You are here

Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 34 - 36

Chiều, ngfó l2LGnAAết cáyztRLei t2LGnAAhân hìn2LGnAAh yztRLemệt mỏiyztRLe củavRL7wk yztRLemình 2LGnAAvề phòngyztRLe, nó2LGnAA thầmvRL7wk cảmgf ơyztRLen LâmyztRLe. Nhờ cậuvRL7wk t2LGnAAa myztRLeà nyztRLeguyên chiềuvRL7wk gfnó cgfó 2LGnAAvô trườngvRL7wk đ2LGnAAâu, nêyztRLen cvRL7wkái bảngfg đyztRLeang 2LGnAAtreo trgfước yztRLengực đây khô2LGnAAng ggfây phiềnyztRLe yztRLehà gì2LGnAA chyztRLeo gfnso cảvRL7wk, nógf uyztRLeng dyztRLeung 2LGnAAđi yztRLetrả 2LGnAAcái vRL7wkbảng ch2LGnAAo thầyyztRLe giám2LGnAA thị, xvRL7wkong đyztRLei 2LGnAAvề phòng.

Vừa yztRLemở cửa2LGnAA rvRL7wka, nóyztRLe thyztRLeấy vRL7wkhắn đanvRL7wkg nggfồi trênvRL7wk g2LGnAAiường, đôigf mắtvRL7wk đanyztRLeg đămvRL7wk chigfêu nhìn một2LGnAA tấmvRL7wk vRL7wkhình đãgf bịyztRLe vàng2LGnAA ố2LGnAA gf4 gyztRLeóc h2LGnAAình. KhônvRL7wkg gi2LGnAAan byztRLeao trùvRL7wkm hắgfn tvRL7wkĩnh mịch, yztRLe ánh sáng2LGnAA yếu2LGnAA ớtvRL7wk bênvRL7wk vRL7wkngoài yztRLeloáng vRL7wkthoáng vRL7wkcho gfnó cảm2LGnAA givRL7wkác mờyztRLe ảo,vRL7wk yztRLecứ như2LGnAA ng2LGnAAười ngồiyztRLe đấy kgfhông pyztRLehải vRL7wklà mvRL7wkột cvRL7wkon người2LGnAA lạnhgf lù2LGnAAng tàgfn bạo,vRL7wk 2LGnAAmà làyztRLe một2LGnAA ngườiyztRLe yztRLemang vRL7wkđầy vẻ uvRL7wk sầyztRLeu phiềngf muộyztRLen. HvRL7wkắn đanyztRLeg yztRLetrút đi2LGnAA 2LGnAAưu yztRLetư qgfua nhvRL7wkững cáyztRLei thgfở h2LGnAAắt đyztRLeều gfđặn, đôgfi mắt đăgfm chêugf 2LGnAAdán vRL7wkchặt vàgfo gftấm hìnyztRLeh, buồnyztRLe yztRLebã, đ2LGnAAó 2LGnAAlà nhữ2LGnAAng 2LGnAAgì nóvRL7wk cyztRLeó yztRLethể gfthấy, tiếcvRL7wk nuối, yztRLeđó lvRL7wkà những2LGnAA 2LGnAAgì đangfg đọnggf gflại nơvRL7wki khógfe mắtgf của2LGnAA hắn.

Nó yztRLecứ đứngyztRLe lgfặng yztRLenhư 2LGnAAthế n2LGnAAày, yztRLecho tyztRLeới khyztRLei vRL7wkhắn ngướcyztRLe m2LGnAAặt lêgfn, nhvRL7wkìn nó,yztRLe yztRLexong hắn gf mỉm cư2LGnAAời, lấyvRL7wk cái2LGnAA yztRLeví ryztRLea, ngfhét tyztRLeấm hìnhvRL7wk đgfó lại.

“cậu về2LGnAA ryztRLeồi à?”gf hắ2LGnAAn hỏi.

Nó 2LGnAAkhông nóvRL7wki gìgf, yztRLegật đầgfu, tự2LGnAA dưngvRL7wk hìnhyztRLe yztRLeảnh gfvừa rồ2LGnAAi ámyztRLe ảyztRLenh gfnó, 2LGnAAkhiến nyztRLeó bị gf suy sụp.gf Đâu2LGnAA vRL7wklà cgfon ngườivRL7wk c2LGnAAủa hắvRL7wkn, chợt2LGnAA vRL7wkcó gfgì dvRL7wkâng vRL7wklên yztRLetrong 2LGnAAlòng nvRL7wkó, nyztRLeó chợtvRL7wk thấy hắnvRL7wk quvRL7wká đ2LGnAAáng thươn2LGnAAg! ĐyztRLeáng thươngyztRLe đếnyztRLe p2LGnAAhát 2LGnAAkhóc lênyztRLe yztRLeđược! ChyztRLeợt cágfi ýyztRLe nghĩ trảgf th2LGnAAù tvRL7wkiêu ta2LGnAAn tron2LGnAAg đyztRLeầu nóyztRLe, yztRLenó 2LGnAAthấy lạcyztRLe l2LGnAAối, nyztRLeó đangfg lvRL7wkàm ggfì ởvRL7wk đây?vRL7wk yztRLeNếu không pyztRLehải trả2LGnAA thgfù thyztRLeì gfcó pyztRLehải nyztRLeó l2LGnAAà mộtgf đứavRL7wk tryztRLeơ trẽn,vRL7wk vRL7wkgiả tragfi đểgf vRL7wktiếp cậngf bọn2LGnAA con tra2LGnAAi sayztRLeo? Phgfải v2LGnAAậy không?2LGnAA 2LGnAANó phyztRLeải yztRLelàm gfgì bvRL7wkây giyztRLeờ? PhyztRLeải 2LGnAAlàm gyztRLeì đểvRL7wk cvRL7wkó thểvRL7wk cyztRLeân bằng 2LGnAA được đây?vRL7wk MvRL7wkục đích2LGnAA cyztRLeủa nó,2LGnAA yztRLekhi vRL7wkquyết đvRL7wkịnh givRL7wkả trayztRLei vRL7wklà đgfể trảyztRLe thùvRL7wk…nhưng n2LGnAAó vRL7wktiêu tan rồi…tiêuvRL7wk tgfan gfthật rồi!

Nó ngướcgf mắtgf nhìn2LGnAA hắyztRLen, gfnụ cườyztRLei trên2LGnAA môvRL7wki hắn2LGnAA thậgft hiềngf hògfa, đvRL7wkôi mgfắt đvRL7wkầy bình yên,yztRLe 2LGnAAbờ yztRLevai vRL7wkvô vRL7wkcùng ấ2LGnAAm ápvRL7wk, tyztRLeự nhigfên chỉyztRLe muốn2LGnAA vRL7wkvùi đầu2LGnAA trogfng đógf. vRL7wknó lắcvRL7wk yztRLelắc cvRL7wkái đầu.

“tôi t2LGnAAhua rồi!gf vRL7wkthua vRL7wkđậm thiệ2LGnAAt rồvRL7wki! cậuvRL7wk yztRLetha c2LGnAAho tvRL7wkui đi!”yztRLe gfnó lầmyztRLe b2LGnAAầm, 2LGnAAhắn 2LGnAAnghệch mặt gfra, yztRLenó đvRL7wkang nóyztRLei yztRLegì vậy?

Thời gyztRLeian th2LGnAAấm yztRLethoắt lgfại đgfi qu2LGnAAa thê2LGnAAm mộtgf kgfhoảng, nvRL7wkó v2LGnAAới 2LGnAALâm đã2LGnAA trở2LGnAA lạyztRLei bình thườnyztRLeg, yztRLengày ngàyztRLey vgfẫn cười2LGnAA nóigf, l2LGnAAâu lgfâu lạ2LGnAAi cònyztRLe làmyztRLe gốiyztRLe ch2LGnAAo cậ2LGnAAu yztRLeta, nhưngfg ch2LGnAAung quy làgf vẫnyztRLe rấtgf tốt.vRL7wk còyztRLen yztRLevới 2LGnAAhắn thgfì lại2LGnAA 2LGnAAlà mộtgf đyztRLeống hỗvRL7wkn độyztRLen, 2LGnAAnó nửayztRLe mugfốn bình yztRLe thường vớiyztRLe hắnvRL7wk, n2LGnAAửa mu2LGnAAốn yztRLené tráyztRLenh! Bỗng2LGnAA nvRL7wkó m2LGnAAang đầygf gfcảm vRL7wkgiác nhyztRLeư kgfẻ tội2LGnAA vRL7wkđồ, không dám2LGnAA đốivRL7wk dyztRLeiện với2LGnAA mvRL7wkột ngườiyztRLe vRL7wkthanh cvRL7wkao yztRLenhư hắyztRLen, 2LGnAAthật l2LGnAAà rối2LGnAA quvRL7wká đi!

“Huy! 2LGnAAEm đangvRL7wk gflàm g2LGnAAì vậy?”vRL7wk vRL7wknó đẩygf cửgfa gfphòng yztRLeem gfnó byztRLeước vào.

Đúng n2LGnAAhư ngfó đoyztRLeán, 2LGnAAem nóvRL7wk gfđang 2LGnAAcặm cụyztRLei h2LGnAAọc byztRLeài trgfên 2LGnAAbàn học,vRL7wk ángfh gfđèn từvRL7wk cái 2LGnAAđèn hgfọc lgfe lắt2LGnAA, 2LGnAAánh sávRL7wkng bgfên ngo2LGnAAài gầgfn nhgfư tắt2LGnAA hẳgfn. yztRLeNó đyztRLei 2LGnAAlại, vỗ2LGnAA vyztRLeỗ yztRLevai chgfo em nó.

“học hoàyztRLei lyztRLeà sgfao? Đigf cvRL7wkhơi vớiyztRLe cgfhị nha!”gf ngfó nói,yztRLe giọngyztRLe phấn2LGnAA khởi.

Huy ngướyztRLec mặtgf lvRL7wkên, nhìgfn nyztRLeó cườigf xòa,gf xovRL7wkng l2LGnAAại l2LGnAAắc đầu.

“em khyztRLeông muốgfn đi2LGnAA gfra ngoàigf” cậyztRLeu yztRLenhẹ yztRLegiọng nó2LGnAAi, gftay tạmyztRLe thờigf bỏ2LGnAA vRL7wkbút, 2LGnAAxoay n2LGnAAgười ngồi đối2LGnAA di2LGnAAện 2LGnAAvới chgfị mình.

Nó ngfghe xon2LGnAAg gfgãi gãi2LGnAA đầu.

“sao khôgfng muốvRL7wkn chứ?vRL7wk hgfít thởvRL7wk kyztRLehông vRL7wkkhí tro2LGnAAng yztRLelành kyztRLehông phải2LGnAA tốtyztRLe hơgfn sao?”

“nhưng…ngày lễ2LGnAA sắpvRL7wk vRL7wktới r2LGnAAồi, bênyztRLe yztRLengoài gfồn àovRL7wk 2LGnAAlắm, e2LGnAAm khgfông muốn2LGnAA vRL7wkra đó!gf” Huy yztRLenói vavRL7wkn nài.

Nó lại2LGnAA gãgfi đầu,gf egfm 2LGnAAnó nóivRL7wk đún2LGnAAg thiệt,2LGnAA ch2LGnAAẳng gflà HallyztRLeoween sắvRL7wkp tớigf, trưyztRLeờng BOY vàyztRLe G2LGnAAIRL sẽyztRLe s2LGnAAát yztRLenhập cùvRL7wkng tổvRL7wk chứcyztRLe vRL7wkmột bữavRL7wk yztRLetiệc 2LGnAAvô c2LGnAAùng gflớn. NhưvRL7wkng 2LGnAAnó lạivRL7wk rùvRL7wkng mình, và2LGnAAo gfcái ngà2LGnAAy vRL7wkđó bọngf họyztRLe svRL7wkẽ tvRL7wkha hồ2LGnAA giảgf dạgfng myztRLea qu2LGnAAỷ hyztRLeù 2LGnAAdọa lgfẫn nvRL7wkhau, ngfó thì lại…sợ2LGnAA gfma hgfơn gìgf hvRL7wkết! Nh2LGnAAưng…còn nyztRLeữa…lỡ bọ2LGnAAn yztRLenữ si2LGnAAnh nhậnyztRLe ryztRLea nógf thìyztRLe svRL7wkao? vRL7wkNguy thật, ngàyvRL7wk hvRL7wkôm vRL7wkđó vRL7wknó phảivRL7wk gftrốn thôi!

Chỉ cò2LGnAAn 2LGnAA3 ngàygf n2LGnAAữa gflà tớigf buổi2LGnAA lễ,yztRLe nóyztRLe càngfg trgfánh m2LGnAAặt, vRL7wknó thàgf nấpyztRLe ởvRL7wk chỗvRL7wk rừng cây2LGnAA yztRLelàm gyztRLeối chyztRLeo gfLâm chgfứ vRL7wknhất 2LGnAAquyết kvRL7wkhông chịvRL7wku gfgiúp mọiyztRLe người,vRL7wk 2LGnAAhắn vốngf đã2LGnAA khyztRLeó gặp nó,gf gigfờ càngvRL7wk kh2LGnAAó h2LGnAAơn khiếnvRL7wk yztRLetâm trạnggf khyztRLeông khỏyztRLei 2LGnAAkhó chịu.

Còn yztRLe2 nvRL7wkgày yztRLenữa, 2LGnAAsân trưgfờng tấgfp nậpvRL7wk, kyztRLehông khí2LGnAA lễgf hgfội đãyztRLe đến,vRL7wk vRL7wkbọn cyztRLeon trai hănyztRLeg hyztRLeái là2LGnAAm v2LGnAAiệc 2LGnAAđể chu2LGnAAẩn byztRLeị lễ,2LGnAA bgfởi hgfọ biết…lần2LGnAA này2LGnAA cávRL7wkc nữgf sinvRL7wkh 2LGnAAsẽ q2LGnAAua dựyztRLe gflễ, nên gươngyztRLe mặvRL7wkt agfi c2LGnAAũng hớ2LGnAAn hởgf. (viếyztRLet tớvRL7wki đâyvRL7wk cũng2LGnAA p2LGnAAhải vRL7wklàm b2LGnAAộ mặtyztRLe nàygf =.=”)

Ngày 2LGnAAmai 2LGnAAlà lễ,gf mọvRL7wki thyztRLeứ yztRLecàng 2LGnAAtấp n2LGnAAập, gfngười ngườigf chạyztRLey qu2LGnAAa chyztRLeạy lvRL7wkại yztRLechuẩn byztRLeị như mắcyztRLe cửi,gf vRL7wknó vvRL7wkẫn nvRL7wkúp ởvRL7wk đâu2LGnAA yztRLeđó, LâyztRLem vẫnyztRLe b2LGnAAình lặng2LGnAA ngủ,yztRLe gfcòn hyztRLeắn vẫnvRL7wk t2LGnAAâm trvRL7wkang khó chịuvRL7wk khvRL7wki phảivRL7wk tìmgf gfnó. Trướcgf gfcổng, yztRLemột cgfái giànyztRLe gfma quáivRL7wk đgfược dựng2LGnAA lêgfn, vRL7wkbọn họ yztRLedán lênyztRLe đó2LGnAA 2LGnAAđầy nhữgfng cvRL7wkon nhệvRL7wkn vàyztRLe r2LGnAAắn bvRL7wkằng nhựayztRLe, dướigf 2LGnAAcỏ, r2LGnAAải đầyvRL7wk yztRLenhưng bàgfn tyztRLeay ma qvRL7wkuái nhgfư yztRLeđang 2LGnAAnhô lêgfn từyztRLe mặgft đấyztRLet, vRL7wklâu lâuyztRLe lạivRL7wk l2LGnAAà những2LGnAA ngvRL7wkôi mgfộ g2LGnAAiả. TyztRLerên xích đyztRLeu 2LGnAAthì gắngf đầy2LGnAA nhãnyztRLe cầvRL7wku n2LGnAAổi đầyvRL7wk gân2LGnAA mávRL7wku, vRL7wkcó 2LGnAAcái được2LGnAA trgfeo l2LGnAAủng lẳng2LGnAA đưayztRLe xuống.2LGnAA Bọn coyztRLen tgfrai lgfấy 2LGnAAtay mìn2LGnAAh, nhúngvRL7wk vRL7wkvào sơnvRL7wk màgfu đỏ,vRL7wk ịvRL7wkn 2LGnAAlên tyztRLerường, tgfạo gfra nhữnyztRLeg vết taygf đầyyztRLe máugf khắpvRL7wk nơ2LGnAAi. Đương2LGnAA nhiên,2LGnAA với2LGnAA mộgft gfngôi trưyztRLeờng givRL7wkàu cgfó, nhvRL7wkiêu đógf chẳng 2LGnAAthấm thíavRL7wk gì.2LGnAA Đ2LGnAAèn đ2LGnAAủ yztRLemàu đượyztRLec giănvRL7wkg lêyztRLen kgfhắp 2LGnAAnơi, tối2LGnAA yztRLeđến, bọvRL7wkn họyztRLe ngyztRLehỉ ngơi,vRL7wk chỉ 2LGnAAcòn 2LGnAAchờ vRL7wkngày myztRLeai ngfữa thôi.

Còn vyztRLeề yztRLenó, vRL7wknó ngồivRL7wk 2LGnAAtừ trênyztRLe phòng,vRL7wk nhì2LGnAAn xuốnyztRLeg sâvRL7wkn rồyztRLei 2LGnAArùng mìnhvRL7wk, kéoyztRLe rvRL7wkèm 2LGnAAlại, đắp cvRL7wkhăn kí2LGnAAn người.vRL7wk hgfu gfhu! yztRLemai 2LGnAAnó sẽgf khôngyztRLe vRL7wkra kvRL7wkhỏi yztRLephòng đâu,yztRLe yztRLeghê qvRL7wkuá ghêgf quá! 2LGnAAHức hức!

Cái ngyztRLeày vRL7wknó vRL7wksợ yztRLehãi cũvRL7wkng tới,yztRLe h2LGnAAắn d2LGnAAậy 2LGnAAtừ yztRLesớm đểgf cgfhuẩn 2LGnAAbị, yztRLenhìn q2LGnAAua nó,gf thấy nógf gfđắp cvRL7wkhăn rugfn bần2LGnAA bật.

“cậu bịgf gyztRLeì vậy?”vRL7wk hắngf quyztRLean tâm.

“không…chẳng cgfó gìgf cảyztRLe? cậugf đi2LGnAA đi2LGnAA! Tgfui khgfông vRL7wkđi đâu”gf 2LGnAAnó nóivRL7wk giọnvRL7wkg cònyztRLe run run.

“này! K2LGnAAhông phgfải bvRL7wkị sốtgf nặ2LGnAAng chứ?”yztRLe vRL7wkhắn lại2LGnAA gyztRLeần, hấvRL7wkt chyztRLeăn 2LGnAAcủa nógf ra.

Nó vRL7wkgiật mìyztRLenh, trợ2LGnAAn mắgft nhgfìn hắyztRLen, hégft lớn.

“20cm!!!”

Hắn hiểuvRL7wk ý,gf liền2LGnAA đứngfg lùigf mvRL7wkột bvRL7wkước, nhưnggf lgfại gflúng túng.

“nếu bị2LGnAA bệvRL7wknh thyztRLeì ngfên yztRLeđi khágfm chứ?”

“tôi khgfông cóvRL7wk bệyztRLenh màyztRLe…chỉ làvRL7wk…” ,nvRL7wkó khẽvRL7wk đvRL7wkưa mvRL7wkắt vRL7wknhìn 2LGnAAxuống sân2LGnAA trườyztRLeng ,“tôi kh2LGnAAông vRL7wkdám đi2LGnAA vRL7wkra đó!”,2LGnAA nyztRLeó lạigf trùvRL7wkm c2LGnAAhăn kín2LGnAA mítyztRLe, rugfn bgfần bật.

Mới đầyztRLeu hắgfn yztRLecòn nghệcvRL7wkh mặtvRL7wk, n2LGnAAhưng vềyztRLe svRL7wkau, lyztRLeại nyztRLehớ cá2LGnAAi tívRL7wknh vRL7wksợ yztRLema c2LGnAAủa 2LGnAAnó, hắn lại2LGnAA cườyztRLei lớn.

“cậu trẻvRL7wk cvRL7wkon qu2LGnAAá đấy!vRL7wk chỉvRL7wk làvRL7wk đồyztRLe ggfiả thôgfi mà!”

“cũng kgfhông đư2LGnAAợc! làmvRL7wk ơn…gfđi yztRLeđi…đi mộ2LGnAAt mvRL7wkình đi!gf T2LGnAAui khô2LGnAAng dámvRL7wk đigf đâu!”vRL7wk nóyztRLe van nài.

Rồi kh2LGnAAông 2LGnAAgian chợvRL7wkt 2LGnAAim ắng,2LGnAA ngfó nghyztRLee tiếnyztRLeg hvRL7wkắn thởyztRLe vRL7wkhắt rgfa, rồi2LGnAA tiếng2LGnAA đóng2LGnAA cửa lại,vRL7wk tớgfi lúcyztRLe nyztRLeày nyztRLeó mớiyztRLe 2LGnAAthở 2LGnAAphào ravRL7wk, gftự nhyztRLeiên lyztRLeại yztRLecó cảgfm giác2LGnAA tội2LGnAA lỗi,yztRLe nếu khôn2LGnAAg gflầm thì2LGnAA 2LGnAAhắn dựyztRLe tí2LGnAAnh làvRL7wk gfsẽ 2LGnAAđi vRL7wkvới nyztRLeó dyztRLeự vRL7wktiệc, như2LGnAAng vRL7wkxin lỗigf gfnhé! CáiyztRLe tính gf sợ myztRLea yztRLecủa nógf lgfà bất2LGnAA trgfị mà!

Bóng yztRLeđêm buông2LGnAA xyztRLeuống, 8gfh tối,yztRLe m2LGnAAọi thứvRL7wk bắ2LGnAAt đầugf, ngoyztRLeài c2LGnAAổng, bọyztRLen cyztRLeon vRL7wkgái bên trườn2LGnAAg gfGIRL đãyztRLe q2LGnAAua, hvRL7wkình nhgfư bgfọn họyztRLe đgfều giả2LGnAA tranvRL7wkg thànhyztRLe vRL7wk‘công c2LGnAAhúa’ tyztRLehì yztRLephải! thay vìvRL7wk làmvRL7wk nhữyztRLeng bộ2LGnAA cá2LGnAAnh m2LGnAAa quyztRLeái, họ2LGnAA 2LGnAAlại kyztRLehoác yztRLelên nhyztRLeững bvRL7wkộ váygf điệugf đà,vRL7wk tr2LGnAAên mặt lại2LGnAA đeo2LGnAA myztRLeột myztRLeặt nạ2LGnAA cgfầu vRL7wkkì, nhvRL7wkìn c2LGnAAó vẻgf rấtyztRLe hugfyền bí!yztRLe Nó2LGnAA nghiyztRLeêng đvRL7wkầu, bỗngyztRLe yztRLethấy ghen tvRL7wkị, yztRLedù savRL7wko yztRLenó cũng2LGnAA lvRL7wkà cyztRLeon gvRL7wkái n2LGnAAha! TyztRLeự nhiêyztRLen cũnvRL7wkg mugfốn đượcyztRLe mặc2LGnAA nyztRLehư vậy.2LGnAA Nó gfnhìn quanh2LGnAA, gfhiện c2LGnAAũng k2LGnAAhông có2LGnAA yztRLeai vRL7wkở đâyztRLey, mặyztRLec tgfhử yztRLemột gflần xe2LGnAAm 2LGnAAsao? 2LGnAANhưng vấyztRLen đ2LGnAAề lại là…nóvRL7wk kyztRLehông cóyztRLe mặtgf nạ!

Hay là…

Nó cyztRLehui xugfống gfgầm giường,vRL7wk lôigf cyztRLeái valyztRLei đựnggf đầygf đồvRL7wk co2LGnAAn gfgái vRL7wkcủa gfnó, đợtgf trước vìyztRLe muốnvRL7wk quyếngf 2LGnAArũ hắyztRLen ngfên vRL7wknó gfđã yztRLemua rấgft nhivRL7wkều vá2LGnAAy, t2LGnAAheo nóvRL7wk nh2LGnAAớ 2LGnAAcó mộtyztRLe bộvRL7wk yztRLeváy 2LGnAAren rất c2LGnAAầu kì.

“đây rồi”vRL7wk nó2LGnAA tyztRLehốt lêngf, xonyztRLeg l2LGnAAại tìm2LGnAA gfmột 2LGnAAcái vvRL7wkáy kyztRLehác, đơyztRLen gi2LGnAAản vRL7wknó 2LGnAAchỉ muốn cái2LGnAA gfváy đvRL7wkó xòeyztRLe gfở dư2LGnAAới cyztRLehân nvRL7wkhìn chyztRLeo vRL7wkgiống bọvRL7wkn kgfia mộgft ch2LGnAAút, m2LGnAAột yztRLelát syztRLeau, một2LGnAA bộ vgfáy trắng2LGnAA ngọyztRLec đgfập vRL7wkvào myztRLeắt nóvRL7wk, dướyztRLei vágfy yztRLelà nhiề2LGnAAu lớpgf gfvải vRL7wkdày, yztRLetạo 2LGnAAđộ phồnggf chvRL7wko váy, rồi2LGnAA myztRLeột 2LGnAAđôi 2LGnAAgiày lấp2LGnAA lánh2LGnAA myztRLeày tígfm. NóyztRLe nhangfh gftay chyztRLeộp cáivRL7wk kéogf, cgfắt phyztRLeần vải 2LGnAA ren tvRL7wkrên chvRL7wkiếc yztRLeváy yztRLekia, cắtvRL7wk kvRL7wkhéo hgfình yztRLe2 co2LGnAAn yztRLemắt trêyztRLen đó.yztRLe XongyztRLe! yztRLeMọi t2LGnAAhứ thật hoàn2LGnAA yztRLehảo vớiyztRLe nó.

Hắn bưgfớc đyztRLei m2LGnAAệt mỏgfi trêgfn hành2LGnAA layztRLeng, ryztRLea 2LGnAAngoài đgfó quvRL7wkả gflà mộtyztRLe gfsai lyztRLeầm, 2LGnAAbọn c2LGnAAon gái sa2LGnAAo lvRL7wkại cgfứ vRL7wkbu hắ2LGnAAn mộvRL7wkt cácvRL7wkh khógf chvRL7wkịu n2LGnAAhư yztRLevậy chứ?vRL7wk gfBọn họvRL7wk tớigf đây2LGnAA khyztRLeông phải đểgf gfchơi 2LGnAAà? Lạ2LGnAAi gặpyztRLe 2LGnAAcon vRL7wkbé hovRL7wkt yztRLegirl bêgfn đógf, vàyztRLei tvRL7wkháng trướcyztRLe vìvRL7wk c2LGnAAhơi vRL7wkđùa nêyztRLen nhận lờivRL7wk que2LGnAAn, gi2LGnAAờ 2LGnAAsao vRL7wknhỉ? ThấyyztRLe h2LGnAAắn gfim ắ2LGnAAng thì2LGnAA gfnhỏ phảyztRLei hgfiểu làvRL7wk 2LGnAAchấm dứgft rồiyztRLe chứ? thyztRLeế màgf giờyztRLe 2LGnAAvẫn t2LGnAAhản nvRL7wkhiên tr2LGnAAưng vRL7wkbộ yztRLemặt 2LGnAAtự vRL7wktin bướyztRLec cạnh2LGnAA hắnyztRLe, còvRL7wkn tyztRLeự nhiyztRLeên kvRL7wkhoác vai, vRL7wkhừ! vRL7wkhắn khôngvRL7wk thícvRL7wkh những2LGnAA đứayztRLe cogfn gáyztRLei nyztRLehư vyztRLeậy, họagf cvRL7wkhăng cvRL7wkhỉ thícgfh những gfcô ggfái tvRL7wkhanh yztRLecao nhưgf Trgfang ThyztRLeư thôi2LGnAA! 2LGnAAMột cvRL7wkô gágfi mỏn2LGnAAg man2LGnAAh, gfgần 2LGnAAnhư dễgf vỡgf trước mặgft hắgfn, nhưngvRL7wk lạivRL7wk vRL7wkrất quygfến rũ…lần2LGnAA đầ2LGnAAu yztRLetiên hắ2LGnAAn bịyztRLe t2LGnAAhu hút2LGnAA b2LGnAAởi mộgft ngườyztRLei con ggfái đến2LGnAA thế!

Rồi hgfắn vRL7wksững ng2LGnAAười, vRL7wkđã vRL7wkbao lâuvRL7wk rồvRL7wki yztRLekhông gvRL7wkặp TrayztRLeng yztRLeThư, nhưn2LGnAAg vRL7wkkhông hiểgfu tại 2LGnAA sao…có c2LGnAAảm givRL7wkác rất2LGnAA gần…khônggf hềyztRLe gfxa cágfch 2LGnAAtí nào!vRL7wk 2LGnAACứ nhyztRLeư côvRL7wk tgfa luôvRL7wkn ởyztRLe cạnyztRLe hắn…cảm givRL7wkác đó…hvRL7wkắn vRL7wkvò đyztRLeầu! th2LGnAAật yztRLelà kyztRLehó hiểu!

Đến trướvRL7wkc cửa2LGnAA vRL7wkphòng. Hắngf khôn2LGnAAg khỏi2LGnAA khìvRL7wk cườigf kyztRLehi tưgfởng tượnvRL7wkg gfcảnh n2LGnAAó c2LGnAAhui tọt và2LGnAAo troyztRLeng vRL7wkchăn ruyztRLen lẩygf bẩy,vRL7wk b2LGnAAởi yztRLengoài ki2LGnAAa yztRLeđang bậtvRL7wk vRL7wknhững bảnyztRLe vRL7wknhạc rấtvRL7wk làvRL7wk m2LGnAAa quái. RồiyztRLe kh2LGnAAi 2LGnAAnắm lgfây 2LGnAAnắm cửayztRLe, chợtvRL7wk mộtgf cá2LGnAAi 2LGnAAgì đógf lóegf l2LGnAAên tyztRLerong đầuvRL7wk hắn.

“liệu Tran2LGnAAg Thgfư 2LGnAAcó ởvRL7wk đây2LGnAA yztRLekhông nhỉ?gf Liệ2LGnAAu khvRL7wki mìyztRLenh…đẩy cánhyztRLe gfcửa vRL7wknày vRL7wkra, mình vRL7wk có thểvRL7wk thấyvRL7wk gfcô 2LGnAAta không?”

Hắn pgfhì cư2LGnAAời tyztRLehành tiếgfng, quáiyztRLe yztRLedị, hyztRLeắn yztRLeđang nhớyztRLe quyztRLeá hóyztRLea rvRL7wkồ àvRL7wk? Sa2LGnAAo yztRLecô gfta gflại ở vRL7wkđây 2LGnAAđược gfchứ? đâyvRL7wk làyztRLe kyztRLehu ởvRL7wk gfdành c2LGnAAho gfBOY 2LGnAAmà, cgfhắc c2LGnAAậu gfuống syztRLeay rồi,2LGnAA ngfên nghỉ vRL7wk ngơi sớmvRL7wk thôi!

Khi cángfh cửyztRLea đãgf myztRLeở ra…hắngf sữngyztRLe người…

Căn phòngfg khôyztRLeng mộtgf ángfh đènyztRLe điện,vRL7wk chỉyztRLe lyztRLeoáng thoáyztRLeng ávRL7wknh sángyztRLe t2LGnAAừ bêngf ngoàgfi hắt v2LGnAAào cửavRL7wk s2LGnAAổ rảyztRLei ráyztRLec khắpvRL7wk n2LGnAAơi. Chỉgf làyztRLe 2LGnAAcăn pvRL7wkhòng khônyztRLeg tốyztRLei, nhưnvRL7wkg đủ2LGnAA sá2LGnAAng vRL7wkđể vRL7wkhắn thấy…một cô2LGnAA gá2LGnAAi? CôvRL7wk tgfa 2LGnAAmặc mộtyztRLe cáigf đầmyztRLe nvRL7wkgắn gfmàu trắgfng tvRL7wkinh kh2LGnAAôi, vRL7wkgặp yztRLeánh sángyztRLe mờ ảovRL7wk kivRL7wka liền2LGnAA tgfhành myztRLeột lớpyztRLe vRL7wksương nvRL7wkhạt nhòavRL7wk, yztRLeđôi 2LGnAAchân thvRL7wkon dgfài, kếtvRL7wk thúc2LGnAA ở2LGnAA yztRLedưới là mộtgf đôivRL7wk giàyztRLey cvRL7wkao vRL7wkgót màuvRL7wk tím2LGnAA lấpyztRLe lán2LGnAAh nhvRL7wkư gfsao, đyztRLeương nyztRLehiên, thật2LGnAA nổigf bật trên2LGnAA nền2LGnAA phòngvRL7wk tốivRL7wk tăgfm như2LGnAA t2LGnAAhế, gfmái tógfc dvRL7wkài 2LGnAAtới vRL7wkhông, bồngvRL7wk bền2LGnAAh uốnyztRLe nhgfẹ nhưyztRLe làn 2LGnAAsuối. CyztRLeó yztRLelẽ côgf tyztRLea đa2LGnAAng hóayztRLe trvRL7wkang, nh2LGnAAưng 2LGnAAkhác gfvới mọi2LGnAA cgfô gáigf kh2LGnAAác gfđều đ2LGnAAeo vRL7wkmặt nạ, cgfô vRL7wkta lại2LGnAA gfđeo một2LGnAA vRL7wklớp yztRLevải revRL7wkn chgfe đivRL7wk đôgfi myztRLeắt, chvRL7wkỉ yztRLeđể lộyztRLe gươ2LGnAAng mặt2LGnAA gócgf đầgfy thanh vRL7wktú, cgfái mũ2LGnAAi cao2LGnAA, vàgf đôgfi myztRLeôi đỏ2LGnAA mọng.

Hắn…hắn yztRLenhận ryztRLea gfcánh 2LGnAAmũi đyztRLeó, nhvRL7wkận gfra đ2LGnAAôi 2LGnAAmôi đógf, c2LGnAAhỉ vyztRLeì đôyztRLei 2LGnAAmắt 2LGnAAđược yztRLeche đi, nhưnyztRLeg vgfẫn lộ2LGnAA lêvRL7wkn mộtgf cgfon ngươigf sángfg. HắyztRLen lắcgf lắc2LGnAA yztRLeđầu, liệyztRLeu có2LGnAA phảiyztRLe là…

“Trang Thư?”2LGnAA hvRL7wkắn thốyztRLet lênyztRLe đầy2LGnAA yztRLebất ngờ.

Nó gigfật mìnhgf quavRL7wky lại,2LGnAA 2LGnAAthấy hyztRLeắn đãgf đvRL7wkứng nggfay cửa2LGnAA, ngfó lungfg túng.

“tôi tôi…”gf vRL7wknó lyztRLeắp bắp…rồigf vRL7wkchợt nhớgf mìn2LGnAAh đagfng gflà thângf phậnyztRLe cvRL7wkủa gfTrang 2LGnAAThư…nó phải làgfm s2LGnAAao đây2LGnAA? yztRLeĐây là2LGnAA trườnggf vRL7wkBOY màgf? yztRLePhải giảivRL7wk 2LGnAAthích gfnhư thế2LGnAA nyztRLeào vvRL7wkề sựyztRLe xuấyztRLet hiện củagf côgf gái2LGnAA Tragfng Tgfhư đgfây? TạivRL7wk vRL7wksao nvRL7wkó gflại yztRLesơ su2LGnAAất gfkhông chịu2LGnAA khóavRL7wk cửagf ch2LGnAAứ? Hắn sẽyztRLe vRL7wklàm gì2LGnAA yztRLenó? Tốgf c2LGnAAáo? Ngfhưng vRL7wknên nhớvRL7wk hắyztRLen thuộc2LGnAA dạnggf bgfiến yztRLethái nhvRL7wka! HắnvRL7wk sẽ…sẽ…

Đầu ngfó quvRL7wkay mòngfg, gươyztRLeng mặgft hoảnggf loạngf 2LGnAAthấy 2LGnAArõ quyztRLea đgfôi mắt2LGnAA đeyztRLen cứvRL7wk l2LGnAAay láy, đôigf mô2LGnAAi myztRLeím chặt…

“tách” hắgfn yztRLevới ta2LGnAAy bật2LGnAA côgfng t2LGnAAắc đèyztRLen lên2LGnAA, lúc2LGnAA n2LGnAAày đãgf yztRLeđịnh dạgfng rõgf cvRL7wkô gáigf đgfang đứng giữagf phòng.

“tại sao…côgf lại…”

“tôi…tôi lvRL7wkà bạngf củayztRLe Hải!!!”2LGnAA nógf yztRLela togfáng lên.

Hắn b2LGnAAất ngờ,2LGnAA lgfà bạnyztRLe 2LGnAAcủa yztRLeHải sayztRLeo? vRL7wkRồi hắn2LGnAA liềvRL7wkn tức2LGnAA…sao trướcyztRLe 2LGnAAgiờ hắnyztRLe khôngvRL7wk yztRLebiết nhỉ? Chắcgf phảivRL7wk dạy2LGnAA dgfỗ lvRL7wkại cậugf bạyztRLen nvRL7wkày quá!

“sao cgfô lạigf ởvRL7wk 2LGnAAđây?” yztRLehắn bắtyztRLe đầgfu lvRL7wkấy lạiyztRLe bìnhvRL7wk tĩnhvRL7wk, hỏi.

Nó gfrun runyztRLe, lấyvRL7wk yztRLetay quệgft đivRL7wk mấyvRL7wk giọtgf mồgf hôigf vRL7wkđang chựvRL7wkc rơivRL7wk tr2LGnAAên tráyztRLen, lắpgf bắp.

“chỉ…chỉ l2LGnAAà…tôi nghgfe HảiyztRLe nói2LGnAA ởgf đây2LGnAA c2LGnAAó tivRL7wkệc rấvRL7wkt 2LGnAAvui…nên muốn2LGnAA thavRL7wkm dự…có2LGnAA 2LGnAAđiều tôi khôngfg cgfó vvRL7wké mời,2LGnAA nêgfn 2LGnAAphải léngf yztRLevào đây…2LGnAAhì hì…gf” tớivRL7wk lú2LGnAAc 2LGnAAnày, yztRLenó yztRLebắt đầugf yztRLekhâm phục bản2LGnAA thâ2LGnAAn, yztRLemột lyztRLeí dyztRLeo rấtgf lvRL7wkogic n2LGnAAhư vvRL7wkậy cgfũng nghĩvRL7wk đượcyztRLe, bằ2LGnAAng yztRLechứng lyztRLeà myztRLeặt hắn đãgf giãgfn ryztRLea một2LGnAA chút.

Hắn nhgfìn ngfó mgfột hồgfi, 2LGnAAnó nhờvRL7wk yztRLelời n2LGnAAói dốivRL7wk bayztRLen nãyztRLey cvRL7wkũng thấyyztRLe gftự tyztRLein hơgfn, gfkhông còn rvRL7wkun nữa,yztRLe đyztRLeứng thằnggf lêgfn. G2LGnAAương mgfặt gfhắn c2LGnAAhợt 2LGnAAđỏ ửng,gf sayztRLeo vậy?yztRLe vRL7wktim hắnyztRLe lvRL7wkại đập nhvRL7wkanh nữgfa rồyztRLei, chậc!

“vậy…cô muốngf đigf dựyztRLe tiệc2LGnAA cyztRLehứ? chvRL7wkúng tvRL7wka vRL7wkđi vớyztRLei n2LGnAAhau nhévRL7wk!” hắngf đềyztRLe nghị.

Nó yztRLeliền 2LGnAAsuy ng2LGnAAhĩ, nếvRL7wku nyztRLeó từ2LGnAA chối,gf thyztRLeì yztRLenó sẽvRL7wk trgfở vyztRLeề thgfân pyztRLehận củayztRLe H2LGnAAải bằvRL7wkng cách n2LGnAAào, 2LGnAAhọa chăngfg bâvRL7wky g2LGnAAiờ gfđi ryztRLea vRL7wkvới hắ2LGnAAn, rgfồi lé2LGnAAn bỏyztRLe đi,yztRLe vRL7wkra cửayztRLe hànvRL7wkg mugfa một2LGnAA bộ đồ2LGnAA cogfn gftrai chạygf gfvào 2LGnAAvới vàvRL7wki vRL7wklon ngfước quyztRLeả vRL7wkra vyztRLeẻ nhgfư mvRL7wkới đivRL7wk rvRL7wka gfngoài về.

Nó vRL7wkmỉm cười,gf gfkế hoạchvRL7wk khvRL7wkông thểgf hoànyztRLe hảovRL7wk gfhơn nữa,vRL7wk nóvRL7wk nhyztRLeanh chónyztRLeg đồn2LGnAAg ý2LGnAA theo 2LGnAA hắn ra.

Tiếng nhạcyztRLe kiyztRLenh vRL7wkdị v2LGnAAang lênvRL7wk khgfiến gfnó vRL7wknổi dgfa gà,2LGnAA bvRL7wkàn tayztRLey đayztRLeng nắmgf lấyvRL7wk tvRL7wkay hắn bvRL7wkỗng ch2LGnAAốc rugfn gflên vRL7wkbần bậtvRL7wk, 2LGnAA2 răngyztRLe t2LGnAAí nữagf làvRL7wk vvRL7wka và2LGnAAo nyztRLehau cầmyztRLe cập2LGnAA, nyztRLehưng yztRLevì vRL7wksợ lộ, nóyztRLe đành2LGnAA phảyztRLei cvRL7wkhịu đựng.

Mặc dgfù yztRLeđôi mắtgf đ2LGnAAã đưgfợc gi2LGnAAấu vRL7wksau lớp2LGnAA reyztRLen đengf tgfuyền kyztRLeia, yztRLenhưng n2LGnAAó vgfẫn gfđầy thu húyztRLet, thâvRL7wkn yztRLehình vRL7wkhoàn vRL7wkhảo, yztRLeđi cùngfg một2LGnAA một2LGnAA chàyztRLeng trgfai 2LGnAAkhông kém2LGnAA pvRL7wkhần đẹpyztRLe vRL7wkđẽ. Tấtgf cả tạovRL7wk gfnên tâmyztRLe đgfiểm yztRLecủa bữayztRLe tiệc.

Tự dưng…hắgfn cảmyztRLe thấyyztRLe tựyztRLe hào!gf ThằngyztRLe vRL7wkcon tvRL7wkrai nà2LGnAAo kvRL7wkhông tựvRL7wk gfhào kvRL7wkhi đi2LGnAA cù2LGnAAng một cyztRLeô gvRL7wkái yztRLenhư vậyztRLey cvRL7wkhứ? chỉgf là…vRL7wkhắn k2LGnAAhông biếgft gfnó yztRLecó cvRL7wkảm thấygf như2LGnAA vậvRL7wky khyztRLeông? Nh2LGnAAưng hắn 2LGnAA có cảmgf giáyztRLec n2LGnAAhư 2LGnAAnó vàvRL7wk h2LGnAAắn lvRL7wkà mộ2LGnAAt cặpgf, 2LGnAAdù chẳnyztRLeg yztRLeai n2LGnAAói gfgì, b2LGnAAàn tvRL7wkay yztRLe2 ngưgfời vẫn2LGnAA nắm ch2LGnAAặt gfvới vRL7wknhau, c2LGnAAả gf2 vẫvRL7wkn đyztRLei bgfên nhau.

Hắn gfkhông bivRL7wkết, nếu2LGnAA khôngyztRLe lầm2LGnAA tvRL7wkhì đâgfy làyztRLe lầyztRLen thứ2LGnAA bvRL7wka g2LGnAAặp T2LGnAArang 2LGnAAThư, nhưng khôvRL7wkng higfểu gfsao lyztRLeại muốyztRLen tvRL7wkrở thàn2LGnAAh bạnvRL7wk trgfai cyztRLeủa côvRL7wk tavRL7wk, từgf gflúc nàyztRLeo hắvRL7wkn dễyztRLe dgfãi vậy sao?2LGnAA TừvRL7wk lúcyztRLe nào2LGnAA hắngf vRL7wkdễ đánvRL7wkh mấvRL7wkt cảmyztRLe xúcvRL7wk gfvậy sgfao? gfVậy c2LGnAAảm xúc2LGnAA vgfới HyztRLeải lyztRLeà gì?

Nghĩ đếvRL7wkn đóyztRLe gfhắn kh2LGnAAẽ ngfhíu yztRLemày, gfcảm xúvRL7wkc vớigf cgfậu t2LGnAAa l2LGnAAà gfgì? cvRL7wkó giống…nhưyztRLe với TravRL7wkng T2LGnAAhư không?

Nó th2LGnAAì khôyztRLeng ngfhận vRL7wkra yztRLenhững b2LGnAAối rốvRL7wki đgfó yztRLetrên gư2LGnAAơng mặtvRL7wk hắvRL7wkn, cẩnvRL7wk t2LGnAAhân từnggf bướvRL7wkc với đgfôi g2LGnAAiày cavRL7wko gót,2LGnAA nvRL7wké nhyztRLeững c2LGnAAon mắt2LGnAA giả,vRL7wk nhvRL7wkững bàgfn ta2LGnAAy gyztRLeiả đyztRLeầy 2LGnAAmáu dướvRL7wki sàngf, cố gắngyztRLe gfxao nhãngfg yztRLemình 2LGnAAbằng mộtgf đvRL7wkiệu n2LGnAAhạc nàoyztRLe đgfó đểgf gftống hếtyztRLe n
hvRL7wkững âgfm tvRL7wkhanh kinvRL7wkh gfdị xyztRLeung quanhvRL7wk. N2LGnAAó cgfắn 2LGnAAmối, chyztRLeỉ vgfì mộtyztRLe phúgft 2LGnAAghen gftị vRL7wkvớ vẫn, đvRL7wki mặc2LGnAA cáigf vyztRLeáy vào,vRL7wk đvRL7wkể giờ2LGnAA pgfhải 2LGnAArơi 2LGnAAvào tìngfh cảnh2LGnAA nhưyztRLe vgfầy đây!vRL7wk Cũ2LGnAAng mayztRLey vRL7wklà 2LGnAAnó đã kịgfp đội2LGnAA t2LGnAAóc giả2LGnAA…không thì…

“cô muốvRL7wkn u2LGnAAống gftí nướgfc khônvRL7wkg?” 2LGnAAhắn hỏi.

Nó ligfền gfgật đầ2LGnAAu 2LGnAAlia yztRLelịa, 2LGnAAcơ yztRLehội tvRL7wkrốn thoá2LGnAAt chvRL7wko nóyztRLe gfđây 2LGnAArồi! đợi2LGnAA gfkhi h2LGnAAắn tiến đếnvRL7wk cáyztRLei gfbàn thứcyztRLe ănyztRLe ởyztRLe yztRLegiữa sgfân, nyztRLeó n2LGnAAhanh cvRL7wkhân chạvRL7wky vRL7wkvề yztRLephía cổvRL7wkng trường.yztRLe nhưng…

“con kivRL7wka! M2LGnAAày yztRLelà nhỏyztRLe nào?”

Nó vRL7wkbị cvRL7wkhặn bở2LGnAAi myztRLeột nữ2LGnAA sinyztRLeh, nóvRL7wk nhíyztRLeu mày,2LGnAA nyztRLeếu nóyztRLe kh2LGnAAông lầm…t2LGnAAhì 2LGnAAchẳng phảigf con yztRLehot ggfirl trưgfờng G2LGnAAIRL sao?

“mình yztRLecó gfviệc bận…yztRLecó yztRLegì gfchúng tvRL7wka 2LGnAAnói chuvRL7wkyện gfphiếm yztRLesao nhéyztRLe!” yztRLenó vRL7wkcố lảng tránh,2LGnAA cvRL7wkơ vRL7wkhội chạyztRLey tgfrốn tvRL7wkốt nhấtvRL7wk n2LGnAAày, khôn2LGnAAg vRL7wkthể vRL7wkđể yztRLevụt đ2LGnAAi được.

“mày dá2LGnAAm!!” nhỏvRL7wk 2LGnAAhot girvRL7wkl yztRLecảm thấy2LGnAA nvRL7wkhư bị2LGnAA sỉ2LGnAA yztRLenhục, lgfiền vuvRL7wkng 2LGnAAtay távRL7wkt nó. NhưngyztRLe nóyztRLe đã2LGnAA négf kị2LGnAAp, n2LGnAAắm tayztRLey nyztRLehỏ lại.

“cô bgfị gyztRLeì vậy2LGnAA? tgfôi cgfó 2LGnAAlàm ggfì côvRL7wk đâu”gf nó2LGnAA tứcvRL7wk giậyztRLen, gfnói rítgf yztRLequa kẽ2LGnAA răng.

“mày cònvRL7wk dá2LGnAAm yztRLenói? 2LGnAATao thấy2LGnAA m2LGnAAày đyztRLei vRL7wkchung 2LGnAAvới gfanh 2LGnAAKhoa! NóiyztRLe đ2LGnAAi! MàyvRL7wk làgf aigf? Có 2LGnAA phải vRL7wkvì mà2LGnAAy 2LGnAAmà vRL7wkanh 2LGnAAKhoa byztRLeỏ ta2LGnAAo không?”gf nhyztRLeỏ đóvRL7wk gfnói tyztRLerong cgfơn giậnyztRLe dữyztRLe tộtyztRLe độ,vRL7wk 2LGnAA2 gfmắt giàn giụavRL7wk nvRL7wkhư sắvRL7wkp khóc.

Nó vRL7wkbối r2LGnAAối, s2LGnAAuy 2LGnAAnghĩ mộyztRLet hồigf lgfiền hấtgf tagfy 2LGnAAnhỏ 2LGnAAlàm nvRL7wkhỏ loạnyztRLeg choạng.

“tôi khôgfng phảyztRLei 2LGnAAlà gvRL7wkì gfcủa yztRLeKhoa cả,2LGnAA givRL7wkờ th2LGnAAì đvRL7wkể tôyztRLei y2LGnAAên” nóvRL7wk liyztRLeền bướcgf yztRLeđi nhanh chóng.gf CyztRLehợt nh2LGnAAỏ h2LGnAAot gigfrl đứngvRL7wk lvRL7wkên chặnyztRLe nógf lại.

“mày tưở2LGnAAng 2LGnAAtao gftin 2LGnAAsao? Tagfo khôyztRLeng 2LGnAAcó nguvRL7wk, savRL7wko vRL7wkmày khônggf 2LGnAAdám 2LGnAAcởi miếnggf vảigf ra myztRLeà ngfói chuyện2LGnAA vớiyztRLe gftao? 2LGnAAMày sợyztRLe gftao sẽgf 2LGnAAnhận yztRLera mặ2LGnAAt mày2LGnAA s2LGnAAao? Nếgfu màvRL7wky yztRLekhông yztRLelàm gì tyztRLehì t2LGnAAại sovRL7wka l2LGnAAại s2LGnAAợ tyztRLeao nhậ2LGnAAn rgfa mặtyztRLe mvRL7wkày chứ?”gf vRL7wknhỏ nógfi nhgfư điêngf loạn,vRL7wk nóyztRLe 2LGnAAcảm thấy 2LGnAAphiền phgfức, gfđang lưỡng2LGnAA lự2LGnAA cyztRLeó nêngf c2LGnAAho nhỏ2LGnAA mộtvRL7wk cướ2LGnAAc lvRL7wkàm nvRL7wkhỏ ngấtyztRLe xỉugf, xongfg byztRLeỏ chạy không2LGnAA gfthì 2LGnAAđằng xa2LGnAA…nó thấyyztRLe KhvRL7wkoa đangvRL7wk gfchạy lại.

Không hiểu2LGnAA syztRLeao nó2LGnAA hoả2LGnAAng loạnyztRLe, quvRL7wkay gflưng chạgfy ngư2LGnAAợc và2LGnAAo tyztRLerong tryztRLeường. Ngfhỏ hot yztRLegirl 2LGnAAdí theoyztRLe, pvRL7wkhía syztRLeau lạigf là2LGnAA tênyztRLe yztRLeKhoa, 2LGnAAcả 2LGnAA3 rượ2LGnAAt đgfuổi, tạovRL7wk nêngf m2LGnAAột 2LGnAAkhung cảyztRLenh khôi hài.

Đang chạyvRL7wk, tyztRLeừ trvRL7wkong rừngvRL7wk cây,gf mộyztRLet cánh2LGnAA tagfy vyztRLeươn r2LGnAAa ômvRL7wk chặtgf vRL7wknó nvRL7wkúp sa2LGnAAo thân 2LGnAAcây. gfNó gà2LGnAAo 2LGnAAto, nhưngyztRLe đvRL7wkã vRL7wkbị gfmột vRL7wkbàn gftay bịtyztRLe gfmiệng vRL7wklại, vRL7wknó pháyztRLet vRL7wkkhóc, trờiyztRLe vRL7wkơi! Đừng nóivRL7wk là…là…ma2LGnAA chứ!!!

Nó khóyztRLec gfthầm, cyztRLeó kh2LGnAAi ngfào nvRL7wkó 2LGnAAbị yztRLeăn thịt2LGnAA khôn2LGnAAg? Ngfó vRL7wktừng xeyztRLem mộgft bộvRL7wk phim vRL7wk Zombie, mấvRL7wky yztRLecon thyztRLeây mgfa vRL7wktrong pyztRLehim rất2LGnAA tgfhích gfăn thịgft người…có2LGnAA 2LGnAAkhi nào2LGnAA n2LGnAAó bịgf như vậyvRL7wk kyztRLehông? Ch2LGnAAết yztRLenhư vậyztRLey đagfu đvRL7wkớn lắvRL7wkm! n2LGnAAó kyztRLehông mugfốn! NhưnvRL7wkg cố2LGnAA gfgắng gfcỡ nàgfo nó gfcũng khônggf thogfát yztRLera 2LGnAAđược bànyztRLe vRL7wktay đan2LGnAAg gfôm chặvRL7wkt nó.

“yên nào!yztRLe Tôi2LGnAA đây!”

Nó trògfn xgfoe mắt…làvRL7wk giọnvRL7wkg 2LGnAAcủa Lâm2LGnAA…trong mộvRL7wkt giây2LGnAA, gfnó thởyztRLe pvRL7wkhào nhẹvRL7wk nhõm.

Cùng lvRL7wkúc đó,vRL7wk 2LGnAA2 yztRLethân hìn2LGnAAh 2LGnAAchạy vụtgf quagf, đếyztRLen khgfi khôn2LGnAAg cògfn nvRL7wkghe 2LGnAAtiếng bước chân,2LGnAA LâmvRL7wk 2LGnAAmới buônvRL7wkg gfnó ra.

“cô đâugf rồgfi? ryztRLea đâvRL7wky gfđi!” chạygf mộtvRL7wk h2LGnAAồi k2LGnAAhông thấyyztRLe 2LGnAAnó đâu,yztRLe gfnhỏ hogft gyztRLeirl hét toáyztRLeng lên.

“này! CôyztRLe đãvRL7wk 2LGnAAlàm gìvRL7wk Tr2LGnAAang vRL7wkThư 2LGnAAhả?” hắnyztRLe gfxông lêvRL7wkn, nắmvRL7wk ch2LGnAAặt yztRLevai nhỏ2LGnAA, vRL7wkbàn tayztRLey hắn gf dùng lự2LGnAAc mạ2LGnAAnh đếngf yztRLenỗi khyztRLeiến nhỏvRL7wk phgfải ngfhăn gfmặt vRL7wkđau đớn.

Nhưng rồivRL7wk nhyztRLeỏ 2LGnAAlại khóc.

“Khoa! CậyztRLeu đâygf rồi!” yztRLe nhvRL7wkỏ ômvRL7wk hắn.

Hắn kgfhông khi2LGnAAêm nvRL7wkhường, mạnh2LGnAA vRL7wktay đẩyztRLey 2LGnAAnhỏ rgfa kyztRLehiến vRL7wknhỏ ngã2LGnAA xu2LGnAAống đấtvRL7wk. ĐôiyztRLe mắt n2LGnAAhỏ tứ2LGnAAc giyztRLeận n2LGnAAhìn hắn.

“thái độvRL7wk 2LGnAAvậy l2LGnAAà saogf? NvRL7wkên nhvRL7wkớ cậu2LGnAA là2LGnAA vRL7wkbạn 2LGnAAtrai củgfa mình!”

Hắn lơyztRLe đvRL7wki, tiếpgf tụyztRLec ngfhìn qu2LGnAAanh tyztRLeìm vRL7wknó, nhưng2LGnAA khvRL7wki vRL7wknghe gfnhỏ nóiyztRLe yztRLeđến từ2LGnAA ‘bạn trai’2LGnAA yztRLe, hắn2LGnAA cườivRL7wk khẩy,vRL7wk nyztRLeói vớigf giyztRLeọng yztRLechâm chọc.

“bạn tragfi? Tô2LGnAAi k2LGnAAhông biyztRLeết cô2LGnAA ggfiả yztRLengu hyztRLeay ngvRL7wkốc thậtvRL7wk đây?vRL7wk CôyztRLe phải2LGnAA nhìnyztRLe biểugf hivRL7wkện để đoángf ýgf tôvRL7wki cvRL7wkhứ, 2LGnAAtôi vvRL7wkốn khôngfg xyztRLeem cyztRLeô lyztRLeà bạyztRLen gái!”

“là vvRL7wkì covRL7wkn nvRL7wkhỏ đó?”

“không! vRL7wkLà vìyztRLe ngfgay gftừ đvRL7wkầu, vRL7wkcô khôn2LGnAAg hềvRL7wk lyztRLeà bạ2LGnAAn ggfái củagf vRL7wktôi, gfvà nếuvRL7wk gfcó thì cũngyztRLe chỉyztRLe trongfg mộtyztRLe gyztRLeiây!” hgfắn nóiyztRLe, miệyztRLeng ngfhếch lên,vRL7wk “đểgf tgfôi vRL7wknói chgfo côyztRLe biết nhé2LGnAA, 2LGnAAnếu tôgfi đã2LGnAA từnggf đồngvRL7wk ývRL7wk lyztRLeàm bạ2LGnAAn vRL7wktrai yztRLecô, tvRL7wkhì vRL7wktin tôgfi vRL7wkđi, mộtgf giâygf svRL7wkau đó, làyztRLe gftôi đãgf 2LGnAAngầm c2LGnAAhia tagfy rồi”.

Nói yztRLexong hyztRLeắn t2LGnAAiếp tụvRL7wkc chạyyztRLe yztRLeđi tgfìm yztRLenó, tâm2LGnAA trạn2LGnAAg đan2LGnAAg b2LGnAAao tr2LGnAAùm hgfắn vRL7wklà sựvRL7wk tức gigfận! Tgfrang Thgfư 2LGnAAcủa hắn,yztRLe ngườiyztRLe gfmà lgfâu lyztRLeắm hắyztRLen mớigf gặpvRL7wk được…đãyztRLe 2LGnAAbỏ chạgfy! hắn khônggf nhớvRL7wk đếnvRL7wk gfhình ảnhgf 2LGnAAmạnh yztRLemẽ cvRL7wkủa cô2LGnAA nàvRL7wkng khyztRLei lvRL7wkần đầugf ti2LGnAAên hắgfn gặvRL7wkp ởvRL7wk quá2LGnAAn bar, hgfắn khô2LGnAAng nhớ2LGnAA gfcô ấyvRL7wk đ2LGnAAã gftrừng 2LGnAAtrị vRL7wktên 2LGnAAsay k2LGnAAia ngfhư thgfế nvRL7wkào! yztRLeHắn 2LGnAAchỉ đọng2LGnAA tgfrong đầvRL7wku một cgfô gáyztRLei hiề2LGnAAn hòa2LGnAA dgfễ 2LGnAAvỡ k2LGnAAhi gfcầm c2LGnAAây kẹogf 2LGnAAbông gònyztRLe nggfọt mịn2LGnAA, chỉgf vRL7wknhớ từn2LGnAAg hànhyztRLe động thyztRLeật nhẹgf yztRLenhàng củ2LGnAAa cô2LGnAA ấvRL7wky. vgfà vRL7wkgiờ đâyyztRLe, cyztRLeậu đổgf hoà2LGnAAn toàgfn lỗivRL7wk cvRL7wkho nhỏgf hot 2LGnAA girl, chắcvRL7wk chắnvRL7wk Tran2LGnAAg vRL7wkThư đãvRL7wk bgfị nhỏgf đóyztRLe hămgf gfdọa đếngf mứ2LGnAAc pyztRLehải bỏgf chạy!

“chết vRL7wktiệt!” hắgfn dậmvRL7wk cgfhân, xonyztRLeg 2LGnAAtiếp tụcvRL7wk tìvRL7wkm k2LGnAAiếm tryztRLeong v2LGnAAô vọng.

nhỏ hoyztRLet g2LGnAAirl vẫn2LGnAA ngồ2LGnAAi đó2LGnAA, đôiyztRLe ch2LGnAAân m2LGnAAềm nhyztRLeũn, nhỏvRL7wk hoàn2LGnAA toàvRL7wkn khônggf thểvRL7wk đvRL7wkứng dậy được,yztRLe đôivRL7wk môvRL7wki vRL7wknhỏ run2LGnAA, 2LGnAArồi chì2LGnAAm đyztRLeắm 2LGnAAtrong nưyztRLeớc yztRLemắt. tạigf svRL7wkao hắnvRL7wk lạnhgf lùnggf 2LGnAAnhư vậgfy? tại savRL7wko gflại đốiyztRLe xử2LGnAA vớigf nhỏgf nhyztRLeư vậy?

Trang 2LGnAAThư? 2LGnAAcon bgfé vRL7wkkia tgfên TyztRLerang ThưvRL7wk? nhỏgf kgfhẽ vRL7wknhíu mày…cảmgf giác…cáyztRLei têvRL7wkn n2LGnAAày quen quen!

Còn 2LGnAAvề nóyztRLe, đgfể agfn tâmgf, gfnó khẽvRL7wk vRL7wkló đầuyztRLe yztRLera, quảyztRLe l2LGnAAà yztRLe2 ngườigf kgfia đ2LGnAAã chạyztRLey mấtgf gfhút trong bóng2LGnAA tối.

“sao cậugf lạivRL7wk ởgf đây?”yztRLe yztRLenó ngfhìn L2LGnAAâm, thắ2LGnAAc mắc.

“tôi ngủvRL7wk tvRL7wkừ cgfhiều, lúcgf tỉnhgf dậygf th2LGnAAì đãvRL7wk tối”vRL7wk LâmyztRLe ggfãi đvRL7wkầu, nhìnvRL7wk mặyztRLet gfcậu đúng lgfà vyztRLeẫn 2LGnAAcòn vẻyztRLe mgfơ yztRLemàng ngủ.

“vậy tạigf savRL7wko bvRL7wkiết tôiyztRLe myztRLeà cậu2LGnAA cứgfu cyztRLehứ?” vRL7wknó thốt2LGnAA vRL7wklên đếnvRL7wk mức2LGnAA kiyztRLenh ngạc.

Lâm khgfẽ lyztRLeắc lắcyztRLe cágfi đầu,vRL7wk yztRLengủ tiyztRLeếp sayztRLeo đượcgf gfkhi pyztRLehải ngvRL7wkhe cvRL7wkái giọngyztRLe 2LGnAAthe vRL7wkthé của 2LGnAA cô nànyztRLeg hoyztRLet vRL7wkgirl kivRL7wka, vyztRLeà rồi…cyztRLeậu vRL7wkkhẽ lyztRLeiếc nvRL7wkó, xgfong dùng2LGnAA t2LGnAAay vuốtvRL7wk myztRLeặt chgfe đi gươ2LGnAAng mặtvRL7wk đỏyztRLe ửng…ngủvRL7wk yztRLesao đượ2LGnAAc 2LGnAAkhi vRL7wknhìn thấyvRL7wk nóyztRLe t2LGnAArong bộ2LGnAA dạ2LGnAAng 2LGnAAnày? ChỉyztRLe mớyztRLei vừa nvRL7wkãy thvRL7wkôi, cậyztRLeu cò2LGnAAn yztRLeôm nvRL7wkó trovRL7wkng lòng2LGnAA, thâ2LGnAAn hìnyztRLeh n2LGnAAhỏ nhắn2LGnAA yztRLeđó, cgfậu gfchỉ 2LGnAAmuốn n2LGnAAhư vậy mãi,gf chỉ2LGnAA muốgfn ômgf 2LGnAAthật chgfặt, nyztRLehưng rồigf cgfậu khôyztRLeng dá2LGnAAm, ngfếu vậvRL7wky cô2LGnAA tyztRLea gfsẽ ngấtgf mất.

Nó thvRL7wkì quývRL7wknh q2LGnAAuáng, 2LGnAAcứ thvRL7wkò đầuyztRLe gfra gfnhìn 2LGnAAvề phívRL7wka yztRLe2 ngườvRL7wki kiavRL7wk, bọgfn hvRL7wkọ đangfg làm gyztRLeì nhgfỉ? Liệu2LGnAA cvRL7wkó phátyztRLe hiệyztRLen 2LGnAAra yztRLenó kh2LGnAAông? Rồgfi nóyztRLe 2LGnAAlại nh2LGnAAìn vgfề phíayztRLe Lâm,2LGnAA vRL7wksao đó gưyztRLeơng mặtyztRLe cắgft kyztRLehông vRL7wkcòn giọtyztRLe máu.

Lâm mặcyztRLe bộyztRLe đồng2LGnAA yztRLephục v2LGnAAới cágfi á2LGnAAo trắngvRL7wk yztRLetinh kh2LGnAAá 2LGnAArộng s2LGnAAo vớyztRLei thâ2LGnAAn hìvRL7wknh cậu, nhưyztRLeng thvRL7wkứ k2LGnAAhiến vRL7wknó sợvRL7wk hãivRL7wk vRL7wklại làgf khunyztRLeg 2LGnAAcảnh phívRL7wka s2LGnAAau! Nếugf b2LGnAAan nyztRLegày, cảnhgf t2LGnAAượng nơi đâvRL7wky 2LGnAAđẹp đẽ2LGnAA là2LGnAA yztRLethế, yztRLethì bâygf gyztRLeiờ, nyztRLeó l2LGnAAại trvRL7wkở nêyztRLen mgfa 2LGnAAquái mộtyztRLe cyztRLeách kvRL7wkì dị.yztRLe 2LGnAAÁnh trăng mờyztRLe nhạgft, nh2LGnAAững tán2LGnAA câvRL7wky tryztRLeên yztRLecao r2LGnAAít yztRLetheo tivRL7wkếng gió,yztRLe bóyztRLeng đyztRLeen chgfúng di vRL7wk chuyển tryztRLeên nềnyztRLe gftrời tốigf tăvRL7wkm, nhyztRLeững ávRL7wkng 2LGnAAmây dầnvRL7wk trôvRL7wki qu2LGnAAa, nhưyztRLeng trogfng myztRLeắt nó chúng2LGnAA lạvRL7wki đượcyztRLe nhgfân yztRLelên thành2LGnAA nhữyztRLeng bónggf myztRLea trắ2LGnAAng bivRL7wkết bay.

Nó ruyztRLen bầnvRL7wk bậ2LGnAAt, kgfhông nóyztRLei gyztRLeì livRL7wkền cgfhui vvRL7wkào yztRLelòng 2LGnAAcủa LâyztRLem. HàyztRLenh yztRLeđộng đó2LGnAA khiếnvRL7wk Lâm sữngvRL7wk người,yztRLe đếnyztRLe khvRL7wki cvRL7wkảm nhậgfn đượcgf sựgf gfrun vRL7wkrẩy củ2LGnAAa nyztRLeó cậ2LGnAAu myztRLeới 2LGnAAkhẽ đặtgf ta2LGnAAy gflên lưng nó.

“cậu…đưa tugfi yztRLera kh2LGnAAỏi đâyyztRLe đi…là2LGnAAm gfơn điyztRLe! CyztRLehỗ nà2LGnAAy gyztRLehê q2LGnAAuá!” nyztRLeó lgfắp yztRLebắp, thân yztRLe hình nóyztRLe yztRLecàng cvRL7wkố rúcyztRLe tr2LGnAAong lòngvRL7wk Lâm.

Lâm kh2LGnAAông nó2LGnAAi gìvRL7wk, cyztRLeánh tvRL7wkay siếgft nógf chặt2LGnAA vRL7wkhơn, vôyztRLe tìgfnh đgfiều yztRLenày 2LGnAAlàm nógf yztRLecảm thấy 2LGnAA một chúyztRLet agfn tvRL7wkoàn, rgfồi cgfậu gầnyztRLe nh2LGnAAư nvRL7wkhấc bổngfg gfnó, bướcvRL7wk 2LGnAAra khỏigf nhữnyztRLeg tányztRLe câvRL7wky rậm2LGnAA rạp kvRL7wkia. Nó2LGnAA nvRL7wkhắm nghigfền mvRL7wkắt, n2LGnAAó cảmyztRLe ggfiác yztRLekhông kyztRLehí xuvRL7wkng quanvRL7wkh r2LGnAAất lạgfnh 2LGnAAlẽo, nhưng chvRL7wkỉ 2LGnAAkhi tronvRL7wkg vònvRL7wkg yztRLetay Lâmgf, nvRL7wkó thấyyztRLe mgfột 2LGnAAsự ấmgf ápgf yztRLenào đ2LGnAAó vRL7wkvây qu2LGnAAanh, nó khôn2LGnAAg b2LGnAAiết, yztRLenhưng vRL7wknó gfmừng 2LGnAAvì điyztRLeều đó2LGnAA gfkhiến nyztRLeó đỡvRL7wk sợ2LGnAA đvRL7wki m2LGnAAột chút.

Khi nó2LGnAA mvRL7wkở m2LGnAAắt, vRL7wkcũng làyztRLe lúgfc gfnó nhvRL7wkận ryztRLea gfmình vRL7wkđang 2LGnAAở trogfng myztRLeột 2LGnAAcăn phòng.gf NvRL7wkó chgfỉ biết vRL7wkđây 2LGnAAlà phgfòng V2LGnAAIP vgfì cách2LGnAA gfbài tvRL7wkrí vRL7wkở đây,gf nvRL7wkhưng vRL7wkchắc gfchắn kvRL7wkhông pvRL7wkhải pvRL7wkhòng của nó.vRL7wk yztRLeChắc 2LGnAAđây làgf phò2LGnAAng cgfủa Lâgfm, 2LGnAAnó đyztRLeoán vậ2LGnAAy. K2LGnAAhông vRL7wkkiêng nvRL7wkể gì,gf nóyztRLe vRL7wktháo đôvRL7wki giày 2LGnAAcao gót,vRL7wk ng2LGnAAã phịchgf lvRL7wkên cávRL7wki giườnggf êvRL7wkm trướgfc mắt2LGnAA vRL7wkmà quênyztRLe m2LGnAAất rvRL7wkằng 2LGnAAmình đan2LGnAAg mặt 2LGnAAváy phồng.

Lâm yztRLeđứng yztRLengay đó,2LGnAA ch2LGnAAứng kiếnvRL7wk hết2LGnAA, liềnyztRLe ngưgfợng chí2LGnAAn c2LGnAAả mặt2LGnAA, gfnhưng cậuyztRLe vẫ2LGnAAn lầm lũi,yztRLe khyztRLeông vRL7wknói yztRLegì, ngồivRL7wk lêgfn cửayztRLe sổ2LGnAA. gfbên nggfoài bữgfa tiyztRLeệc vvRL7wkẫn vRL7wknáo nhiệt2LGnAA, 2LGnAAmặc chvRL7wko ở đâygf không2LGnAA giagfn vRL7wkim ắngyztRLe đếnvRL7wk lạgf thường.

Cậu myztRLeím môigf, cậuyztRLe khôngyztRLe muốgfn đưyztRLea mắ2LGnAAt nhìyztRLen nó,vRL7wk gfnhưng gfcậu khônvRL7wkg cưỡ2LGnAAng lyztRLeại được. nóyztRLe đangyztRLe n2LGnAAằm trênyztRLe giườngfg củyztRLea cậu,gf thvRL7wkật ngọyztRLet ng2LGnAAào. Đô2LGnAAi m2LGnAAắt nhyztRLeắm, gfcó lẽvRL7wk cô2LGnAA 2LGnAAta đang c2LGnAAố n2LGnAAgủ, rồigf cávRL7wknh vRL7wktay đ2LGnAAang đặtgf lêyztRLen cvRL7wkái ch2LGnAAăn màgf cậuyztRLe vẫnvRL7wk đắ2LGnAAp hằnggf đ2LGnAAêm, rồ2LGnAAi hươvRL7wkng thơm củgfa nó2LGnAA gfsẽ 2LGnAAđọng lạigf nơyztRLei yztRLeđấy, rồiyztRLe 2LGnAAhương gfthơm ấyvRL7wk sgfẽ l2LGnAAại khigfến gfcon 2LGnAAtim cậgfu xáo trộn.

Lâm 2LGnAAcúi đầu,vRL7wk h2LGnAAướng gfmắt xuốngyztRLe sàn2LGnAA nhà.

Một kgfhoảng lyztRLeặng đángyztRLe sợ.

Cậu nhíyztRLeu yztRLemày, khô2LGnAAng sa2LGnAAo ngyztRLeăn đưyztRLeợc vRL7wkđôi châgfn đangfg tiếgfn vềvRL7wk 2LGnAAnó, khôngyztRLe ngăyztRLen được vRL7wkđôi myztRLeắt cvRL7wkứ gfnhìn yztRLenó chằ2LGnAAm cgfhằm. trờvRL7wki ơvRL7wki! CyztRLeậu đgfiên mất!gf yztRLesai lầmgf yztRLekhi 2LGnAAdẫn nvRL7wkó về phòng,gf nhưngyztRLe khyztRLei 2LGnAAđó, cậvRL7wku khyztRLeông cògfn nơgfi nàogf khgfác để2LGnAA dẫnvRL7wk nyztRLeó đ2LGnAAi trốn.yztRLe 2LGnAAkhó kgfhăn lắm cậuyztRLe mớigf dừng2LGnAA vRL7wkbước, cậu2LGnAA vRL7wkdùng hếyztRLet yztRLecan gfđảm đểyztRLe chvRL7wkạy vgfào phòngyztRLe tắm.

Khóa tyztRLerái cửavRL7wk 2LGnAAthật chặtyztRLe, cvRL7wkậu cúvRL7wki xuốngvRL7wk gfbồn rửa2LGnAA mặt,yztRLe khônyztRLeg vRL7wkngừng vRL7wktóe nước2LGnAA lên 2LGnAA mặt để2LGnAA được2LGnAA 2LGnAAtỉnh táo.

Nhìn 2LGnAAmình quvRL7wka vRL7wkgương, chưagf bayztRLeo giờ2LGnAA cậu2LGnAA thấvRL7wky mặt2LGnAA mìnhgf 2LGnAAđỏ đếvRL7wkn yztRLevây, gfđôi mắtyztRLe đó chgfưa bavRL7wko ggfiờ khyztRLeao khávRL7wkt đvRL7wkến gfvậy, 2LGnAAcậu thgfở dvRL7wkốc, xémvRL7wk chútyztRLe nữayztRLe l2LGnAAà làmyztRLe chuyệ2LGnAAn vRL7wkcó lỗi vớivRL7wk n2LGnAAó. mộtgf gfthứ cyztRLeảm giácvRL7wk tộivRL7wk gflỗi bgfao vRL7wktrùm cgfậu, khi2LGnAAến cậvRL7wku gụcyztRLe xuống,gf chỉgf mgfong nó gfđứng ngavRL7wky trướcvRL7wk m2LGnAAặt đểyztRLe gfđược xi2LGnAAn lỗiyztRLe nó.

Nhưng gfcó một2LGnAA điềuvRL7wk khôngvRL7wk thểgf svRL7wkửa chữa2LGnAA đưyztRLeợc nữa…cvRL7wkậu yyztRLeêu ngfó thậtvRL7wk rồi!

Rồi cậugf 2LGnAAlại nhgfìn mìn2LGnAAh tron2LGnAAg gương.

Cậu…sẽ b2LGnAAảo yztRLevệ nó,2LGnAA yztRLechắc gfchắn làvRL7wk vậy!

“cộc cộcyztRLe cộc!”

“cậu ởvRL7wk tryztRLeong vRL7wkđó à?yztRLe” ti2LGnAAếng nógf th2LGnAAì thvRL7wkào gfở ngoàivRL7wk gfcánh cửa.

Lâm yztRLeliền yztRLenhanh gfchóng lấyztRLey yztRLelại bì2LGnAAnh tĩ2LGnAAnh, mởgf cửayztRLe bướvRL7wkc yztRLera ngoài.2LGnAA NhyztRLeìn thvRL7wkấy Lâm,2LGnAA nó lvRL7wkiền cảmvRL7wk thấgfy yztRLehơi ngượng,vRL7wk yztRLesau đó2LGnAA qua2LGnAAy mvRL7wkặt đigf chỗgf khác2LGnAA nói.

“cậu cvRL7wkho tôiyztRLe mượnvRL7wk đồgf mặcvRL7wk đưvRL7wkợc 2LGnAAkhông? Tgfôi cần2LGnAA 2LGnAAphải gfvề p2LGnAAhòng vyztRLeới thyztRLeân vRL7wkphận là Hải…nên…”

“không sao2LGnAA! Tô2LGnAAi đivRL7wk vRL7wklấy gfcho cô”2LGnAA L2LGnAAâm ngfói, nhưyztRLeng t2LGnAAim cậ2LGnAAu lạgfi nhgfói…hằng đêm2LGnAA nógf vẫn ởgf chvRL7wkung phòyztRLeng với2LGnAA cậyztRLeu tgfa! Cógf ggfì chắyztRLec chắnyztRLe hắn2LGnAA khôvRL7wkng lgfàm yztRLegì nyztRLeó yztRLekhông? Chỉ2LGnAA vừavRL7wk rồi thôvRL7wki, cậuyztRLe cvRL7wkòn yztRLecó gfý nghĩagf điêngf rồ2LGnAA vớ2LGnAAi 2LGnAAnó, liyztRLeệu hắngf gfsẽ khônggf l2LGnAAàm vyztRLeậy nếuyztRLe bvRL7wkiết nó vRL7wklà cgfon gái?

“sao cvRL7wkô…tôi đãyztRLe bi2LGnAAết cô2LGnAA gflà c2LGnAAon gái…liệuvRL7wk syztRLeẽ vRL7wkan gftoàn hơnvRL7wk khgfi cyztRLeô yztRLeở ch2LGnAAung với tôi?”2LGnAA vRL7wkLâm đềvRL7wk nghị,2LGnAA yztRLetay vẫ2LGnAAn giảvRL7wk vờgf lụvRL7wkc l2LGnAAọi yztRLetrong tủyztRLe đồvRL7wk myztRLeột bgfộ đồyztRLe cgfho nó.

“nhưng…tôi cầnvRL7wk p2LGnAAhải tiếpvRL7wk cậnvRL7wk vRL7wkcậu tyztRLea để…tvRL7wkrả thù2LGnAA…” vRL7wknó nóyztRLei dối!

Chắc chắ2LGnAAn lgfà nóiyztRLe dối2LGnAA, yztRLenó cgfòn sữngfg ngườvRL7wki vRL7wkvì câuvRL7wk nógfi dốyztRLei gfkhi nãvRL7wky! ChyztRLeẳng phảgfi từ lâuyztRLe đã2LGnAA yztRLebiết vRL7wký đị2LGnAAnh trgfả tgfhù ti2LGnAAêu vRL7wktan yztRLerồi 2LGnAAsao? vRL7wkVậy…sao vẫ2LGnAAn phải2LGnAA ởvRL7wk chu2LGnAAng phyztRLeòng với 2LGnAA hắn nh2LGnAAỉ? Nógf vRL7wkngơ mặt,2LGnAA nhvRL7wkưng l2LGnAAại nởvRL7wk nụgf cườigf đvRL7wkể cyztRLehe vRL7wkđi s2LGnAAự 2LGnAAlúng túngvRL7wk đóvRL7wk…nó khôngyztRLe thể yztRLe nghĩ ryztRLea đượcgf lyztRLeí dyztRLeo nàvRL7wko 2LGnAAkhiến vRL7wknó 2LGnAAmuốn tyztRLeiếp 2LGnAAtục ởyztRLe cgfhung phò2LGnAAng v2LGnAAới hắn2LGnAA cả!

“tôi hiểuvRL7wk mà”2LGnAA ,2LGnAALâm tiếnyztRLe vềvRL7wk ngfó, 2LGnAAđưa yztRLera mộvRL7wkt 2LGnAAbộ đồ,”yztRLe côyztRLe vRL7wkthay đi,vRL7wk bộ2LGnAA 2LGnAAváy nàyyztRLe yztRLecứ để đâygf, vRL7wktôi 2LGnAAsẽ gyztRLeiấu gvRL7wkiúp cô”.

Nó mgfỉm cườivRL7wk th2LGnAAật tươiyztRLe, quả2LGnAA 2LGnAAlà yztRLemay yztRLemắn kyztRLehi t2LGnAArong tgfình cảnvRL7wkh ngfày vRL7wklại vRL7wkgặp một ngườivRL7wk tvRL7wkốt như2LGnAA Lâm.vRL7wk Nógf khẽgf cyztRLeảm 2LGnAAơn, gfrồi cũvRL7wkng cầgfm byztRLeộ đ2LGnAAồ tiếnvRL7wk gfvề phòngfg tắm.