You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác giảBrg8aG: NhaT4n T9aBHQeiểu Ngôn

Chuyển ngữ:bC5hnH LạcT4 Dương
***

Chương 67

Để chúcBrg8aG mừng9aBHQe bC5hnHsinh nhbC5hnHật Ti9aBHQeêu Trạch9aBHQe, NhaT4n Hoa9aBHQen mBrg8aGặc mộtbC5hnH chibC5hnHếc váT4y hởBrg8aG vaBrg8aGi mT4ới 9aBHQeđặt hàT4ng thi9aBHQeết kếT4 th9aBHQeeo ybC5hnHêu cầu.9aBHQe T4Từ ngự9aBHQec t9aBHQerở xuốnT4g, vábC5hnHy được9aBHQe gh9aBHQeép T4thành tbC5hnHừ Brg8aGrất nhiềuBrg8aG cBrg8aGhiếc lônT4g T4vũ nhỏT4 tbC5hnHrắng tinT4h, tạbC5hnHo T4cho phầnT4 chân9aBHQe Brg8aGváy có9aBHQe ki9aBHQeểu dBrg8aGáng nhưbC5hnH bbC5hnHậc thanT4g tầngT4 tầngT4 lớpbC5hnH lớp,Brg8aG vừa9aBHQe thuầbC5hnHn kh9aBHQeiết 9aBHQethoát tục9aBHQe màT4 lạ9aBHQei kT4hông bC5hnHmất 9aBHQetính thT4ời trang.

Là c9aBHQehủ nhâbC5hnHn cBrg8aGủa bbC5hnHữa 9aBHQetiệc, TiBrg8aGêu TrạcT4h cBrg8aGũng bC5hnHăn vậnbC5hnH 9aBHQerất tr9aBHQeang trọ9aBHQeng, a9aBHQenh mặcT4 mbC5hnHột bbC5hnHộ Brg8aGÂu phụcBrg8aG màuT4 9aBHQetrắng bướcBrg8aG T4ra k9aBHQehỏi bC5hnHphòng thbC5hnHay đồ,T4 đT4i tớbC5hnHi ôbC5hnHm T4vòng q9aBHQeuanh eBrg8aGo nhỏBrg8aG cBrg8aGủa nà9aBHQeng tiênbC5hnH bC5hnHnữ đang9aBHQe đứngT4 trưbC5hnHớc gbC5hnHương, nBrg8aGói: Brg8aG“Mặc đồBrg8aG tranBrg8aGg đibC5hnHểm 9aBHQexinh đẹpT4 9aBHQethế nàBrg8aGy đểBrg8aG quyếnT4 rũT4 Brg8aGcon nhàBrg8aG abC5hnHi đây?”

Nhan HoT4an giậtBrg8aG nhẹ9aBHQe cBrg8aGánh Brg8aGtay áobC5hnH Brg8aGmàu tbC5hnHrắng đangT4 vòngBrg8aG qT4ua 9aBHQeeo mình9aBHQe, nói:Brg8aG “EmBrg8aG còBrg8aGn chư9aBHQea n9aBHQeói gìBrg8aG anT4h đBrg8aGâu đ9aBHQeấy, 9aBHQeăn diệT4n bBrg8aGảnh bT4ao thT4ế 9aBHQenày bC5hnHlà đểbC5hnH dụBrg8aG dỗ9aBHQe T4con gáT4i nhBrg8aGà aT4i hả?”

“Hôm bC5hnHnay bC5hnHlà siT4nh nT4hật anBrg8aGh, abC5hnHnh phảBrg8aGi ăBrg8aGn mặc9aBHQe trịnh9aBHQe trọngBrg8aG làbC5hnH đươnBrg8aGg nhiên,bC5hnH T4hơn bC5hnHnữa, có9aBHQe Brg8aGem rBrg8aGồi, cT4òn cT4on gáiT4 nh9aBHQeà a9aBHQei cBrg8aGó thểBrg8aG Brg8aGlọt vàBrg8aGo Brg8aGmắt an9aBHQeh được.”

“Hôm nBrg8aGay l9aBHQeà bC5hnHsinh 9aBHQenhật an9aBHQeh, bC5hnHem tbC5hnHrang T4điểm xiBrg8aGnh bC5hnHđẹp T4là đương9aBHQe nh9aBHQeiên, hơnBrg8aG nữa,Brg8aG có9aBHQe 9aBHQeanh rồi,9aBHQe cT4on trbC5hnHai nT4hà Brg8aGnào 9aBHQecó tBrg8aGhể lọt9aBHQe vào9aBHQe Brg8aGmắt eBrg8aGm đượcBrg8aG chứ.”

Nhan T4Hoan bC5hnHbắt chư9aBHQeớc các9aBHQeh nóbC5hnHi c9aBHQeủa aBrg8aGnh, lBrg8aGại 9aBHQebị TiêBrg8aGu TT4rạch ômbC5hnH bC5hnHghì vàBrg8aGo lònBrg8aGg T4hôn ngấ9aBHQeu nghiếnbC5hnH mộtBrg8aG trậ9aBHQen, rờiT4 khỏibC5hnH môbC5hnHi côT4, an9aBHQeh tT4hở bC5hnHnặng nềbC5hnH nBrg8aGói: “QuàT4 T4sinh nhậtT4 Brg8aGcủa anT4h đâu?”

 

Nhan H9aBHQeoan đbC5hnHỏ bC5hnHmặt Brg8aGkéo chBrg8aGiếc vbC5hnHáy hơiBrg8aG xộcbC5hnH xệchT4 bC5hnHlên cT4he điBrg8aG phầnBrg8aG ngựbC5hnHc, 9aBHQera vẻBrg8aG b9aBHQeí mật,Brg8aG “ĐếT4n lBrg8aGúc đBrg8aGó an9aBHQeh sBrg8aGẽ biết!”

“Anh muốbC5hnHn xBrg8aGem T4xem rốtbC5hnH cuộBrg8aGc ebC5hnHm tặngT4 aBrg8aGnh thứT4 gì9aBHQe h9aBHQeay hT4o.” Brg8aGBàn tT4ay T4to véBrg8aGo nhẹbC5hnH bC5hnHhai bC5hnHcái Brg8aGlên nơT4i trò9aBHQen trịabC5hnH 9aBHQemềm mại,T4 Nha9aBHQen HbC5hnHoan n9aBHQehíu màBrg8aGy cBrg8aGắn môT4i, 9aBHQecơ thểBrg8aG bâT4y giT4ờ vbC5hnHô cùnbC5hnHg nhạBrg8aGy cBrg8aGảm, sựbC5hnH đụnT4g chạmT4 củaT4 9aBHQeanh làBrg8aGm bC5hnHcô n9aBHQehư muốnbC5hnH nhũn9aBHQe ra.

Rất nhiềuBrg8aG n9aBHQegười nhậnT4 đượcbC5hnH thT4iệp mời9aBHQe của9aBHQe Brg8aGTiêu bC5hnHTrạch, đồng9aBHQe nghi9aBHQeệp, bạnBrg8aG bbC5hnHè 9aBHQethân thbC5hnHiết, ng9aBHQeay cảT4 kẻ9aBHQe đốibC5hnH địcT4h LãnhbC5hnH NT4gự Th9aBHQeần cũnBrg8aGg nh9aBHQeận được.

Từng chiếcT4 limouT4sine [bC5hnH1] Brg8aGxa h9aBHQeoa lầnbC5hnH lượt9aBHQe đỗ9aBHQe lạBrg8aGi trướbC5hnHc cổnBrg8aGg T4T98, hBrg8aGôm bC5hnHnay bT4ảo vbC5hnHệ cũnT4g 9aBHQeăn bC5hnHmặc chỉnBrg8aG chBrg8aGu vô9aBHQe Brg8aGcùng traBrg8aGng t9aBHQerọng. LúT4c TiêuT4 Trạc9aBHQeh tbC5hnHự nhT4iên ômBrg8aG 9aBHQeNhan HobC5hnHan điBrg8aG vT4ào đbC5hnHại sảnT4h, khBrg8aGông kh9aBHQeí T4cả hộBrg8aGi trườn9aBHQeg lậ9aBHQep tứcT4 sbC5hnHôi sục.

[1] LimousibC5hnHne: mộtT4 loạ9aBHQei x9aBHQee 9aBHQekhách 9aBHQesang trọBrg8aGng, T4có T4thân bC5hnHxe dàBrg8aGi vàbC5hnH 9aBHQenội thT4ất tiBrg8aGện nghbC5hnHi bêBrg8aGn trong.

lincoln-stretch-li9aBHQemo

bC5hnH"OLYMPUS

Tiêu Trạ9aBHQech chàoT4 hỏi9aBHQe mộtBrg8aG nhóT4m bạnbC5hnH T4bè, NhBrg8aGan HoaT4n b9aBHQeị đT4ám khBrg8aGách mờT4i nữ9aBHQe bC5hnHkéo sBrg8aGang mbC5hnHột bbC5hnHên b9aBHQeắt đầubC5hnH T4tán gẫu.

Nhân 9aBHQeviên phụBrg8aGc vụBrg8aG qu9aBHQeán baT4r 9aBHQemang mBrg8aGột hbC5hnHộp 9aBHQequà 9aBHQeđược 9aBHQegói đẹ9aBHQep đẽT4 đưaBrg8aG chT4o TT4iêu TT4rạch đanbC5hnHg n9aBHQeói chu9aBHQeyện Brg8aGphiếm vớiBrg8aG khT4ách khứ9aBHQea, “TiBrg8aGêu tiên9aBHQe 9aBHQesinh, mộtT4 Brg8aGvị tibC5hnHên siT4nh nhờBrg8aG tôiBrg8aG chuyển9aBHQe mónbC5hnH qubC5hnHà này9aBHQe c9aBHQeho ngbC5hnHài, ngườiT4 đóBrg8aG T4nói mónbC5hnH quàT4 nà9aBHQey bC5hnHngài nbC5hnHhất địnhbC5hnH phảiBrg8aG tBrg8aGự tabC5hnHy mởT4 ra.”

Tiêu TrạbC5hnHch T4nghi hT4oặc nhậnbC5hnH lT4ấy hộpbC5hnH T4quà, Brg8aGmở bC5hnHra. Ng9aBHQeay Brg8aGkhi giT4ấy gT4ói đượbC5hnHc xébC5hnH rabC5hnH, tbC5hnHrong Brg8aGlòng TiêuT4 TrạbC5hnHch lậpBrg8aG tBrg8aGức đ9aBHQean xBrg8aGen bbC5hnHao Brg8aGcảm giá9aBHQec đắnT4g T4cay nbC5hnHgọt bC5hnHbùi. 9aBHQeAnh g9aBHQeiữ lấybC5hnH 9aBHQetay nT4hân viênBrg8aG phụ9aBHQec vụ,bC5hnH vội9aBHQe T4vàng hT4ỏi: “VịBrg8aG tiêBrg8aGn siT4nh đóBrg8aG bC5hnHđang ở9aBHQe đâBrg8aGu? ABrg8aGnh Brg8aGta trôT4ng bC5hnHnhư tbC5hnHhế nào?”

Nhân v9aBHQeiên phụ9aBHQec T4vụ Brg8aGhơi giậT4t mìbC5hnHnh, lắpbC5hnH bắpT4 nBrg8aGói: “Brg8aGVị tiBrg8aGên sBrg8aGinh đT4ó đãBrg8aG T4đi rồi,9aBHQe 9aBHQeanh t9aBHQea rT4ất caoT4, rất9aBHQe tuấnBrg8aG tT4ú, kBrg8aGhi cườBrg8aGi cT4òn lBrg8aGộ T4ra hàT4m răT4ng trắngbC5hnH sáng.”

Đúng T4lúc nàyT4, T4với tưbC5hnH cácBrg8aGh ngBrg8aGười T4chủ tBrg8aGrì, BạT4ch DBrg8aGiệc PhonBrg8aGg m9aBHQeời TiT4êu TrT4ạch lêbC5hnHn T4sân khấuT4 phátbC5hnH biểuBrg8aG, TbC5hnHiêu TBrg8aGrạch chấnbC5hnH chbC5hnHỉnh lạiBrg8aG bC5hnHcảm xT4úc rồiBrg8aG 9aBHQeđi lên.

Khách khứaBrg8aG 9aBHQenhao nh9aBHQeao ngBrg8aGồi xbC5hnHuống. NhaBrg8aGn HoaT4n ngồibC5hnH cùT4ng bT4àn vớibC5hnH TiT4êu T4Kiến Đông,Brg8aG bêbC5hnHn cạnh9aBHQe lbC5hnHà HạbC5hnH ThibC5hnHệu NhiênBrg8aG vBrg8aGà LạbC5hnHc Tiể9aBHQeu AbC5hnHnh, tBrg8aGiếp bC5hnHđó lBrg8aGà TBrg8aGống ThbC5hnHế P9aBHQehong bC5hnHvà AmBrg8aGy, Bạ9aBHQech DiệcT4 PhoBrg8aGng, LãnT4h NbC5hnHgự T4Thần đã9aBHQe Brg8aGngồi yênbC5hnH vịBrg8aG ởbC5hnH 9aBHQehàng 9aBHQeghế trước.

Tiêu TrạcbC5hnHh ÂbC5hnHu phụcbC5hnH chỉnBrg8aGh bC5hnHtề đBrg8aGi Brg8aGtới cầmbC5hnH lấy9aBHQe micT4ro, Brg8aGnhìn mộtT4 Brg8aGlượt bC5hnHkhách bC5hnHkhứa đBrg8aGa p9aBHQehần làbC5hnH b9aBHQeạn bè9aBHQe th9aBHQeân tBrg8aGhiết, bC5hnHnói: “HômT4 n9aBHQeay l9aBHQeà sin9aBHQeh nhbC5hnHật 9aBHQecủa TbC5hnHiêu TrạT4ch tôi,T4 T4cảm 9aBHQeơn mT4ọi ngườiT4 đbC5hnHã t9aBHQeới bC5hnHtham 9aBHQedự buBrg8aGổi tiệc,9aBHQe bC5hnHcảm ơ9aBHQen BạcBrg8aGh DibC5hnHệc Ph9aBHQeong đãBrg8aG T4cung 9aBHQecấp địabC5hnH đbC5hnHiểm Brg8aGtốt nbC5hnHhư thếBrg8aG này.”

Dưới sâbC5hnHn Brg8aGkhấu tiếbC5hnHng vỗT4 l9aBHQeên vT4ang lT4ên r9aBHQeộn rã9aBHQe, sT4au khbC5hnHi lắngT4 lạT4i, TiT4êu TbC5hnHrạch tiT4ếp t9aBHQeục nT4ói: “NhânbC5hnH dịpbC5hnH nàbC5hnHy, T4tôi 9aBHQecó Brg8aGvài lờiBrg8aG muốBrg8aGn tâm9aBHQe sựbC5hnH vbC5hnHới mọiBrg8aG ng9aBHQeười. TBrg8aGừ chuyệnT4 Tầ9aBHQen VũbC5hnH đoạn9aBHQe tT4uyệt 9aBHQevới L9aBHQeãnh bC5hnHThị, chBrg8aGo tớiBrg8aG việc9aBHQe ThịnhbC5hnH ThếBrg8aG thT4u mubC5hnHa TầT4n Vũ,bC5hnH mT4ột T4năm 9aBHQequa đã9aBHQe xảyT4 rBrg8aGa 9aBHQekhông T4ít bC5hnHsự kiT4ện. TrbC5hnHong mộtbC5hnH nămBrg8aG nàBrg8aGy, t9aBHQeôi từBrg8aG Brg8aGmột k9aBHQeẻ bC5hnHcon nhBrg8aGà bC5hnHgiàu chbC5hnHơi bờiBrg8aG T4lêu lổng,9aBHQe khôn9aBHQeg c9aBHQeó ch9aBHQeí tiếnT4 bC5hnHthủ cBrg8aGhỉ biếtBrg8aG ch9aBHQeơi xe9aBHQe, đã9aBHQe Brg8aGtrở thàBrg8aGnh tô9aBHQei cT4ủa bC5hnHhôm T4nay, tBrg8aGôi bC5hnHkhông T4dám nóibC5hnH m9aBHQeình đãbC5hnH thàn9aBHQeh côBrg8aGng, nhưnT4g T4tôi hoBrg8aGàn to9aBHQeàn dámBrg8aG bC5hnHnói, TiêubC5hnH Trạch9aBHQe đangT4 đứbC5hnHng trước9aBHQe mbC5hnHặt mọibC5hnH n9aBHQegười Brg8aGlà bC5hnHmột ngườbC5hnHi đànbC5hnH ông9aBHQe đT4ã 9aBHQethật sựT4 trảBrg8aGi 9aBHQequa nhữBrg8aGng bã9aBHQeo tápBrg8aG giBrg8aGan khổT4 bC5hnHđể trưởbC5hnHng thành!”

“Hú!” BbC5hnHạch DbC5hnHiệc bC5hnHPhong bỗn9aBHQeg kêuBrg8aG lênBrg8aG nh9aBHQeư T4sói tru.

“Nhưng tronT4g chuy9aBHQeện Brg8aGnày T4nếu T4như khônbC5hnHg bC5hnHcó sbC5hnHự gBrg8aGiúp đ9aBHQeỡ vàT4 ủngBrg8aG hộBrg8aG bC5hnHcủa mọi9aBHQe T4người, Brg8aGTiêu T9aBHQerạch 9aBHQetôi 9aBHQesẽ kT4hông thbC5hnHể T4đi tớ9aBHQei ngT4ày hôm9aBHQe naBrg8aGy nhan9aBHQeh bC5hnHchóng nhbC5hnHư vậBrg8aGy. ChBrg8aGo nT4ên, 9aBHQetại đ9aBHQeây, tôi9aBHQe m9aBHQeuốn cảm9aBHQe bC5hnHơn tấtT4 cảBrg8aG Brg8aGmọi ngT4ười.” 9aBHQeTiêu TrạchBrg8aG n9aBHQehìn bC5hnHvề phía9aBHQe TT4ống Thế9aBHQe PBrg8aGhong, ánh9aBHQe 9aBHQemắt chân9aBHQe thànBrg8aGh. “Brg8aGAnh T9aBHQeống, c9aBHQeảm 9aBHQeơn anbC5hnHh vàobC5hnH lbC5hnHúc t9aBHQeôi cầnBrg8aG sBrg8aGự giúpBrg8aG đT4ỡ 9aBHQenhất T4đã dànhT4 cbC5hnHho tT4ôi mộBrg8aGt Brg8aGvị T4trí đểbC5hnH 9aBHQetôi 9aBHQecó thểT4 phátbC5hnH hT4uy hếtT4 khảT4 nT4ăng củabC5hnH mình9aBHQe. bC5hnHDù Brg8aGcho bâ9aBHQey gT4iờ đbC5hnHã cóBrg8aG sbC5hnHự nghiệpT4 riêng,T4 9aBHQenhưng tôiT4 9aBHQesẽ khônBrg8aGg v9aBHQeứt bỏbC5hnH GianT4g bC5hnHHân, nơT4i đãT4 cT4ho tôi9aBHQe côbC5hnHng vi9aBHQeệc đ9aBHQeầu ti9aBHQeên, cảmbC5hnH T4ơn anT4h, aT4nh Tống.”

Tiêu TrbC5hnHạch bC5hnHdời bC5hnHánh mBrg8aGắt sanT4g A9aBHQemy. “Amy,9aBHQe cảmbC5hnH ơ9aBHQen côT4 đãbC5hnH 9aBHQekhông 9aBHQetừ T4bỏ, Brg8aGcùng tôi9aBHQe điT4 suốT4t chặngT4 đườT4ng cT4ho t9aBHQeới bC5hnHbây giờT4, tô9aBHQei phảbC5hnHi tBrg8aGăng lưBrg8aGơng chBrg8aGo cbC5hnHô, 9aBHQecòn phT4ải tbC5hnHhăng chứcbC5hnH, PhóbC5hnH Brg8aGtổng giám9aBHQe đốcbC5hnH ĐỉnhBrg8aG ThịnhbC5hnH quốc9aBHQe t9aBHQeế, Brg8aGông chủbC5hnH c9aBHQeủa 9aBHQecô còBrg8aGn cT4ó thbC5hnHể 9aBHQehào bC5hnHphóng đếnT4 mứT4c bC5hnHnào nữa.”

Tiền đT4ã k9aBHQehông Brg8aGcòn qua9aBHQen tBrg8aGrọng đố9aBHQei 9aBHQevới AmyT4, nhưngbC5hnH nếu9aBHQe đT4ược thăng9aBHQe chứcT4 s9aBHQeẽ càn9aBHQeg cbC5hnHó kT4hông gi9aBHQean đ9aBHQeể pháBrg8aGt tbC5hnHriển, cô9aBHQe vẫBrg8aGn 9aBHQerất vuibC5hnH, nângbC5hnH lBrg8aGy rưT4ợu đứnBrg8aGg bbC5hnHật dậyT4 hbC5hnHô: “ÔngT4 chbC5hnHủ v9aBHQeạn tuế!”

Tiêu TrạcBrg8aGh nBrg8aGói tiếp:T4 “CbC5hnHòn bC5hnHcó bC5hnHnhững đT4ồng nghiệpBrg8aG ở9aBHQe GbC5hnHiang HânbC5hnH, T4cảm T4ơn sựT4 9aBHQeủng T4hộ vàBrg8aG ưBrg8aGu áBrg8aGi củaBrg8aG tấtBrg8aG cảbC5hnH mọT4i người9aBHQe, mT4ón quT4à Brg8aGtôi đền9aBHQe đápT4 Brg8aGcho n9aBHQehững nỗbC5hnH lựcT4 cốbC5hnH gắng9aBHQe củaBrg8aG T4mọi ngườiBrg8aG, cũnbC5hnHg T4như Brg8aGviệc thănbC5hnHg cBrg8aGhức, tăT4ng lươnBrg8aGg vT4à bC5hnHvấn đềT4 9aBHQeđãi T4ngộ màbC5hnH mT4ọi ngườiT4 moBrg8aGng Brg8aGđợi nhấbC5hnHt, l9aBHQeượng t9aBHQeiêu T4thụ qBrg8aGuý nàT4y cBrg8aGủa bC5hnHchúng bC5hnHta tănBrg8aGg mườiBrg8aG tábC5hnHm phBrg8aGần bC5hnHtrăm bC5hnHso vớiBrg8aG qT4uý trước.”

Những T4đồng nbC5hnHghiệp đã9aBHQe cùnbC5hnHg abC5hnHnh dốc9aBHQe sbC5hnHức tạbC5hnHi Gia9aBHQeng Hâ9aBHQen hưbC5hnHng Brg8aGphấn bC5hnHvỗ taBrg8aGy giònbC5hnH giã.

“Hú hú!T4” BạchBrg8aG Brg8aGDiệc PT4hong lạiBrg8aG 9aBHQemột lần9aBHQe nữ9aBHQea phbC5hnHối hợpbC5hnH bằnbC5hnHg tBrg8aGiếng kêu9aBHQe như9aBHQe sóiBrg8aG tru.

Tiêu TrạcBrg8aGh cười,Brg8aG cT4hỉ 9aBHQevào BạchT4 Brg8aGDiệc T4Phong, Brg8aGnói: “BạBrg8aGch DiệcbC5hnH PhonbC5hnHg, cT4ho dùbC5hnH Brg8aGcậu cbC5hnHó 9aBHQegào đếnT4 ráchT4 họngT4, đ9aBHQeêm na9aBHQey T4cũng k9aBHQehông lBrg8aGôi kéoT4 đượcBrg8aG bC5hnHcô sóbC5hnHi cBrg8aGái nàT4o đâu.”

“Ha hT4a 9aBHQeha ha!!!!!!bC5hnH!” Dư9aBHQeới sânBrg8aG khấuBrg8aG T4vang l9aBHQeên tBrg8aGiếng bC5hnHcười khônT4g ngừng.

Bạch DiệcT4 9aBHQePhong ngắt9aBHQe 9aBHQeđóa T4hoa tBrg8aGươi tT4rong bìBrg8aGnh hBrg8aGoa tbC5hnHrên 9aBHQebàn, Brg8aGném lênbC5hnH sT4ân khT4ấu: “Biến,bC5hnH thằngT4 khốn!”

Tiêu TrạT4ch lBrg8aGiếc nBrg8aGhìn aBrg8aGnh T4ta, nóBrg8aGi: “TiểT4u BT4ạch, 9aBHQeBạch bC5hnHgia, tôibC5hnH cbC5hnHũng phảiT4 Brg8aGcảm ơnbC5hnH cậBrg8aGu đãBrg8aG bC5hnHtổ cBrg8aGhức c9aBHQeho tbC5hnHôi T4một bC5hnHbữa tiệcbC5hnH lớT4n t9aBHQehế này,Brg8aG cùnT4g vớT4i sBrg8aGự giúT4p Brg8aGđỡ củabC5hnH cậuT4 tron9aBHQeg s9aBHQeuốt mộ9aBHQet Brg8aGnăm quaT4.” TiêubC5hnH Trạch9aBHQe gT4ãi gãibC5hnH đầu,Brg8aG đổibC5hnH Brg8aGgiọng: bC5hnH“Mặc Brg8aGdù kT4hông thựbC5hnHc chT4ất lắm.”

“Ha haT4!” Brg8aGDưới sâBrg8aGn khấBrg8aGu lạ9aBHQei làbC5hnH mT4ột T4tràng cT4ười 9aBHQevang dội.

Bạch DiệbC5hnHc PhT4ong đứngBrg8aG dậy,9aBHQe nhấc9aBHQe c9aBHQehân 9aBHQetrèo lênT4 bàn,9aBHQe Brg8aGanh tbC5hnHa đứngbC5hnH đóBrg8aG hô:bC5hnH “ThằngbC5hnH kh9aBHQeốn, cT4ậu bbC5hnHiết chọbC5hnHc cười9aBHQe ngưT4ời kháBrg8aGc nBrg8aGhư vậ9aBHQey, saBrg8aGo khôngBrg8aG đi9aBHQe làBrg8aGm Brg8aGdiễn viT4ên hàT4i đi.”

Tiêu T4Trạch vỗ9aBHQe về9aBHQe aBrg8aGnh tT4a: “H9aBHQea hT4a! HaizT4! T4Đừng kíT4ch độnbC5hnHg, hbC5hnHôm naBrg8aGy là9aBHQe n9aBHQegày vBrg8aGui, tbC5hnHôi không9aBHQe mu9aBHQeốn làmbC5hnH c9aBHQeho bT4ầu kbC5hnHhông kh9aBHQeí bC5hnHquá n9aBHQegột ngạt.”

Bạch DiBrg8aGệc PhobC5hnHng c9aBHQehỉ tBrg8aGay vàoT4 9aBHQeanh, nhảybC5hnH từ9aBHQe tr9aBHQeên bàT4n xuống.

“Hạ ThiệuT4 Nhiên.”bC5hnH 9aBHQeTiêu TrbC5hnHạch nhắcBrg8aG mộtbC5hnH cbC5hnHái tên.

Hạ ThT4iệu NhiêT4n ngBrg8aGồi ởBrg8aG hàngT4 ghế9aBHQe t9aBHQerước mỉmBrg8aG cưT4ời gibC5hnHơ taBrg8aGy lê9aBHQen, TiêubC5hnH Trạch9aBHQe b9aBHQeật ngóBrg8aGn 9aBHQecái: “NgườiBrg8aG an9aBHQeh T4em bC5hnHtài g9aBHQeiỏi, đãbC5hnH giúpbC5hnH Brg8aGđỡ T4tôi Brg8aGquá nbC5hnHhiều, ngoàibC5hnH lờbC5hnHi cảmbC5hnH ơnT4 t9aBHQeôi c9aBHQeòn muốnT4 nT4ói, 9aBHQesau T4này nếubC5hnH cóBrg8aG chuyT4ện gT4ì cầBrg8aGn đến9aBHQe Tiêu9aBHQe TrạchBrg8aG, cBrg8aGhỉ cầT4n T4cậu mT4ở miệng,9aBHQe chT4o dùT4 lBrg8aGà la9aBHQeo Brg8aGvào nưBrg8aGớc sT4ôi lửbC5hnHa bỏ9aBHQeng, chbC5hnHết cũng…T4 khô9aBHQeng chốBrg8aGi tT4ừ, cbC5hnHòn cbC5hnHó vợ9aBHQe coBrg8aGn đangT4 bC5hnHchờ ch9aBHQeúng tT4a c9aBHQehăm sóc!”

Hạ ThiệuBrg8aG Nhiê9aBHQen nởBrg8aG 9aBHQenụ cười.

“Còn T4có Lý9aBHQe AbC5hnHn ThầnbC5hnH.” T9aBHQeiêu Trạ9aBHQech hô9aBHQe bC5hnHto mộBrg8aGt tiếbC5hnHng, tT4ìm kiếbC5hnHm bó9aBHQeng dábC5hnHng T4anh tbC5hnHa giữ9aBHQea đá9aBHQem ngườibC5hnH, “TêT4n khT4ốn n9aBHQehát 9aBHQegan nBrg8aGhà cậu,T4 tôibC5hnH biế9aBHQet cậbC5hnHu đanbC5hnHg Brg8aGở đây,T4 cậu9aBHQe 9aBHQecó bảnT4 lĩbC5hnHnh saT4i bC5hnHngười đ9aBHQeưa cBrg8aGhìa khóabC5hnH ReveT4nton cbC5hnHho tT4ôi, bC5hnHtại saBrg8aGo lạiBrg8aG khBrg8aGông Brg8aGcó T4can đảBrg8aGm bC5hnHđứng trưbC5hnHớc mBrg8aGặt tôi?”

Vừa ngBrg8aGhe đếBrg8aGn ReventoT4n, N9aBHQehan T4Hoan 9aBHQekích độngbC5hnH đứngBrg8aG bậtbC5hnH dT4ậy ngoản9aBHQeh đầubC5hnH tìmT4 ki9aBHQeếm Brg8aGLý Brg8aGAn T9aBHQehần, T4còn GiBrg8aGản 9aBHQeNinh t9aBHQehì sữngbC5hnH sBrg8aGờ cả9aBHQe người.

Đám đônbC5hnHg b9aBHQeỗng xbC5hnHôn x9aBHQeao, T4hóa rbC5hnHa chT4iếc ReventBrg8aGon đbC5hnHó bịBrg8aG LT4ý bC5hnHAn TT4hần Brg8aGmua đượbC5hnHc, càngbC5hnH 9aBHQengạc nhBrg8aGiên hT4ơn làBrg8aG aBrg8aGnh tT4a đeBrg8aGm chiT4ếc xbC5hnHe tặ9aBHQeng lạiBrg8aG cbC5hnHho TiBrg8aGêu Trạch.

Reventon! HaT4i trBrg8aGăm Brg8aGtriệu đó!9aBHQe K9aBHQehông 9aBHQeđùa đượcT4 đâu!

Tất cảBrg8aG đềuBrg8aG mbC5hnHở lbC5hnHớn mT4ắt nbC5hnHgó quBrg8aGanh T4bốn phía.

“Nếu cBrg8aGậu khôngT4 rT4a, t9aBHQeôi sBrg8aGẽ thật9aBHQe sựBrg8aG kT4hông nhT4ận cậT4u T4là bạn.”9aBHQe LờibC5hnH nbC5hnHói tuyệt9aBHQe tìnhbC5hnH cT4ủa TiêuBrg8aG Trạch9aBHQe vừabC5hnH Brg8aGthốt rbC5hnHa, LBrg8aGý T4An ThầnBrg8aG trốT4n đằ9aBHQeng bC5hnHsau cộBrg8aGt 9aBHQetrụ bC5hnHbỗng xu9aBHQeất hiện,bC5hnH “TôiT4 đếnT4 rồi.”

“Tên khốn!”Brg8aG Tiê9aBHQeu TrạcbC5hnHh Brg8aGcắn răngT4 mBrg8aGắng mộBrg8aGt câu,Brg8aG “Nhưng9aBHQe tT4ôi phải9aBHQe cảmbC5hnH ơnT4 tBrg8aGên khốT4n nh9aBHQeà cậubC5hnH đã9aBHQe tT4ặng lại9aBHQe chiếcbC5hnH x9aBHQee màT4 Brg8aGtôi 9aBHQevà bT4à xã9aBHQe Brg8aGyêu Brg8aGquý nhất.”

Tiêu TT4rạch nhT4ìn LbC5hnHãnh bC5hnHNgự Thầ9aBHQen. 9aBHQeLãnh NgựT4 Thần9aBHQe cBrg8aGũng n9aBHQehìn anh.

“Người 9aBHQeta nóiBrg8aG, muBrg8aGốn biếtBrg8aG bC5hnHgiá 9aBHQetrị T4một 9aBHQecon ngườibC5hnH th9aBHQeì phT4ải nhìnbC5hnH và9aBHQeo đốT4i Brg8aGthủ c9aBHQeủa T4anh taBrg8aG, LãT4nh Brg8aGNgự 9aBHQeThần, rấtbC5hnH T4vui kbC5hnHhi đượcbC5hnH a9aBHQenh chọnbC5hnH l9aBHQeàm đốiBrg8aG thT4ủ, cBrg8aGảm Brg8aGơn aT4nh bC5hnHmột nămbC5hnH quT4a đã9aBHQe quaBrg8aGn t9aBHQeâm đếnbC5hnH tbC5hnHôi, khibC5hnHến tBrg8aGôi khôbC5hnHng thbC5hnHể khônT4g nhaT4nh ch9aBHQeóng trưởng9aBHQe thành.”

Phía dướBrg8aGi cbC5hnHó ngưbC5hnHời cười9aBHQe rộT4 lên9aBHQe, T4ngay cBrg8aGả Brg8aGLãnh NBrg8aGgự ThầT4n cũn9aBHQeg bất9aBHQe gT4iác conbC5hnHg c9aBHQeong khóT4e miệnbC5hnHg, bC5hnHđây thậBrg8aGt bC5hnHsự 9aBHQegiống 9aBHQenhư mộtbC5hnH tiết9aBHQe mụcBrg8aG Brg8aGhài Brg8aGhấp dẫn.

Tiêu Trạch9aBHQe nóiT4: “ThT4ế nbC5hnHhưng, tôiBrg8aG ngT4hĩ, ngườiT4 muốbC5hnHn Brg8aGcảm ơ9aBHQen Brg8aGanh nhấbC5hnHt là9aBHQe cT4ha tôiBrg8aG mớiT4 đúng!”

Tiêu bC5hnHKiến Đông9aBHQe mT4ỉm cười.

Tiêu TrạcbC5hnHh nhbC5hnHìn Brg8aGsang Brg8aGcha mình9aBHQe, b9aBHQeắt đầu9aBHQe trêubC5hnH chT4ọc: “BT4a, ngà9aBHQey trước9aBHQe Brg8aGcon trT4ai Brg8aGcủa bT4a thật9aBHQe hưT4 hỏng!bC5hnH ChuyBrg8aGên mT4ôn T4làm nT4hững chuyệnBrg8aG khiế9aBHQen b9aBHQea mấtbC5hnH mặtT4! HồibC5hnH đóbC5hnH bBrg8aGa vẫnT4 luônT4 moBrg8aGng 9aBHQemuốn L9aBHQeãnh N9aBHQegự TBrg8aGhần bC5hnHlà bC5hnHcon trT4ai mì9aBHQenh. bC5hnHNhưng T4mà bC5hnHba bC5hnHà, cbC5hnHon tra9aBHQei Brg8aGcủa bC5hnHba đã9aBHQe trư9aBHQeởng thànhBrg8aG, trởbC5hnH thànbC5hnHh 9aBHQemột naBrg8aGm tửbC5hnH hábC5hnHn Brg8aGđội bC5hnHtrời đạpBrg8aG đBrg8aGất, từ9aBHQe hbC5hnHôm n9aBHQeay trT4ở đ9aBHQei bBrg8aGa ho9aBHQeàn toàBrg8aGn cóBrg8aG tBrg8aGhể kiêT4u hãT4nh nóBrg8aGi với9aBHQe bbC5hnHất bC5hnHkỳ a9aBHQei, TbC5hnHiêu TrạchT4, 9aBHQelà Brg8aGcon traBrg8aGi củaBrg8aG TiT4êu KiBrg8aGến ĐôbC5hnHng tôi.”

Toàn hộT4i trườngT4 vỗT4 T4tay 9aBHQehoan Brg8aGhô nh9aBHQeư sấm9aBHQe dậy.

Sau T4khi lắng9aBHQe lạBrg8aGi, 9aBHQeTiêu T9aBHQerạch Brg8aGnhìn Brg8aGNhan HoaBrg8aGn ngT4ồi giữbC5hnHa đámT4 đông,T4 nT4ói: “NhT4an H9aBHQeoan, 9aBHQebà bC5hnHxã, vợBrg8aG củaT4 anhT4, bC5hnHem yêu.”

Tiêu Trạc9aBHQeh liê9aBHQen tiếpbC5hnH d9aBHQeùng T4ba cbC5hnHách xưnBrg8aGg hô9aBHQe khibC5hnHến NhT4an HoT4an ngại9aBHQe ng9aBHQeùng, 9aBHQecô nh9aBHQeếch mT4ôi nhìnbC5hnH anh.

Anh nT4ói Brg8aGtiếp: “TbC5hnHhực rBrg8aGa, ngbC5hnHười bC5hnHanh cầT4n phbC5hnHải cảmbC5hnH ơn9aBHQe nhấ9aBHQet chínhT4 l9aBHQeà bC5hnHem. bC5hnHEm Brg8aGcó nhớbC5hnH 9aBHQelúc TầBrg8aGn VũBrg8aG sụpbC5hnH đổ,bC5hnH e9aBHQem đBrg8aGã nóbC5hnHi bC5hnHgì vớT4i anbC5hnHh kbC5hnHhông? 9aBHQeEm n9aBHQeói 9aBHQeem yêbC5hnHu anbC5hnHh, đóBrg8aG làBrg8aG lầnBrg8aG đầuBrg8aG T4tiên Brg8aGem 9aBHQenói yêuBrg8aG aBrg8aGnh, vào9aBHQe lúcbC5hnH màbC5hnH aT4nh sắbC5hnHp bC5hnHtrở tT4hành mộtT4 k9aBHQeẻ nghèbC5hnHo T4rớt không9aBHQe bC5hnHxu díbC5hnHnh túi.

Khi đóT4 eBrg8aGm nT4ói, giàubC5hnH 9aBHQecũng Brg8aGtốt mbC5hnHà nghèBrg8aGo cũng9aBHQe được,9aBHQe chỉ9aBHQe cBrg8aGần 9aBHQeở bênT4 aBrg8aGnh, 9aBHQecho dT4ù Brg8aGcó túnT4g thiếuT4 đbC5hnHến mT4ức bC5hnHăn khôbC5hnHng đ9aBHQeủ nT4o, mặcT4 khôbC5hnHng Brg8aGđủ ấm,Brg8aG T4phải uống9aBHQe giT4ó 9aBHQeTây BắcT4 T4mà sốngBrg8aG thìbC5hnH tro9aBHQeng lòT4ng eT4m vẫn9aBHQe rấtBrg8aG nT4gọt ngào.

Em bC5hnHnói bC5hnHem đã9aBHQe muBrg8aGốn 9aBHQeở T4bên a9aBHQenh, ch9aBHQeo dùBrg8aG a9aBHQenh trởbC5hnH thBrg8aGành 9aBHQekẻ ănT4 bC5hnHmày lưubC5hnH lbC5hnHạc đbC5hnHầu đườnBrg8aGg, eBrg8aGm T4cũng muBrg8aGốn 9aBHQelàm kẻT4 ănBrg8aG mT4ày bêT4n cạnT4h anh.

Cả đ9aBHQeời nà9aBHQey e9aBHQem sT4ẽ dựBrg8aGa bC5hnHvào T4anh, a9aBHQenh cóbC5hnH khôngBrg8aG muT4ốn cũ9aBHQeng khT4ông được.”

Nhan HbC5hnHoan mímT4 môibC5hnH gậBrg8aGt đầu.

“Nhan HbC5hnHoan, eBrg8aGm 9aBHQecó d9aBHQeám trư9aBHQeớc mbC5hnHặt tấtT4 Brg8aGcả mọiBrg8aG ngườbC5hnHi T4ở đ9aBHQeây, T4nói lạbC5hnHi T4câu e9aBHQem 9aBHQeyêu bC5hnHanh một9aBHQe lầ9aBHQen nữa,Brg8aG nóBrg8aGi lạBrg8aGi nhbC5hnHững gT4ì 9aBHQeem đãBrg8aG từngT4 nó9aBHQei vớiBrg8aG a9aBHQenh 9aBHQekhông?” TiêubC5hnH TrạT4ch nóT4i xBrg8aGong, tấtT4 cbC5hnHả mọBrg8aGi ngT4ười đềuBrg8aG hướ9aBHQeng á9aBHQenh mT4ắt vào9aBHQe NbC5hnHhan Hoa9aBHQen. BạcBrg8aGh DiệbC5hnHc PhbC5hnHong T4đưa micBrg8aGro tớibC5hnH trước9aBHQe mặt9aBHQe bC5hnHcô, NhaBrg8aGn Ho9aBHQean T4nhìn T4Tiêu TrBrg8aGạch bC5hnHkhông hềBrg8aG chớpBrg8aG mắt,9aBHQe trâT4m nBrg8aGgâm mộbC5hnHt lá9aBHQet mbC5hnHới cầm9aBHQe lấBrg8aGy bC5hnHmicro đứngbC5hnH bC5hnHdậy 9aBHQekhỏi chbC5hnHỗ ngồi.

Toàn bBrg8aGộ T99aBHQe8 9aBHQevào thờiT4 kbC5hnHhắc nT4ày T4vô c9aBHQeùng bC5hnHyên tĩnhBrg8aG, tấtT4 cảBrg8aG Brg8aGđều níbC5hnHn 9aBHQethở cBrg8aGăng taT4i chờT4 cBrg8aGô dũnBrg8aGg cảmT4 tBrg8aGỏ tình.

Trong đạiT4 sảnhT4 vanBrg8aGg l9aBHQeên mộtbC5hnH gT4iọng nữT4 tronT4g tbC5hnHrẻo êbC5hnHm 9aBHQetai, NhaBrg8aGn Brg8aGHoan nBrg8aGói: “TiBrg8aGêu Trạ9aBHQech, 9aBHQeem 9aBHQeyêu Brg8aGanh, chT4o dùT4 c9aBHQeó túngBrg8aG thbC5hnHiếu đếnT4 T4mức ăT4n khôBrg8aGng đủT4 T4no, mặBrg8aGc kbC5hnHhông đủ9aBHQe ấbC5hnHm, bC5hnHphải uốngBrg8aG 9aBHQegió T4Tây BắcBrg8aG màT4 sốnbC5hnHg thìbC5hnH 9aBHQetrong lò9aBHQeng T4em vT4ẫn rấBrg8aGt ngọt9aBHQe ngào.bC5hnH EbC5hnHm đ9aBHQeã muốn9aBHQe ởT4 bT4ên a9aBHQenh, cbC5hnHho d9aBHQeù 9aBHQeanh trởBrg8aG thànbC5hnHh kẻbC5hnH ănT4 màyBrg8aG lBrg8aGưu lạcbC5hnH đầubC5hnH đườn9aBHQeg, e9aBHQem cT4ũng T4muốn T4làm kẻ9aBHQe bC5hnHăn màT4y bêBrg8aGn cạnhbC5hnH anT4h. 9aBHQeCả đờBrg8aGi 9aBHQenày eT4m sbC5hnHẽ dựT4a vT4ào anhBrg8aG, aT4nh cBrg8aGó kBrg8aGhông muốT4n cũ9aBHQeng kh9aBHQeông được.”

Cô vừbC5hnHa dT4ứt lờiBrg8aG, tiếT4ng bC5hnHvô ta9aBHQey hbC5hnHoan hT4ô nhiệtbC5hnH liệBrg8aGt T4vang bC5hnHlên, TiBrg8aGêu TT4rạch hướngBrg8aG v9aBHQeề phíT4a 9aBHQecô kBrg8aGhom ngBrg8aGười thậtbC5hnH thấp,9aBHQe n9aBHQeói: “CbC5hnHảm ơnT4 emBrg8aG, đâyT4 làbC5hnH mbC5hnHón 9aBHQequà tuyệBrg8aGt vờiBrg8aG nhbC5hnHất màT4 anbC5hnHh nhBrg8aGận đư9aBHQeợc Brg8aGngày hôm9aBHQe nayBrg8aG. Brg8aGNhan HT4oan, đbC5hnHáp T4lại t9aBHQeình cT4ảm chânbC5hnH tì9aBHQenh 9aBHQemà T4em dàBrg8aGnh cT4ho anhBrg8aG, TiT4êu bC5hnHTrạch bC5hnHanh xiBrg8aGn bC5hnHthề trướcbC5hnH tấtT4 cbC5hnHả mọi9aBHQe ng9aBHQeười, đời9aBHQe nàT4y ki9aBHQeếp nbC5hnHày, 9aBHQeTiêu TrạcBrg8aGh Brg8aGđối với9aBHQe Nha9aBHQen HoaT4n mBrg8aGãi 9aBHQemãi khBrg8aGông rời9aBHQe xaT4, mã9aBHQei m9aBHQeãi T4chỉ yê9aBHQeu mộtBrg8aG người9aBHQe T4là em.”

Tiếng T4vỗ bC5hnHtay nT4hư T4sấm dậbC5hnHy vT4ang dộiT4 k9aBHQehắp hộiT4 trường,bC5hnH bC5hnHđặc biệtBrg8aG lT4à tibC5hnHếng Brg8aGvỗ 9aBHQetay củabC5hnH nhữbC5hnHng 9aBHQengười đangBrg8aG yê9aBHQeu nh9aBHQeau hT4oặc đanbC5hnHg yêuBrg8aG tT4hầm ngườibC5hnH nàbC5hnHo đó.

Ai bC5hnHcũng mu9aBHQeốn được9aBHQe dũn9aBHQeg cảbC5hnHm nBrg8aGhư Nh9aBHQean H9aBHQeoan, aT4i cũT4ng muốn9aBHQe đượcBrg8aG thâmbC5hnH tìnBrg8aGh n9aBHQehư Tiê9aBHQeu Trạch.

Lạc TibC5hnHểu AnbC5hnHh cả9aBHQem độngbC5hnH đếbC5hnHn rơbC5hnHi lệT4, H9aBHQeạ ThiệuT4 T4Nhiên bC5hnHrút khbC5hnHăn bC5hnHđưa cBrg8aGho cô.

Dưới sâ9aBHQen T4khấu, NBrg8aGhan T4Hoan T4đỏ mặt9aBHQe nhìn9aBHQe TiBrg8aGêu TrạT4ch, ánh9aBHQe mắtT4 T4sáng trongBrg8aG. bC5hnHTrên sâBrg8aGn khấu,bC5hnH TiêuT4 TbC5hnHrạch nh9aBHQeìn về9aBHQe T4phía cô,bC5hnH tBrg8aGrên gươBrg8aGng mặ9aBHQet 9aBHQengập tbC5hnHràn bC5hnHý cười,9aBHQe á9aBHQenh mắtbC5hnH sánBrg8aGg rực.

“Nào nào!”T4 Bạch9aBHQe DT4iệc Phon9aBHQeg nhảT4y lT4ên sT4ân khấuT4, cBrg8aGắt Brg8aGngang ánh9aBHQe nhìnBrg8aG chăbC5hnHm Brg8aGchú nT4ồng bC5hnHnàn củabC5hnH hT4ai người.9aBHQe “C9aBHQeảm Brg8aGơn s9aBHQeự cổbC5hnH bC5hnHvũ của9aBHQe quBrg8aGý vị,9aBHQe 9aBHQebài phábC5hnHt T4biểu của9aBHQe Brg8aGchủ nBrg8aGhân bữbC5hnHa T4tiệc x9aBHQein đượbC5hnHc kếtbC5hnH T4thúc, Brg8aGbây gT4iờ bC5hnHxin 9aBHQemời vT4ào tiếBrg8aGt mục9aBHQe tiếpT4 theo.”

Nhân bC5hnHviên phụBrg8aGc vT4ụ đẩT4y T4xe bánhBrg8aG T4kem lêbC5hnHn sâT4n khấu,T4 cbC5hnHa s9aBHQeĩ BạchT4 DiệcBrg8aG PhBrg8aGong bắBrg8aGt nhịpbC5hnH bC5hnHcho mọiBrg8aG T4người hT4át bà9aBHQei chúc9aBHQe mừnBrg8aGg sBrg8aGinh nhậbC5hnHt, sT4au đóBrg8aG bảoBrg8aG bC5hnHTiêu TBrg8aGrạch ướcbC5hnH rồiT4 tBrg8aGhổi nến.

Một hbC5hnHơi thổiBrg8aG 9aBHQetắt bC5hnHba ngọnBrg8aG nếbC5hnHn tT4ượng tT4rưng chT4o Brg8aGba mươBrg8aGi tuổiT4, 9aBHQeTiêu TrạchT4 bC5hnHnhắm mắt9aBHQe ướ9aBHQec 9aBHQemột điềubC5hnH ước.

Dưới sBrg8aGân khấu,bC5hnH NhbC5hnHan T4Hoan thíchT4 thú9aBHQe n9aBHQehìn anhbC5hnH, tT4rong lbC5hnHòng thầm9aBHQe đBrg8aGoán: TiêuBrg8aG T4Trạch, T4có Brg8aGphải aT4nh đabC5hnHng ướcBrg8aG T4rằng chT4úng Brg8aGta sT4ẽ mãiBrg8aG mãibC5hnH ởT4 bêT4n nhau?

Tiêu Trạc9aBHQeh mT4ở mắt.

Bạch DBrg8aGiệc Pho9aBHQeng bC5hnHcười Brg8aGhì bC5hnHhì h9aBHQeỏi: “VừaBrg8aG ưbC5hnHớc điBrg8aGều bC5hnHgì T4vậy, nT4ói nghT4e chúBrg8aGt nbC5hnHào, Brg8aGcó phảiT4 liênT4 bC5hnHquan tớ9aBHQei Brg8aGbà xã,bC5hnH vbC5hnHợ, Brg8aGem yê9aBHQeu NhT4an T4Hoan củabC5hnH cậu9aBHQe không?”

Tiêu TrạcT4h nhìT4n N9aBHQehan Hoan9aBHQe, bC5hnHNhan HBrg8aGoan cũ9aBHQeng m9aBHQeuốn biếBrg8aGt điềT4u bC5hnHước Brg8aGcủa an9aBHQeh phảBrg8aGi ch9aBHQeăng bC5hnHcó Brg8aGcô T4trong bC5hnHđó, 9aBHQeánh 9aBHQemắt chờBrg8aG mon9aBHQeg Brg8aGnhìn anh.

Nhìn chăBrg8aGm cT4hú và9aBHQeo mắBrg8aGt côbC5hnH, TbC5hnHiêu Tr9aBHQeạch nBrg8aGói: 9aBHQe“Điều ướbC5hnHc cBrg8aGủa t9aBHQeôi là,9aBHQe tT4hân thể9aBHQe kh9aBHQeỏe mạnh.”

Không giốngBrg8aG n9aBHQehư T4cô Brg8aGnghĩ! Nha9aBHQen Hoa9aBHQen bĩbC5hnHu T4môi, tBrg8aGrong lòngBrg8aG 9aBHQecảm tbC5hnHhấy hơi9aBHQe mất9aBHQe mát.

Bạch DiệcbC5hnH Phon9aBHQeg giơ9aBHQe ngónT4 T4cái vớibC5hnH TBrg8aGiêu TrạbC5hnHch, trê9aBHQeu chọcbC5hnH nói:Brg8aG “NgàibC5hnH T4Tiêu, T4cụ TT4iêu àT4, 9aBHQetôi chbC5hnHúc cụ9aBHQe Brg8aGthân tT4hể khỏeBrg8aG mạbC5hnHnh, phúbC5hnHc nh9aBHQeư 9aBHQeĐông Brg8aGHải, thbC5hnHọ tựaBrg8aG T4Nam Sơ9aBHQen! HBrg8aGa h9aBHQea h9aBHQea ha!”Brg8aG AnbC5hnHh Brg8aGta nóiT4 xo9aBHQeng cũngbC5hnH tựT4 mìnbC5hnHh cảmbC5hnH t9aBHQehấy buồn9aBHQe cbC5hnHười, cầmbC5hnH mic9aBHQero cườ9aBHQei ngặt9aBHQe nghẽo.

Tiêu TBrg8aGrạch nhBrg8aGận mbC5hnHicro, nóT4i: “Nha9aBHQen Brg8aGHoan, đT4iều ướcT4 T4vừa T4rồi 9aBHQecủa T4anh lT4à tbC5hnHhân tT4hể k9aBHQehỏe mạnBrg8aGh, T4có lẽBrg8aG eBrg8aGm khôngT4 bbC5hnHiết tạiT4 T4sao a9aBHQenh lạiBrg8aG ướcT4 nhbC5hnHư vậy,T4 bC5hnHnghe xonBrg8aGg b9aBHQeài Brg8aGhát bC5hnHsau T4đây eT4m sẽT4 Brg8aGhiểu đượcbC5hnH lòn9aBHQeg aBrg8aGnh. bC5hnHBài hBrg8aGát nbC5hnHày a9aBHQenh t9aBHQeặng Brg8aGcho ebC5hnHm, tBrg8aGên l9aBHQeà ‘ThâbC5hnHn t9aBHQehể 9aBHQekhỏe mạnh’.”

Ánh đT4èn trT4ên bC5hnHsân khấ9aBHQeu T4dịu đi,9aBHQe 9aBHQeban nhạcBrg8aG bắtT4 đ9aBHQeầu Brg8aGđệm Brg8aGđàn, khúcBrg8aG nhạcbC5hnH T4dạo ê9aBHQem ábC5hnHi tT4rôi Brg8aGqua, 9aBHQeTiêu TrạchbC5hnH đưaT4 miBrg8aGcro tớ9aBHQei bT4ên môi9aBHQe, cBrg8aGất bC5hnHgiọng hát.

Anh kBrg8aGhông s9aBHQeợ vT4ì ebC5hnHm T4mà chịubC5hnH nhiềbC5hnHu tổ9aBHQen tbC5hnHhất, T4dù bT4ao bC5hnHgian khổBrg8aG vẫT4n sBrg8aGẵn Brg8aGlòng đ9aBHQeón nhận

Anh chỉBrg8aG sBrg8aGợ vì9aBHQe mệT4t mỏbC5hnHi thabC5hnHo thbC5hnHức T4cả T4đêm mbC5hnHà bỏ9aBHQe lỡ9aBHQe cbC5hnHuộc hẹn9aBHQe ngàyT4 maT4i củabC5hnH chBrg8aGúng ta

Anh khôbC5hnHng sbC5hnHợ 9aBHQemồ Brg8aGhôi đầ9aBHQem đì9aBHQea, bC5hnHxây nêT4n mBrg8aGột Brg8aGlâu đàiT4 thuộcBrg8aG vềBrg8aG riBrg8aGêng haT4i ta

Anh 9aBHQechỉ sợ9aBHQe rằnbC5hnHg mìnBrg8aGh bịbC5hnH 9aBHQecảm, khôbC5hnHng n9aBHQeếm đượcBrg8aG đồT4 Brg8aGăn ebC5hnHm Brg8aGnấu chBrg8aGo Brg8aGanh th9aBHQeì Brg8aGthật lãnBrg8aGg phí

Không cần9aBHQe Brg8aGem c9aBHQeho anbC5hnHh uố9aBHQeng th9aBHQeuốc, bC5hnHkhông m9aBHQeuốn trởbC5hnH thT4ành gán9aBHQeh nặnT4g 9aBHQecủa em

Nếu bC5hnHyêu eT4m saBrg8aGo bC5hnHcó tBrg8aGhể đbC5hnHể eT4m phảbC5hnHi Brg8aGhôn mbC5hnHột ngườiT4 b9aBHQeệnh, trơT4 mắt9aBHQe nhìnBrg8aG anbC5hnHh chịuBrg8aG baBrg8aGo gbC5hnHiày vò

Anh moBrg8aGng sT4ao thân9aBHQe thể9aBHQe kT4hỏe mạnh,Brg8aG T4vì a9aBHQenh 9aBHQeđã đT4ồng ýbC5hnH sẽBrg8aG 9aBHQecho bC5hnHem Brg8aGmột Brg8aGcuộc sBrg8aGống vẹnbC5hnH toàn

Thề no9aBHQen hẹnbC5hnH bBrg8aGiển chẳnbC5hnHg bằbC5hnHng khBrg8aGỏe mạBrg8aGnh để9aBHQe ebC5hnHm khôngT4 phảbC5hnHi nhọcBrg8aG công

Anh monT4g bC5hnHsao thT4ân t9aBHQehể kT4hỏe mạn9aBHQeh, khbC5hnHông muốT4n nbC5hnHhìn eT4m rơbC5hnHi 9aBHQelệ bC5hnHvì T4lo lbC5hnHắng cbC5hnHho anh

Ngộ nhỡT4 9aBHQeem cò9aBHQen tiềubC5hnH 9aBHQetụy hBrg8aGơn abC5hnHnh thT4ì bC5hnHsao cT4ó tBrg8aGhể hưBrg8aGởng thụBrg8aG hươbC5hnHng vịbC5hnH Brg8aGcủa tìnhbC5hnH yêu

Anh Brg8aGđã từT4ng phuBrg8aGng bC5hnHphí tBrg8aGhời T4gian, th9aBHQeậm T4chí 9aBHQecòn nga9aBHQeng 9aBHQetàng Brg8aGcoi thườBrg8aGng cáiBrg8aG chết

Bởi Brg8aGvì đã9aBHQe ybC5hnHêu bC5hnHem, mới9aBHQe bC5hnHbắt 9aBHQeđầu kha9aBHQeo khábC5hnHt sốT4ng lâT4u tBrg8aGrăm tuổi

Cầu tr9aBHQeời T4ban bC5hnHphúc c9aBHQeho thâbC5hnHn thểbC5hnH T4anh T4khỏe mạ9aBHQenh, ch9aBHQeo dT4ù ngày9aBHQe đóbC5hnH đ9aBHQeất tBrg8aGrời Brg8aGtối tăm

Em vẫn9aBHQe sẽT4 nhT4ìn bC5hnHanh T4ngủ yên

Đắp bC5hnHcho an9aBHQeh 9aBHQechiếc chăT4n bông9aBHQe, khiếnBrg8aG anBrg8aGh cảmT4 độngbC5hnH đếnbC5hnH rơ9aBHQei lệbC5hnH… [2]

[2] TT4hân Brg8aGthể khỏebC5hnH mạ9aBHQenh 9aBHQe– Trươn9aBHQeg VệBrg8aG Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng h9aBHQeình ảnhT4 Brg8aGkhi aT4nh bịBrg8aG bC5hnHbệnh táBrg8aGi hiệT4n trướcT4 mắtT4 NBrg8aGhan T4Hoan, ch9aBHQeo Brg8aGanh uốnT4g tT4huốc, nhbC5hnHìn anBrg8aGh tiêm,9aBHQe m9aBHQeơ mơBrg8aG hồBrg8aG hbC5hnHồ ngbC5hnHồi bC5hnHbên Brg8aGgiường trôngbC5hnH chT4ừng anh…

Khóe mắBrg8aGt cbC5hnHô đãT4 bC5hnHướt tựT4 lúT4c nào.

Chơi bC5hnHxe, h9aBHQeồ đồT4 sốngbC5hnH 9aBHQequa bC5hnHngày, cbC5hnHoi thường9aBHQe bC5hnHcái chBrg8aGết điT4 đuaBrg8aG xT4e vớiT4 Dạ9aBHQe Sâm…T4 TấT4t bC5hnHcả đềubC5hnH hT4iển h9aBHQeiện T4trước mắT4t TBrg8aGiêu Trạch,Brg8aG aBrg8aGnh nhớbC5hnH r9aBHQeất rõT4 Brg8aGlúc T4anh tỉBrg8aGnh lạiBrg8aG saBrg8aGu cơT4n mbC5hnHê mBrg8aGan, NhaT4n HbC5hnHoan đ9aBHQeã nóiT4 Brg8aG– an9aBHQeh gụcT4 bC5hnHngã, nbC5hnHhư thểT4 cảBrg8aG thếBrg8aG 9aBHQegiới nà9aBHQey đềT4u bC5hnHsụp đổ9aBHQe tbC5hnHheo vậy.9aBHQe TiêuBrg8aG Trạch,T4 anT4h phảibC5hnH mabC5hnHu kBrg8aGhỏe bC5hnHlại, mBrg8aGình ebC5hnHm 9aBHQekhông thể9aBHQe cBrg8aGhèo chốT4ng bC5hnHđược T4cái nT4hà này.

Thề nbC5hnHon hẹn9aBHQe biểnBrg8aG thậT4t sựT4 chẳT4ng quaBrg8aGn trọnBrg8aGg bằngBrg8aG Brg8aGthân thể9aBHQe kBrg8aGhỏe mạnh.

Đối v9aBHQeới cô9aBHQe, T4anh Brg8aGlà bC5hnHtrụ T4cột chBrg8aGo cảBrg8aG thbC5hnHế giớBrg8aGi, anbC5hnHh gBrg8aGục ngã9aBHQe, tBrg8aGhế giới9aBHQe cT4ủa côT4 bC5hnHcũng sụp9aBHQe xuốngBrg8aG theo.

Nhan HoT4an cả9aBHQem độngbC5hnH khôngbC5hnH n9aBHQeói nêbC5hnHn lờiT4, lệ9aBHQe rbC5hnHưng bC5hnHrưng tr9aBHQeong đôi9aBHQe bC5hnHmắt lBrg8aGong labC5hnHnh, T4qua T4làn nBrg8aGước mắtbC5hnH đó,9aBHQe cBrg8aGô trôbC5hnHng th9aBHQeấy mộT4t ngưBrg8aGời đànbC5hnH ôngBrg8aG cầT4m bóT4 hbC5hnHoa hBrg8aGồng 9aBHQeto. Gươ9aBHQeng mặt9aBHQe rạnT4g rỡ,9aBHQe s9aBHQeống mũT4i cabC5hnHo thẳng9aBHQe, Â9aBHQeu p9aBHQehục tT4rắng tT4inh, anBrg8aGh gbC5hnHiống n9aBHQehư mT4ột vị9aBHQe hoBrg8aGàng bC5hnHtử chân9aBHQe tìn9aBHQeh k9aBHQehẩn khoT4ản bướcbC5hnH vT4ề phBrg8aGía cô.

Nhan HoaT4n sụBrg8aGt sịT4t nhậnT4 bC5hnHlấy bóbC5hnH h9aBHQeoa, Tiê9aBHQeu TrạBrg8aGch mócbC5hnH tronbC5hnHg á9aBHQeo bC5hnHra ch9aBHQeiếc T4nhẫn kiT4m cươnBrg8aGg đãbC5hnH c9aBHQehuẩn 9aBHQebị tbC5hnHừ trướBrg8aGc, qbC5hnHuỳ T4một châbC5hnHn xuống.Brg8aG 9aBHQeAnh nói:9aBHQe “A9aBHQenh đãBrg8aG nT4ói, ngT4ày bC5hnHanh Brg8aGgây dbC5hnHựng lạiBrg8aG Brg8aGsự n9aBHQeghiệp sẽ9aBHQe c9aBHQehính lbC5hnHà lúcT4 cưT4ới T4em vT4ề nh9aBHQeà, bâT4y gT4iờ an9aBHQeh muốbC5hnHn thựcBrg8aG hiệnT4 bC5hnHlời nBrg8aGói củBrg8aGa T4mình, ebC5hnHm yêubC5hnH, T4lấy an9aBHQeh nhé?”

Nước mắt9aBHQe lã9aBHQe cbC5hnHhã rơbC5hnHi, NhT4an H9aBHQeoan kh9aBHQeông Brg8aGhề Brg8aGdo dT4ự, n9aBHQegón taT4y r9aBHQeun Brg8aGrun cbC5hnHhui vàobC5hnH chBrg8aGiếc nhBrg8aGẫn nạmT4 ki9aBHQem cương9aBHQe đẹp9aBHQe đẽbC5hnH sángbC5hnH chói.

Chung quabC5hnHnh tiếngT4 vỗBrg8aG tabC5hnHy T4vang dội9aBHQe, an9aBHQeh ô9aBHQem T4cô T4hôn lêbC5hnHn hBrg8aGàng nưbC5hnHớc mắt.

Âm nhạcbC5hnH T4thay T4đổi, trởT4 thàn9aBHQeh khBrg8aGúc nhạBrg8aGc êbC5hnHm áiBrg8aG nhịbC5hnHp nhàng,Brg8aG bC5hnHmọi ngườiT4 bC5hnHlập t9aBHQeức k9aBHQeết đô9aBHQei Brg8aGtìm bbC5hnHạn nhảbC5hnHy. TiT4êu TrạcbC5hnHh thbC5hnHổi 9aBHQenhẹ lênT4 mT4í mắBrg8aGt cô,bC5hnH cbC5hnHhọc Brg8aGcho c9aBHQeô bC5hnHcười, “LậpbC5hnH tứcT4 mbC5hnHuốn Brg8aGlàm Brg8aGcô dâ9aBHQeu củaT4 anT4h, cảmbC5hnH thấbC5hnHy mìnBrg8aGh hT4ạnh ph9aBHQeúc chứ?”

Nhan HobC5hnHan níBrg8aGn 9aBHQekhóc mỉmT4 cưbC5hnHời, gật9aBHQe đầuT4 9aBHQeliên tục.

Tiêu TrbC5hnHạch cbC5hnHười làmT4 9aBHQexao độngT4 ánhbC5hnH mắt9aBHQe N9aBHQehan Hoan.

Cô nóbC5hnHi: Brg8aG“Anh yêT4u, sT4inh nhật9aBHQe Brg8aGvui vẻ.”

“Ừ!” A9aBHQenh Brg8aGtựa t9aBHQerán mìnhbC5hnH vbC5hnHào tr9aBHQeán cô,9aBHQe nhT4ẹ nhànT4g k9aBHQehiêu 9aBHQevũ, côBrg8aG k9aBHQeéo t9aBHQeay anBrg8aGh đặtbC5hnH bC5hnHlên bụng9aBHQe dưT4ới phẳBrg8aGng lì,T4 khẽT4 kh9aBHQeàng nóbC5hnHi: “T4Món q9aBHQeuà 9aBHQeem tặng9aBHQe ch9aBHQeo anT4h Brg8aGnằm bC5hnHở đây.”

Chiều cuốibC5hnH tbC5hnHhu, ánhT4 nắngBrg8aG chaBrg8aGn hòa.

Ven đườngbC5hnH, cabC5hnHo ốbC5hnHc mọcT4 lT4ên s9aBHQean s9aBHQeát nhbC5hnHư rBrg8aGừng rậm,bC5hnH từngBrg8aG cbC5hnHỗ xbC5hnHe lớn9aBHQe nhỏT4 ron9aBHQeg T4ruổi kh9aBHQeắp các9aBHQe c9aBHQeon pT4hố, ngườiBrg8aG 9aBHQeđi đường9aBHQe T4qua lạT4i vộT4i vã,bC5hnH nữT4 cảBrg8aGnh sá9aBHQet Brg8aGgiao Brg8aGthông bC5hnHxinh đẹpBrg8aG cbC5hnHhỉ bC5hnHhuy đoàn9aBHQe xT4e. MộtBrg8aG đámbC5hnH tbC5hnHhanh niênbC5hnH vT4ây quanBrg8aGh trạBrg8aGm Brg8aGxe b9aBHQeuýt 9aBHQedán đT4ầy ápBrg8aG phíchbC5hnH phiT4m ảnbC5hnHh, tấbC5hnHt cảbC5hnH đbC5hnHều đbC5hnHang Brg8aGbàn tánbC5hnH v9aBHQeề cô9aBHQe diễnT4 viêbC5hnHn xbC5hnHinh đẹpbC5hnH chiếmT4 cBrg8aGứ toàT4n bộ9aBHQe cácBrg8aG bứbC5hnHc ảnhT4 đó.

Thành T4phố nT4ày Brg8aGvẫn tT4hay đbC5hnHổi rấtT4 nbC5hnHhanh, khiếnbC5hnH ngưBrg8aGời T4ta kT4hông kịpT4 Brg8aGđón nhận.

Tại vùBrg8aGng ngoạibC5hnH thàT4nh cáchT4 xbC5hnHa đôbC5hnH thị,T4 yBrg8aGên tĩnhBrg8aG, thưT4 thái.

Reventon mebC5hnHn thT4eo coT4n đườngBrg8aG núiT4 u9aBHQeốn lượnT4 lbC5hnHao về9aBHQe T4phía trướT4c, 9aBHQetrên ghế9aBHQe lái,Brg8aG T4Tiêu TrbC5hnHạch T4một tabC5hnHy giữT4 v9aBHQeô lăngT4, một9aBHQe tabC5hnHy đặtBrg8aG trT4ên phầT4n bụnBrg8aGg đ9aBHQeã bC5hnHhơi nhôbC5hnH bC5hnHlên cbC5hnHủa ngườibC5hnH Brg8aGvợ Brg8aGđang T4ngồi trBrg8aGong l9aBHQeòng mình.

Nhan HoabC5hnHn 9aBHQeđang tronBrg8aGg t9aBHQehời 9aBHQekỳ man9aBHQeg thBrg8aGai nhBrg8aGưng vẫnBrg8aG đẹpBrg8aG dịuT4 dT4àng, má9aBHQei tócbC5hnH bC5hnHhơi rốiT4 tBrg8aGết bC5hnHphồng tbC5hnHheo kiểBrg8aGu xươn9aBHQeg cá,9aBHQe áo9aBHQe Brg8aGlen T4mỏng bC5hnHmàu dBrg8aGa 9aBHQengười, toànT4 thT4ân bC5hnHcô nh9aBHQeư tỏaBrg8aG 9aBHQera mộtbC5hnH thứBrg8aG áT4nh sángbC5hnH cbC5hnHủa người9aBHQe làmbC5hnH mẹ.

Cô ngồBrg8aGi trBrg8aGên đùi9aBHQe TiBrg8aGêu TBrg8aGrạch, cúT4i đầuBrg8aG hô9aBHQen môiBrg8aG aT4nh, cT4hiếc nhẫbC5hnHn T4kim cT4ương trbC5hnHên ngónbC5hnH vô9aBHQe daT4nh lóebC5hnH sbC5hnHáng rựcT4 rỡ.

Tiêu TrạchBrg8aG đ9aBHQeã 9aBHQequá 9aBHQequen bC5hnHthuộc vBrg8aGới 9aBHQecon đườngBrg8aG bC5hnHnày nêT4n v9aBHQeốn kT4hông cbC5hnHần Brg8aGnhìn, T4vẫn hếT4t sứT4c chuBrg8aGyên 9aBHQechú 9aBHQehôn cô9aBHQe, yêubC5hnH thươBrg8aGng cô.

“Vèo!”

Một chiBrg8aGếc PorscbC5hnHhe 9bC5hnH11 [T43] phóngT4 vụtT4 qT4ua nhưT4 tên9aBHQe bắn,9aBHQe lábC5hnH câybC5hnH kBrg8aGhô h9aBHQeéo bịT4 bC5hnHsức giT4ó cubC5hnHốn lênbC5hnH Brg8aGcuộn trònT4 s9aBHQeau đuôi9aBHQe xe.

[3] PT4orsche 91bC5hnH1: mBrg8aGọi ngbC5hnHười còBrg8aGn nhớbC5hnH 9aBHQechiếc xbC5hnHe nàBrg8aGy chứ,T4 làBrg8aG DạT4 ST4âm :D

2012-Porsche-911-Front-Quarter-MoT4tion-Red-623x415

13T438366817-Porsche-911-Coupe-Club-1

Nhan HoaT4n rBrg8aGời Brg8aGkhỏi cBrg8aGánh T4môi nóngT4 rực,T4 quaBrg8aGy đầ9aBHQeu nT4hìn, k9aBHQeinh ngạbC5hnHc hôT4 lên:9aBHQe “Là9aBHQe aBrg8aGnh ta…”

Tiêu TrT4ạch g9aBHQeiữ cằBrg8aGm Brg8aGcô kébC5hnHo l9aBHQeại tiếpbC5hnH 9aBHQetục hô9aBHQen môi.

Mặc kT4ệ hắnT4 là9aBHQe ai.

Người cảT4 đời9aBHQe 9aBHQenày Brg8aGanh m9aBHQeuốn Brg8aGđuổi bC5hnHtheo đT4ã hBrg8aGoàn tbC5hnHoàn bắt9aBHQe đượcbC5hnH rồiT4, anbC5hnHh chẳngT4 cò9aBHQen chú9aBHQet hàoT4 hứngT4 vớT4i bBrg8aGất kỳBrg8aG kẻT4 nT4ào khác.

“Anh khôBrg8aGng bC5hnHthể nàoBrg8aG v9aBHQeĩnh viễ9aBHQen chạy9aBHQe p9aBHQehía saT4u em.”

“Anh sẽBrg8aG đuổi9aBHQe th9aBHQeeo em.”

Nhan HoT4an, cuốibC5hnH cùBrg8aGng T4anh cũBrg8aGng bắBrg8aGt được9aBHQe bC5hnHem rồi.

_Hết_

P/s: NgBrg8aGại qBrg8aGuá, cònT4 mỗiT4 một9aBHQe cbC5hnHhương muốnBrg8aG Brg8aGpost liềnBrg8aG T4luôn nhưBrg8aGng tựbC5hnH n9aBHQehiên lạBrg8aGi bậ9aBHQen bT4ù Brg8aGđầu cảbC5hnH tuần9aBHQe, chẳngbC5hnH hởbC5hnH 9aBHQera đượcBrg8aG 9aBHQechút nbC5hnHào đT4ể làmT4, T4bắt mBrg8aGọi ngưT4ời đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.