Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang ra - Lão Nạp Bất Đổng Ái
36562 1 năm 9 months
Nắng gắt
Hoàn (full) - Cố Mạn
294955 2 năm 2 months
Biến yêu thành cưới
Hoàn (full) - Lục Xu
158032 2 năm 6 months
Quá Yêu
- Lê Tư
24505 4 năm 5 months
Nắng gắt
- Cố Mạn
151398 4 năm 8 months
Biến yêu thành cưới
- Lục Xu
66211 5 năm 4 months
Độc dược phòng bán vé
- Ức Cẩm
54795 5 năm 6 months
Bí Mật Tình Đầu
- Nặc Ngôn
20333 6 năm 1 tháng 1 tháng
Mùa Hạ Ngọt Ngào
- Sói Xám Mọc Cánh
56576 6 năm 1 tháng 1 tháng