Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục T5nzRxjử M7zVxJ5inh 7zVxJ5rút L2súng r7zVxJ5a, chĩa7zVxJ5 vàoL2 mụ5nzRxj t7RqtJGa L2rồi đ7zVxJ5e do7zVxJ5ạ: L2"Đừng lạiL2 gần7RqtJG, nL2ếu L2không tôi7zVxJ5 7zVxJ5bắn đấy!"
Mụ L2ta cười7zVxJ5 rồi7RqtJG lù5nzRxji vL2ề pL2hía sau7RqtJG. MụL2 t7RqtJGa bị7zVxJ5 L2hút 7zVxJ5vào chiếc7zVxJ5 gươL2ng. 5nzRxjChiếc gư5nzRxjơng tL2rong thaL2ng m5nzRxjáy bỗ7RqtJGng 7RqtJGtrở nêL2n số7RqtJGng động7zVxJ5 5nzRxjkhác t5nzRxjhường, n5nzRxjó nuố7zVxJ5t chL2ửng 5nzRxjngười p5nzRxjhụ nữ7RqtJG 5nzRxjkia. Mụ7RqtJG tL2a biL2ến mất.
LụL2c TửL2 M7RqtJGinh 7RqtJGkhông 7zVxJ5tin nổi5nzRxj v5nzRxjào mọiL2 th7RqtJGứ dL2iễn r7zVxJ5a trư7zVxJ5ớc mắL2t mình,7zVxJ5 nhưng5nzRxj 5nzRxjkhông 7zVxJ5còn đủ7RqtJG thời5nzRxj g7RqtJGian để5nzRxj n7zVxJ5gạc nhiêL2n nữa.7zVxJ5 A7zVxJ5nh thấy7RqtJG 5nzRxjbóng của7RqtJG m7RqtJGụ t7zVxJ5a không7zVxJ5 biến7zVxJ5 7zVxJ5mất tron7RqtJGg gươn5nzRxjg m5nzRxjà bâ7RqtJGy gi5nzRxjờ đã5nzRxj hi7zVxJ5ện hìn5nzRxjh làL2 người5nzRxj ph7zVxJ5ụ 5nzRxjnữ mL2ặc L2áo 5nzRxjđỏ, 7zVxJ5cứ L2di ch7RqtJGuyển L2về p7RqtJGhía L2anh, 7RqtJGcàng lúcL2 7RqtJGcàng gần.
LụL2c 7zVxJ5Tử buộc7zVxJ5 ph7zVxJ5ải 7RqtJGnổ súng.
Kha 7zVxJ5Lương 7zVxJ5và 7RqtJGTần Cẩm7zVxJ5 chL2ạy tới7RqtJG giữa7zVxJ5 7RqtJGcầu than7zVxJ5g 5nzRxjthì ngh7zVxJ5e thấL2y tL2iếng súng,5nzRxj Tần7zVxJ5 Cẩ7RqtJGm lL2iền đứng5nzRxj l7RqtJGại rồ7RqtJGi nó5nzRxji v7zVxJ5ới K5nzRxjha Lương:5nzRxj "AL2nh à,7RqtJG 5nzRxjbệnh vi5nzRxjện n5nzRxjày làmL2 g5nzRxjì cL2ó 5nzRxjtầng 13."
Kha LươngL2 5nzRxjvỗ đ7RqtJGầu thừaL2 nhận,5nzRxj 7RqtJGbệnh viL2ện n7RqtJGày c7RqtJGhỉ 7RqtJGcó bL2ốn tầ7RqtJGng, L2lấy đâ5nzRxju L2ra tầng5nzRxj 1L23 kiL2a chứ7RqtJG! H5nzRxjai người7RqtJG 5nzRxjđã chạ5nzRxjy L2rất 7zVxJ5lâu rồi5nzRxj. ChẳngL2 7zVxJ5lẽ lại7RqtJG b5nzRxjị ả7zVxJ5o giáL2c ư?
Kha Lương7RqtJG đã5nzRxj L2có 7zVxJ5kinh nghL2iệm t5nzRxjừ buổi7RqtJG sán5nzRxjg, an5nzRxjh bL2ình tĩ7zVxJ5nh nhL2ìn bL2ốn phía,7zVxJ5 phátL2 hi7RqtJGện tần5nzRxjg 7RqtJGdưới c7zVxJ5ó bónL2g 7zVxJ5người. AL2nh liềnL2 7RqtJGkéo T7zVxJ5ần CẩL2m chL2ạy xuống7RqtJG, vừa7RqtJG chạy7RqtJG vừ7zVxJ5a n7zVxJ5ói: "A5nzRxjnh hiể7zVxJ5u rồi5nzRxj, 7RqtJGthang m5nzRxjáy v7zVxJ5ẫn 5nzRxjở tầng7RqtJG 17zVxJ5, nL2ó 7zVxJ5vẫn đứngL2 yê5nzRxjn ở7zVxJ5 đó7RqtJG, 5nzRxjnhưng 7RqtJGnó l7RqtJGại chạy5nzRxj 5nzRxjvào 7RqtJG1 khô7zVxJ5ng gia5nzRxjn tần7RqtJGg 7zVxJ513 khá5nzRxjc. C7zVxJ5húng mL2ình m7RqtJGau 7zVxJ5chạy xu7zVxJ5ống tầ5nzRxjng L21 đi."
LụcL2 7zVxJ5Tử ML2inh đãL2 không7RqtJG c7RqtJGòn đ7RqtJGể ýL2 L2tới 5nzRxjcái gì7RqtJG L2nữa, an5nzRxjh 5nzRxjnhắm mắtL2 b7RqtJGắn bừa,5nzRxj lúc7zVxJ5 m7RqtJGở 5nzRxjmắt 5nzRxjra chỉ7RqtJG 7RqtJGthấy vỏ7zVxJ5 đạn7RqtJG tu7RqtJGng t7RqtJGóe kh5nzRxjắp nơi.
An7RqtJGh vừa7RqtJG địnL2h t5nzRxjhở t7zVxJ5hào n7RqtJGhẹ nhõ5nzRxjm L2thì lại7zVxJ5 cảmL2 thấy7zVxJ5 5nzRxjcó gì7RqtJG đó5nzRxj đ5nzRxjang lắc5nzRxj lư5nzRxj trên5nzRxj đ7zVxJ5ầu. Ngẩn7RqtJGg đ7zVxJ5ầu lL2ên, a5nzRxjnh thấy5nzRxj ngư7RqtJGời 7zVxJ5phụ nữ7zVxJ5 mặc7RqtJG áo7RqtJG đỏ7zVxJ5 7RqtJGđó đ7zVxJ5ang tre5nzRxjo l7zVxJ5ơ lửn5nzRxjg trêL2n c7zVxJ5ửa trờiL2 củL2a 7zVxJ5thang m5nzRxjáy. 7zVxJ5Bà L2ta thõn7zVxJ5g mặ7RqtJGt x7RqtJGuống, đ5nzRxjối mặt7zVxJ5 với5nzRxj 5nzRxjanh, L22 L2con mắt7zVxJ5 đã5nzRxj bị7zVxJ5 mó5nzRxjc, m7RqtJGáu ch7RqtJGảy tr7zVxJ5àn khắp7zVxJ5 nơi,L2 rỏ7zVxJ5 c7RqtJGả 5nzRxjvào 5nzRxjmặt anh.
Đán7RqtJGg L2sợ nhấ7zVxJ5t là7RqtJG ngưL2ời đàL2n L2bà vớ7RqtJGi khu7zVxJ5ôn mặt5nzRxj 7RqtJGvô h7zVxJ5ồn lạiL2 bắtL2 L2đầu 7RqtJGnhếch m7zVxJ5ép cười.
K7zVxJ5ha L7RqtJGương đã7RqtJG tớ7zVxJ5i cử7RqtJGa 7zVxJ5thang L2máy, L2anh đ5nzRxjập mạ7RqtJGnh và7zVxJ5o n5nzRxjó 5nzRxjnhưng 7zVxJ5chẳng 7RqtJGcó tL2ác dụng7RqtJG gì.
T5nzRxjần CL2ẩm sốL2t ruột7RqtJG, nhấn7RqtJG n7zVxJ5út li7RqtJGên hồi.
Hắ7zVxJ5c B7zVxJ5ảo 7RqtJGđang nằ7zVxJ5m 7RqtJGtrong l5nzRxjòng L2Kha LL2ương bỗ7RqtJGng nL2hảy vọtL2 lê5nzRxjn cà7RqtJGo 7zVxJ5vào môi7RqtJG an5nzRxjh, KL2ha LươL2ng lấL2y 7RqtJGtay sờ5nzRxj 7RqtJGthì 7zVxJ5phát hiệ7RqtJGn mìnhL2 đ7RqtJGã bị7zVxJ5 chảy5nzRxj máuL2, a5nzRxjnh cũ5nzRxjng chẳng7zVxJ5 5nzRxjcó thờiL2 L2gian đểL2 tr7RqtJGách Hắ7RqtJGc Bảo7zVxJ5 nL2ữa, 7RqtJGcứ tiL2ếp tụ5nzRxjc đạ7zVxJ5p cửa.
L2Đúng lúL2c 5nzRxjnày 5nzRxjthì xuấ7zVxJ5t hL2iện 7RqtJGkỳ tíc5nzRxjh 7zVxJ5– 7zVxJ5bàn 5nzRxjtay dính5nzRxj máu5nzRxj c5nzRxjủa Kh7RqtJGa Lươn7zVxJ5g vừa5nzRxj đậpL2 và7zVxJ5o 5nzRxjcửa, 5nzRxjtất 7zVxJ5cả L2các vết5nzRxj 7RqtJGmáu đầm5nzRxj đìa5nzRxj trêL2n tha7zVxJ5ng 5nzRxjmáy đềuL2 biế5nzRxjn mất.
Kha LL2ương ngạ5nzRxjc 7RqtJGnhiên nhì5nzRxjn taL2y 5nzRxjmình r7zVxJ5ồi L2hét to:
- Đ5nzRxjúng rồi!L2 SL2ao 5nzRxjanh lạiL2 khônL2g nL2hớ đếnL2 chL2iêu nà7zVxJ5y 5nzRxjtrong Phương5nzRxj phá7zVxJ5p trL2ánh tà7zVxJ5 của7zVxJ5 ô7RqtJGng 7RqtJGanh –5nzRxj 5nzRxjdùng L2máu c7RqtJGủa mìn7zVxJ5h để7zVxJ5 đuổiL2 L2ma. D7zVxJ5òng h7zVxJ5ọ K7RqtJGha của5nzRxj an7RqtJGh truy7zVxJ5ền đ7RqtJGời làmL2 phápL2 s7zVxJ5ư, nê7RqtJGn trê5nzRxjn người7zVxJ5 a7RqtJGi L2cũng c5nzRxjó L2máu tr5nzRxjánh ma.
A5nzRxjnh vẫn5nzRxj 5nzRxjđang h5nzRxjoan 7zVxJ5hỉ t7zVxJ5hì 7RqtJGthấy m7RqtJGũi m7zVxJ5ình L2đau n7RqtJGhói, má5nzRxju ch7zVxJ5ảy ộc5nzRxj 7zVxJ5ra. An7RqtJGh địnL2h 7RqtJGmắng T5nzRxjần 5nzRxjCẩm th5nzRxjì thL2ấy cô7RqtJG đ7zVxJ5ã nha7RqtJGnh L2chóng L2lấy 5nzRxjtay quyệtL2 máu7zVxJ5 7RqtJGtrên mũ7RqtJGi aL2nh 7RqtJGrồi b7zVxJ5ôi L2vào n5nzRxjút nhấn5nzRxj 5nzRxjthang máL2y. Vừa7RqtJG nhấnL2 mạ7zVxJ5nh v5nzRxjào, than7zVxJ5g mL2áy bật7zVxJ5 mở.
M5nzRxjột người7RqtJG 7zVxJ5đang bị7zVxJ5 7zVxJ5treo lủn7zVxJ5g lẳn7RqtJGg t7zVxJ5rong tha7zVxJ5ng máy7RqtJG; 7zVxJ5đó chí5nzRxjnh l5nzRxjà Lụ7zVxJ5c T5nzRxjử ML2inh. Kh7zVxJ5a LưL2ơng ch7zVxJ5ạy vào7RqtJG 5nzRxjtrong ô7RqtJGm L2chân TửL2 5nzRxjMinh k7zVxJ5éo xuốngL2, đá5nzRxjng thL2ương c7RqtJGho a7RqtJGnh ch5nzRxjàng LụcL2 7zVxJ5Tử Min7zVxJ5h đãL2 b5nzRxjị tr7RqtJGeo c5nzRxjổ tr5nzRxjợn cả7RqtJG mắ5nzRxjt; đL2ã thế7RqtJG lại7zVxJ5 c5nzRxjòn tiếp7RqtJG tụ5nzRxjc bị7RqtJG ké5nzRxjo xuống7RqtJG đ7zVxJ5au L2điếng người,5nzRxj 7zVxJ5nên chỉL2 cò5nzRxjn bi7zVxJ5ết 7zVxJ5giẫy đạpL2 l7zVxJ5ung tL2ung. L2T ầ5nzRxjn Cẩ7zVxJ5m nhì5nzRxjn thấyL2 th7RqtJGế vội5nzRxj 7zVxJ5nói vớ7zVxJ5i 7zVxJ5Kha Lư5nzRxjơng: “Đ7RqtJGừng cố7zVxJ5 kL2éo L2anh ấy7zVxJ5 xuống5nzRxj, bế7zVxJ5 a7zVxJ5nh ấy7zVxJ5 7zVxJ5lên đi”
Kh7zVxJ5a Lươ7zVxJ5ng L2và 7zVxJ5Tần 5nzRxjCẩm luốn5nzRxjg cuống5nzRxj đặ5nzRxjt 7RqtJGTử 7zVxJ5Minh xuống;L2 m5nzRxjay L2mà a7RqtJGnh ấy7RqtJG khônL2g bị5nzRxj treL2o L2lâu, hơn7zVxJ5 n7RqtJGữa th5nzRxjể lựcL2 sun7zVxJ5g mã7zVxJ5n 5nzRxjnên chỉ5nzRxj ngh7zVxJ5ỉ 7zVxJ51 lú7zVxJ5c lại7RqtJG 5nzRxjbình thườngL2 L2như khôn7zVxJ5g 7zVxJ5có việc7RqtJG gì.
Vừ7RqtJGa ng5nzRxjồi dậyL2, T7RqtJGử 5nzRxjMinh L2đã l5nzRxjớn tiếng7zVxJ5 mắn5nzRxjg K7RqtJGha Lương:
5nzRxj- LL2úc n7zVxJ5ãy 5nzRxjanh c7RqtJGứ cố7zVxJ5 k5nzRxjéo tL2ôi xuốL2ng, a7RqtJGnh 7RqtJGcó c7RqtJGòn nhân7zVxJ5 tín7RqtJGh khôn5nzRxjg 7RqtJGđấy? Ha5nzRxjy l7zVxJ5à an7RqtJGh muố7zVxJ5n g7RqtJGiết tôi?
Kha Lương7RqtJG x5nzRxjoa mũL2i hỏi7RqtJG lại:
- Đừ5nzRxjng c7zVxJ5ó 5nzRxjgià mồ7zVxJ5m! nếu7zVxJ5 a5nzRxjnh k5nzRxjhông treL2o cổ7zVxJ5 tL2ự tử5nzRxj t7zVxJ5hì tôL2i đã7RqtJG khôn5nzRxjg mất7zVxJ5 nhiều7RqtJG L2máu đến7RqtJG L2thế! Tô7RqtJGi vL2ốn đã7zVxJ5 gầy5nzRxj y7zVxJ5ếu, L2suy d7RqtJGinh dưỡng,7zVxJ5 thiếL2u máu5nzRxj, đ7RqtJGâu c5nzRxjó đư7RqtJGợc 5nzRxjbéo 7zVxJ5tốt L2như anh.
Tần5nzRxj CẩmL2 ph7RqtJGải h7RqtJGét t7RqtJGo c7zVxJ5an 7RqtJG2 người:
- ĐếL2n 7RqtJGlúc nà7RqtJGy màL2 7zVxJ52 5nzRxjanh c5nzRxjòn 5nzRxjtâm trạnL2g 7zVxJ5cãi nh5nzRxjau à5nzRxj? Không7zVxJ5 m7zVxJ5au điL2 7zVxJ5cứu Th7zVxJ5i Thi!
Họ5nzRxj liềnL2 đ7zVxJ5ứng dậy5nzRxj chạ5nzRxjy r7RqtJGa ngoà5nzRxji. Nhì7RqtJGn t5nzRxjhấy L2Thi Th7zVxJ5i 5nzRxjđang L2chầm 7zVxJ5chậm bướcL2 tớL2i, 5nzRxjba ngườ7RqtJGi th7RqtJGở L2phào nhẹ7RqtJG nhõ7RqtJGm; đang5nzRxj đị5nzRxjnh chạ5nzRxjy đ5nzRxjến ch5nzRxjỗ T7RqtJGhi 7RqtJGThi thì5nzRxj họ7zVxJ5 7zVxJ5đứng sữn7RqtJGg lại.
7zVxJ5Có m7RqtJGột bóng5nzRxj ng7RqtJGười ba5nzRxjy sa5nzRxju T7RqtJGhi Thi.
TầnL2 Cẩm5nzRxj g7RqtJGiơ nắm7RqtJG đ7RqtJGấm địnhL2 đánh7zVxJ5 Kh5nzRxja Lương7RqtJG. K7zVxJ5ha 5nzRxjLương v5nzRxjội 5nzRxjchạy tới7zVxJ5 nú5nzRxjp s5nzRxjau 7RqtJGlưng Tử5nzRxj Minh.
Thi 5nzRxjThi L2đang d7zVxJ5ần tiến7zVxJ5 tớ7RqtJGi phí7zVxJ5a họ;L2 c7zVxJ5ái b7RqtJGóng kL2ia cũL2ng 7zVxJ5rõ 5nzRxjhơn. BL2a người7RqtJG nL2hận r5nzRxja đó7zVxJ5 lL2à ô7zVxJ5ng nộ7zVxJ5i 7zVxJ5Kha Lương7RqtJG l7zVxJ5iền 7RqtJGngồi 7RqtJGbệt xuố5nzRxjng đất,7RqtJG thở7RqtJG phL2ào r7RqtJGồi nói:
5nzRxj- 7RqtJGÔng à7RqtJG, lầL2n nàL2y ôngL2 L2xuất hi5nzRxjện 7RqtJGquá 7zVxJ5bất n7RqtJGgờ đấy!7zVxJ5 B7RqtJGọn cháuL2 s7zVxJ5ợ đến7zVxJ5 th7RqtJGót tiL2m r7zVxJ5ồi đây7zVxJ5 này.
Ông nội5nzRxj Kh5nzRxja LươnL2g –L2 5nzRxjKha Đạ7RqtJGo cuố7RqtJGi c5nzRxjùng cũ7RqtJGng xu7zVxJ5ất hiện,L2 Kh7RqtJGa Lương7zVxJ5 vu7RqtJGi L2mừng chL2ạy 7zVxJ5về L2phía ông,7zVxJ5 nhưnL2g th7zVxJ5ấy ônL2g hữngL2 h5nzRxjờ, chá7RqtJGn nả7RqtJGn nh7zVxJ5ìn mình.
Ông 7zVxJ5cụ 7zVxJ5trách móc:
- 5nzRxjLẽ nà7zVxJ5o 7RqtJGcháu đL2ã sử7RqtJG dụng7zVxJ5 chiL2êu t7RqtJGhuật L2máu tr7RqtJGánh tL2à đê7RqtJG ti7zVxJ5ện nhất,5nzRxj nL2hục nhã5nzRxj 7RqtJGnhất, hè7zVxJ5n L2hạ 7RqtJGnhất củ7zVxJ5a dòng7zVxJ5 họ7zVxJ5 Kh7zVxJ5a chúng7zVxJ5 ta?
Kh5nzRxja LL2ương 7RqtJGbuồn bãL2 7zVxJ5đáp lại:
- Nh7RqtJGục nh7zVxJ5ã hèn7RqtJG hạ7zVxJ5 c5nzRxjái 7zVxJ5gì chứ7zVxJ5! 5nzRxjnếu k7zVxJ5hông c7zVxJ5ó cL2hút máu5nzRxj củL2a c7RqtJGháu thìL2 Tử5nzRxj M7zVxJ5inh sớ5nzRxjm đã5nzRxj b7zVxJ5ị chết5nzRxj 5nzRxjtreo tr7zVxJ5ong thanL2g m5nzRxjáy rồi.
Tần C7zVxJ5ẩm L2chạy tới5nzRxj đỡ7RqtJG L2Thi 5nzRxjThi 7RqtJGthì nhậnL2 thấy7zVxJ5 ThL2i TL2hi đ7zVxJ5ang 7zVxJ5như người5nzRxj mộn7zVxJ5g du.
Ông 7zVxJ5trẻ giảL2i thích:
- T5nzRxjhi L2Thi bị7zVxJ5 ôL2ng thôi5nzRxj miênL2 r5nzRxjồi, ba5nzRxjn nãL2y n7RqtJGó đ7zVxJ5ã ki5nzRxjnh hãi7RqtJG tộ7RqtJGt độL2; ôn7zVxJ5g t7RqtJGhôi miên5nzRxj để7zVxJ5 L2nó ngủL2, nhL2ư t5nzRxjhế sL2ẽ L2bảo v7RqtJGệ đượcL2 nguyênL2 kh5nzRxjí tố7zVxJ5t hơn.
Ông 7RqtJGtrẻ qua7zVxJ5y 7RqtJGra n7zVxJ5ói vớL2i 7zVxJ5Kha Lương:
5nzRxj- 7zVxJ5Sao c7RqtJGháu không7RqtJG L2chịu họcL2 phép7zVxJ5 th5nzRxjuật t7RqtJGrong sá5nzRxjch c5nzRxjủa ôn5nzRxjg? L2Bao nh7RqtJGiêu phương5nzRxj phá7RqtJGp haL2y khô7zVxJ5ng dù7RqtJGng lại5nzRxj đ5nzRxji d7RqtJGùng cá7RqtJGi phépL2 n5nzRxjhục n5nzRxjhã thếL2 hảL2 cháu7zVxJ5? Là5nzRxjm th7zVxJ5ế 5nzRxjmà 7RqtJGgọi l7RqtJGà b7zVxJ5ắt mL2a ư5nzRxj? T7zVxJ5hà cháu5nzRxj hiến7zVxJ5 máu7zVxJ5 ch7RqtJGo bệnh5nzRxj viện7RqtJG để7zVxJ5 7zVxJ5cứu ng7zVxJ5ười c5nzRxjòn hơnL2 là7zVxJ5 L2vung 7RqtJGvãi 7RqtJGlung tun7zVxJ5g., 5nzRxjthật chL2ẳng biế7zVxJ5t xấu5nzRxj hổ5nzRxj 7zVxJ5gì cả.
7zVxJ5Kha LL2ương x7RqtJGấu h5nzRxjổ li7zVxJ5ền c5nzRxjãi 7RqtJGlại ông:
5nzRxj- T7RqtJGhế a5nzRxji bảo7zVxJ5 t5nzRxjập L2hợp các7RqtJG mL2ảnh vảiL2 lL2ại rồi7RqtJG đốt7zVxJ5 điL2 5nzRxjlà c5nzRxjó thể5nzRxj phá7zVxJ5 được5nzRxj lờL2i nguL2yền 7RqtJGCA BĂNG7zVxJ5? T7zVxJ5rong 7zVxJ5lúc th5nzRxju thập7RqtJG vải,5nzRxj bọnL2 chL2áu L2xém ch7zVxJ5út n5nzRxjữa đ5nzRxjã mấtL2 m7zVxJ5ạng rồi,5nzRxj vậy7RqtJG mL2à bâ7RqtJGy giờ5nzRxj L2ông L2lại tL2ới tráchL2 cháu7zVxJ5 nữa5nzRxj à?
Ông tr5nzRxjẻ ch7zVxJ5au m7RqtJGày r7zVxJ5ồi nói:
- Cá7RqtJGc cháu7zVxJ5 đL2ã xe5nzRxjm bảnL2 thL2ảo của7zVxJ5 ông?
5nzRxj- B7RqtJGản thảo5nzRxj nào5nzRxj cơ?5nzRxj Quy7zVxJ5ển sáchL2 đ7zVxJ5ó làL2 bản7RqtJG 7zVxJ5thảo cL2ủa ôL2ng ư?L2 5nzRxj- L2Bốn người5nzRxj ng7RqtJGạc nhiê7zVxJ5n nhìn7RqtJG ông.
- Đó5nzRxj đ7zVxJ5úng lL2à bản5nzRxj thả7zVxJ5o củL2a ông.L2 Lẽ7RqtJG nàoL2 L2trong bảnL2 t7zVxJ5hảo ônL2g 5nzRxjlại kh7RqtJGông có7zVxJ5 L2quyền 7RqtJGgiả thiết7zVxJ5 một5nzRxj c5nzRxjhút? Vi7zVxJ5ệc 5nzRxjphá lờiL2 nL2guyền CL2A BĂN7zVxJ5G là5nzRxj một7zVxJ5 tro7zVxJ5ng những5nzRxj cL2âu hỏ7RqtJGi k5nzRxjhó trả5nzRxj lờiL2 nhấ5nzRxjt L2của dònL2g họL2 Kh7RqtJGa chún7RqtJGg t7RqtJGa, ông7RqtJG đã7RqtJG đề7RqtJG 7zVxJ5cập rấ7RqtJGt nhiềL2u giả5nzRxj tL2hiết đL2ể 5nzRxjphá lời7RqtJG ng5nzRxjuyền, chẳ7zVxJ5ng 7zVxJ5nhẽ các7RqtJG cháu7RqtJG L2cứ lL2ần lư5nzRxjợt L2thử 7RqtJGtừng phươngL2 7zVxJ5pháp ha7zVxJ5y sao?
B7RqtJGa ngườ7RqtJGi đềL2u kinL2h 7zVxJ5sợ L2toát mồL2 hôi.
- CáL2c cháu7zVxJ5 t7zVxJ5hu thập5nzRxj mảnh7RqtJG vL2ải đỏ,7zVxJ5 7RqtJGđem sức7RqtJG 7zVxJ5mạnh 7zVxJ5CA BĂNG7RqtJG 7zVxJ5vốn đL2ã L2được táchL2 rL2a tập7zVxJ5 hợpL2 lại7RqtJG, rồiL2 lạ5nzRxji 7RqtJGmang L2mảnh v7zVxJ5ải đóL2 tL2ới n5nzRxjơi chí7RqtJG â7zVxJ5m. Cá5nzRxjc cháu5nzRxj 7RqtJGhãy mở7zVxJ5 t7zVxJ5o mắt7zVxJ5 7RqtJGra m7zVxJ5à 7RqtJGnhìn, 5nzRxjnơi nàyL2 m7zVxJ5ấy chục7RqtJG năL2m tL2rước vốnL2 7RqtJGlà n5nzRxjghĩa địL2a chô7zVxJ5n 7RqtJGxác h5nzRxjàng L2vạn ngườ5nzRxji. Cá5nzRxjc chá5nzRxju cL2ho rằ5nzRxjng nhữ7zVxJ5ng 7RqtJGkhuôn mặtL2 s7zVxJ5au tấm7RqtJG kín7zVxJ5h k5nzRxjia 7RqtJGlà mặt5nzRxj người7zVxJ5 đ5nzRxjúng kh7RqtJGông, kỳ7zVxJ5 7zVxJ5thực đó7RqtJG đề5nzRxju l7RqtJGà n5nzRxjhững o7RqtJGan hồn5nzRxj tr5nzRxjước k7RqtJGia, họ5nzRxj đL2ang ngà7zVxJ5y đêmL2 l7zVxJ5àm bạn7zVxJ5 v7RqtJGới n5nzRxjhững b7RqtJGệnh nhâ7RqtJGn tL2âm thần.
Ông trL2ẻ L2lại d7RqtJGõng dạ7zVxJ5c nói7RqtJG tiếp:
7RqtJG- Cá7RqtJGc chá7zVxJ5u còn7zVxJ5 7zVxJ5đứng đờ5nzRxj ở7zVxJ5 7zVxJ5đây làm5nzRxj 7zVxJ5gì? K7RqtJGhông ma5nzRxju l7zVxJ5ên sânL2 L2thượng tìL2m A5nzRxjnh Kỳ7zVxJ5 5nzRxjvà Đi5nzRxjnh Đôn5nzRxjg đ!7zVxJ5 Đi7RqtJGnh Đ5nzRxjông 5nzRxjhiện g7zVxJ5iờ 7zVxJ5đang bị5nzRxj m7RqtJGột l5nzRxjực lượnL2g đ7zVxJ5áng 7RqtJGsợ 5nzRxjthao 7RqtJGtúng; nếu7RqtJG các7RqtJG cháu5nzRxj đ7zVxJ5ến muộn7zVxJ5 s7zVxJ5ẽ kh5nzRxjông k7zVxJ5ịp đâu!
Ông7RqtJG trẻ7zVxJ5 vừa7zVxJ5 vỗ7zVxJ5 v7zVxJ5ào người7RqtJG TL2hi 5nzRxjThi, c7zVxJ5ô liền5nzRxj tỉn7zVxJ5h lại5nzRxj. BL2ốn ngư7RqtJGời kh7RqtJGông kịp5nzRxj 7RqtJGnói g7zVxJ5ì vội5nzRxj 7zVxJ5bước vàL2o th7zVxJ5ang máy7RqtJG, ôn5nzRxjg trẻ5nzRxj không5nzRxj đ5nzRxji cùnL2g họ7zVxJ5, bởiL2 thời5nzRxj 7zVxJ5gian 7RqtJGhiện hL2ình b5nzRxja phút5nzRxj m5nzRxjột ng7zVxJ5ày 7zVxJ5đã hếL2t. Ôn5nzRxjg c7zVxJ5hỉ kịp7zVxJ5 5nzRxjnói 7RqtJGvới 7zVxJ5Kha 5nzRxjLương: “N7zVxJ5ếu thực5nzRxj sựL2 khôn7RqtJGg 7zVxJ5có L2cách 7zVxJ5nào khác,7RqtJG 5nzRxjcháu hãy5nzRxj tựL2 c7RqtJGắt 5nzRxjngón 5nzRxjtay để5nzRxj máL2u ch7RqtJGảy 5nzRxjra nhé7zVxJ5!”. Lời7RqtJG 7zVxJ5dặn củ7zVxJ5a 5nzRxjông trẻ7zVxJ5 khiến7RqtJG K5nzRxjha Lư7RqtJGơng lạnh7RqtJG h7zVxJ5ết cảL2 ngư5nzRxjời, a7RqtJGnh đứngL2 tron5nzRxjg L2thang máy5nzRxj ôm5nzRxj miệ7zVxJ5ng khôn7zVxJ5g n5nzRxjói năng7RqtJG gì.
Lú5nzRxjc n7RqtJGày bốn7RqtJG người7RqtJG lạ7zVxJ5i 7zVxJ5đi cùngL2 L2với n7zVxJ5hau, khôn7zVxJ5g 7RqtJGai nL2ói năng7zVxJ5 7zVxJ5gì. HắcL2 Bảo5nzRxj n7zVxJ5ằm 7zVxJ5ườn trên7RqtJG v5nzRxjai Kh7RqtJGa Lươ7RqtJGng khô5nzRxjng chL2ịu xuốn7zVxJ5g. BọnL2 họ5nzRxj vừa7RqtJG trảL2i qu7zVxJ5a cơ7RqtJGn chấL2n động,7RqtJG a7RqtJGi c5nzRxjũng 7zVxJ5biết 5nzRxjđối thủ7RqtJG của7zVxJ5 mì5nzRxjnh r5nzRxjất mạ7zVxJ5nh nhưng7zVxJ5 họ5nzRxj vẫn5nzRxj khôn5nzRxjg từ5nzRxj b7RqtJGỏ ý7zVxJ5 đị5nzRxjnh cứu5nzRxj AL2nh Kỳ7zVxJ5 v7RqtJGà ĐL2inh Đông.
Mọi ngư5nzRxjời đổ5nzRxj dồ5nzRxjn ch5nzRxjú ý5nzRxj vào7RqtJG Kh7zVxJ5a Lươ7RqtJGng, 7RqtJGanh chẳngL2 5nzRxjbiết làmL2 s5nzRxjao chL2ỉ b7RqtJGiết n7RqtJGgậm nL2gùi L2kêu L2ca L2sao L2số mìnL2h khổ7zVxJ5 thế5nzRxj! Tại7RqtJG L2sao ba7zVxJ5o nhiê5nzRxju ph5nzRxjáp 7RqtJGthuật 5nzRxjkhông họ5nzRxjc l5nzRxjại 5nzRxjchỉ h7zVxJ5ọc đư5nzRxjợc 7zVxJ5mỗi m7zVxJ5ột L2chiêu nL2ày. Mọ7RqtJGi người5nzRxj nhì5nzRxjn a7zVxJ5nh tiế7RqtJGc nuối7RqtJG 5nzRxjnghĩ, giá5nzRxj máu7zVxJ5 an7zVxJ5h n7zVxJ5hiều n7zVxJ5hư nL2ước s7zVxJ5ông th7RqtJGì 7zVxJ5tốt b7RqtJGiết bao.
CL2hẳng L2mấy 7RqtJGchốc thaL2ng mL2áy đ5nzRxjã 7zVxJ5lên t7zVxJ5ới 7RqtJGsân t7RqtJGhượng, nếu5nzRxj n7zVxJ5hư ôn7zVxJ5g nội7RqtJG L2Kha Lư5nzRxjơng không5nzRxj nL2ói 7zVxJ5cho bọn5nzRxj họ5nzRxj biết7zVxJ5 n7zVxJ5ơi 7RqtJGnày trước5nzRxj 7RqtJGkia là7RqtJG nơ5nzRxji chô5nzRxjn xác7RqtJG 5nzRxjvạn nL2gười th7RqtJGì tronL2g mắtL2 c7RqtJGủa h7zVxJ5ọ, nơi7RqtJG n7zVxJ5ày q7zVxJ5uả l7RqtJGà rất7zVxJ5 5nzRxjđẹp 7RqtJG- một5nzRxj nL2ơi no7RqtJGn xan7RqtJGh L2nước biL2ếc, câ7RqtJGy mâ7zVxJ5y xa5nzRxjnh xan7zVxJ5h mọ7zVxJ5c L2ở khắL2p L2nơi, t7RqtJGrên sL2ân L2thượng dâyL2 m7RqtJGây đ7RqtJGan c7RqtJGhéo v7zVxJ5ào nL2hau L2giống nL2hư L2một tấm5nzRxj vải7RqtJG x7RqtJGanh d7RqtJGày dL2ặn vậy.
K5nzRxjha Lươn5nzRxjg 7zVxJ5vừa nhìn7RqtJG vừa7zVxJ5 n7zVxJ5ghĩ, 5nzRxjtrong 7zVxJ5sách củ5nzRxja 5nzRxjông vL2iết nhữngL2 n7zVxJ5ơi cL2ó câL2y xa5nzRxjnh 5nzRxjmọc u5nzRxjm tù7RqtJGm thường5nzRxj rất7zVxJ5 nặnL2g â7RqtJGm 7zVxJ5khí. L7zVxJ5oại câ5nzRxjy 5nzRxjnày h7RqtJGấp L2thu âL2m kh7zVxJ5í đL2ể tồL2n tL2ại, h7zVxJ5ơn n7zVxJ5ữa L2nó L2lại c5nzRxjhe lấpL2 á5nzRxjnh m7RqtJGặt trời,7RqtJG 7zVxJ5là n7RqtJGơi 7zVxJ5trú ẩn5nzRxj 7zVxJ5tốt c7zVxJ5ủa 7RqtJGoan hồn.
5nzRxjBốn người7RqtJG 7zVxJ5bước đ7RqtJGi r5nzRxjất cL2ẩn thận,7RqtJG c7RqtJGhỉ 7RqtJGsợ một7RqtJG L2sơ suấtL2 7RqtJGnhỏ cũng5nzRxj cóL2 5nzRxjthể k7zVxJ5hiến họ7zVxJ5 7zVxJ5hụt bước.5nzRxj Điề7zVxJ5u 5nzRxjkỳ lạ7RqtJG làL2 7RqtJGhọ đề7zVxJ5u cả7zVxJ5m 7RqtJGthấy điL2 L2trên cây7zVxJ5 L2mây L2vừa d7zVxJ5ẻo 7zVxJ5vừa tr7RqtJGơn n7RqtJGày giống7zVxJ5 L2như đi5nzRxj tr5nzRxjên đốnL2g xá5nzRxjc ch5nzRxjết vậ5nzRxjy! 7zVxJ5Tuy đều5nzRxj L2nghĩ vậ5nzRxjy nhưng7RqtJG kh7RqtJGông 7RqtJGai d7zVxJ5ám nói7RqtJG L2ra, họ7RqtJG 5nzRxjnhìn s7RqtJGân thượngL2 r7zVxJ5ộng lớ5nzRxjn, bL2ăn khoăn5nzRxj khôn5nzRxjg biết7RqtJG đứa7zVxJ5 5nzRxjbé đang7RqtJG ở7RqtJG đâu?
Cuối cùL2ng 7RqtJGhọ 5nzRxjcũng nL2hìn th5nzRxjấy 7RqtJGhai mẹ5nzRxj coL2n An5nzRxjh K5nzRxjỳ, 5nzRxjnhưng cản5nzRxjh tượn7RqtJGg 7zVxJ5trước 7zVxJ5mắt họ7RqtJG 7RqtJGthật 7zVxJ5đáng 5nzRxjsợ! 7RqtJGAnh Kỳ7zVxJ5 đL2ang thL2ả đứa7zVxJ5 7zVxJ5bé ở5nzRxj ng5nzRxjoài sânL2 thượng,L2 chỉ7zVxJ5 7RqtJGcần th7zVxJ5ả 7RqtJGtay 5nzRxjthì 5nzRxjnó chết7zVxJ5 chắ7zVxJ5c rồi.
Đứa7zVxJ5 L2bé k5nzRxjhông độngL2 đậy,5nzRxj gL2iống n7zVxJ5hư người5nzRxj 7RqtJGchết vậy!
Th7RqtJGi Th7zVxJ5i hL2ốt hoản5nzRxjg h7RqtJGét lên:
- Đừng!7RqtJG AnL2h Kỳ7zVxJ5! Đừ5nzRxjng 7zVxJ5thả ta5nzRxjy ra7zVxJ5. Đừ7RqtJGng gi5nzRxjết hạ5nzRxji 7zVxJ5con bé!
5nzRxjTuy n7zVxJ5hiên, giữa5nzRxj khô7RqtJGng g5nzRxjian 7zVxJ5ma q7RqtJGuái l7RqtJGại văng5nzRxj vẳng7RqtJG mộL2t giọngL2 nó7zVxJ5i: “HL2ãy th5nzRxjả L2con ra5nzRxj. CoL2n muốn5nzRxj đư7zVxJ5ợc xuống5nzRxj d7zVxJ5ưới chơi.7RqtJG ĐừngL2 nắm7RqtJG t5nzRxjay con5nzRxj!” Đ7zVxJ5ó ch7RqtJGính làL2 7zVxJ5tiếng củaL2 Đ7RqtJGinh Đông.
Tần7zVxJ5 7zVxJ5Cẩm L2vừa định5nzRxj 7RqtJGchạy lên7zVxJ5 thL2ì thấy7zVxJ5 7zVxJ5Anh K7RqtJGỳ L2bỏ 7zVxJ5một ta7zVxJ5y 5nzRxjra, 7RqtJGcô vội7zVxJ5 đứngL2 l7RqtJGại khôngL2 7zVxJ5dám tiế7zVxJ5n 7zVxJ5thêm nữa.L2 ĐL2ứa bé7RqtJG b7zVxJ5ị tr7RqtJGeo l5nzRxjơ lửng7RqtJG ngoà7zVxJ5i 7RqtJGsân tL2hượng, gi5nzRxjó thổ5nzRxji t7RqtJGới, sặL2c mù5nzRxji 5nzRxjmáu t5nzRxjươi t7zVxJ5anh ngòm,L2 n7RqtJGhìn kỹL2 dãy5nzRxj n7RqtJGúi đe7RqtJGn 7RqtJGsì ph7RqtJGía 7zVxJ5xa 5nzRxjtrông giốn5nzRxjg 5nzRxjnhư một7zVxJ5 bầy7zVxJ5 qu5nzRxjái v7RqtJGật 7RqtJGđang L2nhe nL2anh L2múa vu7RqtJGốt, ch7RqtJGỉ tr7zVxJ5ực 5nzRxjcó 7zVxJ5gì rơL2i xuốnL2g 7RqtJGlà L2nuốt chửn7RqtJGg kL2hông tha.
Kha Lươn5nzRxjg 7zVxJ5nhẹ n5nzRxjhàng 7RqtJGđặt 7RqtJGHắc 5nzRxjBảo xuống5nzRxj, h7RqtJGy vọ7RqtJGng n7zVxJ5ó c7RqtJGó cá7RqtJGch g7zVxJ5ì cL2ứu 5nzRxjhai m7RqtJGẹ co5nzRxjn AnL2h Kỳ.L2 LúL2c n7RqtJGày 7zVxJ5anh đã7zVxJ5 co5nzRxji Hắc5nzRxj Bả7zVxJ5o 7zVxJ5là bùa7RqtJG h7zVxJ5ộ mện5nzRxjh củL2a m7zVxJ5ình. H7zVxJ5ắc L2Bảo liếc7RqtJG nhìn5nzRxj 7zVxJ5anh m5nzRxjột c7zVxJ5ái, ánL2h mắ5nzRxjt 7RqtJGtỏ vL2ẻ L2coi thường.
Lúc7RqtJG n5nzRxjày a5nzRxjnh mới7RqtJG thựL2c sự5nzRxj hố7RqtJGi hậnL2 bởi7zVxJ5 L2mình L2đã khôngL2 7zVxJ5chịu h7RqtJGọc phép7RqtJG thL2uật đ7RqtJGến 7RqtJGnơi L2đến chố7RqtJGn, để7zVxJ5 đến7zVxJ5 giờ,7RqtJG nga5nzRxjy mộtL2 L2con mè5nzRxjo cũnL2g 7zVxJ5có qu7zVxJ5yền khL2inh bỉL2 a7zVxJ5nh. K7RqtJGha L2Lương 7RqtJGtức 7zVxJ5chí rúL2t co7RqtJGn 7RqtJGdao nh5nzRxjỏ 7zVxJ5ra chuẩn7zVxJ5 7zVxJ5bị c5nzRxjắt L2tay m7zVxJ5ình bất7RqtJG c7zVxJ5ứ 5nzRxjlúc 5nzRxjnào 7zVxJ5để đuổ7RqtJGi 5nzRxjma. N7zVxJ5ói gì7RqtJG th5nzRxjì nói,5nzRxj lúL2c nL2ày a7RqtJGnh vẫ7RqtJGn rất7zVxJ5 7zVxJ5quan trọng.
5nzRxjLúc K5nzRxjha Lươn7RqtJGg đấu7zVxJ5 tL2ranh t7RqtJGư tưởng5nzRxj t7RqtJGhì Tần5nzRxj 7zVxJ5Cẩm 7RqtJGvà Th7RqtJGi 7RqtJGThi 7zVxJ5đang sợ5nzRxj h7zVxJ5ãi l7zVxJ5o lắn5nzRxjg ch7zVxJ5o Đin7zVxJ5h Đông;7zVxJ5 tậnL2 mắ7zVxJ5t nhì7zVxJ5n thL2ấy đứ7RqtJGa b5nzRxjé c7RqtJGứ lắc7RqtJG lư5nzRxj tron5nzRxjg gi7RqtJGó, h7zVxJ5ọ 7zVxJ5thấp tL2hỏm k7zVxJ5hông yên.
Th7zVxJ5i 5nzRxjThi L2nói tro7RqtJGng nước7zVxJ5 mắt:
- 7RqtJGAnh Kỳ,7zVxJ5 7RqtJGdù s7zVxJ5ao Đinh7zVxJ5 Đông5nzRxj L2cũng l5nzRxjà đứa7RqtJG c7RqtJGon dL2o L2em dứt7RqtJG ruộ7zVxJ5t đẻL2 7zVxJ5ra; cL2ho L2dù trướL2c đây5nzRxj e7RqtJGm không7zVxJ5 mu5nzRxjốn nh7zVxJ5ận 7zVxJ5đứa trẻL2 này,7RqtJG ch5nzRxjo d5nzRxjù e7zVxJ5m mL2uốn L2trốn tránh5nzRxj sự5nzRxj 7RqtJGthật nămL2 x7RqtJGưa, 7RqtJGnhưng 5nzRxjnó vẫn7zVxJ5 l7RqtJGà 5nzRxjcon cL2ủa em7RqtJG, 7RqtJGlà cốt7RqtJG nhL2ục củ5nzRxja 7zVxJ5em. E5nzRxjm khôn7RqtJGg tL2hể t5nzRxjiếp tục5nzRxj phạm7RqtJG s5nzRxjai 7RqtJGlầm. E5nzRxjm khô7RqtJGng đượcL2 7RqtJGgiết c5nzRxjon bé!
ĐộtL2 nhiêL2n 5nzRxjtrong L2gió vọng7RqtJG lại7zVxJ5 giọng7RqtJG tr7RqtJGẻ 7zVxJ5con lảnh7zVxJ5 lót:7RqtJG “Mẹ5nzRxj 5nzRxjthả c7zVxJ5on L2ra, coL2n muốn5nzRxj xuốnL2g chơiL2, mẹ7RqtJG đừn7RqtJGg giữ5nzRxj 7zVxJ5con thế!”
Đúng5nzRxj L2là gi7zVxJ5ọng ĐinL2h Đông.
ÁL2nh đ7zVxJ5èn 5nzRxjtrên sân7RqtJG t7RqtJGhượng L2đủ sánL2g để5nzRxj h7zVxJ5ọ nhìn7zVxJ5 r7zVxJ5õ m5nzRxjóng t7RqtJGay ĐL2inh Đông7zVxJ5 đã5nzRxj cắmL2 sâL2u v5nzRxjào tận5nzRxj L2xương 7RqtJGmu bà7zVxJ5n 7zVxJ5tay 7zVxJ5Anh K7RqtJGỳ, n7RqtJGhưng 7RqtJGAnh K5nzRxjỳ vẫ7zVxJ5n nhấ7zVxJ5t quyế5nzRxjt k7zVxJ5hông t5nzRxjhả t7zVxJ5ay ra.
Không7RqtJG phải7zVxJ5 A5nzRxjnh K7RqtJGỳ đa5nzRxjng hạL2i L2Đinh Đôn5nzRxjg mL2à làL2 5nzRxjđang c7RqtJGứu co5nzRxjn bé.
Kh7zVxJ5a Lương7RqtJG đL2ịnh c7zVxJ5hạy 7RqtJGtới gi5nzRxjúp 7zVxJ5Anh Kỳ.
ĐộtL2 7zVxJ5nhiên Đi7RqtJGnh Đ7zVxJ5ông đổ7zVxJ5i 5nzRxjgiọng, n5nzRxjói: “7zVxJ5Mày dá7zVxJ5m t7RqtJGới đây5nzRxj, tL2ao s5nzRxjẽ mó7zVxJ5c nga7RqtJGy m7RqtJGắt n7zVxJ5ó r7zVxJ5a đểL2 7zVxJ5nó chết7zVxJ5 tạ5nzRxji đây.”
7RqtJGTần C7zVxJ5ẩm đan7RqtJGg ô5nzRxjm L2Hắc B5nzRxjảo; tL2rong bó7zVxJ5ng tốiL2, nhì7zVxJ5n vào5nzRxj 7RqtJGcon 7zVxJ5mắt mà7zVxJ5u hồ7zVxJ5ng ph7RqtJGấn của7RqtJG Hắc7RqtJG B7zVxJ5ảo, cô5nzRxj 5nzRxjnhận thấy5nzRxj 5nzRxjmột đứ7RqtJGa 7zVxJ5bé đan7zVxJ5g nằL2m tro7RqtJGng 5nzRxjlòng Đin5nzRxjh Đông.
Đứa7zVxJ5 7RqtJGbé từL2 7zVxJ5từ n7zVxJ5gẩng đầ5nzRxju lê7zVxJ5n, vừa7RqtJG nh7zVxJ5ìn t7RqtJGhấy n7zVxJ5ó, Tần7RqtJG Cẩm5nzRxj h7zVxJ5ét lên:7zVxJ5 “Đúng7RqtJG L2là tL2hằng bé5nzRxj L2đó!” –7RqtJG t7zVxJ5hằng béL2 trước5nzRxj đây7zVxJ5 7zVxJ5cô 7RqtJGnhìn thấy7zVxJ5 t7zVxJ5rước 7zVxJ5máy L2vi tính,5nzRxj thằn7zVxJ5g b5nzRxjé đã5nzRxj đ5nzRxjòi lấy5nzRxj mắ7RqtJGt c5nzRxjủa cô.
Thằng b7zVxJ5é đ5nzRxjó đã5nzRxj nhậ7zVxJ5p hồL2n L2vào Đin7zVxJ5h Đ5nzRxjông. B7RqtJGây giờL2 nóL2 đL2ang muL2ốn dắt7RqtJG 7RqtJGĐinh Đông5nzRxj xuống5nzRxj dưới7RqtJG chơi.
K7RqtJGha Lươn7zVxJ5g khL2ông dám7zVxJ5 7zVxJ5động đậy5nzRxj, mọi7zVxJ5 v7RqtJGiệc 5nzRxjtrở nê5nzRxjn b7zVxJ5ế tắc.
Đột nhiênL2 AnL2h L2Kỳ l7RqtJGên tiếng:
- ĐểL2 L2cô xuống7zVxJ5 5nzRxjchơi v7RqtJGới chá7RqtJGu, c7RqtJGháu L2tha 5nzRxjcon 7zVxJ5gái ch7zVxJ5o cô!
Th7RqtJGi Th7zVxJ5i k5nzRxjinh hãiL2 nh7RqtJGận r5nzRxja mộ5nzRxjt c7RqtJGô gáiL2 vố5nzRxjn yếL2u đuối7RqtJG nh7zVxJ5ư AnL2h 7RqtJGKỳ lúc7zVxJ5 nL2ày 7RqtJGbỗng L2trở n5nzRxjên kiê7zVxJ5n cường,7zVxJ5 tỉn7zVxJ5h táo5nzRxj và5nzRxj dũn5nzRxjg 7RqtJGcảm lạ7RqtJG thường.
AL2nh KỳL2 lạ7RqtJGi L2nói tiếp:
- C5nzRxjô L2xuống chơi7RqtJG 7RqtJGvới cháu7RqtJG nhéL2! CôL2 7RqtJGlàm 7zVxJ5mẹ c7zVxJ5háu đượcL2 không?
Thằng5nzRxj bé5nzRxj khôngL2 5nzRxjnói 7RqtJGnăng gì7zVxJ5 nh7RqtJGưng Đinh5nzRxj L2Đông L2lại cấL2t tiếng7RqtJG: “TừL2 lú7RqtJGc nhỏ5nzRxj mẹ7RqtJG đã7RqtJG không7RqtJG cL2ần con5nzRxj, m7RqtJGẹ khôL2ng 5nzRxjyêu c5nzRxjon, 5nzRxjmẹ c7RqtJGăm hL2ận L2sự tồnL2 tạ7RqtJGi c7zVxJ5ủa 7zVxJ5con, c7zVxJ5on khônL2g cầnL2 ng5nzRxjười mL2ẹ t7RqtJGồi L2như mẹ5nzRxj c7zVxJ5hơi 7RqtJGvới con.”
Anh KL2ỳ 7RqtJGchậm r5nzRxjãi đáp7RqtJG lại:
- C5nzRxjon kh7RqtJGông L2biết 7RqtJGđược mẹ5nzRxj L2yêu 7zVxJ5con đ5nzRxjến m5nzRxjức nào5nzRxj đâu5nzRxj, m7RqtJGẹ L2thực L2sự rấ7RqtJGt y7zVxJ5êu conL2, d7zVxJ5o mẹL2 sợ5nzRxj kL2hông t5nzRxjhể ch7RqtJGo co5nzRxjn mộtL2 cuộc7RqtJG s7zVxJ5ống 7zVxJ5hoàn hảo5nzRxj 5nzRxjnên mới5nzRxj gửL2i 7zVxJ5con ở7zVxJ5 nhà7RqtJG bá7zVxJ5c. ML2ẹ đàn5nzRxjh ph5nzRxjải là5nzRxjm t5nzRxjhế để5nzRxj c7zVxJ5on có5nzRxj đưL2ợc môi7zVxJ5 tr5nzRxjường 7RqtJGphát trL2iển là5nzRxjnh mạnL2h, bL2ởi sẽL2 7zVxJ5không c7RqtJGó a7RqtJGi 7RqtJGhỏi 7RqtJGbố cL2on L2là aL2i, L2không 7zVxJ5có 7RqtJGai 7zVxJ5mắng co5nzRxjn 5nzRxjlà đL2ồ 5nzRxjcon 7RqtJGhoang. 7RqtJGMẹ đà7zVxJ5nh 7RqtJGlòng làm7RqtJG nL2hư thế7zVxJ5, bởi7RqtJG 7zVxJ5mẹ yêu7RqtJG coL2n hơL2n t7RqtJGất t7RqtJGhảy m7RqtJGọi thứ5nzRxj 7zVxJ5trên đời.
Nước7RqtJG m7zVxJ5ắt 7zVxJ5Anh Kỳ7RqtJG 5nzRxjlã chã7zVxJ5 L2rơi tL2rên m7zVxJ5ặt ĐinL2h L2Đông, hồ7zVxJ5i lL2âu Đin5nzRxjh ĐL2ông h7zVxJ5ét lê7RqtJGn: “M7RqtJGẹ ơi,7zVxJ5 m7zVxJ5ắt c7zVxJ5on 7RqtJGđau lắm,5nzRxj c5nzRxjon đa7zVxJ5ng 7RqtJGchảy 7RqtJGmáu, co7RqtJGn kh7RqtJGông nhìn7RqtJG thấ5nzRxjy gì7zVxJ5 nữa5nzRxj rồi,L2 m7zVxJ5ẹ ma7zVxJ5u c7zVxJ5ứu co7zVxJ5n đi!”
N5nzRxjhìn th7zVxJ5ấy cả7RqtJGnh co7RqtJGn 7RqtJGmình 7RqtJGđau L2đớn g7RqtJGiãy g5nzRxjiụa, An7zVxJ5h Kỳ7RqtJG L2đau lòn7zVxJ5g nói:
L2- 7RqtJGĐừng làm7RqtJG co5nzRxjn c5nzRxjô đau!5nzRxj Trả7zVxJ5 co7zVxJ5n lạiL2 ch7zVxJ5o cô7zVxJ5! C5nzRxjô sL2ẽ xuống5nzRxj với7RqtJG cháu!
ĐL2inh Đô7RqtJGng khôn5nzRxjg 7RqtJGgiãy giụa7RqtJG 7RqtJGnữa, L2cô béL2 7RqtJGlại rên7zVxJ5 rỉ:5nzRxj “7zVxJ5Con cần7RqtJG L2có 7zVxJ5mắt, 7RqtJGcon 7RqtJGcần L2có mắt,5nzRxj c7RqtJGon không7RqtJG n7zVxJ5hìn thấ7zVxJ5y gì7RqtJG nữa7RqtJG rồi.”
7RqtJGAnh 7RqtJGKỳ qua7zVxJ5y lL2ại nhìn5nzRxj 7zVxJ5Thi 5nzRxjThi và7zVxJ5 L2các bạ7RqtJGn cười5nzRxj, L2một n7RqtJGụ cười5nzRxj 7RqtJGvô L2hồn, 5nzRxjcô cườ7zVxJ5i nL2hư 7zVxJ5muốn n7zVxJ5hờ mọ5nzRxji ngườ5nzRxji trL2ông L2giữ Đi7RqtJGnh Đô7RqtJGng hộL2 mì7RqtJGnh; 7RqtJGkhi n7zVxJ5ụ cư7RqtJGời chL2ưa kịpL2 tắt7RqtJG L2trên môi,5nzRxj 7RqtJGcô đã7RqtJG tL2hò tL2ay móL2c mộ5nzRxjt coL2n mắtL2 ra.
Tuy 7RqtJGrất đau7RqtJG đớn5nzRxj nh5nzRxjưng 5nzRxjcô k7zVxJ5hông quỵ7RqtJG ng7RqtJGã; L2cô hướngL2 mặt5nzRxj về7zVxJ5 phí7RqtJGa co7RqtJGn rồ5nzRxji thả7RqtJG 7RqtJGcon 7RqtJGmắt 5nzRxjxuống dưới.
Đinh Đông5nzRxj hL2ơi độngL2 đậy7zVxJ5. Tro7zVxJ5ng mắt5nzRxj Hắc7RqtJG Bảo5nzRxj, 7RqtJGhọ trông7RqtJG thấy7RqtJG 7zVxJ5con 7zVxJ5ma nhỏ5nzRxj nhảL2y r7RqtJGa kL2hỏi ng7zVxJ5ười ĐinL2h 5nzRxjĐông L2để tóm7RqtJG c5nzRxjon 7RqtJGmắt L2đẫm 7zVxJ5máu ki5nzRxja. L2Tần Cẩ7zVxJ5m h7zVxJ5ét lên:L2 “Ma7zVxJ5u cứuL2 đ5nzRxjứa bé5nzRxj đi!”L2 5nzRxjba ngườiL2 vộiL2 chL2ạy lại7RqtJG kéo5nzRxj đứa7zVxJ5 b5nzRxjé lên.
Đinh Đô7zVxJ5ng vẫ7zVxJ5n c7zVxJ5hưa 5nzRxjtỉnh, nL2ó cứ7zVxJ5 ngủL2 thiế5nzRxjp đ7RqtJGi n7zVxJ5hưng vẫL2n ré5nzRxjo gọ7RqtJGi: “MẹL2 L2ơi, mẹ5nzRxj xuống7zVxJ5 ch7zVxJ5ơi v7RqtJGới cL2on đi!”
Anh 7zVxJ5Kỳ 7RqtJGgiơ bàL2n L2tay đẫm7RqtJG máu7RqtJG 7zVxJ5vuốt 7RqtJGve 5nzRxjkhuôn mặ7RqtJGt nhỏ5nzRxj xin5nzRxjh của7zVxJ5 co7zVxJ5n 7zVxJ5gái, tr7zVxJ5ong c7RqtJGon mắt7zVxJ5 cL2òn lại7zVxJ5 củ7RqtJGa cô7RqtJG tràn7zVxJ5 nL2gập tL2ình y7zVxJ5êu th7zVxJ5ương; cL2ô l7zVxJ5ại 5nzRxjđưa mắ7RqtJGt nhL2ìn 7zVxJ5bốn người5nzRxj bạnL2 rồi5nzRxj nó5nzRxji: “Em5nzRxj ph7zVxJ5ải 7RqtJGđi ngăn7RqtJG cản5nzRxj thằng7zVxJ5 5nzRxjbé lạ5nzRxji, bởiL2 sớm7zVxJ5 muộ7zVxJ5n 5nzRxjnó sẽ7zVxJ5 t7zVxJ5ới l7RqtJGàm hạ5nzRxji coL2n e7zVxJ5m, nhờ5nzRxj mọi7RqtJG ngườiL2 trônL2g 7zVxJ5nom ĐL2inh Đông5nzRxj hộ5nzRxj em.”
M7zVxJ5ọi người7zVxJ5 7zVxJ5còn c7RqtJGhưa kịpL2 định7RqtJG thần5nzRxj lại7RqtJG thL2ì 5nzRxjđã thấL2y AL2nh KỳL2 nhả7RqtJGy x7RqtJGuống dưới;7RqtJG chẳngL2 mấy7zVxJ5 chốc,L2 khô7RqtJGng a7RqtJGi n7RqtJGhìn thấy7zVxJ5 7RqtJGgì nữa.7zVxJ5 7RqtJGMột tiếng7RqtJG “rầ7RqtJGm” kL2hô k7RqtJGhốc. Đin7zVxJ5h Đô5nzRxjng 7zVxJ5không nL2ói 7zVxJ5lung tuL2ng nữaL2; n5nzRxjó 5nzRxjđã 7zVxJ5thiếp đi.
M7zVxJ5ọi ngườ5nzRxji ômL2 Đinh7zVxJ5 Đông7zVxJ5 r7RqtJGa ngo5nzRxjài. Trên5nzRxj cổ5nzRxjng s7RqtJGân thưL2ợng cL2ó haL2i bóL2ng ng7RqtJGười –L2 một5nzRxj l5nzRxjớn, m7zVxJ5ột b5nzRxjé đa5nzRxjng đứngL2 dõi7RqtJG t7zVxJ5heo 7RqtJGhọ. Đó5nzRxj l5nzRxjà bó5nzRxjng cL2ủa 7RqtJGAnh KL2ỳ v7zVxJ5à t7RqtJGhằng bé7RqtJG. Cả7zVxJ5 ha5nzRxji nắm7RqtJG 5nzRxjtay n5nzRxjhau hồi5nzRxj 7RqtJGlâu rồi7RqtJG qua5nzRxjy 7zVxJ5người 7zVxJ5đi mất.
T7RqtJGhi 7zVxJ5Thi xú5nzRxjc động7zVxJ5 L2quỵ nL2gã L2trên sâ7zVxJ5n thưL2ợng, c7zVxJ5ô t7RqtJGhan thở7zVxJ5: ‘Mì5nzRxjnh cứ7RqtJG tưởnL2g nó5nzRxj gL2hét đứa7zVxJ5 t7RqtJGrẻ n5nzRxjày, m7RqtJGình đ5nzRxjã thựcL2 sự7zVxJ5 khô7zVxJ5ng L2hiểu nó.7RqtJG 5nzRxjVì L2đứa trẻL2 nà7RqtJGy, L2nó cóL2 7zVxJ5thể l5nzRxjàm đượ7RqtJGc L2bất L2cứ việ7RqtJGc gì,7zVxJ5 cóL2 7RqtJGthể chiế5nzRxjn thắngL2 L2mọi th7RqtJGế lựL2c. Mìn7zVxJ5h đã7RqtJG kL2hông 7RqtJGbiết tìn7zVxJ5h y7RqtJGêu của7zVxJ5 ngL2ười L2mẹ lại5nzRxj b5nzRxjao l5nzRxja đL2ến thế!”
Tần Cẩm7RqtJG chạ5nzRxjy về7zVxJ5 7zVxJ5phía 7zVxJ5Thi ThiL2, 5nzRxjhai ngư7zVxJ5ời 7RqtJGòa 7RqtJGkhóc nứcL2 nở.7zVxJ5 BL2ốn ngườ7RqtJGi khôn7RqtJGg dá5nzRxjm xu7zVxJ5ống dưới;7zVxJ5 hL2ọ l7RqtJGặng lẽL2 c5nzRxjhờ L2bình m5nzRxjinh tr7RqtJGên sân7zVxJ5 thượng…
L2Tần Cẩ7RqtJGm nhẹL2 n5nzRxjhàng tiếnL2 về7zVxJ5 phía7RqtJG 5nzRxjKha Lươn5nzRxjg nói:
7RqtJG- 5nzRxjEm xi5nzRxjn 5nzRxjlỗi, vừa7RqtJG rồiL2 e7zVxJ5m đã5nzRxj quá7RqtJG mạ7zVxJ5nh 7zVxJ5tay vớiL2 anh.
Kha Lương7zVxJ5 q5nzRxjuay lạ7zVxJ5i cườiL2 trL2ả lời:
- K7zVxJ5hông s7zVxJ5ao, đ5nzRxjằng n7zVxJ5ào an7zVxJ5h cũn7zVxJ5g b7RqtJGéo, 7zVxJ5đang cần7zVxJ5 giảm5nzRxj b5nzRxjéo mà.
Tầ7zVxJ5n Cẩ7RqtJGm nhìn7zVxJ5 K7zVxJ5ha lương7RqtJG cà7zVxJ5ng ngày7RqtJG cà7zVxJ5ng r5nzRxjõ t7zVxJ5rong á7RqtJGnh bình7RqtJG min5nzRxjh; cô7RqtJG nhớ5nzRxj lại5nzRxj l5nzRxjần 7zVxJ5đầu ti7RqtJGên 5nzRxj2 ngL2ười gặ7zVxJ5p n7zVxJ5hau. C7zVxJ5ứ n7RqtJGhư L2có 7zVxJ5bàn L2tay củ7zVxJ5a ôn5nzRxjg tr7RqtJGời sắp7RqtJG L2đặt trước7RqtJG vậy7zVxJ5, ngườiL2 đàn5nzRxj ông5nzRxj n5nzRxjày hL2ết lần7RqtJG nà7zVxJ5y đếnL2 lần7zVxJ5 7RqtJGkhác xuấ5nzRxjt hi5nzRxjện 5nzRxjtrong cuL2ộc 7zVxJ5đời 7zVxJ5cô cùng7zVxJ5 cL2ô cL2hia L2sẻ mọi7zVxJ5 k5nzRxjhó khăn.
Lục T7zVxJ5ử M5nzRxjinh thẫnL2 thờ7zVxJ5 nhL2ìn TầL2n Cẩm7RqtJG vàL2 KhL2a Lương.5nzRxj Những5nzRxj nL2gày v7zVxJ5ừa qua7RqtJG, a7zVxJ5nh khônL2g 7zVxJ5có thL2ời 7zVxJ5gian qua7RqtJGn 7RqtJGtâm tL2ới 5nzRxjtình cảmL2 L2của mL2ình, n5nzRxjhưng an5nzRxjh biếL2t 7zVxJ5rõ, người7zVxJ5 đàn7zVxJ5 5nzRxjông trước7zVxJ5 mắL2t an7RqtJGh c7zVxJ5ó r7RqtJGất nhi7zVxJ5ều cá7RqtJGch để7RqtJG tra7zVxJ5nh 7RqtJGthủ tì7RqtJGnh cảL2m của5nzRxj người7RqtJG aL2nh 5nzRxjyêu d7RqtJGấu. CL2hưa 7RqtJGbao 5nzRxjgiờ, T7RqtJGần CẩmL2 đ7RqtJGối xửL2 đặc7RqtJG bi7zVxJ5ệt vớL2i 7zVxJ5anh, L2nhưng lại7RqtJG hết7zVxJ5 lầnL2 nà7zVxJ5y đến7RqtJG lầnL2 5nzRxjkhác th7RqtJGể 7RqtJGhiện 7RqtJGsự quL2an tL2âm L2đặc biệ7zVxJ5t L2tới Kh7zVxJ5a Lư7RqtJGơng. 7zVxJ5Lòng a7RqtJGnh qu7RqtJGặn 5nzRxjđau, a5nzRxjnh tự7zVxJ5 hỏiL2 chẳng7zVxJ5 lẽ5nzRxj 7zVxJ5mình l7zVxJ5ại L2không 7zVxJ5bằng cá7zVxJ5i 7zVxJ5gã lư7zVxJ5u m5nzRxjanh ki7RqtJGa sao?
MọiL2 n5nzRxjgười đL2ều kh7zVxJ5ông phát5nzRxj hi7RqtJGện r5nzRxja ánL2h mắ7RqtJGt khác7RqtJG lạ7RqtJG củaL2 Đường5nzRxj L2Thi Thi.
ChíL2nh T7RqtJGhi ThL2i cũngL2 khôn5nzRxjg 7RqtJGhiểu c5nzRxjô b5nzRxjắt đầuL2 5nzRxjcó cả7zVxJ5m 5nzRxjtình vớiL2 T5nzRxjử 5nzRxjMinh tL2ừ L2lúc nL2ào; nhữn7zVxJ5g ngà5nzRxjy vừL2a 7zVxJ5qua, c5nzRxjô đã5nzRxj L2có thểL2 L2khẳng đL2ịnh rằn7RqtJGg m7RqtJGình yêu7RqtJG T7zVxJ5ử MiL2nh. Cô7zVxJ5 nhớ7RqtJG rấ7RqtJGt r7RqtJGõ hômL2 5nzRxjnay, t5nzRxjrong L2lúc 5nzRxjsợ hãi5nzRxj, n5nzRxjgười đầu7RqtJG L2tiên 5nzRxjcô nghĩ7RqtJG t7RqtJGới là7zVxJ5 T5nzRxjử Minh.
Lục7zVxJ5 7RqtJGTử 7zVxJ5Minh và5nzRxj Tầ7zVxJ5n C7RqtJGẩm l7zVxJ5à 7RqtJGmột đ7zVxJ5ôi 5nzRxjkia mà?5nzRxj Tại7RqtJG 7zVxJ5sao T7RqtJGần CL2ẩm 7zVxJ5lại bắt7zVxJ5 cáL2 7RqtJG2 7RqtJGtay, lại5nzRxj c5nzRxjòn đối5nzRxj L2tốt v5nzRxjới 7zVxJ5Kha Lương7zVxJ5 để7RqtJG T7zVxJ5ử M7RqtJGinh 5nzRxjđau lòngL2? Th5nzRxjực r7RqtJGa 7zVxJ5cô L2ấy đâ5nzRxju 7zVxJ5có xin7zVxJ5h đẹp7zVxJ5 bằ7zVxJ5ng mì7zVxJ5nh? v7zVxJ5ậy mà7RqtJG tr5nzRxjong l7RqtJGúc ngu7zVxJ5y n5nzRxjan nhấ5nzRxjt lại7RqtJG c7zVxJ5ó đượcL2 tấm7RqtJG 5nzRxjchân tình7zVxJ5 của5nzRxj c7zVxJ5ả 7RqtJG2 c5nzRxjhàng trai.
Thi Th7RqtJGi 7RqtJGlà côL2 gái5nzRxj L2có nhiều7RqtJG lợi7RqtJG th7RqtJGế n7RqtJGhất 7zVxJ5trong nhó7RqtJGm bạL2n; giL2a đìnL2h gL2iàu cóL2; lại7zVxJ5 thô5nzRxjng min5nzRxjh xiL2nh đ7RqtJGẹp. T7zVxJ5ần L2Cẩm chẳng5nzRxj qL2ua ch7zVxJ5ỉ lL2à 5nzRxjbạn học7RqtJG t7zVxJ5ừ thủL2a nhỏ,5nzRxj 7RqtJGcô ấyL2 dựa7zVxJ5 và7zVxJ5o đâu7zVxJ5 L2mà có7zVxJ5 đ5nzRxjược nhiều7RqtJG th5nzRxjứ đế5nzRxjn thế7zVxJ5 L2cơ chứ?
Thi Th7zVxJ5i L2hằn học7RqtJG nhì7RqtJGn vào5nzRxj bón7RqtJGg T7zVxJ5ử Mi5nzRxjnh; 7RqtJGcô thề7zVxJ5 n7zVxJ5hất địn7RqtJGh phả7zVxJ5i chiếmL2 đ7zVxJ5ược a7zVxJ5nh đ7RqtJGể 7zVxJ5chứng mL2inh c5nzRxjô k5nzRxjhông hề7RqtJG t5nzRxjhua 5nzRxjkém 7RqtJGTần Cẩm.
Đ5nzRxjúng lúcL2 5nzRxjnày 7zVxJ5Hắc B5nzRxjảo đL2ang nằ7RqtJGm tro7RqtJGng lòn7zVxJ5g K5nzRxjha Lư7RqtJGơng bỗng5nzRxj nh7zVxJ5ảy phắt5nzRxj saL2ng 7zVxJ5lòng T7zVxJ5ần Cẩm,5nzRxj n7zVxJ5ó cL2ong lư7RqtJGng vềL2 p5nzRxjhía TL2hi TL2hi, 7RqtJGnhư thL2ể L2đã nhìnL2 th5nzRxjấu được7RqtJG L2ý ng5nzRxjhĩ c7zVxJ5ủa c7RqtJGô vậy.
Mặt7zVxJ5 tr7RqtJGời rồi7RqtJG cũng5nzRxj lấp5nzRxj L2ló 7RqtJGở đằng7zVxJ5 đông.7RqtJG; dưới7zVxJ5 m5nzRxjuôn và7RqtJGn 7zVxJ5tia 7RqtJGnắng vL2àng, b7zVxJ5ốn ngườiL2 bọnL2 họ7RqtJG 7zVxJ5vẫn đứng5nzRxj L2yên L2tại chỗ;L2 nhưn7RqtJGg thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.