Lộc Đỉnh Ký - Hồi 084-P1

Vì ăn phỉnh mắc mưu kẻ nít

Song Nhi nghiêng mình né tránh, chiêu đầu Uỷ Tôn giả chụp không trúng, nhưng chiêu thứ hai thì không thoát được nên bị hắn nắm cổ kéo lại.

Lại nghe thấy mười tám nhà sư Thiếu Lâm đồng thanh niệm:
- A Di Ðà phật ? A Di Ðà phật ? Thiện tai ? Thiện tai ? Uỷ Tôn giả ? Tôn giả là anh hùng hảo hán tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm mà làm khó dễ cho con nít, há chẳng để thiên hạ cười cho ư ?
Các nhà sư nói mấy câu này đầy vẻ hoà bình mà Vi Tiểu Bảo tưởng chừng bị tức ngực hơi thở không thông. Toàn thân rất khó chịu .
Uỷ Tôn giả gầm lên :
- Các người còn dùng tà pháp thì lão gia không nể nữa đâu. Lành làm gáo vỡ làm muôi. Lão gia giết thằng lỏi, phá huỷ kinh sách thử xem các người làm gì ?
Tiếng gầm của hắn rất công hiệu. Tăng lữ chùa Thiếu Lâm chỉ sợ hắn giết người , huỷ kinh không dám đồng thanh tụng niệm hay nói gì nữa .
Sau một lúc Trừng Tâm lại nói :
-Uỷ Tôn giả ! Tôn giả muốn sao mới chịu trả kinh sách ?
Uỷ Tôn giả đáp :
- Các vị đừng làm nhốn nháo thì ta tha người lập tức. Còn kinh sách thì bất luận thế nào cũng không thể trả được .
Các nhà sư đứng bên ngoài cửa đều im lặng .
Uỷ Tôn giả điểm huyệt Vi Tiểu Bảo và Song Nhi rồi nhớn nhác nhìn trạng thái bốn phía trong Ðại Hùng bảo điện để tìm đường thoát thân .
Ðột nhiên những bóng xám thấp thoáng . Mười tám nhà sư Thiếu Lâm đều tiến lại. Năm vị men theo mé tả, quanh tới phía sau Uỷ Tôn giả. Năm vị theo mé hữu vòng lại. Chỉ trong khoảnh khắc mười tám nhà sư Thiếu Lâm đã bao vây Uỷ Tôn giả vào giữa .
Uỷ Tôn giả tức giận nói :
- Có giỏi thì lấy một chọi một đấu với lão gia cho biết tài cao thấp. Dù các người có dùng phép xa luân chiến lão gia cũng chẳng quan tâm .
Trừng Quang chắp tay nói :
- Xin tha thứ cho bần tăng vô lễ. Bọn bần tăng muốn xông cả vào.
Uỷ Tôn giả giơ chân trái khẽ đạp lên đầu Vi Tiểu Bảo mà cười khanh khách , hiển nhiên hắn có ý tỏ cho mọi người biết nếu quần tăng xông vào đánh ẩu là hắn nhả kình lực ở bàn chân làm cho đầu Vi Tiểu Bảo phải vỡ nát.
Vi Tiểu Bảo ngửi mùi đế giầy rách nát dính bùn vừa kinh hãi vừa tức giận.
Khốn nỗi huyệt đạo bị phong toả dĩ nhiên toàn thân gã không cử động được, mà cái bàn chân hôi thối của Uỷ Tôn giả đè lên đầu cũng làm cho trí gã thành ra hồ đồ. Gã không sao nghĩ ra được kế thoát thân .
Hai mươi mốt người đều giương mắt lên nhìn nhau và đều bó tay không tìm ra được phương lược để phá giải cục diện căng thẳng này .
Vi Tiểu Bảo đảo mắt lùng sục tìm trên điện xem có vật gì lạ mắt để bịa chuyện nói nhăng nói cuội một hồi đăng dẫn mục quang của Uỷ Tôn giả ra chỗ khác .
Gã cho rằng hễ hắn sơ hở một chút thì có thể khiến cho các nhà sư Thiếu Lâm gặp cơ hội cứu thoát gã.
Nhưng gã bị bàn chân của Uỷ Tôn giả đạp lên đầu nên chỉ nhìn ra phía bên ngoài được mà thôi .
Bỗng gã nhìn thấy trong sân có một tảng đá lớn hình con rùa. Trên lưng tảng đá trồng một khối thạch kệ. Ngoài ra không còn gì nữa .
Vi Tiểu Bảo cất tiếng hỏi :
- Gia gia của Tôn giả bò ở trong sân mà trên lưng bị cây trụ đá nặng ngàn cân đè lên há chẳng đau khổ ư ? Thế mà Tôn giả không giải cứu cho lão gia thì thật là con người bất hiếu.
Uỷ Tôn giả hỏi lại :
- Gia gia ta bò ở dưới sân đâu ? ngươi chỉ mở miệng nói càn .
Vi Tiểu Bảo không trả lời câu hỏi lảng sang chuyện khác :
- Về Tứ Thập nhị chương kinh tất cả có tám bộ . Tôn giả chỉ lấy được một bộ , còn thiếu bảy bộ. Chắc Tôn giả cũng biết giữ một bộ này cũng bằng vô dụng . Phải có đủ tám bộ mới thành công hiệu lớn lao .
Uỷ Tôn giả hỏi ngay :
- Còn bảy bộ nữa ở đâu ngươi có biết không ?
Vi Tiểu Bảo đáp :
- Dĩ nhiên tại hạ biết rồi .
Uỷ Tôn giả hỏi dồn :
- Ở đâu ? ở đâu ? Nói mau đi không thì ta dẩm nát sọ ngươi ra.
Vi Tiểu Bảo đáp :
- Trước kia tại hạ chưa hay, bây giờ mới biết .
Uỷ Tôn giả lấy làm kỳ hỏi :
- Sao lại bây giờ mới biết ? Ngươi nói vây là nghĩa gì ?
Trên khối thạch kệ khắc đầy những chữ triện quanh co . Dĩ nhiên Vi Tiểu Bảo chẳng hiểu gì, nhưng gã giả vờ nhìn thạch kệ lẩm bẩm như người đọc văn bia rồi thủng thẳng nói .
- Tứ Thập nhị chương kinh chia làm tám bộ ... Bộ thứ nhất cất ở Hà Nam trong chùa... không hiểu chùa gì, mấy chữ kia tại hạ không nhận ra được .
Uỷ Tôn giả hỏi :
- Chữ gì đâu ?
Hắn thấy mục quang Vi Tiểu Bảo chú ý nhìn tấm thạch kệ trong sân rất lấy làm kỳ hỏi tiếp :
- Trên khối đá có khắc chữ ư ?
Vi Tiểu Bảo lờ đi như không nghe tiếng vẫn làm bộ chú ý đọc văn bia , Bộ thứ hai cất ở trên núi Bút Giá tỉnh Sơn Tây trong am gì gì... Ðại sư hai chữ này tại hạ lại không đọc được, vì chữ khắc mờ quá . Tôn giả là nhân vật văn võ toàn tài thử lại gần xem.
Uỷ Tôn giả tin là gã nói thật, liền cúi xuống xách Vi Tiểu Bảo lại gần cửa điện chăm chú nhìn thạch kệ. Những chữ khắc trên thạch kệ đều theo lối triện. Nếu đúng là văn tự hắn cũng không hiểu được. Trường hợp mà những nét này không phải là văn tự thì trên thạch kệ khắc những gì ?
Uỷ Tôn giả còn đang ngẫm nghĩ lại nghe Vi Tiểu Bảo đọc tiếp :
- Bộ thứ ba ở phú Thành Ðô tỉnh Tứ Xuyên núi gì chăng hiểu ? Tại hạ lại vướng mấy chữ không nhận ra .
Uỷ Tôn giả đã được nghe người ta nói Tứ Thập nhị chương kinh gồm cả thảy tám bộ mà cần lấy được đủ mới có công dụng trọng đại. Nhưng những bộ kinh này ở đâu thì hắn cũng chẳng biết chi hết. Bây giờ hắn nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy liền rất tin tưởng không còn nghi ngờ gì nữa .
Uy Tôn giả liền xách hắn lên hỏi :
- Bộ thứ tư dấu ở đâu ?
Vi Tiểu Bảo nheo mắt nhìn thạch kệ. Cái đầu hết nghiêng về phía bên tả lại ngoẹo sang phía bên hữu, lắc la lắc lư, làm bộ khó khăn đáp .
- Tại hạ coi không rõ .
Uỷ Tôn giả lại xách Vi Tiểu Bảo lên tiến gần thêm ba bước, ngó vào mặt gã ra chiều nóng nảy.
Ðầu tại hạ ngứa dữ quá.
Uỷ Tôn giả hỏi :
- Làm sao ?
Vi Tiểu Bảo đáp :
- Trong chùa này nhiều rệp quá. Nó cắn đầu tại hạ thật khó chịu ? Uỷ Tôn giả ? Tôn giả bắt rệp giùm cho tại hạ. Ðầu óc ngứa ngáy thế này làm mờ cả mắt thì còn coi thấy chữ làm sao được ?
Uỷ Tôn giá lột mũ gã ra rồi thò bàn tay to tướng năm ngón tay như năm cái đầu gậy đưa vào mái tóc gãi gãi mấy cái rồi hỏi :
- Hết ngứa chưa ?
Vi Tiểu Bảo la lên :
- Không được ? Không được ? Cái con rệp cắn ở mé tả mà Tôn giả lại gãi ở mé hữu thì còn ăn thua gì ? Chỉ tổ làm cho ngứa thêm .
Uỷ Tôn giả liền thò tay gãi mé hữu trên đầu Vi Tiểu Bảo .
Vi Tiểu Bảo lại la lên :
- Trời ơi ! Con rệp chui vào cổ tại hạ. Tôn giả không trông thấy ư ?
Uỷ Tôn giả chẳng phải là kẻ ngu xuẩn. Hắn biết rõ Vi Tiểu Bảo giở trò nhưng hắn nóng lòng muốn gã đọc Khoa đẩu văn tự (văn tự hình nòng nọc) khắc trên thạch kệ, thành ra phải cố nhịn chiều theo ý gã .
Uỷ Tôn giả đập vào lưng Vi Tiểu Bảo mấy cái để giải khai huyệt đạo cho gã . Tay trái hắn vẫn nắm lấy đầu vai gã một cách nhẹ nhàng để phòng hờ gã chạy trốn.
Hắn bảo gã :
-Bây giờ người tự gãi lấy cũng được rồi .
Vi Tiểu Bảo lại la lên :
- Úi chao ! Tổ bà con rệp này ghê gớm quá ? Dễ thường ba năm nó chưa hút máu hút mủ người ta. Nguyên trước nó lùn tịt mập ú. Lâu nay đói ăn vừa gầy vừa khô đét lại. Nó liều mạng làm khó dễ cho lão gia.
Gã nói rồi thò tay trái vào trong cổ áo mà gãi thật mạnh. Uỷ Tôn giả biết hắn nói vòng vèo để thoá mạ hắn là con rệp. Nhưng hắn cứ lờ đi coi như là không biết lại hỏi :
- Bộ kinh thư thứ tư dấu ở đâu ?
Vi Tiểu Bảo đáp :
- Bộ kinh thứ tư dấu ở tỉnh Hà Nam trên núi Thiếu ...Viện Ðạt ... Chùa Thiếu Lâm. Không hiểu nổi ...Thiếu gì ...Viện Ðạt gì ?
Uỷ Tôn giả giật mình kinh hãi nói :
- Bộ thứ tư dấu ở viện Ðạt Ma chùa Thiếu Lâm ư ?
Vi Tiểu Bảo thấy Uỷ Tôn giả lộ vẽ uý kỵ mười tám nhà sư chùa Thiếu Lâm, mà những nhà sư này lại ở viện Ðạt Ma nên gã cố ý bịa ra như vậy dể chơi khăm Uỷ Tôn giả .
Gã chắc mẩm Uỷ Tôn giả dù có lớn mật đến đâu cũng chẳng dám đến viện Ðạt Ma chùa Thiếu Lâm để lấy cắp kinh sách liền hỏi
- Chữ "ma" đó ư ? Tại hạ không biết chữ này ? Uỷ Tôn giả ? Chữ khó thế mà Tôn giả còn đọc được, hà tất còn phải bảo tại hạ đọc dùm ?
Rồi gã reo lên :
- À phải rồi ? Ðây là Uỷ Tôn giả muốn khảo nghiệm tại hạ. Nói ra lại thẹn thùng. Trong mỗi hàng tại hạ đều vấp phải mấy chữ không nhận được.
Bỗng thấy Uỷ Tôn giả biến đổi sắc mặt, lúc đỏ ngầu, lúc xám xanh, mắt hắn hằm hè nhìn quần tăng chùa Thiếu Lâm. Hiển nhiên hắn dang tức giận .
Vi Tiểu Bao lến lén lút thò tay xuống ống giầy rút lưỡi trủy thu dấu vào tay áo .
Uỷ Tôn giả lại hỏi :
- Bộ thứ năm dấu ó đâu ?
Thiếu lâm là một phái lớn trong võ lâm Vi Tiểu Bảo đã nghe Hải Ðại Phú nói đến nhiều lần. Gã còn nghe lão nói Hoàng thái hậu mạo xưng là người phái Võ Ðương. Mặt khác Hoàng thái hậu lại bảo Hải Ðại Phú ở phái Không Ðộng. Gã cho rằng Võ Ðương và Không Ðộng cũng là hai phái lớn .
Gã liền bảo pho thứ năm và pho thứ sáu dấu ở núi Võ Ðương và núi Không Ðộng .
Uỷ Tôn giả mỗi lúc một xa xầm nét mặt trông thật khó coi.
Vi Tiểu Bảo nói bộ thứ bảy bị người của Mộc vương phủ ở Vân Nam lấy được .
Còn bộ thứ tám thì gã úp mở không biết dấu ở phủ gì Tây vương tỉnh Vân Nam .
Nguyên gã bị Bạch Hàn Phong cho nếm mùi đau khổ gã muốn Mộc vương phủ cũng gặp chuyện rắc rối.
Trong phủ Bình Tây Vương Ngô Tam Quế cao thủ đông như kiến cỏ, ca sư phụ hắn còn phải uý kỵ , thì Uỷ Tôn giả mà dám lần đến sinh sự chắc hắn sẽ phái nếm mùi đau khổ không còn nghi ngờ gì nữa .
Vi Tiểu Bảo tưởng mình đắc sách không ngờ Uỷ Tôn giả đột nhiên biến sắc hỏi :
- Ngươi bảo bộ thứ tám trong phủ Bình Tây Vương ư ?
Vi Tiểu Bảo đáp :
- Chữ đó tại hạ không biết, chẳng hiểu có đúng là phủ Bình Tây Vương hay không ?
Uỷ Tôn giả càng tức giận lớn tiếng quát :
Ngươi nói nhăng nói càn một cách vô lý, tấm bia đá này chưa đủ ngàn năm cũng phải năm trăm năm. Ngô Tam Quế hiện nay bao nhiêu tuổi ? Tấm bia này dựng lên từ mấy trăm năm trước sao đã khắc tên Bình Tây Vương Ngô Tam Quế vào ?
Tấm thạch kệ màu sắc đen sì. Trên mặt rùa đá và kệ đá đã mọc rêu xanh.
Những văn tự khắc vào nhiều chỗ loang lổ, tàn khuyết. ai trông vào cũng biết ngay là một cổ vật hàng mấy trăm năm. Vi Tiểu Bảo hãy còn nhỏ tuổi không nghĩ tới đạo lý này mới buột miệng nói quanh đưa Ngô Tam Quế vào.
Vi Tiểu Bảo than thầm :
- Hỏng bét ! Thật là hỏng bét !
Nhưng ngoài miệng vẫn cãi cối :
- Tại hạ đã nói : Không biết là chữ gì. Chính Uỷ Tôn giả bảo là Bình Tây Vuơng .
Không chừng thời xưa đã có Cẩu Tây Vương , Miêu Tây vương , Quy Tây Vương hay con trờu con khỉ Tây Vương gì ? Uỷ Tôn giả ! Tại hạ đã nói những chữ hình thù rắc rối khó lòng nhận ra. Tôn giả biết thì bảo là biết không thì bảo là không. Ðã không biết lại còn đọc bừa là Bình Tây Vương Ngô Tam Quế. Các vị đại hoà thượng đây đều học vấn tinh thâm mà Tôn giả cứ đọc càn đọc ẩu há chẳng khiến các vị cười cho đến trẹo quai hàm ?
Gã nói nhăng nói cuội một hồi nhưng rất có lý khiến Uỷ Tôn giả mặt thẹn đỏ bừng.
Lão không tức giận, lẩm bẩm gật đầu nói :
- Ðây là Khoa đẩu văn tự , ta chẳng biết một chữ nào. Té ra không phải Bình Tây Vương. Xuống dưới còn những chữ gì nữa.
Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm :
- Nguy quá ! Mình chỗ cho hắn một hồi mới lấp liếm được vụ này . Bây giờ ta phải nói vài lời lọt tai để lão hởi lòng mới được. Xà đảo mà hắn bảo là Thần Long đảo. Hắn lại còn nhìn nhận con mụ Liễu Yến béo tròn béo chụt, thì chắc mụ cũng là một nhân vật trong Thần Long giáo.
Gã nghẹo đầu dòm ngó rồi ngập ngừng nói :
- Phía dưới dường như là thọ ngang thượng ...thượng... không biết là thượng gì ?
Uỷ Tôn giả lộ vê khẩn trương hỏi :
- Ngươi coi kỹ xem, Thọ ngang thượng gì ?
Vi Tiểu Bảo ngập ngừng :
- Dường như là chữ ... chữ ... " Ðế" , à phải rồi ! Thọ ngang Thượng đế Uỷ Tôn giả sướng quá hai bàn tay xoa vào nhau nói :
- Quả nhiên là câu này thật. Dưới còn gì nữa .
Vi Tiểu Bảo đáp :
- Những chữ này thật cổ quái khó nhận quá ? Phải rồi ? Ðúng chữ hồng " Hồng giáo chủ " ... lại còn hai chữ Thần Long nữa. Tôn giả coi xem bốn chữ này có phải là thần thông ...quảng đại ... không ?
Uỷ Tôn giả bật tiếng reo "ha ha" rồi nhảy lên hỏi :
- Có đúng là Hồng giáo chủ thọ ngang thượng đế không ? Tấm bia dựng lên từ ngàn năm trước đã khắc câu này rồi ư ?
Vi Tiểu Bảo đáp :
- Phía trên đã... Ðường Thái Tôn... Bia có từ đời Ðường Thái Tôn. Lý Thế Dân sai Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim dựng lên ...
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Trên bia còn nói rõ : Ðường triều có vị quân sư biết việc ngàn năm về trước và ngàn năm về sau tên gọi Từ Mậu công. Vậy ra Từ Mậu Công đã tính đến việc ngàn năm sau về triều đại Thanh sẽ có vị Hồng giáo chủ ở Thần Long giáo là một nhân vật thần thông quảng đại, thọ ngang thượng Ðế.
Nguyên thầy đồ giảng sánh trong quán trà ở Dương châu kể những thiên cố sự về đời Tuỳ Ðường, Vi Tiểu Bảo đã được nghe nhiều lần những danh hiệu Trình Giảo Kim, Từ Mậu Công vân vân ...và gã đã thuộc lòng .