Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Nhất Gia Tam Khẩu
Hoàn (full) - Ưu Hiên Chủ Nhân
366 1 tuần 2 ngày
Nhà Có Tiểu Ngốc
Hoàn (full) - Ngã Đích Tiểu Q
107 1 tuần 2 ngày
Dụ Tình Dẫn Ái
Hoàn (full) - Chước Tích
181 1 tuần 2 ngày
Ta Là Cha Hài Tử?!
Hoàn (full) - Nhạc Sơn Tai
153 1 tuần 2 ngày
Ca Ca Xuất Giá
Hoàn (full) - Fairylulu
275 1 tuần 2 ngày
Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám
Hoàn (full) - Chi Chi
210 1 tuần 2 ngày
Chúng Ta Chẳng Qua Vừa Lúc Gặp Nhau
Hoàn (full) - Cận Nhi
123 1 tuần 2 ngày
Cùng Miêu Mễ H Ba!
Hoàn (full) - Thiên Nhất
378 1 tuần 2 ngày