đặc trưng ngày sinh của nhân mã

- Nhân Mã sinh trong khoảng thời gian từ 23/11 đến 1/12 chịu ảnh hưởng bởi sao Hải Vương. Họ dũng cảm, độc lập và nhạy bén, có óc xét đoán tốt. Họ là những kẻ săn mồi rất tài tình và là những nhà thể thao cừ khôi.

Đá may mắn: thạch anh tím, saphire, ngọc mắt hổ, ngọc thạch anh

Những năm quan trọng của cuộc đời: 36, 40

- Nhân Mã sinh trong khoảng thời gian từ 2/12 đến 11/12 chịu ảnh hưởng bởi mặt trăng. Họ là những người tính khí bất thường, có trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo dồi dào và cực thích đi du lịch đây đó.

Đá may mắn: ngọc lam, mã não trắng xanh, opal

Những năm quan trọng của cuộc đời: 15, 30, 40, 45, 60.

- Nhân Mã sinh trong khoảng thời gian từ 12/12 đến 21/12 chịu ảnh hưởng bởi sao Thổ. Họ kiên trì, nhạy bén, yêu thích sự xa xỉ và rất sành ăn.

Đá may mắn: ngọc thạch lựu, ngọc bích, hồng ngọc, saphire

Những năm quan trọng của cuộc đời: 19, 36, 38, 40, 45, 57, 75