Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Nhất Gia Tam Khẩu
Hoàn (full) - Ưu Hiên Chủ Nhân
1096 1 năm 10 months
Nhà Có Tiểu Ngốc
Hoàn (full) - Ngã Đích Tiểu Q
522 1 năm 10 months
Dụ Tình Dẫn Ái
Hoàn (full) - Chước Tích
593 1 năm 10 months
Ta Là Cha Hài Tử?!
Hoàn (full) - Nhạc Sơn Tai
693 1 năm 10 months
Ca Ca Xuất Giá
Hoàn (full) - Fairylulu
741 1 năm 10 months
Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám
Hoàn (full) - Chi Chi
1333 1 năm 10 months
Chúng Ta Chẳng Qua Vừa Lúc Gặp Nhau
Hoàn (full) - Cận Nhi
502 1 năm 10 months
Cùng Miêu Mễ H Ba!
Hoàn (full) - Thiên Nhất
977 1 năm 10 months