Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm najUbCy NNHulà mộtZazV NNHungày đẹpZazV trờieJqu. CaZazVt mởqbTn eJqutoang eJqucửa jUbCsổ đóNNHun nhữnNNHug tNNHuia qbTnnắng mZazVùa thu vàngeJqu ZazV njUbChư mậtjUbC eJquong vàZazV pheJquóng tầmeJqu ZazVmắt NNHura eJquxa. CqbTnửa sổqbTn phòngeJqu jUbCCat trôjUbCng rqbTna một NNHucon đườngNNHu hNNHuai bêNNHun NNHucỏ mọqbTnc lúqbTnn phqbTnún khôngeJqu NNHuhàng lốqbTni. nhữngjUbC ZazVdãy nqbTnhà chen cNNHuhúc njUbChau tjUbCrông nqbTnhư đàNNHun lợneJqu jUbCcon đZazVủ qbTnmọi màZazVu sqbTnắc vớiqbTn đqbTnủ cáceJqu kiểjUbCu ZazVkiến trúc tạeJqup nZazVham. CaqbTnt híjUbCt căngjUbC vàoNNHu phổiNNHu qbTnkhông khíeJqu trNNHuong eJqulành máteJqu qbTnmẻ buổiqbTn sang NNHurồi cqbTnô đeqbTno chiếeJquc tjUbCúi khôngjUbC đáqbTny nhjUbCỏ bằngeJqu bànqbTn eJqutay vàojUbC bênqbTn hônZazVg veJquà nhanh nhẹeJqun xuốnZazVg nhà.

Ngôi nhZazVà củaZazV qbTngia đeJquình cqbTnô nhỏjUbC qbTnhơn rấtNNHu nqbTnhiều NNHuso vNNHuới cácqbTn nheJquà hjUbCàng xeJquóm nhưng cũNNHung tjUbCiện jUbCnghi jUbCvà thoảieJqu qbTnmái. CNNHuat đeJqui vqbTnào bqbTnếp, hônqbTn lênZazV meJquái teJquóc đỏqbTn rựcjUbC rỡjUbC của mẹZazV cqbTnô, jUbCbà jUbCLuss qbTnmỉm cười:

eJqu - ZazV eJqu NNHu eJqu eJqu jUbC qbTn NNHu chàoZazV cqbTnon yêu.

BZazVà lZazVà meJquột pjUbChụ nqbTnữ xinqbTnh đẹpjUbC, qNNHuuyến rjUbCũ vjUbCà CaeJqut luôNNHun qbTnthầm tNNHuiếc nuốqbTni vìjUbC cNNHuô chẳng giqbTnống mẹeJqu ZazVmột cZazVhút nàZazVo, qbTntừ cáiqbTn eJqumũi NNHuđến khuônqbTn ZazVmặt veJquà máiZazV qbTntóc, teJquất cả đềueJqu tjUbChừa jUbChưởng jUbCtừ ngưqbTnời qbTncha. ThNNHuật eJqulà chájUbCn, teJquóc chqbTna cjUbCô eJqulại jUbCmàu eJquđen. CaqbTnt luôn NNHucảm NNHuthấy mìjUbCnh giốZazVng mộtqbTn cjUbCon quạqbTn bênjUbC jUbCcạnh mẹZazV vàjUbC cNNHuả ởeJqu trqbTnường NNHuhọc nữa, giNNHuữa eJqumột rqbTnừng tócqbTn vàqbTnng NNHuvà ZazVnâu. CaZazVt qbTnrút NNHucây đũaNNHu pNNHuhép ZazVbóng nhoájUbCng veJquì mớNNHui được leJquau chùZazVi eJqura vqbTnà qbTnlùa đĩajUbC troeJqung ZazVtủ jUbCra bànNNHu ăjUbCn. NeJquhững cqbTnhiếc đĩaZazV sjUbCứ tráng meZazVn xanqbTnh xinNNHuh jUbCxắn nốijUbC đuôiqbTn nhqbTnau ZazVbay rqbTna eJqulàm CaeJqut liêZazVn ZazVtưởng tớiNNHu lũNNHu cqbTnon gái chạyjUbC tqbTnheo LeJquui eJquFrank. NNHu eJquCat tựeJqu cưNNHuời eJqumình troZazVng eJqukhi bNNHua cqbTnô NNHuhối hảeJqu điqbTn xuống hônjUbC tjUbCóc CaeJqut vàqbTn ngồZazVi xuống:

- eJqu eJqu NNHu NNHu eJqu ZazV jUbC qbTn ôi…NNHu qbTnba sắZazVp jUbCmuộn mqbTnất rồi.

Cat rójUbCt NNHucafé cheJquo chqbTna rồjUbCi giúpZazV mẹNNHu bêZazV nZazVồi chájUbCo khỏiNNHu bếpjUbC NNHulò. HeJquai đứaqbTn eJquem song sinjUbCh củqbTna CajUbCt chạjUbCy eJquù xNNHuuống cZazVhí qbTnchoé tranqbTnh qbTncãi nhaNNHuu ZazVvề qbTnmấy mZazVón đồqbTn chơi cjUbChúng đượcZazV qbTntặng qbTntrong sineJquh NNHunhật vừaeJqu ZazVrồi. MZazVark vjUbCà JoeJquse lZazVuôn leJquàm CeJquat mệt mZazVỏi eJquvì mNNHuọi theJquứ. ChúngeJqu ZazVnói quájUbC qbTnnhiều, hỏiNNHu quNNHuá nNNHuhiều, luZazVôn luZazVôn khônqbTng đạt đjUbCiểm teJquối eJquđa ởeJqu trườngjUbC vàqbTn rấtNNHu hqbTnam ceJquhơi. HNNHuừ. CaZazVt ZazVuống eJquhết cốceJqu sữeJqua, ăqbTnn vài láqbTnt ZazVbánh NNHumì rZazVồi cjUbChào bNNHua mNNHuẹ vàqbTn rNNHua khỏieJqu ZazVnhà. ThNNHuời tiếNNHut thậZazVt tuyệt-dNNHuù chỉ leJquà nhâqbTnn tZazVạo. CaqbTnt sắpNNHu eJqumừng eJqusinh nhậZazVt ljUbCần NNHuthứ 1NNHu5 NNHucủa eJqumình ZazVvà hôZazVm najUbCy là neJqugày khaqbTni giảnZazVg. treJquở lạieJqu trườngNNHu saeJquu jUbCmột mùaNNHu eJquhè jUbCbận rộnjUbC côZazV tjUbChấy thờiNNHu gian dườnjUbCg nheJquư trôiNNHu qeJquuá nhajUbCnh. MớieJqu hôZazVm qbTnnào ZazVCat còeJqun nhZazVỏ xíuNNHu, beJquỡ eJqungỡ bướcZazV chân veJquào trNNHuường jUbCmà cjUbChỉ saZazVu mấyqbTn mjUbCùa hèeJqu, nămqbTn nqbTnay NNHuđã lZazVà nZazVăm ceJquuối cấNNHup. CZazVat đẩy chiếqbTnc vánqbTn trượtNNHu eJqudưới chânZazV keJquhiến ZazVnó chảyNNHu veJquù vùqbTn trêeJqun vỉZazVa ZazVhè vqbTnà qbTnnhìn theo chiqbTnếc mjUbCui tjUbCrần bójUbCng lộneJqu NNHuhiệu GreejUbCn củaZazV BaeJqucbara mNNHuà tNNHuhầm ghqbTnen ZazVtị, không biếeJqut đếqbTnn ZazVkhi qbTnnào CeJquat ZazVmới cóZazV mNNHuột cjUbChiếc nNNHuhư qbTnthế. BacbaeJqura làZazV hjUbCot girl củaqbTn tjUbCrường, eJquba mẹjUbC cNNHuô tZazVa giàZazVu có,eJqu côNNHu tNNHua xZazVinh đeJquẹp vNNHuà jUbCluôn làqbTn tâqbTnm điểqbTnm của mọieJqu sZazVự chúZazV ý.ZazV CaqbTnt thìeJqu kqbTnhông đượcZazV nhưNNHu vậy.NNHu côjUbC ZazVcao hNNHuơn chiềNNHuu caNNHuo truqbTnng bình củaNNHu bọnqbTn coqbTnn gqbTnái jUbCvà ceJquhẳng ZazVcó gZazVì NNHuđặc ZazVbiệt tjUbCrừ máqbTni tjUbCóc đenjUbC nhqbTnư jUbClông quạ. CqbTnat cũngeJqu cjUbChẳng heJquiểu saeJquo qbTnAlex vjUbCà JaeJquck lạZazVi lqbTnàm NNHubạn vớeJqui mộjUbCt ngườiNNHu nhưZazV cô. CqbTnô lujUbCôn qbTnchìm nghỉmeJqu, jUbCchỉ làNNHu jUbCnhân vậqbTnt phụNNHu trjUbCong cácqbTn vjUbCở kZazVịch, chNNHuỉ thaeJqum gia chạyjUbC jUbCtiếp sứjUbCc tronNNHug hộiNNHu thqbTnao, ceJquhỉ đệmZazV đqbTnàn chZazVo JacqbTnk hájUbCt tronZazVg neJquhững buổi trìnhNNHu ZazVdiễn âjUbCm nZazVhạc vNNHuà jUbCluôn beJquị loạieJqu ZazVtrong ceJquác môjUbCn tqbTnhể ZazVthao vìZazV chơiNNHu quá dở.

ZazVĐẩy veJquán trượtqbTn mộtZazV cájUbCi qbTnthật mạnhjUbC, qbTnCat nhảyjUbC vọjUbCt lênNNHu jUbC5 bậcqbTn qbTnthang vàNNHu lướtNNHu vào sânjUbC trường.qbTn ngôieJqu trườqbTnng xineJquh đẹeJqup củaqbTn qbTncô qbTnnằm ZazVtrên mộtqbTn qbTnquả đồjUbCi hiNNHuên ngang neJquhư mjUbCột dũnNNHug sĩ.qbTn CeJquat geJquật đầuqbTn chàoqbTn JjUbCohn HajUbCnson eJqukhi cZazVậu jUbCta ngóqbTnc đầuNNHu lên khỏiZazV bãNNHui jUbCcỏ NNHuvà vẫyeJqu CaNNHut, JoheJqun làZazV mNNHuột tqbTnhiên tjUbCài hqbTnội eJquhoạ. NhữngZazV eJqutác phẩm củaqbTn cậeJquu tqbTna luôZazVn chỉqbTn đứjUbCng saeJquu mộtqbTn hoNNHuạ sĩqbTn chuyêNNHun nghiệpNNHu duNNHuy nhqbTnất màeJqu nếu ZazVCat neJquhớ khNNHuông njUbChầm làZazV RafaenjUbCl Golias.

- ZazV NNHu ZazV qbTn eJqu ZazV jUbC eJqu CaqbTnt !

NNHu Alex vqbTnẫy eJquCat khZazVi cqbTnô leJquướt tớZazVi. CqbTnat mỉmeJqu cườiqbTn qbTnhất NNHuván trượZazVt lNNHuên NNHutay rồieJqu dừng ZazVlại NNHuđợi ANNHulex. CôqbTn nànNNHug NNHuhôm qbTnnay lộngZazV eJqulẫy vớijUbC cZazVhiếc ZazVváy xếpeJqu lZazVi hồneJqug tuyệt hảqbTno veJquà áoZazV bqbTnó trắjUbCng cóqbTn hởZazV bjUbCụng chútjUbC chút.eJqu AlNNHuex cưqbTnời rấtNNHu tươi:

- ZazV eJqu ZazV jUbC qbTn jUbC ZazV eJqu nghỉjUbC hèqbTn vqbTnui khNNHuông? HaqbTny cậuZazV lạijUbC chúZazVi NNHumũi eJquở jUbCnhà vớiqbTn đốngZazV chaZazVi lọ?

ZazV- qbTn NNHu qbTn ZazV qbTn qbTn eJqu jUbC uZazVh, mìqbTnnh chẳeJqung eJquđi đZazVâu cjUbCả, chỉNNHu NNHuở nhàjUbC theJquôi, cònjUbC cqbTnậu? ZazVkì ngqbTnhỉ tujUbCyệt chứ?

qbTn- eJqu ZazV jUbC jUbC qbTn NNHu eJqu qbTn TuyệtqbTn qbTn– AleeJqux nghZazViêng đZazVầu –eJqu eJquở HeJquawaii thờieJqu tiZazVết rấtqbTn NNHuđẹp, rấeJqut tjUbCiếc eJqulà khôngZazV NNHucó cậu.

ANNHulex bắNNHut ZazVđầu eJqukể vjUbCề qbTnkì nghỉZazV jUbCdài ngàyNNHu củaZazV jUbCcô ấeJquy troeJqung kheJqui hNNHuọ điNNHu tjUbCới tjUbCủ chứa jUbCđồ. CaqbTnt liếZazVc jUbCqua dãyeJqu kếZazV bêeJqun vàZazV dườngNNHu neJquhư khôjUbCng NNHunghe AqbTnlex qbTnkể eJqunữa khi côjUbC trônZazVg thấyjUbC LuNNHui FranZazVk. CảjUbC mùjUbCa hèjUbC qbTnCat kheJquông NNHugặp LujUbCi, ZazVdường jUbCnhư cậuNNHu teJqua cao heJquơn mộjUbCt chútjUbC veJquà NNHulàn giqbTna cqbTnó qbTnhơi seJquạm eJqudi chúqbTnt đỉnhqbTn nhưqbTnng jUbCtrông LuZazVi vẫnNNHu rất đjUbCẹp trai.

NNHu - qbTn qbTn eJqu jUbC qbTn eJqu ZazV ZazV …thếqbTn ljUbCà mqbTnình nNNHugã nhjUbCào xuqbTnống từqbTn váchNNHu đáqbTn, maeJquy jUbCmà beJqua trôngqbTn thấyNNHu nên yếmZazV bùajUbC làeJqum mìZazVnh NNHunhẹ eJquhẫng jUbCđi ZazVvà jUbCrớt xuốngqbTn qbTnnước jUbCnhẹ ZazVhều. –ZazV AlqbTnex cườieJqu khoái chí.

ZazV - NNHu jUbC eJqu NNHu eJqu jUbC qbTn jUbC TuqbTnyệt .

Cat trảNNHu lờqbTni băngjUbC quZazVơ vNNHuà côjUbC bNNHuị aeJqui đóZazV nhqbTnào tZazVới ômqbTn chầqbTnm lấy:

- NNHu jUbC ZazV jUbC eJqu qbTn NNHu NNHu eJqunhớ cậqbTnu quá.

NNHu Jack kqbTnêu lênjUbC bằeJqung giọngeJqu ỉjUbC ôiqbTn lNNHuàm CeJquat bqbTnật eJqucười. JqbTnack queJquay sanqbTng eJquôm AleJquex :

ZazV - jUbC qbTn jUbC jUbC NNHu ZazV qbTn eJqu kheJquông ZazVcó qbTnhai ngNNHuười mjUbCùa hZazVè chánZazV lắm.NNHu mjUbCình chẳngjUbC biếNNHut làNNHum eJqugì nữa.

- eJqu qbTn qbTn jUbC ZazV ZazV ZazV NNHu cậuqbTn NNHulại ZazVcao tqbTnhêm ZazVđấy ah?

AjUbClex nhZazVăn mặtqbTn, ceJquòn JeJquack ZazVthì nhqbTne rănNNHug cườZazVi. cậujUbC ZazVchàng jUbCnày luônNNHu đựjUbCơc yêjUbCu thích eJquvì tínqbTnh hjUbCài hướqbTnc, giọngqbTn NNHuca ngọtZazV ngàeJquo vàNNHu nZazVụ cưeJquời quyếnjUbC rũ.qbTn CNNHuó NNHucả đống cjUbCon gáNNHui muốnqbTn cặjUbCp kjUbCè eJquvới JqbTnack nhZazVưng djUbCường qbTnnhư JjUbCack NNHukhông hứnZazVg thZazVú với họqbTn jUbClắm, eJqukể cảZazV vNNHuới Bacbara.

- jUbC qbTn ZazV jUbC qbTn eJqu NNHu eJqu jUbCchào Lui.

BaZazVcbara qbTnlả lưNNHuớt ZazVđi tớieJqu tủjUbC đểjUbC đồZazV củaqbTn LuqbTni ZazVvới mZazVột njUbCụ ZazVcười dễNNHu teJquhương jUbCnhất mà jUbCcô jUbCta jUbCcó thểNNHu nặjUbCn rNNHua. jUbCCô tZazVa qbTnthiêng thậtjUbC, vừaNNHu nhắqbTnc đãeJqu tớiNNHu liền.ZazV JNNHuack kéo qbTncả jUbCCat vàNNHu AjUbClex vZazVào lớeJqup NNHumà vjUbCần nóiNNHu liếnqbTn tjUbChoắng vNNHuề kìNNHu nZazVghỉ thúqbTn vịNNHu cNNHuủa mình ởjUbC MeZazVhico. CqbTnat liếcNNHu vNNHuề pqbTnhía sNNHuau vàNNHu mỉmZazV cườiNNHu, jUbCLui đjUbCang jUbCnói NNHuchuyện với BacjUbCbara mZazVột cáqbTnch lạnhNNHu lùZazVng, qbTncậu tjUbCa vẫeJqun thế.

NNHu Cat đâmjUbC NNHusầm RaNNHudic BruZazVno, mộqbTnt eJqugã họcqbTn cùngNNHu lớpjUbC màqbTn CjUbCat khôqbTnng ưaeJqu eJqutẹo eJqunào. Hắn rấtqbTn nóngqbTn nảy,eJqu cộceJqu cjUbCằn qbTnmặc dùNNHu ceJquó NNHubề ngoàiNNHu neJqua eJquná jUbCmột ngườiNNHu anZazVh dễjUbC thương mqbTnà CaeJqut qbTntừng chơijUbC cùngNNHu hồiqbTn njUbChỏ. CeJquhà, cNNHuon ngưjUbCời màqbTn, chỉqbTn qbTncó thểqbTn giống nheJquau eJquchút ZazVchút vềNNHu bềZazV ngoqbTnài thôi.

eJqu jUbC qbTn jUbC NNHu jUbC- đieJqu kiểuZazV qbTngì thế?NNHu MqbTnắt đểjUbC ởjUbC neJquhà àh?

ZazV Radic gjUbCắt. LqbTnui chjUbCép mNNHuiệng saNNHuu leJquưng CNNHuat :

jUbC- jUbC qbTn eJqu qbTn NNHu jUbC jUbC ZazV tráqbTnnh ZazVra qbTnBruno, qbTnđịnh thjUbCu jUbCphí vNNHuào cửeJqua hả?

qbTn Radic neJquhìn qbTnLui vZazVới ánhjUbC eJqumắt căjUbCm gNNHuhét ZazVnhưng NNHucũng lácNNHuh queJqua mNNHuột bêqbTnn NNHutránh đường eJqucho LueJqui vìNNHu tNNHuhấy BacbarNNHua đNNHui cùnNNHug. TNNHurong eJqu1 thờiNNHu gieJquan deJquài, RadiqbTnc được mọeJqui ngưeJquời đồnqbTn rằngqbTn ZazVlà vệjUbC eJqusĩ ceJquủa BacbZazVara. ChẳZazVng cầnqbTn qZazVuan sátZazV CNNHuat cũjUbCng biết điềuZazV đó.jUbC RaeJqudic lijUbCa ZazVánh mqbTnắt jUbChình veJquiên đạnZazV seJquang khójUbC cjUbChịu nNNHuhìn cqbTnhiếc áo qbTnCat đangNNHu mặqbTnc lZazVẩm bẩm:

- jUbC qbTn NNHu jUbC ZazV ZazV ZazV qbTn eJquáo vớijUbC ZazVchả NNHuquần, eJquđồ sậyjUbC khô.

NNHuRồi cậZazVu eJquta vàjUbCo lớpqbTn. CaNNHut thởZazV NNHudài, lầnjUbC nàNNHuo côeJqu mặZazVc ceJquái jUbCáo ZazVnày RadeJquic cũngNNHu lẩm bẩmjUbC. đúnNNHug làNNHu áoeJqu jUbCbó kjUbChông hợNNHup vớNNHui njUbCgười CeJquat tZazVẹo eJqunào. Cô….NNHukhông hNNHuấp dẫn gìjUbC cả.

Cat vàqbTno lớjUbCp, ngồiNNHu xuốnjUbCg bZazVàn củZazVa NNHumình jUbCvà nhqbTnìn xuốngZazV bộZazV nZazVgực qbTncủa mình.qbTn NóNNHu cũng chẳngeJqu phảijUbC làZazV njUbChỏ nZazVhắn gqbTnì, cũngeJqu tZazVo nheJquư mọieJqu đjUbCứa ceJquon eJqugái kNNHuhác đNNHuấy chứ. NNHuCó điềNNHuu vjUbCì ZazVCat cjUbCao quNNHuá nêneJqu trZazVông giốNNHung cNNHuây sậyeJqu chjUbCăng? eJquCat kheJquá mặcZazV cảm vZazVề NNHubản eJquthân mNNHuình. GZazVia đìNNHunh côeJqu cũnjUbCg chNNHuẳng khqbTná jUbCgiả eJqugì. BeJqua jUbCmẹ thườngqbTn phải jUbCđi làeJqum qbTnca qbTnđêm đểeJqu leJquo ceJquho NNHu3 chịjUbC eJquem cô.eJqu CaNNHut kjUbCo cZazVó quầjUbCn áoZazV xịn,jUbC cNNHuũng không jUbCcó đồNNHu nữjUbC trajUbCng đắteJqu tiềqbTnn, vìqbTn qbTnthế ZazVcô tựNNHu jUbClàm ZazVlấy mộtqbTn sốeJqu NNHunữ trjUbCang nhjUbCờ xưởng rjUbCèn mNNHui njUbCi mNNHuà bjUbCa côNNHu tặngNNHu hồiqbTn NNHusinh nhậtNNHu lầnqbTn thứZazV ZazV8. eJquđôi eJqukhi CaeJqut cũngjUbC thấy buồqbTnn, cNNHuô cũngeJqu qbTnlà mộNNHut thiếeJquu nữqbTn mớqbTni lớn,eJqu cũqbTnng ceJquó tìeJqunh qbTncảm ZazVvà ZazVnhững ước qbTnmơ, nhưqbTnng ….eJqu NNHuCat ZazVnhìn ZazVLui. LNNHuui đaZazVng đọceJqu mộNNHut ZazVcuốn sổeJqu cqbTnon jUbCmà nếujUbC CqbTnat không nhầmZazV thqbTnì lZazVà nhưeJqung gZazVi cNNHuhép củaZazV cậuqbTn ấeJquy vềjUbC côeJqung việcqbTn ZazVở ZazVcông eJquti cNNHuon của tậNNHup đoànZazV jUbCFrank. GqbTnia đqbTnình LuNNHui rấqbTnt cóZazV teJquhế qbTnlực. ZazVba cậjUbCu ấyqbTn NNHulà cqbTnhủ qbTntịch tập đoànZazV FraZazVnk NNHu– tậpjUbC đoàneJqu lớjUbCn nNNHuhất “eJqumiền tây”jUbC cqbTnòn ZazVLui NNHuthì vừNNHua đqbTnẹp trajUbCi vừa họqbTnc giỏi....

jUbCchào cájUbCc em.

jUbC Giáo sưNNHu VilljUbCar vNNHuào lớeJqup, bNNHuà đểZazV cặpNNHu xuốnZazVg bjUbCàn eJqurồi NNHunhìn hếtqbTn mộtZazV lượteJqu hNNHuọc tròNNHu cqbTnủa mqbTnình vqbTnà hỏi:

- NNHu qbTn ZazV qbTn qbTn NNHu ZazV eJqu cáceJqu jUbCem nghỉZazV NNHuhè veJquui chứ?

NNHu - ZazV NNHu eJqu eJqu jUbC jUbC jUbC ZazV NNHuVui ạ.

NNHu Cả lớpeJqu bắeJqut đZazVầu xôqbTnn xjUbCao lênqbTn. RNNHuemus chồmjUbC qeJquua bànqbTn nóiZazV ZazVchuyện eJquvới PetejUbCr vjUbCà cả heJquai cườiZazV tíZazV tởneJqu vớNNHui nhajUbCu. GiáoZazV eJqusư VqbTnillar nóiNNHu vớZazVi vẻeJqu mặtZazV hàiqbTn lòng:

- qbTn eJqu ZazV eJqu ZazV NNHu eJqu eJqu jUbCnào, ZazVcả lqbTnớp nộpNNHu eJqubài NNHutập jUbChè đi.

NNHu - ZazV qbTn ZazV jUbC ZazV NNHu jUbC jUbC Ôi………

LZazVớp hZazVọc ồNNHu lênqbTn thấtNNHu vọng.ZazV qbTnCat biếtjUbC ceJquòn jUbCrất nhijUbCều ngườeJqui cZazVhưa làeJqum jUbCxong bàiZazV tập, jUbCví dụqbTn nhqbTnư JjUbCack chẳnjUbCg hZazVạn. CajUbCt meJquỉm cườijUbC khjUbCi thấyjUbC vẻZazV eJqukhổ sởjUbC củaeJqu Jack. BZazVacbara nóiZazV vớieJqu giọNNHung nịnhjUbC nọNNHut :

- eJqu jUbC ZazV eJqu eJqu jUbC NNHu qbTn thZazVưa côeJqu, cojUbCn cònjUbC mộqbTnt chNNHuút nữaqbTn chjUbCưa xqbTnong, coNNHun cjUbCó thểeJqu nộpjUbC saqbTnu đeJquược khqbTnông ạ?

- NNHu NNHu ZazV NNHu ZazV eJqu NNHu ZazV eJquKo được.

ZazV Giáo sưNNHu qbTnVillar mỉmjUbC cjUbCười eJqunhã nhjUbCặn nhưqbTnng ánNNHuh mắeJqut jUbCbà áZazVnh lênqbTn sựZazV nghiNNHuêm khắc vNNHuà đốjUbC NNHuai NNHugiám njUbCài nỉeJqu thêmZazV mộteJqu lờeJqui nàNNHuo qbTnkhi đeJquã bịjUbC eJqubà ZazVnhìn nheJquư vậy.qbTn CaNNHut thích điểmZazV NNHunày cqbTnủa bàNNHu. CqbTnô lấyNNHu ceJquuốn vjUbCở qbTnlàm bàZazVi ZazVtập vjUbCề nhNNHuà reJqua vàeJqu đểeJqu lêqbTnn đầu bàZazVn teJqurong ZazVkhi ZazVnghe jUbCloáng tjUbChoáng AleJquex jUbCcàu nNNHuhàu qbTnvới JqbTnack vềNNHu qbTnsự lườieJqu biếng cjUbCủa NNHucậu eJquchàng. JNNHuack leJquẩm bẩm:

eJqu- NNHu jUbC ZazV ZazV eJqu jUbC qbTn jUbC biNNHuết thếqbTn mZazVình đãjUbC cNNHuóp bàqbTni CaeJqut eJqulúc nãNNHuy rồi.

giájUbCo sưeJqu VZazVillar khuZazVa đNNHuũa phéqbTnp bằNNHung mộtNNHu độngNNHu eJqutác dueJquyên dáZazVng jUbClùa hjUbCết nhữngNNHu cuốn vqbTnở ljUbCên qbTnbàn NNHugiáo vijUbCên jUbCvà eJqunói vqbTnới LuZazVi bằngqbTn mộNNHut gNNHuiọng jUbCtrìu mến:

- NNHu ZazV ZazV qbTn jUbC NNHu ZazV qbTn LeJquui, sNNHuau gijUbCờ họcZazV NNHucon đemjUbC chjUbCồng vởNNHu xjUbCuống ZazVphòng jUbCgiáo viqbTnên cjUbCho côjUbC nhé.

Lui eJquvâng ngoeJquan ngoãNNHun vàeJqu NNHumỉm cười.NNHu mộNNHut jUbCnụ eJqucười cNNHuó tqbTnhể quZazVật nNNHugã jUbCbất cjUbCứ đứa ceJquon gáiZazV nào-eJqu qbTnđấy jUbClà CaqbTnt njUbCghi thế.eJqu NhưZazVng rõNNHu jUbCràng làeJqu gjUbCiáo seJquư ngọZazVt ngàZazVo với LeJquui hơnjUbC hếtNNHu NNHuthảy, cZazVũng mộteJqu eJquphần qbTnvì điểZazVm bùqbTna ceJquhú ceJquủa LuZazVi caeJquo nhấtqbTn trường.

- NNHu NNHu qbTn eJqu ZazV qbTn ZazV ZazV nàoNNHu cájUbCc eZazVm, sáceJquh bùaqbTn chúqbTn cjUbCăn bảneJqu lớjUbCp3, “bùeJqua tốngqbTn tiễn”.

CaeJqut chZazVúi ZazVmũi vàoeJqu sáchZazV treJquong NNHukhi giZazVáo sjUbCư VileJqular phátZazV chuộtqbTn cNNHuho ZazVhọc sinNNHuh. Con chuqbTnột củZazVa CqbTnat nhỏeJqu qbTnxíu eJquvà njUbCgay kqbTnhi jUbCvừa qbTnđáp xuốngNNHu bàeJqun, nóZazV moZazVn meeJqun bòjUbC đến jUbCgặm cqbTnhiếc bútZazV NNHuchì củajUbC CaZazVt. ThậtNNHu làZazV mộZazVt bujUbCổi họcZazV giaqbTnn naeJqun keJquhi màeJqu Misa, bạnNNHu thânZazV củaZazV BacbarZazVa làmeJqu jUbCnổ tZazVung cNNHuon chuộZazVt NNHucủa ZazVcô ZazVta khiếZazVn phNNHuân nửa leJquớp bịNNHu díeJqunh bẩnjUbC vZazVào NNHuáo. CujUbCối giZazVờ NNHuhọc, ZazVchỉ cóNNHu mỗiNNHu LuNNHui eJqulà thànheJqu cônjUbCg trong việcjUbC đeJquưa cojUbCn chuộNNHut qbTnnhỏ tjUbCrở lạiZazV lNNHuồng trênjUbC bànZazV gZazViáo jUbCviên, nhữngNNHu người còZazVn lạieJqu qbTnđều bójUbC qbTntay. ChuôqbTnng reqbTno hếNNHut eJqutiết, jUbCgiáo sNNHuư VieJqullar rqbTna khNNHuỏi lớp sajUbCu qbTnkhi ZazVcho jUbCmột đốnZazVg bàqbTni tậpjUbC veJquề nhà.ZazV CZazVat đqbTnang ZazVloay hoeJquay bqbTnỏ sqbTnách vởjUbC vào NNHutúi khôngjUbC đáyNNHu teJquhì BacbarNNHua eJqunói eJquto NNHumột cáqbTnch ZazVhách dịch:

- NNHu jUbC NNHu qbTn NNHu jUbC eJqu qbTn jUbCLuss, trựcNNHu nhậtNNHu chZazVo Radic.

jUbC Cat gậeJqut đZazVầu vNNHuà liếceJqu RaqbTndic, cậeJquu ZazVta đaNNHung qbTnnhìn BacbjUbCara mộqbTnt cájUbCch miễnjUbC cưỡng, cqbTnó qbTnlẽ eJqubởi jUbCvì BaqbTncbara cjUbCứ ZazVquấn qbTnlấy LeJquui. CqbTnat eJqu khNNHuông nghZazVĩ làjUbC RqbTnadic thíeJquch Bacbara nhqbTnưng ceJquái njUbChìn kia…

CqbTnat jUbCkhông biếtjUbC ZazVmà côjUbC cjUbCũng ZazVkhông cầnqbTn biết.eJqu cqbTnha côqbTn làjUbCm viZazVệc chqbTno côNNHung NNHuti nhà RosanNNHuta nqbTnên eJqucô luNNHuôn phảiZazV nZazVghe lờiNNHu BacqbTnbara nếuNNHu khjUbCông côZazV tjUbCa sẽqbTn tojUbCn hót vớiZazV ceJquha côZazV jUbCta qbTnvà đuNNHuổi việqbTnc bjUbCa CateJqu. AleeJqux vjUbCà JaceJquk kheJquông thícjUbCh qbTnCat bịZazV sNNHuai khiến nheJquưng họqbTn cũnNNHug chNNHuẳng ZazVlàm gìNNHu đưZazVợc ngojUbCài vijUbCệc lấyjUbC phầnNNHu ăneJqu hZazVộ ZazVCat. Alex càuqbTn nhàujUbC qbTnkhi điZazV ngajUbCng quZazVa Cat:

- eJqu eJqu ZazV eJqu eJqu ZazV qbTn NNHu nhaZazVnh nhé,eJqu mZazVình NNHusẽ đổZazV nướqbTnc sốtqbTn ceJquà cNNHuhua lênNNHu đầuqbTn coNNHun jUbCquỷ NNHucái đó.

- qbTn NNHu NNHu NNHu qbTn ZazV eJqu qbTn ZazVLàm ơnNNHu qbTnđi, Alex.

ZazVCat cườiZazV ZazVnhư mếu,NNHu jUbCAlex thởNNHu dqbTnài eJquvà lôieJqu ZazVJack theJqueo. CNNHuat eJqulùa ZazVchổi vNNHuà ghjUbCẻ lau reJqua NNHukhỏi tNNHuủ eJquđể chZazVổi vqbTnà vuqbTnng qbTnvẩy đjUbCũa phqbTnép điềuNNHu khiểnZazV cZazVho chúnNNHug jUbClau bảnNNHug, lau bàneJqu NNHughế vNNHuà nhữnZazVg NNHuchỗ dqbTnơ màqbTn NNHulũ ZazVchuột gâyqbTn raqbTn. HọeJquc sijUbCnh lầnqbTn lượtNNHu rjUbCa khỏi lớpqbTn hếjUbCt, tronNNHug ZazVlớp qbTnchỉ còNNHun lạZazVi qbTnLui vNNHuà CeJquat. LuZazVi đangjUbC qbTnđếm lạiqbTn chỗeJqu eJquvở và deJquập lạiNNHu mộtZazV cuốnZazV bịeJqu bonNNHug mZazVấy tranZazVg đầu.NNHu CqbTnat eJquliếc NNHutrộm NNHuLui, đúngZazV lZazVà một aZazVnh chNNHuàng NNHuđẹp traiNNHu. CaeJqut quqbTnay rZazVa chăeJqum chúqbTn vắtjUbC gqbTniẻ laeJquu bằngNNHu mộqbTnt loạiNNHu nghệ thuậtjUbC jUbChắc NNHuám mNNHuà jUbCcác pheJquù jUbCthuỷ hắqbTnc ájUbCm djUbCùng đểqbTn khiếneJqu ZazVcon ngườqbTni teJqua khjUbCô quắt khôqbTn quNNHueo lại.ZazV cZazVái ZazVgiẻ rNNHuít ZazVlên khqbTne jUbCkhẽ vàqbTn ZazVkhô cNNHuong nước.ZazV CajUbCt kheJquoái chí nhúNNHung ưNNHuớt ZazVnó eJqumột lầnjUbC nữNNHua veJquà lạijUbC NNHuvắt khNNHuô rồiqbTn NNHumột lầnZazV nữa.eJqu jUbCCho ZazVtới khi cjUbCô quaqbTny NNHulại tZazVhi cqbTnhẳng qbTnthấy NNHuLui jUbCđâu qbTncả, chắNNHuc qbTnlà NNHuđã đNNHui rồiqbTn. CeJquat nhiZazVệt tình vẩyeJqu đũaZazV phNNHuép nhưZazV mộtNNHu nhạNNHuc tqbTnrưởng điềjUbCu kNNHuhiển nheJquững câeJquy chổjUbCi laNNHuu nhà, jUbCcô vẫyeJqu meJquạnh ZazVmột cáqbTni, eJqumột câZazVy chổNNHui laZazVo vùeJqu ZazVvề phqbTnía bàNNHun gNNHuiáo viZazVên eJquvà ZazVvòng qua phíajUbC sNNHuau chZazViếc bàneJqu. Rầm…

jUbCMột tiNNHuếng độneJqug chếtNNHu ngườiNNHu jUbCvang lêqbTnn vZazVà LuZazVi FraNNHunk tZazVừ từjUbC đứeJqung lqbTnên phjUbCía ZazVsau bàn giáqbTno viênNNHu qbTnvới kZazVhuôn mặteJqu teJquèm qbTnnhem nZazVước laNNHuu nhàNNHu ZazVvà mũjUbCi đNNHuang ZazVchảy mjUbCáu. Cậu tZazVa đangqbTn buộcNNHu djUbCây giầy.
CajUbCt đứngjUbC nhqbTnư ZazVtrời trồnqbTng nhìneJqu NNHu1 gieJquọt mZazVáu nheJquỏ xuốnqbTng chiếcjUbC áqbTno eJqusơ meJqui trắngqbTn tinh củaeJqu jUbCLui NNHuvà kZazVhông chắcNNHu lqbTnà ZazVtrong ceJquuộc đờiqbTn jUbCmình cZazVô đãZazV phạqbTnm phảjUbCi jUbClỗi lầm qbTnnào tồiNNHu NNHutệ jUbCnhư thếNNHu chjUbCưa. CaqbTnt NNHulắp bqbTnắp xjUbCin ZazVlỗi qbTnkhông thànhqbTn tiếeJqung qbTnvà kinh hãijUbC khqbTnông bieJquết cóeJqu nêneJqu lùjUbCi reJqua càngZazV NNHuxa cànNNHug tqbTnốt eJquhay khôNNHung. NNHuKhuôn mặNNHut Lui thậeJqut kNNHuhó qbTnmà tưởqbTnng tưjUbCợng đựơZazVc, nNNHuó nhjUbCăn ZazVlại mộqbTnt ZazVcách khNNHuó chNNHuịu eJquvà qbTnđôi mắt thqbTnì NNHungày mộtjUbC tốijUbC NNHuhơn. LjUbCui ZazVchắc phảeJqui cqbTnố gắZazVng leJquắm mớiZazV khôNNHung qbTnhét vjUbCào mặt CNNHuat. eJquCat qbTnmím chặtZazV môi,ZazV eJquthà rNNHuằng LqbTnui cứqbTn qNNHuuát thqbTnét lêjUbCn cóNNHu pZazVhải làqbTn jUbChay hơn khôngNNHu. LuZazVi từqbTn từZazV mởZazV miqbTnệng nhưngqbTn khôqbTnng phZazVải làZazV quáeJqut eJqutháo gjUbCì eJqumà jUbCchỉ buông độcZazV mộqbTnt tiếngjUbC nqbTnghe ZazVrất kheJquó nhọc:

eJqu - NNHu qbTn NNHu ZazV ZazV NNHu eJqu jUbC lau.

CajUbCt eJqusợ điếngNNHu cảNNHu người.ZazV jUbCcô đqbTnã khônqbTng nghĩNNHu rZazVằng ZazVcô sợeJqu LuNNHui đếZazVn nhZazVư tqbTnhế. NeJquếu Lui NNHumà nóZazVi vjUbCới BacbajUbCra thì….NNHu. trờieJqu ơi!qbTn NNHuBa côeJqu eJqucó thểZazV mấteJqu việcjUbC nNNHugay ngàyqbTn mai chứNNHu chẳngjUbC chơi.NNHu NếueJqu jUbCba mấtjUbC việceJqu, giNNHua đìnhqbTn cqbTnô seJquẽ rNNHua saeJquo đâjUbCy? CajUbCt rúteJqu khăn tqbTnay rjUbCa vàjUbC laNNHuu nướeJquc tjUbCrên jUbCmặt LqbTnui màZazV thậjUbCm chjUbCí ceJquòn khônqbTng giámeJqu ZazVnhìn cậu taeJqu. CeJquat khônjUbCg nghĩeJqu eJqulà eJqumình sẽNNHu chạmNNHu vàoqbTn eJqumặt eJquLui trojUbCng eJquhoàn ZazVcảnh này.NNHu Lui giậqbTnt lấyjUbC kjUbChăn tjUbCay củaqbTn CaqbTnt, jUbCCat lắpNNHu bắp:

qbTn - eJqu ZazV NNHu NNHu jUbC eJqu qbTn NNHu xieJqun lỗi…jUbC tôi….jUbC jUbCXin lỗi.

rồi côZazV chuNNHuồn ngajUbCy lậpNNHu qbTntức jUbCkhỏi lớpeJqu nhqbTnư làNNHu sNNHuợ LjUbCui khôZazVng kiềeJqum qbTnchế đượcjUbC eJqumà eJqula héZazVt quájUbCt tháoqbTn NNHuầm ĩ.

Vào căqbTnng teJquin vớiNNHu bộjUbC mjUbCặt qbTnđưa đám,jUbC CeJquat kểeJqu chqbTno AleqbTnx vàqbTn JacqbTnk vZazVề sựeJqu cốjUbC ceJquhết ngườiNNHu đójUbC. AqbTnlex chỉeJqu nhjUbCún vai:

ZazV - jUbC ZazV jUbC ZazV eJqu jUbC jUbC jUbC cậZazVu tjUbCa luônjUbC nhjUbCư thếjUbC mà,jUbC giảeJqu tqbTnạo, độieJqu lốZazVt họcZazV tròqbTn ngjUbCoan NNHuđể lấqbTny lNNHuòng giáNNHuo viqbTnên, đNNHuủ thứ.

CònjUbC JqbTnack thjUbCì gZazVục đầuNNHu xuốjUbCng jUbCbàn vZazVà ZazVcười, nNNHugười runqbTng lênjUbC bầneJqu bjUbCật, qbTncậu NNHuta nóiZazV đứteJqu quãng:

- ZazV qbTn jUbC qbTn NNHu eJqu eJqu ZazV biếNNHut thếZazV…nán ljUbCại tqbTní nữaeJqu… hjUbCa hqbTna ….

jUbC Cat nhqbTnăn nhó:

ZazV- NNHu eJqu jUbC NNHu NNHu jUbC jUbC eJqu xqbTnin cNNHuậu đqbTnấy JaNNHuck, mZazVình đZazVang ljUbCo chếtqbTn đây.

eJqu Alex eJquchán nảnNNHu chọjUbCc ceJquhọc veJquà đĩa:

ZazV - jUbC jUbC ZazV ZazV eJqu jUbC jUbC jUbC ZazVCat, LuNNHui sqbTnẽ kZazVhông jUbCđem chuqbTnyện hắnjUbC bịZazV rửNNHua NNHumặt bằngjUbC nướcZazV laeJquu NNHunhà rqbTna mZazVà rêeJquu NNHurao NNHuđâu, NNHuyên tâeJqum đi.

CjUbCat mímjUbC mjUbCôi, neJqughe teJquhì cũnNNHug eJqucó líeJqu nhưqbTnng kNNHuhông rêNNHuu reJquao qbTnđâu cójUbC nghĩjUbCa làeJqu LeJquui sẽZazV khônjUbCg nNNHuói chuyệNNHun đZazVó cNNHuho BacNNHubara. ÔiqbTn tjUbCrời ơi!

CZazVat chưZazVa kịeJqup jUbCthan thởZazV thìjUbC BaeJqucbara NNHuđã gọiqbTn ceJquô. CaqbTnt đứnjUbCg lênNNHu. AeJqulex cáu:

qbTn - eJqu jUbC NNHu qbTn eJqu NNHu ZazV ZazV eJqucậu chưjUbCa jUbCăn gìeJqu mà.

qbTn - ZazV jUbC ZazV jUbC eJqu ZazV qbTn eJqu MìnjUbCh khjUbCông neJquuốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.