09.Phoenix Sea

09. Nickname: Phoenix Sea

Note của tôi viết thường là sau một chuyến đi xa, sau một lần tình nguyện hay một buổi gặp gỡ; cũng có khi là những kỉ niệm từ năm nào đó vảng vất lại và chừng chực thổi vào đêm… Nó lững thững thong thả, đến và đi, không đầu cũng chẳng cuối. Thế nên khi nhận được tin nó được in; tôi đã cảm thấy rất lạ. Thường mỗi người hiểu nó theo một nghĩa khác, tôi thì chỉ biết nghĩa của nó là cảm xúc của tôi khi viết ra, những cảm xúc không rõ hình dạng và tự định hình bằng cách điều khiển những ngón tay gõ phím. Cảm xúc vốn nặng, nên tự nó phải thoát ra, cho lòng mình nhẹ bớt!

Khi gặp mặt, chị Thủy đã bảo với tôi là chị rất bất ngờ khi một rock fan lại có một tâm hồn lãng mạn và tích cực như vậy. Tôi lại thấy điều đó là bình thường; không phải người nghe rock nào cũng yêu sự ồn ào và thấy cuộc đời đen ngòm giả dối. Chúng tôi nghe rock giống như đi tìm một dòng âm nhạc lột tả bản chất tâm hồn mình. Mỗi người một kiểu, và nhạc rock cũng nhiều kiểu như thế…

-->