Sự kiện

- Thời gian: 9h00, Thứ bảy, ngày 11 tháng 07 năm 2015- Địa điểm: Hội trường 407...

Đăng bởi Nhật Hy

- Thời gian: 18h ngày 8 tháng 7 năm 2015- Địa điểm: Thư viện Trung tâm Văn hóa...

Đăng bởi Nhật Hy

- Thời gian: 9h30 Sáng Chủ nhật 5/7/2015.- Địa điểm: Nhã Nam Thư quán, Nhà 015...

Đăng bởi Nhật Hy

- Thời gian: 18h00, thứ Tư ngày 1/7/2015- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn...

Đăng bởi Nhật Hy

- Thời gian: 09h00 ngày 27/06/2015- Địa điểm: Khách sạn Cầu Giấy, số 110 Quan...

Đăng bởi Nhật Hy

- Thời gian: 19h00 thứ Sáu, ngày 26.06.2015- Địa điểm: Manzi Art Space, 14 Phan...

Đăng bởi Nhật Hy

- Thời gian: từ 8 giờ đến 17 giờ trong 2 ngày: 20 & 21/6/2015- Địa điểm:...

Đăng bởi Nhật Hy

- Khai mạc: 9: 30, thứ Tư, 17.6.2015- Thời gian triển lãm: 8:00 – 17:00, từ 17....

Đăng bởi Nhật Hy

- Thời gian: 09h00 ngày 13.06.2015- Địa điểm: Quảng trường Sách- Book Square (...

Đăng bởi Nhật Hy

- Thời gian: 9h15 ngày thứ Bảy, 30 tháng 5 năm 2015.- Địa điểm: Tầng 4, The...

Đăng bởi Nhật Hy

​- Thời gian: Từ 29/05 - 01/06- Địa điểm: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam -...

Đăng bởi Nhật Hy

Trong Công văn 2116/CXBIPH-QLXB ký ngày 16/4, Cục Xuất bản yêu cầu các NXB...

Đăng bởi Nhật Hy

Các trang