Giữa đám đông - Thơ Nguyễn Phong Việt

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/