngrvBcẩn ngườiSGyfJQFM mất vàibCE3V63U girvBcây, rồibCE3V63U đứngrvBc phắtbCE3V63U dậySGyfJQFM nhưrvBcng côbCE3V63U rvBckhông bướcSGyfJQFM nổbCE3V63Ui vàSGyfJQFMo phbCE3V63Uòng prvBchẫu tbCE3V63Uhuật, chỉ rvBc biết rvBcnhìn NhiếbCE3V63Up bCE3V63UVũ ThịnrvBch đbCE3V63Uầy rvBcvan rvBcxin, NbCE3V63Uhiếp VbCE3V63Uũ ThịbCE3V63Unh cảbCE3V63Um thấyrvBc ábCE3V63Unh mắtSGyfJQFM rvBccô như bCE3V63Usáp nếnbCE3V63U nrvBcóng bỏnrvBcg, thirvBcêu đrvBcốt tráibCE3V63U tibCE3V63Um SGyfJQFManh rvBcđau buốSGyfJQFMt, bCE3V63Uanh vSGyfJQFMô tbCE3V63Uhức bCE3V63Utránh ánhSGyfJQFM mắrvBct của cô,rvBc nóSGyfJQFMi: “BìnhbCE3V63U BrvBcình đangbCE3V63U SGyfJQFMở SGyfJQFMtrong phòngSGyfJQFM SGyfJQFMhồi sức,bCE3V63U phảSGyfJQFMi thrvBceo drvBcõi SGyfJQFMmột đãSGyfJQFM, bCE3V63Unếu khSGyfJQFMông có gìrvBc bấbCE3V63Ut thườngSGyfJQFM rvBccó thểSGyfJQFM đrvBcưa vềSGyfJQFM rvBcphòng bệnh.”

“Tôi cSGyfJQFMó bCE3V63Uthể vSGyfJQFMào thămSGyfJQFM nó không?”

“Vẫn chưSGyfJQFMa rvBcđược.” Anh đábCE3V63Up, kSGyfJQFMhông rvBckìm đượcrvBc rvBcvẫn dùnrvBcg grvBciọng arvBcn ủrvBci, “TôrvBci sẽSGyfJQFM rvBcvào bCE3V63Uvới nrvBcó ngaSGyfJQFMy, cSGyfJQFMô cứrvBc yên tâm.”

Đàm TĩnhrvBc cúSGyfJQFMi đầu,SGyfJQFM dùSGyfJQFM không nhìSGyfJQFMn nhưSGyfJQFMng NrvBchiếp rvBcVũ ThịnhrvBc cbCE3V63Uũng biếtSGyfJQFM cbCE3V63Uô rvBcđang khSGyfJQFMóc. TbCE3V63Uôn CbCE3V63Uhí rvBcQuân đưrvBca crvBcho cô bCE3V63U gói rvBcgiấy ănbCE3V63U, NhiếprvBc rvBcVũ ThịnSGyfJQFMh cảmbCE3V63U thấybCE3V63U trvBcâm trvBcrạng đầySGyfJQFM phứcrvBc tạp,rvBc bènbCE3V63U quaSGyfJQFMy bCE3V63Ungười trở lạibCE3V63U bCE3V63Uphòng hồrvBci sức.

Bác SGyfJQFMsĩ gârvBcy mêSGyfJQFM rvBcvẫn chưa đi,SGyfJQFM thấbCE3V63Uy bCE3V63Uanh vàbCE3V63Uo SGyfJQFMbèn crvBchào rồbCE3V63Ui hỏSGyfJQFMi: “bCE3V63UĐứa trẻbCE3V63U nbCE3V63Uày SGyfJQFMcon nhrvBcà SGyfJQFMai thế?”

Nhiếp VSGyfJQFMũ ThbCE3V63Uịnh bCE3V63Ukhựng lại, SGyfJQFM hỏi: “bCE3V63USao thếbCE3V63U ạ?”

“Ui trrvBcời rvBcơi, tôiSGyfJQFM làbCE3V63Um việc vớbCE3V63Ui CbCE3V63Uhủ nhibCE3V63Uệm PhươnbCE3V63Ug bCE3V63Umười mấySGyfJQFM năbCE3V63Um rồi,rvBc bCE3V63Uchưa bCE3V63Utừng trvBchấy ônSGyfJQFMg ấyrvBc nhSGyfJQFMư hbCE3V63Uôm nabCE3V63Uy, cứ rvBcnhư rvBccon rvBcnhà mìnhbCE3V63U rvBcđang nằmrvBc trênSGyfJQFM brvBcàn phẫSGyfJQFMu trvBchuật vậy.”

Nhiếp VrvBcũ ThrvBcịnh thấy lòrvBcng cbCE3V63Uhua rvBcxót, vSGyfJQFMội đáp:SGyfJQFM “ĐrvBcây là…bCE3V63U họSGyfJQFM SGyfJQFMhàng… hrvBcọ hàngrvBc củaSGyfJQFM cháu.”

“Thảo nrvBcào! ĐúrvBcng làrvBc chủ nhiệSGyfJQFMm củabCE3V63U cárvBcc rvBcanh rvBccoi aSGyfJQFMnh nhrvBcư coSGyfJQFMn đẻ,rvBc tôirvBc cứrvBc bảSGyfJQFMo srvBcao hrvBcôm nbCE3V63Uay anbCE3V63Uh đứnSGyfJQFMg trongbCE3V63U phòng pSGyfJQFMhẫu thuậtSGyfJQFM mSGyfJQFMà rvBclại khrvBcông lrvBcàm gì.SGyfJQFM ÀSGyfJQFM, đbCE3V63Uúng rvBcrồi, cSGyfJQFMhương trìrvBcnh CSGyfJQFMM bCE3V63Uấy rútSGyfJQFM cụcbCE3V63U là bCE3V63Uthế nàSGyfJQFMo đấy?rvBc ChbCE3V63Uủ nhiệmrvBc củarvBc cSGyfJQFMác arvBcnh bấtSGyfJQFM chrvBcấp bCE3V63Uáp lựcrvBc củrvBca việnSGyfJQFM trưbCE3V63Uởng kéSGyfJQFMo về đâbCE3V63Uy, bCE3V63Ubác rvBcbỏ rrvBcất nhiềbCE3V63Uu ýbCE3V63U kiếnbCE3V63U củaSGyfJQFM mọibCE3V63U ngưrvBcời, tbCE3V63Uhế srvBcao SGyfJQFMgiờ SGyfJQFMvẫn chưrvBca bCE3V63Ukhởi độngbCE3V63U vậy?”

Nhiếp VbCE3V63Uũ ThịnhrvBc tSGyfJQFMhầm nghĩ chuyệnrvBc nàSGyfJQFMy chínhbCE3V63U SGyfJQFMlà SGyfJQFMdo mrvBcình làrvBcm lỡSGyfJQFM drvBcở. AnbCE3V63Uh ábCE3V63Uy nSGyfJQFMáy rvBcnói: “ChbCE3V63Uủ nhiSGyfJQFMệm đãSGyfJQFM giabCE3V63Uo cho cháuSGyfJQFM rồrvBci, rvBcchỉ cSGyfJQFMần tìrvBcm đưbCE3V63Uợc bệSGyfJQFMnh nhâSGyfJQFMn thíbCE3V63Uch hợrvBcp sSGyfJQFMẽ lậprvBc tứcbCE3V63U tibCE3V63Uến hàrvBcnh SGyfJQFMca đầu tiên.”

“Làm SGyfJQFMtốt bCE3V63Ulà tSGyfJQFMạo phúc rvBc cho dârvBcn đấy.”rvBc BSGyfJQFMác sbCE3V63Uĩ gârvBcy mêbCE3V63U nSGyfJQFMói đùa,”bCE3V63U BaSGyfJQFMo bCE3V63Unhiêu bCE3V63Ubệnh nhbCE3V63Uân cònrvBc đabCE3V63Ung đỏbCE3V63U mắtbCE3V63U chờ kiarvBc bCE3V63Ukìa, aSGyfJQFMnh rvBcxem hbCE3V63Uỗ rvBctrợ chrvBco bệnhSGyfJQFM trvBcim bẩmSGyfJQFM bCE3V63Usinh củabCE3V63U cbCE3V63Uhính prvBchủ, hbCE3V63Uộ khẩubCE3V63U nôngbCE3V63U thbCE3V63Uôn có trvBchể đưrvBcợc bCE3V63Uhưởng trrvBcợ cbCE3V63Uấp, bảSGyfJQFMo bCE3V63Uhiểm SGyfJQFMthất nghrvBciệp ởSGyfJQFM tSGyfJQFMhành phSGyfJQFMố cóSGyfJQFM thểrvBc đượbCE3V63Uc rvBchưởng trợ cấp,SGyfJQFM đâyrvBc khônbCE3V63Ug phảirvBc hbCE3V63Uộ khẩSGyfJQFMu nrvBcông rvBcthôn, cũnSGyfJQFMg chẳbCE3V63Ung rvBcphải thấrvBct ngbCE3V63Uhiệp ởrvBc thrvBcành phố, tựSGyfJQFM SGyfJQFMnhiên mrvBcắc phảibCE3V63U cănbCE3V63U bệSGyfJQFMnh nặngrvBc rvBcnhư thếrvBc nbCE3V63Uày, khôngSGyfJQFM SGyfJQFMcó tSGyfJQFMiền màbCE3V63U cbCE3V63Uhữa, bằngrvBc mọi cácrvBch phbCE3V63Uải xobCE3V63Uay đưSGyfJQFMợc hrvBcơn mườibCE3V63U vạnbCE3V63U tệ,SGyfJQFM cònbCE3V63U khrvBcông biếSGyfJQFMt crvBcó bCE3V63Ubà cobCE3V63Un hrvBcọ hbCE3V63Uàng nàrvBco chSGyfJQFMịu cho vaSGyfJQFMy khôngbCE3V63U, trvBchật rvBclà ácbCE3V63U ngSGyfJQFMhiệt qrvBcuá mà…”bCE3V63U ÔrvBcng SGyfJQFMnhìn rvBcbé TôSGyfJQFMn BìnrvBch đanSGyfJQFMg nằbCE3V63Um trên giườngbCE3V63U đẩyrvBc, “ĐượcrvBc rrvBcồi đấy,bCE3V63U xebCE3V63Um rSGyfJQFMa tìnbCE3V63Uh hìbCE3V63Unh SGyfJQFMkhá khbCE3V63Uả qubCE3V63Uan, támbCE3V63U phầnSGyfJQFM khôSGyfJQFMng phải đSGyfJQFMưa sanbCE3V63Ug pbCE3V63Uhòng chămSGyfJQFM sócrvBc đặcrvBc biệtbCE3V63U, SGyfJQFManh trSGyfJQFMực ởSGyfJQFM bCE3V63Uđây, tôSGyfJQFMi SGyfJQFMđi thbCE3V63Uay đồbCE3V63U đã.”

Khi TôSGyfJQFMn BìnSGyfJQFMh tỉnhrvBc dậy, ngưSGyfJQFMời đầuSGyfJQFM tbCE3V63Uiên cậbCE3V63Uu nrvBchìn thấrvBcy lbCE3V63Uà SGyfJQFMĐàm TrvBcĩnh. TuSGyfJQFMy SGyfJQFMđề phòbCE3V63Ung lâybCE3V63U nhiễmSGyfJQFM, ĐàSGyfJQFMm TĩbCE3V63Unh bCE3V63Uphải mặc chiếSGyfJQFMc bCE3V63Uáo chSGyfJQFMoàng khửrvBc bCE3V63Utrùng bCE3V63Urộng thùbCE3V63Ung SGyfJQFMthình, còbCE3V63Un đeobCE3V63U khrvBcẩu trbCE3V63Uang, đrvBcội mũ, rvBcnhưng SGyfJQFMchỉ nhìrvBcn ánhrvBc mắtbCE3V63U qrvBcuen SGyfJQFMthuộc, TônbCE3V63U BìnhSGyfJQFM lirvBcền nhậnbCE3V63U rvBcngay SGyfJQFMra mẹSGyfJQFM. CârvBcu đầubCE3V63U tiên SGyfJQFM cậu bbCE3V63Ué hSGyfJQFMỏi bCE3V63Ulà: “Mẹ,SGyfJQFM sarvBco mẹ

Đàm rvBcTĩnh vốnrvBc bCE3V63Uđã nín khbCE3V63Uóc nrvBchưng nghSGyfJQFMe cSGyfJQFMon rvBcnói SGyfJQFMcâu SGyfJQFMấy, rvBccô suýtSGyfJQFM bCE3V63Unữa lạrvBci rơSGyfJQFMi nướcSGyfJQFM mSGyfJQFMắt. SSGyfJQFMắp tớibCE3V63U girvBcờ taSGyfJQFMn sở, SGyfJQFM Chủ nhiệmSGyfJQFM PhbCE3V63Uương SGyfJQFMlại tựbCE3V63U SGyfJQFMmình đibCE3V63U kiểbCE3V63Um bCE3V63Utra mộtSGyfJQFM lượt,rvBc bCE3V63Ulần nrvBcày rvBcông dẫnbCE3V63U tbCE3V63Uheo họSGyfJQFMc trò crvBcủa mìrvBcnh, tbCE3V63Uất cảSGyfJQFM đềuSGyfJQFM mặbCE3V63Uc áoSGyfJQFM blSGyfJQFMouse trbCE3V63Uắng, đầSGyfJQFMy rvBctác pSGyfJQFMhong cônrvBcg việcbCE3V63U, đứngbCE3V63U trongSGyfJQFM phòng bệnh,rvBc bCE3V63Unói mộtbCE3V63U lượSGyfJQFMt nhữngbCE3V63U điềurvBc cầnbCE3V63U cbCE3V63Uhú rvBcý sSGyfJQFMau phẫrvBcu thuật.bCE3V63U MấySGyfJQFM rvBcvị tiếSGyfJQFMn SGyfJQFMsĩ mải mSGyfJQFMiết ghSGyfJQFMi chépbCE3V63U, TiểuSGyfJQFM MrvBcẫn cbCE3V63Uòn nghịchSGyfJQFM nbCE3V63Ugợm lrvBcàm mặtrvBc xấuSGyfJQFM SGyfJQFMchọc NhiếpbCE3V63U SGyfJQFMVũ Thịnh.bCE3V63U ĐợiSGyfJQFM Chủ nhiệmSGyfJQFM PhươngSGyfJQFM đirvBc bCE3V63Ura rồSGyfJQFMi, aSGyfJQFMnh mớirvBc khobCE3V63Uác vbCE3V63Uai NbCE3V63Uhiếp VũbCE3V63U ThịnrvBch, trSGyfJQFMêu SGyfJQFMchọc: “SưbCE3V63U huynh, ngrvBche nóSGyfJQFMi hSGyfJQFMôm nSGyfJQFMay tronrvBcg phònbCE3V63Ug prvBchẫu thuậtrvBc SGyfJQFManh bbCE3V63Uị lãbCE3V63Uo yêbCE3V63Uu mắngbCE3V63U hả?”

“Làm gìrvBc córvBc, eSGyfJQFMm ngSGyfJQFMhe bCE3V63Uai nói thế?”

“Ái SGyfJQFMdà, NhibCE3V63Uếp sbCE3V63Uư hurvBcynh à, bCE3V63Ungày nàbCE3V63Uo lãrvBco ySGyfJQFMêu rvBcchẳng mắngrvBc rvBcbọn eSGyfJQFMm vàSGyfJQFMi bCE3V63Ulượt, bCE3V63Ucó pSGyfJQFMhải làrvBc chubCE3V63Uyện rvBcgì mấtbCE3V63U mặt đâu,SGyfJQFM SGyfJQFMsao aSGyfJQFMnh SGyfJQFMkhông chrvBcịu tSGyfJQFMhừa nhrvBcận bCE3V63Unhỉ? NhưbCE3V63Ung đrvBcêm rvBcmai rvBclão ySGyfJQFMêu SGyfJQFMphân crvBcông ebCE3V63Um trựcrvBc ban tharvBcy arvBcnh, nrvBcói nhrvBcà bCE3V63Uanh cbCE3V63Uó bCE3V63Uviệc, aSGyfJQFMnh nóirvBc bCE3V63Uđi, anSGyfJQFMh phảrvBci rvBccảm ơnrvBc bCE3V63Uem thrvBcế rvBcnào đây nhỉ?”

Nhiếp VSGyfJQFMũ ThịbCE3V63Unh rvBcvô cùnrvBcg cảm SGyfJQFMkích trướcSGyfJQFM sựrvBc qbCE3V63Uuan tâbCE3V63Um củaSGyfJQFM ChủrvBc nhSGyfJQFMiệm PhươnSGyfJQFMg, anbCE3V63Uh địbCE3V63Unh buổirvBc tốbCE3V63Ui rvBcqua SGyfJQFMviện túc trựbCE3V63Uc bênSGyfJQFM giườrvBcng bệrvBcnh, chămbCE3V63U sócrvBc bSGyfJQFMé TôrvBcn BSGyfJQFMình bCE3V63Unhiều hSGyfJQFMơn bCE3V63Umột chrvBcút, khôSGyfJQFMng ngSGyfJQFMờ bCE3V63Uchi tiết nhrvBcỏ nhặtbCE3V63U nàybCE3V63U chủrvBc rvBcnhiệm cũSGyfJQFMng đbCE3V63Uã SGyfJQFMnghĩ cbCE3V63Uhu đáobCE3V63U cảrvBc rồi.

Anh đárvBcp: “VậybCE3V63U abCE3V63Unh mời SGyfJQFMem ăbCE3V63Un cbCE3V63Uơm nhé.”

Tiểu MẫbCE3V63Un lSGyfJQFMắc bCE3V63Uđầu qSGyfJQFMuầy quậy: “ÔiSGyfJQFM nrvBco SGyfJQFMno! rvBcMời ănrvBc cơbCE3V63Um thìbCE3V63U bCE3V63Udễ crvBcho anrvBch SGyfJQFMquá. AnSGyfJQFMh mờibCE3V63U ervBcm ărvBcn cbCE3V63Uơm cũbCE3V63Ung đưSGyfJQFMợc, nhưng ebCE3V63Um phSGyfJQFMải bCE3V63Udẫn thrvBceo brvBcạn grvBcái ebCE3V63Um nữa!”

Bạn gSGyfJQFMái củbCE3V63Ua bCE3V63UTiểu MẫnrvBc cũng họcrvBc bCE3V63UY nhưngbCE3V63U họbCE3V63Uc NhbCE3V63Ua kbCE3V63Uhoa, năSGyfJQFMm nSGyfJQFMay mớrvBci rvBclà thrvBcạc sĩrvBc nSGyfJQFMăm SGyfJQFMthứ SGyfJQFM2, đaSGyfJQFMng SGyfJQFMthực tập trvBcại bệnhrvBc việnSGyfJQFM bCE3V63Unày. NhiếprvBc VũbCE3V63U ThbCE3V63Uịnh nói:SGyfJQFM bCE3V63U“Được trvBchôi, rvBcem gbCE3V63Uọi crvBcả TiểrvBcu SGyfJQFMKỳ SGyfJQFMđi, arvBcnh mời SGyfJQFMhai đrvBcứa ănbCE3V63U cơm.”

Tiểu MẫnrvBc cbCE3V63Uười giabCE3V63Un xảo: “SbCE3V63Uư hurvBcynh, mờiSGyfJQFM hbCE3V63Uai đứarvBc ebCE3V63Um ăbCE3V63Un cơmrvBc màSGyfJQFM abCE3V63Unh đirvBc rvBcmột mình,rvBc khbCE3V63Uông ngượngSGyfJQFM SGyfJQFMà? KhSGyfJQFMách có SGyfJQFM hai bCE3V63Ungười, chrvBcủ cũngSGyfJQFM phảiSGyfJQFM crvBcó SGyfJQFMhai SGyfJQFMngười chứ!rvBc ArvBcnh kêbCE3V63Uu bạnbCE3V63U gSGyfJQFMái aSGyfJQFMnh bCE3V63Ucùng SGyfJQFMđi, cbCE3V63Uho em bCE3V63Uvới TiểuSGyfJQFM KỳrvBc diệnbCE3V63U kibCE3V63Uến, đượcSGyfJQFM không?”

Nhiếp VbCE3V63Uũ ThịrvBcnh bCE3V63Uthoáng ngây nSGyfJQFMgười, đáSGyfJQFMp: “rvBcAnh vàbCE3V63U rvBccô ấySGyfJQFM bCE3V63Uchia trvBcay rồi.”

Tiểu MẫbCE3V63Un kiSGyfJQFMnh ngạcbCE3V63U: “Cái grvBcì cơbCE3V63U? bCE3V63USao lạibCE3V63U thế?”

Nhiếp bCE3V63UVũ ThịnSGyfJQFMh không rvBc nói gìSGyfJQFM, TSGyfJQFMiểu MẫrvBcn SGyfJQFMbây rvBcgiờ mớrvBci nhớbCE3V63U bCE3V63Ura SGyfJQFMhọ đangrvBc ởrvBc tronSGyfJQFMg phòngbCE3V63U bệnhSGyfJQFM, vẫbCE3V63Un cbCE3V63Uòn bệnh nrvBchân nằmrvBc kirvBca, mìrvBcnh hỏrvBci nhiSGyfJQFMều SGyfJQFMchuyện nbCE3V63Uhư bCE3V63Uvậy, SGyfJQFMquả rvBclà bCE3V63Ukhông SGyfJQFMnên. VSGyfJQFMì thếbCE3V63U anSGyfJQFMh vội imSGyfJQFM bSGyfJQFMặt, nhrvBcìn NbCE3V63Uhiếp VũrvBc ThrvBcịnh rvBcghi bCE3V63Ulời bCE3V63Ucăn dặn.bCE3V63U NhrvBciếp SGyfJQFMVũ ThịrvBcnh ghbCE3V63Ui rvBcxong liềrvBcn cùnrvBcg Tiểu MrvBcẫn điSGyfJQFM rSGyfJQFMa nbCE3V63Ugoài, ĐSGyfJQFMàm TĩnhSGyfJQFM tubCE3V63Uy ởSGyfJQFM gbCE3V63Uian trSGyfJQFMong củrvBca phòSGyfJQFMng bSGyfJQFMệnh, nrvBchưng vSGyfJQFMì cửarvBc mSGyfJQFMở nên hrvBcọ SGyfJQFMnói SGyfJQFMgì côbCE3V63U SGyfJQFMđều rvBcnghe SGyfJQFMrõ SGyfJQFMtừng SGyfJQFMchữ một.

Lúc đầSGyfJQFMu SGyfJQFMcô bCE3V63Uấy cũrvBcng chỉ nghSGyfJQFMe loárvBcng rvBcthoáng, mãibCE3V63U đrvBcến khbCE3V63Ui rvBcNhiếp VũbCE3V63U ThịnhrvBc nórvBci đrvBcã chrvBcia trvBcay vSGyfJQFMới bạnrvBc grvBcái, rvBccô mới chợtSGyfJQFM nhSGyfJQFMư nhậrvBcn tbCE3V63Uh SGyfJQFMđiều rvBcgì. TínrvBch cáSGyfJQFMch củarvBc SGyfJQFMNhiếp VSGyfJQFMũ TrvBchịnh bCE3V63Ucô hiểuSGyfJQFM rấtbCE3V63U SGyfJQFMrõ, anh rvBc không rvBcdễ dànrvBcg rvBcqua lSGyfJQFMại vớbCE3V63Ui mbCE3V63Uột ngườbCE3V63Ui coSGyfJQFMn gáiSGyfJQFM, rvBcsau bCE3V63Ukhi bCE3V63Uquyết địnrvBch rvBcyêu, lạSGyfJQFMi càng khrvBcông tuSGyfJQFMỳ tirvBcện nrvBcói crvBchia tayrvBc. SGyfJQFMSao lạirvBc rvBcthế nhbCE3V63Uỉ? ChẳnrvBcg lrvBcẽ vìrvBc chuyệrvBcn củabCE3V63U TôSGyfJQFMn Bình?

Bất bCE3V63Ukỳ ngườiSGyfJQFM cobCE3V63Un gbCE3V63Uái nào cũngbCE3V63U khórvBc mrvBcà chấpSGyfJQFM nhậbCE3V63Un nổSGyfJQFMi rvBcviệc rvBcbạn trarvBci mìnhSGyfJQFM SGyfJQFMtự dưngbCE3V63U crvBcó mộtSGyfJQFM đứarvBc corvBcn riêng. ĐàmrvBc TĩnhbCE3V63U chợrvBct thấbCE3V63Uy bCE3V63Uáy náy.

Sau kbCE3V63Uhi rvBctrời tối,bCE3V63U đáng rvBclẽ đãrvBc SGyfJQFMhết giờrvBc tSGyfJQFMhăm bbCE3V63Uệnh, nrvBchưng bCE3V63Ulà phòrvBcng bCE3V63UVIP nêrvBcn crvBcũng rvBcthoải máibCE3V63U hơrvBcn cbCE3V63Uhút ít. VươnrvBcg VũrvBc LSGyfJQFMinh vrvBcà rvBcLương SGyfJQFMNguyên AbCE3V63Un nbCE3V63Ughe rvBcnói hrvBcôm nrvBcay TôrvBcn BìnSGyfJQFMh làmbCE3V63U phẫbCE3V63Uu thubCE3V63Uật, bCE3V63Uvừa sáng SGyfJQFMsớm đãSGyfJQFM bCE3V63Ugọi đibCE3V63Uện hỏrvBci thrvBcăm, SGyfJQFMđến tốSGyfJQFMi VbCE3V63Uương rvBcVũ LinrvBch lạrvBci bCE3V63Uđến SGyfJQFMtận bệbCE3V63Unh việnSGyfJQFM thămrvBc Tôn SGyfJQFMBình, côSGyfJQFM sợSGyfJQFM bCE3V63Uquá gbCE3V63Uiờ thărvBcm bệnrvBch rvBcbác sĩrvBc khSGyfJQFMông chSGyfJQFMo vàrvBco, rvBcnên đếnrvBc dbCE3V63Uưới châbCE3V63Un lầu liềnSGyfJQFM gọirvBc điệnrvBc chbCE3V63Uo SGyfJQFMĐàm Tĩnh,rvBc ĐàbCE3V63Um TĩbCE3V63Unh bènrvBc bảrvBco TbCE3V63Uôn ChbCE3V63Uí QuânbCE3V63U xbCE3V63Uuống đórvBcn cô.

Đã mấSGyfJQFMy ngbCE3V63Uày kSGyfJQFMhông gặp, VươngbCE3V63U VbCE3V63Uũ LiSGyfJQFMnh vừabCE3V63U thSGyfJQFMấy ĐSGyfJQFMàm rvBcTĩnh SGyfJQFMliền taSGyfJQFMy bắtrvBc mặtbCE3V63U mừng.SGyfJQFM CôbCE3V63U cầmbCE3V63U tbCE3V63Uheo mộtSGyfJQFM hbCE3V63Uộp lớn đrvBcựng đầySGyfJQFM bCE3V63Ucác loạiSGyfJQFM bárvBcnh ngSGyfJQFMọt, nóbCE3V63Ui: “bCE3V63UHai bCE3V63Uhôm nrvBcay cửabCE3V63U rvBctiệm củSGyfJQFMa chúnbCE3V63Ug mìnhbCE3V63U vbCE3V63Uừa khai trương,rvBc đắtbCE3V63U SGyfJQFMhàng lắSGyfJQFMm, khrvBcách hrvBcàng SGyfJQFMai cbCE3V63Uũng kheSGyfJQFMn SGyfJQFMbánh ngonbCE3V63U, hSGyfJQFMôm nabCE3V63Uy tớSGyfJQFM rvBcchọn riêng mấybCE3V63U cáiSGyfJQFM bCE3V63Uvừa SGyfJQFMra lòSGyfJQFM, đểbCE3V63U nguSGyfJQFMội rồirvBc maSGyfJQFMng rvBcqua bCE3V63Uđây chbCE3V63Uo cậuSGyfJQFM vbCE3V63Uới SGyfJQFMBình BrvBcình ăn.”

“Bình BìnbCE3V63Uh vẫrvBcn cSGyfJQFMhưa được rvBc ăn cáirvBc SGyfJQFMgì cả.SGyfJQFM” bCE3V63UĐàm SGyfJQFMTĩnh đỡbCE3V63U lấyrvBc bábCE3V63Unh, nrvBcói đầSGyfJQFMy cSGyfJQFMảm kírvBcch “CảmrvBc ơnbCE3V63U cậbCE3V63Uu SGyfJQFMnhiều lắm.”

“Ôi bCE3V63Udào, giữaSGyfJQFM chúng mrvBcình cầnrvBc gSGyfJQFMì phảirvBc cảbCE3V63Um rvBcơn. VốnSGyfJQFM tbCE3V63Uớ địrvBcnh qubCE3V63Ua đâySGyfJQFM bCE3V63Utừ sánbCE3V63Ug cơrvBc, nhSGyfJQFMưng LưbCE3V63Uơng NgbCE3V63Uuyên An bảorvBc tớSGyfJQFM đừngbCE3V63U gârvBcy thêmSGyfJQFM rắSGyfJQFMc rốirvBc cSGyfJQFMho cậu,bCE3V63U bCE3V63Ucòn nbCE3V63Uói phbCE3V63Uòng phẫurvBc thubCE3V63Uật khôngrvBc rvBccho người rvBcngoài vbCE3V63Uào, cũngbCE3V63U rvBckhông cSGyfJQFMho qbCE3V63Uuá nhSGyfJQFMiều ngườibCE3V63U đợibCE3V63U bbCE3V63Uên rvBcngoài. rvBcTớ sốtrvBc rvBcruột qubCE3V63Uá, nrvBcên đếrvBcn chiều bCE3V63Uphải gọibCE3V63U chSGyfJQFMo cậubCE3V63U ngabCE3V63Uy, nghSGyfJQFMe cSGyfJQFMậu nórvBci phẫuSGyfJQFM thuậbCE3V63Ut đSGyfJQFMã xongSGyfJQFM, BSGyfJQFMình BìnhrvBc cbCE3V63Uũng tỉnh rSGyfJQFMồi, SGyfJQFMtớ liềbCE3V63Un vộibCE3V63U vSGyfJQFMàng qbCE3V63Uua thăm.”

Tôn rvBcBình đãrvBc ngrvBcủ saybCE3V63U, Đàm TĩnhrvBc mởSGyfJQFM crvBcửa giabCE3V63Un trobCE3V63Ung pbCE3V63Uhòng bệnhSGyfJQFM đểSGyfJQFM VưSGyfJQFMơng VũrvBc bCE3V63ULinh thămbCE3V63U bérvBc mộtbCE3V63U chbCE3V63Uút. ThựcbCE3V63U ra bCE3V63Uvẫn cònSGyfJQFM rvBccách mộtrvBc crvBcánh cửabCE3V63U kSGyfJQFMính nữSGyfJQFMa, bênbCE3V63U gibCE3V63Uường bbCE3V63Uệnh tbCE3V63Uoàn nhữngbCE3V63U mbCE3V63Uáy mórvBcc theo SGyfJQFM dõi, vìSGyfJQFM phòngbCE3V63U rSGyfJQFMất rộng,SGyfJQFM nrvBcên TôSGyfJQFMn BrvBcình nbCE3V63Uằm SGyfJQFMtrên giSGyfJQFMường trônSGyfJQFMg lạSGyfJQFMi cànrvBcg nhỏbCE3V63U bSGyfJQFMé hơn, nhìnSGyfJQFM rấtrvBc tộbCE3V63Ui nghiệp.

Vương VSGyfJQFMũ LirvBcnh bCE3V63Usợ làbCE3V63Um rvBcồn khiến bbCE3V63Ué TrvBcôn BìbCE3V63Unh trvBcỉnh giấrvBcc nêSGyfJQFMn cbCE3V63Uhỉ nhìbCE3V63Un mộtSGyfJQFM látbCE3V63U rồiSGyfJQFM bảbCE3V63Uo ĐrvBcàm TrvBcĩnh đóngbCE3V63U cửSGyfJQFMa lại.

Tôn CrvBchí rvBcQuân rSGyfJQFMa cầu thangSGyfJQFM thSGyfJQFMoát hiểmrvBc húSGyfJQFMt thuốc,bCE3V63U rvBccả crvBcăn bCE3V63Uphòng rộngbCE3V63U thênbCE3V63Uh rvBcthang ngSGyfJQFMoài rvBcbé SGyfJQFMTôn Bình đanrvBcg ngủ,SGyfJQFM cbCE3V63Uhỉ bCE3V63Ucòn ĐàmrvBc TĩnrvBch vàrvBc VươSGyfJQFMng VSGyfJQFMũ LiSGyfJQFMnh. VươngbCE3V63U VũrvBc LinbCE3V63Uh nrvBchìn SGyfJQFMmột lưrvBcợt căn pbCE3V63Uhòng rồrvBci hSGyfJQFMỏi: “NằmbCE3V63U phrvBcòng nàySGyfJQFM chắbCE3V63Uc tốnbCE3V63U kémbCE3V63U lắmSGyfJQFM pSGyfJQFMhải không?”

Đàm TĩbCE3V63Unh nórvBci: SGyfJQFM“Tớ cũnSGyfJQFMg không rrvBcõ nữarvBc, córvBc ngườrvBci khácrvBc rvBclo crvBchuyển phòngrvBc rvBcgiúp mà.”

Vương rvBcVũ LSGyfJQFMinh khrvBcông nhịn đượcrvBc liềrvBcn hỏrvBci: “rvBcĐàm TĩnhrvBc, tớSGyfJQFM đabCE3V63Ung SGyfJQFMmuốn SGyfJQFMhỏi SGyfJQFMcậu đâbCE3V63Uy, cSGyfJQFMậu lấySGyfJQFM đâbCE3V63Uu rrvBca SGyfJQFMtiền làmrvBc phẫu thuật

Đàm TbCE3V63Uĩnh dSGyfJQFMo bCE3V63Udự một rvBc thoáng rồirvBc rvBcđáp: “bCE3V63UTớ SGyfJQFMđi vay.”

“Cậu vrvBcay ai?rvBc” VưSGyfJQFMơng Vũ rvBc Linh sốtSGyfJQFM ruột,rvBc SGyfJQFM“Đàm TĩSGyfJQFMnh à,bCE3V63U cậurvBc vốbCE3V63Un làbCE3V63U nrvBcgười thậtSGyfJQFM tbCE3V63Uhà, đừngrvBc đểSGyfJQFM mắcbCE3V63U lừabCE3V63U SGyfJQFMngười ta nrvBché. NgưSGyfJQFMời rvBcta chbCE3V63Uo rvBccậu vaSGyfJQFMy nrvBchiều tiềnSGyfJQFM thếSGyfJQFM, sarvBcu nàySGyfJQFM cậurvBc SGyfJQFMlấy gìbCE3V63U màrvBc trả?”

Đàm TĩnSGyfJQFMh vbCE3V63Uô cùngrvBc rvBccảm kích trướcbCE3V63U sựrvBc qubCE3V63Uan tâbCE3V63Um củbCE3V63Ua banbCE3V63U, rvBcbèn nói:rvBc “CậbCE3V63Uu ySGyfJQFMên bCE3V63Utâm rvBcđi, tớrvBc tựSGyfJQFM biếtrvBc cárvBcch lbCE3V63Uo liệu.”

“Không phảSGyfJQFMi cbCE3V63Uậu vay GirvBcám đốrvBcc TSGyfJQFMhịnh đấybCE3V63U chbCE3V63Uứ? rvBcAnh bCE3V63Uta SGyfJQFMdựa vàoSGyfJQFM cSGyfJQFMái bCE3V63Ugì mSGyfJQFMà chbCE3V63Uo cậuSGyfJQFM vabCE3V63Uy nhiSGyfJQFMều tiềnrvBc thế?”

“Không, tbCE3V63Uớ khrvBcông vrvBcay anh taSGyfJQFM, tớbCE3V63U vSGyfJQFMay mộtSGyfJQFM bCE3V63Ungười bCE3V63Uhọ hàSGyfJQFMng thôi.”

Vương VbCE3V63Uũ LibCE3V63Unh báSGyfJQFMn tín bCE3V63U bán nghiSGyfJQFM: bCE3V63U“Cậu cSGyfJQFMòn rvBcngười rvBchọ rvBchàng SGyfJQFMgiàu rvBccó SGyfJQFMthế bCE3V63Uư? SSGyfJQFMao trướbCE3V63Uc khôngbCE3V63U nSGyfJQFMghe cậurvBc nhắcSGyfJQFM đếrvBcn bao giờrvBc thế?”

Đàm rvBcTĩnh gượbCE3V63Ung cười, nói:SGyfJQFM “CũngrvBc bCE3V63Ukhông phảibCE3V63U lbCE3V63Uà bCE3V63Uhọ hànSGyfJQFMg crvBcủa tớ,SGyfJQFM SGyfJQFMlà họbCE3V63U rvBchàng củabCE3V63U BìrvBcnh Bình,bCE3V63U SGyfJQFMvì BìbCE3V63Unh Bình SGyfJQFMnên ngưSGyfJQFMời tbCE3V63Ua mớrvBci cbCE3V63Uhịu cSGyfJQFMho tớbCE3V63U bCE3V63Uvay đấy.”

Vương VũSGyfJQFM bCE3V63ULinh ngbCE3V63Uhĩ rvBclà rvBchọ hàng bênbCE3V63U TôSGyfJQFMn ChbCE3V63Uí bCE3V63UQuân, vSGyfJQFMì bCE3V63UĐàm TbCE3V63Uĩnh vrvBcốn đãbCE3V63U rvBcchẳng crvBcó mrvBcấy họrvBc hàngrvBc, sarvBcu nàyrvBc SGyfJQFMlại đềSGyfJQFMu không cbCE3V63Uòn qubCE3V63Ua lạirvBc nbCE3V63Uữa. SGyfJQFMCô rvBcnói: “TônbCE3V63U ChSGyfJQFMí QuânrvBc crvBcũng thậtbCE3V63U là,SGyfJQFM cóSGyfJQFM nrvBcgười họbCE3V63U hàSGyfJQFMng giỏi gbCE3V63Uiang nSGyfJQFMhư rvBcthế sbCE3V63Uao kSGyfJQFMhông bCE3V63Unói sớm?rvBc ĐểrvBc cậurvBc vSGyfJQFMì chuyệnbCE3V63U chrvBci phírvBc phẫrvBcu tbCE3V63Uhuật rvBcmà phrvBcải lSGyfJQFMo lắng brvBcao nhiêrvBcu nrvBcăm nay.”

Đàm TĩnhbCE3V63U đổiSGyfJQFM chủbCE3V63U đề: “LSGyfJQFMàm ăSGyfJQFMn thếSGyfJQFM rvBcnào? SGyfJQFMSao LươSGyfJQFMng NguyêrvBcn bCE3V63UAn khôSGyfJQFMng đến?”

“Anh ấyrvBc cSGyfJQFMũng muốnrvBc đSGyfJQFMến rvBclắm, nhưng mrvBcới rvBckhai trSGyfJQFMương bCE3V63Uhai hômbCE3V63U naybCE3V63U, từbCE3V63U sánSGyfJQFMg rvBcđến tốiSGyfJQFM lSGyfJQFMúc nàrvBco cũngbCE3V63U cbCE3V63Uó ngườiSGyfJQFM xếp hàngbCE3V63U chrvBcờ rvBcmua bábCE3V63Unh. SGyfJQFMCậu yrvBcên tâbCE3V63Um bCE3V63Uđi, cửabCE3V63U hSGyfJQFMàng củarvBc chúngSGyfJQFM trvBca nhấtbCE3V63U địnhrvBc ănSGyfJQFM nênbCE3V63U làm rvBc ra, trvBcuyệt bCE3V63Uđối kSGyfJQFMhông rvBcđể cậubCE3V63U SGyfJQFMlỗ vốbCE3V63Un SGyfJQFMđâu. LươngbCE3V63U NguyêSGyfJQFMn ASGyfJQFMn còSGyfJQFMn SGyfJQFMnói, pbCE3V63Uhải nhanh chrvBcóng rvBcthuê thêbCE3V63Um ngbCE3V63Uười thôiSGyfJQFM, chỉSGyfJQFM crvBcó bCE3V63Uhai đbCE3V63Uứa bọbCE3V63Un bCE3V63Utớ chắbCE3V63Uc làbCE3V63Um khônrvBcg xuể.bCE3V63U SGyfJQFMAnh ấybCE3V63U phải rvBc phụ trrvBcách lòbCE3V63U SGyfJQFMnướng, lạirvBc rvBclo bắtSGyfJQFM bôngbCE3V63U kembCE3V63U, còSGyfJQFMn bCE3V63Utớ mộtrvBc SGyfJQFMmình bCE3V63Uvừa thrvBcu tibCE3V63Uền, vừarvBc SGyfJQFMgói bánh, vừabCE3V63U lấyrvBc hàngSGyfJQFM, quSGyfJQFMả SGyfJQFMthực làrvBc khôSGyfJQFMng krvBcham nổi.”

Đàm TĩnbCE3V63Uh bấyrvBc giờrvBc mớiSGyfJQFM nở nụSGyfJQFM cười:SGyfJQFM “rvBcĐợi BìnhbCE3V63U BìnhrvBc khoẻrvBc rbCE3V63Uồi, tSGyfJQFMớ qbCE3V63Uua gibCE3V63Uúp cárvBcc cậu.”

“Đừng đùabCE3V63U SGyfJQFMnữa, văn phòngrvBc mrvBcát mbCE3V63Uẻ kbCE3V63Uhông ngồiSGyfJQFM, SGyfJQFMchạy bCE3V63Ura bbCE3V63Uán bánSGyfJQFMh làbCE3V63Um gì?”

“Tớ bCE3V63Uthích bSGyfJQFMán brvBcánh ngọt.” bCE3V63U Đàm SGyfJQFMTĩnh nói,rvBc “bCE3V63UVả lại,SGyfJQFM tbCE3V63Uớ vừabCE3V63U đrvBci làbCE3V63Um khônrvBcg lSGyfJQFMâu đrvBcã xSGyfJQFMin rvBcnghỉ SGyfJQFMdài ngàSGyfJQFMy thếSGyfJQFM này, nghĩSGyfJQFM đãbCE3V63U thấySGyfJQFM ngạibCE3V63U quSGyfJQFMá đbCE3V63Ui rvBcmất. rvBcCông tSGyfJQFMy kbCE3V63Uhông đrvBcuổi việSGyfJQFMc thSGyfJQFMì tớbCE3V63U SGyfJQFMcũng chẳngbCE3V63U cònSGyfJQFM mặrvBct mũi nàorvBc SGyfJQFMđi lSGyfJQFMàm tiếSGyfJQFMp. TSGyfJQFMớ bCE3V63Uxin nghỉSGyfJQFM đếbCE3V63Un gbCE3V63Uiúp crvBcho hSGyfJQFMai cậurvBc vậy,rvBc bánrvBc bCE3V63Ubánh ngọrvBct cũngSGyfJQFM tốt bCE3V63U mà, rvBctớ còSGyfJQFMn murvBcốn họcSGyfJQFM cábCE3V63Uch bắtrvBc bCE3V63Ubông krvBcem củaSGyfJQFM LươSGyfJQFMng NgbCE3V63Uuyên SGyfJQFMAn nữa.”

Vương rvBcVũ LbCE3V63Uinh nói: rvBc “Công viSGyfJQFMệc ấybCE3V63U màbCE3V63U rvBccậu đểSGyfJQFM tuộtbCE3V63U mrvBcất trvBchì tiếrvBcc lrvBcắm đấySGyfJQFM, SGyfJQFMlàm SGyfJQFMtrong tSGyfJQFMòa nhrvBcà bCE3V63Usa rvBcnhư thế,bCE3V63U đúng làSGyfJQFM mátSGyfJQFM SGyfJQFMmày mbCE3V63Uát mặrvBct! rvBcNhưng cậuSGyfJQFM làbCE3V63U bCE3V63Ucổ đôngbCE3V63U củbCE3V63Ua tiệbCE3V63Um rvBcbánh, nbCE3V63Uếu cậurvBc đếSGyfJQFMn cbCE3V63Uửa hàng bCE3V63Ulàm, tớSGyfJQFM vbCE3V63Uà LưSGyfJQFMơng bCE3V63UNguyên bCE3V63UAn đềbCE3V63Uu bCE3V63Urất hrvBcoan nghêrvBcnh. CònSGyfJQFM cậubCE3V63U muốnSGyfJQFM bCE3V63Uhọc lbCE3V63Uàm bánh bCE3V63Uthì đSGyfJQFMơn giảnrvBc thôbCE3V63Ui, trvBcan SGyfJQFMsở đếnSGyfJQFM tiệmrvBc bánhbCE3V63U, kêSGyfJQFMu SGyfJQFMLương rvBcNguyên ArvBcn dạrvBcy crvBcậu rvBclà SGyfJQFMđược rrvBcồi. Nói đrvBcến đây,rvBc crvBcô cbCE3V63Uhợt brvBcùi bCE3V63Ungùi: “VậySGyfJQFM lbCE3V63Uà SGyfJQFMtốt rồi,rvBc bệSGyfJQFMnh củarvBc BrvBcình BìbCE3V63Unh đSGyfJQFMã chữa lành,SGyfJQFM crvBcậu rvBccũng khỏSGyfJQFMi cầnbCE3V63U vrvBcừa bCE3V63Utan sởrvBc rvBclà cubCE3V63Uống quýrvBct chạSGyfJQFMy vềrvBc trrvBcông SGyfJQFMnom nbCE3V63Uó nữrvBca. Chúng tbCE3V63Ua cSGyfJQFMó thểSGyfJQFM thườnbCE3V63Ug xuyrvBcên đbCE3V63Uưa BìnSGyfJQFMh BìnbCE3V63Uh điSGyfJQFM chơi.SGyfJQFM SGyfJQFMĐàm TĩSGyfJQFMnh, cSGyfJQFMoi bCE3V63Unhư cậbCE3V63Uu hết khổSGyfJQFM rồi.”

Nghe VươSGyfJQFMng VũbCE3V63U SGyfJQFMLinh nóirvBc vậy, ĐSGyfJQFMàm TĩnrvBch cSGyfJQFMười bCE3V63Ukhẽ, rvBcnhưng đóbCE3V63U chbCE3V63Uỉ lrvBcà nụSGyfJQFM bCE3V63Ucười ngoàrvBci mặbCE3V63Ut chSGyfJQFMứ khôrvBcng phảirvBc xuất bCE3V63U phát từbCE3V63U trvBcrái tibCE3V63Um. ĐúngrvBc vSGyfJQFMậy, BìnrvBch BìbCE3V63Unh cuốibCE3V63U cùnrvBcg SGyfJQFMđã đượcSGyfJQFM làmSGyfJQFM SGyfJQFMphẫu rvBcthuật, điềuSGyfJQFM này rvBckhiến cbCE3V63Uô nhbCE3V63Uư trSGyfJQFMút rvBcđược rvBcmột tảnrvBcg bCE3V63Uđá nặngrvBc rvBctrịch, nhrvBcưng ngbCE3V63Uay SGyfJQFMlập tức,bCE3V63U lạbCE3V63Ui cSGyfJQFMó một tảngbCE3V63U đáSGyfJQFM khSGyfJQFMác SGyfJQFMđè nbCE3V63Uặng lêrvBcn lòngSGyfJQFM rvBccô. CbCE3V63Uô khônrvBcg thấySGyfJQFM rbCE3V63Uằng bCE3V63Umình đSGyfJQFMã rvBchết bCE3V63Ukhổ, bCE3V63Utrái lại, nhữrvBcng khrvBcổ crvBcực rvBcmà côbCE3V63U phảrvBci chịubCE3V63U rvBctrong rvBcbao SGyfJQFMnhiêu bCE3V63Unăm qSGyfJQFMua khiếSGyfJQFMn rvBccô thấSGyfJQFMy lònbCE3V63Ug đầbCE3V63Uy chua SGyfJQFMxót. bCE3V63UCô birvBcết prvBchía trướcbCE3V63U rvBccó thểbCE3V63U cònrvBc nhrvBciều rvBctrắc trvBcrở hSGyfJQFMơn đabCE3V63Ung đợibCE3V63U mbCE3V63Uình, vSGyfJQFMí dụ nhrvBcư gbCE3V63Uia đìnhrvBc SGyfJQFMNhiếp bCE3V63UVũ ThịbCE3V63Unh SGyfJQFMnhất SGyfJQFMđịnh kbCE3V63Uhông chSGyfJQFMịu từrvBc bCE3V63Ubỏ quyềnbCE3V63U gbCE3V63Uiám hrvBcộ. LờrvBci luật bCE3V63Usư bCE3V63Ucòn bCE3V63Uvăng vẳngSGyfJQFM bbCE3V63Uên tSGyfJQFMai, troSGyfJQFMng rvBclòng cSGyfJQFMô cũnSGyfJQFMg rvBchiểu rõrvBc, nhàbCE3V63U bCE3V63Uhọ NhiếpSGyfJQFM SGyfJQFMdễ dànbCE3V63Ug đồng ýrvBc crvBcác đSGyfJQFMiều SGyfJQFMkhoản rvBcbồi tbCE3V63Uhường, sốrvBc tiSGyfJQFMền SGyfJQFMlớn rvBctới mứrvBcc lúcSGyfJQFM rvBcký tênbCE3V63U rvBccô cbCE3V63Uũng giậtSGyfJQFM cả mình,rvBc rvBcđó lbCE3V63Uà cònrvBc cSGyfJQFMhưa krvBcể chỗSGyfJQFM bCE3V63Ucổ phrvBciếu bCE3V63Uniêm bCE3V63Uyết tạibCE3V63U HồbCE3V63Ung Kông.rvBc MSGyfJQFMấy vbCE3V63Uị luSGyfJQFMật bCE3V63Usư lập thoảrvBc thuậnbCE3V63U đếnbCE3V63U nửaSGyfJQFM ngàybCE3V63U rồbCE3V63Ui mớiSGyfJQFM đrvBcưa cbCE3V63Uho rvBccô krvBcý. ĐórvBc khrvBcông phảirvBc mộbCE3V63Ut SGyfJQFMhai rvBcvạn tệ, cSGyfJQFMũng kSGyfJQFMhông bCE3V63Uphải mộSGyfJQFMt bCE3V63Uhai SGyfJQFMchục rvBcvạn tệ,bCE3V63U mbCE3V63Uà làbCE3V63U mộtSGyfJQFM rvBccon srvBcố trênbCE3V63U tbCE3V63Urời, rvBccô khônSGyfJQFMg rvBcthể tưởng tượSGyfJQFMng SGyfJQFMra nổi.

Nhiếp ĐôngSGyfJQFM VrvBciễn bCE3V63Ukhông đời nàorvBc crvBchịu bCE3V63Uđể bCE3V63Uyên SGyfJQFMnhư bCE3V63Uvậy, ThịnhbCE3V63U rvBcPhương ĐìnhrvBc nbCE3V63Uói, sởrvBc dbCE3V63Uĩ ôbCE3V63Ung SGyfJQFMta SGyfJQFMdễ dànrvBcg tbCE3V63Urao tặng quyềbCE3V63Un srvBcở hữSGyfJQFMu cSGyfJQFMổ phbCE3V63Uần làSGyfJQFM rvBcvì bSGyfJQFMiết mìnhrvBc SGyfJQFMcó thểSGyfJQFM giàSGyfJQFMnh SGyfJQFMđược quyềnrvBc gibCE3V63Uám hộ.bCE3V63U TrongbCE3V63U lòng bCE3V63UĐàm TĩSGyfJQFMnh vrvBcô cùSGyfJQFMng SGyfJQFMu áSGyfJQFMm, bCE3V63Unếu NhibCE3V63Uếp VSGyfJQFMũ ThịbCE3V63Unh biếtSGyfJQFM lýrvBc SGyfJQFMdo bCE3V63Unăm ấySGyfJQFM crvBcô rờrvBci bbCE3V63Uỏ anh, lrvBciệu sẽrvBc ngbCE3V63Uhĩ tSGyfJQFMhế nrvBcào? CứrvBc bCE3V63Ucho bCE3V63Ulà anbCE3V63Uh ấybCE3V63U khônbCE3V63Ug biếSGyfJQFMt, thrvBcì bCE3V63Usau nàSGyfJQFMy NhibCE3V63Uếp ĐôbCE3V63Ung rvBcViễn sẽ lSGyfJQFMàm gSGyfJQFMì tbCE3V63Uiếp nữaSGyfJQFM? NrvBcếu thựcbCE3V63U rvBcsự mấrvBct đirvBc SGyfJQFMquyền giábCE3V63Um hộbCE3V63U, cảrvBc đờbCE3V63Ui SGyfJQFMnày khôngSGyfJQFM gặpSGyfJQFM đbCE3V63Uược Bình BìrvBcnh nữa,rvBc cSGyfJQFMô SGyfJQFMcảm tSGyfJQFMhấy tbCE3V63Uhà chSGyfJQFMết cbCE3V63Uòn hơn.

Cô tuyệtrvBc đSGyfJQFMối khôngrvBc thể đểbCE3V63U rvBccon rờbCE3V63Ui SGyfJQFMxa mìnrvBch, tSGyfJQFMuyệt đốirvBc không.

Vương rvBcVũ LSGyfJQFMinh rvBcra vSGyfJQFMề rất rvBc muộn, ĐàmbCE3V63U TĩnbCE3V63Uh địnhSGyfJQFM tiễnSGyfJQFM cbCE3V63Uô xbCE3V63Uuống, nhbCE3V63Uưng đúnrvBcg lúcrvBc đSGyfJQFMó SGyfJQFMy bCE3V63Utá lạiSGyfJQFM đếnbCE3V63U bCE3V63Uđo nhiệtrvBc độ SGyfJQFMvà huyếtbCE3V63U rvBcáp, nêrvBcn VươngrvBc VũbCE3V63U SGyfJQFMLinh rvBcngăn cSGyfJQFMô lạbCE3V63Ui. rvBcY rvBctá kbCE3V63Uiểm trSGyfJQFMa xorvBcng xrvBcuôi, gbCE3V63Uhi rvBclại những conrvBc srvBcố trSGyfJQFMên cácSGyfJQFM máyrvBc tbCE3V63Uheo dõrvBci, nSGyfJQFMói rằnSGyfJQFMg mrvBcọi chuyệnbCE3V63U đSGyfJQFMều SGyfJQFMổn. rvBcCon cSGyfJQFMô đaSGyfJQFMng rvBcngủ rấSGyfJQFMt ngon, hbCE3V63Uình bCE3V63Unhư chănSGyfJQFM hSGyfJQFMơi ấrvBcm quá,rvBc nbCE3V63Uên tránbCE3V63U cbCE3V63Uậu bSGyfJQFMé lấrvBcm tbCE3V63Uấm mrvBcồ hôiSGyfJQFM. ĐàmrvBc rvBcTĩnh lấy khănbCE3V63U rvBcmặt lSGyfJQFMau crvBcho bCE3V63Ucon, vừaSGyfJQFM lrvBcúc ấy,rvBc TôbCE3V63Un CbCE3V63Uhí rvBcQuân cũSGyfJQFMng qbCE3V63Uuay lại.

Anh trvBca nrvBcói: “EmbCE3V63U rvBcđi nSGyfJQFMgủ một lSGyfJQFMát đSGyfJQFMi, anbCE3V63Uh bCE3V63Utrông ởrvBc rvBcđây đSGyfJQFMược rồi.”

“Không saoSGyfJQFM, SGyfJQFManh vềSGyfJQFM nhà ngủrvBc đirvBc, eSGyfJQFMm rvBcở đbCE3V63Uây vSGyfJQFMới BìnhrvBc BrvBcình, bCE3V63Uhôm rvBcnay bCE3V63Uanh cũnbCE3V63Ug mệtSGyfJQFM cảrvBc SGyfJQFMngày rồirvBc.” rvBcĐàm Tĩnh bìnrvBch thrvBcản nóirvBc, “CbCE3V63Uảm ơbCE3V63Un anSGyfJQFMh đãrvBc đến.

Rất ítrvBc khrvBci SGyfJQFMnghe rvBccô SGyfJQFMnói với mìbCE3V63Unh rvBcnhững lờibCE3V63U kháchrvBc bCE3V63Usáo nhưrvBc thế,bCE3V63U TônSGyfJQFM CrvBchí QuânbCE3V63U thấrvBcy SGyfJQFMkhông qubCE3V63Uen, liềnSGyfJQFM nói: “HayrvBc SGyfJQFMlà ebCE3V63Um vrvBcề nbCE3V63Uhà ngủSGyfJQFM điSGyfJQFM, sớSGyfJQFMm mbCE3V63Uai đếnrvBc rvBcthay SGyfJQFMca cbCE3V63Uho anh.”

“Không bCE3V63Ucần đârvBcu, ởbCE3V63U đâyrvBc với corvBcn, bCE3V63Uem còrvBcn thSGyfJQFMấy drvBcễ chịurvBc hơSGyfJQFMn. SGyfJQFMBác sbCE3V63Uĩ nSGyfJQFMói đếnrvBc sánrvBcg thuốcbCE3V63U tSGyfJQFMê hbCE3V63Uết tárvBcc dụng,rvBc SGyfJQFMvết mổ cóSGyfJQFM rvBcthể srvBcẽ đaurvBc. ThrvBcôi bCE3V63Ucứ đểSGyfJQFM eSGyfJQFMm ởbCE3V63U lbCE3V63Uại đârvBcy, anrvBch SGyfJQFMvề nhrvBcà nghSGyfJQFMỉ đi.”

Tôn ChbCE3V63Uí SGyfJQFMQuân bbCE3V63Uiết Đàm rvBcTĩnh bCE3V63Uđã quyếbCE3V63Ut SGyfJQFMđiều gìSGyfJQFM bCE3V63Uthì sẽSGyfJQFM khSGyfJQFMông SGyfJQFMthay bCE3V63Uđổi nênrvBc SGyfJQFMkhông nrvBcói thêSGyfJQFMm rvBcgì nữa,rvBc anrvBch đứng tronSGyfJQFMg rvBcphòng bệnhrvBc mộbCE3V63Ut SGyfJQFMlát rồSGyfJQFMi quarvBcy ngườirvBc bướcrvBc rbCE3V63Ua ngbCE3V63Uoài. CảrvBc đêrvBcm qubCE3V63Ua ĐàmSGyfJQFM TĩnhSGyfJQFM gần nhưbCE3V63U krvBchông ngủ,SGyfJQFM sángbCE3V63U bCE3V63Usớm nrvBcay lạiSGyfJQFM túcrvBc trSGyfJQFMực bênrvBc ngorvBcài phòbCE3V63Ung phẫubCE3V63U tSGyfJQFMhuật, thựcbCE3V63U sựSGyfJQFM côrvBc cũng cbCE3V63Uảm thấbCE3V63Uy hrvBcơi mệbCE3V63Ut. TroSGyfJQFMng góSGyfJQFMc prvBchòng bệnhbCE3V63U cóSGyfJQFM mộtbCE3V63U chirvBcếc giườnrvBcg bCE3V63Ugấp chuẩnrvBc bịbCE3V63U sẵn cbCE3V63Uho hộbCE3V63U rvBclý, ĐàmSGyfJQFM TĩnhSGyfJQFM khôngSGyfJQFM bCE3V63Uthuê hrvBcộ lbCE3V63Uý nSGyfJQFMên crvBcô bCE3V63Unằm luôbCE3V63Un lSGyfJQFMên chiếcbCE3V63U giườngrvBc đbCE3V63Uó. Vốn chỉSGyfJQFM đrvBcịnh bCE3V63Unghỉ mộbCE3V63Ut láSGyfJQFMt, nbCE3V63Uhưng vrvBcì rvBcquá mệSGyfJQFMt, vảSGyfJQFM lạiSGyfJQFM cbCE3V63Ua rvBcmổ rvBcđã hoSGyfJQFMàn SGyfJQFMthành, bCE3V63Utinh thầbCE3V63Un cô cũrvBcng rvBcthoải mSGyfJQFMái rvBchơn, ĐbCE3V63Uàm TĩnhrvBc ngủrvBc tSGyfJQFMhiếp bCE3V63Uđi lúbCE3V63Uc nàorvBc khôngbCE3V63U biết.

Nhiếp VbCE3V63Uũ ThịSGyfJQFMnh trvBchực ra rvBcvẫn ởrvBc trobCE3V63Ung rvBcphòng tSGyfJQFMrực bCE3V63Uban rvBcchưa về,SGyfJQFM hôrvBcm nbCE3V63Uay anbCE3V63Uh rvBckhông phSGyfJQFMải trựcrvBc bCE3V63Uca đêm,SGyfJQFM cSGyfJQFMa trựrvBcc đêm mấySGyfJQFM ngbCE3V63Uày nàySGyfJQFM rvBccủa arvBcnh CbCE3V63Uhủ nhiệmrvBc PhưrvBcơng đềuSGyfJQFM đổibCE3V63U SGyfJQFMgiúp bCE3V63Uanh cảrvBc rồi.rvBc SbCE3V63Uau kSGyfJQFMhi tan bCE3V63U làm, abCE3V63Unh qSGyfJQFMua tbCE3V63Uhăm bốSGyfJQFM, tibCE3V63Uện trvBchể báobCE3V63U SGyfJQFMcho ôSGyfJQFMng SGyfJQFMtình hìnbCE3V63Uh phSGyfJQFMẫu thuậtrvBc củSGyfJQFMa BrvBcình Bình.rvBc Ông NhbCE3V63Uiếp ĐSGyfJQFMông VrvBciễn SGyfJQFMđã biếtSGyfJQFM trưrvBcớc, thựSGyfJQFMc rvBcra SGyfJQFMtừ trvBcrưa ônrvBcg SGyfJQFMđã phSGyfJQFMái ngườirvBc đếnSGyfJQFM khoa rvBcNgoại TrvBcim mạrvBcch thSGyfJQFMăm dbCE3V63Uò, rvBcnhưng SGyfJQFMkhông đSGyfJQFMể cSGyfJQFMho NrvBchiếp rvBcVũ ThịbCE3V63Unh hbCE3V63Uay. NhìnbCE3V63U vẻSGyfJQFM mặSGyfJQFMt mệt mbCE3V63Uỏi bCE3V63Ucủa coSGyfJQFMn trabCE3V63Ui, ôngSGyfJQFM nói:rvBc “PbCE3V63Uhẫu thurvBcật khônrvBcg crvBcó vấrvBcn rvBcđề gìbCE3V63U làrvBc tốtSGyfJQFM rbCE3V63Uồi, mấSGyfJQFMy ngSGyfJQFMày nay corvBcn cũrvBcng mệSGyfJQFMt nhiềurvBc, ănbCE3V63U khSGyfJQFMông ngorvBcn ngSGyfJQFMủ khônSGyfJQFMg rvBcyên, tốibCE3V63U nSGyfJQFMay vềrvBc nhbCE3V63Uà rvBcmà nghỉ ngrvBcơi đi.”

Nhiếp VũbCE3V63U ThịnbCE3V63Uh miệng thSGyfJQFMì đồngSGyfJQFM ýbCE3V63U, SGyfJQFMnhưng SGyfJQFMtừ khorvBca rvBcGan mậrvBct bướcbCE3V63U SGyfJQFMra anrvBch lạirvBc điSGyfJQFM thẳngSGyfJQFM vềSGyfJQFM phòSGyfJQFMng trựcSGyfJQFM baSGyfJQFMn của khoabCE3V63U NgoạibCE3V63U TSGyfJQFMim mạch.rvBc ĐêSGyfJQFMm nSGyfJQFMay lrvBcà đSGyfJQFMêm đầubCE3V63U trvBciên sbCE3V63Uau SGyfJQFMca phẫrvBcu thuật,SGyfJQFM mặrvBcc dùbCE3V63U hiệnSGyfJQFM tại bCE3V63U tình trSGyfJQFMạng rvBcsau phẫuSGyfJQFM thuSGyfJQFMật rấSGyfJQFMt SGyfJQFMtốt, nhưnbCE3V63Ug SGyfJQFMdù sSGyfJQFMao cũnrvBcg vSGyfJQFMẫn SGyfJQFMlà đbCE3V63Uêm quabCE3V63Un trọnSGyfJQFMg nhất,bCE3V63U hơn nữaSGyfJQFM qurvBca SGyfJQFMbuổi sSGyfJQFMớm SGyfJQFMmai, rvBccác loạibCE3V63U tbCE3V63Uhuốc gârvBcy mêrvBc sẽbCE3V63U horvBcàn tSGyfJQFMoàn rvBcmất tácSGyfJQFM dụng,SGyfJQFM thằng bérvBc srvBcẽ rvBccảm thấbCE3V63Uy rvBcrất rvBcđau, cóbCE3V63U lẽSGyfJQFM rvBccòn đrvBcau đếnrvBc mứcbCE3V63U khSGyfJQFMông bCE3V63Ungủ đrvBcược, cũngbCE3V63U cóbCE3V63U rvBclẽ sẽ phátSGyfJQFM krvBchóc. NbCE3V63Ughĩ đếnbCE3V63U nhữSGyfJQFMng giọtSGyfJQFM nưbCE3V63Uớc mbCE3V63Uắt bCE3V63Ucủa nSGyfJQFMó mSGyfJQFMà lònrvBcg arvBcnh thắtbCE3V63U lại,rvBc crvBcuối cùng qSGyfJQFMuyết địnhrvBc ởSGyfJQFM bCE3V63Ulại rvBckhông về.

Thấy anSGyfJQFMh bCE3V63Uở lạbCE3V63Ui đrvBcêm nay, cárvBcc SGyfJQFMy tárvBc tSGyfJQFMrực bCE3V63Uban cũbCE3V63Ung rvBckhông lấyrvBc gìSGyfJQFM lbCE3V63Uàm lạSGyfJQFM, vìSGyfJQFM trướcbCE3V63U đâybCE3V63U crvBcó nbCE3V63Uhững crvBca phẫuSGyfJQFM thuật bCE3V63U của SGyfJQFMbệnh nhSGyfJQFMân quaSGyfJQFMn trọSGyfJQFMng, vbCE3V63Uào đêmrvBc đSGyfJQFMầu bCE3V63Utiên sarvBcu kSGyfJQFMhi rvBcmổ, NhSGyfJQFMiếp bCE3V63UVũ bCE3V63UThịnh vẫnSGyfJQFM hayrvBc chủ rvBcđộng rvBcyêu cSGyfJQFMầu trrvBcực, tiệnbCE3V63U thbCE3V63Uể quSGyfJQFMan sSGyfJQFMát trvBcình hìnhSGyfJQFM sabCE3V63Uu phẫurvBc thurvBcật bCE3V63Uluôn. SSGyfJQFMự tận tâmSGyfJQFM bCE3V63Uvà ngrvBchiêm túSGyfJQFMc đSGyfJQFMó anrvBch đềubCE3V63U hbCE3V63Uọc đượcSGyfJQFM từSGyfJQFM rvBcChủ nhiệmrvBc PhươngSGyfJQFM. HarvBci ngàbCE3V63Uy SGyfJQFMnay anh SGyfJQFMliên tiếprvBc SGyfJQFMxin ngSGyfJQFMhỉ phép,bCE3V63U nSGyfJQFMên côrvBcng việbCE3V63Uc cSGyfJQFMũng bịbCE3V63U dSGyfJQFMồn bCE3V63Uđống rvBckhá nhiều,rvBc sẵnbCE3V63U tiSGyfJQFMện tận dụnbCE3V63Ug lrvBcúc nàrvBcy, cábCE3V63Ui gìrvBc cầnSGyfJQFM bổSGyfJQFM srvBcung bCE3V63Uthì bSGyfJQFMổ sunSGyfJQFMg, crvBcái bCE3V63Ugì cầbCE3V63Un krvBciểm tbCE3V63Ura thìrvBc kiểmSGyfJQFM tra. SGyfJQFM Thoạt đầuSGyfJQFM aSGyfJQFMnh khônbCE3V63Ug đibCE3V63U rvBcthăm phSGyfJQFMòng bệbCE3V63Unh, bởirvBc anrvBch biếtSGyfJQFM sẽbCE3V63U SGyfJQFMcó ngbCE3V63Uười bCE3V63Uđến thSGyfJQFMăm Tôn BìnbCE3V63Uh, cũngbCE3V63U biếtSGyfJQFM rrvBcằng TônSGyfJQFM ChbCE3V63Uí QuânbCE3V63U vẫSGyfJQFMn còbCE3V63Un ởSGyfJQFM đó,SGyfJQFM mìnhrvBc tớibCE3V63U thămrvBc cbCE3V63Uhỉ tổbCE3V63U mSGyfJQFMang lạbCE3V63Ui phiền SGyfJQFMphức chrvBco ĐàmSGyfJQFM rvBcTĩnh mSGyfJQFMà tSGyfJQFMhôi, nênrvBc SGyfJQFMquyết đrvBcịnh bCE3V63Uở bCE3V63Ulại SGyfJQFMphòng trựSGyfJQFMc brvBcan. SGyfJQFMNhưng mớbCE3V63Ui ngồi bCE3V63Umột rvBclát anbCE3V63Uh đãbCE3V63U bắtrvBc đầuSGyfJQFM bồnrvBc rvBcchồn lSGyfJQFMo lSGyfJQFMắng, khôbCE3V63Ung bCE3V63Ucòn tâmSGyfJQFM bCE3V63Utrí bCE3V63Ulàm bCE3V63Uviệc gbCE3V63Uì nữa, khibCE3V63U nSGyfJQFMhìn thbCE3V63Uấy TôbCE3V63Un ChíbCE3V63U QuânrvBc SGyfJQFMđi khSGyfJQFMỏi, rvBcanh lậtbCE3V63U rvBcxem bảbCE3V63Un ghSGyfJQFMi chrvBcép mrvBcà SGyfJQFMy táSGyfJQFM vSGyfJQFMừa hoàn thàrvBcnh, rồSGyfJQFMi SGyfJQFMquyết địbCE3V63Unh tớirvBc phònrvBcg bệnSGyfJQFMh xervBcm SGyfJQFMthế nào,rvBc cóSGyfJQFM nhưSGyfJQFM vrvBcậy bCE3V63Uanh mbCE3V63Uới yêbCE3V63Un tâmbCE3V63U được.

Phòng bệbCE3V63Unh rấrvBct yênbCE3V63U tĩnh, bóbCE3V63Ung bCE3V63Uđèn ởrvBc giaSGyfJQFMn ngrvBcoài vẫbCE3V63Un bCE3V63Uchưa tắt,bCE3V63U trvBcrên bSGyfJQFMàn đặtbCE3V63U hrvBcai tbCE3V63Uách trà,rvBc cònbCE3V63U SGyfJQFMcó cả bCE3V63U một hộrvBcp bbCE3V63Uánh ngọSGyfJQFMt, bCE3V63Uchắc làbCE3V63U bSGyfJQFMánh ĐSGyfJQFMàm TrvBcĩnh bCE3V63Udùng đểrvBc tbCE3V63Uiếp kháchbCE3V63U. rvBcCửa phbCE3V63Uòng rvBctrong chỉ kSGyfJQFMhép hờrvBc, NhiếpbCE3V63U VrvBcũ SGyfJQFMThịnh vừaSGyfJQFM đẩybCE3V63U bCE3V63Ucửa bCE3V63Uvào, liềrvBcn rvBctrông rvBcthấy thằngbCE3V63U bbCE3V63Ué đaSGyfJQFMng rvBcngủ SGyfJQFMrất say, ĐàmrvBc TĩnbCE3V63Uh cũnrvBcg ngủSGyfJQFM gSGyfJQFMục trênSGyfJQFM chiếcrvBc giườnSGyfJQFMg xếp.