You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi b4kKTfdệnh việbm9ZdNn ThànFvFeWuh XezDcata, 4kKTfdbỏ mặDcc 4kKTfdXeza bm9ZdNở FvFeWuđó tDchu dDcọn hậu4kKTfd FvFeWuquả Cabm9ZdNt 4kKTfdthăng thiên bm9ZdNthẳng tFvFeWuới nh4kKTfdà K4kKTfdiban bm9ZdNFrank, nFvFeWugôi bm9ZdNnhà nhỏbm9ZdN xiDcnh xắn4kKTfd vẫn4kKTfd bm9ZdNgọn gbm9ZdNàng ngăn nắp,4kKTfd sạch4kKTfd sFvFeWuẽ nFvFeWuhư 4kKTfdđc lbm9ZdNau cFvFeWuhùi quéFvFeWut dDcọn 4kKTfdthường xDcuyên. BướcDc bm9ZdNchân 4kKTfdvào phòng kháchbm9ZdN, ngửFvFeWui thấ4kKTfdy mộtDc mùibm9ZdN kh4kKTfdó chị4kKTfdu, CDcat nhíubm9ZdN mà4kKTfdy tFvFeWuhả mbm9ZdNình xuố4kKTfdng ghbm9ZdNế. Gonder đabm9ZdNng ởbm9ZdN đây,4kKTfd FvFeWumùi củDca hắbm9ZdNn 4kKTfdvương khFvFeWuắp n4kKTfdơi trbm9ZdNong phDcòng, áFvFeWum lêFvFeWun 4kKTfdbàn ghế, đồbm9ZdN đạcbm9ZdN, có4kKTfd vẻFvFeWu nFvFeWuhư KDciban đãDc để tênFvFeWu này bm9ZdNtự dFvFeWuo sử4kKTfd dụng4kKTfd nhàbm9ZdN củaDc mìFvFeWunh. C4kKTfdhẳng 4kKTfdđể FvFeWuCat phảiFvFeWu cDchờ lâDcu, GondFvFeWuer tFvFeWuừ trong bướFvFeWuc rbm9ZdNa đibm9ZdNềm nh4kKTfdiên nhbm9ZdNư lbm9ZdNà Dcchủ bm9ZdNnhà khiến,4kKTfd nh4kKTfdếch mép:
Dc- chào.4kKTfd
4kKTfd- Kbm9ZdNiban đâu?4kKTfd
Ca4kKTfdt h4kKTfdỏi bằFvFeWung giọFvFeWung sỗFvFeWu sàng.bm9ZdN Gonbm9ZdNder li4kKTfdếm môi:
bm9ZdN- thDcật thôbm9ZdN bm9ZdNlỗ, ít4kKTfd rFvFeWua t4kKTfdhì cFvFeWuô cũ4kKTfdng nDcên chàDco mộFvFeWut ti4kKTfdếng saDcu k4kKTfdhi biếtFvFeWu nhbm9ZdNững vibm9ZdNệc tôFvFeWui đanFvFeWug là4kKTfdm 4kKTfdchứ?
NhFvFeWuững việcDc hắn4kKTfd đanbm9ZdNg bm9ZdNlàm ư,FvFeWu áFvFeWum cDchỉ việcbm9ZdN b4kKTfdán tFvFeWuin tứbm9ZdNc c4kKTfdho sở4kKTfd mậDct Dcvụ ấDcy à4kKTfd, Cat nbm9ZdNhướm màbm9ZdNy, việcbm9ZdN ấy4kKTfd 4kKTfdthì liênDc q4kKTfduan 4kKTfdgì đếnFvFeWu qbm9ZdNuân đội4kKTfd m4kKTfdà CaFvFeWut quảnbm9ZdN lFvFeWuý chứ, cứDc giả4kKTfd FvFeWuvờ k4kKTfdo biếtDc đi:
FvFeWu- FvFeWuviệc gì?Dc 4kKTfdRúc nDcách KFvFeWuiban bm9ZdNđể g4kKTfdiở tròDc bắtbm9ZdN cócFvFeWu, phDcá ngbm9ZdNục bm9ZdNà?
DcGonder sững4kKTfd lạDci Dcmột chút,bm9ZdN nhìbm9ZdNn Dckỹ Cbm9ZdNat vàbm9ZdN pFvFeWuhán một4kKTfd cFvFeWuâu xanFvFeWuh rờn:
Dc- cô4kKTfd 4kKTfdthay đổi4kKTfd bm9ZdNnhiều 4kKTfdvà nDchanh hDcơn FvFeWutôi tưởng,Dc quáDc nh4kKTfdanh...... s4kKTfdao FvFeWuhả k4kKTfdo thấy bm9ZdNđc 4kKTfdgiá trbm9ZdNị cbm9ZdNủa tôbm9ZdNi phảiFvFeWu k4kKTfdo, sDcao Dcko lịDcch sựbm9ZdN mộtDc ch4kKTfdút đểFvFeWu nếubm9ZdN sa4kKTfdu này4kKTfd có vibm9ZdNệc cầFvFeWun đến4kKTfd thìFvFeWu chúnbm9ZdNg tbm9ZdNa Dccó Dcthể hợpDc bm9ZdNtác troFvFeWung vbm9ZdNui vbm9ZdNẻ?
CDcat Dcko thấy FvFeWucó gDcì habm9ZdNy nếubm9ZdN trobm9ZdNng tương4kKTfd Dclai cô4kKTfd phảiDc hợbm9ZdNp tá4kKTfdc vớiDc nhữDcng Dckẻ nhbm9ZdNư Gonder. CóDc thể4kKTfd hắnFvFeWu kbm9ZdNo bm9ZdNxấu tính4kKTfd n4kKTfdhư Radi4kKTfdc Dcđể FvFeWuko tFvFeWuhể yê4kKTfdu nổ4kKTfdi ngườiFvFeWu FvFeWunào, cũng cóDc tDchể 4kKTfdhắn kFvFeWuo giếDct ngườibm9ZdN nhiềubm9ZdN nhDcư RDcai nhưFvFeWung hắFvFeWun c4kKTfdó cáiDc qDcuá khbm9ZdNứ phức tạbm9ZdNp, Dcđau thbm9ZdNương đủDc đểFvFeWu khiếnDc tâmFvFeWu FvFeWuhồn FvFeWuko cDcòn làDcnh lặnDc, CaFvFeWut kbm9ZdNo thbm9ZdNích những ngườiDc nhưDc thế,bm9ZdN FvFeWukhó đ4kKTfdoán, 4kKTfdkhó khống4kKTfd chế4kKTfd, dễDc tổn4kKTfd thương...4kKTfd. nhấtbm9ZdN Dclà với GonderDc, bm9ZdNkẻ sDcở bm9ZdNhữu trDcí thôDcng miDcnh tuyệtFvFeWu vờiDc vàbm9ZdN sứcFvFeWu mạFvFeWunh đáng4kKTfd khiếpFvFeWu sợ. Nếu4kKTfd hắnFvFeWu Dcchỉ bm9ZdNcộng tá4kKTfdc tạm4kKTfd bm9ZdNthời vớiFvFeWu cDchúa t4kKTfdể th4kKTfdì cóFvFeWu lẽ4kKTfd hFvFeWuắn đbm9ZdNã ch4kKTfdừa đường l4kKTfdui chFvFeWuo mìnhDc, bm9ZdNđã tínhDc đế4kKTfdn cbm9ZdNái ngàFvFeWuy b4kKTfdán những4kKTfd FvFeWutin tức4kKTfd t4kKTfdhu đcDc c4kKTfdho sở Dcmật FvFeWuvụ. NếDcu đbm9ZdNã tbm9ZdNính toFvFeWuán, hắFvFeWun bm9ZdNsẽ hFvFeWuành độ4kKTfdng thậFvFeWun trọnbm9ZdNg tro4kKTfdng qbm9ZdNuá kDchứ, mà gi4kKTfdả sửFvFeWu đúngbm9ZdN nhbm9ZdNư thếDc thật,4kKTfd sởbm9ZdN mậtDc vụDc s4kKTfdẽ Dcko thểFvFeWu tbm9ZdNìm rFvFeWua bằng4kKTfd chứbm9ZdNng chbm9ZdNống lại hbm9ZdNắn.... hắDcn sẽbm9ZdN hạnFvFeWu ch4kKTfdế 4kKTfdgiết ngườiDc bm9ZdNnếu có4kKTfd tFvFeWuhể, hànFvFeWuh độngFvFeWu Dckín kẽ,Dc 4kKTfdxóa dấu bm9ZdNvết, nFvFeWuhận Dctrách Dcnhiệm nhữbm9ZdNng vụFvFeWu mDcà hDcắn 4kKTfdko làm....bm9ZdN nhiềuFvFeWu FvFeWucách t4kKTfdung hỏa mDcù FvFeWulắm. Ca4kKTfdt lặpbm9ZdN lại:
Dc- KibaDcn đDcâu?
MặtFvFeWu GondDcer hiệnFvFeWu lFvFeWuên cFvFeWuhữ chán FvFeWuto tướng,FvFeWu sDcuy nFvFeWughĩ “con4kKTfd béFvFeWu n4kKTfdày th4kKTfdật khóDc chịu”4kKTfd hiệnFvFeWu rFvFeWua rõFvFeWu 4kKTfdràng tFvFeWurong mắt hắnbm9ZdN bm9ZdNnhưng gDciọng bm9ZdNnói v4kKTfdẫn đềubm9ZdN đều:
4kKTfd- 4kKTfdđang ởDc trDcong ‘hư4kKTfd vbm9ZdNô’ ấy.
Cat rờ4kKTfdi mắt4kKTfd khỏ4kKTfdi GondDcer, nhìnDc bm9ZdNbức tườngDc đốiFvFeWu diệnDc vàFvFeWu Dcphóng rFvFeWua mộtbm9ZdN bùDca vFvFeWuu v4kKTfdơ bằng mắtbm9ZdN tbm9ZdNác độnDcg bm9ZdNvào lớpbm9ZdN phDcép 4kKTfdthuật bảDco vệbm9ZdN ng4kKTfdôi n4kKTfdhà. ChDcỉ vàbm9ZdNi giây4kKTfd saubm9ZdN, Kiban rFvFeWuơi ậpFvFeWu 4kKTfdxuống gi4kKTfdữa ph4kKTfdòng khDcách, FvFeWuđứng bm9ZdNlù 4kKTfdlù trướcDc 4kKTfdmặt FvFeWucô FvFeWuvới bộ4kKTfd dạng chỉnhDc c4kKTfdhu khôDcng thểFvFeWu 4kKTfdđẹp trbm9ZdNai h4kKTfdơn nbm9ZdNhư vừabm9ZdN ởDc mộFvFeWut cuộcFvFeWu họpDc 4kKTfdquan trọ4kKTfdng bm9ZdNvề. Thổi FvFeWugió vFvFeWuào C4kKTfdat đFvFeWuể Dcđảm bm9ZdNbảo bm9ZdNko cóFvFeWu gìFvFeWu nhầbm9ZdNm lbm9ZdNẫn, Kiba4kKTfdn 4kKTfdđi tới:
bm9ZdN- FvFeWuem gọiFvFeWu bm9ZdNanh àbm9ZdN? CóFvFeWu chuDcyện bm9ZdNgì tDchế?
4kKTfdCat Dcko trFvFeWuả lFvFeWuời ngFvFeWuay màDc đi4kKTfdềm bm9ZdNtĩnh quDcan sátDc Kbm9ZdNiban, dư4kKTfdới FvFeWucon 4kKTfdmắt bm9ZdNcủa mộtbm9ZdN mcr, Ki4kKTfdban 4kKTfdlà cábm9ZdNi gìbm9ZdN đóbm9ZdN k4kKTfdhác thườbm9ZdNng thậ4kKTfdt đáFvFeWung chán.FvFeWu 4kKTfdMcr la4kKTfdi màDc 4kKTfdko Dccó sức mạDcnh FvFeWucơ Dcbắp, FvFeWunhợt nDchạt FvFeWuxanh FvFeWuxao nhưFvFeWu tàbm9ZdNu FvFeWulá thiếubm9ZdN nắngDc lDcâu ngàyFvFeWu, đụngDc một cábm9ZdNi làDc Dcphải ngồ4kKTfdi Dcxe lăn,FvFeWu đụDcng bm9ZdNthêm cáFvFeWui nữaDc tFvFeWuhì n4kKTfdgất xỉu.Dc.... nhưng4kKTfd Catarina LDcuss 4kKTfdlại nDchìn thấybm9ZdN mộtbm9ZdN 4kKTfdcon ng4kKTfdười kháFvFeWuc Dchoàn Dctoàn. KFvFeWuo cóDc 4kKTfdai FvFeWuchạm tới gầnDc sựbm9ZdN thầnDc th4kKTfdánh hoàbm9ZdNn mbm9ZdNỹ nhưFvFeWu Ki4kKTfdban, một4kKTfd pháDcp sưDc đcbm9ZdN cFvFeWuoi FvFeWulà vĩ4kKTfd đDcại nếu 4kKTfdko Dcxét đếnFvFeWu khíabm9ZdN cạchbm9ZdN nàFvFeWuo khác4kKTfd ngoàFvFeWui FvFeWuphép thuậtDc. GFvFeWuonder tDcự FvFeWugiác rờ4kKTfdi khỏi phònFvFeWug khácDch điDc xuốngbm9ZdN tầnDcg hầm.bm9ZdN FvFeWuCat Dclên tiếnDcg saDcu kbm9ZdNhi biếtFvFeWu rõ4kKTfd rằ4kKTfdng cửa sậDcp bm9ZdNcủa tầnDcg 4kKTfdhầm đãDc đóngbm9ZdN lại:
FvFeWu- 4kKTfdanh vẫnDc đangbm9ZdN tuâbm9ZdNn thbm9ZdNeo FvFeWulời thbm9ZdNề đã4kKTfd lDcập vDcới Xebm9ZdNza bm9ZdNđấy chDcứ?
CDcâu hỏiFvFeWu dườngFvFeWu nDchư khôn4kKTfd FvFeWukhéo v4kKTfdà nDchẹ nhàDcng Dchơn nhữnbm9ZdNg gìbm9ZdN Kiba4kKTfdn tưởng,4kKTfd anFvFeWuh bm9ZdNta mỉ4kKTfdm bm9ZdNcười gậFvFeWut đbm9ZdNầu. Cabm9ZdNt 4kKTfdtiếp tục:
4kKTfd- 4kKTfdvà Dcvẫn tuDcân tbm9ZdNheo lời4kKTfd thDcề trunDcg thbm9ZdNành phụcbm9ZdN vụbm9ZdN 4kKTfdđã lậpDc trướDcc đóDc v4kKTfdới FvFeWunhà v4kKTfdua nhỏ....
Dc- tDcất Dcnhiên.... –Dc Kib4kKTfdan ngFvFeWuắt lờibm9ZdN –FvFeWu riêFvFeWung lờ4kKTfdi thềbm9ZdN Dcvới tr4kKTfdung thDcành Dcvới nhà4kKTfd vu4kKTfda Dcnhỏ Dcnếu Dca 4kKTfdvi phDcạm sẽbm9ZdN mấ4kKTfdt Dcmạng.
Gbm9ZdNật đầu,Dc Se4kKTfdrina vuốtbm9ZdN Dctóc.
FvFeWu- Kiba4kKTfdn FraFvFeWunk, Dchãy giếtbm9ZdN Hibm9ZdNka Curytanu4kKTfds, cắtDc Dcđầu trbm9ZdNeo bm9ZdNtrước cổbm9ZdNng ‘nbm9ZdNhà thờbm9ZdN FvFeWuthánh’ t4kKTfdại 4kKTfdLãnh đDcịa mc4kKTfdr cFvFeWuho ta4kKTfd.
MFvFeWuắt Kibm9ZdNban tố4kKTfdi sầmFvFeWu lạbm9ZdNi Dcnhư vừaDc nFvFeWuhận đFvFeWuc hunFvFeWug ti4kKTfdn, abm9ZdNnh 4kKTfdta Dcnghiêng đầu:
FvFeWu- Hik4kKTfda FvFeWuư? 4kKTfdBà Dcta đ4kKTfdã là4kKTfdm Dcchuyện gìFvFeWu đếnFvFeWu 4kKTfdnỗi phảFvFeWui nhậFvFeWun cáFvFeWui chết4kKTfd?
SeriDcna nDcgạc nhFvFeWuiên khFvFeWui nbm9ZdNghe câDcu hDcỏi vôDc bm9ZdNlý nàbm9ZdNy, côDc bm9ZdNcười nhạt:
bm9ZdN- Kiba4kKTfdn, trobm9ZdNng suốtDc bm9ZdN20 nă4kKTfdm quDca FvFeWua đãFvFeWu lDcàm gìFvFeWu đ4kKTfdể Dctrả t4kKTfdhù?
Câubm9ZdN hFvFeWuỏi cà4kKTfdng kbm9ZdNhiến FvFeWuKiban rốiFvFeWu trDcí hơ4kKTfdn, a4kKTfdnh tFvFeWua FvFeWuliếm môi:
bm9ZdN- tôi...FvFeWu. b4kKTfduôn bánFvFeWu, tíchFvFeWu bm9ZdNtrữ tiFvFeWuền củFvFeWua, bm9ZdNtạo Dcra Dcmột hệbm9ZdN thống4kKTfd tìnDch báoFvFeWu với q4kKTfduá nửa4kKTfd là4kKTfd nbm9ZdNhững mc4kKTfdr Dclưu vobm9ZdNng, nhDcững bm9ZdNkẻ c4kKTfdăm tFvFeWuhù haDcy mấtFvFeWu FvFeWulòng tDcin vớDci lãnh bm9ZdNđịa.... Dcthu thậbm9ZdNp tbm9ZdNhông tibm9ZdNn, n4kKTfduôi sátFvFeWu thủ....Dc
bm9ZdN- xunFvFeWug quDcanh Masa? –FvFeWu SeriDcna l4kKTfdên giọngbm9ZdN –4kKTfd m4kKTfdọi nFvFeWuỗ lựcDc, cạm4kKTfd bẫy,FvFeWu mọiDc cDchú bm9ZdNý đềbm9ZdNu dồnDc hbm9ZdNết về M4kKTfdasa hDcả, bm9ZdNvì FvFeWuanh FvFeWuta làFvFeWu bm9ZdNphần nổiDc củFvFeWua câ4kKTfdu chuy4kKTfdện, Dclà FvFeWung đbm9ZdNóng vFvFeWuai kẻDc ác.
KibDcan Dcko nDcói gì4kKTfd, chFvFeWuỉ ngậ4kKTfdm miệ4kKTfdng dấu4kKTfd s4kKTfdự bm9ZdNhoài bm9ZdNnghi tronbm9ZdNg lòngbm9ZdN. bm9ZdNNhà FvFeWuvua nhDcỏ gậ4kKTfdt gù:
Dc- đcbm9ZdN 4kKTfdrồi, DcXeza vFvFeWuừa bị4kKTfd á4kKTfdm sFvFeWuát bởibm9ZdN eFvFeWum traFvFeWui HikDca 4kKTfdvà hFvFeWuai 4kKTfdkẻ nhâ4kKTfdn bm9ZdNbản v4kKTfdô tính củaFvFeWu Rado4kKTfdn Dcdo FvFeWucha bm9ZdNhọ FvFeWutạo ra4kKTfd, HFvFeWuika đãbm9ZdN trựDcc ti4kKTfdếp rFvFeWua lệbm9ZdNnh, vụbm9ZdN ámbm9ZdN sáFvFeWut thất bạiFvFeWu vDcà RDcadon đãbm9ZdN FvFeWuchết. DcTrước khbm9ZdNi tiFvFeWuễn Hi4kKTfdka về4kKTfd tbm9ZdNrời hãFvFeWuy lộtbm9ZdN kýFvFeWu ứcFvFeWu của FvFeWucô Dcta, abm9ZdNnh sẽ4kKTfd cóFvFeWu câuFvFeWu trảDc 4kKTfdlời cFvFeWuho 4kKTfd20 năbm9ZdNm qubm9ZdNa. Đâybm9ZdN làDc FvFeWulệnh c4kKTfdủa nbm9ZdNhà Dcvua nhỏ. NếuFvFeWu bm9ZdNHika Dcko c4kKTfdhết, Kib4kKTfdan Fbm9ZdNrank, anbm9ZdNh sẽbm9ZdN là4kKTfd ngườiFvFeWu phảbm9ZdNi chếFvFeWut.
Câubm9ZdN nói Dcnày lDcàm khubm9ZdNôn m4kKTfdặt vốFvFeWun 4kKTfdđã trắnbm9ZdNg xbm9ZdNanh củaDc KibFvFeWuan bm9ZdNtái nFvFeWuhợt, mắtFvFeWu Dcanh tDca mở lDcớn dùDc kbm9ZdNo t4kKTfdrông thFvFeWuấy gìFvFeWu, miệngbm9ZdN bm9ZdNhé r4kKTfda, cbm9ZdNứng đơbm9ZdN lại.Dc FvFeWuMọi giả4kKTfd thibm9ZdNết Dcvề sự Dcnhầm lẫnDc Dcnào đóFvFeWu trbm9ZdNong đầbm9ZdNu KibFvFeWuan biếnbm9ZdN mất4kKTfd, thbm9ZdNay vbm9ZdNào đbm9ZdNó là4kKTfd sựbm9ZdN bFvFeWuàng hoàng. Mbm9ZdNất vàDci gFvFeWuiây để4kKTfd tbm9ZdNự trấFvFeWun tĩnbm9ZdNh mbm9ZdNình, KibDcan nhbm9ZdNíu mDcày, mímFvFeWu mDcôi, cú4kKTfdi đầu:
FvFeWu- vâbm9ZdNng thDcưa ngài.bm9ZdN –bm9ZdN giọnFvFeWug bm9ZdNnói trầmbm9ZdN trầmbm9ZdN nhbm9ZdNưng lạnhFvFeWu FvFeWu– FvFeWucó thờ4kKTfdi hạnDc bm9ZdNko ạFvFeWu?
Dc- nhFvFeWuanh bm9ZdNnhất FvFeWucó thể,4kKTfd FvFeWunếu kDco bDciết đ4kKTfdâu tâbm9ZdNn lãnhDc bm9ZdNchúa lạiFvFeWu 4kKTfdbị FvFeWuám sáFvFeWut m4kKTfdột lần nữabm9ZdN.... abm9ZdNnh bm9ZdNcó thbm9ZdNể 4kKTfdném bm9ZdNđá bm9ZdNdấu tDcay nhưn4kKTfdg tốtDc nhấFvFeWut đừnDcg ngậFvFeWum mbm9ZdNáu FvFeWuphun người, HFvFeWuika Dclà bm9ZdNmột nFvFeWuhân vậbm9ZdNt lớn,Dc hãDcy 4kKTfdkhéo lé4kKTfdo đbm9ZdNừng gâyDc bm9ZdNsóng giFvFeWuó kDco cần4kKTfd thiết.
KibFvFeWuan gậDct đầu,Dc chbm9ZdNìm dbm9ZdNần vDcào bm9ZdNsuy Dcnghĩ nbm9ZdNhư bbm9ZdNị cbm9ZdNhính mệnhDc FvFeWulệnh đó4kKTfd nuốtbm9ZdN chửnbm9ZdNg.

DcXeza đánhFvFeWu rDcơi côngFvFeWu văn4kKTfd bổ4kKTfd nbm9ZdNhiệm vFvFeWuới dấuFvFeWu FvFeWuxác nh4kKTfdận 4kKTfdđỏ cDchót cDcủa Cbm9ZdNatarina Luss xuốngbm9ZdN FvFeWubàn bm9ZdNkhi đập4kKTfd vàoFvFeWu mDcắt cậbm9ZdNu Dclà 4kKTfd3 cDcái têDcn Dckhó chấpbm9ZdN nhậ4kKTfdn tưDcơng ứn4kKTfdg với cbm9ZdNác vịbm9ZdN tríbm9ZdN trFvFeWuấn giữFvFeWu cábm9ZdNc Dccửa: O4kKTfddagi FvFeWuAnoha, FvFeWukẻ chu4kKTfdyên cbm9ZdNung cấpDc thDcông tin chDco 4kKTfdlãnh cDchúa th4kKTfdành DcZoo –Dc cửabm9ZdN FvFeWu1; RFvFeWuafael Moritbm9ZdNy, tưDcớng cấpDc bm9ZdN3 FvFeWucon trai cFvFeWuủa một4kKTfd thưFvFeWuơng Dcnhân giFvFeWuàu FvFeWucó nDcổi tiếDcng vDcới cáFvFeWuc thFvFeWuủ đoạnDc đDci cửabm9ZdN FvFeWusau FvFeWukhôn khéo Dc– cửaFvFeWu 2Dc; cò4kKTfdn cFvFeWuửa 4FvFeWu, n4kKTfdơi tiếpDc giápbm9ZdN vbm9ZdNới thành4kKTfd Gbm9ZdNon 4kKTfdđc giabm9ZdNo chDco Rafae4kKTfdl Ecossai, đứaFvFeWu ebm9ZdNm hbm9ZdNọ FvFeWuxa khôngDc tbm9ZdNhể 4kKTfdmê 4kKTfdđc củFvFeWua Xebm9ZdNza. CaDct đanDcg nghĩbm9ZdN FvFeWucái g4kKTfdì trong đầu4kKTfd vậyFvFeWu, cảDc bDca cDcon ngườiDc đDcó bm9ZdNđều FvFeWucó FvFeWunhững vấnDc đềFvFeWu khFvFeWuó gDciải qFvFeWuuyết, khó chấpDc nhậnFvFeWu nổbm9ZdNi, đặbm9ZdNc b4kKTfdiệt 4kKTfdlà bm9ZdNMority. 4kKTfdDù Ecossa4kKTfdi cDcó ngaFvFeWung tàn4kKTfd, hốbm9ZdNng hách, cônFvFeWu đDcồ nbm9ZdNổi tiếng4kKTfd thìbm9ZdN íbm9ZdNt rFvFeWua 4kKTfdnó cũnbm9ZdNg cFvFeWuòn cbm9ZdNó chú4kKTfdt tbm9ZdNhực lực,4kKTfd cò4kKTfdn biếbm9ZdNt chỉ huDcy qDcuân đbm9ZdNội, nhìn4kKTfd nhậnbm9ZdN tFvFeWuình hình,FvFeWu chFvFeWuứ DcMority thbm9ZdNì.... Ng4kKTfdoài AnoFvFeWuha ra, hbm9ZdNai kẻ4kKTfd còbm9ZdNn lạbm9ZdNi đDcều FvFeWubị đ4kKTfdặt trDcong vòDcng trFvFeWuòn đỏDc (bm9ZdNtức làFvFeWu thửbm9ZdN việcFvFeWu), nếu4kKTfd làm Dcko FvFeWutốt FvFeWucó thểbm9ZdN b4kKTfdị thaFvFeWuy tbm9ZdNhế bấDct cDcứ lDcúc nào.FvFeWu HDcừ, bm9ZdNai cFvFeWuhứ Ecossa4kKTfdi thìDc Xeza cònDc l4kKTfdạ gìbm9ZdN, n4kKTfdó sbm9ZdNẽ kbm9ZdNo ba4kKTfdo g4kKTfdiờ cFvFeWuhịu 4kKTfdrước bm9ZdNvào 4kKTfdthân nhữnbm9ZdNg thứFvFeWu gâFvFeWuy phiFvFeWuền phức cDcó tín4kKTfdh 4kKTfdáp bm9ZdNlực caDco, hoặcbm9ZdN 4kKTfdgiả vờbm9ZdN chấpFvFeWu nhậDcn FvFeWurồi FvFeWuquậy tưngDc FvFeWumột trậFvFeWun đến 4kKTfdmức bịDc tFvFeWuống cổbm9ZdN FvFeWukhỏi v4kKTfdị bm9ZdNtrí FvFeWuđó cDcho 4kKTfdmà xembm9ZdN. ThằngDc nhãiFvFeWu đó4kKTfd cFvFeWuhưa babm9ZdNo giờ chịu4kKTfd l4kKTfdàm the4kKTfdo nhữ4kKTfdng gìDc Dccha 4kKTfdmẹ nDcó Dcsắp xếpDc FvFeWuhay kỳ4kKTfd vọFvFeWung Dcnó làDcm.... 4kKTfdmà lbm9ZdNần thăng c4kKTfdhức nàDcy FvFeWuchắc họ4kKTfd pDchải vDcui mừnFvFeWug vFvFeWuà FvFeWuhi vbm9ZdNọng lắmDc Dclắm.... làbm9ZdNm ngườiDc khác th4kKTfdất vFvFeWuọng Dclà sbm9ZdNở trườ4kKTfdng củDca nóDc màbm9ZdN.
Dc- thưbm9ZdNa ngài..........
Cửa 4kKTfdphòng lFvFeWuàm việbm9ZdNc mở4kKTfd bậDct rDca k4kKTfdo 4kKTfdđc FvFeWunhẹ nhàngDc cFvFeWuho lDcắm, tướnbm9ZdNg cấpbm9ZdN Dc4 Rillous, ngườiDc bm9ZdNnắm trFvFeWuong ta4kKTfdy mạngbm9ZdN lướiFvFeWu FvFeWutình bábm9ZdNo hoàFvFeWun hảoFvFeWu nhấbm9ZdNt tDchành Xezata Dcđi Dcvào vDcới vẻ4kKTfd mặtDc khô4kKTfdng thểbm9ZdN bm9ZdNhoang manDcg hơn.Dc ĐóFvFeWung s4kKTfdập c4kKTfdửa lại4kKTfd s4kKTfdau lưng, ôngDc 4kKTfdta nói:
Dc- thFvFeWuưa ngài4kKTfd, Kibabm9ZdNn Fr4kKTfdank đangbm9ZdN cóDc nhbm9ZdNững độnFvFeWug tháDci rất kỳFvFeWu lạ,bm9ZdN hắnDc rDcút bm9ZdNquân t4kKTfdự Dcdo rDca FvFeWukhỏi vFvFeWuương quốc4kKTfd đưaFvFeWu hết4kKTfd bm9ZdNvề miềnDc tFvFeWuây; ngừng hế4kKTfdt tấtbm9ZdN bm9ZdNcả c4kKTfdác hợFvFeWup đFvFeWuồng l4kKTfdàm ăFvFeWun, cáFvFeWuc bm9ZdNtuyến đường4kKTfd FvFeWuvận ch4kKTfduyển 4kKTfdhàng hóa côngbm9ZdN khbm9ZdNai lẫFvFeWun bíbm9ZdN mậtDc củbm9ZdNa tậFvFeWup 4kKTfdđoàn FraFvFeWunk đếnbm9ZdN CFvFeWuanada, ItaliDca và4kKTfd vù4kKTfdng đông bbm9ZdNắc 4kKTfdnước NgDca thbm9ZdNeo bbm9ZdNản đồ4kKTfd cbm9ZdNủa coDcn Dcngười. CanadDca vFvFeWuà IFvFeWutalia b4kKTfdị ng4kKTfdhi ngờ 4kKTfdlà bm9ZdNhai địabm9ZdN điểmbm9ZdN bm9ZdNđặt căbm9ZdNn cứbm9ZdN b4kKTfdí mậtbm9ZdN củaFvFeWu Dcchúa tFvFeWuể hắFvFeWuc áDcm, cònDc vùng4kKTfd đông4kKTfd bắc chíbm9ZdNnh bm9ZdNlà cửabm9ZdN ng4kKTfdõ dẫnbm9ZdN tớibm9ZdN lãbm9ZdNnh địabm9ZdN mcrDc. Vbm9ZdNì lDcý FvFeWudo nào4kKTfd đóFvFeWu bm9ZdNtên trùFvFeWum buôn lậu4kKTfd nàybm9ZdN đaFvFeWung cố4kKTfd tìnhbm9ZdN gbm9ZdNây kh4kKTfdó dễFvFeWu ch4kKTfdo cảbm9ZdN 4kKTfdchúa Dctể hFvFeWuắc ábm9ZdNm bm9ZdNlẫn Dclãnh đị4kKTfda mcr, cDcắt luDcôn FvFeWunguồn bm9ZdNhàng lậuFvFeWu khổnFvFeWug FvFeWulồ khiến4kKTfd ha4kKTfdi pDchía đềuFvFeWu khốbm9ZdNn đốn.FvFeWu Hắn4kKTfd t4kKTfdừ chối FvFeWuthương FvFeWulượng, đón4kKTfdg FvFeWucửa k4kKTfdo t4kKTfdiếp kháchFvFeWu, kFvFeWuo bồiFvFeWu thườn4kKTfdg hợFvFeWup đồng4kKTfd FvFeWubị phá bỏ,Dc sẵ4kKTfdn FvFeWusàng đưa4kKTfd q4kKTfduân bm9ZdNtới đànFvFeWu á4kKTfdp nếu4kKTfd đốibm9ZdN phươngbm9ZdN cóFvFeWu độnbm9ZdNg 4kKTfdthái q4kKTfduá khích. Nó4kKTfdi tómbm9ZdN lDcại, KibaDcn đang4kKTfd 4kKTfdlật lọn4kKTfdg.
bm9ZdNXeza đDcảo mắt4kKTfd vDcài giâyDc, cDchuyện này FvFeWuliệu cóFvFeWu liênDc qua4kKTfdn gìDc Dcđến việc4kKTfd Xezbm9ZdNa vFvFeWuừa bFvFeWuị FvFeWuem tDcrai củaDc HiFvFeWuka vàDc hDcai kẻ nhâbm9ZdNn bảFvFeWun FvFeWuvô tí4kKTfdnh tFvFeWuấn côngbm9ZdN khôngDc nhỉ.4kKTfd Cắbm9ZdNt hànFvFeWug 4kKTfdhóa đếDcn 4kKTfdlãnh địaDc Dcmcr ư?Dc
FvFeWu- hắnDc buô4kKTfdn báFvFeWun thbm9ZdNứ gbm9ZdNì vớ4kKTfdi lãn4kKTfdh địaFvFeWu?
Rillbm9ZdNous n4kKTfdhếch bm9ZdNmép, FvFeWuđây FvFeWuđúng làbm9ZdN FvFeWucâu Dchỏi màFvFeWu ônbm9ZdNg 4kKTfdchờ đợiFvFeWu bm9ZdNtừ vịDc Dctân lãnDch Dcchúa 4kKTfdlắm bm9ZdNmưu nhiềubm9ZdN kếDc đượcDc đặtFvFeWu nhiềuFvFeWu kFvFeWuỳ vọng:
bm9ZdN- đủFvFeWu thứ,Dc FvFeWutừ quầnbm9ZdN ábm9ZdNo, FvFeWuvải v4kKTfdóc, hóaFvFeWu mDcĩ phẩm4kKTfd đếnbm9ZdN sbm9ZdNách 4kKTfdvở, FvFeWubáo chíDc, tranbm9ZdNh ảnh... nhữnDcg tDchứ đDcc Dcsản xu4kKTfdất bằDcng c4kKTfdông ngDchệ bm9ZdNhiện đạiDc mà4kKTfd Dcmcr 4kKTfdko th4kKTfdể bm9ZdNlàm đc hoDcặc FvFeWucó làFvFeWum đcDc nh4kKTfdưng sảnDc bm9ZdNxuất FvFeWuko 4kKTfdđủ tiêu4kKTfd thụFvFeWu v4kKTfdà... máuFvFeWu.
Máubm9ZdN, thứ qu4kKTfdan trDcọng quyết4kKTfd địnFvFeWuh sựDc sốngDc còDcn cFvFeWuủa lbm9ZdNãnh địa4kKTfd mbm9ZdNcr, tấtFvFeWu nhiFvFeWuên mDcột kẻ4kKTfd như KFvFeWuiban FvFeWusẽ 4kKTfdko thểDc bỏFvFeWu qbm9ZdNua móbm9ZdNn Dchời đóFvFeWu FvFeWuđc, nhưnFvFeWug FvFeWuchẳng lFvFeWuẽ lFvFeWuãnh đị4kKTfda kFvFeWuo còn nhữnDcg n4kKTfdguồn hàngDc khácFvFeWu hFvFeWuay sao4kKTfd? Rillo4kKTfdus tiếpFvFeWu tụ4kKTfdc mbm9ZdNỉm cườibm9ZdN 4kKTfdkhi bm9ZdNXeza chớpbm9ZdN mắt, chbm9ZdNờ đợi:
4kKTfd- bbm9ZdNốn 4kKTfdnguồn cunFvFeWug cấpFvFeWu máFvFeWuu lớnFvFeWu nbm9ZdNhất đổFvFeWu vềbm9ZdN FvFeWulãnh địa4kKTfd 4kKTfdmcr từ FvFeWu4 châFvFeWuu lục4kKTfd lớn4kKTfd lDcà tbm9ZdNập đo4kKTfdàn 4kKTfdFrank từDc châDcu mFvFeWuỹ, cônDcg FvFeWuty KaFvFeWusa ởFvFeWu châbm9ZdNu FvFeWuá, anh e4kKTfdm nhFvFeWuà Vi4kKTfdntari ởFvFeWu chFvFeWuâu phFvFeWui vàbm9ZdN tậFvFeWup đoFvFeWuàn bDcệnh việ4kKTfdn Xima4kKTfdss ởbm9ZdN châuFvFeWu âu.4kKTfd Trên FvFeWulý thFvFeWuuyết, nFvFeWuếu KibaFvFeWun ngbm9ZdNừng đ4kKTfdổ máu4kKTfd vàbm9ZdNo lãnhDc 4kKTfdđịa thìFvFeWu hFvFeWuọ vẫnDc Dccòn Dc3 nguồn kFvFeWuia...nhưng thựbm9ZdNc Dctế 4kKTfdthì....khi Kibbm9ZdNan 4kKTfdra lệbm9ZdNnh nDcgừng cun4kKTfdg cấpDc mDcáu, cả bm9ZdN4 ngFvFeWuuồn đềbm9ZdNu bịDc cFvFeWuắt, lãDcnh FvFeWuđịa chỉ4kKTfd còFvFeWun nhậ4kKTfdn đ4kKTfdc máDcu bánbm9ZdN Dclẻ.
4kKTfd- cáDci gì?4kKTfd
Xbm9ZdNeza FvFeWunhổm FvFeWuhẳn ngườbm9ZdNi dFvFeWuậy. BốDcn 4kKTfdnguồn FvFeWucung Dccấp má4kKTfdu FvFeWuko phảiFvFeWu chuyệnFvFeWu aFvFeWui cũFvFeWung biết nhấtDc làDc tậ4kKTfdp đo4kKTfdàn bFvFeWuệnh việDcn XimDcass, nơiFvFeWu đãDc b4kKTfdán FvFeWumáu ch4kKTfdo lFvFeWuãnh địa4kKTfd 4kKTfdmcr từ hơDcn FvFeWu200 nămFvFeWu na4kKTfdy rồiDc, kbm9ZdNo biếtbm9ZdN FvFeWubọn FvFeWuhọ đãFvFeWu quFvFeWua bm9ZdNbao nhiêFvFeWuu bm9ZdNđời chủbm9ZdN tịchbm9ZdN nhưng dFvFeWuù thế4kKTfd FvFeWunào đDci chăbm9ZdNng bm9ZdNnữa th4kKTfdì bọnFvFeWu họFvFeWu bm9ZdNvẫn sbm9ZdNẽ tiếp4kKTfd tục4kKTfd cuFvFeWung cbm9ZdNấp máuFvFeWu dài Dchạn vì4kKTfd bộbm9ZdN 4kKTfdmáy lãn4kKTfdh đạ4kKTfdo tbm9ZdNập đoàn4kKTfd 4kKTfdnày hầbm9ZdNu hếbm9ZdNt lbm9ZdNà m4kKTfdcr. DcCả K4kKTfdasa cũbm9ZdNng vậy, bm9ZdNbọn họFvFeWu cóFvFeWu nguồbm9ZdNn kin4kKTfdh ph4kKTfdí khổnFvFeWug FvFeWulồ, cóFvFeWu 4kKTfdnền tảngFvFeWu vữngbm9ZdN chắc,Dc 4kKTfdlâu đời,FvFeWu có lãnDch bm9ZdNđạo lDcà mcr4kKTfd, đFvFeWuâu tDchể nóiDc cắDct làbm9ZdN cắDct đbm9ZdNc. K4kKTfdiban đã4kKTfd FvFeWulàm tDchế nDcào? Rillous tiếpbm9ZdN bm9ZdNtục 4kKTfdbáo cáo:
Dc- FvFeWuko biếtDc hắFvFeWun Dcđã lFvFeWuàm tDchế nào4kKTfd nhưngDc lãn4kKTfdh địa mc4kKTfdr Dcgần nbm9ZdNhư rbm9ZdNơi vDcào tình4kKTfd trạng4kKTfd khủngDc bm9ZdNhoảng n4kKTfdgay lậDcp tứcDc vìFvFeWu quáFvFeWu sốcFvFeWu. Lần trướcbm9ZdN kDchi ngDcười sFvFeWuói tFvFeWuấn cô4kKTfdng, những4kKTfd tuDcyến đườngbm9ZdN bm9ZdNvận chuyểFvFeWun FvFeWumáu bDcị chặn, 4kKTfdmáu kFvFeWuo tớibm9ZdN 4kKTfdđc lbm9ZdNãnh FvFeWuđịa bm9ZdNnhưng nbm9ZdNhà v4kKTfdua mDccr vàFvFeWu tầ4kKTfdng lớp4kKTfd qu4kKTfdý tộ4kKTfdc thống Dctrị FvFeWucòn cDcó sựFvFeWu bm9ZdNchuẩn 4kKTfdbị, còn4kKTfd lầ4kKTfdn nà4kKTfdy tbm9ZdNhì bm9ZdNquá bấtFvFeWu ngờDc. Bịbm9ZdN bm9ZdNchặn đườ4kKTfdng khác FvFeWuhoàn toàFvFeWun FvFeWuso vbm9ZdNới việcFvFeWu bịDc cắt4kKTfd bm9ZdNnguồn.
MắtFvFeWu XezFvFeWua FvFeWumở lớDcn, sángbm9ZdN bm9ZdNrực l4kKTfdên ti4kKTfda nhìn4kKTfd thấu4kKTfd suốtFvFeWu, tibm9ZdNnh tườbm9ZdNng trbm9ZdNong vàiDc giâybm9ZdN rồDci từFvFeWu tbm9ZdNừ dịbm9ZdNu lại.FvFeWu
4kKTfd- thìbm9ZdN rFvFeWua.... –4kKTfd tânbm9ZdN lãnFvFeWuh ch4kKTfdúa 4kKTfdlẩm bẩDcm vàbm9ZdN bm9ZdNra lệbm9ZdNnh –Dc tiếbm9ZdNp tbm9ZdNục theDco dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.