Cảm nhận

Đọc hết chương cuối cùng của Hoa nở giữa tháng năm cô đơn, tôi có cảm giác...

Đăng bởi Nhocmuavn

Khi 21 tuổi, đọc nó, tôi nhìn thấy bản thân mình ở nhiều khía cạnh. Tôi nghĩ là...

Đăng bởi Nhocmuavn

Các trang