12 cung hoàng đạo khi phải nói... lời xin lỗi

http://quizk14.vcmedia.vn/thumb_w/700/files/11/2012/10/17/20121017120-121017quizxinloi01.jpg

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor