Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 175nqryaCy6: KHÔNnqryaCy6G yjMJ7kyGTHỂ yjMJ7kyGMẤT ĐIyjMJ7kyG NÀNG

nqryaCy6“Mộc Hiệp!”yjMJ7kyG mrptPhù VnqryaCy6ân nqryaCy6Khâu TrạchyjMJ7kyG hétmrpt lớnnqryaCy6 mrptmột tiếnqryaCy6ng, dùngnqryaCy6 cmrpthân chưayjMJ7kyG bịyjMJ7kyG thươmrptng mrptlàm mrptđiểm tựa,nqryaCy6 búyjMJ7kyGng ngườimrpt phmrpti thânnqryaCy6 đến,mrpt nqryaCy6thân mìnnqryaCy6h cnqryaCy6ấp tốcnqryaCy6 mrptbay vútyjMJ7kyG mànqryaCy6 đi,mrpt mrpttựa nhyjMJ7kyGư yjMJ7kyGchim yếyjMJ7kyGn, linyjMJ7kyGh mrpthoạt xumrptyên qnqryaCy6ua rừyjMJ7kyGng mrptcây, bônmrpt tmrptiến vềmrpt phíanqryaCy6 nàng. 

mrptNhưng mnqryaCy6à, dmrptù cmrptó kmrpthinh yjMJ7kyGcông thượngyjMJ7kyG nqryaCy6thừa, hắnnqryaCy6 vẫnyjMJ7kyG đuổimrpt khôngnqryaCy6 kịpyjMJ7kyG tốcyjMJ7kyG nqryaCy6độ rơnqryaCy6i xuyjMJ7kyGống ngựayjMJ7kyG củanqryaCy6 nàngyjMJ7kyG mrpttừ myjMJ7kyGột nqryaCy6khoảng cámrptch xnqryaCy6a nmrpthư tyjMJ7kyGhế, nhyjMJ7kyGưng vmrptào lnqryaCy6úc nàyjMJ7kyGy, mộtmrpt mrptthân ảnhyjMJ7kyG mrptmàu đnqryaCy6en rốtnqryaCy6 cụmrptc xuấtyjMJ7kyG hiện,mrpt vưyjMJ7kyGơn tamrpty yjMJ7kyGra muốnmrpt yjMJ7kyGcứu nàmrptng. yjMJ7kyGKhi cáyjMJ7kyGc nqryaCy6ngón nqryaCy6tay sắnqryaCy6p chạmyjMJ7kyG nqryaCy6được yjMJ7kyGY mrptY, mrptthì mrptkhông biếtnqryaCy6 từnqryaCy6 cyjMJ7kyGhỗ nàmrpto phóngmrpt nqryaCy6tới mộtyjMJ7kyG yjMJ7kyGmũi têmrptn, MộcyjMJ7kyG Hiệpmrpt cảyjMJ7kyG kinhyjMJ7kyG, yjMJ7kyGtheo byjMJ7kyGản năngmrpt rụtmrpt tyjMJ7kyGay lại… 

“Không!”yjMJ7kyG Phùmrpt Vânmrpt Kmrpthâu TrạchnqryaCy6 rốngnqryaCy6 giận! 

Trơ mắtyjMJ7kyG nhnqryaCy6ìn nqryaCy6nàng ngãyjMJ7kyG xuốmrptng, hyjMJ7kyGắn cuốngmrpt nqryaCy6quýt, lmrpto lắmrptng nhyjMJ7kyGư muốyjMJ7kyGn nqryaCy6xé toạyjMJ7kyGc lồngmrpt ngực,mrpt tayjMJ7kyGy nmrptàng bịyjMJ7kyG mrptthương, yjMJ7kyGngã yjMJ7kyGnhư yjMJ7kyGthế yjMJ7kyGe rằng…! 

Không ngờ,mrpt nqryaCy6Y yjMJ7kyGY lãinqryaCy6 kmrpthẽ yjMJ7kyGxoay ngườimrpt, dmrptùng tamrpty mrptchưa bịyjMJ7kyG thươngmrpt yjMJ7kyGbắt nqryaCy6lấy cyjMJ7kyGương ngyjMJ7kyGựa, nqryaCy6tung ngưmrptời mộtnqryaCy6 cyjMJ7kyGhút, yjMJ7kyGan tmrptoàn nqryaCy6rơi xuốngmrpt đất. 

“Nmrptgươi cyjMJ7kyGòn nqryaCy6muốn yjMJ7kyGbỏ lạyjMJ7kyGi tmrpta mộyjMJ7kyGt mìnhnqryaCy6 sao?” 

KhônnqryaCy6g hmrptề sợnqryaCy6 hãimrpt quayjMJ7kyGy đầu,mrpt nhìnqryaCy6n vềyjMJ7kyG phmrptía nqryaCy6hắn, nyjMJ7kyGàng cườimrpt đếnqryaCy6n hếtmrpt sứcnqryaCy6 thmrptoải mrptmái, rmrptốt cyjMJ7kyGục, hắnyjMJ7kyG cnqryaCy6ũng bịmrpt nqryaCy6nàng đùanqryaCy6 giyjMJ7kyGỡn mrptmột lầmrptn. (trờmrpti ạ,nqryaCy6 làmnqryaCy6 yjMJ7kyGpan yjMJ7kyGcứ tưởng,nqryaCy6 póyjMJ7kyG tnqryaCy6ay vmrptới chịyjMJ7kyG ) 

Chậmmrpt rãmrpti ổmrptn địnhnqryaCy6 thânqryaCy6n hnqryaCy6ình, hmrptắn thởyjMJ7kyG mrptphì pyjMJ7kyGhò, nhìnyjMJ7kyG nànnqryaCy6g nghyjMJ7kyGịch ngợm,mrpt tmrptươi cười,yjMJ7kyG độtnqryaCy6 nhiênmrpt thmrptở dnqryaCy6ài nnqryaCy6hẹ nhõnqryaCy6m mộnqryaCy6t hơnqryaCy6i, bmrptàn tayjMJ7kyGy nqryaCy6to gianqryaCy6ng ramrpt, mrptđem thyjMJ7kyGiên yjMJ7kyGhạ kiềuyjMJ7kyG nqryaCy6nhỏ nqryaCy6kéo lại,nqryaCy6 nqryaCy6dùng nqryaCy6sức nqryaCy6khảm nnqryaCy6hập vyjMJ7kyGào trnqryaCy6ong lòng. 

“NàyjMJ7kyGng mớinqryaCy6 làyjMJ7kyG đạnqryaCy6i nnqryaCy6gu ngốyjMJ7kyGc, dọnqryaCy6a đếnnqryaCy6 nqryaCy6trẫm, yjMJ7kyGnàng cóyjMJ7kyG biếtmrpt làmrptm kyjMJ7kyGinh mrptđộng thánqryaCy6nh nqryaCy6giá, yjMJ7kyGthì cnqryaCy6ó 1mrpt0 cáiyjMJ7kyG nqryaCy6đầu cũnnqryaCy6g mrptkhông đủyjMJ7kyG trảmmrpt mrpthay không!”yjMJ7kyG TuyjMJ7kyGy mrptlà lờimrpt nyjMJ7kyGói nqryaCy6có mrptvẻ umrpty hiếmrptp, nhưngnqryaCy6 nmrptgữ nqryaCy6khí lạyjMJ7kyGi dìnqryaCy6u dàng,mrpt mrptôn nhuyjMJ7kyG, sủngyjMJ7kyG ái,nqryaCy6 cònyjMJ7kyG cóyjMJ7kyG chúmrptt bấtmrpt đắcyjMJ7kyG dĩ. 

Mmrptộc Hiệpmrpt thyjMJ7kyGấy yjMJ7kyGhoàng nqryaCy6phi ayjMJ7kyGn tomrptàn nqryaCy6, ánhmrpt mắtmrpt bnqryaCy6én yjMJ7kyGnhọn bắmrptn yjMJ7kyGvề phmrptía myjMJ7kyGũi tênqryaCy6n đượcyjMJ7kyG bắmrptn tmrptới, nhmrptanh mrptchóng pyjMJ7kyGhi thnqryaCy6ân đuổiyjMJ7kyG theo. 

“Ta đãyjMJ7kyG tíyjMJ7kyGnh nqryaCy6được phnqryaCy6ải lmrptàm thếyjMJ7kyG nqryaCy6nào mrptrồi nqryaCy6mà, chnqryaCy6ỉ nqryaCy6tại mộtmrpt mũiyjMJ7kyG tmrptên nqryaCy6từ mrptđâu thìnhnqryaCy6 lìnhmrpt layjMJ7kyGo rnqryaCy6a yjMJ7kyGlàm nqryaCy6ta giậnqryaCy6t mrptmình, ngươinqryaCy6 muyjMJ7kyGốn tmrptrảm liềnyjMJ7kyG yjMJ7kyGtrảm đi,nqryaCy6 dùmrpt mrptsao yjMJ7kyGta cũnyjMJ7kyGg khôyjMJ7kyGng cmrptó mườmrpti yjMJ7kyGcái đầu.”yjMJ7kyG NàngnqryaCy6 nhíyjMJ7kyGu nhímrptu mnqryaCy6ày, nhìnnqryaCy6 mũimrpt têmrptn bắnmrpt lmrptén yjMJ7kyGcắm pmrpthập vmrptào đạmrpti thụnqryaCy6 nqryaCy6gần đó. 

“NyjMJ7kyGàng chyjMJ7kyGo rằnqryaCy6ng nqryaCy6nàng yjMJ7kyGmuốn mrptbị trảmmrpt liềnnqryaCy6 trảmyjMJ7kyG samrpto? mrptNếu trẫnqryaCy6m muốyjMJ7kyGn nànqryaCy6ng chnqryaCy6ết, còmrptn cónqryaCy6 yjMJ7kyGthể yjMJ7kyGliều mạngyjMJ7kyG cmrpthạy đyjMJ7kyGến đâymrpt cứunqryaCy6 yjMJ7kyGnàng syjMJ7kyGao? mrptY YnqryaCy6, yjMJ7kyGchẳng lẽnqryaCy6 nàngnqryaCy6 khmrptông bnqryaCy6iết, trẫm,yjMJ7kyG khônqryaCy6ng thểmrpt mmrptất đimrpt nàngmrpt saomrpt?!” hắnmrpt mrptnhẹ nhànmrptg nmrptói, gyjMJ7kyGiọng yjMJ7kyGnói thânnqryaCy6 tình,mrpt cónqryaCy6 cnqryaCy6hút mrptai onqryaCy6án, ánhnqryaCy6 mắmrptt mrptsâu nhmrptư biển,mrpt dàonqryaCy6 dạtyjMJ7kyG yjMJ7kyGnhu tìnqryaCy6nh nyjMJ7kyGhìn chằmyjMJ7kyG cmrpthằm khuônqryaCy6n mmrptặt nhmrptỏ nhắnqryaCy6n yjMJ7kyGcủa nàng. 

yjMJ7kyG“Chàng yjMJ7kyGnói mrptthật sao?”mrpt mrpt(pan nqryaCy6đổi xưnnqryaCy6g hômrpt từmrpt yjMJ7kyGđây nhmrpte, cứmrpt “ngươi,nqryaCy6 ta”yjMJ7kyG nghmrpte yjMJ7kyGkì kì,yjMJ7kyG mrptkhi yjMJ7kyG2 ngườiyjMJ7kyG ởmrpt riênnqryaCy6g, pnqryaCy6an sẽnqryaCy6 nqryaCy6đổi thànqryaCy6ng “chàngnqryaCy6-ta” ^^) 

NyjMJ7kyGàng độtyjMJ7kyG nhmrptiên câumrpt mrptthần yjMJ7kyGcười, hyjMJ7kyGai tnqryaCy6ay ôyjMJ7kyGm cyjMJ7kyGhầm lấymrpt hắnqryaCy6n, nqryaCy6một lúcmrpt nqryaCy6sau, mrptmới nâyjMJ7kyGng đầu,mrpt ánhmrpt mắtyjMJ7kyG trmrptong yjMJ7kyGveo nhưnqryaCy6 nưyjMJ7kyGớc hồnqryaCy6 nqryaCy6thu nmrpthìn hắn. 

“Nàng……”nqryaCy6 nmrptày, nqryaCy6nàng đyjMJ7kyGang mrptlàm nũnyjMJ7kyGgvới hắnyjMJ7kyG sao? 

HắnnqryaCy6 kyjMJ7kyGhinh ngnqryaCy6ạc knqryaCy6hông nqryaCy6nói đượcyjMJ7kyG myjMJ7kyGột lời,nqryaCy6 mởnqryaCy6 yjMJ7kyGto mắyjMJ7kyGt nhmrptìn nànqryaCy6ng ýmrpt cườinqryaCy6 nqryaCy6lan nqryaCy6ra cảnqryaCy6 mrptkhuôn mặtyjMJ7kyG xnqryaCy6inh xnqryaCy6ắn, nàyjMJ7kyGng tyjMJ7kyGựa hồyjMJ7kyG đyjMJ7kyGã smrptớm mrptđoán chmrptắc đượcyjMJ7kyG hmrptắn syjMJ7kyGẽ yjMJ7kyGcó biểuyjMJ7kyG tìnhnqryaCy6 tyjMJ7kyGhế này. 

Khuôn mặtmrpt nhỏyjMJ7kyG nqryaCy6nhắn nnqryaCy6hư trámrpti đmrptào, ýmrpt cườyjMJ7kyGi sángmrpt lạn,yjMJ7kyG mrptđôi mmrptắt yjMJ7kyGto trnqryaCy6ong vmrpteo nqryaCy6nhìn hắmrptn, hànqryaCy6ng mrptmi vừamrpt conyjMJ7kyGg vừnqryaCy6a dàiyjMJ7kyG lmrptay động,nqryaCy6 mrptchớp chnqryaCy6ớp, cánqryaCy6nh môyjMJ7kyGi yjMJ7kyGhồng chúyjMJ7kyGm chyjMJ7kyGím mrptmang nétnqryaCy6 cười…nàngmrpt nnqryaCy6hìn hắn,mrpt mrptnhưng sanqryaCy6o hắnqryaCy6n cứnqryaCy6 tnqryaCy6rầm mắtmrpt khôngnqryaCy6 nóimrpt gmrptì mrptcả, sốtyjMJ7kyG ruộtmrpt làmrptm nàmrptng phnqryaCy6ải lênqryaCy6n nqryaCy6tiếng hỏi: 

“PhùnqryaCy6 mrptVân nqryaCy6Khâu Trạcmrpth,làm cyjMJ7kyGhàng syjMJ7kyGợ mrpthãi rồinqryaCy6 sao?” 

Bànmrpt tmrptay nhyjMJ7kyGỏ đưmrpta mrptlên, qmrptuơ nqryaCy6qua qyjMJ7kyGuơ nqryaCy6lại tryjMJ7kyGước mặtnqryaCy6 hyjMJ7kyGắn, hắnnqryaCy6 yjMJ7kyGlàm syjMJ7kyGao vậnqryaCy6y, độngyjMJ7kyG cnqryaCy6ũng kmrpthông độnqryaCy6ng, biếmrptn tmrpthành đnqryaCy6ầu gyjMJ7kyGỗ nqryaCy6rồi đi? 

“Smrptợ mrpthãi!” yjMJ7kyGHắn độyjMJ7kyGt mrptnhiên nqryaCy6xuy thyjMJ7kyGanh, tiếnqryaCy6ng nómrpti thmrptoáng mrptkhàn khàn,“NànqryaCy6ng phảimrpt bồiyjMJ7kyG yjMJ7kyGthường cnqryaCy6ho trẫm?” 

Bồimrpt thyjMJ7kyGường? AnqryaCy6i mrptnha, nànqryaCy6ng himrptện tạimrpt chyjMJ7kyGỉ cómrpt mrpthai bànqryaCy6n tnqryaCy6ay trắnqryaCy6ng, liềnnqryaCy6 nnqryaCy6gay cảnqryaCy6 tyjMJ7kyGrang smrptức quầnnqryaCy6 áoyjMJ7kyG yjMJ7kyGđều mrptlà cmrptủa ngườiyjMJ7kyG khmrptác, yjMJ7kyGđế vươnqryaCy6ng nhưmrpt hắn,nqryaCy6 quyjMJ7kyGyền yjMJ7kyGkhuynh thiyjMJ7kyGên hạmrpt, lyjMJ7kyGại mởyjMJ7kyG miệmrptng mumrptốn nàmrptng bnqryaCy6ồi thường?mrpt Nmrptàng mrptcó mrptgì đểyjMJ7kyG bồyjMJ7kyGi thnqryaCy6ường cmrptho hắnmrpt đây? 

“ChàngyjMJ7kyG nqryaCy6muốn cnqryaCy6ái gmrptì?” Nmrptgẫm lạmrpti, yjMJ7kyGhình nhnqryaCy6ư nqryaCy6mình cnqryaCy6ũng đãyjMJ7kyG dọyjMJ7kyGa hmrptắn thật,nqryaCy6 đànnqryaCy6h phảnqryaCy6i mởnqryaCy6 miệngmrpt hỏi. 

yjMJ7kyG“Nơi này”nqryaCy6 hắnyjMJ7kyG dyjMJ7kyGùng nmrptgón tnqryaCy6ay làmrptnh lạnhyjMJ7kyG củayjMJ7kyG myjMJ7kyGình vuốtyjMJ7kyG nhènqryaCy6 nhẹyjMJ7kyG lênnqryaCy6 cánhmrpt myjMJ7kyGôi yjMJ7kyGcủa nàngmrpt, yjMJ7kyGsau đónqryaCy6 cònnqryaCy6 “vônqryaCy6 lạnqryaCy6i” dờiyjMJ7kyG xuốnmrptg ngnqryaCy6ực, “CònyjMJ7kyG cónqryaCy6 nmrptơi này.” 

“Hạ…nqryaCy6 hạyjMJ7kyG lưu!” 

Mặmrptt nnqryaCy6àng đỏnqryaCy6 lêmrptn tựanqryaCy6 mrptnhư nqryaCy6mông kmrpthỉ, mộtmrpt tmrptay dùnqryaCy6ng nqryaCy6sức cnqryaCy6ố đẩyjMJ7kyGy “bànyjMJ7kyG tnqryaCy6ay sói”mrpt trênmrpt ngnqryaCy6ực củnqryaCy6a mìnhmrpt mrptra, nqryaCy6vừa đômrpt đôyjMJ7kyG hét, 

“ĐầuyjMJ7kyG củamrpt chyjMJ7kyGàng ngmrptoại trnqryaCy6ừ mấymrpt thứmrpt này,mrpt cũnnqryaCy6g yjMJ7kyGkhông nghyjMJ7kyGĩ rmrpta cáimrpt gnqryaCy6ì đứngyjMJ7kyG đắnnqryaCy6 mrptsao?” HunqryaCy6ống chimrpt, nyjMJ7kyGơi yjMJ7kyGnày mrptlà yjMJ7kyGbãi sănmrpt, muốmrptn yjMJ7kyGcái gìmrpt cmrptũng khônmrptg đượcnqryaCy6, nếuyjMJ7kyG mrptbị nqryaCy6người kmrpthác nmrpthìn tnqryaCy6hấy, liềnnqryaCy6 khyjMJ7kyGông xoyjMJ7kyGng . 

Ác? yjMJ7kyGNàng dyjMJ7kyGám mrptcự tuyệtmrpt hắnnqryaCy6? LạyjMJ7kyGnh lùnnqryaCy6g mrptnhíu nqryaCy6mày, cúnqryaCy6i mrptđầu nhìyjMJ7kyGn đầyjMJ7kyGu gyjMJ7kyGối củnqryaCy6a mìnqryaCy6nh đỏmrpt tươmrpti mộtnqryaCy6 mảngyjMJ7kyG, lạiyjMJ7kyG dùnqryaCy6ng ánnqryaCy6h mmrptắt yjMJ7kyGtrách yjMJ7kyGcứ nhìnmrpt vnqryaCy6ề mrptphía nàng. 

[] 

ĐượcnqryaCy6 rồyjMJ7kyGi, yjMJ7kyGnàng thậtnqryaCy6 sựnqryaCy6 nqryaCy6có lỗi,mrpt nhưnyjMJ7kyGg mnqryaCy6à nàngmrpt kyjMJ7kyGhông phảiyjMJ7kyG cmrptố mrptý yjMJ7kyGmà, chmrptỉ làmrpt “vômrpt tinh”,mrpt ừmrpt, chnqryaCy6ỉ lyjMJ7kyGà yjMJ7kyGvô tìnmrpth thôi. 

NànqryaCy6ng cắnmrpt cắnqryaCy6n mrptmôi dưới. 

“yjMJ7kyGSẽ…… SnqryaCy6ẽ bmrptị ngyjMJ7kyGười kháyjMJ7kyGc nhìnqryaCy6n tyjMJ7kyGhấy.” Thmrptùy hmrptạ mrptmi nqryaCy6mắt, nàmrptng yjMJ7kyGnhỏ giọnnqryaCy6g nói. 

Nmrptếu nmrpthư cómrpt yjMJ7kyGthể ngănnqryaCy6 nqryaCy6cản hắnmrpt mrptđi sănmrpt bạcnqryaCy6h hổnqryaCy6 thì…… 

“Y nqryaCy6Y, nànyjMJ7kyGg cyjMJ7kyGó biếtyjMJ7kyG nqryaCy6săn bắnmrpt lmrptần yjMJ7kyGnày kyjMJ7kyGéo dàiyjMJ7kyG yjMJ7kyGmấy yjMJ7kyGngày hanqryaCy6y khônnqryaCy6g?” nqryaCy6Hắn đnqryaCy6ột nhiênmrpt đặtnqryaCy6 cmrptâu hỏi. 

“KhyjMJ7kyGông yjMJ7kyGphải nqryaCy6chỉ yjMJ7kyGcó hônqryaCy6m nnqryaCy6ay sao?” 

Nàmrptng cmrptăn bảnyjMJ7kyG nqryaCy6là chnqryaCy6ưa từngmrpt thamrptm ginqryaCy6a lyjMJ7kyGễ hmrptội syjMJ7kyGăn nqryaCy6bắn, nênyjMJ7kyG chnqryaCy6o rằng,nqryaCy6 lễnqryaCy6 yjMJ7kyGhội mrptnày đnqryaCy6ơn gmrptiản chỉyjMJ7kyG kéonqryaCy6 dàinqryaCy6 yjMJ7kyGtrong yjMJ7kyG1 yjMJ7kyGngày, nhưyjMJ7kyGng nhìnqryaCy6n vnqryaCy6ẻ mặtmrpt dởmrpt kmrpthóc dởnqryaCy6 cườinqryaCy6 củayjMJ7kyG hnqryaCy6ắn tyjMJ7kyGhì yjMJ7kyGkinh ngạcyjMJ7kyG hỏi, 

“ChnqryaCy6ẳng lẽnqryaCy6 còyjMJ7kyGn kéyjMJ7kyGo dàmrpti thênqryaCy6m vàinqryaCy6 nyjMJ7kyGgày nữa?” 

yjMJ7kyGVài ngànqryaCy6y? ƯớcnqryaCy6 chừmrptng làmrpt yjMJ7kyGnửa tmrptháng! QnqryaCy6uên đmrpti, yjMJ7kyGdù mrptsao nmrptàng đmrptã đyjMJ7kyGáp ứnnqryaCy6g vớmrpti mìnyjMJ7kyGh ryjMJ7kyGồi, mặmrptc nqryaCy6kệ,… hắnyjMJ7kyG kémrpto mrpttay nhnqryaCy6ỏ bémrpt củyjMJ7kyGa ngưmrptời nàomrpt đó,yjMJ7kyG hyjMJ7kyGướng tớinqryaCy6 yjMJ7kyGmột lốinqryaCy6 quyjMJ7kyGen thuộc. 

Xuyên qmrptua mộtyjMJ7kyG đámmrpt cỏnqryaCy6 dmrptại mrptcao cỡnqryaCy6 đầnqryaCy6u gyjMJ7kyGối, trướcnqryaCy6 mnqryaCy6ặt nqryaCy6là mộtmrpt cáiyjMJ7kyG hồyjMJ7kyG nướcnqryaCy6 xanmrpth biếmrptc, phảnqryaCy6n mrptchiếu tryjMJ7kyGời xayjMJ7kyGnh, hmrptai bênmrpt hồ,mrpt hyjMJ7kyGoa nqryaCy6nở rựcmrpt rnqryaCy6ỡ, yjMJ7kyGbướm lượyjMJ7kyGn chậnqryaCy6p chờn,yjMJ7kyG tyjMJ7kyGhật đúngnqryaCy6 làyjMJ7kyG mộnqryaCy6t nyjMJ7kyGơi tyjMJ7kyGhế ngoạiyjMJ7kyG đàoyjMJ7kyG viên. 

“CyjMJ7kyGhúng tyjMJ7kyGa muốnmrpt đmrpti yjMJ7kyGđâu?” Nàngmrpt nắmnqryaCy6 tamrpty hắn,mrpt nmrpthìn bốnmrpt pyjMJ7kyGhía, nqryaCy6con đườngmrpt nànqryaCy6y dưyjMJ7kyGờng nhyjMJ7kyGư nqryaCy6Khâu Trạchmrpt ryjMJ7kyGất yjMJ7kyGquen thuộc. 

Nàmrpty cómrpt chúmrptt kyjMJ7kyGinh ngạc. 

“ĐợiyjMJ7kyG látmrpt nữmrpta nyjMJ7kyGàng sẽyjMJ7kyG biết.”yjMJ7kyG yjMJ7kyGHắn yjMJ7kyGcòn cốyjMJ7kyG yjMJ7kyGý lyjMJ7kyGàm yjMJ7kyGra vẻyjMJ7kyG thầnnqryaCy6 bí. 

HayjMJ7kyGi ngườnqryaCy6i đnqryaCy6i đyjMJ7kyGến cạmrptnh nqryaCy6hồ nước,mrpt đmrpti vmrptòng mrpttheo mépyjMJ7kyG yjMJ7kyGhố, trnqryaCy6ước myjMJ7kyGặt liềyjMJ7kyGn hiệnqryaCy6n yjMJ7kyGra mộtmrpt vácyjMJ7kyGh yjMJ7kyGnúi, hắnyjMJ7kyG vươnqryaCy6n nyjMJ7kyGgón trnqryaCy6ỏ, ởnqryaCy6 mộmrptt khốnqryaCy6i mrpthoàng thạchnqryaCy6 gõnqryaCy6 vànqryaCy6i cái,yjMJ7kyG cmrptó yjMJ7kyGnhanh yjMJ7kyGcó chậm. 

ĐyjMJ7kyGột nhimrptên, vácmrpth yjMJ7kyGnúi “mrptẦm vanqryaCy6ng long”yjMJ7kyG mrptmột mrpttiếng, vmrptách nmrptúi sừnnqryaCy6g sữngyjMJ7kyG đmrptột nhyjMJ7kyGiên mrpttách nqryaCy6ra, lộmrpt mrptra mộtyjMJ7kyG độngnqryaCy6 khẩu. 

BốnnqryaCy6 bềmrpt vắnqryaCy6ng lặng,nqryaCy6 PhnqryaCy6ù VâyjMJ7kyGn KhânqryaCy6u Trmrptạch rmrptất yjMJ7kyGnhanh nắmnqryaCy6 tanqryaCy6y nàmrptng knqryaCy6éo yjMJ7kyGvào, cầmyjMJ7kyG lấnqryaCy6y mrptcây đmrptuốc đặtmrpt sẳyjMJ7kyGn ởyjMJ7kyG cửyjMJ7kyGa mrptđộng, yjMJ7kyGtiến mrptvào tronmrptg. KyjMJ7kyGhi hamrpti ngườyjMJ7kyGi vừanqryaCy6 nqryaCy6tiến vào,yjMJ7kyG váyjMJ7kyGch yjMJ7kyGđá lạinqryaCy6 mrptầm ầmnqryaCy6 rmrptung chunqryaCy6yển nqryaCy61 lmrptần nữmrpta, chớpyjMJ7kyG mắnqryaCy6t độnqryaCy6ng khẩunqryaCy6 đãmrpt biếnqryaCy6n nqryaCy6mất, khyjMJ7kyGông nqryaCy6lộ mrptra yjMJ7kyG1 knqryaCy6he hở. 

“HoàngnqryaCy6 Thượng!” 

Một honqryaCy6àng nqryaCy6y thịnqryaCy6 vệyjMJ7kyG mrpt( thmrptị vệyjMJ7kyG mrptmặc ánqryaCy6o vàngmrpt) mrptcầm câyjMJ7kyGy đyjMJ7kyGuốc chạmrpty đến,nqryaCy6 tựayjMJ7kyG mrpthồ đãmrpt nqryaCy6sớm đợimrpt nqryaCy6ở đây,mrpt “Homrptàng pyjMJ7kyGhi nươnqryaCy6ng nương.” 

“tìnhnqryaCy6 hnqryaCy6uống hiệnnqryaCy6 tạiyjMJ7kyG nnqryaCy6hư thếnqryaCy6 nào?”mrpt nqryaCy6Hắn liếcnqryaCy6 nqryaCy6mắt nyjMJ7kyGhìn yjMJ7kyGbộ dnqryaCy6áng mrptngạc nhnqryaCy6iên cyjMJ7kyGủa nnqryaCy6àng, cườimrpt nqryaCy6nhẹ, mnqryaCy6ột yjMJ7kyGtay ômyjMJ7kyG mrptlấy emrpto nmrpthỏ củnqryaCy6a nqryaCy6nàng, sợyjMJ7kyG đườngmrpt nqryaCy6đi nnqryaCy6hỏ hẹp,nqryaCy6 nqryaCy6da thyjMJ7kyGịt nonqryaCy6n mịyjMJ7kyGn sẽyjMJ7kyG mrptbị mrptđá nhọnqryaCy6n lyjMJ7kyGà nqryaCy6tổn thương. 

“Bạchmrpt hổnqryaCy6 đamrptng mrptở hưmrptớng TnqryaCy6ây mrptNam củyjMJ7kyGa cámrptnh yjMJ7kyGrừng, yjMJ7kyGnó yjMJ7kyGđang ởnqryaCy6 tronqryaCy6ng độngmrpt nghỉnqryaCy6 ngơnqryaCy6i, yjMJ7kyGMẫn HyjMJ7kyGách mrptVương ginqryaCy6a yjMJ7kyGmới vnqryaCy6ừa mrptxuất hyjMJ7kyGiện nqryaCy6ở phyjMJ7kyGía đôngnqryaCy6 bắcnqryaCy6 củanqryaCy6 nqryaCy6cánh mrptrừng, yjMJ7kyGtạm thờinqryaCy6 cùmrptng nqryaCy6bạch hyjMJ7kyGổ khnqryaCy6ông thểnqryaCy6 chmrptạm mặt,nqryaCy6 đợnqryaCy6i vươyjMJ7kyGng giyjMJ7kyGa tnqryaCy6ìm đượcnqryaCy6 pmrpthương hướnqryaCy6ng, hẳnyjMJ7kyG cũngnqryaCy6 mrptphải tốnyjMJ7kyG byjMJ7kyGốn, nămmrpt ngàynqryaCy6 thờimrpt gianyjMJ7kyG, nqryaCy6còn qyjMJ7kyGuốc smrptư thyjMJ7kyGì đamrptng đánhmrpt mrptcờ cùngyjMJ7kyG mmrptột yjMJ7kyGvài đyjMJ7kyGại tyjMJ7kyGhần yjMJ7kyGlớn tuổmrpti bênnqryaCy6 yjMJ7kyGngoài bìayjMJ7kyG nqryaCy6rừng.” mrptThị vệnqryaCy6 cườinqryaCy6 đáp. 

mrptCái gnqryaCy6ì, mrptngay cyjMJ7kyGả bạchmrpt hyjMJ7kyGổ đangyjMJ7kyG nqryaCy6ở yjMJ7kyGđâu yjMJ7kyGcũng mrptbiết yjMJ7kyG? nqryaCy6Y mrptY mrptnhìn sơnqryaCy6n độngyjMJ7kyG bímrpt ẩnyjMJ7kyG nàynqryaCy6, phíamrpt trêmrptn mmrptột cầnqryaCy6u thannqryaCy6g hìyjMJ7kyGnh xoắmrptn ốmrptc chậyjMJ7kyGm rãimrpt nqryaCy6uốn lmrptượn, tyjMJ7kyGỏa yjMJ7kyGra xyjMJ7kyGung quannqryaCy6h, yjMJ7kyGcó nqryaCy61 mrptgian làmyjMJ7kyG tyjMJ7kyGrung mrpttâm, xnqryaCy6ung quamrptnh cònqryaCy6n rấmrptt nhiềumrpt hyjMJ7kyGang nhỏ,mrpt khyjMJ7kyGông, hìnhyjMJ7kyG nhyjMJ7kyGư mrptlà phòng. 

nqryaCy6Phía tryjMJ7kyGên cmrptó nqryaCy65 hoàmrptng yjMJ7kyGy thnqryaCy6ị vệyjMJ7kyG nqryaCy6chay qunqryaCy6a chạynqryaCy6 lạyjMJ7kyGi, tựanqryaCy6 hnqryaCy6ồ, đnqryaCy6ang tmrptruyền đạtmrpt tinqryaCy6n tức. 

“TốtnqryaCy6 lắm,yjMJ7kyG nmrptgươi lmrptui yjMJ7kyGra, đợinqryaCy6 MẫnnqryaCy6 nqryaCy6Hách VnqryaCy6ương gimrpta cùngyjMJ7kyG lyjMJ7kyGão hổnqryaCy6 đánhnqryaCy6 nmrpthau đếnyjMJ7kyG chmrptết snqryaCy6ống khômrptng smrptai biệtyjMJ7kyG lắmrptm, ngươinqryaCy6 lạmrpti đếnyjMJ7kyG bẩmmrpt báyjMJ7kyGo,” mrptHắn vỗyjMJ7kyG vỗyjMJ7kyG bảnqryaCy6 nqryaCy6vai tnqryaCy6hị yjMJ7kyGvệ, “VnqryaCy6ất vảyjMJ7kyG .” 

CyjMJ7kyGái vỗnqryaCy6 vanqryaCy6i đmrptơn giảnyjMJ7kyG nhưyjMJ7kyGng dườnqryaCy6ng nhưnqryaCy6 tiếnqryaCy6p thênqryaCy6m mrptsức mạnhnqryaCy6 ủnyjMJ7kyGg hmrptộ cườnqryaCy6ng đại,yjMJ7kyG timrptnh thầnqryaCy6n tmrpthị mrptvệ mrptrun lên,nqryaCy6 kmrpthom ngườimrpt hànqryaCy6nh lễnqryaCy6, ngnqryaCy6ẩng đầumrpt ưỡnqryaCy6n ngựmrptc rờinqryaCy6 nqryaCy6đi, mnqryaCy6à nhómmrpt thyjMJ7kyGị vệchonqryaCy6 dùmrpt khôngyjMJ7kyG bậnmrpt yjMJ7kyGrộn, nqryaCy6cũng khônnqryaCy6g mrpthề đếnqryaCy6n qyjMJ7kyGuấy rầmrpty hanqryaCy6i ngyjMJ7kyGười, yjMJ7kyGai nqryaCy6lo vmrptiệc yjMJ7kyGnày, xmrptem yjMJ7kyG2 ngườyjMJ7kyGi dườnmrptg nhưnqryaCy6 mrptvô mrpthình, biyjMJ7kyGến thànhmrpt tnqryaCy6rong suốt. 

“nqryaCy6Nơi nàynqryaCy6 làmrpt mrpt…?” Hắn,yjMJ7kyG đếnyjMJ7kyG tộtyjMJ7kyG cùnnqryaCy6g cyjMJ7kyGó byjMJ7kyGao nhinqryaCy6êu mrptviệc dnqryaCy6ấu yjMJ7kyGdiếm nàng? 

Y nqryaCy6Y tronnqryaCy6g nqryaCy6mắt, mộyjMJ7kyGt mảyjMJ7kyGnh myjMJ7kyGờ mịt. 

 

CHƯƠNG 1yjMJ7kyG76: THyjMJ7kyGỰC HIỆNmrpt ƯyjMJ7kyGỚC ĐỊNH 

“Nơimrpt này,mrpt chíyjMJ7kyGnh mrptlà lnqryaCy6ễ vậtyjMJ7kyG mrptcuối cùngyjMJ7kyG mnqryaCy6à thmrptái hoàmrptng yjMJ7kyGThái nqryaCy6Hậu mrptđể nqryaCy6lại mrptcho trẫmrptm.” dunmrptg yjMJ7kyGnhan lạnmrpth nhnqryaCy6ư băngmrpt củmrpta mrpthắn nqryaCy6từ từmrpt hnqryaCy6òa tanyjMJ7kyG, cònyjMJ7kyG mrptlại yjMJ7kyG, chỉmrpt nqryaCy6là khuônnqryaCy6 mặtnqryaCy6 nqryaCy6ôn yjMJ7kyGnhu, dnqryaCy6ịu dàng. 

Thái honqryaCy6àng mrptThái HậnqryaCy6u…… yjMJ7kyGY nqryaCy6Y mrptbừng tỉmrptnh yjMJ7kyGđại ngộnqryaCy6, nóinqryaCy6 cáchmrpt yjMJ7kyGkhác, yjMJ7kyGnơi nnqryaCy6ày hẳnnqryaCy6 yjMJ7kyGlà cănyjMJ7kyG yjMJ7kyGcứ củmrpta đyjMJ7kyGội nqryaCy6hộ vệnqryaCy6 yjMJ7kyGquân vươngmrpt trnqryaCy6ong trnqryaCy6uyền thunqryaCy6yết? NgnqryaCy6he nóyjMJ7kyGi, nqryaCy6bọn họyjMJ7kyG ngoạmrpti mrpttrừ việcnqryaCy6 lyjMJ7kyGà sámrptt thnqryaCy6ủ hạnqryaCy6ng nhấyjMJ7kyGt, cmrptòn cómrpt tyjMJ7kyGình yjMJ7kyGbáo khắnqryaCy6p mmrptọi nơi,mrpt đểnqryaCy6 bảoyjMJ7kyG vnqryaCy6ệ đếyjMJ7kyG vươngyjMJ7kyG, ngườiyjMJ7kyG đượcyjMJ7kyG tuyểnyjMJ7kyG chyjMJ7kyGọn đyjMJ7kyGều lànqryaCy6 nmrpthân vậtyjMJ7kyG nổmrpti tiếng,nqryaCy6 khôngnqryaCy6 nqryaCy6chỉ tinqryaCy6nh yjMJ7kyGthông vmrptõ họnqryaCy6c, yjMJ7kyGthuật phápyjMJ7kyG, hyjMJ7kyGơn nnqryaCy6ữa thuyjMJ7kyGật mrptkỳ mrptmôn bátmrpt quánqryaCy6i nqryaCy6không cyjMJ7kyGhỗ mrptnào khônyjMJ7kyGg nqryaCy6thông, nqryaCy6nhưng mà,yjMJ7kyG tấtmrpt cyjMJ7kyGả nhữngnqryaCy6 thứnqryaCy6 nàymrpt cmrptũng chỉyjMJ7kyG lànqryaCy6 truyềnmrpt thuyết,yjMJ7kyG yjMJ7kyGkhông amrpti tmrptừng nqryaCy6nhìn thấyjMJ7kyGy quá. 

“BọnyjMJ7kyG họ,yjMJ7kyG đmrptều lyjMJ7kyGà nqryaCy6tinh annqryaCy6h mnqryaCy6à quốyjMJ7kyGc yjMJ7kyGsư 2yjMJ7kyG0 nyjMJ7kyGăm yjMJ7kyGtrước bồinqryaCy6 dyjMJ7kyGưỡng ramrpt, nqryaCy6vì Tháimrpt hoàyjMJ7kyGng tháyjMJ7kyGi hmrptậu cũnyjMJ7kyGg cyjMJ7kyGố triềumrpt cương” 

Nói yjMJ7kyGđến đây,nqryaCy6 mrpthắn nghiyjMJ7kyGêng đmrptầu, yjMJ7kyGhai mắyjMJ7kyGt diệnqryaCy6u dyjMJ7kyGiệu nhmrptìn cmrpthăm chúyjMJ7kyG vàoyjMJ7kyG nàng, 

“Trẫm yjMJ7kyGcũng khyjMJ7kyGông phyjMJ7kyGải cốnqryaCy6 yjMJ7kyGý muốyjMJ7kyGn dấumrpt nnqryaCy6àng, đâymrpt làyjMJ7kyG yjMJ7kyGước nqryaCy6định mrptcủa tryjMJ7kyGẫm nqryaCy6cùng tháyjMJ7kyGi hoànyjMJ7kyGg yjMJ7kyGThái Hậmrptu, ngườinqryaCy6 nói,nqryaCy6 phảimrpt yjMJ7kyGđợi mrptcho mrptnàng yjMJ7kyGcùng yjMJ7kyGtrẫm ‘loyjMJ7kyGng phụngyjMJ7kyG hmrptòa minhyjMJ7kyG’, nqryaCy6mới đưyjMJ7kyGợc nónqryaCy6i chyjMJ7kyGo mrptnàng biết.” 

Gmrptò mnqryaCy6á củamrpt mrptY nqryaCy6Y mrptnháy mắtnqryaCy6 lạinqryaCy6 đỏnqryaCy6 hồnyjMJ7kyGg lênqryaCy6n, nhmrptìn hắnyjMJ7kyG tmrptựa hnqryaCy6ồ ẩnmrpt nyjMJ7kyGhẫn ýyjMJ7kyG cười,yjMJ7kyG nqryaCy6chà chàyjMJ7kyG cnqryaCy6hân, ởyjMJ7kyG nqryaCy6trước mặmrptt mọmrpti ngyjMJ7kyGười lạiyjMJ7kyG kyjMJ7kyGhông nqryaCy6thể đẩmrpty hắmrptn yjMJ7kyGra, chỉyjMJ7kyG pyjMJ7kyGhải chịmrptu đựmrptng, thyjMJ7kyGầm nghĩ,nqryaCy6 nónqryaCy6i yjMJ7kyGnhư vậnqryaCy6y, kyjMJ7kyGhông phảinqryaCy6 kmrpthiến chmrpto nhómnqryaCy6 hmrptộ vnqryaCy6ệ nqryaCy6biết, nànnqryaCy6g cùmrptng hmrptắn đã……. 

“Đi thônqryaCy6i, trẫmmrpt manyjMJ7kyGg nyjMJ7kyGàng đyjMJ7kyGi vànqryaCy6o pnqryaCy6hòng.” Hmrptắn khậpmrpt khiễngyjMJ7kyG mrptkéo tamrpty củyjMJ7kyGa nàngmrpt, cmrptắm cmrptây đuốyjMJ7kyGc vnqryaCy6ào mmrptột gmrptiá đỡmrpt tyjMJ7kyGrên cnqryaCy6ầu yjMJ7kyGthang, syjMJ7kyGau đnqryaCy6ó yjMJ7kyGmới tiếnqryaCy6p tnqryaCy6ục đnqryaCy6i vmrptào mmrptột “cáimrpt hyjMJ7kyGang” ngnqryaCy6ay gianqryaCy6n tryjMJ7kyGung tâm. 

Khômrptng nghĩmrpt yjMJ7kyGtới, bênnqryaCy6 tronmrptg “cánqryaCy6i hangmrpt” kiyjMJ7kyGa đúyjMJ7kyGng nqryaCy6là mộtmrpt gyjMJ7kyGian mrptphòng khiếyjMJ7kyGn ngưyjMJ7kyGời kyjMJ7kyGhác ‘yjMJ7kyGkinh thiênnqryaCy6 độmrptng địa’yjMJ7kyG nhnqryaCy6a, rộnyjMJ7kyGg rnqryaCy6ãi mnqryaCy6à snqryaCy6áng nyjMJ7kyGgời, cùnqryaCy6ng cnqryaCy6ách bốmrpt trmrptí mrpttrong nqryaCy6Long Quânmrpt điệnyjMJ7kyG cnqryaCy6ó hơnqryaCy6n yjMJ7kyGchứ khôyjMJ7kyGng kéyjMJ7kyGm, khiếnmrpt nàyjMJ7kyGng mrptngây ngẩnnqryaCy6 cảnqryaCy6 người. 

Vén bnqryaCy6ức nqryaCy6rèm cheyjMJ7kyG, nqryaCy6đi vmrptào mrptnội phòng. 

yjMJ7kyG“Khi trẫmmrpt nqryaCy6ra ngoàinqryaCy6 snqryaCy6ăn bắnnqryaCy6, nnqryaCy6gẫu nhiênmrpt thườngyjMJ7kyG muốnyjMJ7kyG tớmrpti nơnqryaCy6i mrptnày, chyjMJ7kyGo nênmrpt yjMJ7kyGliền yjMJ7kyGphân nqryaCy6phó xuốnmrptg, mrptcho bnqryaCy6ọn họmrpt nqryaCy6bố trmrptí nơnqryaCy6i yjMJ7kyGnày cùmrptng nộnqryaCy6i điệnnqryaCy6 giốngnqryaCy6 nmrpthau, cnqryaCy6ó mrptthích nqryaCy6không?” HắnyjMJ7kyG mỉyjMJ7kyGm cười,yjMJ7kyG đemmrpt nànqryaCy6ng ômyjMJ7kyG vàomrpt lnqryaCy6òng, chmrptóp mũiyjMJ7kyG mrptcọ cọnqryaCy6 vàyjMJ7kyGo mrptchóp mũiyjMJ7kyG cnqryaCy6ủa nàng. 

Bức rèmmrpt bằngnqryaCy6 trânqryaCy6n nqryaCy6châu rumrptng rmrptinh, nhmrptững hạtyjMJ7kyG châmrptu sángyjMJ7kyG bónqryaCy6ng chnqryaCy6ạm vnqryaCy6ào nhanqryaCy6u, mrptphát mrptra tiếngyjMJ7kyG vmrptang “dinnqryaCy6h yjMJ7kyGđang, đnqryaCy6inh đương,mrpt nqryaCy6đinh đương”mrpt thmrptanh thúy……. 

“Ân.” NnqryaCy6àng gậtnqryaCy6 nhẹnqryaCy6 yjMJ7kyGđầu, nnqryaCy6ói khôngyjMJ7kyG cảmyjMJ7kyG động,nqryaCy6 làyjMJ7kyG gạyjMJ7kyGt ngườnqryaCy6i. NhưngnqryaCy6 mrpthơi tmrpthở đầyjMJ7kyGy dụcmrpt vọngnqryaCy6 củmrpta hắnnqryaCy6 cứyjMJ7kyG mrptphả vmrptào yjMJ7kyGmặt mrptliên tụmrptc, mrptkhiến nmrptàng thnqryaCy6ật bốnqryaCy6i ryjMJ7kyGối, gươngyjMJ7kyG mặtmrpt đãyjMJ7kyG hồngyjMJ7kyG lạinqryaCy6 cmrptàng đnqryaCy6ỏ tươi. 

“NànnqryaCy6g hìnhmrpt nqryaCy6như vẫyjMJ7kyGn cmrptòn nqryaCy6thiếu trnqryaCy6ẫm cmrptái gìyjMJ7kyG đó.”nqryaCy6 nqryaCy6Hắn trầmmrpt giọnnqryaCy6g nhmrptắc nhmrptở nói. 

“ThiếuyjMJ7kyG… nqryaCy6thiếu cáiyjMJ7kyG gì?” 

NàngnqryaCy6 nhyjMJ7kyGáy mắnqryaCy6t, mơmrpt hyjMJ7kyGồ, nhưnmrptg lạnqryaCy6i ngnqryaCy6hĩ tớinqryaCy6 cnqryaCy6ái gì,nqryaCy6 sắnqryaCy6c myjMJ7kyGặt cnqryaCy6ó chúnqryaCy6t sốtnqryaCy6 ruột, 

“Không được,nqryaCy6 chànmrptg ngồyjMJ7kyGi xuốngyjMJ7kyG nqryaCy6trước đi,nqryaCy6 tmrpta điyjMJ7kyG tmrptìm dượcmrpt gyjMJ7kyGiúp chàngmrpt rửanqryaCy6 sạcyjMJ7kyGh mnqryaCy6iệng vếmrptt thyjMJ7kyGương, khônmrptg cầmrptn nqryaCy6lộn xộn.” 

Đi yjMJ7kyGmột quảngyjMJ7kyG đườyjMJ7kyGng xyjMJ7kyGa nqryaCy6như vậyyjMJ7kyG, hyjMJ7kyGắn chắcmrpt lmrptà phảmrpti nhịnmrpt đnqryaCy6au rấmrptt nhmrptiều. nqryaCy6Vết thươnyjMJ7kyGg lầnqryaCy6n trưmrptớc nghiêmnqryaCy6 tyjMJ7kyGrọng nhưmrpt vyjMJ7kyGậy, đãyjMJ7kyG liềnnqryaCy6 mặtnqryaCy6 đưmrptợc nqryaCy6hay chmrptưa, nmrptàng mộnqryaCy6t cyjMJ7kyGhút cũnmrptg khôngyjMJ7kyG biêtmrpt. Nhưmrptng bâynqryaCy6 giờyjMJ7kyG, nhnqryaCy6ìn tnqryaCy6hấy đầuyjMJ7kyG gốiyjMJ7kyG yjMJ7kyGcủa hắnnqryaCy6 mrptđỏ tmrptươi nqryaCy61 mảng,yjMJ7kyG lòmrptng cyjMJ7kyGủa nànmrptg rấtnqryaCy6 xnqryaCy6ót xmrpta, thậtmrpt nqryaCy6rất yjMJ7kyGlo lắng. 

NàyjMJ7kyGng syjMJ7kyGợ mánqryaCy6u, nmrpthưng nnqryaCy6hiều lúyjMJ7kyGc, vìmrpt yjMJ7kyGkhông muốnmrpt mrpttỏ yjMJ7kyGra ymrptếu yjMJ7kyGđuối, đềuyjMJ7kyG phảimrpt tậnqryaCy6n lựcmrpt ẩnyjMJ7kyG nhmrptẫn. nqryaCy6Cho nmrptên nàngyjMJ7kyG rấmrptt nqryaCy6ít mặcyjMJ7kyG hồmrptng ymrpt, mànqryaCy6 nqryaCy6lúc cùngmrpt yjMJ7kyGMẫn Hmrptách yjMJ7kyGyêu nqryaCy6nam tỷnqryaCy6 yjMJ7kyGthí, yjMJ7kyGcũng vmrptì mrptsợ nmrpthìn mrptthấy trnqryaCy6ên ngườnqryaCy6i mnqryaCy6ình toáyjMJ7kyGt rmrpta mámrptu tươi,mrpt mớiyjMJ7kyG cmrptố tìnnqryaCy6h mrptmặc hồnnqryaCy6g ynqryaCy6, cmrpthe nqryaCy6dấu sợmrpt yjMJ7kyGhãi nqryaCy6của chínmrpth mình. 

NếnqryaCy6u nơiyjMJ7kyG mrptnày thậtyjMJ7kyG sựyjMJ7kyG bốnqryaCy6 tryjMJ7kyGí giyjMJ7kyGống mrpty Lomrptng Quâmrptn điệyjMJ7kyGn, nhnqryaCy6ư vmrptậy, hòmyjMJ7kyG thuốcnqryaCy6 snqryaCy6ẽ đặtmrpt tmrptrong ngăyjMJ7kyGn kéomrpt cuốinqryaCy6 cùnyjMJ7kyGg củayjMJ7kyG bànnqryaCy6 tnqryaCy6rang điểm. 

nqryaCy6Nàng đẩyyjMJ7kyG mrptvòng tayjMJ7kyGy nqryaCy6ôm ấpnqryaCy6 yjMJ7kyGcủa nqryaCy6hắn ramrpt, đimrpt đếnnqryaCy6 trưyjMJ7kyGớc byjMJ7kyGàn trayjMJ7kyGng điểm,mrpt kéoyjMJ7kyG hộnqryaCy6c nqryaCy6bàn rmrpta, quảnqryaCy6 nhiyjMJ7kyGên nhìnmrpt thấyjMJ7kyGy nqryaCy6hòm thuốc. 

“Y mrptY, nmrptàng muốnmrpt nqryaCy6nuốt mrptlời saomrpt?” mrptthân tyjMJ7kyGhể ấmmrpt yjMJ7kyGáp, mrptmềm mạyjMJ7kyGi trmrptong nqryaCy6lòng rờyjMJ7kyGi đimrpt, khônmrptg khmrptí lạnhmrpt lmrptẽo xâmrptm nhập,mrpt hắnyjMJ7kyG bấtnqryaCy6 yjMJ7kyGmãn lêyjMJ7kyGn án. 

ThấyyjMJ7kyG nyjMJ7kyGàng yjMJ7kyGđi đếnnqryaCy6 lnqryaCy6ong sàyjMJ7kyGn, tyjMJ7kyGừ yjMJ7kyGtừ tọanqryaCy6 nqryaCy6hạ, hyjMJ7kyGắn ryjMJ7kyGất syjMJ7kyGợ nànqryaCy6ng giyjMJ7kyGống lầnyjMJ7kyG trưmrptớc, tnqryaCy6hô lyjMJ7kyGỗ mrptkéo phắngnqryaCy6 yjMJ7kyGthục khốyjMJ7kyG củmrpta mìnnqryaCy6h, nmrptghĩ nghĩmrpt, vẫnyjMJ7kyG lànqryaCy6 chínyjMJ7kyGh mìnnqryaCy6h cuyjMJ7kyGốn ốnmrptg quầmrptn mrptlên tmrpthì tốnqryaCy6t yjMJ7kyGhơn. (nqryaCy6^^ tựyjMJ7kyG nyjMJ7kyGhiên thấyyjMJ7kyG buồnmrpt cmrptười mrptghê mrpt=]] ) 

“nqryaCy6Có phảimrpt rấnqryaCy6t đanqryaCy6u yjMJ7kyGhay không?” 

Nmrptàng cầmrptm hòmyjMJ7kyG thnqryaCy6uốc nqryaCy6đi qumrpta, ngồnqryaCy6i xổmmrpt xumrptống, nhìnqryaCy6n vếtyjMJ7kyG nqryaCy6thương, nqryaCy6không mrptkhỏi yjMJ7kyGnhíu mày, 

“TuynqryaCy6 khôngnqryaCy6 lmrptàm độnqryaCy6c, nhnqryaCy6ưng yjMJ7kyGmà, vếmrptt thươnyjMJ7kyGg syjMJ7kyGao nqryaCy6lại lâmrptu khnqryaCy6ép lmrptại nhưyjMJ7kyG vậy?” 

“TyjMJ7kyGhời tiếyjMJ7kyGt cnqryaCy6ó chmrptút lãmrptnh.” HắnqryaCy6n đápmrpt, nhìyjMJ7kyGn nànqryaCy6ng tyjMJ7kyGhật cẩyjMJ7kyGn thmrptận layjMJ7kyGu đyjMJ7kyGi vếtnqryaCy6 myjMJ7kyGáu tryjMJ7kyGên miyjMJ7kyGệng vếmrptt thương. 

[] 

“Thân nhiệtnqryaCy6 cnqryaCy6ủa cyjMJ7kyGhàng mrptso vớmrpti ngườimrpt thườngyjMJ7kyG luônmrpt thnqryaCy6ấp hyjMJ7kyGơn, biếtmrpt tnqryaCy6rời lạnhnqryaCy6, sayjMJ7kyGo khômrptng chnqryaCy6o cyjMJ7kyGung nữnqryaCy6 đyjMJ7kyGốt tnqryaCy6hêm yjMJ7kyGhỏa lòyjMJ7kyG, nhnqryaCy6ư vậymrpt thânyjMJ7kyG mrptthể mớiyjMJ7kyG ấnqryaCy6m hơn,yjMJ7kyG miệngnqryaCy6 vếtnqryaCy6 thươngyjMJ7kyG cũnnqryaCy6g khémrptp lạiyjMJ7kyG mmrptau chút.” 

yjMJ7kyGDùng mrptvải mềmyjMJ7kyG, thấmnqryaCy6 ưmrptớt, ryjMJ7kyGửa nqryaCy6sạch miệnmrptg vếtnqryaCy6 thnqryaCy6ương, yjMJ7kyGnàng nhmrptẹ nhànyjMJ7kyGg thổimrpt thyjMJ7kyGổi, đợimrpt nướmrptc khmrptô đinqryaCy6, mmrptới lấnqryaCy6y nqryaCy6thuốc mrptthoa lênmrpt, mrptdùng byjMJ7kyGạch mrptbố sạchmrpt sẽmrpt byjMJ7kyGao yjMJ7kyGlấy, nqryaCy6cuối cùngmrpt thnqryaCy6ắt mmrptột cmrptái nqryaCy6nơ cnqryaCy6on bướm. 

yjMJ7kyG“Không yjMJ7kyGcó nqryaCy6nàng byjMJ7kyGên nqryaCy6cạnh, mộtyjMJ7kyG nqryaCy6mình tryjMJ7kyGẫm cnqryaCy6ho dnqryaCy6ù mrptcó nqryaCy6đắp thênqryaCy6m mmrptấy mrpttấm cyjMJ7kyGhăn, đềunqryaCy6 cảmrptm thấymrpt cảyjMJ7kyG ngmrptười nqryaCy6rét runqryaCy6n.” Hắmrptn mrptthấp nyjMJ7kyGam nói. 

“MiệngnqryaCy6 lưỡinqryaCy6 trơnmrpt tryjMJ7kyGu.” Nànmrptg lnqryaCy6iếc lmrptiếc myjMJ7kyGắt mộtyjMJ7kyG cyjMJ7kyGái, cnqryaCy6ười khẽ. 

nqryaCy6Cho mrpttới nyjMJ7kyGay, nàngnqryaCy6 đềmrptu yjMJ7kyGcảm tyjMJ7kyGhấy hắnnqryaCy6 nqryaCy6chỉ biyjMJ7kyGết nqryaCy6khi nqryaCy6dễ mìnhmrpt, mỗimrpt lầnmrpt nnqryaCy6ói cnqryaCy6huyện đềnqryaCy6u giốnqryaCy6ng mrptnhư yjMJ7kyGđang cãiyjMJ7kyG nmrpthau, nhưngyjMJ7kyG myjMJ7kyGà, từnqryaCy6 khnqryaCy6i rờinqryaCy6 khnqryaCy6ỏi lonqryaCy6ng qyjMJ7kyGuân điện,nqryaCy6 nàyjMJ7kyGng mrptmới pháyjMJ7kyGt hiện,mrpt nànqryaCy6ng nqryaCy6ngược lạmrpti rấtmrpt nqryaCy6là thyjMJ7kyGích nqryaCy6lời nóinqryaCy6 bénnqryaCy6 nhọncủayjMJ7kyG hắmrptn, thícmrpth mrptcùng hắnnqryaCy6 trannqryaCy6h tnqryaCy6ranh nqryaCy6luận luận. 

“Miệng lưmrptỡi trnqryaCy6ơn tyjMJ7kyGru snqryaCy6o vớnqryaCy6i vônqryaCy6 lạinqryaCy6 tốtnqryaCy6 hơnqryaCy6n.” nqryaCy6Hắn mrptquả thựcyjMJ7kyG lạnqryaCy6i bắtnqryaCy6 đầumrpt “yjMJ7kyGmồm mép”. 

Khmrptóe môiyjMJ7kyG conqryaCy6ng lêyjMJ7kyGn, yjMJ7kyGnụ cườyjMJ7kyGi tươiyjMJ7kyG tắyjMJ7kyGn nnqryaCy6hư nắnmrptg manqryaCy6i, cảmmrpt giácnqryaCy6 qumrpten tmrpthuộc nàymrpt lmrptàm tếyjMJ7kyG byjMJ7kyGào tnqryaCy6oàn thmrptân nànqryaCy6ng đềumrpt ởyjMJ7kyG thảyjMJ7kyG yjMJ7kyGlỏng, thmrptư nqryaCy6sướng vnqryaCy6ô cùng. 

“nqryaCy6Chàng, vyjMJ7kyGẫn mmrptuốn điyjMJ7kyG sănnqryaCy6 lyjMJ7kyGão hổmrpt sao?” 

NànnqryaCy6g nqryaCy6thu dmrptọn xonyjMJ7kyGg hòmmrpt tnqryaCy6huốc, ngồiyjMJ7kyG yjMJ7kyGvào vịyjMJ7kyG tríyjMJ7kyG bêyjMJ7kyGn nqryaCy6cạnh mrpthắn, nhẹnqryaCy6 nhàngmrpt ốmrptng nqryaCy6quần thnqryaCy6ả xuống. 

“Trẫm thầmrptm ngmrpthĩ, syjMJ7kyGẽ tặngnqryaCy6 cmrptho nànyjMJ7kyGg nqryaCy6lễ vyjMJ7kyGật mànqryaCy6 mrpttrẫm chyjMJ7kyGo lyjMJ7kyGà trânqryaCy6n quyjMJ7kyGý mrptnhất, nqryaCy6Y Ymrpt, nyjMJ7kyGàng yjMJ7kyGhãy tmrptin nqryaCy6tưởng trẫmyjMJ7kyG cóyjMJ7kyG nănqryaCy6ng lựcnqryaCy6 nnqryaCy6ày, mặmrptc dùyjMJ7kyG khnqryaCy6ông dựnqryaCy6a vyjMJ7kyGào yjMJ7kyGthuật nqryaCy6pháp, tyjMJ7kyGrẫm cũnmrptg sẽmrpt lmrptàm được.” 

HắnyjMJ7kyG snqryaCy6oạn mimrpt, bànyjMJ7kyG tnqryaCy6ay tnqryaCy6o nhẹnqryaCy6 nhàngyjMJ7kyG vuốtyjMJ7kyG lmrptên đnqryaCy6ôi nqryaCy6má phấmrptn hồnqryaCy6ng, “Trẫm,nqryaCy6 cũnqryaCy6ng khônmrptg nqryaCy6phải mộtyjMJ7kyG quyjMJ7kyGân vươnqryaCy6ng vônqryaCy6 năng,mrpt nhữnmrptg gìyjMJ7kyG củayjMJ7kyG trmrptẫm, nhấyjMJ7kyGt địnhmrpt trẫnqryaCy6m syjMJ7kyGẽ yjMJ7kyGthu hồi,yjMJ7kyG bnqryaCy6ao gyjMJ7kyGồm cảmrpt nàng!” 

khunqryaCy6ôn nqryaCy6mặt tmrptrắng nyjMJ7kyGoãn, hoànmrpt yjMJ7kyGmỹ nhưmrpt mmrptột támrptc pyjMJ7kyGhẩm yjMJ7kyGnghệ thmrptuật, khmrptóe mmrptôi myjMJ7kyGỏng, comrptng comrptng mộmrptt nụmrpt cười,nqryaCy6 đôiyjMJ7kyG mắtnqryaCy6 màumrpt nqryaCy6tím thâmyjMJ7kyG smrptâu nhnqryaCy6ư đạiyjMJ7kyG dương,…nàyjMJ7kyGng xemrptm đếnqryaCy6n ngâyjMJ7kyGy yjMJ7kyGngốc cảnqryaCy6 người. 

Mãimrpt ngắmnqryaCy6 mỹnqryaCy6 nqryaCy6nam, yjMJ7kyGY nqryaCy6Y mộyjMJ7kyGt chyjMJ7kyGút cũngnqryaCy6 nqryaCy6không pháyjMJ7kyGt gyjMJ7kyGiác, mộmrptt nqryaCy6bàn mrpttay mrptđang lặngyjMJ7kyG yênqryaCy6n cởinqryaCy6 yjMJ7kyGbỏ vạtyjMJ7kyG áoyjMJ7kyG cnqryaCy6ủa yjMJ7kyGnàng. ^^! 

MãyjMJ7kyGi đếnyjMJ7kyG yjMJ7kyGkhi cmrpthỉ nqryaCy6phúc lyjMJ7kyGạnh nyjMJ7kyGhư byjMJ7kyGăng bmrptàn chạyjMJ7kyGm đếmrptn tyjMJ7kyGròn tròyjMJ7kyGn yjMJ7kyGmềm mạiyjMJ7kyG, cyjMJ7kyGả ngườnqryaCy6i mrptY mrptY rmrptun lmrptên, nqryaCy6bừng yjMJ7kyGtỉnh lạinqryaCy6 nqryaCy6đây, nhnqryaCy6ìn mrptgương mặmrptt nqryaCy6ôn nqryaCy6nhu, nhnqryaCy6u tìnhnqryaCy6 dạtnqryaCy6 dnqryaCy6ào khmrptông bnqryaCy6iết khyjMJ7kyGi nmrptào biếyjMJ7kyGn thmrptành vmrptẻ nqryaCy6mặt đắcnqryaCy6 yjMJ7kyGý tnqryaCy6ươi cườiyjMJ7kyG nqryaCy6của hắn,mrpt yjMJ7kyGkhông khnqryaCy6ỏi mrptâm mrptthầm mắngyjMJ7kyG mìnnqryaCy6h qyjMJ7kyGuá mrptsơ nqryaCy6ý. (yjMJ7kyGlà mrptháo nqryaCy6sắc mmrptới đúnyjMJ7kyGg nyjMJ7kyGha ^^) 

“Y nqryaCy6Y, nànnqryaCy6g nmrptên tyjMJ7kyGhực mrpthiện ướcnqryaCy6 yjMJ7kyGđịnh yjMJ7kyGcùng trẫm.”nqryaCy6 mrptHắn yjMJ7kyGthấp nnqryaCy6am, nhẹmrpt nhàyjMJ7kyGng mrptvỗ vềnqryaCy6 đônqryaCy6i mámrpt yjMJ7kyGmềm mại. 

“Ước định?yjMJ7kyG Cámrpti mrptgì yjMJ7kyGước địyjMJ7kyGnh?” NàngnqryaCy6 tiyjMJ7kyGếp tụcyjMJ7kyG đnqryaCy6ánh trốnqryaCy6ng lảyjMJ7kyGng, mrpt“Không đượmrptc, chânqryaCy6n mrptcủa chàngyjMJ7kyG khôngnqryaCy6 yjMJ7kyGthể lyjMJ7kyGộn xộn.” 

nqryaCy6“Ngày ấyjMJ7kyGy, mrpttrẫm bmrptị thươngnqryaCy6 nqryaCy6so nqryaCy6với hyjMJ7kyGôm nmrptay yjMJ7kyGcòn nghyjMJ7kyGiêm trọngyjMJ7kyG hmrptơn, nhưnyjMJ7kyGg yjMJ7kyGkhông phyjMJ7kyGải cũnmrptg dmrptũng mãmrptnh dịnqryaCy6 thưmrptờng saonqryaCy6? HyjMJ7kyGay làmrpt, nmrptàng chmrpto đómrpt yjMJ7kyGlà hiệmrptu lựnqryaCy6c mrptcủa quảmrpt thôyjMJ7kyGi tình?” 

HyjMJ7kyGắn yjMJ7kyGthổi mộtnqryaCy6 ngụmnqryaCy6 yjMJ7kyGhơi thởnqryaCy6 lạnhyjMJ7kyG nmrpthư bănnqryaCy6 vàmrpto tyjMJ7kyGai nànmrptg, nhẹmrpt nhàngmrpt gặnqryaCy6m mrptlấy vànhyjMJ7kyG tanqryaCy6i mẫmrptn nqryaCy6cảm củayjMJ7kyG nmrptàng, nqryaCy6đầu lưỡimrpt cuốn,nqryaCy6 cảmnqryaCy6 giáyjMJ7kyGc đượnqryaCy6c thânnqryaCy6 tnqryaCy6hể nqryaCy6mềm mmrptại đềyjMJ7kyGu rmrptun run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.