Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
3000 1 năm 10 months
Sinh Ý Nhân
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
1155 1 năm 10 months
Hi Nháo Dị Vực 2: Hữu Cầm Hà Tu Kiếm
Hoàn (full) - Tô Du Bính
575 1 năm 10 months
Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1072 1 năm 10 months
Ta Không Nói Lời Nào Không Có Nghĩa Là Ta Không Biết
Hoàn (full) - Mã Giáp Nãi Phù Vân
11258 2 năm 2 ngày