Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


CoCzaTPgGhú láqSDMi 6P8VujXfxe th6P8VujXfấy oCzaTPgGchưa đầy6P8VujXf 6P8VujXf5 ph6P8VujXfút LqSDMâm đã6P8VujXf chạyoCzaTPgG rqSDMa nê6P8VujXfn thấy lạ,qSDM gqSDMặng hỏi.qSDM 6P8VujXfLâm chỉ6P8VujXf oCzaTPgGim lặng,oCzaTPgG 6P8VujXfkhông nóiqSDM gì…6P8VujXf 6P8VujXfTrên qSDMxe, côoCzaTPgG cứqSDM su6P8VujXfy nghĩ m6P8VujXfiên m6P8VujXfan suố6P8VujXft. T6P8VujXfại oCzaTPgGsao? CôoCzaTPgG qSDMđã loCzaTPgGàm 6P8VujXfgì màoCzaTPgG dìoCzaTPgG NgâqSDMn ghét6P8VujXf qSDMcô oCzaTPgGnhư 6P8VujXfvậy? Gia đìn6P8VujXfh côoCzaTPgG đãoCzaTPgG gâqSDMy 6P8VujXfra c6P8VujXfhuyện qSDMgì khiế6P8VujXfn 6P8VujXfdì ấyqSDM mới6P8VujXf ng6P8VujXfhe đếnqSDM oCzaTPgGtên đã6P8VujXf đù6P8VujXfng đùng tức6P8VujXf giqSDMận đuổioCzaTPgG côoCzaTPgG về..oCzaTPgG?? tạqSDMi saooCzaTPgG? RốqSDMt cuộc6P8VujXf l6P8VujXfà tạioCzaTPgG sao???

Mãi nghĩ khiếnoCzaTPgG LâmqSDM khô6P8VujXfng 6P8VujXfnhận r6P8VujXfa đ6P8VujXfã vềoCzaTPgG nhoCzaTPgGà loCzaTPgGàm oCzaTPgGchú 6P8VujXftài xếoCzaTPgG 6P8VujXfphải khoCzaTPgGẽ nhắc6P8VujXf. Cô6P8VujXf bước xuốngqSDM th6P8VujXfẫn t6P8VujXfhờ, khôngoCzaTPgG chàooCzaTPgG cả6P8VujXf choCzaTPgGú PhúoCzaTPgG. qSDMPhải oCzaTPgGnhư mấoCzaTPgGy h6P8VujXfôm trước,qSDM c6P8VujXfô đã hớ6P8VujXfn hở,oCzaTPgG tươoCzaTPgGi cườiqSDM xuống6P8VujXf xeqSDM, líu6P8VujXf 6P8VujXflo tạqSDMm biệ6P8VujXft chúqSDM. VậyoCzaTPgG mà…

CôoCzaTPgG bước6P8VujXf vô6P8VujXf nhà6P8VujXf nhưqSDM người6P8VujXf moCzaTPgGất hqSDMồn. CôoCzaTPgG lêqSDMn cầuqSDM toCzaTPgGhang, khôngqSDM để6P8VujXf ý6P8VujXf b6P8VujXfa c6P8VujXfô 6P8VujXfđã vềqSDM từqSDM lúc6P8VujXf noCzaTPgGào. B6P8VujXfa qSDMcô lớn6P8VujXf tiế6P8VujXfng gọi:

- Thiế6P8VujXft Lâm!!

C6P8VujXfô oCzaTPgGquay ngườiqSDM lại6P8VujXf, n6P8VujXfgạc oCzaTPgGnhiên: “oCzaTPgG Ba!!”

6P8VujXf- TốioCzaTPgG q6P8VujXfua co6P8VujXfn qSDMđi đâu??
- qSDMBa vềqSDM oCzaTPgGtừ oCzaTPgGlúc noCzaTPgGào ạ??qSDM –oCzaTPgG lqSDMâm hỏi
- B6P8VujXfa h6P8VujXfỏi coqSDMn tối6P8VujXf oCzaTPgGqua 6P8VujXfđi 6P8VujXfđâu??? qSDM– gioCzaTPgGọng ông6P8VujXf boCzaTPgGắt đầuoCzaTPgG 6P8VujXfcó s6P8VujXfự qSDMtức giậoCzaTPgGn kqSDMhiến LâqSDMm ru6P8VujXfn sợ
- Con…qSDM coqSDMn… 6P8VujXfqua nh6P8VujXfà bạn….??
- qSDMBạn nào..qSDM??- ôngqSDM oCzaTPgGgằn giọng…
- qSDMBạn coCzaTPgGủa con….qSDM 6P8VujXfBa…ba l6P8VujXfàm saoCzaTPgGo toCzaTPgGhế??? Đừng6P8VujXf l6P8VujXfàm cooCzaTPgGn sợqSDM ba!6P8VujXf! –qSDM LqSDMâm l6P8VujXfo lắng

Giọng ôn6P8VujXfg đ6P8VujXfã d6P8VujXfịu qSDMđi nhưngqSDM cóoCzaTPgG vẻqSDM vẫoCzaTPgGn giận

- oCzaTPgGBa coCzaTPgGhỉ muốnoCzaTPgG biếtoCzaTPgG coqSDMn đqSDMi đâuoCzaTPgG voCzaTPgGà làqSDMm g6P8VujXfì thôi
- 6P8VujXfBa àoCzaTPgG!! qSDMCon lớ6P8VujXfn rqSDMồi… b6P8VujXfa qSDMkhông cầqSDMn phải6P8VujXf trôn6P8VujXfg chqSDMừng cqSDMon nhưoCzaTPgG đứa6P8VujXf cooCzaTPgGn nítoCzaTPgG vậoCzaTPgGy đâqSDMu!! qSDMBa voCzaTPgGề sớmoCzaTPgG vậy??
qSDM- Uk…6P8VujXf cônqSDMg việc6P8VujXf oCzaTPgGthuận 6P8VujXflợi oCzaTPgGnên bqSDMa v6P8VujXfề trước…oCzaTPgG boCzaTPgGa noCzaTPgGhớ co6P8VujXfn gái6P8VujXf b6P8VujXfa qu6P8VujXfá 6P8VujXfak –oCzaTPgG giqSDMọng ô6P8VujXfng 6P8VujXfdịu hẳn
- CqSDMon cũnoCzaTPgGg n6P8VujXfhớ ba!!
- Trôn6P8VujXfg qSDMcon qSDMkhông đqSDMược khỏe???
- KhoCzaTPgGông ba6P8VujXf… qSDMcon 6P8VujXfchỉ oCzaTPgGhơi oCzaTPgGmệt cqSDMhút… cooCzaTPgGn lênoCzaTPgG phòoCzaTPgGng tr6P8VujXfước… hẹnoCzaTPgG gqSDMặp 6P8VujXfba ởqSDM qSDMbữa tối6P8VujXf qSDMnha ba…
- ờ…6P8VujXf lê6P8VujXfn nghqSDMỉ 6P8VujXfđi cooCzaTPgGn gái….
LâoCzaTPgGm qSDMquá mệtqSDM mqSDMỏi. Th6P8VujXfả mqSDMình lê6P8VujXfn chiếc6P8VujXf oCzaTPgGgiường rộ6P8VujXfng lớnqSDM, côoCzaTPgG thi6P8VujXfếp điqSDM lúc6P8VujXf nào6P8VujXf khôngqSDM biết.I’6P8VujXfm donqSDM’t neoCzaTPgGed qSDMa man
I’moCzaTPgG doqSDMn’t ne6P8VujXfed oCzaTPgGa ma6P8VujXfn qSDM( what???)
I’m6P8VujXf d6P8VujXfon’t oCzaTPgGneed qSDMa man
I’oCzaTPgGm don’t6P8VujXf ne6P8VujXfed oCzaTPgGa mqSDMan 6P8VujXf( jiinjja)………Tiếng6P8VujXf n6P8VujXfhạc que6P8VujXfn thuqSDMộc 6P8VujXflại vaqSDMng lênqSDM qSDM( t6P8VujXfg nghiền6P8VujXf bàqSDMi nàyoCzaTPgG lắm!!)


Với t6P8VujXfay 6P8VujXflấy chiếcoCzaTPgG oCzaTPgGđiện thooCzaTPgGại màoCzaTPgG khôngqSDM nh6P8VujXfìn ngưoCzaTPgGời gọqSDMi, oCzaTPgGLâm uoCzaTPgGể oải

qSDM- qSDMA oCzaTPgGlô !!
6P8VujXf- CôoCzaTPgG qSDMchết oCzaTPgGở đâu6P8VujXf 6P8VujXfmà mãoCzaTPgGi khoCzaTPgGông nghqSDMe moCzaTPgGáy??? –6P8VujXf qSDM1 giọngoCzaTPgG nóqSDMi coqSDMn traqSDMi v6P8VujXfang lên.6P8VujXf qSDMLâm thừoCzaTPgGa biqSDMết làoCzaTPgG ai
- oCzaTPgGNgủ oCzaTPgG- 6P8VujXfcô trảqSDM lờ6P8VujXfi cụtoCzaTPgG ngụt
- !!!
- ChuyệoCzaTPgGn hồi6P8VujXf chiều…qSDM cô6P8VujXf… qSDMcô qSDMcó sa6P8VujXfo không???
- NếoCzaTPgGu qSDMtôi nóoCzaTPgGi soCzaTPgGao thoCzaTPgGì aqSDMnh 6P8VujXfchạy đếnqSDM a6P8VujXfn ủ6P8VujXfi tqSDMôi chắc6P8VujXf !oCzaTPgG! 6P8VujXfrõ voCzaTPgGô doCzaTPgGuyên –6P8VujXf côoCzaTPgG nóoCzaTPgGi voCzaTPgGẫn đaqSDMng 6P8VujXfcòn noCzaTPgGgái ngủ
- Uk…6P8VujXf tôi…oCzaTPgG đ6P8VujXfang ởqSDM trướcqSDM oCzaTPgGnhà 6P8VujXfcô n6P8VujXfè… oCzaTPgG- QuâqSDMn hqSDMớn hở
- Anh….oCzaTPgG AoCzaTPgGnh… đi6P8VujXfên oCzaTPgGak qSDM!! oCzaTPgG– LqSDMâm oCzaTPgGhoảng hốt.6P8VujXf qSDMCô chạy6P8VujXf loCzaTPgGại bêoCzaTPgGn chiếcqSDM qSDMcửa sổqSDM qSDM- Trời6P8VujXf …oCzaTPgG đan6P8VujXfg qSDMmưa mà….6P8VujXf ĐồqSDM điên!!
- qSDMKệ tôioCzaTPgG… xuốqSDMng oCzaTPgGnhanh tôiqSDM đợi!!


Lâm vộiqSDM vớiqSDM lấyqSDM chqSDMiếc oCzaTPgGáo khoCzaTPgGoác, oCzaTPgGtất bậtqSDM chạy6P8VujXf xuốqSDMng nqSDMhà, qSDMcô màoCzaTPgG không6P8VujXf roCzaTPgGa chqSDMắc tênoCzaTPgG ngố6P8VujXfc nàyqSDM đợqSDMi đếnqSDM qSDMsáng maqSDMi mất


6P8VujXf- toCzaTPgGiểu thư6P8VujXf!! ĐqSDMến bqSDMữa tốioCzaTPgG cqSDMòn cqSDMhạy đoCzaTPgGi oCzaTPgGđâu? LqSDMão giqSDMa đangqSDM đợi…
qSDM- bác.6P8VujXf. bác6P8VujXf oCzaTPgGnói vớiqSDM bốoCzaTPgG chqSDMáu dùmoCzaTPgG 6P8VujXfcháu…. oCzaTPgGCháu 6P8VujXfra n6P8VujXfgoài mộqSDMt lát…
- trờioCzaTPgG đ6P8VujXfang oCzaTPgGmưa mà…qSDM coCzaTPgGó 6P8VujXfgì thì6P8VujXf cầ6P8VujXfm câ6P8VujXfy dù6P8VujXf điqSDM đãoCzaTPgG –oCzaTPgG noCzaTPgGói xonqSDMg bqSDMác TưqSDM oCzaTPgGvội chạyoCzaTPgG 6P8VujXfvô noCzaTPgGhà lấyoCzaTPgG cây6P8VujXf dùoCzaTPgG đưa6P8VujXf ch6P8VujXfo Lâm


- NhqSDMớ vềqSDM qSDMsớm nh6P8VujXfa tiể6P8VujXfu tqSDMhư!! –oCzaTPgG bácqSDM noCzaTPgGói vọngoCzaTPgG theo


- Nè!oCzaTPgG! An6P8VujXfh điênqSDM trênoCzaTPgG mứ6P8VujXfc 6P8VujXfquy địnoCzaTPgGh roCzaTPgGồi đó!!qSDM AoCzaTPgGi đời6P8VujXf t6P8VujXfrời mqSDMưa vậoCzaTPgGy vácqSDM 6P8VujXfmặt tớioCzaTPgG qSDMđây làmoCzaTPgG 6P8VujXfgì…. ThioCzaTPgGệt khônqSDMg nóoCzaTPgGi 6P8VujXfnổi mà….
qSDM- Ê…6P8VujXf cầqSDMm câyqSDM doCzaTPgGù l6P8VujXfàm oCzaTPgGcảnh oCzaTPgGak?? oCzaTPgGMau choCzaTPgGe qSDMcho tô6P8VujXfi đoCzaTPgGi…ướt hếqSDMt rqSDMồi oCzaTPgGnè –qSDM mặtoCzaTPgG a6P8VujXfnh vqSDMênh lên6P8VujXf qSDMthấy ghét
oCzaTPgG- oCzaTPgGƠ hqSDMơ…. C6P8VujXfòn dáqSDMm saqSDMi 6P8VujXftôi nữa6P8VujXf đấyqSDM…. anoCzaTPgGh giỏi…6P8VujXf.che tqSDMhì 6P8VujXftự cầqSDMm qSDMmà choCzaTPgGe này…qSDM oCzaTPgG- Lâ6P8VujXfm néoCzaTPgGm c6P8VujXfây 6P8VujXfdù qSDMvề 6P8VujXfphía Quân
- ChuoCzaTPgGyện hồqSDMi chiều….6P8VujXf d6P8VujXfì N6P8VujXfgân oCzaTPgGnói vậyqSDM nhưnqSDMg 6P8VujXfkhông c6P8VujXfó ýqSDM qSDMgì đâoCzaTPgGu… c6P8VujXfô đừng….oCzaTPgG –qSDM oCzaTPgGQuân phâqSDMn bua
- DqSDMì an6P8VujXfh ghét6P8VujXf tôqSDMi l6P8VujXfắm qSDMhử? qSDM– c6P8VujXfô ngqSDMắt lời..
- KhônoCzaTPgGg…. qSDMAk oCzaTPgGcó –qSDM Q6P8VujXfuân 6P8VujXfgãi đầqSDMu 6P8VujXf– d6P8VujXfì qSDMấy koCzaTPgGhông thí6P8VujXfch tôioCzaTPgG chơi6P8VujXf với6P8VujXf mấ6P8VujXfy người6P8VujXf nqSDMhà giàoCzaTPgGu nhưoCzaTPgG côqSDM đâu….
- NhàqSDM gioCzaTPgGàu n6P8VujXfhư tôi??/
6P8VujXf- Uk…6P8VujXf qSDMdì ấyoCzaTPgG 6P8VujXfbảo khô6P8VujXfng cùngoCzaTPgG oCzaTPgGsuy qSDMnghĩ nêqSDMn khôngoCzaTPgG chơi….
6P8VujXf- Vậ6P8VujXfy qSDMsao an6P8VujXfh chqSDMơi oCzaTPgGvới toCzaTPgGôi?? qSDM– LoCzaTPgGâm hỏqSDMi lại
- 6P8VujXfừ thì….6P8VujXf –oCzaTPgG QoCzaTPgGuân tặcoCzaTPgG lưỡioCzaTPgG bỏqSDM qu6P8VujXfa –6P8VujXf đ6P8VujXfi ănqSDM đi…qSDM tôqSDMi đói
- anoCzaTPgGh đói6P8VujXf coCzaTPgGòn oCzaTPgGtôi 6P8VujXfno chắcqSDM!! –oCzaTPgG côqSDM 6P8VujXfcãi –oCzaTPgG toCzaTPgGrong nhqSDMà bá6P8VujXfc ToCzaTPgGư toCzaTPgGôi noCzaTPgGấu oCzaTPgGxong hết6P8VujXf rồi… oCzaTPgGgiờ chỉ6P8VujXf còoCzaTPgGn 6P8VujXfăn cũqSDMng kqSDMhông xoqSDMng nữa…qSDM tôi6P8VujXf c6P8VujXfó qSDMphúc qu6P8VujXfá mà…
qSDM- thôi…oCzaTPgG tôi6P8VujXf dẫnoCzaTPgG c6P8VujXfô đoCzaTPgGi ăn6P8VujXf ….oCzaTPgG TrờoCzaTPgGi oCzaTPgGmưa vậyqSDM ănqSDM g6P8VujXfì nhqSDMỉ??? –oCzaTPgG 6P8VujXfAnh suqSDMy ngqSDMhĩ –oCzaTPgG trờioCzaTPgG mưa…6P8VujXf t6P8VujXfrời mưa….oCzaTPgG Ak.6P8VujXf. qSDMcó rồi…oCzaTPgG bán6P8VujXfh xèo6P8VujXf oCzaTPgGthẳng tiến


Lâm toCzaTPgGròn xooCzaTPgGe oCzaTPgGmắt, h6P8VujXfỏi loCzaTPgGại qSDM: “qSDM bá6P8VujXfnh xèo”


Thiệt nàngoCzaTPgG qSDMnày ngốqSDM qSDMkhông choCzaTPgGịu 6P8VujXfnổi. CoCzaTPgGái món6P8VujXf cqSDMhết người6P8VujXf oCzaTPgGấy mà6P8VujXf cũ6P8VujXfng khoCzaTPgGông biqSDMết. Tác gioCzaTPgGả làqSDM tqSDMác gi6P8VujXfả chếtoCzaTPgG tưqSDMơi r6P8VujXfoi rói6P8VujXf coCzaTPgGhết goCzaTPgGiãy đàn6P8VujXfh đạc6P8VujXfh vớiqSDM oCzaTPgGem ý….6P8VujXf Ngon khôn6P8VujXfg cưỡngqSDM noCzaTPgGổi… chẹpqSDM chẹ6P8VujXfp… DạoqSDM 6P8VujXfnày moCzaTPgGưa nhiều…ănqSDM boCzaTPgGánh xèoqSDM sướng6P8VujXf hơ6P8VujXfn làm tqSDMiên nữa


Anh doCzaTPgGẫn LâmoCzaTPgG đếnoCzaTPgG qSDMmột quá6P8VujXfn 6P8VujXfbánh xoCzaTPgGèo nhỏ,qSDM nqSDMằm k6P8VujXfhá 6P8VujXfsâu trong cqSDMon hẻmoCzaTPgG doCzaTPgGài… quá6P8VujXfn khqSDMá vắng…6P8VujXf chắcqSDM loCzaTPgGà hoCzaTPgGọ ở6P8VujXf nhoCzaTPgGà tậnqSDM hưởngoCzaTPgG bữaoCzaTPgG cơmqSDM gia đìnhoCzaTPgG tối6P8VujXf thqSDMứ 7….oCzaTPgG Lâ6P8VujXfm 6P8VujXfđi vàooCzaTPgG koCzaTPgGhép qSDMnép cqSDMạnh QoCzaTPgGuân. MấyoCzaTPgG nơiqSDM 6P8VujXfnày qSDMcô kqSDMhông quen oCzaTPgGvà cũqSDMng 6P8VujXfchưa từng6P8VujXf đặtqSDM qSDMchân đến..


- CôoCzaTPgG Lam!oCzaTPgG! LoCzaTPgGấy coCzaTPgGháu đoCzaTPgGĩa bánh6P8VujXf xoCzaTPgGèo qSDM!! –qSDM Quâ6P8VujXfn gọqSDMi. DườngoCzaTPgG nqSDMhư 6P8VujXfanh loCzaTPgGà khác6P8VujXfh hàqSDMng queqSDMn củaoCzaTPgG quán
CôoCzaTPgG qSDMchủ quá6P8VujXfn xởioCzaTPgG lởi:
- QuânoCzaTPgG đoCzaTPgGó ak?6P8VujXf? Dẫ6P8VujXfn b6P8VujXfạn gáiqSDM tới6P8VujXf ăoCzaTPgGn đ6P8VujXfó hả??6P8VujXf xqSDMinh qá

- KhôoCzaTPgGng 6P8VujXfcó đâ6P8VujXfu ạoCzaTPgG !qSDM! –qSDM cqSDMả 6P8VujXfanh vqSDMà coCzaTPgGô đồnoCzaTPgGg thanh
- c6P8VujXfòn qSDMcãi qSDMnữa… hqSDMai qSDMđưa đ6P8VujXfẹp đqSDMôi vậyoCzaTPgG c6P8VujXfơ mà….qSDM –qSDM cqSDMô chủoCzaTPgG qoCzaTPgGuán cười…

5 6P8VujXfphút sau….


- 6P8VujXfbánh xoCzaTPgGèo nqSDMóng hổi6P8VujXf đây…vừaoCzaTPgG thổioCzaTPgG vừaqSDM 6P8VujXfăn đê…oCzaTPgG.. –qSDM tiếngoCzaTPgG côqSDM coCzaTPgGhủ 6P8VujXfquán giònoCzaTPgG tan, oCzaTPgGkiểu nà6P8VujXfy kqSDMhông ăoCzaTPgGn oCzaTPgGcũng oCzaTPgGno voCzaTPgGới 6P8VujXfcô bá6P8VujXfn hànoCzaTPgGg qSDMvui toCzaTPgGính này
- 6P8VujXfcô ănoCzaTPgG đi….oCzaTPgG oCzaTPgG– Qu6P8VujXfân lịchqSDM sự
oCzaTPgG- ăoCzaTPgGn… ă6P8VujXfn…. noCzaTPgGhư… toCzaTPgGhế nào…qSDM oCzaTPgG- Lâ6P8VujXfm noCzaTPgGghệt 6P8VujXfmặt roCzaTPgGa hỏi

Quân bóoCzaTPgG oCzaTPgGtay toqSDMàn tậ6P8VujXfp vớioCzaTPgG cqSDMô nqSDMàng n6P8VujXfày. 6P8VujXfAnh cẩqSDMn thậqSDMn lấyoCzaTPgG toCzaTPgGâm bá6P8VujXfnh tránoCzaTPgGg, đặt6P8VujXf vào đqSDMó xqSDMà lácqSDMh, oCzaTPgGrau dqSDMiếp, 6P8VujXfcải xanh6P8VujXf, qSDMrau diếp6P8VujXf cá,6P8VujXf tqSDMía tôqSDM, raoCzaTPgGu hú6P8VujXfng, oCzaTPgGlá quế…


Lâm6P8VujXf lắc6P8VujXf đ6P8VujXfầu x6P8VujXfua tay…

6P8VujXf- tôqSDMi 6P8VujXfkhông oCzaTPgGăn đưoCzaTPgGợc mấyoCzaTPgG loạoCzaTPgGi raoCzaTPgGu thơmqSDM đâuoCzaTPgG…. 6P8VujXfAnh coCzaTPgGho mỗi6P8VujXf xàoCzaTPgG oCzaTPgGlách vớiqSDM dư6P8VujXfa leqSDMo thôiqSDM ak??

Quân qSDMthở dqSDMài oCzaTPgGngán oCzaTPgGngẩm….nàng này6P8VujXf koCzaTPgGhó nuôiqSDM quqSDMá. KoCzaTPgGhông oCzaTPgGbiết qSDMở oCzaTPgGnhà qSDMba mẹoCzaTPgG nuôoCzaTPgGi bằqSDMng gìqSDM màoCzaTPgG lớnqSDM tqSDMướng vậy


- oCzaTPgGĂn bá6P8VujXfnh xèo6P8VujXf thqSDMì phảiqSDM cóqSDM raoCzaTPgGu mớiqSDM n6P8VujXfgon chứqSDM cqSDMháu qSDM? –oCzaTPgG côoCzaTPgG qSDMchủ quáoCzaTPgGn hỏioCzaTPgG LÂm..

CqSDMô chỉ6P8VujXf biế6P8VujXft cườ6P8VujXfi trừ…

Q6P8VujXfuân làoCzaTPgGm xqSDMong xuô6P8VujXfi, cuốnqSDM loCzaTPgGại, đưaoCzaTPgG c6P8VujXfho Lâm…

- ĐoCzaTPgGây tiểuoCzaTPgG t6P8VujXfhư, ănoCzaTPgG 6P8VujXfđi…. Phước6P8VujXf lắmoCzaTPgG 6P8VujXfmới đượ6P8VujXfc ThqSDMành QuânoCzaTPgG nàyoCzaTPgG l6P8VujXfàm cqSDMho qSDMăn đó…
- CooCzaTPgGi bộoCzaTPgG tô6P8VujXfi nhqSDMiều phướcoCzaTPgG heqSDMn… c6P8VujXfòn đưqSDMợc ănqSDM mỳqSDM nữa…6P8VujXf cũnoCzaTPgGg oCzaTPgGphải… ởoCzaTPgG hiềnoCzaTPgG gặqSDMp loCzaTPgGành qSDMmừ…. –6P8VujXf Quâ6P8VujXfn nóoCzaTPgGi trqSDMơn tru.
- CôoCzaTPgG m6P8VujXfà 6P8VujXfhiền chắcqSDM tôqSDMi là6P8VujXf qSDMbụt lâ6P8VujXfu rồi!qSDM! ănqSDM đi.oCzaTPgG. đ6P8VujXfừng nóiqSDM vớ6P8VujXfi tôiqSDM 6P8VujXfcô kqSDMhông biếtoCzaTPgG qSDMăn nhá
- AoCzaTPgGi bả6P8VujXfo… bỏqSDM 6P8VujXfvô mồmqSDM rồi…ă6P8VujXf…n…. 6P8VujXf– oCzaTPgGLâm nh6P8VujXfét miếoCzaTPgGng bá6P8VujXfnh cuốnqSDM 6P8VujXfvô mồm…


Chu cha…6P8VujXf qoCzaTPgGuỷ tqSDMhần 6P8VujXfơi…. NgqSDMon vậqSDMt vã6P8VujXf… mớiqSDM qSDMcắn moCzaTPgGột qSDMmiếng m6P8VujXfà cáioCzaTPgG cqSDMảm giá6P8VujXfc cqSDMhua chua 6P8VujXfngọt ngọtoCzaTPgG củqSDMa nướcoCzaTPgG mắm6P8VujXf lẫnoCzaTPgG với6P8VujXf qSDMcái gi6P8VujXfòn giònqSDM 6P8VujXfthơm toCzaTPgGhơm của6P8VujXf bánh6P8VujXf xèo, oCzaTPgGcòn oCzaTPgGcó mấyqSDM láoCzaTPgGt dư6P8VujXfa loCzaTPgGeo mátoCzaTPgG lạ6P8VujXfnh nữa6P8VujXf chứ6P8VujXf?( đấy6P8VujXf oCzaTPgGlà nàng6P8VujXf 6P8VujXfnày oCzaTPgGkhông ănoCzaTPgG thêm qSDMrau đó…qSDM khônoCzaTPgGg toCzaTPgGhì… chẹp6P8VujXf… <oCzaTPgGlau đi!!oCzaTPgG nhỏqSDM cả6P8VujXf n6P8VujXfước rãi6P8VujXf kqSDMìa bạnqSDM (+.+) )qSDM….. LâmoCzaTPgG đoCzaTPgGảm 6P8VujXfbảo mónqSDM nàoCzaTPgGy oCzaTPgGăn đứtqSDM m6P8VujXfón piz6P8VujXfza oCzaTPgGở tiệm

Vừa6P8VujXf nh6P8VujXfai nhồmoCzaTPgG nqSDMhoàm… Lâm6P8VujXf vừaqSDM giụqSDMc Quân:

6P8VujXf- An6P8VujXf… àoCzaTPgGm …6P8VujXf i6P8VujXfếp iqSDM…. oCzaTPgGíu… 6P8VujXfôi ….oănqSDM…. oCzaTPgG( aqSDMnh l6P8VujXfàm tiếpoCzaTPgG 6P8VujXfđi xíu6P8VujXf t6P8VujXfôi ăn)
- ơ6P8VujXf… oCzaTPgGay…. 6P8VujXfự .6P8VujXf. qSDMàm i….oCzaTPgG ôoCzaTPgGi… oCzaTPgGũn… o6P8VujXfăn qSDMà qSDM( oCzaTPgGơ qSDMhay tự6P8VujXf làqSDMm đqSDMi t6P8VujXfôi cũngqSDM ăn6P8VujXf màoCzaTPgG)– voCzaTPgGừa n6P8VujXfói 6P8VujXfanh chàngqSDM oCzaTPgGcũng đúoCzaTPgGt nga6P8VujXfy mioCzaTPgGếng báqSDMnh vàoqSDM mồm…

- Anh…6P8VujXf cóoCzaTPgG phảiqSDM coqSDMn oCzaTPgGtrai không6P8VujXf vậ6P8VujXfy…. ch6P8VujXfẳng goCzaTPgGa lqSDMăng cqSDMhút oCzaTPgGnào sấ6P8VujXft…. –qSDM L6P8VujXfâm hét lênoCzaTPgG, trần6P8VujXf đờqSDMi oCzaTPgGnày cô6P8VujXf chqSDMưa qSDMthấy oCzaTPgGai nqSDMhỏ nh6P8VujXfen íchqSDM kqSDMỉ qSDMnhư Quân
- C6P8VujXfô là coCzaTPgGon gái6P8VujXf chắc….oCzaTPgG qSDMcon goCzaTPgGái oCzaTPgGgì mà….oCzaTPgG ĂnqSDM uốnoCzaTPgGg vôoCzaTPgG duyên….qSDM oCzaTPgG– AoCzaTPgGnh chàngqSDM 6P8VujXfcũng không ch6P8VujXfịu thuoCzaTPgGa, vừa6P8VujXf coCzaTPgGho mqSDMiếng 6P8VujXfbánh thứoCzaTPgG ha6P8VujXfi vào6P8VujXf mồmqSDM vừa6P8VujXf nóqSDMi lại….
- 6P8VujXfKhiếp… tôioCzaTPgG miếng6P8VujXf thứ6P8VujXf nhấ6P8VujXft chưaqSDM ăoCzaTPgGn xonqSDMg aqSDMnh đã6P8VujXf xqSDMơi oCzaTPgGhết miếqSDMng thứoCzaTPgG hoCzaTPgGai r6P8VujXfồi…. cooCzaTPgGn trqSDMai goCzaTPgGì oCzaTPgGmà nhoCzaTPgGư heo….


3 pqSDMhút sau…

- củaqSDM tôoCzaTPgGi…. –6P8VujXf LoCzaTPgGâm qSDMhùng qSDMhồn loCzaTPgGấy oCzaTPgGtay cưqSDMớp lấyqSDM mqSDMiếng cuốiqSDM cùng
- oCzaTPgGcòn lâu…-oCzaTPgG 6P8VujXfQuân 6P8VujXfcũng chẳ6P8VujXfng vừa…qSDM tíoCzaTPgGch cực6P8VujXf kéoqSDM miếngoCzaTPgG cuốioCzaTPgG cùngqSDM oCzaTPgGvề phíqSDMa qSDMmình… anoCzaTPgGh 6P8VujXfcũng chioCzaTPgGếm 6P8VujXfđược một6P8VujXf 6P8VujXfdiện t6P8VujXfích khoCzaTPgGa khá
- củaoCzaTPgG tôi
- c6P8VujXfủa tôi

Q6P8VujXfuân thấoCzaTPgGy tqSDMình hìnhoCzaTPgG khôngqSDM ổn6P8VujXf 6P8VujXfnên nghịqSDM qSDMhòa vớ6P8VujXfi LâoCzaTPgGm qSDM: ch6P8VujXfia đôi….oCzaTPgG CoCzaTPgGả qSDM2 ngườ6P8VujXfi qSDMvui oCzaTPgGvẻ ănqSDM 6P8VujXfnốt mioCzaTPgGếng oCzaTPgGcòn lại…

- 6P8VujXfcô LâmqSDM lấy6P8VujXf c6P8VujXfho cháu6P8VujXf đĩaoCzaTPgG nữa6P8VujXf oCzaTPgG– Quân6P8VujXf gọi
- thếqSDM nãyqSDM goCzaTPgGiờ 6P8VujXfkhông choCzaTPgGịu gọi…6P8VujXf điên!!6P8VujXf –6P8VujXf LâmqSDM trách…côqSDM đ6P8VujXfang oCzaTPgGăn ngon…
- uqSDMk… quên….oCzaTPgG 6P8VujXf_ 6P8VujXfQuân 6P8VujXfcười hìoCzaTPgG rõoCzaTPgG ghét


3 phúoCzaTPgGt sau….oCzaTPgG ..


qSDM- qSDMlấy ch6P8VujXfáu đĩ6P8VujXfa nữa….


5 phút…


qSDM- c6P8VujXfô oCzaTPgGơi thêmoCzaTPgG đĩaoCzaTPgG nữa….l6P8VujXfâu vậoCzaTPgGy…. –6P8VujXf lần6P8VujXf nàyqSDM LâqSDMm lqSDMên tiếng…oCzaTPgG. goCzaTPgGiờ mớiqSDM biế6P8VujXft cảoCzaTPgGm 6P8VujXfgiác oCzaTPgGchờ thứcqSDM oCzaTPgGăn rấoCzaTPgGt kioCzaTPgGnh khủng

1oCzaTPgG0 phúqSDMt sau….


- C6P8VujXfÔ oCzaTPgGLAM ƠI…oCzaTPgG. MoCzaTPgGột qSDMđĩa nữa….6P8VujXf –qSDM oCzaTPgGhai ngườiqSDM qSDMcùng 6P8VujXfđồng thanhqSDM….khiếp…ăn nhưoCzaTPgG 6P8VujXfheo… oCzaTPgGmới cóqSDM 1qSDM0 phútoCzaTPgG xoCzaTPgGơi ng6P8VujXfuyên oCzaTPgG3 đĩa


1oCzaTPgG3 phút…

CảoCzaTPgG qSDMLâm và6P8VujXf QuâoCzaTPgGn sấnqSDM sổqSDM qSDMtới oCzaTPgGcái bếpqSDM củaoCzaTPgG côqSDM LoCzaTPgGam. Chờ6P8VujXf soCzaTPgGao nỗi6P8VujXf 6P8VujXfnữa, xắ6P8VujXfn 6P8VujXftay vôqSDM l6P8VujXfàm cùnoCzaTPgGg qSDMcô ch6P8VujXfo nhanh….

CáiqSDM bếqSDMp oCzaTPgGlại 6P8VujXf1 lầ6P8VujXfn qSDMnữa nổqSDMi loqSDMạn… qSDMlý 6P8VujXfdo kqSDMhông cầ6P8VujXfn noCzaTPgGói cũngqSDM biết


- ZoCzaTPgGa… s6P8VujXfao cô6P8VujXf đổ6P8VujXf bánh6P8VujXf dàyoCzaTPgG vậ6P8VujXfy…. –6P8VujXf oCzaTPgGQuân hét
- Lỡ6P8VujXf tay…qSDM 6P8VujXf- oCzaTPgGLâm oCzaTPgGnói tỉnh6P8VujXf b6P8VujXfơ…. qSDMKhông biếtqSDM qSDMmai oCzaTPgGsau a6P8VujXfi rướ6P8VujXfc n6P8VujXfàng đây6P8VujXf (đoáoCzaTPgGn 6P8VujXfxem 6P8VujXf* mặt6P8VujXf táoCzaTPgGc gi6P8VujXfả cườqSDMi đểu*6P8VujXf )- NèqSDM… aqSDMnh 6P8VujXfquên b6P8VujXfỏ 6P8VujXfgiá qSDMrồi… đ6P8VujXfồ 6P8VujXflú lẫn…
- Uk…qSDM quê6P8VujXfn oCzaTPgG( lại6P8VujXf quên6P8VujXf. Ha6P8VujXfi ô6P8VujXfng bqSDMà 6P8VujXfnãy c6P8VujXfhắc 6P8VujXfmắc oCzaTPgGbệnh đ6P8VujXfãng troCzaTPgGí leveqSDMl cqSDMao nhấtoCzaTPgG quá)


- Lâ6P8VujXfm!! oCzaTPgGLật oCzaTPgGbánh mau…6P8VujXf. ChoCzaTPgGáy r6P8VujXfồi kìa…..
- 6P8VujXfLấy…. lấyoCzaTPgG dùoCzaTPgGm tôoCzaTPgGi c6P8VujXfái đĩa…oCzaTPgG nhanh….

….


Sau mộqSDMt hoCzaTPgGồi l6P8VujXfàm bá6P8VujXfnh( thực6P8VujXf r6P8VujXfa làoCzaTPgG trqSDManh củaoCzaTPgG cqSDMô Lam6P8VujXf), haoCzaTPgGi đứa6P8VujXf đoCzaTPgGi 6P8VujXfra qSDMvới 6P8VujXf4 đĩa nữa6P8VujXf trênoCzaTPgG qSDMtay, mỉqSDMm oCzaTPgGcười mãn6P8VujXf nguqSDMyện…. ax…qSDM. ĂoCzaTPgGn 6P8VujXfchi lqSDMắm dữ….


qSDM1 oCzaTPgGphút noCzaTPgGhìn nhau…


6P8VujXf- nhì6P8VujXfn qSDMcon khỉoCzaTPgG mặ6P8VujXft 6P8VujXfdính đầyoCzaTPgG qSDMlọ kìa….qSDM HoCzaTPgGa ha….oCzaTPgG –oCzaTPgG 6P8VujXfQuân oCzaTPgGcười chỉ6P8VujXf mặ6P8VujXft Lâm
- anoCzaTPgGh sqSDMạch hơnoCzaTPgG 6P8VujXftôi chắcoCzaTPgG…. oCzaTPgGkiếp…. oCzaTPgGmặt qSDMnhư đàoqSDM qSDMthan hàng6P8VujXf thếqSDM oCzaTPgGkỉ…. qSDM– L6P8VujXfâm lúc đầoCzaTPgGu hốt6P8VujXf qSDMhoảng nhưnoCzaTPgGg noCzaTPgGgay oCzaTPgGsau oCzaTPgGkhi choCzaTPgGiêm noCzaTPgGgưỡng oCzaTPgGdung qSDMnhan ngườiqSDM đốiqSDM diệnqSDM thì cũnoCzaTPgGg nắoCzaTPgGc nẻ
- thôi….6P8VujXf 6P8VujXfhai đứa6P8VujXf vqSDMào rửaqSDM oCzaTPgGmặt rồioCzaTPgG ra…oCzaTPgG. –6P8VujXf oCzaTPgGcô LâqSDMm 6P8VujXftừ đâuqSDM chạy6P8VujXf oCzaTPgGlại( nãyqSDM giờoCzaTPgG 6P8VujXftụi n6P8VujXfó oCzaTPgGdành coCzaTPgGhỗ màoCzaTPgG), toCzaTPgGủm tqSDMỉm cười
- oCzaTPgGthôi koCzaTPgGhỏi coCzaTPgGô 6P8VujXf– oCzaTPgG2 đứa6P8VujXf đồng6P8VujXf thaoCzaTPgGnh tậpoCzaTPgG 3

voCzaTPgGì sqSDMự qSDMnghiệp ăn6P8VujXf oCzaTPgGuống 6P8VujXfvĩ đạioCzaTPgG… mặt6P8VujXf lọ6P8VujXf cóqSDM hề6P8VujXf 6P8VujXfchi oCzaTPgG( qSDMcái qSDMnày qSDMgiống tác6P8VujXf giảoCzaTPgG )
6P8VujXf15 ph6P8VujXfút sau


6P8VujXf- oCzaTPgGOa… nqSDMo quá….6P8VujXf qSDMĂn khqSDMông n6P8VujXfổi nữ6P8VujXfa rồi….6P8VujXf qSDM– LoCzaTPgGâm xo6P8VujXfa bụng6P8VujXf t6P8VujXfhan vãn
- Cô…qSDM ăoCzaTPgGn 6P8VujXfnổi nữaqSDM tôioCzaTPgG choCzaTPgGo tqSDMiền…. –6P8VujXf Q6P8VujXfuân 6P8VujXfcũng x6P8VujXfuýt xooCzaTPgGa thaqSDMn coCzaTPgGho 6P8VujXfcái bụng


Nhìn oCzaTPgGbên….( t6P8VujXfác 6P8VujXfgiả lậtqSDM ghếqSDM)… oCzaTPgGchồng đĩaoCzaTPgG chắcqSDM caoCzaTPgGo qSDMnhư núi….6P8VujXf KhqSDMiếp… qSDM2 ônoCzaTPgGg 6P8VujXfbà này ănoCzaTPgG nhoCzaTPgGư bỏqSDM đó6P8VujXfi qSDM2 nqSDMăm oCzaTPgGở oCzaTPgGchâu qSDMpHi koCzaTPgGhông bằng…oCzaTPgG đếnqSDM cô6P8VujXf La6P8VujXfm cũnoCzaTPgGg 6P8VujXfkinh ngạc…. qSDMcô tưởqSDMng hôqSDMm noCzaTPgGay ếqSDM kqSDMhách…. GặpoCzaTPgG qSDM2 oCzaTPgGđứa qSDMnày chắqSDMc lã6P8VujXfi gấ6P8VujXfp đôioCzaTPgG thườngoCzaTPgG ngày mất
qSDMHai ngườiqSDM thon6P8VujXfg thảoCzaTPgG đqSDMi dạo…

qSDM- Ê!qSDM CáiqSDM bánhoCzaTPgG oCzaTPgGhồi này6P8VujXf 6P8VujXfgọi 6P8VujXflà oCzaTPgGgì ýqSDM oCzaTPgGnhỉ? –qSDM qSDMLâm hqSDMỏi Quân
qSDM- ĐồqSDM kh6P8VujXfỉ ha6P8VujXfy quqSDMên! Bá6P8VujXfnh xèo….6P8VujXf qSDMCô oCzaTPgGkhông t6P8VujXfhấy qSDMđổ boCzaTPgGánh roCzaTPgGa qSDMnó oCzaTPgGkêu cáioCzaTPgG 6P8VujXfxèo ak6P8VujXf? qSDM– 6P8VujXfQuân nạt
- AkqSDM… uk….oCzaTPgG QuqSDMên…. 6P8VujXf! oCzaTPgG– LâmoCzaTPgG gãioCzaTPgG đqSDMầu th6P8VujXfấy yêu……6P8VujXf nàn6P8VujXfg tqSDMa còn6P8VujXf phoCzaTPgGụng 6P8VujXfmá nữqSDMa chứ.,, l6P8VujXfàm trái6P8VujXf tqSDMim a6P8VujXfi đó….qSDM SuqSDMýt rớtqSDM 6P8VujXfra noCzaTPgGgoài…. ĐếnqSDM kh6P8VujXfổ th6P8VujXfê khôngqSDM biết
- AnoCzaTPgGh… anqSDMh làqSDMm oCzaTPgGgì moCzaTPgGà đơ6P8VujXf ngườioCzaTPgG qSDMra vậy…qSDM oCzaTPgG- LâmoCzaTPgG huoCzaTPgGa h6P8VujXfua tay,bất6P8VujXf g6P8VujXfiác hỏqSDMi kh6P8VujXfi thấ6P8VujXfy QqSDMuân cứqSDM oCzaTPgGđơ nhoCzaTPgGìn mình


Quân gãioCzaTPgG đầoCzaTPgGu. oCzaTPgGHai noCzaTPgGgười nà6P8VujXfy giốn6P8VujXfg oCzaTPgGnhau thật.6P8VujXf Đến6P8VujXf 6P8VujXfbối rối6P8VujXf c6P8VujXfũng gioCzaTPgGống nqSDMhau nữqSDMa. CoCzaTPgGó phảiqSDM làoCzaTPgG…. 6P8VujXf* t6P8VujXfác goCzaTPgGiả lạioCzaTPgG qSDMcười đểu*


HqSDMai nqSDMgười đoCzaTPgGi 6P8VujXfsong so6P8VujXfng, thậtqSDM oCzaTPgGyên bình……


- KhqSDMà …6P8VujXf khà…qSDM. Lại6P8VujXf gặoCzaTPgGp qSDMmày oCzaTPgGở đây…..oCzaTPgG oắtqSDM oCzaTPgGcon ạ…..6P8VujXf qSDM!! 6P8VujXf– GoCzaTPgGiọng 6P8VujXf1 têoCzaTPgGn oCzaTPgGcôn đồ6P8VujXf khàn 6P8VujXfđi 6P8VujXfvì hoCzaTPgGút nh6P8VujXfiều thoCzaTPgGuốc cắtoCzaTPgG oCzaTPgGngang 6P8VujXfsuy nghĩoCzaTPgG yoCzaTPgGên bình6P8VujXf 6P8VujXf( qSDMcủa táoCzaTPgGc giả)
- Lại6P8VujXf làoCzaTPgG tụiqSDM màoCzaTPgGy qSDMhả? –6P8VujXf QqSDMuân tỏ6P8VujXf qSDMvẻ qSDMkiên 6P8VujXfđịnh qSDMnhưng 6P8VujXfthực oCzaTPgGra oCzaTPgGanh oCzaTPgGrất lqSDMo. Không p6P8VujXfhải lqSDMo cqSDMho mìn6P8VujXfh moCzaTPgGà oCzaTPgGlo coCzaTPgGho người6P8VujXf qSDMcon gáioCzaTPgG đanqSDMg ởoCzaTPgG qSDMbên coCzaTPgGạnh anh….
- ĐãqSDM oCzaTPgGbảo qSDMtụi qSDMtao cóqSDM d6P8VujXfuyên với6P8VujXf m6P8VujXfày mà…oCzaTPgG. –6P8VujXf qSDM1 tê6P8VujXfn kháoCzaTPgGc chừngqSDM oCzaTPgG15, 1oCzaTPgG6 tuổi,oCzaTPgG tóc nhoCzaTPgGuộm đỏ6P8VujXf choét,khuyênqSDM oCzaTPgGtai doCzaTPgGắt mũ6P8VujXfi, mồqSDMm cũn6P8VujXfg đaqSDMng oCzaTPgGphì pqSDMhèo điếuoCzaTPgG thuốc

M6P8VujXfột 6P8VujXftên kháoCzaTPgGc buqSDMông l6P8VujXfời choCzaTPgGòng g6P8VujXfhẹo Lâm:

- 6P8VujXfÁi chà…6P8VujXf oCzaTPgGhôm nqSDMay màoCzaTPgGy lạiqSDM đoCzaTPgGi cùnqSDMg oCzaTPgGvới c6P8VujXfô eoCzaTPgGm xioCzaTPgGnh đqSDMẹp lầ6P8VujXfn trướcqSDM hqSDMả?...... tụi qSDMbây coi6P8VujXf…. oCzaTPgGCóc gqSDMhẻ qSDMđòi ă6P8VujXfn thịtoCzaTPgG thoCzaTPgGiên nqSDMga kìaqSDM…. qSDMHa ha…


Những trà6P8VujXfng 6P8VujXfcười coCzaTPgGhế nh6P8VujXfạo qSDMkhông dứtoCzaTPgG oCzaTPgGlàm oCzaTPgGcả Quân6P8VujXf vqSDMà LâqSDMm đềuoCzaTPgG bựcoCzaTPgG oCzaTPgGbội…. oCzaTPgGLâm vốnqSDM khôqSDMng pqSDMhải loại6P8VujXf noCzaTPgGgười cqSDMam ch6P8VujXfịu, lên6P8VujXf tiếngqSDM trước:

- KệoCzaTPgG tôiqSDM! 6P8VujXfCó phảioCzaTPgG cóqSDMc g6P8VujXfhẻ thiênqSDM n6P8VujXfga h6P8VujXfay k6P8VujXfhông 6P8VujXftự tôqSDMi biếoCzaTPgGt…. bọoCzaTPgGn aoCzaTPgGnh đ6P8VujXfừng có cậqSDMy qSDMđông qSDMăn hiếpqSDM tụioCzaTPgG tôqSDMi…. Tôi….qSDM 6P8VujXfTôi boCzaTPgGáo 6P8VujXfcông a6P8VujXfn đóoCzaTPgG…. –qSDM oCzaTPgGcô 6P8VujXfmạnh mồ6P8VujXfm tuyên bố
- 6P8VujXfA haoCzaTPgG…. oCzaTPgGHa…. C6P8VujXfô e6P8VujXfm toCzaTPgGức lên6P8VujXf trqSDMông xinoCzaTPgGh hẳoCzaTPgGn oCzaTPgGra 6P8VujXfđấy….. oCzaTPgG– quaqSDMy sang QuâoCzaTPgGn hoCzaTPgGắn tqSDMa nqSDMói qSDMtiếp qSDM– 6P8VujXfHay làoCzaTPgG giờ6P8VujXf màyqSDM để6P8VujXf 6P8VujXfcon boCzaTPgGé đóqSDM lqSDMại đây….qSDM TụiqSDM tao 6P8VujXfcho mà6P8VujXfy bqSDMiến …6P8VujXf. An6P8VujXfh eqSDMm nhỉ….


QqSDMuân 6P8VujXfnghiến răng:


- Vậy6P8VujXf thìqSDM hỏi6P8VujXf nắmqSDM đấoCzaTPgGm củaoCzaTPgG 6P8VujXftao oCzaTPgGcó qSDMđồng ýoCzaTPgG khôoCzaTPgGng đã…!oCzaTPgG –6P8VujXf QuânoCzaTPgG qSDMnhanh nhqSDMư c6P8VujXfắt đẩy LâoCzaTPgGm qu6P8VujXfa 6P8VujXf1 bên,qSDM xôoCzaTPgGng v6P8VujXfào t6P8VujXfụi coCzaTPgGôn đồqSDM oCzaTPgGnhư qSDMcon hổoCzaTPgG đóiqSDM khát.


Bọn 6P8VujXfđó chừ6P8VujXfng haoCzaTPgGi 1qSDM0 tênqSDM. T6P8VujXfrừ thằnqSDMg 1oCzaTPgG5 tuqSDMổi lqSDMên oCzaTPgGtiếng lúoCzaTPgGc qSDMnãy làqSDM nhỏqSDM cqSDMon ra. oCzaTPgGCòn loCzaTPgGại oCzaTPgGđứa nàoqSDM đứaoCzaTPgG n6P8VujXfấy qSDMto ca6P8VujXfo, nhìnoCzaTPgG hqSDMãi oCzaTPgGchết 6P8VujXfđi được.qSDM qSDMQuân nhà6P8VujXf tqSDMa cũng đâuoCzaTPgG qSDMphải oCzaTPgGtay vừa…oCzaTPgG cqSDMũng tả6P8VujXf hữu6P8VujXf qSDMđột xô6P8VujXfng. Một6P8VujXf têqSDMn 6P8VujXflăm lămoCzaTPgG c6P8VujXfầm câyoCzaTPgG gậ6P8VujXfy đến địn6P8VujXfh đ6P8VujXfánh vàqSDMo lưngoCzaTPgG an6P8VujXfh nhưqSDMng Quân6P8VujXf qu6P8VujXfay 6P8VujXfngoắt 6P8VujXflại, tioCzaTPgGện 6P8VujXfchân đ6P8VujXfá oCzaTPgGvô bụn6P8VujXfg thằng đóoCzaTPgG qSDMlàm nóqSDM l6P8VujXfa quá6P8VujXf 6P8VujXftrời đấtoCzaTPgG. oCzaTPgGMấy toCzaTPgGên còn6P8VujXf lạioCzaTPgG cũnqSDMg gâqSDMy 6P8VujXfkhông qSDMít cqSDMản trở ch6P8VujXfo Quâ6P8VujXfn. TụoCzaTPgGi nó6P8VujXf biếtoCzaTPgG nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….