Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
10401 11 months 3 tuần
Tình Chi Sở Chung
Hoàn (full) - Bán Trản Minh Hương
1002 1 năm 4 tuần
Liệt Tâm
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1037 1 năm 4 tuần
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
1066 1 năm 4 tuần
Mỹ Nhân Thụ Dạy Dỗ Hằng Ngày
Hoàn (full) - Mê Mê Mê
601 1 năm 4 tuần
Nhất Tâm Chi Cách
Hoàn (full) - Phong Vô Hoa
565 1 năm 4 tuần