Kiếm Đạo Độc Tôn - Chương 1738

Thực lực của ta bây giờ, chẳng biết có thể hay không nghiền ép Liêu Nha Chiến Thánh cùng Lôi Đình Chiến Thánh.

Trong đầu Diệp Trần bay lên một cái ý niệm.

Trước không có đột phá, Diệp Trần một khi thúc giục Thủy chi pháp tắc, thực lực cùng Liêu Nha Chiến Thánh cùng với Lôi Đình Chiến Thánh không sai biệt lắm, Võ Đạo Nguyên Thần đột phá đến Bạch ngân đỉnh phong cấp bậc, thực lực Diệp Trần lập tức cao hơn cả hai cái tiểu cấp bậc, Tâm Lực tiến vào viên mãn cảnh giới, lần nữa cao hơn một tiểu cấp bậc, dưới tình huống cao hơn hai tiểu cấp bậc, Diệp Trần không cho rằng Liêu Nha Chiến Thánh cùng Lôi Đình Chiến Thánh có thể cùng chính mình chống lại, tất nhiên sẽ bị áp chế toàn diện, vấn đề duy nhất là, hắn hiện tại, có thể hay không chính thức trọng thương thậm chí đánh chết Liêu Nha Chiến Thánh cùng Lôi Đình Chiến Thánh.

Sơ cấp bán Thần thực lực có mạnh có yếu, chính thức cường đại sơ cấp bán Thần, Diệp Trần không phải là đối thủ, như Hỗn Độn Hỏa Diễm Điểu Vương Diệp Trần liền khẳng định không phải là đối thủ, mà Hỗn Độn Hỏa Diễm Điểu Vương đại khái tương đương với cao cấp nhất sơ cấp bán Thần.

Tâm niệm vừa động, Diệp Trần biến thành một Thủy nhân, vô thanh vô tức kích bắn ra ngoài, tốc độ tiếp cận hai lần vận tốc âm thanh.

‘ta dùng tốc độ bây giờ, Lôi Đình Chiến Thánh cũng đuổi không kịp ta."

Diệp Trần đoán không sai, Võ Đạo Nguyên Thần đột phá đến Bạch ngân đỉnh phong cấp bậc, thi triển Thủy hành thuật tốc độ nhanh hơn, tu vi càng cao, pháp tắc chi lực phát huy được uy năng càng cường đại, song phương kính trình chỉnh sửa tỉ lệ quan hệ.

Đi vào Hỗn Độn chiến trường đệ hai nghìn bảy trăm năm, Hỗn Độn phù lại một lần nữa đại lượng xuất hiện, toàn bộ bốn mươi tám vực, mấy trăm đạo màu vàng cột sáng bay thẳng đến chân trời.

Dùng nhãn lực Diệp Trần, có thể chứng kiến ba đạo màu vàng cột sáng, Diệp Trần đầu tiên lướt tới khoảng cách cột sáng gần hắn nhất.

‘ là Thanh Liên Kiếm Tôn, hắn xuất hiện."

Chí Tôn Tranh đoạt Hỗn Độn phù nhiều lắm, Diệp Trần vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm, đương nhiên, mọi người cũng đình chỉ tranh đoạt, cùng Diệp Trần tranh đoạt Hỗn Độn phù đó là muốn chết.

Đạt được một trương Hỗn Độn phù, Diệp Trần hóa thành Thủy nhân, hướng phía đạo cột sáng màu vàng thứ hai bay vút tốc độ nhanh đến kinh người.

Không ra một tháng, Thanh Liên Kiếm Tôn xuất hiện ở nơi nào đó tin tức truyền khắp toàn bộ bốn mươi tám vực.

‘ hừ, rút cuộc xuất hiện, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu."

Lôi Đình Chiến Thánh cười lạnh một tiếng, hướng phía phương hướng Diệp Trần bay đi.

Về phần bán Thần khác tự nhận là không cách nào lưu lại Diệp Trần, cũng không đi tham gia náo nhiệt.

Bỏ ra bốn năm ngày thời gian, Lôi Đình Chiến Thánh đi vào địa phương Diệp Trần trước đó xuất hiện qua.

‘ ta xem hắn hướng trong mảnh núi sâu đi."

Một gã Chí Tôn bị bắt chặt rung giọng nói.

Vứt bỏ Chí Tôn này Lôi Đình Chiến Thánh hướng phía thâm sơn bay đi, Linh Hồn lực màu vàng quét hình mọi nơi, phạm vi hơn mười dặm đều trong phạm vi quét hình của hắn.

‘ đã tìm được."

Rút cuộc, Lôi Đình Chiến Thánh phát hiện Diệp Trần.

Lúc Lôi Đình Chiến Thánh phát hiện Diệp Trần, Diệp Trần cũng cảm ứng được Lôi Đình Chiến Thánh đến, phải biết rằng, Diệp Trần Linh Hồn cũng là Linh Hồn màu vàng tuy nói phạm vi quét hình so với Lôi Đình Chiến Thánh kém không ít, nhưng một khi bị quét hình, vẫn có thể lập tức phát hiện người tới là ai.

‘ rút cuộc đã tới!"

Diệp Trần cũng không chạy trốn, chậm rãi đứng lên.

‘ không chạy trốn?"

Lôi Đình Chiến Thánh lông mày nhướng lên, chợt cười lạnh hắn có thể nhìn ra được, khí tức Diệp Trần mạnh mẽ không ít hẳn là tu vi đã có tiến bộ, đáng tiếc coi như là tu vi đã có tiến bộ, tối đa chỉ có thể áp chế hắn, không có khả năng đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, đợi một lúc sau, pháp tắc chi lực cắn trả sẽ để cho đối phương chịu không nổi.

‘ Lôi Đình Chiến Thánh, xem ra ngươi đã đem ta trở thành ngươi con mồi tính kỹ càng." Diệp Trần mở miệng nói ra.

‘ không sai, lần trước bị ngươi chạy thoát là vận khí của ngươi lần này xem ngươi còn có vận khí tốt như vậy hay không."

Lôi Đình Chiến Thánh đứng ở bên ngoài trăm mét.

‘ ngươi sẽ không sợ con mồi cắn trả thợ săn a "

Thương Khung Kiếm rút ra, Diệp Trần vận sức chờ phát động.

‘ chỉ cần thợ săn không kinh thường, vĩnh viễn không có ngày hôm nay."