Lộc Đỉnh Ký - Hồi 077-P2

Tên Lạt Ma thứ nhất cả kinh thất sắc nói:
- Trong thơ đó bảo... tìm kiếm một người, nhưng bọn tại hạ kiếm lui kiếm tới hoài mà không thấy, nhất định... nhất định y không ở Ngũ Ðài Sơn.
Vi Tiểu Bảo thấy mắt tên Lạt Ma này nhấp nha nhấp nháy, miệng nói ấp a ấp úng thì bụng bảo dạ:
- Tuy ta không hiểu thanh âm chó cắn mèo kêu của chúng, nhưng coi điệu bộ cũng biết là chúng nói dối. Chúng quá vụng về thành ra nói dối cũng không biết đường . . .
Gã liền quay lại bảo Song Nhi:
- Tên Lạt Ma này nói dối để gạt ta rổi.
Song Nhi đáp :
- Hắn đã tồi bại như vậy thì không thể dung tha được.
Thị lại vung chân đá vào huyệt Thiên khê tên Lạt Ma này.
Lạt Ma la lối om sòm:
- Cô nương... giết quách ta đi cho rồi. Sư huynh ta bảo nếu nói rõ những điều trong thơ thì... cả ba người trong chúng ta đều chết hết... Cô ... cô giết ta lẹ đi !
Vi Tiểu Bảo nói:
- Bỏ mặc chúng nó, không thèm hỏi nữa . Chúng ta đi thôi !
Gã cùng Song Nhi nhảy lên xe.
Tên xa phu thấy hai người nhỏ tuổi mà hạ được ba tên Lạt Ma làm cho chết đi sống lại thì khâm phục vô cùng !
Vi Tiểu Bảo khẽ nói:
- Khi chúng ta đến toà thị trấn ở phía trước thì cô nên cải trang và cất chuỗi minh châu này đi.
Song Nhi hỏi:
- Xin tuân lời tướng công nhưng tiểu tỳ cải dạng cách nào?
Vi Tiểu Bảo mĩm cười đáp:
- Cô cải dạng nam trang quách.
Xe đi chừng được hơn ba chục dặm đến một toà thị trấn lớn.
Vi Tiểu Bảo cho phu xe đi rồi vào điếm ngủ trọ. Gã lấy bạc đưa ra cho Song Nhi đi mua sắm quần áo để hoá trang.
Sau một lúc, Song Nhi trở về quán cơm đem theo quần áo mới. Thị mặc quần áo hoá trang làm một tên tiểu thư đồng rất ngộ !
Sau khi Song Nhi cải trang, đi đường không ai chú ý nữa.
Tuy thị võ công cao thâm nhưng chẳng hiểu gì về nhân tình thế cố! Dọc đường thị nhất thiết nghe theo chủ ý của Vi Tiểu Bảo. Nhưng chính gã này cũng chưa từng trải mấy, ăn nói thì chỉ có ba phần đứng đắn, còn bảy phần là chuyện bài bậy.
Một hôm tới địa giới tỉnh Giang Tây. Từ huyện Phụ Bình tỉnh Trực Lệ đi về phía Tây Trường Thành Lĩnh đến Long Toàn Quan.
Long Toàn Quan là cửa Ðông Ngũ Ðài Sơn. Nơi đây đường núi gập ghềnh, non cao chót vót, cực kỳ hiểm trở.
Ngôi chùa đầu tiên ở Ngũ Ðài Sơn là chùa Dũng Toàn.
Vi Tiểu Bảo hỏi thăm đường lên chùa Thanh Lương.
Nguyên dãy núi Ngũ Ðài rất rộng. Chùa Thanh Lương ở vào giữa hai ngọn Nam Ðài và Trung Ðài. Từ chùa Dũng Toàn vào đến chùa Thanh Lương lộ trình hãy còn xa lắm.
Tối hôm ấy Vi Tiểu Bảo và Song Nhi vào trọ ở Lư gia trang, cạnh chùa Dũng Toàn. Hai người ăn hết một bát thịt cừu bung.
Vi Tiểu Bảo nghĩ tới lúc ban ngày hỏi thăm đường ờ chùa Dũng Toàn thì nhà sư thấy gã nhỏ tuổi liền lộ vẻ khinh khi lạt lẽo, không muốn tiếp chuyện.
Nhà sư đã không cho biết đường lên Thanh Lương còn hỏi lại: "Ðường vào chùa Thanh Lương vừa xa vừa hiểm trở, ngươi tới đó làm chi?"
Gã nghĩ tới đây rồi tự nhủ:
- Ta tìm đến chùa Thanh Lương mà muốn gặp Thuận Trị Hoàng đế cũng không phải chuyện dễ dàng. Vậy ta phải lo biện pháp trước mới được.
Vi Tiểu Bảo vừa uống trà vừa lẩm bẩm:
- Có bạc làm chi mà chẳng được? Số đông nhà sư đều thích tiền.
Gã thường nghe thầy đổ nói chuyện Thủy Hử: Lỗ Trí Thâm lên núi Ngũ Ðài xuất gia đầu Phật. Triệu viên ngoại bố thí rất nhiều tiền cho nhà chùa, nên Lỗ Trí Thâm náo loạn chốn thiền môn, nào uống rượu, nào ăn thịt chó,mà lão hoà thượng cũng không nổi giận.
Gã liền định bụng:
- Phải rồi! Ta giả vờ xin lập đàn tràng, vào chùa vung vãi tiền bạc rồi mượn cớ ở lỳ, chắc lão hoà thượng cũng chẳng đuổi ta đi.
Nhưng sau khi hai người vào khu vực núi non rồi thì ngoài chùa chiền không còn một thị trấn lớn nào. Thậm chí có tấm ngân phiếu năm trăm lạng bạc cũng không đổi được.
Hai người đành trở lại Long Toàn quan, về huyện Phụ Bình đổi bạc . Ðồng thời Vi Tiểu Bảo và Song Nhi mua quần áo mới rất diêm dúa để mặc.
Bất giác gã tự nhủ:
- Ta muốn mở đàn tràng mà chẳng hiểu gì ráo thì e rằng sẽ bị lộ tẩy. Vậy ta cần diễn tập trước một phen.
Gã liền vào một ngôi chùa trong nội thành huyện Phụ Bình. Gã đến dập đầu lạy trước Phật Bồ Tát, bỗng thấy một nhà sư cầm quyển sổ cúng tiền đưa ra.
Vi Tiểu Bảo hỏi:
- Tại hạ muốn bố thí là bố thí, hà tất phải viết gì nữa?
Gã lấy ra hai đỉnh bạc năm chục lạng đưa cho nhà sư.
Nhà sư giật mình kinh hãi nghĩ bụng:
- Vị tiểu thí chủ này thật là phúc hậu hiếm có ở đời.
Nhà sư liền tạ ơn luôn miệng mời vào trai phòng khoản đãi cơm chay.
Lúc Vi Tiểu Bảo ăn cơm, phương trượng hoà thượng ngồi bên bồi tiếp nức nở tán dương tiểu đàn việt lòng thành kính Phật, tất được đức Bồ Tát bảo hộ độ trì: ngày sau tên đề bảng hổ, đỗ tới Trạng nguyên. Con cháu đầy đàn đầy đống, phúc lộc vô cùng !
Vi Tiểu Bảo cười thầm nghĩ bụng :
- Nhà sư muốn nịnh bợ ta cách nào cũng được, nhưng ta mù chữ mà bảo đỗ đến Trạng nguyên thì thật chẳng khác gì chửi vào mặt mình.
Gã liền đi vào chuyện :
- Bạch lão hoà thượng . Tiểu tử muốn mở một đàn tràng ở Ngũ Ðài Sơn mà chẳng hiểu gì về chuyện lập đàn, xin lão hoà thượng chỉ giáo cho.
Phương trượng hoà thượng nghe nói đến chuyện mở đàn tràng liền đáp :
- Này thí chủ. Chùa chiền khắp thiên hạ đều thờ phượng đức Bồ Tát. Nếu thí chủ muốn mở đàn tràng thì ngay tệ tự đây cũng làm được đến nơi đến chốn. Bần tăng sẽ vì thí chủ nhất thiết chuẩn bị mọi việc thật chu đáo. Thí chủ bết tất phải lên Ngũ Ðài Sơn cho vất vả.
Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp:
- Không được ! Tiểu tử đã có tâm nguyện mở đàn tràng tại Ngũ Ðài Sơn.
Gã lấy ra năm chục lạng bạc nói tiếp:
- Tiểu tử tính thế này: lão hoà thượng mướn cho một người theo tiểu tử lên Ngũ Ðài Sơn để giúp việc. Năm chục lạng bạc này là để thù lao cho người đó
Lão hoà thượng mừng quá nói ngay:
- Cái đó dễ lắm! Cái đó dễ lắm!
Nhà sư có người biểu đệ làm quản lý tài sản trong chùa. Nhất thiết mọi việc thu lợi cùng mua đồ vật đều do tay hắn làm hết. Hắn không phải là hoà thượng.
Nhà sư già liền gọi biểu đệ tới ra mắt Vi Tiểu Bảo. Hắn họ Vu ở hàng thứ tám nên gọi là Vu Bát, mang ngoại hiệu là Thiếu Nhất Hoạch (thiếu một nét).
Nguyên chữ Vu thêm vào một nét thì thành chữ Vương, Vu Bát thành ra Vương Bát (tiếng Trung Hoa gọi những quân ba que xỏ lá, đê hèn tồi bại là Vương Bát) .
Vu Bát mới nói vài câu đã cùng Vi Tiểu Bảo ý hợp tâm đầu.
Vi Tiểu Bảo từ nhỏ đã đánh bạn với bọn tiểu nhân quê mùa. Lâu nay mới gặp được Vu Bát ở huyện Phụ Bình khiến gã vui sướng, khác nào hoàn cảnh 'tha hương ngộ cố tri" .
Vu Bát theo Vi Tiểu Bảo về quán trọ. Gã lấy bạc ra đưa cho hắn đi mua vật dụng .
Vu Bát thấy bạc trắng ngần, cười híp mắt lại.
Vu Bát đi mua đủ đồ, chính gã cũng mặc một bộ quần áo mới trở về nói:
- Vi tướng công! Vi tướng công là một đại tài chủ mà tại hạ là kẻ tùy tùng,cần phải mặc cho coi được, có đúng thế không? Bộ quần áo này kiêm cả giày mũ bất quá hết có ba lạng rưỡi bạc.
Vi Tiểu Bảo cho là hắn nói có lý, liền bảo hắn đến tiệm mua cho gã và Song Nhi mấy bộ quần áo sang trọng.
Ba người xúng xính lên đường tới Long Toàn Quan. Theo sau là tám tên phu gánh đồ vật hành lễ cùng lương thực, theo đường lớn thẳng xuống phía Nam.
Ðoàn người chuyển vào núi Ngũ Ðài rồi chưa được vài dặm đã tới một ngôi chùa. Sau chùa Dũng Toàn đến chùa Ðài Lộc. Rồi qua chùa Thạch Phật, chùa Phổ Tế, chùa Cổ Phật, chùa Kinl Cương, chùa Bạch Vân, chùa Kim Ðăng đến chùa Linh Cảnh.
Ðêm hôm ấy đoàn người ngủ trọ ở chùa Linh Cảnh. Sáng sớm hôm sau ngược lên hướng Bắc mà tiến đến chùa Kim Các. Sau chùa Kứn Các rẽ về phía Tây mấy dặm nữa là chùa Thanh Lương.
Chùa Thanh Lương ở trên ngọn Thanh Lương. Ngôi chùa này so với những chùa đã gặp ở dọc đường cũng chẳng thấy gì là hùng vĩ cho lắm.
Vi Tiểu Bảo coi bề ngoài có ý thất vọng, bụng bảo dạ:
- Ðức Hoàng đế xuất gia đầu Phật nhất định phải lựa chọn chùa lớn nhất và đẹp nhất mà tu, sao Thuận Trị Hoàng đế lại tu ở ngôi chùa tầm thường này? E rằng lão Hải con rùa đui mắt nói láo, chứ không phải Thuận Trị Hoàng đế làm hoà thượng ở đây.
Vu Bát tiến qua cửa sơn môn tìm tri khách tăng (nhà sư chuyên việc tiếp khách) nói cho hay Vi đại quan nhân ở thành Bắc Kinh đến xin mở đàn tràng, ăn chay niệm Phật.
Tri khách tăng thấy đoàn người ăn mặc hch sự lại có tám gánh đồ đi theo liền mời khách vào sảnh đường dùng trà và ngồi chờ để đi báo với phương trượng.
Phương trượng chùa này là Trừng Quang lão hoà thượng ra nhà đai sảnh cùng Vi Tiểu Bảo tương kiến rồi hỏi:
- Không hiểu thí chủ muốn mở đàn tràng về việc gì?
Vi Tiểu Bảo ngó thấy Trừng Quang phương trượng người cao lêu nghêu gày như qụe củi, cặp mắt nửa nhắm nửa mở, dường như chẳng tinh anh chút nào, gã lại càng ngấm ngầm thật vọng, đáp :
- Ðệ tử muốn thỉnh cầu đại hoà thượng lập đàn tràng cúng bảy đêm ngày để cầu siêu độ cho vong phụ cùng mấy vị bằng hữu quá cố.
Trừng Quang đại hoà thượng lại hỏi:
- Ở thành Bắc Kinh có nhiều chùa lớn mà ở Ngũ Ðài Sơn cũng lắm chùa chiền. Không hiểu tại sao thí chủ không mở đàn tràng ngay ở Bắc Kinh mà lại lặn lội đường xa lên tận Ngũ Ðài Sơn này?
Vi Tiểu Bảo biết thế nào cũng bị hỏi câu này, nên đã bàn với Vu Bát từ trước. Gã đáp ngay:
- Ðêm rằm tháng trước gia mẫu nằm mơ thấy tiên phụ về báo mộng nói là hồi sinh tiền đã làm nên tội nghiệt thâm trọng, phải đến lập đàn niệm kinh bảy ngày bảy đêm mới tiêu tai giải nạn và tiên phụ mới khỏi bị giam cầm trong địa ngục chịu những hình phạt cực kỳ khổ não !

Vi Tiểu Bảo chẳng biết phụ thân là ai mà cũng không hiểu y đã chết rồi hay còn sống, nên lúc gã nói câu này không nhịn được phải cười thầm.