Kiếm Đạo Độc Tôn - Chương 1708

Rầm rầm, Tương Lai Chi Tuyền vĩnh viễn không chừng mực mà chảy xuôi theo, phiêu hướng phương xa, Diệp Trần khoanh chân mà ngồi, Tùy Ba Trục Lưu, trên đầu gối của hắn đặt Tam Tinh Thiên Thánh khí Thương Khung kiếm.

Tâm thần chìm vào bên trong Thương Khung kiếm, Diệp Trần tựa hồ quên thời gian trôi qua, tinh tế cảm ngộ bên trong bổn nguyên Thương Khung kiếm ba loại Pháp Tắc Chi Lực.

Thủy Chi Pháp Tắc là một giọt bọt nước, Phong Chi Pháp Tắc là một đạo gió lốc, Không Gian Pháp Tắc là một khỏa trong suốt tinh thể.

Đại biểu cho Thủy Chi Pháp Tắc bọt nước nhìn như bình tĩnh, nhưng bên trong sóng cả mãnh liệt, phảng phất một mảnh vô biên vô hạn biển cả, lúc yên tĩnh, bình tĩnh không có sóng, khi tức giận, hủy thiên diệt địa.

Đại biểu cho Phong Chi Pháp Tắc gió lốc vĩnh viễn không mỏi mệt xoay tròn, Diệp Trần tâm thần chỉ cần tiếp xúc, lập tức sẽ bị thiết cắt phá thành mảnh nhỏ, căn bản không cách nào tới gần, cái này làm cho Diệp Trần không có biện pháp quan sát gió lốc.

Đại biểu cho Không Gian Pháp Tắc trong suốt tinh thể càng thêm bá đạo, nó tản ra trong suốt không sắc quang mang, Diệp Trần tâm thần bị không sắc quang mang soi sáng, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, đừng nói quan sát trong suốt tinh thể, liền tới gần đều làm không được.

Diệp Trần biết rõ, ở bên trong ba loại Pháp Tắc Chi Lực, Thủy Chi Pháp Tắc có lẽ lĩnh ngộ tốt nhất, cho nên cũng dễ dàng quan sát nhất, Phong Chi Pháp Tắc bá đạo nhiều hơn, giai đoạn hiện tại không có biện pháp đi tìm hiểu, Không Gian Pháp Tắc càng không cần phải nói.

Buông tha cho Phong Chi Pháp Tắc cùng Không Gian Pháp Tắc, Diệp Trần bắt đầu tập trung tinh lực tìm hiểu Thủy Chi Pháp Tắc.

"Tốt yên lặng!"

Tâm thần quan sát bề ngoài bọt nước, Diệp Trần cảm giác tâm linh của mình đều muốn triệt để dừng lại, có loại muốn quên mất hết thảy, vứt bỏ hết thảy, hưởng thụ cảm giác yên lặng giờ phút này.

"Không đúng!"

Kiếm Ý bắt đầu khởi động, Diệp Trần từ trong tâm như mặt nước phẳng lặng khôi phục lại.

Bình thường thời khắc cần tâm như mặt nước phẳng lặng, nhưng là nghiên cứu Thủy Chi Pháp Tắc ngàn vạn không thể tâm như mặt nước phẳng lặng. Diệp Trần có dự cảm. Một khi chính mình lâm vào trong đó. Khả năng vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại,

Đã có cảnh giác về sau, tâm thần Diệp Trần, mang theo một tia Kiếm Ý.

Bọt nước rất là kỳ lạ, yên tĩnh khẽ động, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lúc quan sát mặt ngoài bọt nước, Diệp Trần tâm linh tâm như mặt nước phẳng lặng. Quan sát bên trong bọt nước, Diệp Trần tâm linh hoạt bát dị thường, khó có thể khống chế, suy nghĩ bay tới bay lui, đừng nói tìm hiểu, liền khống chế tâm linh của mình đều làm không được, lại để cho người khổ sở muốn thổ huyết.

"Trách không được pháp tắc chỉ có cường đại Bán Thần tham ngộ, nhưng vì cái gì đệ nhất Ma Tôn tìm hiểu ra Hắc Ám pháp tắc."

Diệp Trần mày nhăn lại, cường đại Bán Thần sở dĩ tham ngộ ngộ ra pháp tắc, đoán chừng là bởi vì có được Hoàng Kim Võ Đạo Nguyên Thần. Bạch Ngân Võ Đạo Nguyên Thần muốn tìm hiểu ra pháp tắc, quả thực khó như lên trời. Có thể đệ nhất Ma Tôn đã tìm hiểu ra Hắc Ám pháp tắc, như vậy đủ để chứng minh, không có Hoàng Kim Võ Đạo Nguyên Thần, cũng có thể tìm hiểu pháp tắc, về phần đệ nhất Ma Tôn như thế nào tìm hiểu, Diệp Trần không muốn biết, cũng không thể nào biết rõ.