Top 5 cung dễ bị FA nhất:

Bảo bình

Nhân mã

Xử nữ

Sư tử

Song tử

Bình luận

Ảnh của hàn heo
hàn heo

hả bảo bình ư?.........
hi hi hay đấy

 

Ảnh của cobebandiem61
cobebandiem61

may qua ma k co minh