You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật cvGkra NhiếpUBBqQaW7 VũjbjrdrRK Thịnh jbjrdrRKcũng cUBBqQaW7hưa jbjrdrRKnghĩ xocvGkng nhcvGkững đcvGkiều cvGkmuốn nUBBqQaW7ói vớiUBBqQaW7 ĐjbjrdrRKàm TĩnhjbjrdrRK, vìUBBqQaW7 cvGkvậy cvGksau khcvGki đónjbjrdrRKg cửacvGk xe, anjbjrdrRKh trjbjrdrRKầm mcvGkặc jbjrdrRKmột lúUBBqQaW7c rcvGkồi hỏUBBqQaW7i: jbjrdrRK“Ai khám?”

Đàm TĩcvGknh jbjrdrRKngẩn rUBBqQaW7a một UBBqQaW7 thoáng mUBBqQaW7ới hiểucvGk anUBBqQaW7h đajbjrdrRKng hỏicvGk vừaUBBqQaW7 rồiUBBqQaW7 ajbjrdrRKi kcvGkhám cvGkcho UBBqQaW7cô, bcvGkèn jbjrdrRKtrả cvGklời: “BácjbjrdrRK sĩ Trương.”

Bệnh việncvGk ccvGkó quUBBqQaW7á nUBBqQaW7hiều bác sĩcvGk TrjbjrdrRKương, anUBBqQaW7h khônjbjrdrRKg bicvGkết lcvGkà ajbjrdrRKi, cvGklại hUBBqQaW7ỏi: “ĐơUBBqQaW7n thuốcUBBqQaW7 đâu?”

Đàm TĩncvGkh jbjrdrRKcầm bệnhcvGk áncvGk jbjrdrRKbị vân vêUBBqQaW7 cvGkđến ncvGkhàu cvGknát đưajbjrdrRK cUBBqQaW7ho jbjrdrRKanh, jbjrdrRKanh đọcjbjrdrRK chẩnjbjrdrRK đoánjbjrdrRK vcvGkà thuốc,UBBqQaW7 thấjbjrdrRKy cvGkghi làUBBqQaW7 cvGkcảm mạo phojbjrdrRKng hàncvGk, UBBqQaW7chắn hẳjbjrdrRKn hồcvGki cvGkchiều cvGkcô đãcvGk bUBBqQaW7ị ncvGkgấm mưa.

Anh cvGknói: “cvGkMai cjbjrdrRKô đừnUBBqQaW7g tới pjbjrdrRKhòng bUBBqQaW7ệnh trôngcvGk UBBqQaW7thằng jbjrdrRKbé nữacvGk, scvGkẽ bịjbjrdrRK truUBBqQaW7yền nhiễm.”

“Là cvGkcảm mạjbjrdrRKo phojbjrdrRKng hàncvGk thôi mà…”

“Bệnh vicvGkện ccvGkó cvGkquy định.”

Đàm TĩUBBqQaW7nh jbjrdrRKquan UBBqQaW7sát néUBBqQaW7t mặt NhiếpUBBqQaW7 VũUBBqQaW7 Thịnh,jbjrdrRK thấUBBqQaW7y ancvGkh UBBqQaW7vẫn cvGkgiữ giọngjbjrdrRK điệuUBBqQaW7 lUBBqQaW7ạnh UBBqQaW7lùng máycvGk mócvGkc kjbjrdrRKhiến cvGkcô khôngcvGk biết phảicvGk cvGknói gjbjrdrRKì mớiUBBqQaW7 đúnUBBqQaW7g. ĐjbjrdrRKột nhiêUBBqQaW7n jbjrdrRKanh hjbjrdrRKỏi: “TạijbjrdrRK sao?”

“Tại sjbjrdrRKao UBBqQaW7cái gì?”

“Bảy njbjrdrRKăm trước,jbjrdrRK tjbjrdrRKại saoUBBqQaW7 lại njbjrdrRKói vớicvGk cvGktôi nhữngjbjrdrRK lờiUBBqQaW7 jbjrdrRKđó? NUBBqQaW7hất jbjrdrRKđịnh cójbjrdrRK UBBqQaW7nguyên UBBqQaW7nhân, tạjbjrdrRKi saUBBqQaW7o vậy?”

Đàm TĩnhUBBqQaW7 hítjbjrdrRK sUBBqQaW7âu một hơi,UBBqQaW7 cvGkchuyện xảycvGk cvGkra jbjrdrRKđã bảjbjrdrRKy năm,jbjrdrRK jbjrdrRKnhắc lUBBqQaW7ại cònjbjrdrRK cUBBqQaW7ó ýjbjrdrRK nghcvGkĩa gjbjrdrRKì ncvGkữa? CcvGkô đáp:jbjrdrRK “Tôi khôngcvGk muốUBBqQaW7n chcvGko aUBBqQaW7nh bijbjrdrRKết. ThựcjbjrdrRK raUBBqQaW7, lúcvGkc đóUBBqQaW7 jbjrdrRKtôi vjbjrdrRKô cUBBqQaW7ùng, vôjbjrdrRK cùngjbjrdrRK hjbjrdrRKận anh.”

“Còn bâyUBBqQaW7 gijbjrdrRKờ tUBBqQaW7hì sao?”

ngơ ncvGkgẩn nhjbjrdrRKắc lUBBqQaW7ại: “Bây giờ?”

“Bây UBBqQaW7giờ ccvGkòn hậncvGk tôi không?”

Đàm cvGkTĩnh ccvGkắn môjbjrdrRKi, câujbjrdrRK hỏi nàycvGk thậtjbjrdrRK kcvGkhó trcvGkả lcvGkời. jbjrdrRKCô khônjbjrdrRKg bUBBqQaW7iết tạijbjrdrRK UBBqQaW7sao UBBqQaW7anh ljbjrdrRKại jbjrdrRKhỏi djbjrdrRKồn UBBqQaW7như vậy,UBBqQaW7 mọicvGk thứ tUBBqQaW7rong qUBBqQaW7uá cvGkkhứ đãUBBqQaW7 qjbjrdrRKua rồi,cvGk giữjbjrdrRKa cvGkhọ đãjbjrdrRK cvGkcó quáUBBqQaW7 nhiUBBqQaW7ều ngườicvGk cvGkvà sựUBBqQaW7 việjbjrdrRKc, tUBBqQaW7ừ lâjbjrdrRKu đã chẳngjbjrdrRK thểUBBqQaW7 jbjrdrRKquay lạijbjrdrRK nhưUBBqQaW7 xjbjrdrRKưa nữjbjrdrRKa, khôUBBqQaW7ng phảiUBBqQaW7 thjbjrdrRKế sao?

“Từng cócvGk ngưcvGkời nóicvGk vớjbjrdrRKi tôi, nhiềucvGk cvGklúc hcvGkận làUBBqQaW7 vcvGkì yêu.jbjrdrRK ĐàmUBBqQaW7 jbjrdrRKTĩnh, côjbjrdrRK yêjbjrdrRKu tôUBBqQaW7i kjbjrdrRKhông? CôjbjrdrRK cvGkcó từjbjrdrRKng jbjrdrRKyêu tôi không?”

Đàm TjbjrdrRKĩnh kjbjrdrRKhông bUBBqQaW7iết nên nócvGki jbjrdrRKgì, đcvGkối vớiUBBqQaW7 cvGkcô, chữcvGk “yêjbjrdrRKu” đãjbjrdrRK cvGktrở jbjrdrRKnên qujbjrdrRKá đỗicvGk UBBqQaW7xa UBBqQaW7lạ vàjbjrdrRK cvGkxa xjbjrdrRKỉ. MjbjrdrRKột ngUBBqQaW7ười phải vậjbjrdrRKt jbjrdrRKlộn vjbjrdrRKới jbjrdrRKsố mệnhUBBqQaW7 UBBqQaW7có tưcvGk cácvGkch gìjbjrdrRK cvGktrông chờcvGk vUBBqQaW7ào tìncvGkh yêu?

Cô trầcvGkm cvGkmặc cvGkquá lUBBqQaW7âu khiến cvGk Nhiếp VjbjrdrRKũ jbjrdrRKThịnh càngUBBqQaW7 khjbjrdrRKó UBBqQaW7chịu, acvGknh cảmjbjrdrRK thấyjbjrdrRK mUBBqQaW7ình lạiUBBqQaW7 tựjbjrdrRK chuốccvGk nUBBqQaW7hục vàojbjrdrRK thUBBqQaW7ân. Đủ cvGkrồi, tạijbjrdrRK sjbjrdrRKao anUBBqQaW7h cvGklại jbjrdrRKhôn ngườUBBqQaW7i phụUBBqQaW7 nữUBBqQaW7 nàjbjrdrRKy? TUBBqQaW7ại saUBBqQaW7o UBBqQaW7anh lạUBBqQaW7i làcvGk bUBBqQaW7ác sĩcvGk điềuUBBqQaW7 trị cjbjrdrRKhính jbjrdrRKcho jbjrdrRKcon cvGktrai cUBBqQaW7ô UBBqQaW7ta? TcvGkhật nựcjbjrdrRK cười!

“Xuống xe.”

Cô hốtcvGk hoảngUBBqQaW7 nhìnjbjrdrRK anh,cvGk thấy jbjrdrRKnét mặtcvGk acvGknh UBBqQaW7vẫn jbjrdrRKbình lặnjbjrdrRKg nhưcvGk nưjbjrdrRKớc, nhưnjbjrdrRKg ngóUBBqQaW7n jbjrdrRKtay nắmUBBqQaW7 cvGkvô lUBBqQaW7ăng cvGkđã trắngUBBqQaW7 bệccvGkh. Anh lặpcvGk lạcvGki: “XuốngjbjrdrRK xe.”

Đàm TjbjrdrRKĩnh xuốngUBBqQaW7 UBBqQaW7xe, nhìn aUBBqQaW7nh lájbjrdrRKi cvGkxe cvGkra khỏiUBBqQaW7 bãjbjrdrRKi, chjbjrdrRKiếc UBBqQaW7xe rấtjbjrdrRK jbjrdrRKnhanh jbjrdrRKlao vUBBqQaW7út cvGkđi, nhưnUBBqQaW7g trướccvGk kcvGkhi UBBqQaW7đến cửaUBBqQaW7 ra, lạijbjrdrRK độtcvGk ngộtjbjrdrRK UBBqQaW7phanh UBBqQaW7“két” mcvGkột tiếngjbjrdrRK. GcvGkiữa đêm,cvGk UBBqQaW7tiếng bácvGknh jbjrdrRKxe mjbjrdrRKa scvGkát vớjbjrdrRKi nền đấtjbjrdrRK vôcvGk cjbjrdrRKùng chjbjrdrRKói tajbjrdrRKi khiếUBBqQaW7n UBBqQaW7anh bjbjrdrRKảo UBBqQaW7vệ đUBBqQaW7ang ncvGkgủ gậtjbjrdrRK scvGkực tỉnhjbjrdrRK giấjbjrdrRKc, jbjrdrRKnhìn thấyUBBqQaW7 ngưUBBqQaW7ời trong xejbjrdrRK, ajbjrdrRKnh UBBqQaW7ta liềjbjrdrRKn mcvGkở cửajbjrdrRK UBBqQaW7chào: “BácjbjrdrRK sĩcvGk NhiếpUBBqQaW7 lạicvGk tănUBBqQaW7g cvGkca đấUBBqQaW7y à?”jbjrdrRK jbjrdrRKVừa nójbjrdrRKi anh tUBBqQaW7a vừajbjrdrRK kéUBBqQaW7o tjbjrdrRKhanh chắnjbjrdrRK lêncvGk. ThếjbjrdrRK nhưncvGkg NhiếjbjrdrRKp VUBBqQaW7ũ ThjbjrdrRKịnh cvGktrước ncvGkay lucvGkôn ljbjrdrRKịch sự UBBqQaW7với mọiUBBqQaW7 ngườijbjrdrRK lạUBBqQaW7i kjbjrdrRKhông hềcvGk njbjrdrRKói nUBBqQaW7ửa cvGklời cảjbjrdrRKm cvGkơn, UBBqQaW7khi thacvGknh UBBqQaW7chắn đượcjbjrdrRK kéUBBqQaW7o lêcvGkn hẳn,jbjrdrRK chiếc cvGkxe liềjbjrdrRKn UBBqQaW7lao đcvGki nhjbjrdrRKư têncvGk bắnUBBqQaW7, bcvGkiến jbjrdrRKmất jbjrdrRKtrong mUBBqQaW7àn đêm.

Anh bảoUBBqQaW7 vệjbjrdrRK UBBqQaW7gãi jbjrdrRKgãi đầu, địnhjbjrdrRK nUBBqQaW7ằm jbjrdrRKxuống njbjrdrRKgủ tcvGkiếp cvGkthì thcvGkấy cvGktrong bãUBBqQaW7i đjbjrdrRKỗ cójbjrdrRK mộtjbjrdrRK ngườiUBBqQaW7 cvGkđứng bấUBBqQaW7t đUBBqQaW7ộng. Dưới ánhjbjrdrRK scvGkáng lờjbjrdrRK mờUBBqQaW7, jbjrdrRKanh jbjrdrRKbảo vUBBqQaW7ệ ccvGkhỉ njbjrdrRKhìn UBBqQaW7ra đUBBqQaW7ó làcvGk pcvGkhụ nữ,cvGk cvGkvì hìnhcvGk UBBqQaW7như ngườiUBBqQaW7 đójbjrdrRK mặUBBqQaW7c váy. ChắcUBBqQaW7 làUBBqQaW7 mộUBBqQaW7t cvGkbác sĩjbjrdrRK UBBqQaW7tăng cacvGk… AncvGkh bảocvGk vệcvGk ngcvGkáp dàicvGk mộtcvGk cái,cvGk tUBBqQaW7ối naUBBqQaW7y qjbjrdrRKuả là cvGkquá nhiềjbjrdrRKu cUBBqQaW7a cấpcvGk cứu.

Đàm TjbjrdrRKĩnh đứngjbjrdrRK cvGkở cvGkđó một lúcjbjrdrRK, kjbjrdrRKhi NhjbjrdrRKiếp VUBBqQaW7ũ ThcvGkịnh lUBBqQaW7ái cvGkxe đijbjrdrRK, aUBBqQaW7nh kjbjrdrRKhông hềUBBqQaW7 nhcvGkìn cjbjrdrRKô lcvGkấy UBBqQaW7một cái,cvGk nênjbjrdrRK cjbjrdrRKô vUBBqQaW7ô cùng ljbjrdrRKo lắng.UBBqQaW7 ThậtcvGk rjbjrdrRKa bấjbjrdrRKy nhicvGkêu nămUBBqQaW7 rồiUBBqQaW7 jbjrdrRKmà anjbjrdrRKh khcvGkông hềjbjrdrRK thajbjrdrRKy đổi,UBBqQaW7 mỗiUBBqQaW7 kjbjrdrRKhi anh tuUBBqQaW7yệt vọngUBBqQaW7, jbjrdrRKcô vẫncvGk cóUBBqQaW7 thểcvGk nhậjbjrdrRKn jbjrdrRKra cvGkđược. CôjbjrdrRK rấtjbjrdrRK ljbjrdrRKo NcvGkhiếp VũUBBqQaW7 ThịnhUBBqQaW7 xảyjbjrdrRK rjbjrdrRKa chuyện, thcvGkâm chíjbjrdrRK còcvGkn muốnUBBqQaW7 gọUBBqQaW7i chjbjrdrRKo anhcvGk, nhcvGkưng kUBBqQaW7hi lấUBBqQaW7y điệjbjrdrRKn thoạiUBBqQaW7 rcvGka ấncvGk UBBqQaW7số ccvGkủa anhUBBqQaW7, jbjrdrRKcô lcvGkại do dự.

Cô còcvGkn jbjrdrRKtư ccvGkách gcvGkì đểncvGk gọi chUBBqQaW7o anUBBqQaW7h đây?cvGk ĐếncvGk nụUBBqQaW7 hcvGkôn cvGkkhông thcvGkể cvGkkiềm cUBBqQaW7hế kUBBqQaW7ia cũngcvGk bịUBBqQaW7 ancvGkh chjbjrdrRKo rằngjbjrdrRK cjbjrdrRKó dụngjbjrdrRK tâm kjbjrdrRKhác. UBBqQaW7Vậy thjbjrdrRKì cứjbjrdrRK đjbjrdrRKể ngUBBqQaW7hĩ cvGknhư tcvGkhế đi,UBBqQaW7 ĐàjbjrdrRKm TUBBqQaW7ĩnh củUBBqQaW7a quUBBqQaW7á khUBBqQaW7ứ đãjbjrdrRK chếjbjrdrRKt rồi,jbjrdrRK cjbjrdrRKô jbjrdrRKkhông muốn tạoUBBqQaW7 chjbjrdrRKo mìcvGknh chcvGkút jbjrdrRKhy cvGkvọng nàojbjrdrRK nữa.

Vì jbjrdrRKbị sốjbjrdrRKt nêUBBqQaW7n jbjrdrRKy tá jbjrdrRKkhông chUBBqQaW7o côjbjrdrRK vềcvGk phònjbjrdrRKg bjbjrdrRKệnh, cvGkđứng jbjrdrRKở bãcvGki đỗcvGk xcvGke cvGkcũng khjbjrdrRKông pUBBqQaW7hải cácUBBqQaW7h, cuốicvGk cùjbjrdrRKng cjbjrdrRKô quyết cvGkđịnh vcvGkề njbjrdrRKhà. UBBqQaW7Cô cầjbjrdrRKn phảiUBBqQaW7 ncvGkgủ, mấycvGk ngàcvGky nUBBqQaW7ay ởcvGk UBBqQaW7bệnh việncvGk côjbjrdrRK đềUBBqQaW7u khôngjbjrdrRK được ngonUBBqQaW7 gUBBqQaW7iấc, giờjbjrdrRK bjbjrdrRKị UBBqQaW7ốm lạUBBqQaW7i càngUBBqQaW7 jbjrdrRKthêm mjbjrdrRKệt mỏi.

Cũng mcvGkay ccvGkòn cóUBBqQaW7 xcvGke buýt chcvGkạy suốtjbjrdrRK đêcvGkm, cócvGk điềujbjrdrRK UBBqQaW7khi UBBqQaW7đổi tujbjrdrRKyến hUBBqQaW7ơi phiềnjbjrdrRK mộtUBBqQaW7 chút.UBBqQaW7 KhUBBqQaW7i côjbjrdrRK vjbjrdrRKề đếUBBqQaW7n bên UBBqQaW7ngoài kcvGkhu nhàUBBqQaW7 mìncvGkh thìcvGk đãcvGk UBBqQaW7là hjbjrdrRKai giUBBqQaW7ờ UBBqQaW7sáng. QUBBqQaW7uán ăUBBqQaW7n jbjrdrRKhai bêcvGkn UBBqQaW7đường đãjbjrdrRK djbjrdrRKọn hàUBBqQaW7ng cả, chUBBqQaW7ỉ cònjbjrdrRK quáncvGk InteUBBqQaW7rnet vcvGkẫn mởcvGk ccvGkửa, jbjrdrRKánh cvGkđèn từjbjrdrRK bUBBqQaW7ên jbjrdrRKtrong hcvGkắt jbjrdrRKra mjbjrdrRKặt đường,cvGk khi cvGkĐàm TĩjbjrdrRKnh đUBBqQaW7i ngacvGkng quajbjrdrRK, chỉUBBqQaW7 ccvGkó mìnjbjrdrRKh bónUBBqQaW7g côUBBqQaW7 đcvGkơn độc.

Cửa sắjbjrdrRKt củajbjrdrRK UBBqQaW7khu cvGknhà đã khóa,jbjrdrRK nhjbjrdrRKưng nUBBqQaW7hững ngưcvGkời vềjbjrdrRK mucvGkộn đềucvGk cUBBqQaW7ó cUBBqQaW7ách, cUBBqQaW7ô qucvGkấn cvGkmột gcvGkóc vjbjrdrRKáy vàojbjrdrRK cvGkhông định trèojbjrdrRK lUBBqQaW7ên. VừajbjrdrRK mớijbjrdrRK bámjbjrdrRK vjbjrdrRKào cvGklan cajbjrdrRKn sUBBqQaW7ắt, giẫjbjrdrRKm jbjrdrRKchân ljbjrdrRKên cvGkô đầuUBBqQaW7 cvGktiên UBBqQaW7thì cáUBBqQaW7nh UBBqQaW7tay cô bịUBBqQaW7 ngườicvGk tUBBqQaW7a tcvGkóm UBBqQaW7lấy, kjbjrdrRKhiến ccvGkô suýtjbjrdrRK njbjrdrRKữa hétcvGk lcvGkên. jbjrdrRKQuay lạiUBBqQaW7 nhUBBqQaW7ìn, ccvGkô trjbjrdrRKông thấy NhiếpUBBqQaW7 jbjrdrRKVũ ThcvGkịnh sjbjrdrRKắc jbjrdrRKmặt sjbjrdrRKa scvGkầm, jbjrdrRKanh hUBBqQaW7ỏi: “jbjrdrRKCô địnhUBBqQaW7 trèojbjrdrRK qua?”

Tại sjbjrdrRKao ancvGkh UBBqQaW7lại cvGkở đây? jbjrdrRK Xe ccvGkủa ajbjrdrRKnh dừjbjrdrRKng UBBqQaW7ở cUBBqQaW7ách jbjrdrRKđó khôngjbjrdrRK xUBBqQaW7a, cójbjrdrRK lẽcvGk UBBqQaW7anh UBBqQaW7đã ởUBBqQaW7 đUBBqQaW7ây cvGktừ lâujbjrdrRK màjbjrdrRK UBBqQaW7cô khôngUBBqQaW7 đểUBBqQaW7 ý.

“Lên xejbjrdrRK.” AnUBBqQaW7h UBBqQaW7kéo ccvGkô về phíaUBBqQaW7 chiếccvGk cvGkxe, côUBBqQaW7 UBBqQaW7loạng chUBBqQaW7oạng UBBqQaW7theo sacvGku. ĐếnjbjrdrRK jbjrdrRKgần xjbjrdrRKe côUBBqQaW7 jbjrdrRKmới thUBBqQaW7ấy cạnhUBBqQaW7 jbjrdrRKxe cvGktoàn đầu lọUBBqQaW7c thuốcjbjrdrRK lcvGká, ítcvGk nUBBqQaW7hất cũngcvGk hơnjbjrdrRK chUBBqQaW7ục UBBqQaW7cái. CcvGkó đicvGkều NhcvGkiếp VũUBBqQaW7 ThịnhcvGk chưaUBBqQaW7 bajbjrdrRKo giờ cvGk hút cvGkthuốc, cóUBBqQaW7 lcvGkẽ jbjrdrRKanh vừaUBBqQaW7 khéoUBBqQaW7 cvGkđỗ cvGkxe ởcvGk đâjbjrdrRKy thôi.

Cuối cùUBBqQaW7ng cjbjrdrRKô gjbjrdrRKiằng ra kUBBqQaW7hỏi tacvGky anhUBBqQaW7: “NhiếpjbjrdrRK UBBqQaW7Vũ ThịUBBqQaW7nh, aUBBqQaW7nh jbjrdrRKtha cjbjrdrRKho tcvGkôi đi…”

Anh UBBqQaW7dừng lạijbjrdrRK, nhưUBBqQaW7ng tay vẫnUBBqQaW7 khôUBBqQaW7ng buônUBBqQaW7g, gjbjrdrRKiọng UBBqQaW7điệu lạnhcvGk lùncvGkg màUBBqQaW7 châmjbjrdrRK biUBBqQaW7ếm: “BảycvGk nUBBqQaW7ăm trưjbjrdrRKớc ccvGkô UBBqQaW7không UBBqQaW7tha cho tcvGkôi, cvGktại sajbjrdrRKo bâUBBqQaW7y giUBBqQaW7ờ tôiUBBqQaW7 cvGklại pcvGkhải jbjrdrRKtha UBBqQaW7cho cô?”

Nhiếp jbjrdrRKVũ ThcvGkịnh cvGkhiện giờ khôUBBqQaW7ng chỉcvGk UBBqQaW7tàn nhUBBqQaW7ẫn UBBqQaW7mà còcvGkn mừUBBqQaW7ng UBBqQaW7giận tUBBqQaW7hất thường.jbjrdrRK CôUBBqQaW7 vừacvGk mUBBqQaW7ệt vừcvGka buồnjbjrdrRK ngjbjrdrRKủ, không tjbjrdrRKhể ccvGkhống lạijbjrdrRK đcvGkược sứccvGk mạnUBBqQaW7h cvGkcủa aUBBqQaW7nh, anjbjrdrRKh đẩycvGk côjbjrdrRK vàUBBqQaW7o ghUBBqQaW7ế sauUBBqQaW7, độngUBBqQaW7 táUBBqQaW7c rấtcvGk UBBqQaW7thô bạo. jbjrdrRKĐàm jbjrdrRKTĩnh ccvGkảm giáUBBqQaW7c tốUBBqQaW7i nUBBqQaW7ay anUBBqQaW7h nhưjbjrdrRK mộjbjrdrRKt ccvGkon ngườiUBBqQaW7 UBBqQaW7khác vậcvGky. NhiếUBBqQaW7p VũcvGk ThUBBqQaW7ịnh bjbjrdrRKảy năm sjbjrdrRKau vjbjrdrRKốn dĩcvGk đãUBBqQaW7 làUBBqQaW7 ngcvGkười kháccvGk, nhUBBqQaW7ưng tốiUBBqQaW7 ncvGkay cvGkanh lạicvGk jbjrdrRKgiống nhjbjrdrRKư mộcvGkt UBBqQaW7Nhiếp Vũ UBBqQaW7 Thịnh thứUBBqQaW7 bUBBqQaW7a ncvGkữa. BjbjrdrRKộ dạnUBBqQaW7g acvGknh hUBBqQaW7ệt cvGknhư mộtUBBqQaW7 kẻjbjrdrRK cvGksay khướt,cvGk njbjrdrRKhưng côUBBqQaW7 biếtcvGk ajbjrdrRKnh không hềjbjrdrRK uốnUBBqQaW7g mộUBBqQaW7t giọtUBBqQaW7 rưjbjrdrRKợu jbjrdrRKnào, cUBBqQaW7ó điềjbjrdrRKu, dườUBBqQaW7ng jbjrdrRKnhư ancvGkh đUBBqQaW7ã mấUBBqQaW7t đjbjrdrRKi UBBqQaW7lý trí.

Anh láUBBqQaW7i xjbjrdrRKe dọcvGkc tjbjrdrRKheo đcvGkường cái, khônUBBqQaW7g bUBBqQaW7ao cvGklâu sajbjrdrRKu, xjbjrdrRKe cvGkđến mộtjbjrdrRK UBBqQaW7khách sạnjbjrdrRK ccvGkao cấUBBqQaW7p. UBBqQaW7Anh lájbjrdrRKi UBBqQaW7xe đếnUBBqQaW7 trướccvGk cửjbjrdrRKa, nhân viênjbjrdrRK jbjrdrRKra mởUBBqQaW7 cUBBqQaW7ửa, cvGkanh xuốngUBBqQaW7 jbjrdrRKxe, ccvGkô cũcvGkng jbjrdrRKxuống theocvGk, cvGkxe đượccvGk cvGknhân viUBBqQaW7ên ljbjrdrRKái vào bãijbjrdrRK, jbjrdrRKcòn ajbjrdrRKnh đjbjrdrRKi tjbjrdrRKhẳng đếnjbjrdrRK quầyUBBqQaW7 jbjrdrRKlễ UBBqQaW7tân, lấyUBBqQaW7 chứngcvGk cvGkminh thưUBBqQaW7 bảojbjrdrRK mucvGkốn thuêUBBqQaW7 mộtcvGk phòng ccvGkó giUBBqQaW7ường tjbjrdrRKo. LễUBBqQaW7 jbjrdrRKtân kUBBqQaW7hó xửjbjrdrRK ncvGkói phònUBBqQaW7g giườncvGkg jbjrdrRKto cvGkđã hếtjbjrdrRK mấjbjrdrRKt rồicvGk, chỉUBBqQaW7 còn phcvGkòng cUBBqQaW7ho nhữUBBqQaW7ng ngjbjrdrRKười hưởncvGkg tuầnjbjrdrRK tcvGkrăng cvGkmật. cvGkCô nhâUBBqQaW7n vcvGkiền cvGknhìn ĐjbjrdrRKàm TĩncvGkh, mUBBqQaW7ỉm cưcvGkời nói: “cvGkThật jbjrdrRKra phònjbjrdrRKg tjbjrdrRKrăng cvGkmật chỉUBBqQaW7 đắtcvGk UBBqQaW7hơn phòcvGkng giưcvGkờng tjbjrdrRKo mộtUBBqQaW7 chút,jbjrdrRK UBBqQaW7hơn nữUBBqQaW7a lạcvGki có vịjbjrdrRK tcvGkrí tốt,jbjrdrRK cvGkvô ccvGkùng yênUBBqQaW7 tĩnh.”

Nhiếp VũUBBqQaW7 ThjbjrdrRKịnh cvGknói: “VcvGkậy lấy cvGkphòng đó.”

Suốt cảUBBqQaW7 qUBBqQaW7uá trcvGkình Đàm cvGk Tĩnh chjbjrdrRKỉ cvGkyên cvGklặng, vUBBqQaW7ào thcvGkang jbjrdrRKmáy, cvGkvào trjbjrdrRKong pcvGkhòng, jbjrdrRKbên trUBBqQaW7ong jbjrdrRKcó đjbjrdrRKĩa hcvGkoa qcvGkuả, có cvGk hoa hồjbjrdrRKng, trêjbjrdrRKn giUBBqQaW7ường còcvGkn rảicvGk UBBqQaW7cánh hocvGka, đúcvGkng ljbjrdrRKà pUBBqQaW7hòng trănjbjrdrRKg mậtUBBqQaW7. RồiUBBqQaW7 nhânUBBqQaW7 vijbjrdrRKên lên jbjrdrRKđưa chìacvGk UBBqQaW7khoá, nóicvGk rằngcvGk đãUBBqQaW7 đỗUBBqQaW7 xUBBqQaW7e UBBqQaW7của anjbjrdrRKh jbjrdrRKở vịcvGk trícvGk cvGkA16 trênUBBqQaW7 tUBBqQaW7ầng haUBBqQaW7i bãicvGk đỗ cvGk xe. NhiếUBBqQaW7p VUBBqQaW7ũ TjbjrdrRKhịnh bUBBqQaW7o chcvGko njbjrdrRKhân jbjrdrRKviên cvGkmột ccvGkhút tiềjbjrdrRKn, đónjbjrdrRKg cửacvGk lại.

Thấy ĐàcvGkm TĩnhUBBqQaW7 vẫnUBBqQaW7 sốt, anhUBBqQaW7 mjbjrdrRKở tủcvGk quầnUBBqQaW7 áo,jbjrdrRK lấyUBBqQaW7 cvGkáo choUBBqQaW7àng tắmcvGk UBBqQaW7đưa ccvGkho côUBBqQaW7: “ĐiUBBqQaW7 tắmjbjrdrRK trjbjrdrRKước đi!”

Bồn tắmUBBqQaW7 rấtUBBqQaW7 lớn,UBBqQaW7 nhưng côcvGk đcvGkã buUBBqQaW7ồn ngủjbjrdrRK UBBqQaW7díp mắt,jbjrdrRK vcvGkội vànjbjrdrRKg ngâUBBqQaW7m mìnUBBqQaW7h vjbjrdrRKào bồnjbjrdrRK jbjrdrRKnước nóng,cvGk thấcvGky jbjrdrRKkhoan khoái jbjrdrRK đến mcvGkức cócvGk thcvGkể nUBBqQaW7gủ đượcjbjrdrRK njbjrdrRKgay. cvGkMặc áocvGk cUBBqQaW7hoàng tắcvGkm vàojbjrdrRK, cjbjrdrRKô bưUBBqQaW7ớc jbjrdrRKra, thấcvGky NcvGkhiếp Vũ ThUBBqQaW7ịnh đancvGkg cvGkngồi tjbjrdrRKrên sojbjrdrRKfa. DướijbjrdrRK ájbjrdrRKnh đjbjrdrRKèn, dáncvGkg vẻjbjrdrRK cvGkanh vẫnjbjrdrRK UBBqQaW7quen tjbjrdrRKhuộc nhưjbjrdrRK thế, jbjrdrRKnhưng lạUBBqQaW7i xjbjrdrRKa cvGklạ jbjrdrRKxiết cvGkbao, jbjrdrRKcô độtjbjrdrRK UBBqQaW7nhiên jbjrdrRKthấy lònUBBqQaW7g chùjbjrdrRKng xuống,jbjrdrRK dườngcvGk cvGknhư ljbjrdrRKại sắpcvGk xao xuyến.

Đàm TĩnhcvGk lUBBqQaW7ặng lẽUBBqQaW7 đứngcvGk trưcvGkớc mặt cvGkanh, tUBBqQaW7hấy UBBqQaW7anh ngẩngcvGk lêUBBqQaW7n, UBBqQaW7cô nói:UBBqQaW7 “McvGkười vạn.”

Anh thậtjbjrdrRK sựUBBqQaW7 kjbjrdrRKhông jbjrdrRKthể ngờ cjbjrdrRKô lạiUBBqQaW7 mUBBqQaW7ở mjbjrdrRKiệng nóijbjrdrRK rUBBqQaW7a hajbjrdrRKi chữUBBqQaW7 này,UBBqQaW7 chjbjrdrRKỉ jbjrdrRKbiết ngcvGkơ UBBqQaW7ngác jbjrdrRKnhìn cô.

“Anh biếUBBqQaW7t tôiUBBqQaW7 cầnjbjrdrRK tiền UBBqQaW7mà, ccvGkó lẽjbjrdrRK UBBqQaW7anh vẫn…cvGk vẫnUBBqQaW7 jbjrdrRKcòn tjbjrdrRKhích tjbjrdrRKôi. cvGkVì thUBBqQaW7ế, jbjrdrRKhôm ncvGkay anjbjrdrRKh jbjrdrRKmuốn jbjrdrRKgiữ tcvGkôi lUBBqQaW7ại cũng jbjrdrRK được tcvGkhôi, tUBBqQaW7ôi mjbjrdrRKuốn mườijbjrdrRK vạn.”

Sắc mặtUBBqQaW7 NhiếpcvGk VũjbjrdrRK TUBBqQaW7hịnh lập tứccvGk đổicvGk scvGkang jbjrdrRKtrắng bệjbjrdrRKch, kcvGkhông còcvGkn cvGkmột giọjbjrdrRKt cvGkmáu, vếtcvGk bầjbjrdrRKm tímjbjrdrRK dướcvGki cằmjbjrdrRK anh ccvGkòn cjbjrdrRKhưa tjbjrdrRKan, lạjbjrdrRKi sưngcvGk lUBBqQaW7ên, khiếcvGkn vẻcvGk mặtjbjrdrRK cvGkanh nhUBBqQaW7ìn vcvGkô cùnjbjrdrRKg kUBBqQaW7ỳ UBBqQaW7quái. VàcvGko cvGkkhoảnh khắc ấjbjrdrRKy ĐàUBBqQaW7m jbjrdrRKTĩnh thậtjbjrdrRK sựjbjrdrRK ncvGkghĩ aUBBqQaW7nh scvGkẽ cvGkbật dậycvGk đánhjbjrdrRK UBBqQaW7cô, vUBBqQaW7ì áUBBqQaW7nh jbjrdrRKmắt jbjrdrRKanh chợtcvGk trở nUBBqQaW7ên jbjrdrRKsắc lạcvGknh cvGknhư dajbjrdrRKo, tựaUBBqQaW7 cvGkhồ muốncvGk khoécvGkt mộcvGkt lỗUBBqQaW7 trênjbjrdrRK ngUBBqQaW7ười côjbjrdrRK vậycvGk. NUBBqQaW7hưng cuối cùngjbjrdrRK ajbjrdrRKnh khcvGkông UBBqQaW7làm UBBqQaW7gì jbjrdrRKcả, cvGkchỉ ngcvGkhiến răncvGkg gằjbjrdrRKn từngjbjrdrRK UBBqQaW7chữ: “ĐàmcvGk TĩnhUBBqQaW7, cUBBqQaW7ô tưjbjrdrRKởng đến gicvGkờ tôiUBBqQaW7 còcvGkn cvGkđể UBBqQaW7cô mUBBqQaW7uốn jbjrdrRKgì đượccvGk njbjrdrRKấy sao?”

Dứt lờUBBqQaW7i, anjbjrdrRKh đjbjrdrRKứng dậyUBBqQaW7 xô cửacvGk cvGkbỏ đcvGki. VàojbjrdrRK thajbjrdrRKng mcvGkáy ajbjrdrRKnh jbjrdrRKmới nhUBBqQaW7ận UBBqQaW7ra mìnhjbjrdrRK đajbjrdrRKng rjbjrdrRKun rẩy.cvGk ĐiềuUBBqQaW7 hoàjbjrdrRK trUBBqQaW7ong thang mácvGky thổijbjrdrRK jbjrdrRKvù jbjrdrRKvù, khijbjrdrRKến anjbjrdrRKh UBBqQaW7lạnh chưUBBqQaW7a từcvGkng thấycvGk. UBBqQaW7Anh đUBBqQaW7i jbjrdrRKthang mcvGkáy jbjrdrRKxuống jbjrdrRKtận tầng hcvGkầm UBBqQaW7để xUBBqQaW7e. VừacvGk lUBBqQaW7ên xjbjrdrRKe, aUBBqQaW7nh đãcvGk lầnjbjrdrRK tìmcvGk hộpUBBqQaW7 cứucvGk thươnjbjrdrRKg, mởjbjrdrRK rjbjrdrRKa lUBBqQaW7ấy cặUBBqQaW7p nhiệt cvGk độ, bUBBqQaW7ấy giờcvGk mUBBqQaW7ới cvGký thcvGkức đượcUBBqQaW7 mjbjrdrRKình UBBqQaW7đang làUBBqQaW7m gìUBBqQaW7. VUBBqQaW7ốn dĩUBBqQaW7 anUBBqQaW7h địnjbjrdrRKh đợcvGki ĐcvGkàm TĩnhUBBqQaW7 tắm UBBqQaW7 xong scvGkẽ cvGkxuống lấyjbjrdrRK cặpUBBqQaW7 UBBqQaW7nhiệt jbjrdrRKđộ cvGklên đojbjrdrRK cvGkxem côUBBqQaW7 UBBqQaW7còn sốjbjrdrRKt cvGkkhông. cvGkNhưng jbjrdrRKgiờ jbjrdrRKtìm cặUBBqQaW7p nhiệt đcvGkộ cònUBBqQaW7 cócvGk tUBBqQaW7ác dụjbjrdrRKng gì?jbjrdrRK CòncvGk jbjrdrRKích gìUBBqQaW7 nữa?

Cặp nhiệjbjrdrRKt độcvGk bcvGkị ajbjrdrRKnh sicvGkết chặt đếnjbjrdrRK gãyUBBqQaW7 đcvGkôi, thuUBBqQaW7ỷ ticvGknh cUBBqQaW7ắm sUBBqQaW7âu vUBBqQaW7ào jbjrdrRKlòng bàUBBqQaW7n tajbjrdrRKy anjbjrdrRKh, cvGkmáu cvGkvà tjbjrdrRKhủy ngUBBqQaW7ân ch xuốngjbjrdrRK, aUBBqQaW7nh cUBBqQaW7ũng khcvGkông cvGkthấy đau.jbjrdrRK CuốiUBBqQaW7 cùnUBBqQaW7g câuUBBqQaW7 cvGknói củacvGk cvGkanh chỉjbjrdrRK lcvGkà mộtUBBqQaW7 jbjrdrRKtrò cười, cvGkhay mộtcvGk nỗcvGk lựcUBBqQaW7 chjbjrdrRKe đậycvGk yếuUBBqQaW7 ớt.cvGk TạcvGki sUBBqQaW7ao ccvGkô UBBqQaW7dám mjbjrdrRKở mUBBqQaW7iệng đòijbjrdrRK tiềUBBqQaW7n UBBqQaW7anh? UBBqQaW7Chính vcvGkì cô bcvGkiết rcvGkõ rằngjbjrdrRK, đếnUBBqQaW7 jbjrdrRKtận cvGkbây giờ,cvGk acvGknh cvGkvẫn sUBBqQaW7ẽ đểUBBqQaW7 cjbjrdrRKô mucvGkốn gjbjrdrRKì đượccvGk nấUBBqQaW7y. CôcvGk coi mìnjbjrdrRKh cvGklà hànUBBqQaW7g hcvGkoá cvGkbán chcvGko ancvGkh, lầUBBqQaW7n trướcjbjrdrRK jbjrdrRKcô đòijbjrdrRK jbjrdrRKba vạn,UBBqQaW7 lầUBBqQaW7n UBBqQaW7này UBBqQaW7lại muốUBBqQaW7n mườiUBBqQaW7 vạn. UBBqQaW7Cho cvGkdù cvGkvạn bcvGkất đắccvGk dĩ,jbjrdrRK ccvGkho dùjbjrdrRK UBBqQaW7cô UBBqQaW7thật jbjrdrRKsự thiUBBqQaW7ếu tiền,jbjrdrRK njbjrdrRKhưng tạiUBBqQaW7 sjbjrdrRKao cvGkcô jbjrdrRKlại làm jbjrdrRKnhư tUBBqQaW7hế, cUBBqQaW7ứ ncvGkhư sợjbjrdrRK rằUBBqQaW7ng vẫjbjrdrRKn cjbjrdrRKòn cvGkmột chútcvGk hồUBBqQaW7i jbjrdrRKức đẹcvGkp đẽjbjrdrRK nàUBBqQaW7o UBBqQaW7đó, cứUBBqQaW7 nUBBqQaW7hư cvGksợ UBBqQaW7anh chưa jbjrdrRKthật sjbjrdrRKự nảncvGk lUBBqQaW7òng vậy?

Anh vUBBqQaW7ô cùngUBBqQaW7 hUBBqQaW7ối hận, scvGkau khjbjrdrRKi đjbjrdrRKi lònjbjrdrRKg vòngjbjrdrRK trUBBqQaW7ên đườncvGkg, tạijbjrdrRK saUBBqQaW7o UBBqQaW7lại đếnUBBqQaW7 chỗcvGk jbjrdrRKcô. cvGkVì biếjbjrdrRKt jbjrdrRKrằng cvGkcô jbjrdrRKkhông còn chcvGkỗ nàojbjrdrRK jbjrdrRKkhác nữjbjrdrRKa, jbjrdrRKmà UBBqQaW7cô lạUBBqQaW7i UBBqQaW7đang ốcvGkm. KhjbjrdrRKi thcvGkấy UBBqQaW7cô đUBBqQaW7ịnh trjbjrdrRKèo rjbjrdrRKào, ancvGkh khcvGkông sao kjbjrdrRKìm đưcvGkợc, vộijbjrdrRK UBBqQaW7dập thuốjbjrdrRKc ccvGkhạy lạjbjrdrRKi tómjbjrdrRK lấyUBBqQaW7 ngUBBqQaW7ười pjbjrdrRKhụ nữcvGk cvGkto cvGkgan kijbjrdrRKa. ĐúngcvGk vậy, anhUBBqQaW7 húcvGkt thuốccvGk, gầnjbjrdrRK đUBBqQaW7ây cvGkanh mớiUBBqQaW7 hcvGkút, bcvGkởi thựcjbjrdrRK sjbjrdrRKự qjbjrdrRKuá phcvGkiền muUBBqQaW7ộn. UBBqQaW7Anh UBBqQaW7hối hcvGkận tại saocvGk lạicvGk đUBBqQaW7ưa côjbjrdrRK đếncvGk kháUBBqQaW7ch sạcvGkn, UBBqQaW7vì bijbjrdrRKết côcvGk khônUBBqQaW7g cUBBqQaW7ó cvGknơi nUBBqQaW7ào cvGkđể cvGkngủ nữa.cvGk AnUBBqQaW7h hốijbjrdrRK hận tjbjrdrRKại UBBqQaW7sao lạicvGk thecvGko UBBqQaW7cô lcvGkên pUBBqQaW7hòng, ancvGkh vUBBqQaW7ốn chỉcvGk địcvGknh đưjbjrdrRKa chìUBBqQaW7a UBBqQaW7khoá cvGkphòng rồijbjrdrRK đUBBqQaW7i. Anh cjbjrdrRKhỉ muốnjbjrdrRK đểcvGk côcvGk tắmcvGk cvGknước nóngjbjrdrRK, nhưjbjrdrRK UBBqQaW7vậy jbjrdrRKcó tácvGkc dụngjbjrdrRK cvGkgiúp hUBBqQaW7ạ sốcvGkt. UBBqQaW7Anh địUBBqQaW7nh cặcvGkp nhiUBBqQaW7ệt độ chUBBqQaW7o cvGkcô rồicvGk jbjrdrRKsẽ đUBBqQaW7i. DjbjrdrRKù saUBBqQaW7o ajbjrdrRKnh cũnjbjrdrRKg khUBBqQaW7ông nêcvGkn đcvGkộng jbjrdrRKlòng tjbjrdrRKhương xjbjrdrRKót cô,UBBqQaW7 bởUBBqQaW7i người phụUBBqQaW7 UBBqQaW7nữ nàjbjrdrRKy UBBqQaW7có UBBqQaW7thể njbjrdrRKắm lấyUBBqQaW7 cơjbjrdrRK hjbjrdrRKội njbjrdrRKhỏ njbjrdrRKhoi jbjrdrRKđó jbjrdrRKđể UBBqQaW7giáng cjbjrdrRKho jbjrdrRKanh mộtjbjrdrRK đòUBBqQaW7n tàncvGk nhẫn nhất.

Cho dUBBqQaW7ù cvGkbảy ncvGkăm trướcjbjrdrRK vì UBBqQaW7nguyên nhânjbjrdrRK gjbjrdrRKì jbjrdrRKthì hiệnUBBqQaW7 giờcvGk jbjrdrRKanh cũUBBqQaW7ng UBBqQaW7tin chắcvGkc jbjrdrRKít nhấcvGkt hồicvGk đóUBBqQaW7 côUBBqQaW7 cũUBBqQaW7ng njbjrdrRKói một câcvGku thậtcvGk lcvGkòng, đóUBBqQaW7 lcvGkà côUBBqQaW7 cvGkchưa cvGkbao giờjbjrdrRK yUBBqQaW7êu cvGkanh. cvGkNăm đócvGk jbjrdrRKnếu côjbjrdrRK cójbjrdrRK jbjrdrRKchút jbjrdrRKxíu thậcvGkt lòng vớcvGki anjbjrdrRKh, cvGkhẳn hiUBBqQaW7ện tUBBqQaW7ại cjbjrdrRKô đcvGkã khôjbjrdrRKng tuyjbjrdrRKệt jbjrdrRKtình đếncvGk cvGkmức đUBBqQaW7em tjbjrdrRKình cảjbjrdrRKm trUBBqQaW7ong quá khứcvGk làjbjrdrRKm vUBBqQaW7ũ khcvGkí UBBqQaW7đả thươjbjrdrRKng UBBqQaW7anh. cvGkNụ hôUBBqQaW7n ljbjrdrRKúc UBBqQaW7chiều gUBBqQaW7iống njbjrdrRKhư mộtUBBqQaW7 gcvGkiấc mcvGkộng, anh cảmcvGk thjbjrdrRKấy cămUBBqQaW7 gcvGkhét chcvGkính mìnjbjrdrRKh, jbjrdrRKtại jbjrdrRKsao mớijbjrdrRK cócvGk chútUBBqQaW7 UBBqQaW7hy vọngcvGk mcvGkà đãjbjrdrRK kỳcvGk vUBBqQaW7ọng UBBqQaW7như vjbjrdrRKậy? Tại sajbjrdrRKo ljbjrdrRKại jbjrdrRKtự jbjrdrRKdối mìnhcvGk dốicvGk ngườcvGki cvGkrằng côcvGk cUBBqQaW7ó nỗjbjrdrRKi khổUBBqQaW7 UBBqQaW7bất đUBBqQaW7ắc jbjrdrRKdĩ? TạiUBBqQaW7 UBBqQaW7sao khi UBBqQaW7nhìn thjbjrdrRKấy cUBBqQaW7ô rjbjrdrRKơi ncvGkước UBBqQaW7mắt, aUBBqQaW7nh lạiUBBqQaW7 đjbjrdrRKau lòng?

Nhiếp VũUBBqQaW7 Thịnh,cvGk mUBBqQaW7ày jbjrdrRKlà thằng ngốcvGkc, ngốjbjrdrRKc nhấtUBBqQaW7 thếUBBqQaW7 giớUBBqQaW7i này.

Rốt cucvGkộc đếjbjrdrRKn bajbjrdrRKo giờ màyjbjrdrRK mớcvGki tỉnhcvGk ra?