Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 175TJtiJvD6: KHÔTJtiJvD6NG THỂTJtiJvD6 MẤTBLSbrfBZ BLSbrfBZĐI NÀNG

“yzsrMộc Hiệp!”BLSbrfBZ BLSbrfBZPhù VâTJtiJvD6n yzsrKhâu Tyzsrrạch hétBLSbrfBZ lBLSbrfBZớn mTJtiJvD6ột tiếng,yzsr dùnyzsrg TJtiJvD6chân chưayzsr byzsrị thBLSbrfBZương lyzsràm điểTJtiJvD6m tyzsrựa, búnyzsrg ngườiyzsr phTJtiJvD6i thâBLSbrfBZn đến,TJtiJvD6 yzsrthân TJtiJvD6mình cấpyzsr tốcyzsr yzsrbay vBLSbrfBZút myzsrà đi,yzsr tựBLSbrfBZa nhưBLSbrfBZ yzsrchim yếTJtiJvD6n, liTJtiJvD6nh hTJtiJvD6oạt xuyêyzsrn qyzsrua rừngBLSbrfBZ cây,BLSbrfBZ yzsrbôn TJtiJvD6tiến vềBLSbrfBZ phBLSbrfBZía nàng. 

Nhưng mBLSbrfBZà, TJtiJvD6dù TJtiJvD6có BLSbrfBZkhinh cBLSbrfBZông thượngBLSbrfBZ thừa,BLSbrfBZ hắBLSbrfBZn vẫTJtiJvD6n đuổiBLSbrfBZ khyzsrông kBLSbrfBZịp TJtiJvD6tốc độyzsr rơTJtiJvD6i xyzsruống ngựTJtiJvD6a cyzsrủa nàTJtiJvD6ng tyzsrừ mộtTJtiJvD6 khoyzsrảng cáchyzsr BLSbrfBZxa nhưyzsr thế,BLSbrfBZ nhưngTJtiJvD6 TJtiJvD6vào lyzsrúc nàyTJtiJvD6, yzsrmột thânBLSbrfBZ ảTJtiJvD6nh myzsràu đyzsren rốBLSbrfBZt cyzsrục xTJtiJvD6uất hiện,BLSbrfBZ vươyzsrn tBLSbrfBZay BLSbrfBZra muốnTJtiJvD6 cứTJtiJvD6u nTJtiJvD6àng. TJtiJvD6Khi TJtiJvD6các ngónBLSbrfBZ tTJtiJvD6ay yzsrsắp cBLSbrfBZhạm đBLSbrfBZược BLSbrfBZY YBLSbrfBZ, thìBLSbrfBZ BLSbrfBZkhông biếtBLSbrfBZ từyzsr chỗTJtiJvD6 yzsrnào phTJtiJvD6óng BLSbrfBZtới mộyzsrt yzsrmũi tTJtiJvD6ên, MộcBLSbrfBZ Hiệpyzsr BLSbrfBZcả kiyzsrnh, theBLSbrfBZo yzsrbản năngyzsr ryzsrụt tayzsry lại… 

“Không!” PhùBLSbrfBZ yzsrVân KBLSbrfBZhâu TrạchTJtiJvD6 rốTJtiJvD6ng giận! 

TJtiJvD6Trơ mắtTJtiJvD6 yzsrnhìn nànBLSbrfBZg nBLSbrfBZgã xuống,BLSbrfBZ hyzsrắn cuBLSbrfBZống quýTJtiJvD6t, lyzsro lắngBLSbrfBZ nyzsrhư muBLSbrfBZốn xTJtiJvD6é toạcyzsr lồnTJtiJvD6g TJtiJvD6ngực, tTJtiJvD6ay TJtiJvD6nàng bịBLSbrfBZ thưBLSbrfBZơng, ngãyzsr nTJtiJvD6hư tyzsrhế yzsre rằng…! 

KhTJtiJvD6ông nyzsrgờ, yzsrY BLSbrfBZY TJtiJvD6lãi khBLSbrfBZẽ xBLSbrfBZoay người,yzsr dùyzsrng taTJtiJvD6y cTJtiJvD6hưa bịTJtiJvD6 thươngTJtiJvD6 bắtTJtiJvD6 lấyTJtiJvD6 BLSbrfBZcương ngBLSbrfBZựa, tBLSbrfBZung yzsrngười TJtiJvD6một chút,BLSbrfBZ aTJtiJvD6n toànBLSbrfBZ BLSbrfBZrơi xuốyzsrng đất. 

“Ngươiyzsr cBLSbrfBZòn TJtiJvD6muốn bỏyzsr lạBLSbrfBZi tBLSbrfBZa mộtTJtiJvD6 BLSbrfBZmình sao?” 

KhTJtiJvD6ông BLSbrfBZhề sTJtiJvD6ợ yzsrhãi qTJtiJvD6uay đầuBLSbrfBZ, nhìyzsrn vBLSbrfBZề phíyzsra yzsrhắn, nàngBLSbrfBZ cườiBLSbrfBZ BLSbrfBZđến TJtiJvD6hết sứTJtiJvD6c thTJtiJvD6oải mBLSbrfBZái, rốtBLSbrfBZ cụyzsrc, hắyzsrn yzsrcũng byzsrị nàngyzsr đBLSbrfBZùa giTJtiJvD6ỡn mộBLSbrfBZt lần.TJtiJvD6 (trờiyzsr ạyzsr, làmyzsr paTJtiJvD6n TJtiJvD6cứ tưởng,yzsr pTJtiJvD6ó taTJtiJvD6y vớiyzsr chịTJtiJvD6 ) 

Chậyzsrm rãiyzsr ổTJtiJvD6n đyzsrịnh thâTJtiJvD6n hình,BLSbrfBZ TJtiJvD6hắn tyzsrhở TJtiJvD6phì pTJtiJvD6hò, nyzsrhìn yzsrnàng nyzsrghịch TJtiJvD6ngợm, tươTJtiJvD6i cưTJtiJvD6ời, độtTJtiJvD6 nTJtiJvD6hiên thBLSbrfBZở TJtiJvD6dài nhẹyzsr nhyzsrõm yzsrmột hơiBLSbrfBZ, bànTJtiJvD6 tTJtiJvD6ay BLSbrfBZto TJtiJvD6giang rTJtiJvD6a, đTJtiJvD6em tBLSbrfBZhiên hTJtiJvD6ạ kiềuyzsr nBLSbrfBZhỏ kBLSbrfBZéo lạiyzsr, dTJtiJvD6ùng sứcBLSbrfBZ khảmBLSbrfBZ nhậpyzsr vàBLSbrfBZo yzsrtrong lòng. 

“Nàng mớiBLSbrfBZ lTJtiJvD6à đạiyzsr ngyzsru ngốc,yzsr dọaTJtiJvD6 yzsrđến trẫBLSbrfBZm, nàngyzsr cóyzsr biyzsrết lTJtiJvD6àm kiyzsrnh độngyzsr thányzsrh BLSbrfBZgiá, tyzsrhì cóyzsr BLSbrfBZ10 cáiTJtiJvD6 đBLSbrfBZầu cũBLSbrfBZng khyzsrông đủBLSbrfBZ trảmyzsr TJtiJvD6hay khônBLSbrfBZg!” TTJtiJvD6uy lTJtiJvD6à lờiTJtiJvD6 nóiTJtiJvD6 cTJtiJvD6ó vẻBLSbrfBZ TJtiJvD6uy yzsrhiếp, nhưTJtiJvD6ng ngyzsrữ khyzsrí lạiBLSbrfBZ dBLSbrfBZìu dàBLSbrfBZng, ônyzsr nhuTJtiJvD6, sủngTJtiJvD6 áyzsri, cTJtiJvD6òn cóyzsr cBLSbrfBZhút bBLSbrfBZất đắcBLSbrfBZ dĩ. 

BLSbrfBZMộc Hiệpyzsr tBLSbrfBZhấy hoànTJtiJvD6g phTJtiJvD6i aBLSbrfBZn toBLSbrfBZàn TJtiJvD6, ánTJtiJvD6h mắyzsrt bényzsr yzsrnhọn bắnBLSbrfBZ vTJtiJvD6ề phíaTJtiJvD6 mũTJtiJvD6i têBLSbrfBZn yzsrđược bắnyzsr tới,yzsr nhayzsrnh TJtiJvD6chóng TJtiJvD6phi thTJtiJvD6ân đuTJtiJvD6ổi theo. 

“Ta đãTJtiJvD6 tínhyzsr đượcTJtiJvD6 BLSbrfBZphải làyzsrm thếTJtiJvD6 yzsrnào rồiyzsr màyzsr, chỉBLSbrfBZ tạiyzsr mộtyzsr mũiTJtiJvD6 tênTJtiJvD6 tTJtiJvD6ừ đâTJtiJvD6u tBLSbrfBZhình yzsrlình laTJtiJvD6o TJtiJvD6ra làmTJtiJvD6 yzsrta TJtiJvD6giật mìnhyzsr, BLSbrfBZngươi mBLSbrfBZuốn yzsrtrảm liềTJtiJvD6n BLSbrfBZtrảm đBLSbrfBZi, dyzsrù sayzsro yzsrta cũyzsrng khônyzsrg BLSbrfBZcó mBLSbrfBZười cáTJtiJvD6i đầu.”TJtiJvD6 BLSbrfBZNàng nhíTJtiJvD6u yzsrnhíu myzsrày, nhìnBLSbrfBZ mBLSbrfBZũi tênyzsr bBLSbrfBZắn léBLSbrfBZn cTJtiJvD6ắm phTJtiJvD6ập vàoBLSbrfBZ đạiTJtiJvD6 thụTJtiJvD6 gầBLSbrfBZn đó. 

“NBLSbrfBZàng chTJtiJvD6o rằngTJtiJvD6 TJtiJvD6nàng muốnTJtiJvD6 bịTJtiJvD6 trBLSbrfBZảm liềnBLSbrfBZ trảmBLSbrfBZ TJtiJvD6sao? NBLSbrfBZếu tBLSbrfBZrẫm muốnyzsr nàBLSbrfBZng yzsrchết, BLSbrfBZcòn cyzsró thểBLSbrfBZ liềuyzsr mạnyzsrg chạyTJtiJvD6 đếnTJtiJvD6 đâBLSbrfBZy cứuBLSbrfBZ nàngyzsr saBLSbrfBZo? yzsrY YTJtiJvD6, chẳnTJtiJvD6g lẽyzsr nyzsràng yzsrkhông biếtyzsr, BLSbrfBZtrẫm, khBLSbrfBZông tTJtiJvD6hể mấtTJtiJvD6 TJtiJvD6đi nànTJtiJvD6g saoBLSbrfBZ?!” hắnTJtiJvD6 nhẹTJtiJvD6 nhànyzsrg BLSbrfBZnói, giọngyzsr TJtiJvD6nói thâTJtiJvD6n tình,TJtiJvD6 TJtiJvD6có chúBLSbrfBZt aTJtiJvD6i oánBLSbrfBZ, TJtiJvD6ánh mắyzsrt yzsrsâu nyzsrhư biển,BLSbrfBZ yzsrdào TJtiJvD6dạt TJtiJvD6nhu TJtiJvD6tình nyzsrhìn chằTJtiJvD6m chằmBLSbrfBZ kyzsrhuôn yzsrmặt nhỏyzsr nyzsrhắn củayzsr nàng. 

“ChàngTJtiJvD6 nóTJtiJvD6i BLSbrfBZthật sao?”TJtiJvD6 (yzsrpan đổBLSbrfBZi xưngBLSbrfBZ hôTJtiJvD6 BLSbrfBZtừ đâTJtiJvD6y BLSbrfBZnhe, cứTJtiJvD6 “ngươiBLSbrfBZ, yzsrta” nTJtiJvD6ghe kìTJtiJvD6 BLSbrfBZkì, kTJtiJvD6hi TJtiJvD62 ngưBLSbrfBZời yzsrở riêng,TJtiJvD6 yzsrpan sTJtiJvD6ẽ đyzsrổi tTJtiJvD6hàng “chànyzsrg-ta” ^^) 

yzsrNàng độBLSbrfBZt nhiênyzsr câBLSbrfBZu tyzsrhần cười,yzsr yzsrhai BLSbrfBZtay ôTJtiJvD6m BLSbrfBZchầm TJtiJvD6lấy BLSbrfBZhắn, mộBLSbrfBZt yzsrlúc saBLSbrfBZu, mớiyzsr nâTJtiJvD6ng đầTJtiJvD6u, yzsránh mắtBLSbrfBZ troyzsrng yzsrveo nhTJtiJvD6ư nTJtiJvD6ước TJtiJvD6hồ tBLSbrfBZhu nhBLSbrfBZìn hắn. 

“Nàng……”TJtiJvD6 này,TJtiJvD6 nàngBLSbrfBZ đanBLSbrfBZg lTJtiJvD6àm nũngvớiyzsr hyzsrắn sao? 

HắnTJtiJvD6 kBLSbrfBZhinh ngạcTJtiJvD6 kBLSbrfBZhông nBLSbrfBZói đượcBLSbrfBZ mộtyzsr TJtiJvD6lời, myzsrở TJtiJvD6to mắtTJtiJvD6 nhìBLSbrfBZn nàngTJtiJvD6 ýBLSbrfBZ cườiTJtiJvD6 lBLSbrfBZan yzsrra cảTJtiJvD6 TJtiJvD6khuôn mặtBLSbrfBZ xiTJtiJvD6nh BLSbrfBZxắn, TJtiJvD6nàng tựaBLSbrfBZ hồTJtiJvD6 đãyzsr sBLSbrfBZớm đoáTJtiJvD6n chắTJtiJvD6c đượcBLSbrfBZ hTJtiJvD6ắn sẽBLSbrfBZ yzsrcó biểuTJtiJvD6 TJtiJvD6tình thyzsrế này. 

KhBLSbrfBZuôn mBLSbrfBZặt nhyzsrỏ BLSbrfBZnhắn yzsrnhư trBLSbrfBZái đàTJtiJvD6o, ýyzsr cưBLSbrfBZời sBLSbrfBZáng lạn,TJtiJvD6 đyzsrôi mắtyzsr tTJtiJvD6o tBLSbrfBZrong veyzsro nhìnTJtiJvD6 hBLSbrfBZắn, BLSbrfBZhàng mTJtiJvD6i vBLSbrfBZừa coBLSbrfBZng vừaBLSbrfBZ dàyzsri layzsry độngyzsr, yzsrchớp chớpTJtiJvD6, cánBLSbrfBZh yzsrmôi hồngTJtiJvD6 chúyzsrm yzsrchím TJtiJvD6mang nTJtiJvD6ét cườiBLSbrfBZ…nàng nhìyzsrn hTJtiJvD6ắn, nyzsrhưng TJtiJvD6sao hắnyzsr yzsrcứ trầmBLSbrfBZ mắtBLSbrfBZ kyzsrhông nTJtiJvD6ói gìyzsr cả,TJtiJvD6 sốtTJtiJvD6 rTJtiJvD6uột BLSbrfBZlàm nàngyzsr phTJtiJvD6ải yzsrlên tiếngBLSbrfBZ hỏi: 

“Phù VTJtiJvD6ân KTJtiJvD6hâu Trạch,làTJtiJvD6m chàyzsrng sợyzsr hãiyzsr rồiyzsr sao?” 

Bàyzsrn taTJtiJvD6y TJtiJvD6nhỏ đưyzsra yzsrlên, TJtiJvD6quơ quyzsra quơyzsr lạTJtiJvD6i trướcyzsr mBLSbrfBZặt hắn,yzsr hyzsrắn làmTJtiJvD6 sBLSbrfBZao BLSbrfBZvậy, độnyzsrg cũBLSbrfBZng yzsrkhông độngTJtiJvD6, biếnBLSbrfBZ thBLSbrfBZành đầuTJtiJvD6 gTJtiJvD6ỗ rồTJtiJvD6i đi? 

“Sợyzsr hãiBLSbrfBZ!” Hắnyzsr độBLSbrfBZt TJtiJvD6nhiên TJtiJvD6xuy thBLSbrfBZanh, yzsrtiếng TJtiJvD6nói thoángyzsr kyzsrhàn khàn,yzsr“Nàng pyzsrhải BLSbrfBZbồi thườngBLSbrfBZ chyzsro trẫm?” 

TJtiJvD6Bồi thưTJtiJvD6ờng? Ayzsri nhyzsra, nàngyzsr TJtiJvD6hiện tạTJtiJvD6i cyzsrhỉ cTJtiJvD6ó hBLSbrfBZai bànyzsr tTJtiJvD6ay trắng,BLSbrfBZ liềnyzsr BLSbrfBZngay cBLSbrfBZả trayzsrng sứBLSbrfBZc quầTJtiJvD6n áBLSbrfBZo BLSbrfBZđều làyzsr củaTJtiJvD6 ngưTJtiJvD6ời kTJtiJvD6hác, đếTJtiJvD6 TJtiJvD6vương yzsrnhư hắn,yzsr quyềyzsrn khTJtiJvD6uynh tyzsrhiên hạ,yzsr lạBLSbrfBZi TJtiJvD6mở TJtiJvD6miệng muốnyzsr nàngBLSbrfBZ BLSbrfBZbồi thường?TJtiJvD6 NàBLSbrfBZng BLSbrfBZcó gìBLSbrfBZ đBLSbrfBZể bTJtiJvD6ồi thưBLSbrfBZờng BLSbrfBZcho hắnTJtiJvD6 đây? 

“ChTJtiJvD6àng muốnBLSbrfBZ cyzsrái gì?”TJtiJvD6 Ngẫmyzsr lạiyzsr, BLSbrfBZhình nhưBLSbrfBZ TJtiJvD6mình yzsrcũng đãBLSbrfBZ dọyzsra hắTJtiJvD6n thậBLSbrfBZt, đànTJtiJvD6h phảiTJtiJvD6 mBLSbrfBZở miệnBLSbrfBZg hỏi. 

BLSbrfBZ“Nơi này”TJtiJvD6 BLSbrfBZhắn dùngBLSbrfBZ ngónyzsr tayzsry TJtiJvD6lành lạnhBLSbrfBZ củBLSbrfBZa mìTJtiJvD6nh vuyzsrốt nhTJtiJvD6è BLSbrfBZnhẹ BLSbrfBZlên cányzsrh TJtiJvD6môi cyzsrủa BLSbrfBZnàng, TJtiJvD6sau đóyzsr cònyzsr “vôTJtiJvD6 lại”BLSbrfBZ dờiBLSbrfBZ TJtiJvD6xuống ngBLSbrfBZực, “TJtiJvD6Còn cTJtiJvD6ó nyzsrơi này.” 

“Hạ…TJtiJvD6 hạyzsr lưu!” 

Mặt nànBLSbrfBZg đyzsrỏ lTJtiJvD6ên tựaBLSbrfBZ nhưyzsr mBLSbrfBZông khTJtiJvD6ỉ, mộtBLSbrfBZ BLSbrfBZtay dùngBLSbrfBZ sBLSbrfBZức cốyzsr BLSbrfBZđẩy “bànyzsr tTJtiJvD6ay sóiTJtiJvD6” tryzsrên ngựcyzsr củayzsr myzsrình ryzsra, vyzsrừa đôTJtiJvD6 yzsrđô hét, 

“ĐầuTJtiJvD6 cTJtiJvD6ủa chàTJtiJvD6ng ngoạiyzsr tryzsrừ myzsrấy thứyzsr này,BLSbrfBZ cũnyzsrg kBLSbrfBZhông ngBLSbrfBZhĩ yzsrra cBLSbrfBZái gyzsrì đứngyzsr đắnBLSbrfBZ sao?”TJtiJvD6 HuốBLSbrfBZng cBLSbrfBZhi, yzsrnơi BLSbrfBZnày lyzsrà bBLSbrfBZãi syzsrăn, mBLSbrfBZuốn cyzsrái BLSbrfBZgì cũnBLSbrfBZg TJtiJvD6không đượyzsrc, TJtiJvD6nếu bTJtiJvD6ị ngườyzsri khyzsrác nBLSbrfBZhìn thấTJtiJvD6y, liềnTJtiJvD6 kTJtiJvD6hông xoBLSbrfBZng . 

Ác? yzsrNàng dáTJtiJvD6m cTJtiJvD6ự tuyệBLSbrfBZt hắnyzsr? Lạyzsrnh lyzsrùng nhíyzsru màyTJtiJvD6, cúyzsri đầuTJtiJvD6 BLSbrfBZnhìn đBLSbrfBZầu gốiyzsr củaTJtiJvD6 mìnyzsrh đỏBLSbrfBZ TJtiJvD6tươi mộtyzsr mảngTJtiJvD6, lạiTJtiJvD6 dùngyzsr ánhBLSbrfBZ mắtBLSbrfBZ trácBLSbrfBZh cTJtiJvD6ứ nhìBLSbrfBZn vềyzsr phíayzsr nàng. 

[] 

Đượcyzsr rồi,BLSbrfBZ nàBLSbrfBZng yzsrthật sựyzsr cBLSbrfBZó lỗi,TJtiJvD6 nhưyzsrng BLSbrfBZmà nyzsràng yzsrkhông pBLSbrfBZhải cyzsrố ýTJtiJvD6 mà,yzsr chỉyzsr lBLSbrfBZà “vTJtiJvD6ô tiBLSbrfBZnh”, ừ,TJtiJvD6 TJtiJvD6chỉ lyzsrà TJtiJvD6vô tìnTJtiJvD6h thôi. 

Nànyzsrg yzsrcắn cắnBLSbrfBZ mTJtiJvD6ôi dưới. 

“SẽTJtiJvD6…… TJtiJvD6Sẽ TJtiJvD6bị ngườiyzsr kháTJtiJvD6c nhìnTJtiJvD6 thấy.”yzsr yzsrThùy hạyzsr mTJtiJvD6i TJtiJvD6mắt, nàyzsrng nyzsrhỏ giọngTJtiJvD6 nói. 

Nếu BLSbrfBZnhư cBLSbrfBZó thểBLSbrfBZ ngBLSbrfBZăn cTJtiJvD6ản hắnTJtiJvD6 BLSbrfBZđi sănBLSbrfBZ byzsrạch yzsrhổ thì…… 

“Y yzsrY, BLSbrfBZnàng cyzsró biếBLSbrfBZt sănyzsr BLSbrfBZbắn lyzsrần yzsrnày kBLSbrfBZéo TJtiJvD6dài mấyBLSbrfBZ ngàBLSbrfBZy hayzsry khôngTJtiJvD6?” Hắnyzsr độTJtiJvD6t nhBLSbrfBZiên đặtyzsr cTJtiJvD6âu hỏi. 

“KhBLSbrfBZông phảiBLSbrfBZ chỉTJtiJvD6 cyzsró yzsrhôm TJtiJvD6nay sao?” 

Nàng căyzsrn bảBLSbrfBZn làTJtiJvD6 chưyzsra từngTJtiJvD6 thaTJtiJvD6m gBLSbrfBZia TJtiJvD6lễ hộBLSbrfBZi sBLSbrfBZăn bTJtiJvD6ắn, nêyzsrn yzsrcho rằngTJtiJvD6, lễyzsr hBLSbrfBZội nàyzsry BLSbrfBZđơn giảnyzsr chyzsrỉ kéoTJtiJvD6 BLSbrfBZdài troBLSbrfBZng TJtiJvD61 yzsrngày, nhưnTJtiJvD6g BLSbrfBZnhìn TJtiJvD6vẻ mBLSbrfBZặt dTJtiJvD6ở khyzsróc dởTJtiJvD6 cườyzsri củaBLSbrfBZ hắTJtiJvD6n tBLSbrfBZhì kBLSbrfBZinh ngạcTJtiJvD6 hỏi, 

“Chẳng lTJtiJvD6ẽ cTJtiJvD6òn kBLSbrfBZéo dàiBLSbrfBZ thêTJtiJvD6m TJtiJvD6vài nBLSbrfBZgày nữa?” 

Vàyzsri ngàTJtiJvD6y? ƯớcBLSbrfBZ chừnBLSbrfBZg lTJtiJvD6à nửaTJtiJvD6 thángyzsr! Qyzsruên yzsrđi, dùBLSbrfBZ TJtiJvD6sao nàngyzsr đãBLSbrfBZ yzsrđáp ứngBLSbrfBZ BLSbrfBZvới myzsrình rồiTJtiJvD6, mTJtiJvD6ặc kệ,yzsr… hắTJtiJvD6n kéoTJtiJvD6 TJtiJvD6tay nhỏTJtiJvD6 yzsrbé củaTJtiJvD6 ngườiyzsr BLSbrfBZnào đTJtiJvD6ó, hưyzsrớng tớBLSbrfBZi myzsrột lyzsrối queBLSbrfBZn thuộc. 

BLSbrfBZXuyên yzsrqua mộtTJtiJvD6 đámyzsr cyzsrỏ dạiBLSbrfBZ cBLSbrfBZao cỡBLSbrfBZ đầBLSbrfBZu yzsrgối, trướcBLSbrfBZ mặtTJtiJvD6 làTJtiJvD6 TJtiJvD6một yzsrcái hồBLSbrfBZ nưyzsrớc yzsrxanh yzsrbiếc, phảnBLSbrfBZ chiếuBLSbrfBZ trờiTJtiJvD6 xBLSbrfBZanh, hayzsri yzsrbên hyzsrồ, hTJtiJvD6oa TJtiJvD6nở TJtiJvD6rực rỡTJtiJvD6, TJtiJvD6bướm lượBLSbrfBZn chậpyzsr chyzsrờn, thậTJtiJvD6t đúBLSbrfBZng làBLSbrfBZ mộtyzsr nơiBLSbrfBZ thếTJtiJvD6 ngTJtiJvD6oại yzsrđào viên. 

“Chúng TJtiJvD6ta muBLSbrfBZốn đBLSbrfBZi đâu?”TJtiJvD6 NàngBLSbrfBZ nắmTJtiJvD6 tBLSbrfBZay hắyzsrn, nhìTJtiJvD6n bBLSbrfBZốn TJtiJvD6phía, coyzsrn đưTJtiJvD6ờng nàyBLSbrfBZ yzsrdường nhTJtiJvD6ư TJtiJvD6Khâu TrạchBLSbrfBZ rấBLSbrfBZt quBLSbrfBZen thuộc. 

NàyBLSbrfBZ cóTJtiJvD6 chúTJtiJvD6t BLSbrfBZkinh ngạc. 

BLSbrfBZ“Đợi látTJtiJvD6 nữBLSbrfBZa yzsrnàng sẽyzsr biyzsrết.” Hắnyzsr yzsrcòn cốyzsr BLSbrfBZý TJtiJvD6làm rTJtiJvD6a vyzsrẻ tTJtiJvD6hần bí. 

HaBLSbrfBZi ngưTJtiJvD6ời điTJtiJvD6 đếTJtiJvD6n cạnhBLSbrfBZ yzsrhồ nBLSbrfBZước, điyzsr vyzsròng thTJtiJvD6eo mépTJtiJvD6 hố,yzsr BLSbrfBZtrước BLSbrfBZmặt liBLSbrfBZền hiTJtiJvD6ện ryzsra mBLSbrfBZột vBLSbrfBZách núi,TJtiJvD6 hắnTJtiJvD6 TJtiJvD6vươn nyzsrgón yzsrtrỏ, ởBLSbrfBZ mộtBLSbrfBZ khốBLSbrfBZi hoàyzsrng thBLSbrfBZạch BLSbrfBZgõ BLSbrfBZvài cái,yzsr cTJtiJvD6ó nhyzsranh cTJtiJvD6ó chậm. 

Đột nhTJtiJvD6iên, vácyzsrh yzsrnúi “Ầyzsrm vTJtiJvD6ang lonTJtiJvD6g” mộtTJtiJvD6 tiếng,TJtiJvD6 vácyzsrh núiyzsr sừyzsrng sữnyzsrg độtTJtiJvD6 nhiêBLSbrfBZn táyzsrch rayzsr, lộyzsr yzsrra mộyzsrt độngyzsr khẩu. 

Bốn TJtiJvD6bề vyzsrắng lặnyzsrg, PhBLSbrfBZù VâTJtiJvD6n BLSbrfBZKhâu yzsrTrạch rấyzsrt nyzsrhanh nTJtiJvD6ắm tTJtiJvD6ay nàngTJtiJvD6 BLSbrfBZkéo vào,yzsr cầTJtiJvD6m BLSbrfBZlấy cBLSbrfBZây đuyzsrốc đặTJtiJvD6t TJtiJvD6sẳn TJtiJvD6ở cửTJtiJvD6a yzsrđộng, tiếnBLSbrfBZ vàBLSbrfBZo troTJtiJvD6ng. KBLSbrfBZhi yzsrhai ngườiTJtiJvD6 vừBLSbrfBZa tyzsriến vào,BLSbrfBZ TJtiJvD6vách đBLSbrfBZá lBLSbrfBZại ầBLSbrfBZm ầmyzsr runyzsrg chuyểnyzsr BLSbrfBZ1 yzsrlần nữa,yzsr cTJtiJvD6hớp mắTJtiJvD6t đyzsrộng khẩBLSbrfBZu đãBLSbrfBZ byzsriến mấtBLSbrfBZ, yzsrkhông BLSbrfBZlộ ryzsra BLSbrfBZ1 khTJtiJvD6e hở. 

“Hoàng Thượng!” 

MộtTJtiJvD6 hoàngBLSbrfBZ TJtiJvD6y thBLSbrfBZị vyzsrệ yzsr( tTJtiJvD6hị BLSbrfBZvệ mặcyzsr yzsráo vàngTJtiJvD6) cầTJtiJvD6m TJtiJvD6cây đuốcyzsr chyzsrạy đến,TJtiJvD6 tyzsrựa hồTJtiJvD6 đãTJtiJvD6 sớmTJtiJvD6 TJtiJvD6đợi BLSbrfBZở đTJtiJvD6ây, “HoàngTJtiJvD6 phyzsri yzsrnương nương.” 

“tình TJtiJvD6huống hiệnyzsr TJtiJvD6tại nhTJtiJvD6ư thyzsrế nào?”TJtiJvD6 yzsrHắn liếyzsrc mBLSbrfBZắt nhìnTJtiJvD6 TJtiJvD6bộ dáyzsrng nBLSbrfBZgạc nhiênBLSbrfBZ cTJtiJvD6ủa nàng,TJtiJvD6 cyzsrười BLSbrfBZnhẹ, mộtyzsr tBLSbrfBZay ôBLSbrfBZm lấyzsry TJtiJvD6eo nhBLSbrfBZỏ củaBLSbrfBZ nàng,yzsr sợBLSbrfBZ đườngTJtiJvD6 điBLSbrfBZ nhTJtiJvD6ỏ hẹpBLSbrfBZ, dyzsra BLSbrfBZthịt TJtiJvD6non myzsrịn sTJtiJvD6ẽ yzsrbị đáBLSbrfBZ TJtiJvD6nhọn yzsrlà tổnTJtiJvD6 thương. 

“BạBLSbrfBZch hổTJtiJvD6 đanBLSbrfBZg ởTJtiJvD6 hướngTJtiJvD6 TâTJtiJvD6y yzsrNam củaTJtiJvD6 cánTJtiJvD6h TJtiJvD6rừng, TJtiJvD6nó yzsrđang ởTJtiJvD6 tyzsrrong TJtiJvD6động nghỉBLSbrfBZ ngơiBLSbrfBZ, MẫnBLSbrfBZ HáchBLSbrfBZ VươBLSbrfBZng giTJtiJvD6a mớiyzsr vừaBLSbrfBZ xBLSbrfBZuất hiệTJtiJvD6n ởyzsr phyzsría đôngTJtiJvD6 bTJtiJvD6ắc củaTJtiJvD6 yzsrcánh rừng,yzsr tyzsrạm tTJtiJvD6hời cyzsrùng bạchTJtiJvD6 hổBLSbrfBZ kBLSbrfBZhông BLSbrfBZthể BLSbrfBZchạm mặt,yzsr đợTJtiJvD6i vươngTJtiJvD6 gyzsria tBLSbrfBZìm đưBLSbrfBZợc phTJtiJvD6ương hưBLSbrfBZớng, BLSbrfBZhẳn cũngBLSbrfBZ phyzsrải tốTJtiJvD6n byzsrốn, nămTJtiJvD6 nyzsrgày thờiTJtiJvD6 giaBLSbrfBZn, cBLSbrfBZòn quốyzsrc syzsrư yzsrthì đBLSbrfBZang BLSbrfBZđánh cờTJtiJvD6 cyzsrùng mộBLSbrfBZt vàTJtiJvD6i đạiyzsr thầnBLSbrfBZ lTJtiJvD6ớn tuổTJtiJvD6i TJtiJvD6bên ngoBLSbrfBZài bìaTJtiJvD6 rBLSbrfBZừng.” TJtiJvD6Thị BLSbrfBZvệ cườiTJtiJvD6 đáp. 

Cái gBLSbrfBZì, ngyzsray cảTJtiJvD6 bạchyzsr yzsrhổ đBLSbrfBZang ởyzsr đâyzsru TJtiJvD6cũng bTJtiJvD6iết BLSbrfBZ? BLSbrfBZY BLSbrfBZY TJtiJvD6nhìn sơnTJtiJvD6 độngTJtiJvD6 bTJtiJvD6í BLSbrfBZẩn nàyzsry, BLSbrfBZphía trêBLSbrfBZn BLSbrfBZmột cBLSbrfBZầu tBLSbrfBZhang hìnBLSbrfBZh xoắTJtiJvD6n ốcyzsr chậmBLSbrfBZ rãyzsri uốnBLSbrfBZ lượn,BLSbrfBZ tỏaTJtiJvD6 ryzsra xuTJtiJvD6ng quanyzsrh, cóBLSbrfBZ yzsr1 giBLSbrfBZan làyzsrm tTJtiJvD6rung tâyzsrm, xTJtiJvD6ung quaTJtiJvD6nh cònBLSbrfBZ rấtBLSbrfBZ nhiềuBLSbrfBZ hanBLSbrfBZg nhỏ,yzsr kBLSbrfBZhông, yzsrhình nTJtiJvD6hư yzsrlà phòng. 

Phía trBLSbrfBZên cóBLSbrfBZ TJtiJvD65 hoTJtiJvD6àng TJtiJvD6y tTJtiJvD6hị vệTJtiJvD6 chaBLSbrfBZy quyzsra chạyyzsr lạiTJtiJvD6, tựyzsra hồ,yzsr đanTJtiJvD6g truyềyzsrn đTJtiJvD6ạt TJtiJvD6tin tức. 

“TốtTJtiJvD6 lắTJtiJvD6m, ngTJtiJvD6ươi yzsrlui ryzsra, đợiTJtiJvD6 yzsrMẫn HáchTJtiJvD6 VươnBLSbrfBZg TJtiJvD6gia cTJtiJvD6ùng lãoyzsr hBLSbrfBZổ đánhBLSbrfBZ nhTJtiJvD6au đếnTJtiJvD6 TJtiJvD6chết sốBLSbrfBZng kBLSbrfBZhông BLSbrfBZsai biTJtiJvD6ệt lắm,yzsr BLSbrfBZngươi lạiBLSbrfBZ yzsrđến bẩmTJtiJvD6 báo,”BLSbrfBZ HTJtiJvD6ắn TJtiJvD6vỗ vỗyzsr BLSbrfBZbả vaTJtiJvD6i thịBLSbrfBZ vệ,yzsr TJtiJvD6“Vất vảBLSbrfBZ .” 

Cái TJtiJvD6vỗ vayzsri đơnyzsr giảnBLSbrfBZ nBLSbrfBZhưng BLSbrfBZdường nhưTJtiJvD6 tiếyzsrp thêmyzsr sứyzsrc mạnhTJtiJvD6 ủyzsrng TJtiJvD6hộ cườngBLSbrfBZ đại,yzsr tinyzsrh yzsrthần thịyzsr vệBLSbrfBZ ryzsrun lBLSbrfBZên, khTJtiJvD6om ngườiTJtiJvD6 yzsrhành lễ,BLSbrfBZ ngẩngyzsr đầuTJtiJvD6 ưỡyzsrn ngTJtiJvD6ực rTJtiJvD6ời TJtiJvD6đi, TJtiJvD6mà nhómTJtiJvD6 BLSbrfBZthị vệchyzsro dyzsrù khyzsrông TJtiJvD6bận TJtiJvD6rộn, yzsrcũng khôyzsrng hềTJtiJvD6 đếnTJtiJvD6 quấyTJtiJvD6 rầTJtiJvD6y BLSbrfBZhai ngườBLSbrfBZi, aTJtiJvD6i yzsrlo việcTJtiJvD6 nàyTJtiJvD6, yzsrxem TJtiJvD62 nTJtiJvD6gười dưTJtiJvD6ờng yzsrnhư vôTJtiJvD6 yzsrhình, byzsriến thànhyzsr tTJtiJvD6rong suốt. 

“Nơi nàyzsry làTJtiJvD6 …?”yzsr HBLSbrfBZắn, TJtiJvD6đến tộTJtiJvD6t cùBLSbrfBZng cyzsró bayzsro nhiyzsrêu việcBLSbrfBZ dấyzsru diBLSbrfBZếm nàng? 

yzsrY yzsrY tTJtiJvD6rong mắt,BLSbrfBZ myzsrột BLSbrfBZmảnh TJtiJvD6mờ mịt. 

 

CHƯƠNG 176yzsr: THBLSbrfBZỰC HIyzsrỆN TJtiJvD6ƯỚC ĐỊNH 

“NơBLSbrfBZi này,BLSbrfBZ BLSbrfBZchính lBLSbrfBZà lễTJtiJvD6 vBLSbrfBZật cuốiBLSbrfBZ cùyzsrng màyzsr thTJtiJvD6ái hoàBLSbrfBZng TBLSbrfBZhái HBLSbrfBZậu đểyzsr lạyzsri chTJtiJvD6o trẫmyzsr.” dBLSbrfBZung nyzsrhan TJtiJvD6lạnh nhưTJtiJvD6 băyzsrng củayzsr hắyzsrn từTJtiJvD6 từBLSbrfBZ hòTJtiJvD6a yzsrtan, cònyzsr lạiTJtiJvD6 BLSbrfBZ, chTJtiJvD6ỉ lyzsrà khuôBLSbrfBZn mặtyzsr ôyzsrn nhuTJtiJvD6, dịyzsru dàng. 

Thái hoànyzsrg BLSbrfBZThái Hậu……yzsr BLSbrfBZY BLSbrfBZY bừBLSbrfBZng tỉnhTJtiJvD6 đạiBLSbrfBZ ngTJtiJvD6ộ, nTJtiJvD6ói cáchTJtiJvD6 khác,BLSbrfBZ nơiyzsr nàBLSbrfBZy hẳnyzsr lBLSbrfBZà căBLSbrfBZn TJtiJvD6cứ yzsrcủa độiyzsr hTJtiJvD6ộ BLSbrfBZvệ TJtiJvD6quân vươngBLSbrfBZ trTJtiJvD6ong truyềTJtiJvD6n thuBLSbrfBZyết? NghTJtiJvD6e nBLSbrfBZói, bọnTJtiJvD6 TJtiJvD6họ ngoyzsrại trBLSbrfBZừ việcyzsr BLSbrfBZlà sáyzsrt thyzsrủ hyzsrạng nhất,TJtiJvD6 TJtiJvD6còn cyzsró tìyzsrnh bBLSbrfBZáo yzsrkhắp mọiyzsr nơi,yzsr đểTJtiJvD6 bảoTJtiJvD6 vệBLSbrfBZ đếTJtiJvD6 BLSbrfBZvương, ngườiBLSbrfBZ đưTJtiJvD6ợc tTJtiJvD6uyển chBLSbrfBZọn đềuyzsr lTJtiJvD6à nhâyzsrn vậyzsrt nổBLSbrfBZi tiếBLSbrfBZng, kTJtiJvD6hông chỉyzsr tiBLSbrfBZnh thBLSbrfBZông vBLSbrfBZõ BLSbrfBZhọc, thuậtBLSbrfBZ phápTJtiJvD6, hơTJtiJvD6n nữaTJtiJvD6 thuậtyzsr BLSbrfBZkỳ mônyzsr bBLSbrfBZát yzsrquái khônBLSbrfBZg BLSbrfBZchỗ nyzsrào BLSbrfBZkhông tyzsrhông, TJtiJvD6nhưng myzsrà, tấtTJtiJvD6 TJtiJvD6cả nyzsrhững tTJtiJvD6hứ nàBLSbrfBZy cũnBLSbrfBZg cTJtiJvD6hỉ làBLSbrfBZ truyềnBLSbrfBZ thuyết,TJtiJvD6 kTJtiJvD6hông aTJtiJvD6i từngTJtiJvD6 nhìnyzsr thTJtiJvD6ấy quá. 

“Bọnyzsr hyzsrọ, BLSbrfBZđều lBLSbrfBZà tiTJtiJvD6nh anBLSbrfBZh màTJtiJvD6 quốBLSbrfBZc sưBLSbrfBZ BLSbrfBZ20 năBLSbrfBZm trướcBLSbrfBZ bồiBLSbrfBZ dưỡnBLSbrfBZg yzsrra, vìyzsr Tháiyzsr hoànyzsrg tBLSbrfBZhái hyzsrậu cũTJtiJvD6ng cTJtiJvD6ố triyzsrều cương” 

NóiTJtiJvD6 đếTJtiJvD6n đây,TJtiJvD6 hắBLSbrfBZn nghiTJtiJvD6êng đầu,TJtiJvD6 haTJtiJvD6i BLSbrfBZmắt diệuyzsr diyzsrệu nhìnyzsr TJtiJvD6chăm chúyzsr vàTJtiJvD6o nàng, 

“TrẫmTJtiJvD6 yzsrcũng khBLSbrfBZông TJtiJvD6phải cốBLSbrfBZ ýTJtiJvD6 muốnBLSbrfBZ dấBLSbrfBZu nàBLSbrfBZng, BLSbrfBZđây lBLSbrfBZà BLSbrfBZước địTJtiJvD6nh củaTJtiJvD6 trẫmTJtiJvD6 cùyzsrng tBLSbrfBZhái hoànBLSbrfBZg Tyzsrhái Hậu,yzsr ngBLSbrfBZười nTJtiJvD6ói, phảiyzsr đợiTJtiJvD6 yzsrcho nàyzsrng cBLSbrfBZùng yzsrtrẫm ‘lonyzsrg phụngBLSbrfBZ hòaBLSbrfBZ miTJtiJvD6nh’, mớiTJtiJvD6 đượcTJtiJvD6 nóBLSbrfBZi TJtiJvD6cho nàngBLSbrfBZ biết.” 

Gò yzsrmá củaBLSbrfBZ TJtiJvD6Y yzsrY nháyTJtiJvD6 mắtBLSbrfBZ lạiBLSbrfBZ yzsrđỏ hồngTJtiJvD6 lên,yzsr nyzsrhìn TJtiJvD6hắn tTJtiJvD6ựa TJtiJvD6hồ ẩnTJtiJvD6 nhẫnyzsr yzsrý cưyzsrời, BLSbrfBZchà chyzsrà chânTJtiJvD6, ởyzsr trướcBLSbrfBZ mặBLSbrfBZt mọiBLSbrfBZ ngườTJtiJvD6i yzsrlại kBLSbrfBZhông TJtiJvD6thể đẩyyzsr hắyzsrn rBLSbrfBZa, chỉTJtiJvD6 pyzsrhải chịyzsru đựngBLSbrfBZ, yzsrthầm yzsrnghĩ, nBLSbrfBZói nTJtiJvD6hư vậy,TJtiJvD6 kTJtiJvD6hông phảiBLSbrfBZ khiếyzsrn chBLSbrfBZo nhTJtiJvD6óm hTJtiJvD6ộ vệTJtiJvD6 bTJtiJvD6iết, nànyzsrg TJtiJvD6cùng hTJtiJvD6ắn đã……. 

TJtiJvD6“Đi BLSbrfBZthôi, trẫmBLSbrfBZ manyzsrg nàTJtiJvD6ng điBLSbrfBZ vyzsrào phTJtiJvD6òng.” Hyzsrắn khBLSbrfBZập TJtiJvD6khiễng kéTJtiJvD6o tTJtiJvD6ay BLSbrfBZcủa nànBLSbrfBZg, cắmyzsr câyzsry đuốBLSbrfBZc vTJtiJvD6ào myzsrột gTJtiJvD6iá đyzsrỡ trênBLSbrfBZ cầuTJtiJvD6 thTJtiJvD6ang, saBLSbrfBZu đBLSbrfBZó mớiyzsr tiếpyzsr tụTJtiJvD6c TJtiJvD6đi yzsrvào BLSbrfBZmột “cBLSbrfBZái hang”BLSbrfBZ nTJtiJvD6gay giaBLSbrfBZn trunyzsrg tâm. 

Không nghĩBLSbrfBZ BLSbrfBZtới, bênBLSbrfBZ yzsrtrong “cyzsrái hangyzsr” yzsrkia TJtiJvD6đúng làTJtiJvD6 mộtTJtiJvD6 giyzsran phònyzsrg khiếnBLSbrfBZ ngưyzsrời kBLSbrfBZhác ‘kinhTJtiJvD6 tyzsrhiên độngTJtiJvD6 địyzsra’ nhaBLSbrfBZ, rộnBLSbrfBZg rBLSbrfBZãi mBLSbrfBZà sánTJtiJvD6g ngời,BLSbrfBZ cTJtiJvD6ùng cTJtiJvD6ách TJtiJvD6bố tríBLSbrfBZ TJtiJvD6trong yzsrLong QTJtiJvD6uân điệTJtiJvD6n cyzsró TJtiJvD6hơn cyzsrhứ khônyzsrg kTJtiJvD6ém, khiTJtiJvD6ến nTJtiJvD6àng ngBLSbrfBZây ngyzsrẩn cảBLSbrfBZ người. 

VénBLSbrfBZ yzsrbức rèTJtiJvD6m chyzsre, đTJtiJvD6i yzsrvào nộiTJtiJvD6 phòng. 

“Khi trẫmyzsr TJtiJvD6ra BLSbrfBZngoài sTJtiJvD6ăn bắn,yzsr ngẫuTJtiJvD6 nhiBLSbrfBZên thườngBLSbrfBZ muốnyzsr tớBLSbrfBZi nơiTJtiJvD6 nàBLSbrfBZy, cBLSbrfBZho nBLSbrfBZên liềnBLSbrfBZ phâyzsrn phyzsró BLSbrfBZxuống, cBLSbrfBZho bọnBLSbrfBZ yzsrhọ bốyzsr tBLSbrfBZrí nTJtiJvD6ơi yzsrnày cùnTJtiJvD6g TJtiJvD6nội điệBLSbrfBZn giốngyzsr nhauBLSbrfBZ, cBLSbrfBZó thyzsrích khôngBLSbrfBZ?” HắTJtiJvD6n mỉmBLSbrfBZ cườTJtiJvD6i, TJtiJvD6đem nàngBLSbrfBZ ôBLSbrfBZm vàyzsro lBLSbrfBZòng, chópBLSbrfBZ mũBLSbrfBZi BLSbrfBZcọ cTJtiJvD6ọ yzsrvào chóBLSbrfBZp mũTJtiJvD6i củaTJtiJvD6 nàng. 

yzsrBức rèyzsrm bằngBLSbrfBZ trânyzsr BLSbrfBZchâu yzsrrung BLSbrfBZrinh, nTJtiJvD6hững hạtyzsr chTJtiJvD6âu syzsráng BLSbrfBZbóng chạyzsrm vàoTJtiJvD6 nyzsrhau, pBLSbrfBZhát ryzsra tiBLSbrfBZếng vTJtiJvD6ang “dBLSbrfBZinh đanBLSbrfBZg, đyzsrinh đương,BLSbrfBZ đinhyzsr đươnTJtiJvD6g” thayzsrnh thúy……. 

“Ân.” BLSbrfBZNàng gậtTJtiJvD6 nhẹTJtiJvD6 TJtiJvD6đầu, nóiyzsr khôngTJtiJvD6 cảTJtiJvD6m độnyzsrg, làTJtiJvD6 gTJtiJvD6ạt người.TJtiJvD6 Nhưyzsrng hơyzsri BLSbrfBZthở đầyTJtiJvD6 dụyzsrc vọngBLSbrfBZ củaBLSbrfBZ hắTJtiJvD6n cứBLSbrfBZ phảBLSbrfBZ vàBLSbrfBZo mặtTJtiJvD6 lyzsriên tBLSbrfBZục, khiếnTJtiJvD6 nànBLSbrfBZg thậtBLSbrfBZ byzsrối rối,TJtiJvD6 gBLSbrfBZương mặtyzsr đãyzsr hồnBLSbrfBZg lạiTJtiJvD6 cànyzsrg đỏTJtiJvD6 tươi. 

“Nyzsràng hyzsrình nBLSbrfBZhư vẫTJtiJvD6n còTJtiJvD6n thiếBLSbrfBZu tryzsrẫm cáTJtiJvD6i gìyzsr đó.”yzsr HắnBLSbrfBZ trầmTJtiJvD6 giọngyzsr nhắBLSbrfBZc nhởBLSbrfBZ nói. 

“Thiếu…TJtiJvD6 tBLSbrfBZhiếu cáiBLSbrfBZ gì?” 

NàngBLSbrfBZ nháBLSbrfBZy mắTJtiJvD6t, yzsrmơ hyzsrồ, nTJtiJvD6hưng lạyzsri TJtiJvD6nghĩ tớyzsri cTJtiJvD6ái gìTJtiJvD6, sắcTJtiJvD6 mặyzsrt cBLSbrfBZó cBLSbrfBZhút TJtiJvD6sốt ruột, 

“Khôngyzsr được,TJtiJvD6 cyzsrhàng nBLSbrfBZgồi xuốnBLSbrfBZg trướcTJtiJvD6 đyzsri, yzsrta điBLSbrfBZ BLSbrfBZtìm dượcTJtiJvD6 giúpTJtiJvD6 chàngTJtiJvD6 rửaTJtiJvD6 sạchTJtiJvD6 miBLSbrfBZệng vếtTJtiJvD6 thương,TJtiJvD6 TJtiJvD6không cầnyzsr lộBLSbrfBZn xộn.” 

Đyzsri mộyzsrt quảBLSbrfBZng đườnBLSbrfBZg xTJtiJvD6a nyzsrhư vậBLSbrfBZy, hắnTJtiJvD6 chắyzsrc TJtiJvD6là pTJtiJvD6hải nTJtiJvD6hịn đTJtiJvD6au rTJtiJvD6ất nhiều.yzsr Vếtyzsr thưTJtiJvD6ơng lầyzsrn trướTJtiJvD6c ngBLSbrfBZhiêm tryzsrọng yzsrnhư vTJtiJvD6ậy, yzsrđã liềnBLSbrfBZ mặtTJtiJvD6 đượcTJtiJvD6 TJtiJvD6hay chBLSbrfBZưa, nBLSbrfBZàng TJtiJvD6một BLSbrfBZchút cBLSbrfBZũng khyzsrông biêtyzsr. NhTJtiJvD6ưng bâBLSbrfBZy giờ,yzsr nhTJtiJvD6ìn thấyBLSbrfBZ đầyzsru gốTJtiJvD6i BLSbrfBZcủa BLSbrfBZhắn BLSbrfBZđỏ tươiTJtiJvD6 TJtiJvD61 mảng,yzsr lònBLSbrfBZg củaBLSbrfBZ nTJtiJvD6àng rấtyzsr xótBLSbrfBZ xaBLSbrfBZ, thậyzsrt rấtyzsr lTJtiJvD6o lắng. 

Nàng sợTJtiJvD6 máyzsru, nhưnBLSbrfBZg nTJtiJvD6hiều lúcTJtiJvD6, BLSbrfBZvì khôTJtiJvD6ng muốnyzsr tBLSbrfBZỏ rTJtiJvD6a yzsryếu đuối,BLSbrfBZ đềuBLSbrfBZ phảBLSbrfBZi tậBLSbrfBZn lựBLSbrfBZc ẩnTJtiJvD6 nhBLSbrfBZẫn. ChBLSbrfBZo nênTJtiJvD6 nàngTJtiJvD6 rấtBLSbrfBZ BLSbrfBZít myzsrặc hồngTJtiJvD6 yyzsr, màBLSbrfBZ lúBLSbrfBZc TJtiJvD6cùng MBLSbrfBZẫn Hácyzsrh BLSbrfBZyêu naBLSbrfBZm tỷBLSbrfBZ yzsrthí, cũngyzsr vìBLSbrfBZ sTJtiJvD6ợ nhìnBLSbrfBZ thấyyzsr trêyzsrn ngườiBLSbrfBZ mBLSbrfBZình tBLSbrfBZoát rBLSbrfBZa máuTJtiJvD6 tưyzsrơi, mớiTJtiJvD6 cBLSbrfBZố tìnBLSbrfBZh mBLSbrfBZặc hTJtiJvD6ồng BLSbrfBZy, TJtiJvD6che yzsrdấu sợyzsr hãyzsri củTJtiJvD6a cyzsrhính mình. 

Nyzsrếu nBLSbrfBZơi nàyBLSbrfBZ thBLSbrfBZật sựyzsr BLSbrfBZbố BLSbrfBZtrí BLSbrfBZgiống TJtiJvD6y yzsrLong QTJtiJvD6uân điện,TJtiJvD6 BLSbrfBZnhư BLSbrfBZvậy, hòTJtiJvD6m thTJtiJvD6uốc BLSbrfBZsẽ đặtyzsr tyzsrrong ngTJtiJvD6ăn kéyzsro cuốyzsri cBLSbrfBZùng cyzsrủa bànTJtiJvD6 traTJtiJvD6ng điểm. 

NBLSbrfBZàng đẩBLSbrfBZy vBLSbrfBZòng tayzsry ômTJtiJvD6 ấpyzsr củaBLSbrfBZ hắnTJtiJvD6 rBLSbrfBZa, TJtiJvD6đi BLSbrfBZđến BLSbrfBZtrước TJtiJvD6bàn trTJtiJvD6ang điểmTJtiJvD6, TJtiJvD6kéo hộcBLSbrfBZ bTJtiJvD6àn raBLSbrfBZ, quảyzsr nhiyzsrên nhBLSbrfBZìn thTJtiJvD6ấy hòyzsrm thuốc. 

“Yyzsr yzsrY, nTJtiJvD6àng mBLSbrfBZuốn nuyzsrốt lờiyzsr sao?”yzsr thânyzsr tBLSbrfBZhể ấmTJtiJvD6 áp,yzsr mềmBLSbrfBZ mạiTJtiJvD6 TJtiJvD6trong lònBLSbrfBZg rờiTJtiJvD6 đTJtiJvD6i, yzsrkhông BLSbrfBZkhí lBLSbrfBZạnh yzsrlẽo xâTJtiJvD6m nhậpBLSbrfBZ, hắnyzsr BLSbrfBZbất yzsrmãn yzsrlên án. 

Tyzsrhấy BLSbrfBZnàng điyzsr yzsrđến BLSbrfBZlong TJtiJvD6sàn, TJtiJvD6từ từBLSbrfBZ tọayzsr hBLSbrfBZạ, hắnyzsr BLSbrfBZrất sợTJtiJvD6 yzsrnàng BLSbrfBZgiống lầnBLSbrfBZ tyzsrrước, thôTJtiJvD6 lỗyzsr yzsrkéo pTJtiJvD6hắng thụcTJtiJvD6 kBLSbrfBZhố củTJtiJvD6a myzsrình, ngTJtiJvD6hĩ nghĩyzsr, vẫnBLSbrfBZ làyzsr chyzsrính yzsrmình cTJtiJvD6uốn ốngTJtiJvD6 quBLSbrfBZần lênBLSbrfBZ TJtiJvD6thì tTJtiJvD6ốt hBLSbrfBZơn. (yzsr^^ tựyzsr nhiBLSbrfBZên BLSbrfBZthấy yzsrbuồn cườiyzsr gTJtiJvD6hê =]BLSbrfBZ] ) 

yzsr“Có phảiTJtiJvD6 rấtTJtiJvD6 đyzsrau hBLSbrfBZay không?” 

Nànyzsrg cầmTJtiJvD6 hòTJtiJvD6m thuốcTJtiJvD6 BLSbrfBZđi quTJtiJvD6a, ngồiyzsr xổmyzsr xuốnTJtiJvD6g, TJtiJvD6nhìn vếtBLSbrfBZ BLSbrfBZthương, khTJtiJvD6ông khỏyzsri nhíuTJtiJvD6 mày, 

“TBLSbrfBZuy khôngTJtiJvD6 làBLSbrfBZm độBLSbrfBZc, nhưnBLSbrfBZg mà,BLSbrfBZ vếtyzsr BLSbrfBZthương sBLSbrfBZao lạiyzsr lâuBLSbrfBZ yzsrkhép BLSbrfBZlại nhưyzsr vậy?” 

“Thờyzsri tiếtTJtiJvD6 cyzsró cTJtiJvD6hút lãnyzsrh.” HắTJtiJvD6n đBLSbrfBZáp, nhTJtiJvD6ìn nyzsràng thậyzsrt cBLSbrfBZẩn thậTJtiJvD6n layzsru điTJtiJvD6 vyzsrết máuyzsr trêyzsrn TJtiJvD6miệng vếBLSbrfBZt thương. 

[] 

“Thân yzsrnhiệt củaBLSbrfBZ BLSbrfBZchàng BLSbrfBZso vTJtiJvD6ới ngBLSbrfBZười thườyzsrng luôBLSbrfBZn thấBLSbrfBZp hơyzsrn, biếBLSbrfBZt trờiTJtiJvD6 yzsrlạnh, sBLSbrfBZao kBLSbrfBZhông cBLSbrfBZho BLSbrfBZcung nữBLSbrfBZ TJtiJvD6đốt thêmTJtiJvD6 hTJtiJvD6ỏa lò,yzsr nhưBLSbrfBZ vBLSbrfBZậy yzsrthân thBLSbrfBZể TJtiJvD6mới ấmTJtiJvD6 TJtiJvD6hơn, miệngBLSbrfBZ vếtTJtiJvD6 thươngTJtiJvD6 cũnBLSbrfBZg khyzsrép lạiTJtiJvD6 maTJtiJvD6u chút.” 

yzsrDùng TJtiJvD6vải TJtiJvD6mềm, thấmTJtiJvD6 ướt,BLSbrfBZ rửaTJtiJvD6 sạcBLSbrfBZh miyzsrệng vếtTJtiJvD6 thBLSbrfBZương, nTJtiJvD6àng nhTJtiJvD6ẹ nhànyzsrg thổiyzsr tBLSbrfBZhổi, đợiBLSbrfBZ nưTJtiJvD6ớc khôBLSbrfBZ BLSbrfBZđi, mớiTJtiJvD6 lấyBLSbrfBZ thBLSbrfBZuốc thoyzsra lêyzsrn, dùngyzsr bTJtiJvD6ạch bốyzsr syzsrạch sẽTJtiJvD6 byzsrao lấy,BLSbrfBZ cuTJtiJvD6ối cùTJtiJvD6ng thắyzsrt mộtTJtiJvD6 cáiyzsr nBLSbrfBZơ cBLSbrfBZon bướm. 

“Không yzsrcó nànBLSbrfBZg BLSbrfBZbên cBLSbrfBZạnh, mTJtiJvD6ột mìnyzsrh TJtiJvD6trẫm cBLSbrfBZho dTJtiJvD6ù cóyzsr đắpBLSbrfBZ thêmyzsr mBLSbrfBZấy yzsrtấm chănTJtiJvD6, đềuyzsr cTJtiJvD6ảm tBLSbrfBZhấy cảBLSbrfBZ TJtiJvD6người réBLSbrfBZt rBLSbrfBZun.” Hắnyzsr TJtiJvD6thấp nayzsrm nói. 

“Miệng lưỡTJtiJvD6i tyzsrrơn truBLSbrfBZ.” NàTJtiJvD6ng liếTJtiJvD6c lyzsriếc mắBLSbrfBZt mBLSbrfBZột cái,TJtiJvD6 cườiBLSbrfBZ khẽ. 

Chyzsro yzsrtới naTJtiJvD6y, TJtiJvD6nàng TJtiJvD6đều cảmBLSbrfBZ thyzsrấy hyzsrắn cyzsrhỉ byzsriết BLSbrfBZkhi dễBLSbrfBZ mình,TJtiJvD6 yzsrmỗi lyzsrần nTJtiJvD6ói chuyệBLSbrfBZn TJtiJvD6đều giốnTJtiJvD6g nhyzsrư đaTJtiJvD6ng yzsrcãi nBLSbrfBZhau, nhưngBLSbrfBZ mTJtiJvD6à, từBLSbrfBZ kTJtiJvD6hi rBLSbrfBZời kTJtiJvD6hỏi lBLSbrfBZong quânyzsr điện,BLSbrfBZ nyzsràng mớiTJtiJvD6 phátBLSbrfBZ hiện,BLSbrfBZ nànTJtiJvD6g ngyzsrược lạTJtiJvD6i rấtTJtiJvD6 TJtiJvD6là thíyzsrch lờyzsri nyzsrói yzsrbén nhọnTJtiJvD6của hắn,TJtiJvD6 thíTJtiJvD6ch cùngBLSbrfBZ yzsrhắn tranyzsrh tBLSbrfBZranh luậnBLSbrfBZ luận. 

“MiệBLSbrfBZng lưỡiTJtiJvD6 trơyzsrn tTJtiJvD6ru syzsro TJtiJvD6với vôTJtiJvD6 lạiTJtiJvD6 tBLSbrfBZốt hơyzsrn.” HắnTJtiJvD6 quyzsrả TJtiJvD6thực lạiBLSbrfBZ bắtyzsr BLSbrfBZđầu “yzsrmồm mép”. 

Khyzsróe môTJtiJvD6i TJtiJvD6cong lên,TJtiJvD6 nBLSbrfBZụ cườBLSbrfBZi tươiyzsr tắnTJtiJvD6 nhyzsrư nTJtiJvD6ắng maBLSbrfBZi, cTJtiJvD6ảm giácTJtiJvD6 queyzsrn thuộTJtiJvD6c nàTJtiJvD6y TJtiJvD6làm tTJtiJvD6ế bàTJtiJvD6o toTJtiJvD6àn thânyzsr nBLSbrfBZàng đềuBLSbrfBZ ởTJtiJvD6 yzsrthả lBLSbrfBZỏng, tBLSbrfBZhư sướngTJtiJvD6 vôyzsr cùng. 

“BLSbrfBZChàng, vẫnyzsr muốnTJtiJvD6 TJtiJvD6đi yzsrsăn lBLSbrfBZão hổTJtiJvD6 sao?” 

NTJtiJvD6àng thTJtiJvD6u dọBLSbrfBZn BLSbrfBZxong hBLSbrfBZòm yzsrthuốc, ngồiyzsr yzsrvào vịTJtiJvD6 yzsrtrí yzsrbên cạnhBLSbrfBZ hắn,yzsr TJtiJvD6nhẹ nhàyzsrng ốnTJtiJvD6g quầnTJtiJvD6 BLSbrfBZthả xuống. 

“TrẫmBLSbrfBZ thầmyzsr nghĩyzsr, sẽyzsr tặngyzsr cBLSbrfBZho yzsrnàng lTJtiJvD6ễ vậTJtiJvD6t mBLSbrfBZà yzsrtrẫm chBLSbrfBZo lTJtiJvD6à trâBLSbrfBZn quyzsrý nhất,TJtiJvD6 BLSbrfBZY yzsrY, nàyzsrng hãBLSbrfBZy tTJtiJvD6in tBLSbrfBZưởng trẫmBLSbrfBZ cóBLSbrfBZ năBLSbrfBZng BLSbrfBZlực nyzsrày, yzsrmặc yzsrdù BLSbrfBZkhông dựyzsra vàoyzsr thyzsruật pháyzsrp, trẫmBLSbrfBZ cũBLSbrfBZng sẽBLSbrfBZ BLSbrfBZlàm được.” 

Hắn BLSbrfBZsoạn mTJtiJvD6i, yzsrbàn TJtiJvD6tay TJtiJvD6to BLSbrfBZnhẹ nhànBLSbrfBZg vBLSbrfBZuốt lBLSbrfBZên đôiyzsr mBLSbrfBZá pTJtiJvD6hấn hồng,TJtiJvD6 “Trẫm,yzsr cũnyzsrg khôngyzsr phBLSbrfBZải mộtBLSbrfBZ yzsrquân vươngBLSbrfBZ yzsrvô năng,yzsr nhTJtiJvD6ững gyzsrì củaTJtiJvD6 trẫmTJtiJvD6, nhấtyzsr địBLSbrfBZnh trẫmTJtiJvD6 sBLSbrfBZẽ thBLSbrfBZu hồTJtiJvD6i, baTJtiJvD6o gồmyzsr BLSbrfBZcả nàng!” 

kBLSbrfBZhuôn mBLSbrfBZặt tryzsrắng noãyzsrn, hoBLSbrfBZàn TJtiJvD6mỹ nhyzsrư mộtTJtiJvD6 tyzsrác yzsrphẩm nghyzsrệ tyzsrhuật, TJtiJvD6khóe yzsrmôi BLSbrfBZmỏng, cBLSbrfBZong conBLSbrfBZg mộtTJtiJvD6 nBLSbrfBZụ cười,yzsr đôiTJtiJvD6 mắtBLSbrfBZ màuyzsr tíTJtiJvD6m thâBLSbrfBZm sâuTJtiJvD6 nTJtiJvD6hư đạiBLSbrfBZ dươTJtiJvD6ng,…nàng TJtiJvD6xem đếnBLSbrfBZ ngâTJtiJvD6y yzsrngốc cBLSbrfBZả người. 

Mãi TJtiJvD6ngắm myzsrỹ namTJtiJvD6, BLSbrfBZY TJtiJvD6Y TJtiJvD6một cBLSbrfBZhút cũTJtiJvD6ng khôngyzsr phTJtiJvD6át giác,yzsr mộtyzsr byzsràn tBLSbrfBZay yzsrđang lặngTJtiJvD6 TJtiJvD6yên yzsrcởi byzsrỏ vyzsrạt áoBLSbrfBZ củaTJtiJvD6 nàng.BLSbrfBZ ^^! 

Myzsrãi TJtiJvD6đến TJtiJvD6khi yzsrchỉ phúcTJtiJvD6 lạBLSbrfBZnh nhưBLSbrfBZ yzsrbăng bànTJtiJvD6 chạmyzsr đTJtiJvD6ến tròBLSbrfBZn trònBLSbrfBZ mềmyzsr mại,yzsr cBLSbrfBZả ngườBLSbrfBZi BLSbrfBZY BLSbrfBZY BLSbrfBZrun lên,yzsr bừngyzsr tyzsrỉnh lạTJtiJvD6i đBLSbrfBZây, BLSbrfBZnhìn gươnyzsrg mặtBLSbrfBZ ôyzsrn nBLSbrfBZhu, nyzsrhu tìnhTJtiJvD6 dBLSbrfBZạt dàoyzsr khôngTJtiJvD6 byzsriết khTJtiJvD6i nàTJtiJvD6o TJtiJvD6biến BLSbrfBZthành vTJtiJvD6ẻ mặtTJtiJvD6 yzsrđắc ýBLSbrfBZ tươTJtiJvD6i cườiTJtiJvD6 củaBLSbrfBZ hắTJtiJvD6n, TJtiJvD6không khỏiyzsr TJtiJvD6âm thầmyzsr mắTJtiJvD6ng BLSbrfBZmình qTJtiJvD6uá sơyzsr ýyzsr. (làBLSbrfBZ hBLSbrfBZáo sắcTJtiJvD6 mớyzsri đBLSbrfBZúng nyzsrha ^^) 

BLSbrfBZ“Y YBLSbrfBZ, nàTJtiJvD6ng nênTJtiJvD6 tTJtiJvD6hực hiTJtiJvD6ện ướcyzsr địyzsrnh cùyzsrng trẫm.TJtiJvD6” TJtiJvD6Hắn thấpTJtiJvD6 TJtiJvD6nam, nhẹBLSbrfBZ nhàTJtiJvD6ng TJtiJvD6vỗ vềTJtiJvD6 đôTJtiJvD6i TJtiJvD6má mBLSbrfBZềm mại. 

“Ướyzsrc địnhBLSbrfBZ? Cáyzsri TJtiJvD6gì ướcyzsr địnhyzsr?” NànTJtiJvD6g tiếpyzsr tyzsrục đyzsránh BLSbrfBZtrống lảng,yzsr “KhôBLSbrfBZng được,yzsr châTJtiJvD6n cTJtiJvD6ủa yzsrchàng khôyzsrng thểyzsr lộnBLSbrfBZ xộn.” 

“NTJtiJvD6gày ấTJtiJvD6y, trTJtiJvD6ẫm yzsrbị thươngTJtiJvD6 syzsro vớiyzsr hôTJtiJvD6m BLSbrfBZnay yzsrcòn nghiêmTJtiJvD6 yzsrtrọng yzsrhơn, nhưTJtiJvD6ng khBLSbrfBZông phyzsrải cũnyzsrg TJtiJvD6dũng mãnhTJtiJvD6 dịyzsr thưyzsrờng saTJtiJvD6o? HTJtiJvD6ay lBLSbrfBZà, nàngTJtiJvD6 cyzsrho đóBLSbrfBZ làyzsr hiTJtiJvD6ệu lựcyzsr củaTJtiJvD6 quảBLSbrfBZ yzsrthôi tình?” 

Hyzsrắn thổiBLSbrfBZ mộtBLSbrfBZ nTJtiJvD6gụm hyzsrơi thyzsrở lạBLSbrfBZnh yzsrnhư yzsrbăn vyzsrào tyzsrai nBLSbrfBZàng, nhẹyzsr nhànBLSbrfBZg gyzsrặm lyzsrấy vànTJtiJvD6h tTJtiJvD6ai mẫnyzsr cảTJtiJvD6m cTJtiJvD6ủa nàng,yzsr đầyzsru lưỡiBLSbrfBZ cuốnTJtiJvD6, cảTJtiJvD6m giácBLSbrfBZ đượcBLSbrfBZ thTJtiJvD6ân thểyzsr mềmTJtiJvD6 mạiBLSbrfBZ đềuTJtiJvD6 ruTJtiJvD6n run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.