Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô à7sFEj7ju, l26pbQ4Nkúc trước7sFEj7ju cô7sFEj7ju hwUvlàm thwUvhế hwUvnào mà7sFEj7ju t7sFEj7juhành công26pbQ4Nk ghwUvả ch7sFEj7juo dượnhwUvg, hwUvbà hwUvnội nói, 7sFEj7julúc trhwUvước dượng26pbQ4Nk hwUvlà thầ26pbQ4Nky ghwUviáo 7sFEj7jucủa chwUvô hwUvmà?" Ph26pbQ4Nkương hwUvManh ManhwUvh 26pbQ4Nkôm cán26pbQ4Nkh hwUvtay Phương 7sFEj7juNam qu7sFEj7juấn tr26pbQ4Nkên ngườhwUvi cô,26pbQ4Nk mắt26pbQ4Nk t26pbQ4Nko chớp7sFEj7ju chớp,26pbQ4Nk hế26pbQ4Nkt hwUvsức đánghwUv yêu.

Phương N26pbQ4Nkam 7sFEj7jugõ l26pbQ4Nkên 7sFEj7jucái trán7sFEj7ju của26pbQ4Nk cô: "Th7sFEj7juế nào?7sFEj7ju TiểhwUvu Man7sFEj7juh ManhwUvh nhàhwUv chún7sFEj7jug hwUvta 26pbQ4Nksốt ruột,hwUv m26pbQ4Nkuốn 7sFEj7jugạt k7sFEj7juhối 26pbQ4Nkđầu gỗhwUv Phùn7sFEj7jug gia k7sFEj7juia 26pbQ4Nklừa v26pbQ4Nkề nh26pbQ4Nkà rồi7sFEj7ju s7sFEj7juao?" Man7sFEj7juh M26pbQ4Nkanh ch26pbQ4Nku miệng,hwUv đ26pbQ4Nkứng trướ7sFEj7juc mặ7sFEj7jut Phương 7sFEj7ju Nam xohwUvay 26pbQ4Nkmột vò26pbQ4Nkng: 7sFEj7ju"Cô 7sFEj7juà, cô26pbQ4Nk 26pbQ4Nknói c26pbQ4Nkon chwUvó ph26pbQ4Nkải rất26pbQ4Nk đ26pbQ4Nkẹp hhwUvay khô26pbQ4Nkng, h26pbQ4Nkay lhwUvà còn khiếm7sFEj7ju khuyết7sFEj7ju hương26pbQ4Nk vị26pbQ4Nk phụhwUv nhwUvữ, vìhwUv 7sFEj7jusao 7sFEj7juKi c7sFEj7jua c26pbQ4Nka mộ26pbQ4Nkt chúthwUv p26pbQ4Nkhản ứnghwUv hwUvcũng không có?"

Phương N26pbQ4Nkam 7sFEj7julàm 26pbQ4Nknhư thậthwUv hwUvsự đánh26pbQ4Nk giá chhwUváu gá26pbQ4Nki m7sFEj7juột vònhwUvg, nóhwUvi t7sFEj7juhật, tiểu7sFEj7ju nhhwUva đầhwUvu xihwUvnh hwUvđẹp 26pbQ4Nkcó điểmhwUv khiến26pbQ4Nk ngườihwUv 7sFEj7juhận, tư shwUvắc nghwUvũ q26pbQ4Nkuan hoà26pbQ4Nkn hwUvtoàn thừhwUva k7sFEj7juế nhhwUvà m26pbQ4Nkẹ đẻ7sFEj7ju cô,hwUv bhwUvộ dáng7sFEj7ju hwUvnhỏ 26pbQ4Nknhắn n7sFEj7juày đi26pbQ4Nk đế26pbQ4Nkn chỗ26pbQ4Nk nào c7sFEj7juũng hwUvđều v7sFEj7juô c26pbQ4Nkùng ghwUvây chwUvhú 26pbQ4Nký, nói7sFEj7ju đhwUvến 26pbQ4Nkhương vị26pbQ4Nk phhwUvụ nữ,7sFEj7ju 26pbQ4Nktiểu c7sFEj7juô nhwUvương mười chín26pbQ4Nk tuổi7sFEj7ju, thì26pbQ4Nk đươn26pbQ4Nkg nhiêhwUvn thiếuhwUv hwUvmột ch7sFEj7juút hươ7sFEj7jung vị26pbQ4Nk phụ26pbQ4Nk 7sFEj7junữ rồi26pbQ4Nk, như26pbQ4Nkng cáhwUvi loại thanh7sFEj7ju 7sFEj7juxuân vôhwUv hạn7sFEj7ju này,7sFEj7ju chwUvàng t7sFEj7juoả sánhwUvg loá26pbQ4Nk 7sFEj7jumắt hwUvở trên26pbQ4Nk n7sFEj7jugười cô.

[ BhwUvạn đahwUvng đọc7sFEj7ju truhwUvyện 26pbQ4Nktại alobookhwUvs.vn ]

Từ lúc7sFEj7ju 26pbQ4Nkmới đ7sFEj7jui họ26pbQ4Nkc, 26pbQ4Nkđã 26pbQ4Nktrêu chọc không7sFEj7ju hwUvít n26pbQ4Nkam 26pbQ4Nksinh, 7sFEj7jumà nhhwUva đầu7sFEj7ju khwUvia dán26pbQ4Nkg dấp7sFEj7ju rấthwUv uy26pbQ4Nkển chwUvhuyển 26pbQ4Nknhẹ nh26pbQ4Nkàng, tí26pbQ4Nknh tình 7sFEj7juẩn bên26pbQ4Nk tron26pbQ4Nkg lhwUvại thậ26pbQ4Nkt sự7sFEj7ju là.26pbQ4Nk.. Phư26pbQ4Nkơng 26pbQ4NkNam khônhwUvg khỏi26pbQ4Nk thở26pbQ4Nk hwUvdài. B7sFEj7juà nhwUvội MahwUvnh Manh hwUvnói 7sFEj7jutiểu nh7sFEj7jua đầ26pbQ4Nku giố26pbQ4Nkng cô,26pbQ4Nk 26pbQ4NkPhương N26pbQ4Nkam c26pbQ4Nkảm 26pbQ4Nkthấy, nhwUvha đ7sFEj7juầu ki7sFEj7jua 26pbQ4Nkhoàn tohwUvàn là26pbQ4Nk trò 26pbQ4Nkgiỏi hơ26pbQ4Nkn th26pbQ4Nkầy, khwUvhí 26pbQ4Nkthế 26pbQ4Nkáp đả7sFEj7juo, í7sFEj7jut nhất7sFEj7ju cô26pbQ4Nk khwUvhi đó7sFEj7ju vẫhwUvn l26pbQ4Nkà c7sFEj7juó vhwUvẻ uyểnhwUv chuyển, không26pbQ4Nk 7sFEj7jugiống 26pbQ4Nknha đầu26pbQ4Nk khwUvia cóhwUv th7sFEj7juể đe26pbQ4Nkm ngư26pbQ4Nkời đ26pbQ4Nkả kíchwUvh đến26pbQ4Nk ngập26pbQ4Nk tron26pbQ4Nkg bùn.

Cô hwUvcòn 26pbQ4Nknhớ, lúc26pbQ4Nk tihwUvểu n26pbQ4Nkha hwUvđầu hwUvhọc trung học,7sFEj7ju 7sFEj7julúc đầuhwUv c26pbQ4Nkó na26pbQ4Nkm sin7sFEj7juh thíhwUvch co7sFEj7jun bé,hwUv hwUvtrên đườnghwUv 26pbQ4Nktan học7sFEj7ju nhwUvgăn c7sFEj7juon bé7sFEj7ju 26pbQ4Nklại mà thổhwUv lộ,7sFEj7ju 7sFEj7julúc ấyhwUv 26pbQ4Nkbản thâhwUvn đúng7sFEj7ju lúhwUvc ti26pbQ4Nkện đường7sFEj7ju đ7sFEj7jui hwUvđón nó7sFEj7ju, n7sFEj7juhìn thấy26pbQ4Nk thậ7sFEj7jut rõ ràng.

Lại n7sFEj7juói, 7sFEj7junam sinhwUvh khwUvia 26pbQ4Nkthực rấthwUv xuất 26pbQ4Nksắc, mặhwUvc d26pbQ4Nkù l26pbQ4Nkộ chút26pbQ4Nk 7sFEj7juvẻ ngâ7sFEj7juy 7sFEj7jungô, nhưnhwUvg c26pbQ4Nkũng 7sFEj7jukhông ph26pbQ4Nkải hwUvnam sin26pbQ4Nkh bìnhwUvh thường, chọn26pbQ4Nk 7sFEj7juthời 7sFEj7jugian đó,7sFEj7ju tấthwUv nhihwUvên kh7sFEj7juông ph7sFEj7juải phàm26pbQ4Nk 26pbQ4Nkphu 7sFEj7jutục tử7sFEj7ju, c7sFEj7juhỉ t26pbQ4Nkiếc gặp26pbQ4Nk 7sFEj7jugỡ phải26pbQ4Nk tiểu 7sFEj7junha đầu,hwUv chắc7sFEj7ju đời7sFEj7ju trướhwUvc khônhwUvg đốhwUvt 7sFEj7junhang thơm,26pbQ4Nk nên7sFEj7ju mới26pbQ4Nk lưuhwUv lạihwUv hwUvmột bó7sFEj7jung ma thế7sFEj7ju này.

Tiểu Man7sFEj7juh M7sFEj7juanh hwUvđùa nghịchhwUv đầu7sFEj7ju quai 26pbQ4Nk ba hwUvlô ở26pbQ4Nk trên7sFEj7ju v7sFEj7juai, đánh7sFEj7ju gi7sFEj7juá đ7sFEj7juối phhwUvương một26pbQ4Nk hwUvvòng từ7sFEj7ju thwUvrên x26pbQ4Nkuống dướihwUv, đầu26pbQ4Nk ngón26pbQ4Nk 7sFEj7juút xinh đhwUvẹp vhwUvươn r26pbQ4Nka, 26pbQ4Nknói thẳng:7sFEj7ju "Bạ26pbQ4Nkn 7sFEj7jumuốn 26pbQ4Nktheo đuhwUvổi tôi?"

Phương NahwUvm ngồ26pbQ4Nki ở26pbQ4Nk tron7sFEj7jug hwUvxe, cũn7sFEj7jug có thwUvhể thwUvhấy khuhwUvôn hwUvmặt nahwUvm 7sFEj7jusinh tuấn26pbQ4Nk hwUvtú k7sFEj7juia đỏ26pbQ4Nk b26pbQ4Nkừng, 26pbQ4Nknhưng v26pbQ4Nkẫn cố7sFEj7ju 26pbQ4Nklấy hết7sFEj7ju d26pbQ4Nkũng khí hwUv gật 7sFEj7jugật đầuhwUv, 7sFEj7juánh mắ26pbQ4Nkt thẳng7sFEj7ju 26pbQ4Nktắp hwUvdừng 26pbQ4Nkở trên7sFEj7ju m26pbQ4Nkặt TiểhwUvu Man7sFEj7juh MhwUvanh, á7sFEj7junh hwUvmắt nón26pbQ4Nkg bỏng hwUvchân thành7sFEj7ju n7sFEj7juhư th26pbQ4Nkế, mà7sFEj7ju M26pbQ4Nkanh M7sFEj7juanh l26pbQ4Nkại 7sFEj7juôm cáhwUvnh t26pbQ4Nkay lạhwUvnh 7sFEj7julạnh n26pbQ4Nkói: "Dựa7sFEj7ju vào 7sFEj7jucái gì..."

Phương N26pbQ4Nkam bhwUvi a7sFEj7jui tha7sFEj7juy na26pbQ4Nkm s26pbQ4Nkinh kia hồihwUv l26pbQ4Nkâu, gặhwUvp gỡ26pbQ4Nk tiểu26pbQ4Nk m26pbQ4Nka nữ26pbQ4Nk 26pbQ4Nknhà cô,26pbQ4Nk x26pbQ4Nkem n7sFEj7juhư hwUvcậu thwUva hwUvxui hwUvxẻo. Tiểu26pbQ4Nk Ma26pbQ4Nknh 26pbQ4NkManh bhwUvề ngoài 26pbQ4Nkgiống hwUvmẹ, hwUvnội 26pbQ4Nktâm lại26pbQ4Nk c7sFEj7juùng mhwUvình 7sFEj7jucó đượchwUv hwUvý ch7sFEj7juí mạnhhwUv mẽ26pbQ4Nk 7sFEj7jucủa a26pbQ4Nknh tr7sFEj7juai, gi7sFEj7juống nhau n26pbQ4Nkhư đú7sFEj7juc, t26pbQ4Nkừ nhỏhwUv đã26pbQ4Nk biếhwUvt mì26pbQ4Nknh muốnhwUv 7sFEj7jucái ghwUvì, hwUvlàm 26pbQ4Nknhư th7sFEj7juế nhwUvào, người7sFEj7ju kh26pbQ4Nkác nói cáihwUv gì,7sFEj7ju khwUvhuyên hwUvcái gì,hwUv cũng7sFEj7ju không7sFEj7ju nhwUvghe, 7sFEj7juchỉ nhận7sFEj7ju thhwUvức đúnhwUvg hwUvmột co26pbQ4Nkn đườn26pbQ4Nkg 7sFEj7jucó th26pbQ4Nkể đi đến.

Dĩ nhiên7sFEj7ju, tínhhwUv chwUvách đó26pbQ4Nk hwUvnó thực7sFEj7ju giống chwUvha nó,7sFEj7ju Ti26pbQ4Nkểu hwUvManh 26pbQ4NkManh cũnghwUv r7sFEj7juất g7sFEj7juiống cô7sFEj7ju của7sFEj7ju mìnhhwUv, tó26pbQ4Nkm lại,7sFEj7ju hwUvlà 26pbQ4Nkmột thwUvhể t26pbQ4Nkổng hợp, 7sFEj7jurất sớm26pbQ4Nk, Phư7sFEj7juơng N7sFEj7juam đãhwUv biết,hwUv nhwUvam 7sFEj7junhân thuhwUvần p26pbQ4Nkhục hwUvđược tiể7sFEj7juu m7sFEj7jua n26pbQ4Nkữ n7sFEj7juhà cô, 7sFEj7ju trên thếhwUv giới7sFEj7ju nà7sFEj7juy căn26pbQ4Nk bhwUvản khônghwUv có26pbQ4Nk, 26pbQ4Nktrừ ph26pbQ4Nki 26pbQ4Nkcô hwUvnhỏ thwUvự nghwUvuyện hwUvbị th7sFEj7juuần p7sFEj7juhục, tựa 26pbQ4Nknhư thằng26pbQ4Nk n7sFEj7juhóc c7sFEj7juủa P26pbQ4Nkhùng gia.

Trong nhwUvhà, 7sFEj7juông bà26pbQ4Nk nội26pbQ4Nk hwUvcủa Man7sFEj7juh Manh đều26pbQ4Nk b26pbQ4Nkuồn bực,hwUv tiể26pbQ4Nku 26pbQ4Nkma hwUvnữ t7sFEj7juính t7sFEj7juình h7sFEj7juoạt bá7sFEj7jut n7sFEj7juhư vậy7sFEj7ju tạihwUv shwUvao lại7sFEj7ju t7sFEj7juhích đầu7sFEj7ju gỗ ngốhwUvc ng26pbQ4Nkhếch 26pbQ4Nknhà h26pbQ4Nkọ 7sFEj7juPhùng, nói7sFEj7ju hwUvđầu 7sFEj7jugỗ ng7sFEj7juốc n7sFEj7jughếch mộthwUv 7sFEj7juchút cũnhwUvg khwUvhông s26pbQ4Nkai, từ nhwUvhỏ đếnhwUv hwUvlớn, 7sFEj7jubị 26pbQ4NkManh ManhwUvh quấ26pbQ4Nkn lấy7sFEj7ju nhiề7sFEj7juu hwUvnăm như26pbQ4Nk vậy,hwUv tiể7sFEj7juu tửhwUv 26pbQ4Nkkia cũnghwUv không hiểuhwUv đượhwUvc, khô7sFEj7jung phhwUvải đầu7sFEj7ju gỗ26pbQ4Nk ng7sFEj7juốc nghế26pbQ4Nkch là7sFEj7ju cái7sFEj7ju gì7sFEj7ju, khô26pbQ4Nkng chỉ26pbQ4Nk 26pbQ4Nklà đhwUvầu gỗ26pbQ4Nk ngốc nghế26pbQ4Nkch, 26pbQ4Nkmà l7sFEj7juà đầu26pbQ4Nk gỗ7sFEj7ju n26pbQ4Nkgốc nghếchhwUv nhwUvgàn năm.

Năm đó26pbQ4Nk, 26pbQ4Nkcha củahwUv cậ7sFEj7juu 7sFEj7juta 26pbQ4Nk- Hiể26pbQ4Nku Pho26pbQ4Nkng so vớ7sFEj7jui ti26pbQ4Nkểu 26pbQ4Nktử nhwUvày thôn7sFEj7jug m7sFEj7juinh hơ7sFEj7jun nhhwUviều. Phương7sFEj7ju 7sFEj7juNam đ7sFEj7juem Man7sFEj7juh 7sFEj7juManh túhwUvm đến26pbQ4Nk bên người26pbQ4Nk mìn26pbQ4Nkh, nh7sFEj7juìn chwUvô nó26pbQ4Nki: "ChwUvon cần26pbQ4Nk c26pbQ4Nkái 26pbQ4Nkhương vị26pbQ4Nk phụ26pbQ4Nk nữ7sFEj7ju đểhwUv làm26pbQ4Nk gìhwUv, 7sFEj7jutiểu nha đầu7sFEj7ju mới7sFEj7ju l7sFEj7juớn nhwUvày, vịhwUv nữ7sFEj7ju nhân26pbQ4Nk cóhwUv t7sFEj7juhể hwUvtheo thờhwUvi ghwUvian chồng7sFEj7ju chất7sFEj7ju 26pbQ4Nkđi 26pbQ4Nkra, màhwUv thanh 26pbQ4Nk xuân thwUvhì không26pbQ4Nk qu7sFEj7juay lại7sFEj7ju, ch7sFEj7juo n26pbQ4Nkên càng7sFEj7ju 7sFEj7juđáng gi7sFEj7juá, c7sFEj7juàng phải7sFEj7ju hwUvquý trọng."

Phương M26pbQ4Nkanh 26pbQ4NkManh 7sFEj7juchu miện7sFEj7jug: "Nhưng c26pbQ4Nkon thấ26pbQ4Nky mẹ26pbQ4Nk nh7sFEj7juư vậy26pbQ4Nk, c7sFEj7juô xe7sFEj7jum ánh26pbQ4Nk 26pbQ4Nkmắt củahwUv chwUvha mỗi26pbQ4Nk lầnhwUv n26pbQ4Nkhìn m7sFEj7juẹ đềuhwUv ôn nh26pbQ4Nku, giống7sFEj7ju 7sFEj7junhư nânghwUv trê7sFEj7jun 7sFEj7jutay sợhwUv rớt,hwUv 7sFEj7jucon cũnghwUv mhwUvuốn khiến26pbQ4Nk c26pbQ4Nkho hwUvKi c7sFEj7jua c7sFEj7jua nhì7sFEj7jun con nhhwUvư vậy."

Phương hwUvNam bấhwUvt hwUvgiác m26pbQ4Nkỉm cười: "ChwUvho hwUvnên c26pbQ4Nkon ở7sFEj7ju trước7sFEj7ju mặt26pbQ4Nk tiểuhwUv t7sFEj7juử Ph26pbQ4Nkùng gia26pbQ4Nk, ngụhwUvy tranhwUvg thà7sFEj7junh bộhwUv dhwUváng ôn nhhwUvu hiền26pbQ4Nk lành26pbQ4Nk, 7sFEj7julà cảmhwUv thấy7sFEj7ju hwUvthằng n7sFEj7juhóc hwUvđó th26pbQ4Nkích co26pbQ4Nkn gáihwUv như7sFEj7ju vậy?"

Manh M7sFEj7juanh g7sFEj7juật đ26pbQ4Nkầu, khu26pbQ4Nkôn 26pbQ4Nkmặt nhỏ26pbQ4Nk nhắn xi26pbQ4Nknh đẹp7sFEj7ju xẹ26pbQ4Nkt hwUvqua m7sFEj7juột thwUvia ảm7sFEj7ju đạm:7sFEj7ju "7sFEj7juCô hwUvđã 7sFEj7juthấy r26pbQ4Nkồi đóhwUv, ThhwUviệu 7sFEj7juTình cũng làhwUv dạnhwUvg ngư26pbQ4Nkời giốnghwUv 26pbQ4Nkmẹ, hwUvlúc trướchwUv hwUvKi 7sFEj7juca 7sFEj7juca r7sFEj7juất 7sFEj7juthích c7sFEj7juô ta."

Phương NhwUvam th7sFEj7juương ti26pbQ4Nkếc s26pbQ4Nkờ hwUvsờ đỉhwUvnh đầu cô26pbQ4Nk: hwUv"Manh Manh26pbQ4Nk, tìn26pbQ4Nkh yêu26pbQ4Nk có26pbQ4Nk đôi26pbQ4Nk khwUvhi cần26pbQ4Nk tr26pbQ4Nkanh hwUvthủ, nhưn7sFEj7jug 26pbQ4Nkkhông thể mi26pbQ4Nkễn hwUvcưỡng, nếu7sFEj7ju cậuhwUv hwUvta hwUvvô hwUvluận hwUvthế nàohwUv cũng7sFEj7ju khôn7sFEj7jug phả26pbQ4Nki l7sFEj7juà 7sFEj7jucủa 26pbQ4Nkcon, c7sFEj7juon 7sFEj7juphải học 26pbQ4Nk cách 7sFEj7jubuông tay."

[ Bạn7sFEj7ju đhwUvang đọ7sFEj7juc truyện7sFEj7ju thwUvại alobo26pbQ4Nkoks.vn ]

Phương 26pbQ4NkNam có7sFEj7ju đô7sFEj7jui 7sFEj7jukhi cảm26pbQ4Nk thấy7sFEj7ju, cuộc sốnghwUv ước26pbQ4Nk chừng26pbQ4Nk đềuhwUv rấhwUvt cônhwUvg bằ7sFEj7jung, ônhwUvg t26pbQ4Nkrời ba26pbQ4Nkn hwUvcho ManhwUvh M26pbQ4Nkanh v26pbQ4Nkẻ x26pbQ4Nkinh đẹp26pbQ4Nk cùng tài7sFEj7ju vă7sFEj7jun chươ26pbQ4Nkng, chwUvó l26pbQ4Nkẽ sẽhwUv khôn7sFEj7jug c26pbQ4Nkho c7sFEj7juon hwUvbé m26pbQ4Nkột đoạn7sFEj7ju t26pbQ4Nkình yê7sFEj7juu 26pbQ4Nkthuận buồmhwUv xuôi gió.

Manh Ma7sFEj7junh lạ26pbQ4Nki như26pbQ4Nk 26pbQ4Nkđinh đhwUvóng cột26pbQ4Nk nói26pbQ4Nk: "Ki hwUvca c7sFEj7jua làhwUv củ26pbQ4Nka chwUvon, hwUvcon ch7sFEj7juắc 26pbQ4Nkchắn th7sFEj7juế." KỳhwUv thật7sFEj7ju PhươnghwUv N26pbQ4Nkam cũng b7sFEj7juuồn bhwUvực hiể26pbQ4Nku được,26pbQ4Nk mấy7sFEj7ju năm26pbQ4Nk nay26pbQ4Nk, Man26pbQ4Nkh 7sFEj7juManh cù26pbQ4Nkng thằnhwUvg nhóc7sFEj7ju Phùng7sFEj7ju gihwUva t7sFEj7juhủy hwUvchung ở 26pbQ4Nkcùng một7sFEj7ju nơhwUvi, nói26pbQ4Nk thhwUvật, t26pbQ4Nkuy 26pbQ4Nknói c26pbQ4Nkhức vịhwUv c26pbQ4Nkha Phùn7sFEj7jug KhwUvi 7sFEj7juhiện n7sFEj7juay k7sFEj7juhông thấp26pbQ4Nk, nhưng dù26pbQ4Nk sa7sFEj7juo cũng7sFEj7ju khôn26pbQ4Nkg c26pbQ4Nkó n7sFEj7juền tảhwUvng gì26pbQ4Nk, xé26pbQ4Nkt dò7sFEj7jung dõi26pbQ4Nk, hwUvcùng Phươn7sFEj7jug hwUvgia tu7sFEj7juyệt đ26pbQ4Nkối không môhwUvn đănghwUv hộ7sFEj7ju đối.

Hơn nữahwUv Man7sFEj7juh M26pbQ4Nkanh 26pbQ4Nkcòn xu7sFEj7juất shwUvắc như vậy,hwUv là26pbQ4Nk một7sFEj7ju khốhwUvi bảhwUvo v7sFEj7juật t26pbQ4Nkrong lò26pbQ4Nkng ông26pbQ4Nk bàhwUv 7sFEj7juPhương 7sFEj7jugia, từ26pbQ4Nk nh26pbQ4Nkỏ đếnhwUv lớn7sFEj7ju vớihwUv tiểu 7sFEj7junha đầ26pbQ4Nku khwUvhông 7sFEj7jucó n7sFEj7juửa điểmhwUv khô7sFEj7jung 7sFEj7juvừa 26pbQ4Nký, đối7sFEj7ju vớihwUv c26pbQ4Nkon bé26pbQ4Nk cùnghwUv an7sFEj7juh tr26pbQ4Nkai lại26pbQ4Nk nghiêm 26pbQ4Nkkhắc dạyhwUv dỗ,7sFEj7ju đ7sFEj7juến hwUvkhi 7sFEj7juManh 7sFEj7juManh lớ26pbQ4Nkn lên26pbQ4Nk, một26pbQ4Nk chwUvhút c26pbQ4Nkũng khôn26pbQ4Nkg giảm,7sFEj7ju chwUvũng mhwUvay tiểu nha7sFEj7ju đầu7sFEj7ju khônghwUv 26pbQ4Nkchịu thu26pbQ4Nka kéhwUvm, chwUvó 7sFEj7juchủ 26pbQ4Nký củ7sFEj7jua mìnhhwUv, rất7sFEj7ju có7sFEj7ju nguyên26pbQ4Nk tắc.

Theo 7sFEj7juý hwUvông hwUvbà PhươhwUvng gihwUva, quét7sFEj7ju mắt đảo7sFEj7ju q7sFEj7juua, to7sFEj7juàn thế7sFEj7ju giớ7sFEj7jui 7sFEj7jucũng khwUvhông thấy26pbQ4Nk hwUvcó một7sFEj7ju tihwUvểu t7sFEj7juử nà26pbQ4Nko 7sFEj7jucó thể26pbQ4Nk xứnghwUv với7sFEj7ju ch26pbQ4Nkáu gái 26pbQ4Nkbảo bốihwUv nàhwUvy, hwUvcàng đừng26pbQ4Nk hwUvnói đếnhwUv ti7sFEj7juểu tửhwUv Phùn26pbQ4Nkg giahwUv, chẳn7sFEj7jug 7sFEj7juqua chwUvhuyện tiểu7sFEj7ju nha đầuhwUv quy7sFEj7juết định,hwUv ThwUvhiên VươnghwUv lãohwUv tửhwUv cũn26pbQ4Nkg k26pbQ4Nkhông sửa26pbQ4Nk đượ7sFEj7juc, điểm26pbQ4Nk 26pbQ4Nkấy khô7sFEj7jung khác7sFEj7ju gì chhwUva c26pbQ4Nkon 26pbQ4Nkbé 7sFEj7ju- Phương26pbQ4Nk ChhwUvấn Đông.

Ông 26pbQ4Nkbà PhươnghwUv 26pbQ4Nkgia khônghwUv p26pbQ4Nkhản đối, n26pbQ4Nkhưng c7sFEj7juũng chwUvhưa 26pbQ4Nktán thhwUvành, hwUvlại 26pbQ4Nknói năm26pbQ4Nk trước,hwUv t26pbQ4Nkheo ý7sFEj7ju M7sFEj7juanh 7sFEj7juManh đem26pbQ4Nk PhwUvhùng hwUvKi đưhwUva vào qu7sFEj7juân k7sFEj7juhu BhwUv, hwUvđây cũn26pbQ4Nkg 7sFEj7jucoi nh26pbQ4Nkư nhwUvgầm đồ26pbQ4Nkng 7sFEj7juý đi7sFEj7ju! Ch7sFEj7juo nê26pbQ4Nkn mhwUvới nói7sFEj7ju nguy26pbQ4Nkên 26pbQ4Nktắc của ÔnhwUvg hwUvbà Phương7sFEj7ju 26pbQ4Nkgia, 7sFEj7juở t7sFEj7jurên ngườ7sFEj7jui nhwUvha 26pbQ4Nkđầu hwUvkia chwUvho hwUvtới bâhwUvy g26pbQ4Nkiờ đ7sFEj7juều kh26pbQ4Nkông c7sFEj7juó giá trị.

Đối với7sFEj7ju 26pbQ4Nkđoạn tì26pbQ4Nknh cảmhwUv lư26pbQ4Nku luhwUvyến ngoài 26pbQ4Nký muốn26pbQ4Nk c7sFEj7juủa 26pbQ4NkPhùng hwUvKi 7sFEj7juba 7sFEj7junăm trước7sFEj7ju đây7sFEj7ju, 7sFEj7juPhương gi26pbQ4Nka rấ26pbQ4Nkt r26pbQ4Nkõ ràng,hwUv d26pbQ4Nkù sao người7sFEj7ju MhwUvanh Ma7sFEj7junh mhwUvuốn gả7sFEj7ju ở26pbQ4Nk tronhwUvg quânhwUv độ7sFEj7jui, m7sFEj7juọi 26pbQ4Nkngười tr7sFEj7juong quhwUvân kh7sFEj7juu làm26pbQ4Nk shwUvao có thhwUvể nhì26pbQ4Nkn nhhwUvư 7sFEj7jukhông thhwUvấy, tu7sFEj7juy rằ7sFEj7jung chwUvuối 7sFEj7jucùng 26pbQ4Nkđã giải7sFEj7ju quyết,26pbQ4Nk như7sFEj7jung chuy7sFEj7juện này, PhươnghwUv 7sFEj7juNam cảmhwUv thấy,7sFEj7ju sẽhwUv là7sFEj7ju mộ7sFEj7jut khốihwUv chwUvhướng ngạ26pbQ4Nki tr7sFEj7juên đườn7sFEj7jug 26pbQ4NkManh MahwUvnh tru26pbQ4Nky đhwUvuổi tình 26pbQ4Nkyêu, hwUvdù hwUvsao c26pbQ4Nkũng khôn26pbQ4Nkg qu26pbQ4Nkang mi26pbQ4Nknh hwUvlỗi lạc.

Tính 7sFEj7jutình 7sFEj7juPhùng 7sFEj7juKi 7sFEj7julại khôn7sFEj7jug hwUvhề có chu26pbQ4Nkyển bi7sFEj7juến, c7sFEj7juho nêhwUvn, hihwUvện tại26pbQ4Nk Phương26pbQ4Nk 7sFEj7juNam c26pbQ4Nkho l7sFEj7juà tiểu7sFEj7ju 26pbQ4Nknha 26pbQ4Nkđầu nhwUvên có7sFEj7ju dự26pbQ4Nk phòng, mhwUviễn ch26pbQ4Nko đế7sFEj7jun lúchwUv đ7sFEj7juó lại26pbQ4Nk ngã26pbQ4Nk đau26pbQ4Nk k26pbQ4Nkhông đứng26pbQ4Nk dậy26pbQ4Nk nổi.

Phương hwUvNam qu7sFEj7juyết định26pbQ4Nk 7sFEj7jukhông cùnghwUv tiểu 26pbQ4Nknha đầuhwUv thảo7sFEj7ju luậ26pbQ4Nkn v7sFEj7juiệc n26pbQ4Nkày nữ26pbQ4Nka, dhwUvù 26pbQ4Nksao ManhwUvh M26pbQ4Nkanh mới7sFEj7ju mười7sFEj7ju chín7sFEj7ju, còn26pbQ4Nk chưa26pbQ4Nk tốt ng26pbQ4Nkhiệp đại26pbQ4Nk học,7sFEj7ju vhwUviệc 7sFEj7juyêu đương7sFEj7ju kế7sFEj7jut hhwUvôn cò26pbQ4Nkn rấthwUv s7sFEj7juớm, nóhwUvi 26pbQ4Nktránh sahwUvng đhwUvề hwUvtài khác: "Ngh26pbQ4Nke HiểuhwUv Ph26pbQ4Nkong nó7sFEj7jui, c7sFEj7juon 26pbQ4Nktham gi7sFEj7jua 7sFEj7juCâu lạchwUv bhwUvộ l26pbQ4Nkeo núi7sFEj7ju, t26pbQ4Nkhế nhwUvào? 7sFEj7juCó cần c26pbQ4Nkô t26pbQ4Nkài trợ26pbQ4Nk m26pbQ4Nkột chú26pbQ4Nkt tàihwUv chwUvhính 7sFEj7juhay không?"

Mắt hwUvManh hwUvManh sán7sFEj7jug lê7sFEj7jun 26pbQ4Nkvội vàn7sFEj7jug gật đầu:hwUv "Dạ!26pbQ4Nk Cần,26pbQ4Nk cầ7sFEj7jun, hwUvcô làhwUv tốt7sFEj7ju nhất26pbQ4Nk!" PhhwUvương N7sFEj7juam vỗhwUv v26pbQ4Nkỗ khhwUvuôn mặt7sFEj7ju n7sFEj7juhỏ nhắn đỏhwUv 7sFEj7jubừng hwUvcủa co7sFEj7jun bhwUvé: "26pbQ4NkNhóc nịnh26pbQ4Nk hót,7sFEj7ju t26pbQ4Nkrách hwUvsao bàhwUv nộ26pbQ4Nki hwUvnói hwUvcon 26pbQ4Nklà tiểu26pbQ4Nk tham tiền,7sFEj7ju tiề26pbQ4Nkn mừ26pbQ4Nkng tuhwUvổi hwUvhàng hwUvnăm củahwUv c26pbQ4Nkon, h7sFEj7juọc bổng,26pbQ4Nk đ7sFEj7jui 7sFEj7juđâu h26pbQ4Nkết rồi7sFEj7ju, cũnhwUvg không thấ26pbQ4Nky c26pbQ4Nkon hwUvmua chwUvái gì."

Manh Man7sFEj7juh chwUvhu miệ26pbQ4Nkng: "ĐâyhwUv l26pbQ4Nkà đồ c7sFEj7juưới hwUvcủa người26pbQ4Nk t26pbQ4Nka, khhwUvông thểhwUv động26pbQ4Nk vào,26pbQ4Nk chu26pbQ4Nkẩn hwUvbị hwUvcho tư7sFEj7juơng lahwUvi sống7sFEj7ju cùn26pbQ4Nkg K26pbQ4Nki ca hwUvca." Phương7sFEj7ju 26pbQ4NkNam bậ7sFEj7jut 26pbQ4Nkcười: hwUv"Nghĩ đến26pbQ4Nk lâu26pbQ4Nk dhwUvài thật7sFEj7ju nhỉ,26pbQ4Nk 7sFEj7jucon hwUvsợ còn thiếuhwUv n7sFEj7juhiều tiềnhwUv s7sFEj7juao, 7sFEj7juyên tâmhwUv, đồhwUv cướihwUv tươ7sFEj7jung 7sFEj7julai c7sFEj7juô 7sFEj7jura 26pbQ4Nkcho co26pbQ4Nkn, muốnhwUv bahwUvo nhiêu26pbQ4Nk có b26pbQ4Nkấy nhiêu."hwUv Man26pbQ4Nkh 7sFEj7juManh lắc26pbQ4Nk đầuhwUv: 26pbQ4Nk"Cô thư26pbQ4Nkơng cohwUvn, co26pbQ4Nkn bihwUvết, NhwUvhưng con muốhwUvn tựhwUv mìn26pbQ4Nkh để26pbQ4Nk dàhwUvnh tiền,7sFEj7ju dùng26pbQ4Nk hwUvnăng 7sFEj7julực của26pbQ4Nk mì26pbQ4Nknh kihwUvếm 26pbQ4Nktiền, K26pbQ4Nki c26pbQ4Nka 7sFEj7juca chwUvũng nhhwUvư thế, 26pbQ4Nkanh ấy7sFEj7ju chhwUvo tớihwUv bâyhwUv giờhwUv c7sFEj7juũng khwUvhông lấ7sFEj7juy của7sFEj7ju chwUvô chú7sFEj7ju một26pbQ4Nk đồng26pbQ4Nk nào,26pbQ4Nk hwUvnếu hwUvcon gả hwUv cho an26pbQ4Nkh ấy,7sFEj7ju 7sFEj7juphải t26pbQ4Nkôn trọnghwUv 26pbQ4Nkanh ấy."

Phương hwUvNam thởhwUv dà7sFEj7jui: "T26pbQ4Nkiểu nha đ26pbQ4Nkầu, c7sFEj7juon h7sFEj7juành độ7sFEj7jung điêhwUvn r26pbQ4Nkồ 26pbQ4Nka! Đến26pbQ4Nk đâ26pbQ4Nky, n26pbQ4Nkói ch7sFEj7juo 26pbQ4Nkcô 26pbQ4Nknghe, 7sFEj7juCâu lạ7sFEj7juc bộhwUv le7sFEj7juo n26pbQ4Nkúi các conhwUv c7sFEj7juó hoạhwUvt động7sFEj7ju gì..."

Phương Man7sFEj7juh Man7sFEj7juh không26pbQ4Nk nghwUvhĩ mình hhwUvành hwUvđộng điên26pbQ4Nk r7sFEj7juồ, vì26pbQ4Nk 7sFEj7jucô thíchwUvh Phù7sFEj7jung K26pbQ4Nki, 26pbQ4Nkkhông hwUvcó đạo26pbQ4Nk l7sFEj7juý, kh26pbQ4Nkông cóhwUv 7sFEj7junguyên nhân, c26pbQ4Nkô hwUvchỉ biế7sFEj7jut, 26pbQ4Nkcô muốn7sFEj7ju gả7sFEj7ju 26pbQ4Nkcho 7sFEj7juanh, cù26pbQ4Nkng an7sFEj7juh cả7sFEj7ju đờ7sFEj7jui hwUvbên nhhwUvau, côhwUv 7sFEj7jukhông biết26pbQ4Nk đ26pbQ4Nkây là cố7sFEj7ju chấ7sFEj7jup, ha26pbQ4Nky hwUvlà tì26pbQ4Nknh yhwUvêu c26pbQ4Nkủa cô.

"Phương M26pbQ4Nkanh ManhwUvh!" Manh hwUvManh từ26pbQ4Nk tr7sFEj7juong lớphwUv hwUvhọc đi7sFEj7ju hwUvra, liền7sFEj7ju th7sFEj7juấy ở7sFEj7ju đố26pbQ4Nki diệhwUvn hwUvmột na7sFEj7jum 7sFEj7jusinh lhwUvớp thwUvrên đhwUvứng dưới á26pbQ4Nknh mặ7sFEj7jut trời,7sFEj7ju hwUvmặc hwUvdù bê7sFEj7jun ngư7sFEj7juời ManhwUvh Ma7sFEj7junh chhwUvưa từ7sFEj7jung thwUvhiếu qu7sFEj7jua n26pbQ4Nkam s7sFEj7juinh điển trai,hwUv nhưn7sFEj7jug S7sFEj7juài Tử7sFEj7ju Hi26pbQ4Nkên v26pbQ4Nkẫn làhwUvm Ma7sFEj7junh Ma26pbQ4Nknh 26pbQ4Nkkinh 7sFEj7judiễm mộ7sFEj7jut t26pbQ4Nkrận nhưhwUv cũ.

Sài T26pbQ4Nkử Hi26pbQ4Nkên 26pbQ4Nklà đàn7sFEj7ju an7sFEj7juh năm26pbQ4Nk ba26pbQ4Nk, cũng 26pbQ4Nk liên tục26pbQ4Nk là7sFEj7ju t26pbQ4Nkrợ giản7sFEj7jug b26pbQ4Nka năm26pbQ4Nk, d7sFEj7juanh tiếnghwUv như7sFEj7ju hwUvcồn, vhwUvô c26pbQ4Nkùng t26pbQ4Nkài giỏ26pbQ4Nki, ngườhwUvi ngưỡng m26pbQ4Nkộ vô26pbQ4Nk số,26pbQ4Nk nh26pbQ4Nkân vật26pbQ4Nk t7sFEj7juinh hwUvanh của26pbQ4Nk trườhwUvng Luậ7sFEj7jut, cũn26pbQ4Nkg lhwUvà nhwUvhóm hwUvtrưởng của26pbQ4Nk Câu lạc26pbQ4Nk bhwUvộ l26pbQ4Nkeo núi.

Lúc 26pbQ4Nktrước MhwUvanh hwUvManh 7sFEj7julựa ch26pbQ4Nkọn CâhwUvu lạc bộ26pbQ4Nk l7sFEj7jueo hwUvnúi, ho7sFEj7juàn toà7sFEj7jun l7sFEj7juà vì26pbQ4Nk thích26pbQ4Nk 7sFEj7juvận độ26pbQ4Nkng lhwUveo núihwUv, MhwUvanh hwUvManh thíchhwUv cáihwUv loại cảm7sFEj7ju gi26pbQ4Nkác c26pbQ4Nkhinh phụ26pbQ4Nkc nú26pbQ4Nki ca7sFEj7juo n7sFEj7juày, có26pbQ4Nk 26pbQ4Nkmột l7sFEj7juoại 26pbQ4Nkthỏa 7sFEj7jumãn cực7sFEj7ju hạnhwUv, t7sFEj7juựa nh26pbQ4Nkư ch26pbQ4Nka cô 26pbQ4Nk nói, hwUvđứng hwUvở đỉnhhwUv n26pbQ4Nkúi n26pbQ4Nkhìn xuố7sFEj7jung, thihwUvên quânhwUv vạn26pbQ4Nk mhwUvã đềuhwUv ởhwUv d26pbQ4Nkưới chân.

Cha hwUvcô 7sFEj7julà quân7sFEj7ju n26pbQ4Nkhân, 26pbQ4Nkxứng với7sFEj7ju danh 26pbQ4Nk phận quâhwUvn nh7sFEj7juân, ma26pbQ4Nkng 7sFEj7juquân h7sFEj7juàm thwUvướng quhwUvân, mẹ7sFEj7ju từnghwUv nó26pbQ4Nki 7sFEj7juqua nh7sFEj7juiều lần7sFEj7ju, nếu7sFEj7ju hiện tại26pbQ4Nk lhwUvà hwUvthời hwUvkì c26pbQ4Nkhiến trhwUvanh, ch7sFEj7jua c26pbQ4Nkô k7sFEj7juhẳng định26pbQ4Nk 7sFEj7jusẽ 7sFEj7jura chiến7sFEj7ju trường7sFEj7ju chém7sFEj7ju giết,hwUv nam 26pbQ4Nknhi làhwUv phwUvhải r7sFEj7jua 26pbQ4Nkroi ghwUviục ngựahwUv, hwUvđánh đhwUvông dẹp7sFEj7ju bhwUvắc, đây26pbQ4Nk l7sFEj7juà kiể26pbQ4Nku 7sFEj7jungười hwUvcủa chhwUva cô, chwUvũng l7sFEj7juà củhwUva hwUvKi c26pbQ4Nka ca.

Cha chwUvô manhwUvg dònhwUvg mhwUváu quâ26pbQ4Nkn 26pbQ4Nknhân, trong thâ7sFEj7jun thwUvhể cô7sFEj7ju cũnhwUvg 26pbQ4Nkcó, nhưnhwUvg m26pbQ4Nkà shwUvo sánh7sFEj7ju 7sFEj7juvới hwUvKi hwUvca cahwUv, lại7sFEj7ju hwUvbé nhhwUvỏ khôhwUvng đáng kể7sFEj7ju, n26pbQ4Nkghĩ m7sFEj7juông luhwUvng, M26pbQ4Nkanh 26pbQ4NkManh 26pbQ4Nkphục hồ26pbQ4Nki tihwUvnh hwUvthần lại,hwUv có7sFEj7ju hwUvchút khô7sFEj7jung ki26pbQ4Nkên nhẫn 26pbQ4Nk nhìn q7sFEj7juua ShwUvài 26pbQ4NkTử Hiên.

Lúc trước7sFEj7ju hwUvthật khô26pbQ4Nkng biếthwUv nhóm 7sFEj7ju trưởng Câ7sFEj7juu lạ7sFEj7juc 26pbQ4Nkbộ 26pbQ4Nkleo 7sFEj7junúi chính7sFEj7ju là26pbQ4Nk vị7sFEj7ju trợ26pbQ4Nk gi26pbQ4Nkảng d26pbQ4Nkanh tiế7sFEj7jung nhưhwUv cồnhwUv này,hwUv nếuhwUv biết, hwUvcô 7sFEj7jusẽ trốn26pbQ4Nk xhwUva tám7sFEj7ju thướhwUvc, tron7sFEj7jug hwUvmắt c7sFEj7juô hiệnhwUv lê26pbQ4Nkn v7sFEj7juẻ khwUvhông k26pbQ4Nkiên nhẫn,7sFEj7ju Sài26pbQ4Nk Tử 26pbQ4Nk Hiên cũn26pbQ4Nkg kh7sFEj7juông 26pbQ4Nkxem nhẹ.

Có hwUvđôi khhwUvi 26pbQ4NkSài TửhwUv Hi7sFEj7juên thự26pbQ4Nkc cảm thấy,26pbQ4Nk Phươn26pbQ4Nkg 26pbQ4NkManh MhwUvanh là26pbQ4Nk 26pbQ4Nkông trhwUvời chwUvố 7sFEj7juý phái7sFEj7ju xhwUvuống t26pbQ4Nkrừng hwUvphạt anh7sFEj7ju, trừ7sFEj7jung phạt an26pbQ4Nkh mấ7sFEj7juy n7sFEj7juăm n7sFEj7juay mắ7sFEj7jut cahwUvo h26pbQ4Nkơn đầu,hwUv lần26pbQ4Nk đhwUvầu ti7sFEj7juên nhìn7sFEj7ju thấhwUvy Ma7sFEj7junh Ma26pbQ4Nknh, 7sFEj7juanh liề7sFEj7jun chấn động,7sFEj7ju 7sFEj7juáo hwUvthun quầnhwUv j7sFEj7juean đ26pbQ4Nkơn 26pbQ4Nkgiản t7sFEj7jurên n7sFEj7jugười cô26pbQ4Nk, c26pbQ4Nkũng hwUvcó thể7sFEj7ju tỏahwUv 26pbQ4Nkra một hwUv loại xi7sFEj7junh đẹphwUv k7sFEj7juhông thểhwUv bỏ26pbQ4Nk qua26pbQ4Nk, 26pbQ4Nkcô đẹ7sFEj7jup khiến26pbQ4Nk án26pbQ4Nkh m7sFEj7juặt trời26pbQ4Nk thwUvháng chín26pbQ4Nk 26pbQ4Nklúc ấyhwUv cũng nhạthwUv đi26pbQ4Nk r7sFEj7juất nhiều,26pbQ4Nk mhwUvà hwUvđón người7sFEj7ju mhwUvới đếnhwUv bằnghwUv mộhwUvt khúchwUv đànhwUv hwUvcello (đàn violong26pbQ4Nk loạihwUv 7sFEj7julớn) chuyê7sFEj7jun 7sFEj7junghiệp li7sFEj7junh độhwUvng, gầ26pbQ4Nkn hwUvnhư gâyhwUv ngỡhwUv ngà26pbQ4Nkng tấ7sFEj7jut 26pbQ4Nkcả thầy26pbQ4Nk trò 7sFEj7juở đây.

[ BhwUvạn 7sFEj7juđang đọhwUvc truyện7sFEj7ju t7sFEj7juại 7sFEj7jualobooks.vn ]

Yêu 7sFEj7jucô gái26pbQ4Nk nhwUvhư 26pbQ4Nkvậy, dườhwUvng nhwUvhư r7sFEj7juất dễ 7sFEj7ju dàng, S7sFEj7juài TửhwUv Hi26pbQ4Nkên chwUvũng không26pbQ4Nk n26pbQ4Nkgoại lệ,26pbQ4Nk SàihwUv TửhwUv 26pbQ4NkHiên l26pbQ4Nkập hwUvlớp học7sFEj7ju le26pbQ4Nko núi,26pbQ4Nk là chiê26pbQ4Nku bàhwUvi hwUvcủa Câu7sFEj7ju lạchwUv bộ,hwUv 26pbQ4Nktuy hwUvrằng hwUvkhông thể26pbQ4Nk nói26pbQ4Nk k26pbQ4Nkhông hấp26pbQ4Nk dẫn7sFEj7ju n7sFEj7juữ sin26pbQ4Nkh, nhưng đối26pbQ4Nk vớihwUv hwUvthể chhwUvất c26pbQ4Nkó yêu7sFEj7ju cầ26pbQ4Nku rấ7sFEj7jut cao26pbQ4Nk, bởhwUvi hwUvvậy, 26pbQ4Nkmặc dùhwUv c26pbQ4Nkó S7sFEj7juài T26pbQ4Nkử Hiê26pbQ4Nkn hwUv- một7sFEj7ju đại soái7sFEj7ju c7sFEj7jua 26pbQ4Nkhấp dẫ7sFEj7jun nh7sFEj7juư vậy,26pbQ4Nk hộhwUvi 7sFEj7juviên thhwUvu 7sFEj7juvào 7sFEj7juhàng năm7sFEj7ju cũ7sFEj7jung khô7sFEj7jung nh7sFEj7juiều, 26pbQ4Nkmà Manh ManhwUvh vàhwUvo 26pbQ4Nklại tươhwUvng đối26pbQ4Nk 26pbQ4Nkdễ dàng.

Sài 26pbQ4NkTử HihwUvên hwUvkhông kh26pbQ4Nkỏi 26pbQ4Nktự giễuhwUv, thì r26pbQ4Nka mì26pbQ4Nknh cũn7sFEj7jug hwUvcó lúhwUvc lấyhwUv việc26pbQ4Nk côhwUvng m7sFEj7juưu tính7sFEj7ju việc7sFEj7ju thwUvư hwUvnhư 7sFEj7juvậy, hwUvnhưng hwUvSài 7sFEj7juTử hwUvHiên rất n26pbQ4Nkhanh lihwUvền 26pbQ4Nkphát hiệnhwUv, c26pbQ4Nkho dùhwUv Ma7sFEj7junh 7sFEj7juManh và7sFEj7ju 26pbQ4Nkanh s26pbQ4Nkinh ho7sFEj7juạt 7sFEj7jutrong c26pbQ4Nkùng C7sFEj7juâu lạc bộ,7sFEj7ju a26pbQ4Nknh cũ7sFEj7jung kh26pbQ4Nkông chiếhwUvm n26pbQ4Nkhiều ưhwUvu thếhwUv lắ7sFEj7jum, p7sFEj7juhải nói7sFEj7ju, Phương26pbQ4Nk ManhwUvh Man26pbQ4Nkh đối26pbQ4Nk đãi vớhwUvi tất26pbQ4Nk 26pbQ4Nkcả na7sFEj7jum 7sFEj7jusinh t26pbQ4Nkheo đuổihwUv 7sFEj7jucô cũ7sFEj7jung khwUvhông hwUvkhác hwUvgì 26pbQ4Nknhau, bahwUvo ghwUvồm hwUvcả an7sFEj7juh, m7sFEj7juột năm trô26pbQ4Nki hwUvqua, n26pbQ4Nkam sin7sFEj7juh 26pbQ4Nkkhác 7sFEj7judo Ma26pbQ4Nknh hwUvManh đ7sFEj7juối xử7sFEj7ju lạ7sFEj7junh nhhwUvạt, đ7sFEj7juều lùhwUvi xhwUva trăm7sFEj7ju bước, chỉ26pbQ4Nk c7sFEj7juó Sà7sFEj7jui TửhwUv HihwUvên t26pbQ4Nkhủy c7sFEj7juhung bám7sFEj7ju riết7sFEj7ju không7sFEj7ju tha.

Sài Tử26pbQ4Nk 26pbQ4NkHiên đhwUvi tới,7sFEj7ju đưa26pbQ4Nk 7sFEj7jutay muhwUvốn đ26pbQ4Nkỡ cặp hwUvsách trê7sFEj7jun vahwUvi Man26pbQ4Nkh MahwUvnh, bị7sFEj7ju 7sFEj7juManh Ma26pbQ4Nknh cườihwUv t7sFEj7juủm tỉm26pbQ4Nk tránh7sFEj7ju 26pbQ4Nkra: 7sFEj7ju"Đàn anh à,26pbQ4Nk e26pbQ4Nkm 26pbQ4Nktự mìn26pbQ4Nkh 7sFEj7jumang đhwUvược, hwUvem 7sFEj7jucũng khwUvhông muốhwUvn bịhwUv ng7sFEj7juười hận7sFEj7ju vìhwUv đượchwUv đ7sFEj7juàn anhwUvh ngưỡng 26pbQ4Nkmộ đâu."

Sài 26pbQ4NkTử 7sFEj7juHiên khôn26pbQ4Nkg 26pbQ4Nkcho là26pbQ4Nk phả26pbQ4Nki, rất có26pbQ4Nk p7sFEj7juhong độ7sFEj7ju 7sFEj7jucười cười:hwUv "7sFEj7juAnh đếnhwUv 7sFEj7juthông bá7sFEj7juo với7sFEj7ju emhwUv, hwUvcuối tuần26pbQ4Nk nàyhwUv C26pbQ4Nkâu 26pbQ4Nklạc bộ7sFEj7ju leo núi26pbQ4Nk cóhwUv hohwUvạt động,hwUv đị26pbQ4Nka điể7sFEj7jum tập26pbQ4Nk 7sFEj7juhợp cóhwUv hwUvhơi xa26pbQ4Nk, an7sFEj7juh 26pbQ4Nksẽ lái26pbQ4Nk 26pbQ4Nkxe đến26pbQ4Nk đón em!"

Manh hwUvManh 7sFEj7junghiêng đầuhwUv nhwUvhìn hwUvanh, ánh hwUv mắt sáng7sFEj7ju l7sFEj7juên n7sFEj7juhư n26pbQ4Nkgọc, là26pbQ4Nkm SàhwUvi 26pbQ4NkTử 7sFEj7juHiên chwUvó một7sFEj7ju chhwUvút thất26pbQ4Nk thần26pbQ4Nk: "ĐànhwUv 26pbQ4Nkanh à, chhwUvỉ sốhwUv thô26pbQ4Nkng mhwUvinh hwUvcủa ehwUvm thấ26pbQ4Nkp hwUvnhư vậy7sFEj7ju s7sFEj7juao, anhwUvh nhwUvói ch26pbQ4Nko hwUvem biết26pbQ4Nk 7sFEj7juđịa hwUvđiểm t7sFEj7juập hợp làhwUv được26pbQ4Nk, e7sFEj7jum sẽ26pbQ4Nk bảhwUvo an26pbQ4Nkh h7sFEj7juọ đưa26pbQ4Nk đi."

Tác ghwUviả có26pbQ4Nk lờihwUv muốnhwUv 26pbQ4Nknói: 26pbQ4Nkbạn bè7sFEj7ju cùng nghiệhwUvp 26pbQ4Nkvăn chwUvhương, thí26pbQ4Nkch 26pbQ4Nknhìn thấy:26pbQ4Nk 26pbQ4Nk《 vhwUvăn chưhwUvơng như7sFEj7ju thểhwUv chwUvấy cà7sFEj7juy, mùi7sFEj7ju hhwUvoa 26pbQ4Nkthảo luận26pbQ4Nk quhwUvanh năm đượchwUv mùa26pbQ4Nk 》