Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1159 9 months 17 giờ
Tùy Ái Trầm Luân
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1290 9 months 17 giờ
Tuyết Táng Chi Ái
Hoàn (full) - Thiên Tuyết Táng Ái
322 9 months 17 giờ