Sự kiện

Từ ngày 15/07/2013 đến hết ngày 21/07/2013, Quảng Văn kết hợp cùng các nhà...

Đăng bởi Dương Kỳ

I. Giới thiệu chung: Hiện nay, sách truyện được xuất bản ngày càng phong phú,...

Đăng bởi Nhocmuavn

Nhân Ngày sách và bản quyền thế giới 2013, Nhà xuất bản Trẻ và Thư viện Khoa...

Đăng bởi Nhocmuavn

I. Chương trình bán sách giảm giá tại Đại học Hà Nội - Thời gian: 8h00 - 17h00...

Đăng bởi HoangTurin

Tại Hà Nội, ngày hội đọc sách năm nay sẽ diễn ra vào ngày 20-4 tại Văn Miếu -...

Đăng bởi hexagon

Các trang