ASISU

Chưa có đánh giá
Tác giả: 
Mục sách : 
Từ khóa: 
Tình trạng: 
Đang ra

Tác phẩm được viết theo: Nữ Hoàng Ai Cập
Giới thiệu: Asisu được ban cơ hội quay trở về kiếp đầu tiên để thay đổi vận mệnh của mình và cứu lấy bản thân của tương lai.
Chú ý: Asisu tên chính xác là Isis nhưng mình giữ nguyên tên bản dịch ở Việt Nam.