Vô đề...

Thức trắng đêm dài nhớ thương ai
Nước mắt ơi! Sao cứ rơi hoài
Nghe như một nửa hồn tan vỡ
Khi trái tim người bỗng đổi thay...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor