08. Petit Soleil

08. Nickname: Petit Soleil

Ảo Ngọc

Em chọn lối này.

...

Lối yêu đương,

Của đàn bà gương mẫu.

Lối ngọt lịm,

Của kẹo ngọt chóng tan.

Lối miên man,

Những con đường mình cùng đi, cùng đến,

Lối sến,

Những bản tình, em viết tặng người dưng.

Lối đặc trưng,

Của trốn tìm đuổi bắt. Lối tắt,

Em trốn chạy...Ôi khao khát tự do!

Lối quanh.

Lối co. Lối mình em. Em chọn.

...

Lối này.

Ảo Ngọc