review

7 năm bóng tối

7 năm bóng tối
Tác giả: Jeong You Jeong
Reviewer: Phương Hoàng

Rate: 5/5

Danh mục: 
 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/